Byla 2-855/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijos Čekanauskaitės ir

3Danutės Gasiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės SEB banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei ,,Altavis“ iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-601-661/2010 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Glastika“ ir akcinės bendrovės SEB banko ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Altavis“, tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Schuco Lietuva“, dėl bankroto bylos iškėlimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5Ieškovai UAB „Glastika“ ir AB SEB bankas kreipėsi į teismą, prašydami atsakovui UAB „Altavis“ iškelti bankroto bylą, kadangi įmonė yra skolinga ieškovams, apmokėjimo terminai yra praleisti.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 8 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Altavis“, paskyrė įmonės administratoriumi UAB „Verslo administravimo centras“. Teismas nurodė, kad byloje pateikti rašytiniai įrodymai (kreditorių sąrašas) patvirtina, jog pradelsti įsipareigojimai įmonės kreditoriams viršija pusę įrašyto į balanso turto vertės, todėl UAB „Altavis“ keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str., 5 d. 1 p., 10 str. 4 d. 1 p.). Byloje gauti siūlymai skirti UAB ,,Altavis“ bankroto administratoriais UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, UAB „Verslo administravimo centras“ bei UAB „Admivita“. Siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (b.l. IV t. 95, 99, 101). Kaip matyti iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos viešai interneto tinklapyje skelbiamų duomenų, taip pat ir į bylą pateiktų įrodymų UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ veiklą pradėjo 2001 m. spalio 22 d. įmonė šiuo metu vykdo 159 bankroto procedūras, baigę 414 bankroto procedūrų. Įmonėje dirba 11 bankroto administratorių, todėl kiekvienam iš jų tenka administruoti vidutiniškai po 14 įmonių. UAB „Verslo administravimo centras“ veiklą pradėjo 2004 m. vasario 17 d., įmonė šiuo metu vykdo 25 bankroto procedūras, baigę 89 bankroto procedūras. Įmonėje dirba 7 administratoriai, todėl kiekvienam iš jų tenka administruoti vidutiniškai po 3 įmones. UAB „Admivita“ veiklą pradėjo 2003 m. kovo 26 d. įmonė šiuo metu vykdo 36 bankroto procedūras, baigę 4 bankroto procedūras. Įmonėje dirba 8 bankroto administratoriai, todėl kiekvienam iš jų tenka administruoti vidutiniškai po 4 įmones. Teismas pažymėjo, kad UAB „Verslo administravimo centras“ dirbantys administratoriai yra mažiau užimti, todėl UAB „Verslo administravimo centras“ turi didesnes galimybes nei UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ bei UAB „Admivita“ užtikrinti nuoseklesnę ir greitesnę bankroto procedūrą, kas yra naudingiau visiems bankrutuojančios įmonės kreditoriams, be to, administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ kandidatūrą pasiūlė didžiausią kreditorinį finansinį reikalavimą turintis kreditorius, todėl UAB „Altavis“ administratoriumi skirtinas UAB „Verslo administravimo centras“ (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p. 11 str. 4 d.).

7Ieškovas AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Altavis“ administratoriumi paskirta UAB ,,Verslo administravimo centras“, UAB ,,Altavis“ administratoriumi paskirti UAB ,,Admivita“. Skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismas, skirdamas UAB ,,Altavis“ administratoriumi UAB ,,Verslo administravimo centras“, neįvertino, kad apelianto pasiūlytas administratorius UAB ,,Admivita“ galėtų operatyviau, ekonomiškiau bei sklandžiau atlikti UAB ,,Altavis“ bankroto procedūrą, kadangi jos buveinė yra Vilniuje, kaip ir įmonės, kuriai keliama bankroto byla, buveinė, o tuo tarpu teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB ,,Verslo administravimo centras“ buveinė ir veiklos teritorija yra Kaune. Kadangi bankroto administratorius turi taip pat glaudžiai bei pakankamai dažnai bendradarbiauti ir su teismu, nagrinėjančiu bylą, šiuo atveju – Vilniaus apygardos teismu, UAB ,,Admivita“ kandidatūra dėl jos buveinės vietos yra tinkamesnė. Aplinkybė, kad administratoriaus buveinė yra kitame mieste nei įmonės, kuriai keliama bankroto byla, buveinė, leidžia teigti, jog išaugs administravimo kaštai. Be to, visas atsakovo turtas yra įkeistas ieškovui AB SEB bankui, todėl bankas, kurio buveinė taip pat yra Vilniuje, turi suinteresuotumą dalykiškai bei sklandžiai bendradarbiauti su administratoriumi.

92. Teismas nepagrįstai vertindamas administratorių kandidatūrų tinkamumą, rėmėsi argumentu, kad UAB ,,Verslo administravimo centras“ kandidatūra tinkamesnė dėl tos priežasties, jog ją pasiūlė didžiausią finansinį reikalavimą turintis kreditorius. Įmonių bankroto įstatymas neišskiria tokio administratoriaus kandidatūros tinkamumo parinkimo kriterijaus, priklausančio nuo įmonės, kuriai keliama bankroto byla, kreditorių finansinių reikalavimų dydžio. Tuo labiau, kad bankroto bylos įmonei kėlimo stadijoje nei kreditorių sąrašas, nei kreditorių finansiniai reikalavimai nėra patvirtinti, todėl spręsti, kurio kreditoriaus finansinis reikalavimas yra didžiausias, nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo.

103. Teismo nurodyta aplinkybė, kad UAB ,,Verslo administravimo centras“ dirbantys administratoriai yra mažiau užimti, neturi esminės reikšmės, nes, lyginant UAB ,,Verslo administravimo centras“ ir UAB ,,Admivita“ užimtumą administruojant bankrutuojančias įmones, jis iš esmės nesiskiria.

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

13Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

14Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Taigi teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Nors teismas nėra suvaržytas teikiamais pasiūlymais skirti administratoriumi vieną ar kitą asmenį, tačiau, pasirinkdamas iš kelių siūlomų kandidatų, privalo išdėstyti argumentus, dėl kurių atmeta kitas pasiūlytas administratoriaus kandidatūras.

15Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi UAB ,,Altavis“ administratoriumi paskirtas trečiojo asmens UAB ,,Schuco Lietuva“ pasiūlytas administratorius UAB „Verslo administravimo centras“. Tačiau su šia administratoriaus kandidatūra nesutinka atskirąjį skundą pateikęs ieškovas AB SEB bankas, siūlantis administratoriaus UAB ,,Admivita“ kandidatūrą. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad visos sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą pasiūlytos administratorių kandidatūros atitinka įstatymų reikalavimus lemiamą reikšmę paskirdamas bankroto administratorių skyrė tam, kad UAB „Verslo administravimo centras“ turi mažesnį darbo krūvį, o taip pat atsižvelgė į tai, kad šią kandidatūrą pasiūlė didžiausią kreditorinį finansinį reikalavimą turintis kreditorius.

16Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad bankroto administratoriaus veiklos vieta, taip pat yra svarbi parenkant bankroto administratorių, nes tai susiję tiek su bankroto administravimo kaštais, tiek su galimybėmis operatyviai spręsti kylančius bankroto administravimo klausimus.

17Iš viešai skelbiamų Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų (www.bankrotodep.lt) matyti, kad didžioji dauguma UAB „Verslo administravimo centras“ administruojamų įmonių (šiuo metu UAB „Verslo administravimo centras“ administruoja 26 įmones) yra Kaune, kur yra įsikūręs ir pats juridinis bankroto administratorius (6 iš 7 UAB „Verslo administravimo centras“ dirbančių bankroto administratorių kaip fizinių asmenų registracijos vietos taip pat Kaune). Tuo tarpu atsakovo UAB ,,Altavis“ buveinė yra Vilniuje, bankroto byla nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Altavis“ yra didelė įmonė, kurios turtas sudaro

195 311 664 Lt, o įsipareigojimai – 5 152 981 Lt. Siekiant kuo tinkamiau atlikti atsakovo veiklos teisinį įvertinimą ir nustatyti ne tik kreditorių bei debitorių sąrašus, kreditorinius įsipareigojimus, bet ir tikrąsias nemokumo priežastis, reikia atlikti išsamų teisinį-ūkinį veiklos tyrimą. Tokiu būdu, teisėjų kolegijos nuomone, UAB „Verslo administravimo centras“ paskyrimas didelės įmonės administratoriumi, kurios skolų dydis beik lygus įmonės turtimo turto dydžiui, didintų administravimo kaštus ir neužtikrintų galimybės operatyviai ir efektyviai spręsti bankroto administravimo proceso metu kylančius klausimus.

20Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad Vilniuje registruotos įmonės bankroto procedūras ekonomiškiau ir operatyviau vykdys būtent Vilniuje veikiantis bankroto administratorius UAB ,,Admivita“. UAB „Admivita“ užimtumas, teikiant paslaugas bankroto procesuose, nėra toks didelis, kad ši įmonė nepajėgtų tinkamai administruoti UAB „Altavis“.

21Remdamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties dalis, kuria AB „Altavis“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo administravimo centras“, panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – UAB „Altavis“ bankroto administratoriumi paskiriama UAB „Admivita“.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies

232 punktu,

Nutarė

24Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB ,,Altavis“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo administravimo centras“, ir klausimą išspręsti iš esmės.

25Atsakovo UAB ,,Altavis“ bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Admivita“ (įmonės kodas 125841325, buveinė A. Goštauto g. 12A, Vilnius).

26Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Danutės Gasiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. Ieškovai UAB „Glastika“ ir AB SEB bankas kreipėsi į teismą, prašydami... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 8 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą... 7. Ieškovas AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos... 8. 1. Teismas, skirdamas UAB ,,Altavis“ administratoriumi UAB ,,Verslo... 9. 2. Teismas nepagrįstai vertindamas administratorių kandidatūrų tinkamumą,... 10. 3. Teismo nurodyta aplinkybė, kad UAB ,,Verslo administravimo centras“... 11. Atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 14. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 15. Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi UAB ,,Altavis“... 16. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad bankroto... 17. Iš viešai skelbiamų Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Altavis“ yra didelė įmonė, kurios... 19. 5 311 664 Lt, o įsipareigojimai – 5 152 981 Lt. Siekiant kuo tinkamiau... 20. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 21. Remdamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 23. 2 punktu,... 24. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutarties dalį, kuria... 25. Atsakovo UAB ,,Altavis“ bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Admivita“... 26. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....