Byla 2-2352/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. nutarties, kuria atsakovui UAB ,,TOP Furniture“ iškelta bankroto byla, pagal pareiškėjų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Akcinės bendrovės Šiaulių banko pareiškimus civilinėje byloje Nr. B2-2061-221/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Akcinės bendrovės Šiaulių banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. nutarties, kuria atsakovui UAB ,,TOP Furniture“ iškelta bankroto byla, pagal pareiškėjų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Akcinės bendrovės Šiaulių banko pareiškimus civilinėje byloje Nr. B2-2061-221/2013.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilęs bankroto bylos iškėlimo klausimas.

5Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo.

6Pareiškėjai Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) ir AB Šiaulių bankas kreipėsi į Kauno apygardos teismą su pareiškimais, prašydami iškelti atsakovui UAB ,,TOP Furniture“ bankroto bylą dėl įmonės nemokumo; VMI siūlė įmonės bankroto administratoriumi paskirti Ž. J., AB Šiaulių bankas – UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi iškėlė UAB ,,TOP Furniture“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratore paskyrė Ž. J..

9Teismas, iškeldamas UAB ,,TOP Furniture“ bankroto bylą, padarė išvadą, jog įmonė yra nemoki ir taikė ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintą bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrindą.

10Nurodė, kad pasiūlyti bankroto administratoriai atitinka įstatymo reikalavimus ir gali administruoti bankrutuojančią UAB „TOP Furniture“, todėl teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę.

11Teismas nustatė, kad Ž. J. šiuo metu vykdo 8 bankroto procedūras, 27 procedūras yra baigusi, buveinė yra Kaune, administratoriaus kandidatūrą siūlo kreditorius, kurio finansinis reikalavimas 109 653,67 Lt. Tuo tarpu UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI šiuo metu vykdo 3 bankroto procedūras, bankroto procedūrų nėra baigę, įmonėje dirba 4 darbuotojai, buveinė yra Vilniuje, administratoriaus kandidatūrą siūlo kreditorius, kurio finansinis reikalavimas sudaro 217 841,69 Lt.

12Teismas konstatavo, kad UAB „TOP Furniture“ bankroto bylos administratoriumi tikslinga skirti Ž. J., kadangi jos buveinė kaip ir UAB ,,TOP Furniture“ yra Kaune, todėl bus patirta ženkliai mažiau teismo ir administravimo išlaidų bankroto procedūros metu, šio administratoriaus darbinė patirtis didesnė. Skiriant įmonės bankroto administratore Ž. J., laikytina, kad tokiu būdu bus tinkamiau užtikrinta kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, operatyviau organizuojami ir atliekami bankroto proceso darbai bei kitos ĮBĮ 11 straipsnyje numatytos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atskiruoju skundu pareiškėjas AB Šiaulių bankas prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „TOP Furniture“ bankroto administratore paskirta Ž. J.. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Lyginant abi pasiūlytas administratoriaus kandidatūras akivaizdu, kad UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI turi daugiau darbuotojų (įmonėje dirba 4 patyrę administratoriai) ir atitinkamai 4 kartus mažesnį darbo krūvį, todėl gali profesionaliau ir efektyviau atlikti įmonės bankroto procedūrą.
  2. Teismas neteisingai nurodė, jog UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI nėra baigę nė vienos bankroto procedūros. Įvertinus UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI dirbančių administratorių kaip fizinių asmenų bendrą patirtį, matyti, kad UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI darbuotojai yra baigę kaip 50 įmonių bankroto procedūrų. Be to, apelianto teigimu, teismo argumentas, jog <...juridinis bankroto administratorius baigtų bankroto procedūrų neturi...> neturi teisinės reikšmės, priešingu atveju būtų nepagrįstai sureikšmintas profesinės patirties kriterijus, iškreipta konkurencija tarp bankroto administratorių.
  3. Juridinis asmuo yra pajėgesnis efektyviai administruoti įmonę bei tinkamai atstovauti jos bei kreditorių interesus.
  4. Administratoriaus buveinė neturi esminės reikšmės ir ši aplinkybė negali būti lemiama sprendžiant įmonės bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą.
  5. Didžiausio kreditoriaus pritarimas bankroto administratoriaus kandidatūrai yra svarbus kriterijus, vertinant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas VMI prašo atmesti ieškovo AB Šiaulių banko atskirąjį skundą, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas argumentuotai išdėstė savo poziciją dėl Ž. J. bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo atsakovo UAB „TOP Furniture“ bankroto byloje, o nesant ĮBĮ nustatyto pagrindo dėl administratoriaus kandidatūros parinkimo pažeidimo, skundžiama nutartis neturėtų būti pakeista. Be to, VSDFV Kauno skyrius 2013 m. gegužės 15 d. raštu informavo VMI, kad sutinka su rašte siūlomomis bankroto administratoriaus kandidatūromis, t.y. ir su UAB „TOP Furniture“ administratorės Ž. J. siūloma kandidatūra.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. nutarties dalies, kuria išspręstas administratoriaus paskyrimo klausimas UAB ,,TOP Furniture“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18Nagrinėdamas pareiškėjo AB Šiaulių banko atskirojo skundo argumentus, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad teismų praktikoje svarstomu klausimu ne kartą yra pabrėžta, jog bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo (ĮBĮ 11 str. 1, 3 d.), todėl tokias paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.). Pagal susiformavusios teismų praktikos nuostatas, pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tik tuo atveju, jei šis asmuo neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių kyla abejonių, ar paskirtasis administratorius galės tinkamai atlikti savo pareigas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011).

19Tokiu atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas tai turėtų padaryti, įstatymas nenustato, tačiau jie yra suformuluoti teismų praktikoje ir teisės doktrinoje.

20Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi BUAB „TOP Furniture“ bankroto administratoriumi paskirtas pareiškėjo VMI pasiūlyta bankroto administratorė Ž. J.. Su šia administratoriaus kandidatūra nesutinka atskirąjį skundą pateikęs pareiškėjas AB Šiaulių bankas, kuris prašo bankroto administratoriumi skirti jo pasiūlytą UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI.

21Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamų duomenų (www.bankrotodep.lt) matyti, kad UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI dirbantys 4 fiziniai bankroto administratoriai vykdo įmonės 6 bankroto administravimo procedūras, o yra baigę bendrai 50. Ž. J. vykdo įmonės 9 bankroto procedūras, yra užbaigusi 29. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI išduotas 2010 m. kovo 1 d., o Ž. J. – 2009 m. birželio 8 d. Ž. J. buveinė yra Kaune, t. y. toje pat vietovėje, kurioje veiklą vykdė atsakovas UAB „TOP Furniture“, UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI buveinė yra Vilniuje, o registracijos adresas - Panevėžio r. sav. ( - ).

22Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino pareiškėjų pasiūlytų administratorių kandidatūras bei, paskirdamas BUAB „TOP Furniture“ bankroto administratoriumi pareiškėjo VMI pasiūlytą Ž. J., tinkamai taikė teisės normas.

23Apeliantas (pareiškėjas) AB Šiaulių bankas teigia, kad ĮBĮ nustatytas funkcijas geriau galėtų įvykdyti jo pasiūlytas administratorius UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI, nes turi daugiau darbuotojų (įmonėje dirba 4 patyrę administratoriai) ir atitinkamai 4 kartus mažesnį darbo krūvį, UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI darbuotojai yra baigę kaip 50 įmonių bankroto procedūrų, be to, juridinis asmuo yra pajėgesnis efektyviai administruoti įmonę bei tinkamai atstovauti jos bei kreditorių interesus, o didžiausio kreditoriaus pritarimas bankroto administratoriaus kandidatūrai yra svarbus kriterijus, vertinant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą. Apeliantas nurodo, jog be pagrindo pervertinti turimos patirties, buveinės kriterijai.

24Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su nurodytais argumentais, pažymi, kad, visų pirma, bankroto administratorių užimtumo teikiant bankroto administravimo paslaugas bei profesinės patirties kriterijai nėra tie, kuriais remiantis būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių. Naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog tinkamiausiai savo užimtumą gali įvertinti pats administratorius, kuris geriausiai žino, kiek laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos, etc., reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr.2-699/2013).

25Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai neskyrė bankroto administratoriumi pareiškėjo AB Šiaulių banko pasiūlyto UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI remdamasis šios bendrovės buveinės vieta Vilniuje. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tuo atveju, kai administratoriaus buveinė yra kitame mieste, negu administruojamos įmonės buveinė, kreditoriai gali patirti papildomas transporto išlaidas, o paskirtam administratoriui gali būti sunku atlikti savo pareigas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1861/2011). Skiriamo bankroto administratoriaus veiklos vieta yra svarbi, nes tai susiję tiek su bankroto administravimo kaštais, tiek su galimybėmis operatyviai spręsti kylančius bankroto administravimo klausimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-855/2010).

26Nepagrįstas apelianto AB Šiaulių banko argumentas, kad teismas privalėjo paskirti būtent jo siūlomą administratorių, kadangi jis yra didžiausią reikalavimą turintis kreditorius. Apeliacinio teismo nuomone, kreditoriaus finansinio reikalavimo dydis negali nulemti administratoriaus skyrimo ir tokiu būdu paneigti įstatymo teismui suteiktą administratoriaus skyrimo diskrecijos teisę. Be to, AB Šiaulių banko finansinio reikalavimo dydis šiuo metu nėra aiškus, kadangi kreditorių reikalavimai bankroto byloje dar nėra patvirtinti.

27Dėl nurodyto nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais pakeisti arba panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

28Apeliacinio teismo nuomone, kiti apelianto atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro pagrindo tenkinti atskirąjį skundą.

29Atkreiptinas dėmesys, kad teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant savo pareigas ar atsiradus kitų aplinkybių dėl paskirto bankroto administratoriaus galimo neatitikimo įstatymų reikalavimams, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p., 23 str. 13 p.); be to, pagal ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo kaltės.

30Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. nutartis paliktina nepakeista.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilęs bankroto bylos iškėlimo klausimas.... 5. Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl... 6. Pareiškėjai Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi iškėlė UAB ,,TOP... 9. Teismas, iškeldamas UAB ,,TOP Furniture“ bankroto bylą, padarė išvadą,... 10. Nurodė, kad pasiūlyti bankroto administratoriai atitinka įstatymo... 11. Teismas nustatė, kad Ž. J. šiuo metu vykdo 8 bankroto procedūras, 27... 12. Teismas konstatavo, kad UAB „TOP Furniture“ bankroto bylos... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atskiruoju skundu pareiškėjas AB Šiaulių bankas prašo pakeisti Kauno... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas VMI prašo atmesti ieškovo AB... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d.... 18. Nagrinėdamas pareiškėjo AB Šiaulių banko atskirojo skundo argumentus,... 19. Tokiu atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys... 20. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi BUAB „TOP Furniture“... 21. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamų... 22. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino pareiškėjų pasiūlytų... 23. Apeliantas (pareiškėjas) AB Šiaulių bankas teigia, kad ĮBĮ nustatytas... 24. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su nurodytais argumentais,... 25. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 26. Nepagrįstas apelianto AB Šiaulių banko argumentas, kad teismas privalėjo... 27. Dėl nurodyto nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais pakeisti arba panaikinti... 28. Apeliacinio teismo nuomone, kiti apelianto atskirojo skundo argumentai taip pat... 29. Atkreiptinas dėmesys, kad teismo paskirtam bankroto administratoriui... 30. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 32. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. nutartį....