Byla 2-806/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens A. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutarties, kuria netenkinti nurodyto trečiojo asmens skundai dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Pramogų era“ kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo bei netiesioginis ieškinys, pareikštas atsakovams bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Pramogų era“, R. K. (R. K.) ir B. K. (tretieji asmenys: A. R., R. P.), dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu bei restitucijos taikymo (civilinė byla Nr. B2-50-260/2012),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartimi (įsiteisėjusia 2008 m. rugpjūčio 25 d.) buvo iškelta atsakovo UAB „Pramogų era“ bankroto byla, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi nurodytos įmonės bankroto administratoriumi buvo paskirtas Kęstutis Samulionis, Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutartimi buvo pavirtintas BUAB „Pramogų era“ kreditoriaus A. B. 395 132 Lt finansinis reikalavimas, o nurodyto teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi buvo patvirtintas papildomas kreditoriaus A. B. 274 000 Lt finansinis reikalavimas; be to, apygardos teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutartimi BUAB „Pramogų era“ buvo pripažinta bankrutavusia bei likviduojama dėl bankroto.

42011 m. gruodžio 22 d. įvykusiame visuotiniame BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu „Dėl BUAB „Pramogų era“ nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“ buvo priimtas nutarimas („už“ balsavo 69,97 proc. teismo patvirtintų finansinių reikalavimų turintys BUAB „Pramogų era“ kreditoriai), kuriuo nustatyta, kad: BUAB „Pramogų era“ priklausantis nekilnojamojo turto kompleksas (pastatas ir žemės sklypas), esantis Alytuje, Kalnėnų g. 1 (toliau – Turtas), parduodamas kartu kaip vienas nekilnojamojo turto objektas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinto „Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo“ nustatyta tvarka skelbiant varžytynes; nekilnojamojo turto komplekso pardavimo kaina pirmosiose varžytynėse yra 910 000 Lt (be PVM, turto rinkos vertė nustatyta pagal UAB „AD NOTAM“ turto vertės pažymos Nr. AD11/04-04-B duomenis); turto nepardavus pirmose varžytynėse, skelbti antrąsias varžytynes, kuriose turtą parduoti už 728 000 Lt (be PVM) kainą; kainos didinimo varžytynėse intervalas - 1 000 Lt (toliau – ginčo nutarimas Nr. 1; 20 b. t., 23-25 l.). Be to, 2009 m. vasario 3 d. BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto nutarimu nustatyta BUAB „Pramogų era“ administravimo išlaidų sąmata (patvirtintas samdomo darbuotojo (buhalterės) etatas, 28 000 Lt per mėnesį bendra administravimo išlaidų sąmata, 80 000 Lt neperiodinių išlaidų teisinių paslaugų pradiniame etape apmokėjimui (toliau - ginčo nutarimas Nr. 2).

5Trečiasis asmuo A. B. (BUAB „Pramogų era“ kreditorius, vienintelis akcininkas ir buvęs direktorius) 2012 m. sausio 19 d. apygardos teismui padavė skundą, kuriuo prašė: 1) panaikinti 2011 m. gruodžio 22 d. įvykusio BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimo nutarimą dėl nurodytos įmonės nekilnojamojo turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo; 2) įpareigoti BUAB „Pramogų era“ bankroto administratorių organizuoti naują bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimą, kuriame spręsti dėl šių klausimų: a) dėl patvirtinimo bankroto administratoriaus ataskaitos (detalios pakartotinės) už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki šaukiamo susirinkimo dienos; b) dėl Kęstučio Samulionio tinkamumo būti BUAB „Pramogų era“ bankroto administratoriumi; c) dėl naujo bankroto administratoriaus paskyrimo; d) dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo; e) dėl patvirtinimo kreditorių komiteto ataskaitos už laikotarpį nuo pirmojo kreditorių komiteto susirinkimo iki šaukiamo susirinkimo dienos; f) dėl kreditorių komiteto panaikinimo ir jo narių atšaukimo (20 b. t., 41-47 l.).

6Nurodė, kad, priimant ginčo nutarimą Nr. 1, buvo pažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas, kadangi jis buvo pavėluotai informuotas apie 2011 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimą (likus 5 dienoms, o ne 7 (kaip numato ĮBĮ 22 str. 4 d. ir BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimo darbo reglamento (toliau – Reglamentas) 3.4 p.) iki nurodyto kreditorių susirinkimo), o dėl pavėluoto pranešimo apie kreditorių susirinkimą, trečiasis asmuo negalėjo laiku (ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki paminėto susirinkimo) pasiūlyti nutarimo projekto dėl bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo; be to, trečiasis asmuo kreipėsi į BUAB „Pramogų era“ bankroto administratorių, prašydamas atidėti 2011 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimą, pateikė šio susirinkimo darbotvarkės papildymą, tačiau paminėtas kreditorių susirinkimas nebuvo atidėtas ir jame nebuvo išnagrinėti (buvo nuslėpti) trečiojo asmens teisėti pasiūlymai bei pastabos dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo. Trečiojo asmens teigimu, ginčo nutarimu Nr. 1 nustatyta parduodamo bankrutavusios įmonės turto vertė neatitinka jo rinkos kainos, kuri, jo užsakymu atlikto turto vertinimo duomenimis, sudaro ne mažiau kaip 1 200 000 Lt, o kreditoriai nėra susipažinę su bankroto administratoriaus nurodyta UAB „AD NOTAM“ turto vertės nustatymo ataskaita. Pasak trečiojo asmens, kyla pagrįstų abejonių dėl paskirto bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti šias pareigas.

7Trečiasis asmuo A. B. 2012 m. balandžio 30 d. teisme gautu netiesioginiu ieškiniu, pareikštu atsakovams BUAB „Pramogų era“, R. K. ir B. K., prašė: 1) pripažinti negaliojančiu BUAB „Pramogų era“ ir R. K. sudarytą 2012 m. kovo 16 d. Turto pardavimo iš varžytynių aktą ir taikyti restituciją; 2) pripažinti negaliojančiais vėliau sudarytus Turto perleidimo sandorius (2012 m. balandžio 5 d. pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 848, sudarytą tarp R. K. ir A. R., bei 2012 m. balandžio 12 d. pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 897, sudarytą tarp A. R. ir R. P.) bei taikyti restituciją; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas (21 b. t., 4-11 l.; 22 b. t., 32-40 l.).

8Nurodė, kad, priėmus ginčo nutarimą Nr. 1, 2012 m. sausio 20 d. buvo paskelbtos varžytynės, įvykusios 2012 m. vasario 21 d., dalyvaujant vienam dalyviui – atsakovui R. K., kuris laimėjo nurodytas varžytynes ir 2012 m. kovo 16 d. buvo surašytas varžytynių aktas Nr. 1, kurio pagrindu buvo perleistas vienintelis likęs bankrutavusios įmonės turtas, nors bankroto administratorius buvo informuotas, kad dėl ginčo nutarimo Nr. 1 teisme buvo paduotas skundas. Trečiojo asmens teigimu, bankroto administratoriaus veiksmai, organizuojant ir vykdant varžytynes, yra neteisėti ir nepagrįsti, pažeidžiantys bankrutavusios įmonės kreditorių teises, kurias gindamas, jis kreipėsi su netiesioginiu ieškiniu.

9Be to, trečiasis asmuo A. B. 2012 m. rugpjūčio 6 d. padavė teismui skundą dėl 2009 m. vasario 3 d. BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto nutarimo, kuriuo prašė: 1) atnaujinti praleistą terminą apskųsti ginčo nutarimui Nr. 2; pripažinti neteisėtu ginčo nutarimą Nr. 2 (23 b. t., 1-8 l.).

10Skunde nurodė, kad apie ginčo nutarimą Nr. 2 jis sužinojo tik 2012 m. birželio 22 d., kai gavo Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. B2-50-260/2012, kuria buvo netenkintas bankrutavusios įmonės prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikumo, atlyginimo užtikrinimo. Trečiojo asmens teigimu, bankroto administratorius neįrodė atliktų darbų pagrįstumo, o BUAB „Pramogų era“ administravimo išlaidas naudojo neracionaliai; be to, patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra nepagrįstai didelė.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 23 d. nutartimi netenkino trečiojo asmens A. B. skundų dėl ginčo nutarimų Nr. 1 ir Nr. 2 bei atmetė jo netiesioginį ieškinį (23 b. t., 117-139 l.).

13Dėl ginčo nutarimo Nr. 1 teismas nurodė, kad apie 2011 m. gruodžio 22 d. BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimą šios įmonės bankroto administratorius jos kreditoriams pranešė pranešimu, išsiųstu 2011 m. lapkričio 24 d. registruotu paštu, kuris nebuvo įteiktas trečiajam asmeniui; be to, 2011 m. gruodžio 14 d. bankroto administratorius antrą kartą išsiuntė kreditoriams pranešimą (kartu su balsavimo raštu biuleteniais) apie nurodytą kreditorių surinkimą, kurį (be kita ko, išsiųstą tuo pačiu trečiojo asmens gyvenamosios vietos adresu) trečiasis asmuo gavo 2011 m. gruodžio 16 d. Teismas sprendė, kad BUAB „Pramogų era“ bankroto administratorius tinkamai atliko pareigą informuoti bankrutavusios įmonės kreditorius, tarp jų trečiąjį asmenį, apie 2011 m. gruodžio 22 d. BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimą ĮBĮ ir Reglamento nustatyta tvarka.

14Teismo teigimu, aplinkybė, kad pirmasis bankroto administratoriaus pranešimas apie 2011 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimą nebuvo įteiktas trečiajam asmeniui, nesudaro pagrindo teigti, jog jis nebuvo tinkamai informuotas, kadangi antrasis pranešimas, siųstas tuo pačiu trečiojo asmens gyvenamosios vietos adresu (kurį pareiškėjas nurodęs ir bankroto byloje), buvo įteiktas trečiajam asmeniui, be to, bylos duomenimis, jam dažnai nepavyksta įteikti procesinių dokumentų, dėl to, pasak teismo, trečiasis asmuo, nepriėmęs jam siųstos pašto siuntos, arba nenurodęs adreso, kuriuo jam būtų įteiktos pašto siuntos, elgėsi nepakankamai rūpestingai.

15Be to, teismas nurodė, jog varžytynėse parduodamo turto vertinimo tvarką ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas, o nei ĮBĮ, nei kituose teisės aktuose nėra nustatytos privalomos bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto vertinimo procedūros. Pasak teismo, nagrinėjamu atveju bankroto administratorius pranešime apie 2011 m. gruodžio 22 d. BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimą ir balsavimo paštu biuletenyje aiškiai nurodė, kad kreditorių susirinkimą jis šaukia, remdamasis Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartyje nurodytu pagrindu, išaiškino, jog kreditorių susirinkimas privalo nustatyti Turto pradinę vertę, kuri nustatoma, vadovaujantis 2011 m. balandžio 18 d. vertinimo ataskaitos Nr. AD11/04-04-B duomenimis. Visi kreditoriai turėjo teisę ir galimybę teikti pasiūlymus dėl Turto pardavimo tvarkos ir kainos, tačiau trečiasis asmuo nepasinaudojo šia galimybe, o kreditorių dauguma pritarė bankroto administratoriaus pasiūlytai pradinei Turto kainai, todėl nėra pagrindo teigti, jog ginčo nutarimas Nr. 1 yra nepagrįstas ir neteisėtas.

16Teismo nuomone, nėra pagrindo patenkinti trečiojo asmens skundo reikalavimą sušaukti kreditorių susirinkimą dėl jo skunde nurodytų darbotvarkės klausimų, kadangi trečiasis asmuo laiku nepateikė tokio prašymo bankroto administratoriui prieš 2011 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimą, tačiau tokia teise trečiasis asmuo dar gali pasinaudoti (Reglamento 3.3 p.).

17Dėl ieškovo netiesioginio ieškinio teismas nurodė, kad, išnagrinėjus trečiojo asmens A. B. skundą dėl BUAB „Pramogų era“ 2011 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu ir pripažinus, kad ginčo nutarimas Nr. 1 yra teisėtas bei nepažeidžia šios bankrutuojančios bendrovės kreditorių, tarp jų trečiojo asmens, interesų, nėra teisinio pagrindo patenkinti ieškinį; trečiasis asmuo neįrodė ir aplinkybės, jog atsakovai R. K. ir B. K. bei vėliau tretieji asmenys A. R. ir R. P. būtų nesąžiningi turto įgyjėjai, dėl ko Turtas (pastatas ir žemės sklypas) negalėtų būti grąžintas pardavėjui BUAB „Pramogų era“.

18Dėl ginčo nutarimo Nr. 2 teismas nurodė, kad trečiasis asmuo A. B. praleido įstatymo nustatytą terminą paduoti skundą dėl šio nutarimo, ir nėra pagrindo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti; trečiasis asmuo apie 2009 m. vasario 3 d. ginčo nutarimą Nr. 2 galėjo ir turėjo sužinoti per protingą terminą, kuris galėtų būti vienas mėnuo nuo šio nutarimo pateikimo Kauno apygardos teismui į UAB „Pramogų era“ bankroto bylą, t. y. nuo 2009 m. vasario 12 d., kadangi trečiasis asmuo (BUAB „Pramogų era“ savininkas) dalyvavo nurodytos įmonės bankroto bylos nagrinėjime nuo pat jos pradžios ir turėjo teisę susipažinti su bylos medžiaga. Teismo teigimu, BUAB „Pramogų era“ bankroto byloje 2009 m. balandžio 6 d. buvo gautas 2009 m. kovo 31 d. trečiojo asmens prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo jis prašė uždrausti parduoti BUAB „Pramogų era“ turtą bei sustabdyti kreditorių komiteto 2009 m. vasario 3 d. priimtų nutarimų vykdymą, todėl yra pagrindo teigti, trečiasis asmuo A. B. apie 2009 m. vasario 3 d. kreditorių komiteto nutarimus žinojo 2009 m. kovo 31 d., o jo 2012 m. rugpjūčio 6 d. paduotame skunde nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys. Pasak teismo, paminėtas asmuo nenurodė svarbių priežasčių, dėl kurių būtų pagrindo atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą; be to, nurodytas skundas yra nepagrįstas, trečiajam asmeniui nenurodžius ir nepagrindus, kokio dydžio administravimo išlaidos būtų laikomis būtinomis ir protingomis.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

20Atskiruoju skundu trečiasis asmuo A. B. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutartį ir patenkinti jo netiesioginį ieškinį bei skundus dėl ginčo nutarimų Nr. 1 ir Nr. 2 (24 b. t., 45-52 l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

211. Teismas nepagrįstai neįvertino aplinkybių, jog bankroto administratorius neįrodė, kad pranešimas apie šaukiamą 2011 m. gruodžio 22 d. BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimą buvo tinkamai išsiųstas apeliantui, ir kad apeliantas šio pranešimo nepriėmė; be to, byloje nėra ir įrodymų, kad bankroto administratorius nurodytą pranešimą siuntė registruotu paštu, o tai patvirtina, jog apeliantui nebuvo įteiktas pranešimas apie 2011 m. gruodžio 22 d. BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimą, dėl ko apeliantas, 2012 m. gruodžio 16 d. gavęs antrąjį pranešimą, negalėjo realizuoti ĮBĮ įtvirtintų teisių, tarp jų – siūlyti susirinkimo darbotvarkę, turto pardavimo kainą.

222. Bankroto administratorius pažeidė Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 20 d. nutarties nurodymą, kad bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarką ir jo vertinimo tvarką turi nustatyti kreditorių susirinkimas, o bankroto administratorius pateikė projektą, kuriame rėmėsi UAB „AD NOTAM“ vertinimo ataskaitos Nr. AD11/04-04-B išvadomis, tačiau neaiškūs nei šio vertinimo laikas, nei tvarka, o pagal apelianto užsakymu atlikto Turto vertinimo duomenis, Turto rinkos vertė pardavimo dieną buvo ne mažesnė kaip 1 561 000 Lt, tačiau teismas nepasisakė dėl apelianto argumento, kad pagal bankroto administratoriaus iniciatyva atliktą Turto vertinimą nustatyta beveik puse milijono litų mažesnė jo vertė.

233. Vien tai, kad, pasak teismo, apeliantas dėl savo kaltės ir nerūpestingumo praleido 14 dienų terminą pasiūlymų pateikimui, nesudaro pagrindo teigti, jog bankroto administratorius veikė teisėtai. Priešingai, iš bylos duomenų matyti, kad bankroto administratorius ignoravo apelianto pateiktą informaciją, nepapildė darbotvarkės jo nurodytais klausimais, be to, nėra įrodymų, jog bankroto administratorius pristatė apelianto pasiūlymus (prieštaravimus) kreditorių susirinkime, pažeidė jo teisėtą interesą dalyvauti turto realizavimo procedūroje.

244. Atsižvelgiant į tai, kad teismo nutartis dėl ginčo nutarimo Nr. 1 yra nepagrįsta ir naikintina, nėra pagrindo teigti, jog nepagrįstas apelianto netiesioginis ieškinys. Jo ieškinys buvo grindžiamas ne tik Turto pirkėjų nesąžiningumu, bet ir kitais argumentais, tarp jų – bankroto administratoriaus veiksmų neteisėtumu, tinkamai neinformavus BUAB „Pramogų era“ kreditorių apie organizuojamą kreditorių susirinkimą ir jo darbotvarkę, neužtikrinus, kad bankrutuojančios įmonės turtas būtų panaudotas kuo geresniam kreditorių reikalavimų patenkinimui; be to, teismas neįvertino aplinkybių, susijusių su atsakovų ir trečiųjų asmenų veiksmais bei restitucija.

255. Teismas visiškai nevertino ginčo nutarimu Nr. 2 nustatytų administravimo išlaidų dydžio pagrįstumo ir protingumo, kurios neatitinka realių sąnaudų, neatsižvelgė, kad bylos nagrinėjimo metu bankroto administratorius pateikė administravimo išlaidų ataskaitą, pagal kurią vertintina ir jo atliktų darbų bei nustatyto atlyginimo proporcija, o vien tai, kad apeliantas nepateikė savo pasiūlymo dėl administravimo sąmatos, negali būti pagrindas netenkinti skundo. Be to, teismas neatsižvelgė į pagrįstą apelianto prašymą atnaujinti praleistą terminą apskųsti ginčo nutarimą Nr. 2.

26Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Pramogų era“ prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą apygardos teismo nutartį, paskirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (24 b. t., 86-89 l.). Nurodo, kad teismas pagal byloje esančius įrodymus pagrįstai nustatė, jog nebuvo pažeista 2011 m. gruodžio 22 d. BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, o pranešimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą išsiuntimas kreditoriams registruotu paštu yra tinkamas pranešimų įteikimo būdas. Be to, bankroto administratorius vadovavosi Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi, priimta šioje civilinėje byloje, ir pranešime apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, rėmėsi šios nutarties išaiškinimais dėl Turto vertės nustatymo. Atsakovo teigimu, atmetus skundą dėl ginčo nutarimo Nr. 1, nėra pagrindo patenkinti ieškovo ieškinį, be to, ginčo nutarimu Nr. 2 buvo patvirtintas maksimalus bankroto administravimo išlaidų dydis, už kurias bankroto administratorius yra atsiskaitęs kreditoriams, o apeliantas neginčijo 2009 m. birželio 3 d., 2009 m. spalio 1 d. ir 2010 m. spalio 22 d. BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto posėdžiuose patvirtintų administravimo išlaidų sąmatų.

27Atsakovai R. K. ir B. K. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą apygardos teismo nutartį, priteisti iš apelianto atsakovų naudai bylinėjimosi išlaidas (24 b. t., 69-75 l.). Nurodo, kad byloje įrodyta, jog apeliantui registruota pašto siunta 2011 m. lapkričio 24 d. jo gyvenamosios vietos adresu (kurią apeliantas yra ne kartą nurodęs tiek bankroto administratoriui, tiek ir teismui) išsiuntė pranešimą apie 2011 m. gruodžio 22 d. BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimą, kurio jis neatsiėmė ir iki šiol nenurodė neatsiėmimo priežasčių, o pasiūlymus dėl darbotvarkės papildymo jo nurodytais klausimais, pateikė pavėluotai. Atsakovų teigimu, apelianto į bylą pateikti duomenys (vertinimo ataskaitos 17 lapo ir Turto vertės nustatymo pažymos nuorašai) neatitinka Turto vertinimo įstatymo 23 straipsnio ir 24 straipsnio 1 dalies reikalavimų, todėl neturi teisinės reikšmės Turto rinkos vertės nustatymui. Pažymi, jog, kreditorių susirinkimui nustatant varžytynėse parduodamo Turto kainą, buvo vadovaujamasi ne tik profesionalaus vertintojo UAB „AD NOTAM“ Turto vertinimo duomenimis bei kriterijais, bet ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi, priimta šioje byloje. Atsakovų nuomone, apelianto finansiniai reikalavimai sudaro 5,204 proc. visų įmonės kreditorių finansinių reikalavimų, todėl net ir nustačius, kad kreditorių susirinkimo organizavimo procedūros buvo pažeistos, „už“ ginčo nutarimą Nr. 1 balsavus kreditoriams, turintiems 69,966 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų, nebūtų pagrindo pripažinti negaliojančiu ginčo nutarimą Nr. 1; be to, byloje neįrodytas atsakovų nesąžiningumas, o Turto pardavimas varžytynėse buvo įvykdytas pagal įstatymų reikalavimus.

28Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo R. P. prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą apygardos teismo nutartį, priteisti iš apelianto trečiojo asmens naudai 1 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (24 b. t., 62-64 l.). Nurodo, kad, pripažinus, jog ginčo nutarimas Nr. 1 dėl BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo varžytynėse yra teisėtas ir nepažeidžia šios įmonės kreditorių teisių bei teisėtų interesų, nėra teisinio pagrindo patenkinti ieškovo netiesioginį ieškinį. Be to, nekilnojamasis daiktas negali būti išreikalautas iš sąžiningo įgijėjo, išskyrus atvejus, kai savininkas tokį daiktą prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo, kurio padarymo ieškovas neįrodė, todėl Turtas negali būti išreikalautas iš sąžiningų trečiųjų asmenų (CK 4.95 str. 2 d.).

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Atskirasis skundas netenkintinas.

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

32Bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p.). Pagal ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalį, kreditorių susirinkimus šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas, be to, reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi teisę kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 4 d.). Kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka numatyta ĮBĮ 24 straipsnyje, kurio 1 dalyje įtvirtinta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis; be to, kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę dėl kiekvieno nutarimo.

33Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad BUAB „Pramogų era“ 2009 m. sausio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimu buvo patvirtintas nurodytos įmonės kreditorių susirinkimo darbo reglamentas, kurio 3.4. punkte numatyta, jog apie kreditorių susirinkimo datą, laiką ir vietą bei jo darbotvarkę bankroto administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas informuoja kreditorius ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki kreditorių susirinkimo dienos, o pagal nurodyto reglamento 3.11 punktą, asmenys, rengiantys klausimus svarstyti kreditorių susirinkime, privalo ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki šio susirinkimo dienos pateikti bankroto administratoriui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui dokumentus, susijusius su ruošiamu klausimu ir nutarimų projektus (20 b. t., 76 l.).

34Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai konstatavo, kad trečiasis asmuo A. B., BUAB „Pramogų era“ kreditorius, buvo tinkamai informuotas apie 2011 m. gruodžio 22 d. nurodytos įmonės kreditorių susirinkimą, kurio metu buvo priimtas ginčo nutarimas Nr. 1.

35Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Pramogų era“ bankroto administratoriaus 2011 m. lapkričio 24 d. pranešime Nr. 1111/03, išsiųstame 2011 m. lapkričio 24 d. registruotu paštu BUAB „Pramogų era“ kreditoriams, tarp jų – trečiajam asmeniui A. B. (jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, kurią šis yra nurodęs BUAB „Pramogų era“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, taip pat atskirajame skunde), nurodyta apie 2011 m. gruodžio 22 d. vyksiantį BUAB „Pramogų era“ susirinkimą, šaukiamą, vykdant Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartį, jo darbotvarkė bei kreditorių teisė iki 2011 m. gruodžio 6 d. pasiūlyti nutarimo projektą dėl BUAB „Pramogų era“ nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo (Reglamento 3.11 p.), tačiau paminėtas pranešimas nebuvo įteiktas trečiajam asmeniui A. B., šiam neatsiėmus nurodytos pašto siuntos jos saugojimo pašte terminu (2011 m. lapkričio 28 d. – 2011 m. gruodžio 28 d.), dėl ko paminėta siunta buvo grąžinta atsakovo bankroto administratoriui, o pagal Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktą, siuntėjo nurodytu adresu neradus gavėjo, pašto paslaugos teikėjas informuoja gavėją apie pašto siuntą, palikdamas pranešimą gavėjo gaunamųjų laiškų dėžutėje (20 b. t., 41-47, 69-71, 76-80 l.; 24 b. t., 45-52 l.). Byloje nėra įrodymų, kad paminėtas pašto paslaugos teikėjo pranešimas nebuvo paliktas trečiojo asmens A. B. gaunamųjų laiškų pašto dėžutėje (CPK 178, 185 str.). Be to, bylos duomenimis, trečiajam asmeniui A. B. ir kitiems bankrutavusios įmonės kreditoriams 2011 m. gruodžio 14 d. bankroto administratorius išsiuntė BUAB „Pramogų era“ 2011 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimo balsavimo raštu biuletenius; paminėtą pašto siuntą apeliantas gavo 2011 m. gruodžio 16 d., o 2011 m. gruodžio 20 d. pareiškė prašymą bankroto administratoriui dėl šio kreditorių susirinkimo atidėjimo bei pasiūlymą dėl jo darbotvarkės (20 b. t., 48-52, 72-74, 99, 103 l.).

36Iš aukščiau nurodyto matyti, jog BUAB „Pramogų era“ bankroto administratorius tinkamai įvykdė Reglamento 3.4. punkte nustatytą pareigą, pranešimu, išsiųstu registruotu paštu, informuodamas trečiąjį asmenį A. B. apie BUAB „Pramogų era“ 2011 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimo datą, laiką, vietą bei jo darbotvarkę, likus beveik mėnesiui iki šio susirinkimo. Juolab kad apie minėtą kreditorių susirinkimą trečiasis asmuo A. B. buvo informuotas ir 2012 m. gruodžio 16 d., gavęs aukščiau nurodytą pranešimą su balsavimo raštu biuleteniu.

37Dėl pasakyto nepagrįsti apelianto argumentai, kad jis nebuvo tinkamai informuotas apie kreditorių susirinkimą, kuriame buvo priimtas ginčo nutarimas Nr. 1 (CPK 176, 178, 185 str.).

38Be to, pagrįsta ir teismo išvada, jog trečiasis asmuo A. B. nebuvo pakankamai rūpestingas bei atidus ir dėl savo kaltės pavėluotai pateikė bankroto administratoriui pasiūlymus dėl 2011 m. gruodžio 22 d. BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimo darbotvarkės bei nutarimų projektus, o apeliantas nepaneigė teisingų apygardos teismo motyvų (Reglamento 3.11 p.; CPK 176, 185 str.). Minėta, jog trečiasis asmuo mėnesį laiko nesidomėjo jam išsiųsta pašto siunta ir pašto skyriuje neatsiėmė nurodytos registruotos pašto siuntos, nes nepaneigta, kad pranešimas apie ją buvo paliktas trečiojo asmens gaunamų laiškų dėžutėje, todėl teismas turėjo pagrindo teigti, jog dėl trečiojo asmens nerūpestingumo ir neatidumo šis laiku nepateikė kreditorių susirinkimui jo nurodytų pasiūlymų.

39Nesudaro pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir apelianto argumentai dėl ginčo nutarimo Nr. 1 neteisėtumo.

40Pagal ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktą, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės nekilnojamasis bei įkeistas turtas, išskyrus įstatyme numatytus atvejus, parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, o ĮBĮ 23 straipsnio 5 punkte bei Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinto (pakeisto 2008 m. sausio 16 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 60) Aprašo 7 punkte nurodyta, kad iš varžytynių parduodamo turto vertinimo tvarką ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Pažymėtina, kad nei ĮBĮ, nei paminėtas Aprašas nenumato bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarkos ar kainos nustatymo kriterijų, tačiau pagal teismų praktiką, įvertinant, ar bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime patvirtinta turto pardavimo kaina atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, reikia vadovautis kitų įstatymų nuostatomis (tarp jų CPK), reglamentuojančiomis kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2065/2011). Be to, Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. lapkričio 10 d. nutartyje, priimtoje BUAB „Pramogų era“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. 2-2395/2011), yra nurodęs, kad, sprendžiant dėl Turto pardavimo kainos, reikėtų vadovautis objektyviu kainos nustatymo kriterijumi – realia parduodamo turto rinkos verte, o Turto kainos nustatymo pagrindu galėtų būti bankroto administratoriaus užsakymu atlikto 2011 m. balandžio 18 d. Turto vertinimo ataskaitoje Nr. AD11/04-04-B išdėstytos aplinkybės ir išvados dėl šio turto vertės.

41Bylos duomenimis, ginčo nutarimu Nr. 1 (dėl kurio apeliantas nebalsavo) parduodamo turto vertė buvo nustatyta 910 000 Lt (žemės sklypo – 152 000 Lt, pastato – 758 000 Lt), remiantis 2011 m. balandžio 18 d. UAB „AD NOTAM“ Turto vertės nustatymo ataskaitos Nr. AD11/04-04-B duomenimis (19 b. t., 142 l. (vokas, kuriame - 49 lapų Turto vertinimo ataskaita), pagal kuriuos, Turtą įvertinus lyginamosios vertės metodu ir atsižvelgus į tai, kad vertinamas turtas yra Alytaus mieste, kad šis turtas yra kultūros paskirties, dėl ko jo likvidumas yra santykinai mažas; be to, nurodytu nutarimu buvo nustatyta ir Turto pardavimo kaina antrosiose varžytynėse – 728 000 Lt (be PVM), kuri 20 proc. mažesnė nei Turto pardavimo kaina pirmose varžytynėse. Taigi BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimas, nustatydamas parduodamo bankrutavusios įmonės turto kainą pirmose varžytynėse, vadovavosi objektyviu kainos nustatymo kriterijumi – Turto vertinimo ataskaitos, atitinkančios Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio (redakcija, galiojusi iki 2012-05-01) reikalavimus, duomenimis, nurodyto turto kainą antrose varžytynėse sumažindamas 20 proc. nuo jo kainos, nustatytos pirmoms varžytynėms. Beje, pagal įstatymą, pirmųjų varžytynių metu gali būti nustatyta pradinė parduodamo turto kaina, sudaranti 80 proc. šio turto kainos, o antrųjų varžytynių metu – 60 proc. pradinės turto kainos (ĮBĮ 24 str.; CPK 718 str., 722 str. 1 d.).

42Kolegijos nuomone, trečiasis asmuo A. B. nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo argumentą, kad ginčo nutarimu Nr. 1 nustatyta per maža Turto pardavimo kaina, tokių įrodymų apeliantas nepateikė ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, o jo į bylą pateiktos K. K. įmonės „Turto, verslo vertinimo ir audito biuras“ 2012 m. sausio 18 d. Turto vertės nustatymo pažymos ir „Turto vertinimo ataskaitos“ 17-o lapo kopijos neatitinka CPK nustatyto įrodymų leistinumo reikalavimo bei Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio nuostatų (20 b. t., 87-89 l.; CPK 177-178, 185, 314, 338 str.). Be to, apeliantas nepateikė duomenų apie galimybę Turtą parduoti už didesnę nei kreditorių susirinkimo nustatytą kainą pirmoms ir antroms varžytynėms (CPK 185 str., 314 str.). Juolab kad nėra pagrindo teigti, jog ginčo nutarimu Nr. 1 nustatyta turto realizavimo tvarka bei kaina neatitinka įstatymų (tarp jų ĮBĮ, CPK) ar protingumo principo reikalavimų.

43Be to, dėl aukščiau nurodyto pirmosios instancijos teismas, pagrįstai nustatęs, kad teisėtas ir pagrįstas ginčo nutarimas Nr. 1, teisingai sprendė, jog nėra pagrindo patenkinti trečiojo asmens A. B. netiesioginį ieškinį dėl 2012 m. kovo 16 d. Turto pardavimo iš varžytynių akto bei vėlesnių Turto perleidimo sandorių (2012 m. balandžio 5 d. pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 848 bei 2012 m. balandžio 12 d. pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 897) pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo (CK 1.80-1.81 str.; CPK 176, 185, 263 str.).

44Nepagrįstas ir apelianto atskirojo skundo argumentai, susiję su (ne)atnaujinimu termino apskųsti ginčo nutarimą Nr. 2 bei jo esmės (ne)išnagrinėjimu.

45Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį, bankrutavusios (bankrutuojančios) įmonės kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokio nutarimo priėmimą. CPK 78 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog praleistas terminas gali būti atnaujinamas asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis.

46Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad 2009 m. balandžio 6 d. BUAB „Pramogų era“ bankroto byloje buvo gautas trečiojo asmens A. B. prašymas (pasirašytas nurodyto asmens atstovo) sustabdyti vykdymą bankrutavusios įmonės kreditorių komiteto 2009 m. vasario 3 d. nutarimo dėl nurodytos įmonės turto pardavimo iš varžytynių iki įsiteisės teismo sprendimas dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo BUAB „Pramogų era“ bankroto byloje (17 b. t., 20-22 l.). Todėl teismas turėjo pagrindo spręsti, jog 2009 m. balandžio 6 d. trečiasis asmuo A. B. žinojo apie ginčo nutarimą Nr. 2, priimtą BUAB „Pramogų era“ 2009 m. vasario 3 d. kreditorių komiteto posėdyje, kurio protokolas į bankroto bylą buvo pateiktas 2009 m. vasario 12 d., jog trečiasis asmuo klaidina teismą, skunde dėl ginčo nutarimo Nr. 2 nurodydamas, kad apie šį nutarimą jis sužinojo tik 2012 m. birželio 22 d. (17 b. t., 7-17 l.).

47Be to, pagrįsta ir teismo išvada, kad trečiasis asmuo nenurodė skundo padavimo termino praleidimo priežasčių, kurias teismas galėtų pripažinti svarbiomis, tokių priežasčių jis nenurodė ir atskirajame skunde, todėl teismas teisėtai ir pagrįstai neatnaujino trečiojo asmens praleisto ginčo nutarimo Nr. 2 apskundimo termino, dėl ko turėjo pagrindo atmesti jo skundą, nenagrinėjęs jo esmės (CPK 78 str. 1 d.; CPK 178, 314, 338 str.).

48Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 263 str., 329 str., 338 str.).

49Atmetus trečiojo asmens A. B. atskirąjį skundą, iš apelianto priteistinos bylinėjimosi išlaidos, atsakovų ir trečiojo asmens R. P. turėtos apeliacinės instancijos teisme už advokato pagalbą: atsakovų R. K. ir B. K. naudai – po 700 Lt (iš viso 1 400 Lt), atsakovo BUAB „Pramogų era“ naudai – 1 815 Lt, o trečiojo asmens R. P. naudai – 1 000 Lt (24 b. t., 65-67, 99-102, 107-111 l.; CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1, 3 d., 98 str. 3 d., 302 str., 338 str.).

50Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

51Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutartį.

52Priteisti iš trečiojo asmens A. B., a. k. ( - ) atsakovams R. K., a. k. ( - ) ir B. K., a. k. ( - ) po 700 Lt (septynis šimtus litų), bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Pramogų era“, į. k. 300567530, – 1 815 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus penkiolika litų), o trečiajam asmeniui R. P., a. k. ( - ) - 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) bylinėjimosi išlaidų, jų turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartimi (įsiteisėjusia 2008... 4. 2011 m. gruodžio 22 d. įvykusiame visuotiniame BUAB „Pramogų era“... 5. Trečiasis asmuo A. B. (BUAB „Pramogų era“ kreditorius, vienintelis... 6. Nurodė, kad, priimant ginčo nutarimą Nr. 1, buvo pažeistas kreditorių... 7. Trečiasis asmuo A. B. 2012 m. balandžio 30 d. teisme gautu netiesioginiu... 8. Nurodė, kad, priėmus ginčo nutarimą Nr. 1, 2012 m. sausio 20 d. buvo... 9. Be to, trečiasis asmuo A. B. 2012 m. rugpjūčio 6 d. padavė teismui skundą... 10. Skunde nurodė, kad apie ginčo nutarimą Nr. 2 jis sužinojo tik 2012 m.... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 23 d. nutartimi netenkino trečiojo... 13. Dėl ginčo nutarimo Nr. 1 teismas nurodė, kad apie 2011 m. gruodžio 22 d.... 14. Teismo teigimu, aplinkybė, kad pirmasis bankroto administratoriaus pranešimas... 15. Be to, teismas nurodė, jog varžytynėse parduodamo turto vertinimo tvarką ir... 16. Teismo nuomone, nėra pagrindo patenkinti trečiojo asmens skundo reikalavimą... 17. Dėl ieškovo netiesioginio ieškinio teismas nurodė, kad, išnagrinėjus... 18. Dėl ginčo nutarimo Nr. 2 teismas nurodė, kad trečiasis asmuo A. B. praleido... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 20. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo A. B. prašo panaikinti Kauno apygardos... 21. 1. Teismas nepagrįstai neįvertino aplinkybių, jog bankroto administratorius... 22. 2. Bankroto administratorius pažeidė Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m.... 23. 3. Vien tai, kad, pasak teismo, apeliantas dėl savo kaltės ir nerūpestingumo... 24. 4. Atsižvelgiant į tai, kad teismo nutartis dėl ginčo nutarimo Nr. 1 yra... 25. 5. Teismas visiškai nevertino ginčo nutarimu Nr. 2 nustatytų administravimo... 26. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Pramogų era“ prašo jį... 27. Atsakovai R. K. ir B. K. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti... 28. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo R. P. prašo jį atmesti ir... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 30. Atskirasis skundas netenkintinas.... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 32. Bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditoriai, kurių reikalavimus... 33. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad BUAB „Pramogų era“ 2009 m. sausio 23 d.... 34. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisėtai ir... 35. Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Pramogų era“ bankroto... 36. Iš aukščiau nurodyto matyti, jog BUAB „Pramogų era“ bankroto... 37. Dėl pasakyto nepagrįsti apelianto argumentai, kad jis nebuvo tinkamai... 38. Be to, pagrįsta ir teismo išvada, jog trečiasis asmuo A. B. nebuvo... 39. Nesudaro pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir... 40. Pagal ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktą, bankrutuojančios... 41. Bylos duomenimis, ginčo nutarimu Nr. 1 (dėl kurio apeliantas nebalsavo)... 42. Kolegijos nuomone, trečiasis asmuo A. B. nepateikė įrodymų,... 43. Be to, dėl aukščiau nurodyto pirmosios instancijos teismas, pagrįstai... 44. Nepagrįstas ir apelianto atskirojo skundo argumentai, susiję su... 45. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį, bankrutavusios (bankrutuojančios) įmonės... 46. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad 2009 m. balandžio 6 d.... 47. Be to, pagrįsta ir teismo išvada, kad trečiasis asmuo nenurodė skundo... 48. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 49. Atmetus trečiojo asmens A. B. atskirąjį skundą, iš apelianto priteistinos... 50. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 51. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutartį.... 52. Priteisti iš trečiojo asmens A. B., a. k. ( - ) atsakovams R. K., a. k. ( - )...