Byla 2-945/2013
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Pramogų era“ bankroto administratoriaus atstatydinimo, priimtos civilinėje bankroto byloje Nr. B2-50-260/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens A. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutarties, kuria netenkintas nurodyto trečiojo asmens prašymas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Pramogų era“ bankroto administratoriaus atstatydinimo, priimtos civilinėje bankroto byloje Nr. B2-50-260/2012,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartimi (įsiteisėjusia 2008 m. rugpjūčio 25 d.) buvo iškelta atsakovo UAB „Pramogų era“ bankroto byla, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi nurodytos įmonės bankroto administratoriumi buvo paskirtas Kęstutis Samulionis, Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutartimi buvo pavirtintas BUAB „Pramogų era“ kreditorių A. B. ir L. D. bendras 395 132 Lt finansinis reikalavimas, o nurodyto teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi buvo patvirtintas papildomas kreditoriaus A. B. 274 000 Lt finansinis reikalavimas; be to, apygardos teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutartimi BUAB „Pramogų era“ buvo pripažinta bankrutavusia bei likviduojama dėl bankroto.

4Trečiasis asmuo A. B. (BUAB „Pramogų era“ kreditorius, vienintelis nurodytos įmonės akcininkas ir buvęs direktorius) 2012 m. kovo 16 d. pateikė teismui prašymą atstatydinti BUAB „Pramogų era“ bankroto administratorių dėl jo pažeidimų BUAB „Pramogų era“ bankroto byloje, pakeisti jį kitu bankroto administratoriumi ir įpareigoti BUAB „Pramogų era“ bankroto administratorių sušaukti visuotinį bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimą, kad būtų išspręsti klausimai pagal trečiojo asmens pasiūlytą darbotvarkę (toliau – Prašymas; 20 b. t., 111-120 l.).

5Nurodė, kad bankroto administratorius K. Samulionis: 1) neprofesionaliai ir neracionaliai organizavo BUAB „Pramogų era“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto (nekilnojamojo turto komplekso, esančio Alytuje Kalnėnų g. 1; toliau - Turtas) varžytynes, priimdamas ekonomiškai nepagrįstus, neracionalius sprendimus šio turto pardavimo klausimu, dėl ko neužtikrino bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių interesų, o tai patvirtina Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 2-2395/2011) nustatytos aplinkinės; 2) žinodamas, jog BUAB „Pramogų era“ kreditorių komitetas dėl asmeninio suinteresuotumo aukščiau nurodyto turto pardavimo klausimus sprendžia šališkai ir neobjektyviai, neatsižvelgdamas į bankroto proceso ir kreditorių lygiateisiškumo principus, nevykdė pareigos ginčyti tokius kreditorių komiteto sprendimus, toleruodamas neskaidrius bankrutavusios įmonės kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d. nutarimus; 3) be pagrindo ginčijo trečiojo asmens A. B. finansinį reikalavimą BUAB „Pramogų era“ bankroto byloje apeliacine tvarka, neracionaliai naudodamas bendrovės administravimui skirtus finansinius bei laiko išteklius, veikdamas priešingai kreditorių interesams, be to, nesiėmė veiksmų, kad būtų užtikrintas bankroto proceso efektyvumas (bankroto procedūra tunka jau daugiau nei 3 metus, per kuriuos neparduotas vienintelis bendrovės turimas nekilnojamasis turtas – aukščiau paminėtas Turtas, nepatenkinta didžioji dalis kreditorių finansinių reikalavimų); 4) pažeidė kreditorių lygiateisiškumo principą, tinkamai neinformavęs jo apie 2011 m. gruodžio 22 d. BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimą; 5) nesuteikė informacijos apie bankroto proceso eigą bei elgėsi šališkai jo atžvilgiu, netenkinęs prašymo dėl 2011 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimo atidėjimo bei darbotvarkės papildymo jo nurodytais klausimais; 6) nesirūpino Turto apsauga, dėl ko buvo padaryta žalos už 10 079 Lt šiam turtui; 7) viršydamas savo įgaliojimus, inicijavo Turto įvertinimą, ir pardavė šį turtą už nepagrįstai mažą kainą; 8) be pagrindo gauna per didelį atlyginimą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 23 d. nutartimi netenkino trečiojo asmens A. B. prašymo dėl BUAB „Pramogų era“ bankroto administratoriaus K. Samulionio atstatydinimo (24 b. t., 30-40 l.).

8Nurodė, kad teismas, BUAB „Pramogų era“ bankroto byloje išnagrinėjęs trečiojo asmens skundus dėl BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2009 m. vasario 3 d. nutarimo pripažinimo neteisėtu, nurodytos įmonės kreditorių 2011 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo ir trečiojo asmens A. B. netiesioginį ieškinį, pareikštą atsakovams BUAB „Pramogų era“, R. K. ir B. K., dėl BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 23 d. nutartimi atmetė šiuos skundus ir ieškinį, nenustatęs, kad bankroto administratorius būtų pažeidęs BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimo sušaukimo ir kreditorių, tarp jų ir trečiojo asmens, informavimo bei pasirengimo kreditorių susirinkimui taisykles, nustatytas tiek įstatymais, tiek ir BUAB „Pramogų era“ kreditorių patvirtintu Kreditorių susirinkimo darbo reglamentu, taip pat nenustatęs, kad BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas yra neteisėtas ar nepagrįstas.

9Teismo teigimu, nekartojant paminėtos teismo nutarties argumentų, sprendžiama, kad neįrodyti trečiojo asmens A. B. prašyme dėl bankroto administratoriaus nušalinimo nurodyti ketvirtas, penktas ir septintas argumentai apie netinkamą bankroto administratoriaus pareigų vykdymą.

10Teismo teigimu, kiti trečiojo asmens argumentai taip pat nesudaro pagrindo pakeisti teismo paskirtą BUAB „Pramogų era“ bankroto administratorių. Pasak teismo, bankroto administratoriaus veiksmai, nurodyti trečiojo asmens (jo nuomone, netinkamai organizuojant 2011 m. vasario 7 d. ir 2011 m. vasario 18 d. įvykdytas varžytynes, neskundžiant kreditorių komiteto nutarimų, neužtikrinant efektyvaus BUAB „Pramogų era“ bankroto proceso, nepagrįstai inicijuojant ginčus teismuose bei nesirūpinant bankrutavusios įmonės Turto išsaugojimu), nėra naujai paaiškėję, todėl trečiasis asmuo nurodytus bankroto administratoriaus veiksmus galėjo skųsti kreditorių susirinkimui ĮBĮ nustatyta tvarka, tačiau to nepadarė, o, kreditorių komitetui nepripažinus, kad bankroto administratorius veikė netinkamai, be to, patvirtinus bankroto administratoriaus veiklos ataskaitas, pritariant jo veiklai, nėra pagrindo sutikti su trečiojo asmens nurodytais teiginiais, jog bankroto administratoriaus veikla netinkama. Juolab kad tokius klausimus kaip varžytynių ir Turto apsaugos organizavimas bankroto administratorius sprendė, vadovaudamasis BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto nutarimais, o bankroto administratoriaus pakeitimas baigiamojoje bankroto stadijoje, kai bankrutavusios bendrovės turtas jau yra parduotas ir bankroto administratoriui liko tik paskirstyti gautas lėšas šios bendrovės kreditoriams, neatitiktų protingumo ir sąžiningumo kriterijų, pažeistų kreditorių teisėtų lūkesčių principą.

11Teismas konstatavo, kad trečiasis asmuo nepateikė duomenų, sudarančių pagrindo pripažinti, jog BUAB „Pramogų era“ bankroto administratoriaus veikla buvo netinkama, dėl ko šis turėtų būti atstatydintas ir pakeistas kitu bankroto administratoriumi.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Trečiasis asmuo A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutartį ir priimti naują teismo sprendimą – atstatydinti BUAB „Pramogų era“ bankroto administratorių K. Samulionį (24 b. t., 55-59 l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas trečiojo asmens prašymo argumentus Nr. 4, 5 ir 7, nemotyvavo šio sprendimo, deklaratyviai nurodydamas, kad su paminėtais argumentais susiję klausimai buvo išspręsti Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutartimi, išnagrinėjus trečiojo asmens skundus dėl BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų bei netiesioginį ieškinį.

152. Teismas neatsižvelgė į tai, jog trečiasis asmuo A. B. pateikė įrodymus, o bankroto administratorius pripažino, kad jis nebuvo tinkamai informuotas apie jo ginčytą kreditorių susirinkimą, neįvertino bankroto administratoriaus veiksmų dėl šio kreditorių susirinkimo darbotvarkės nepapildymo ir informacijos nesuteikimo, kurie jam užkirto kelią įgyvendinti kreditoriaus teises, grubiai pažeidžiant imperatyvias ĮBĮ nuostatas. Iš trečiojo asmens užsakymu atlikto Turto vertinimo ataskaitos duomenų matyti, jog kreditorių susirinkimas nutarė parduoti Turtą už nepagrįstai mažą kainą, kurią nustatė bankroto administratorius.

163. Teismas, spręsdamas dėl kitų trečiojo asmens prašymo atstatydinti BUAB „Pramogų era“ bankroto administratorių argumentų (Nr. 1, 2, 3, 6 ir 8), pažeidė teismo pareigą užtikrinti viešą interesą bankroto byloje. Bankroto administratorius nebendradarbiavo su trečiuoju asmeniu, neteikė jam informacijos, nesudarė sąlygų susipažinti su bankroto proceso eiga, dėl ko trečiasis asmuo anksčiau negalėjo apskųsti neteisėtų bankroto administratoriaus veiksmų ir sprendimų.

174. Teismas neištyrė ir neįvertino trečiojo asmens argumentų, susijusių su bankroto administratoriaus vykdomų procedūrų vilkinimu, ekonominės žalos padarymu bankrutavusiai įmonei ir jos kreditoriams bei nepagrįstu administravimo išlaidų didinimu.

185. Vien ta aplinkybė, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi buvo pripažintas bankroto administratoriaus suinteresuotumas bankroto procedūromis ir nesąžiningumas dalies kreditorių atžvilgiu, sudaro pagrindo abejoti šio bankroto administratoriaus tinkamumu toliau administruoti BUAB „Pramogų era“, o apygardos teismas, neobjektyviai įvertinęs trečiojo asmens nurodytus argumentus ir pateiktus įrodymus, neužtikrino, kad būtų apgintas viešasis interesas.

19Atsakovo bankroto administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir skirti trečiajam asmeniui A. B. baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (20 b. t., 77-83 l.). Nurodo, kad bankroto proceso paskirtis neapsiriboja vieno kreditoriaus interesų tenkinimu, todėl aplinkybė, jog tarp bankroto administratoriaus ir vieno bankrutuojančios bendrovės kreditoriaus yra susiklostę konfliktiniai santykiai, vieno kreditoriaus pageidavimas atstatydinti bankroto administratorių, kai tam nepritaria visi kiti kreditoriai, o teismui nėra pateikiama konkrečių duomenų apie bankroto administratoriaus pareigų netinkamą vykdymą, be to, prašymas grindžiamas subjektyviomis bankroto bylos veiksmų interpretacijomis, nesudaro bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrindo. Pažymi, jog Turto vertė buvo nustatyta objektyviai, turtas parduotas rinkos kaina, atitinkančia visų kreditorių interesus, o apelianto argumentai dėl galimo BUAB „Pramogų era“ 2011 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo neteisėtumo nesudaro pagrindo teigti, jog bankroto administratorius netinkamai atliko savo pareigas, buvo šališkas ar suinteresuotas bankroto bylos baigtimi.

20IV. Apeliacinio teismo argumentai

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

23Dėl trečiojo asmens atskirojo skundo motyvų, susijusių su Prašymo argumentais Nr. 1, 4, 5, 7 ir 8

24CPK 18 straipsnio nuostatomis, įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės (savivaldybės) institucijoms, tarnautojams ir pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 279 str.), o apeliacinės instancijos teismo sprendimas ar nutartis įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos (CPK 331 str. 6 d.). Be to, pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą, įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatyti faktai iš naujo neįrodinėjami; prejudiciniai faktai – tai aplinkybės, nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys.

25Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutartimi BUAB „Pramogų era“ bankroto byloje, kuri įsiteisėjo 2013 m. vasario 22 d. (Lietuvos apeliaciniam teismui palikus nepakeistą nurodytą pirmosios instancijos teismo nutartį (civilinė byla Nr. 2-806/2013) apygardos teismas atmetė trečiojo asmens A. B. skundus dėl bankrutavusios įmonės 2011 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu „Dėl BUAB „Pramogų era“ nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“ (kuriuo buvo nustatyta Turto pardavimo kaina pirmose ir antrose varžytynėse) panaikinimo, nurodytos įmonės kreditorių komiteto 2009 m. vasario 3 d. nutarimo (kuriuo nustatyta BUAB „Pramogų era“ administravimo išlaidų sąmata, tarp jos bankroto administratoriaus atlyginimo dydis) pripažinimo neteisėtu bei trečiojo asmens netiesioginis ieškinys dėl 2012 m. kovo 16 d. Turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo (23 b. t., 117-139 l.). Nurodytoje civilinėje byloje teismas, ištyręs ir įvertinęs bylos aplinkybes, tarp jų ir pagal trečiojo asmens argumentus, susijusius su galimu BUAB „Pramogų era“ kreditorių lygiateisiškumo principo pažeidimu, šališku bankroto administratoriaus elgesiu jo atžvilgiu, Turto pardavimu bei jo kainos nustatymu, konstatavo, kad bankroto administratorius tinkamai informavo trečiąjį asmenį A. B. apie 2011 m. gruodžio 22 d. nurodytos įmonės kreditorių susirinkimą, kad nebuvo pažeista trečiojo asmens teisė pareikšti prašymus bankroto administratoriui, susijusius su šio kreditorių susirinkimo darbo tvarka, o Turto pardavimo kaina atitinka jo rinkos kainą, yra teisėta ir protinga. Nustatyta, jog nagrinėjamo trečiojo asmens Prašymo dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo argumentai Nr. 4, 5 ir 7 analogiški jo nurodytiems išnagrinėtoje civilinėje byloje dėl BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto ir kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo bei trečiojo asmens A. B. netiesioginio ieškinio, kurioje priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas.

26Pažymėtina, kad šiuo metu jau parduotas aukščiau nurodytas BUAB „Pramogų era“ nekilnojamasis Turtas, kurio kainą, kaip numatyta ĮBĮ 23 straipsnio 5 punkte, nustatė bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimu, ir, kurį pardavus varžytynėse, buvo pasirašytas 2012 m. kovo 16 d. Turto pardavimo iš varžytynių aktas, kurių teisėtumas patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi, todėl neturi teisinės reikšmės ir apelianto teigimas, kad bankroto administratorius pažeidė varžytynių vykdymo tvarką.

27Neturi pagrindo ir apelianto argumentas, susijęs su bankroto administratoriaus atlyginimo dydžiu. Pažymėtina, kad administravimo išlaidų sąmatą ir bankroto administratoriaus atlyginimą tvirtina kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 5, 9 p.). Taigi trečiasis asmuo, BUAB „Pramogų era“ kreditorius, turėdamas teisę skųsti bankrutavusios įmonės kreditorių komiteto 2009 m. vasario 3 d. nutarimą, kuriuo buvo patvirtintina nurodytos įmonės administravimo išlaidų sąmata ir bankroto administratoriaus atlydinimo dydis, šia teise tinkamai nepasinaudojo įstatymo nustatytu terminu; įsiteisėjusioje Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutartyje konstatuota, kad trečiasis asmuo praleido įstatymo nustatytą terminą apskųsti nurodyto kreditorių komiteto nutarimą ir, nenustačius svarbių jo praleidimo priežasčių, nėra pagrindo jį atnaujinti (ĮBĮ 24 str. 5 d.; CPK 18 str., 182 str. 2 p.).

28Iš aukščiau nurodyto matyti, kad įsiteisėjusia teismo nutartimi jau yra išspręstas ginčas dėl trečiojo asmens prašymo atstatydinti BUAB „Pramogų era“ bankroto administratorių pirmo, ketvirto, penkto, septinto ir aštunto argumentų, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo teigti, jog jie nepagrįsti (CPK 18 str., 182 str. 2 p., 185 str., 279 str., 331 str. 6 d.).

29Dėl trečiojo asmens atskirojo skundo motyvų, susijusių su Prašymo argumentais Nr. 2, 3 ir 6

30Nesudaro pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą apygardos teismo nutartį ir kiti apelianto atskirojo skundo argumentai, susiję su jo prašymo dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo motyvais Nr. 2, 3 ir 6.

31Bylos duomenimis, skundus dėl BUAB „Pramogų era“ 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimo ir 2010 m. gruodžio 13 d. kreditorių komiteto nutarimų, kuriais buvo nustatyta bankrutavusios įmonės turto pardavimo kaina ir tvarka, panaikinimo teismui buvo pareiškę trys bankrutavusios įmonės kreditoriai (BUAB „Bildunga“, BUAB „Ventelektra“ ir UAB „Buitmena“), kurie buvo patenkinti Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi, todėl tai, kad bankroto administratorius nepareiškė savarankiško skundo dėl paminėtų nutarimų, nesudaro pagrindo teigti, jog bankroto administratorius netinkamai atstovavo BUAB „Pramogų era“ ir jos kreditorių interesus (trečiojo asmens prašymo argumentas Nr. 2; 19 b. t., 34-41, 51-55, 99-102 l.; ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p.).

32Be to, atkreiptinas dėmesys, kad bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, jog būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai, be to, apsaugoti ir bankrutuojančios įmonės interesai (ĮBĮ 3 str. 1 d., 11 str. 3 d. 14 p.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012). Todėl bankroto administratorius, gindamas bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesus, privalo užtikrinti, kad būtų patvirtinti tik teisėti ir pagrįsti kreditorių finansiniai reikalavimai, o ĮBĮ numato bankroto administratoriaus teisę ginčyti kreditorių finansinius reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p.). Dėl nurodyto bankroto administratorius, vykdydamas savo pareigas, turėjo teisę pateikti atskirąjį skundą dėl apygardos teismo nutarties, kuria buvo patvirtintas trečiojo asmens A. B. finansinis reikalavimas (ĮBĮ 26 str. 6 d.; CPK 334 str. 1 d.).

33Byloje nėra įrodymų, kad dėl bankroto administratoriaus neteisėtų veiksmų ar jo neveikimo BUAB „Pramogų era“ buvo padaryta 10 079 Lt žalos (CPK 178, 185, 314, 338 str.). Iš 2009 m. vasario 3 d. bankrutavusios įmonės kreditorių komiteto posėdžio protokolo matyti, kad jame buvo nutarta vykdyti sutartį, sudarytą su UAB „Ekskomisarų biuras“ dėl Turto apsaugos, taip pat sudaryti sutartį su reikiamą kvalifikaciją turinčia įmone arba asmeniu tinkamam pastato, esančio Alytuje, Kalnėnų g. 1, priežiūros ir eksploatacijos užtikrinimui, o, bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2008 m. rugpjūčio 25 d. (bankroto bylos iškėlimo) iki 2012 m. spalio 30 d. duomenimis, bankroto administratorius 2009 m. pradžioje sudarė sutartis dėl Turto apsaugos, techninės priežiūros bei eksploatacijos (23 b. t., 55-59, 67-70 l.). Todėl neturi pagrindo apelianto teigimas, kad bankroto administratorius neužtikrino Turto apsaugos, t. y. neįvykdė bankroto administratoriaus pareigos, numatytos ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 4 punkte, o tai, kad, 2009 m. kovo 9 d. Defektinio akto duomenimis, nustatyta, jog buvo išdaužti pastato (kavinės), esančios Alytuje, Kalnėnų g. 1, „stiklo paketai“, išlaužtos automatinės durys ir automatinė pavara, nesudaro pagrindo konstatuoti netinkamų bankroto administratoriaus veiksmų (20 b. t., 133 l.).

34Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 263 str., 329 str., 338 str.).

35Dėl bylinėjimosi išlaidų ir prašymo paskirti baudą

36Atmetus trečiojo asmens A. B. atskirąjį skundą, iš apelianto priteistina atsakovo BUAB „Pramogų era“ naudai 1 815 Lt bylinėjimosi išlaidų, jo turėtų apeliacinės instancijos teisme už advokato pagalbą (24 b. t., 103-106 l.; Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintas 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ 8.11 p.; CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1, 3 d., 98 str. 3 d., 302 str., 338 str.).

37Be to, atmestinas bankroto administratoriaus prašymas dėl baudos skyrimo apeliantui (už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis). Byloje nepateikta įrodymų, kurie sudarytų pagrindą teigti, jog apeliantas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, o naudojimasis įstatyme numatytomis galimybėmis – byloje dalyvaujančio asmens teise apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartis, savaime nesudaro pagrindo teigti, jog yra piktnaudžiaujama įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis ar elgiamasi nesąžiningai (CPK 95 str. 1 d., 334 str.).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutartį, kuria netenkintas trečiojo asmens A. B. prašymas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Pramogų era“ bankroto administratoriaus atstatydinimo.

40Priteisti iš trečiojo asmens A. B., a. k. ( - ) atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Pramogų era“, į. k. 300567530, – 1 815 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus penkiolika litų), bylinėjimosi išlaidų, jo turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartimi (įsiteisėjusia 2008... 4. Trečiasis asmuo A. B. (BUAB „Pramogų era“ kreditorius, vienintelis... 5. Nurodė, kad bankroto administratorius K. Samulionis: 1) neprofesionaliai ir... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 23 d. nutartimi netenkino trečiojo... 8. Nurodė, kad teismas, BUAB „Pramogų era“ bankroto byloje išnagrinėjęs... 9. Teismo teigimu, nekartojant paminėtos teismo nutarties argumentų,... 10. Teismo teigimu, kiti trečiojo asmens argumentai taip pat nesudaro pagrindo... 11. Teismas konstatavo, kad trečiasis asmuo nepateikė duomenų, sudarančių... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Trečiasis asmuo A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 14. 1. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas trečiojo asmens prašymo... 15. 2. Teismas neatsižvelgė į tai, jog trečiasis asmuo A. B. pateikė... 16. 3. Teismas, spręsdamas dėl kitų trečiojo asmens prašymo atstatydinti BUAB... 17. 4. Teismas neištyrė ir neįvertino trečiojo asmens argumentų, susijusių su... 18. 5. Vien ta aplinkybė, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 10 d.... 19. Atsakovo bankroto administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 20. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. Dėl trečiojo asmens atskirojo skundo motyvų, susijusių su Prašymo... 24. CPK 18 straipsnio nuostatomis, įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas... 25. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 23... 26. Pažymėtina, kad šiuo metu jau parduotas aukščiau nurodytas BUAB... 27. Neturi pagrindo ir apelianto argumentas, susijęs su bankroto administratoriaus... 28. Iš aukščiau nurodyto matyti, kad įsiteisėjusia teismo nutartimi jau yra... 29. Dėl trečiojo asmens atskirojo skundo motyvų, susijusių su Prašymo... 30. Nesudaro pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą apygardos teismo... 31. Bylos duomenimis, skundus dėl BUAB „Pramogų era“ 2011 m. kovo 4 d.... 32. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per... 33. Byloje nėra įrodymų, kad dėl bankroto administratoriaus neteisėtų... 34. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir prašymo paskirti baudą... 36. Atmetus trečiojo asmens A. B. atskirąjį skundą, iš apelianto priteistina... 37. Be to, atmestinas bankroto administratoriaus prašymas dėl baudos skyrimo... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 39. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutartį,... 40. Priteisti iš trečiojo asmens A. B., a. k. ( - ) atsakovui bankrutavusiai...