Byla 2-2011/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio aurida“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 25 d. nutarties, kuria atsisakyta pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-5521-464/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio aurida“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Swedbank lizingas“ dėl vienašališko sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas pripažinti lizingo sutarčių ir įsiskolinimo mokėjimo sutarties vienašališką nutraukimą neteisėtu. Pareikštam reikalavimui užtikrinti Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 11 d. nutartimi areštavo atsakovui nuosavybės teise priklausantį ir ieškovo lizinguojamą turtą. Vieną dalį areštuoto turto, t. y. du vertikalius apdirbimo centrus, tekinimo centrą ir slėgines liejimo mašinas, perdavė saugoti ieškovo administracijos vadovui. Kitą dalį areštuoto turto, t. y. transporto priemones, perdavė saugoti atsakovo administracijos vadovui. Teismas leido areštuotu turtu naudotis, jeigu naudojimasis juo nesukelia turto sunaikinimo arba vertės sumažėjimo.

5Ieškovas 2011 m. gegužės 19 d. pateikė teismui prašymą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarkos pakeitimo, kuriuo prašė areštuotas transporto priemones perduoti saugoti, valdyti ir naudotis ieškovui. Prašymą grindė tuo, kad lizinguojamos transporto priemonės buvo įsigytos siekiant užtikrinti kokybišką ieškovo gamybos procesą. Negalėdamas naudotis lizinguojamomis transporto priemonėmis, ieškovas negali normaliai vykdyti komercinės gamybinės veiklos ir patiria nuostolius, nes (bus) priverstas nuomotis analogiškas transporto priemones iš trečiųjų asmenų. Ieškovas transporto priemones eksploatuoja saugiai ir tvarkingai, investuoja lėšas į jų gerą techninę ir estetinę būklę. Ieškovas siūlė atsakovui per tam tikrą terminą išpirkti lizinguojamas transporto priemones, tačiau atsakovas savo pozicijos neišreiškė, kas parodo atsakovo suinteresuotumą ne lizinguojamų transporto priemonių išsimokėjimu, o pačiomis transporto priemonėmis.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 25 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovas, pareiškęs ieškinį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iš esmės siekia savo veikloje neatlygintinai naudotis lizingo objektais, kadangi, esant nutrauktoms lizingo sutartims, įmokos už lizinguojamą turtą nebūtų mokamos. Perdavus areštuotas transporto priemones saugoti ieškovui, atsakovas galėtų patirti nuostolių, nes ieškovui savo veikloje naudojant transporto priemones pagal jų tiesioginę paskirtį transporto priemonės dėvėtųsi, atitinkamai mažėtų jų vertė, kiltų transporto priemonių sunaikinimo ar sugadinimo rizika (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-134/2010; 2011 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-149/2011).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 25 d. nutartį panaikinti ir patenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

101. Ieškovas nesiekia neatlygintinai naudotis transporto priemonėmis, o ketina net bylos nagrinėjimo metu jas išsipirkti, tačiau atsakovas savo pozicijos šiuo klausimu neišreiškė. Ieškinio tikslas – pripažinti, kad atsakovas lizingo sutartis vienašališkai nutraukė neteisėtai, o prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Naudojimasis transporto priemonėmis ginčo metu užtikrintų galimybę mažiausiomis sąnaudomis siekti pajamų ir tuo pačiu greitesnio atsiskaitymo su atsakovu.

112. Lizinguojamų transporto priemonių sunaikinimo ir sugadinimo rizika išlieka net ir jas perdavus atsakovui, nes teismas leido atsakovui areštuotas transporto priemones perduoti naudotis tretiesiems asmenims.

123. Ieškovas iki ieškinio teismui pateikimo dienos už transporto priemones buvo sumokėjęs 45-85 proc. jų vertės. Esant atsakovo sutikimui, ieškovas šias transporto priemones galėtų išsimokėti per dviejų mėnesių laikotarpį, tačiau atsakovas jokio atsakymo ieškovui nepateikė, o primygtinai reikalauja kuo skubiau perduoti jam areštuotas transporto priemones.

134. Ieškovas prašyme buvo nurodęs, kad jis transporto priemones eksploatuoja saugiai ir tvarkingai, investuoja lėšas į jų gerą techninę ir estetinę būklę. Lizinguojamos transporto priemonės buvo įsigyti siekiant užtikrinti kokybišką ieškovo gamybos procesą. Negalėdamas naudotis lizinguojamomis transporto priemonėmis, ieškovas negali normaliai vykdyti komercinės gamybinės veiklos ir patiria nuostolius, nes (bus) priverstas nuomotis analogiškas transporto priemones iš trečiųjų asmenų.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

151. Teismas padarė teisingą išvadą, kad ieškovas siekia toliau savo veikloje neatlygintinai naudotis lizingo objektais.

162. Negalima sutikti su apelianto teiginiais, kad atsakovas areštuotas transporto priemones nevaržomai gali perduoti valdyti ir naudotis tretiesiems asmenims. Visų pirma, teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nėra vykdoma, t. y. areštuotos transporto priemonės atsakovui iki atsiliepimo surašymo dienos nėra perduotos. Antra, teismas leido naudotis areštuotu turtu su sąlyga, kad naudojimasis juo nesukels turto sunaikinimo arba vertės sumažėjimo. Tokia sąlyga aiškintina kaip draudimas naudotis turtu, nes transporto priemonių perdavimas naudotis tretiesiems asmenims bet kokiu atveju mažintų jų vertę.

173. Aplinkybė, kad ieškovas yra sumokėjęs 45-85 proc. transporto priemonių vertės, nesudaro pagrindo paneigti skundžiamos nutarties argumentus. Nei viena CK ar lizingo sutarčių nuostata nesuteikia lizingo gavėjui papildomų teisių, priklausančių nuo išpirkto turto vertės.

184. Rūpintis transporto priemonių geros techninės būklės užtikrinimu lizingo gavėją įpareigoja lizingo sutarčių sąlygos. Tai, kad ieškovas, negalėdamas naudotis areštuotomis transporto priemonėmis, patiria nuostolius, yra neįrodytas argumentas, nes ieškovas nėra perdavęs transporto priemonių atsakovui ir jomis naudojasi, todėl nepatiria išlaidų, susijusių su transporto priemonių nuoma.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Šioje byloje kilo ginčas, ar tikslinga perduoti lizingo gavėjui saugoti areštuotas lizinguojamas transporto priemones, lizingo davėjui nutraukus lizingo sutartis ir lizingo gavėjui pareiškus ieškinį lizingo davėjui dėl lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

21Pirmosios instancijos teismas 2011 m. gegužės 11 d. nutartimi areštavo atsakovui nuosavybės teise priklausantį ir ieškovo lizinguojamą turtą, areštuotas transporto priemones perdavė saugoti atsakovo administracijos vadovui. Ieškovas prašė pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštuotas transporto priemones perduoti saugoti, valdyti ir naudotis ieškovui. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šį prašymą, padarė išvadą, kad ieškovas iš esmės siekia savo veikloje neatlygintinai naudotis lizingo objektais, be to, perdavus areštuotas transporto priemones saugoti ieškovui, atsakovas galėtų patirti nuostolių. Teisėjų kolegija tik iš dalies sutinka su šia pirmosios instancijos teismo išvada. Pirmosios instancijos teismas, darydamas šią išvadą, nepagrįstai rėmėsi skundžiamoje nutartyje nurodytomis Lietuvos apeliacinio teismo nutartimis, nes šiose nutartyje nagrinėjimo dalykas buvo kitas, t. y. turto (transporto priemonių) išreikalavimas iš neteisėto valdymo, kai lizingo davėjas nutraukia lizingo sutartis, tačiau lizingo gavėjas sutarčių nutraukimo neginčija. Nagrinėjamu atveju ieškovas (lizingo gavėjas) ieškiniu siekia, kad sudarytos lizingo sutartys ir toliau būtų vykdomos, taip pat siekia galimybės naudoti savo veikloje lizinguojamą turtą, kad galėtų gauti pajamas ir vykdyti savo įsipareigojimus tiek atsakovui, tiek tretiesiems asmenims. Tuo tarpu atsakovui neperėmus lizinguojamo turto, ši aplinkybė neturėtų tokios neigiamos įtakos atsakovui, lyginant su tuo, kokią neigiamą įtaką ieškovui turėtų lizinguojamo turto perdavimas atsakovui. Tačiau kiekvienu atveju, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, būtina įvertinti, ar areštuotos lizinguojamos transporto priemonės yra būtinos ieškovo komercinėje gamybinėje veikloje, ar ieškovas šias transporto priemones eksploatuoja saugiai ir tvarkingai, ar siekia bent iš dalies padengti įsiskolinimą. Nagrinėjamoje byloje buvo areštuotos šešios atsakovui priklausančios ir ieškovo lizinguojamos transporto priemonės. Ieškovo pagrindinė veikla – automobilių kompresorių gamyba. Teisėjų kolegijos nuomone, šiai veiklai vykdyti ieškovui reikalingos komercinės paskirties transporto priemonės, kuriomis galima transportuoti medžiagas arba jau pagamintą produkciją. Iš areštuotų transporto priemonių tokios yra dvi, t. y. Renault Kangoo II Express ir Renault Master. Iš teismui pateiktų nuotraukų matyti, kad šios transporto priemonės yra pažymėtos ieškovo pavadinimu ir reklamine medžiaga apie ieškovo gaminamą produkciją. Ieškovas nurodo, kad jis tinkamai rūpinasi lizinguojamomis transporto priemonėmis. Teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti šiais teiginiais, nes ieškovas yra suinteresuotas rūpintis lizinguojamu turtu, kadangi tai tiesiogiai susiję su pareikštais ieškinio reikalavimais. Iš teismui pateiktų duomenų, matyti, kad ieškovas ir ginčo nagrinėjimo metu siekia išpirkti areštuotas transporto priemones. Pažymėtina, kad kitos areštuotos transporto priemonės: Nissan Qashqai (2 vnt.), BMW 120 D, Chrysler 300C, nėra pritaikytos medžiagų arba pagamintos produkcijos transportavimui, todėl, teisėjų kolegijos įsitikinimu, ieškovo gamybos procesas nebūtų iš esmės sutrikdytas, jeigu šias transporto priemones ginčo nagrinėjimo metu saugotų atsakovas.

22Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra tikslinga dvi areštuotas transporto priemones, t. y. Renault Kangoo II Express ir Renault Master, perduoti saugoti, valdyti ir naudotis ieškovui, o kitos transporto priemonės turi būti paliktos saugoti atsakovui. Teisėjų kolegijos nuomone, tai atitiktų proporcingumo principą, nes tokiu atveju išlaikoma proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyra ir nesuteikiamas nei vienai iš šalių perdėtas pranašumas. Dėl nurodytų priežasčių skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspęstinas iš esmės – ieškovo prašymas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 11 d. areštuotos transporto priemonės: Renault Kangoo II Express ir Renault Master perduotinos saugoti, valdyti ir naudotis ieškovui.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

24Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – iš dalies patenkinti ieškovo UAB „Panevėžio aurida“ prašymą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 11 d. areštuotas transporto priemones: Renault Kangoo II Express, valst. Nr. ( - ), ir Renault Master, valst. Nr. ( - ), perduoti saugoti ieškovui UAB „Panevėžio aurida“ (j. a. k. 144760511). Kitą prašymo dalį atmesti.

25Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas pripažinti... 5. Ieškovas 2011 m. gegužės 19 d. pateikė teismui prašymą dėl pritaikytų... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 25 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės... 10. 1. Ieškovas nesiekia neatlygintinai naudotis transporto priemonėmis, o ketina... 11. 2. Lizinguojamų transporto priemonių sunaikinimo ir sugadinimo rizika... 12. 3. Ieškovas iki ieškinio teismui pateikimo dienos už transporto priemones... 13. 4. Ieškovas prašyme buvo nurodęs, kad jis transporto priemones eksploatuoja... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundą atmesti.... 15. 1. Teismas padarė teisingą išvadą, kad ieškovas siekia toliau savo... 16. 2. Negalima sutikti su apelianto teiginiais, kad atsakovas areštuotas... 17. 3. Aplinkybė, kad ieškovas yra sumokėjęs 45-85 proc. transporto priemonių... 18. 4. Rūpintis transporto priemonių geros techninės būklės užtikrinimu... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Šioje byloje kilo ginčas, ar tikslinga perduoti lizingo gavėjui saugoti... 21. Pirmosios instancijos teismas 2011 m. gegužės 11 d. nutartimi areštavo... 22. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 25 d. nutartį ir... 25. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registro tvarkytojui –...