Byla 2-2395/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Milašienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorių bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Bildunga“ bankroto administratoriaus, uždarosios akcinės bendrovės „Buitmena“, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ventelektra“ bankroto administratoriaus atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutarties, kuria atmesti šių kreditorių skundai dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Pramogų era“ 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimo ir 2010 m. gruodžio 13 d. kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo (civilinės bylos Nr. B2-82-260/2011).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kreditoriaus BUAB „Ventelektra“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo skundu prašė: sustabdyti BUAB „Pramogų era” 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo dėl nekilnojamojo turto pardavimo vykdymą iki bus išspręstas kilęs ginčas; skirti ekspertizę BUAB „Pramogų era” nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti; įpareigoti BUAB „Pramogų era” administratorių skelbti BUAB „Pramogų era” turto pardavimo varžytynes, patvirtinant pradinę turto pardavimo kainą pagal eksperto nustatytą rinkos vertę, o antrosioms varžytynėms (jei neįvyktų pirmosios) mažinti pradinę pardavimo kainą 10 proc.

5Nurodė, kad BUAB „Pramogų era” 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas „Dėl tolimesnės BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“. Kreditoriaus teigimu, skundžiamu nutarimu nustatyta turto pardavimo tvarka pažeidžia BUAB „Pramogų era“ kreditorių ir pačios bankrutavusios įmonės interesus, yra diskriminacinio pobūdžio, užkerta galimybę parduoti turtą skaidriai bei gauti už jį didžiausią kainą. Nutarimas ydingas tuo, kad informacijos apie parduodamą turtą išviešinimui nustatytas labai trumpas laikas (15 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pirmo paskelbimo respublikiniame dienraštyje), kad potencialus pirkėjas turi iš anksto įnešti į depozitinę sąskaitą net 100 procentų siūlomos pirkimo kainos sumą. Pageidaujantis įsigyti turtą asmuo per tokį trumpą laiką tikrai nespės susitarti su finansų įstaiga dėl turto įsigijimo finansavimo sąlygų, gauti pageidaujamo dydžio kreditą, kurį šimtu procentų siūlomos kainos turės įnešti į depozitinę sąskaitą. Apie parduodamą turtą bus nepakankamai išviešinta, nes bankroto administratorius apie tai privalės tik vieną kartą paskelbti konkrečiai neapibrėžtoje „respublikinėje spaudoje”, neaišku, kokio turinio turi būti skelbimas. Skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintos turto pardavimo sąlygos sukurtos tokiam pirkėjui, kuris turi tam tikrą lėšų sumą ir jam nereikalingas kredito įstaigos finansavimas arba toks pirkėjas jau žinojo, koks bus priimtas kreditorių nutarimas, ir finansavimo sąlygas yra suderinęs. Skundžiamu nutarimu nustatyta turto pardavimo ir išviešinimo apie pardavimą tvarka bei sąlygos susiaurina potencialių pirkėjų ratą, o tuo pačiu užkerta galimybę gauti už parduodamą turtą didžiausią kainą. Susidarius situacijai, kada BUAB „Pramogų era” kreditoriai, turintys lemiamą balsų daugumą, pažeisdami kitų kreditorių teisėtus interesus siekia visais įmanomais būdais perimti BUAB „Pramogų era” turtą, bankroto bylą nagrinėjantis teismas turi imtis aktyvių veiksmų. Teisės aktais nėra uždrausta teismui patvirtinti bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainą bei tvarką.

6Kreditorius UAB „Snigra” skundu dėl kreditorių komiteto ir susirinkimo priimtų nutarimų prašė: sustabdyti BUAB „Pramogų era” 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo dėl nekilnojamojo turto pardavimo vykdymą; panaikinti BUAB „Pramogų era” 2010 m. gruodžio 13 d. kreditorių komiteto nutarimą dėl BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo varžytynėse; panaikinti BUAB „Pramogų era” 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalį dėl nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos nustatymo; įpareigoti bankroto administratorių atlikti BUAB „Pramogų era“ priklausančio nekilnojamojo turto vertinimą; įpareigoti bankroto administratorių per 30 dienų po BUAB „Pramogų era” turto įvertinimo sušaukti kreditorių susirinkimą nekilnojamojo turto pardavimo varžytynėse kainai ir tvarkai nustatyti.

7Kreditorius UAB „Buitmena“ skundu prašė panaikinti BUAB „Pramogų era” 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, taip pat sustabdyti šio nutarimo vykdymą. Nurodė, kad BUAB „Pramogų era“ 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimas dėl turto pardavimo iš esmės pažeidžia kreditoriaus UAB „Buitmena“ teises bei teisėtus interesus ir yra neteisėtas.

8Kreditorius nurodė, kad prie bankroto administratoriaus pranešimo apie 2011 m. kovo 4 d šaukiamą kreditorių susirinkimą nebuvo pridėta nutarimų projektų, iš kurių kreditoriai būtų galėję sužinoti apie numatomus priimti nutarimus. Kreditorių susirinkimas, priimdamas sprendimą dėl BUAB „Pramogų era“ nekilnojamojo turto pardavimo, nesivadovavo ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis dėl nekilnojamojo turto pardavimo varžytynėse Vyriausybės nustatyta tvarka. 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkime visiškai buvo ignoruojamas turto pardavimo iš varžytynių klausimas. Atsižvelgiant į Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutarties dalį, įpareigojančią bankroto administratorių per 30 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos sušaukti BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimą spręsti dėl turto pardavimo tvarkos, prieš skelbiant nekilnojamojo turto varžytynes pradinę turto pardavimo kainą galėjo patvirtinti tik kreditorių susirinkimas, o ne kreditorių komitetas. Kreditorių komitetas, 2010 m. gruodžio 13 d. nutarimu nustatydamas BUAB „Pramogų era“ nekilnojamojo turto pradinę pardavimo varžytynėse kainą - 5 900 000 Lt, viršijo savo įgaliojimus, todėl šio nutarimo pagrindu bankroto administratoriaus vykdytos nekilnojamojo turto varžytynės buvo niekinės. Kreditorių susirinkimas, 2011 m. kovo 4 d. priimdamas nutarimą dėl BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo tvarkos, privalėjo nustatyti pradinę turto pardavimo varžytynėse kainą bei pavesti bankroto administratoriui vykdyti varžytynes, nes iki to laiko visos vykdytos varžytynės neatitiko teisės aktuose nustatytos tvarkos.

9Kreditoriaus BUAB „Bildunga“ bankroto administratorius skundu prašė: panaikinti 2011 m. kovo 4 d. BUAB „Pramogų era” kreditorių susirinkimo nutarimą dėl nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo; panaikinti BUAB „Pramogų era” 2010 m. gruodžio 13 d. kreditorių komiteto nutarimą dėl BUAB „Pramogų era” turto pardavimo; uždrausti bankroto administratoriui rengti ir vykdyti BUAB „Pramogų era” turto pardavimą iki bus išnagrinėtas skundas dėl kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo.

10Skunde nurodė, kad BUAB „Pramogų era“ kreditorių 2011 m. kovo 4 d. susirinkimo nutarimas yra naikintinas dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimo bei paties nutarimo neteisėtumo. BUAB „Pramogų era” bankroto administratoriaus 2011 m. vasario 23 d. pranešime „Dėl BUAB „Pramogų era” kreditorių susirinkimo” nebuvo būtinos informacijos, kada ir kur būtų galima susipažinti su darbotvarkės nutarimų projektais, nepateikti tokie projektai. Dėl šios priežasties 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimas buvo sušauktas neteisėtai, todėl jame priimti nutarimai turi būti panaikinti. Priimant nutarimą „Dėl tolesnės BUAB „Pramogų era” turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo” buvo padaryta ne tik procedūrinių pažeidimų. Nesilaikyta privalomos turto pardavimo iš varžytynių tvarkos, kreditorių interesai pažeisti nenustatant pradinės turto pardavimo kainos bei neatliekant turto vertinimo. Neteisėtas yra ir BUAB „Pramogų era” 2010 m. gruodžio 13 d. kreditorių komiteto nutarimas dėl turto pardavimo. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi įpareigojo bankroto administratorių sušaukti kreditorių susirinkimą, kuriame priimti nutarimą dėl BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo tvarkos. BUAB „Pramogų era“ kreditorių komitetas 2010 m. gruodžio 13 d. posėdyje priimdamas sprendimą dėl turto pardavimo tvarkos pažeidė Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutarties reikalavimus. Be to, 2010 m. gruodžio 13 d. kreditorių komiteto sprendimu nustatyta pradinė turto pardavimo kaina buvo nepagrįsta. Pirminis kainos nustatymo pagrindas yra nepriklausomo turto vertintojo pateikta turto vertinimo ataskaita pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, tačiau toks turto vertinimas atliktas nebuvo. Kreditoriaus nuomone, buvo nustatyta nepagrįsta turto pardavimo kaina, dėl to pažeisti visų kreditorių interesai patenkinti savo finansinio reikalavimo dalį. Nenustačius tikrosios BUAB „Pramogų era“ žemės sklypo ir pastato rinkos kainos iš esmės nėra galimas turto realizavimo procesas, nes būtų pažeidžiami esminiai bankroto proceso principai bei padaryta turtinė žala kreditoriams.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Kauno apygardos teismas 2011 m. gegužės 31 d. nutartimi atmetė kreditorių BUAB „Ventelektra“, UAB „Snigra“, UAB „Buitmena“ ir BUAB „Bildunga“ skundus dėl BUAB „Pramogų era“ 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimo ir 2010 m. gruodžio 13 d. kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Teismas pripažino, kad kreditorių UAB „Snigra“ ir BUAB „Bildunga“ argumentai, jog 2010 m. gruodžio 13 d. kreditorių komiteto posėdis buvo sušauktas neteisėtai, yra nepagrįsti. Iš BUAB „Pramogų era“ 2010 m. gruodžio 13 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolo matyti, kad kreditorių komitetas nutarimą dėl turto pardavimo varžytynėse priėmė atkreipęs dėmesį į Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartyje nurodytas aplinkybes. Kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d. nutarimas parduoti turtą varžytynėse atitiko ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintą nuostatą, kad bankrutuojančios įmonės nekilnojamasis turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. 2010 m. gruodžio 13 d. kreditorių komitetas nusprendė dėl turto pardavimo tvarkos ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu atveju, t.y. dėl elementaraus turto pardavimo iš varžytynių. Kreditorių komitetas turėjo teisę tokį klausimą nagrinėti ir priimti atitinkamą nutarimą, nes svarstė ne tą klausimą, kurį teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi pasiūlė apsvarstyti kreditorių susirinkime. Teismo vertinimu, BUAB „Pramogų era“ kreditorių komitetas pagrįstai ir teisėtai 2010 m. gruodžio 13 d. posėdyje svarstė bendrovės nekilnojamojo turto pardavimo klausimą bei priėmė nutarimą parduoti turtą iš varžytynių.

13Teismas taip pat nesutiko su kreditorių UAB „Snigra“ ir BUAB „Bildunga” argumentais, kad 2010 m. gruodžio 13 d. kreditorių komiteto posėdyje buvo nustatyta nepagrįsta parduodamo turto kaina.

14Teismas sutiko su BUAB „Pramogų era“ administratoriaus ir kreditorių susirinkimo pirmininko nuomone, kad kreditoriai UAB „Snigra“ ir BUAB „Bildunga” skundus dėl 2010 m. gruodžio 13 d. kreditorių komiteto nutarimo padavė praleidę įstatymo nustatytą 14 dienų terminą. Nors skundus padavę kreditoriai teigė, jog jie apie paminėtą kreditorių komiteto nutarimą sužinojo tik 2011 m. kovo 4 d. vykusiame BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkime, teismas pripažino, kad kreditoriai turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą per 14 dienų nuo 2010 m. gruodžio 20 d., t. y. dienos, kada 2010 m. gruodžio 13 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolas buvo pateiktas Kauno apygardos teismui.

15Teismas nepagrįstais pripažino skundus padavusių kreditorių argumentus, kad BUAB „Pramogų era“ 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimas sušauktas neteisėtai. BUAB „Pramogų era“ administratoriaus pranešime apie šaukiamą kreditorių susirinkimą nurodyta, kad susirinkimas šaukiamas dėl tolesnės BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo, o nutarimo projektai bus formuluojami susirinkimo metu. Informacija, kad nutarimo projektai bus formuluojami svarstant tokį klausimą kreditorių susirinkimo metu, yra pakankama, aiški ir suprantama. Teismo įsitikinimu, nėra pagrindo naikinti kreditorių susirinkimo nutarimo dėl to, kad 2011 m. kovo 4 d. BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta tolesnė nekilnojamojo turto pardavimo tvarka esą yra netinkama. Kreditoriai sprendimą priėmė balsų dauguma, jis neprieštarauja įstatymui ir nėra neįgyvendinamas. Teismas pripažino, kad labiau tikėtina, jog BUAB „Pramogų era“ turto pardavimas didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui, nors ir griežtomis dalyvavimo pirkime sąlygomis, leis parduoti nekilnojamąjį turtą ir nesudarys galimybių ištęsti bankroto procedūrų trukmę. Teismas nurodė, kad skundus pateikę asmenys iš esmės tik kritikuoja kreditorių susirinkimo nustatytą turto pardavimo tvarką, tačiau kaip matyti iš kreditorių susirinkimo protokolo, konkrečių racionalesnių pasiūlymų tuo klausimu susirinkime nepateikė.

16BUAB „Ventelektra“ prašė skirti ekspertizę BUAB „Pramogų era” priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti, įpareigoti BUAB „Pramogų era” administratorių įstatymo nustatyta tvarka skelbti BUAB „Pramogų era” turto pardavimo varžytynes. Teismo įsitikinimu, tokie pasiūlymai galėjo būti reiškiami kreditorių susirinkimui ar jį sušaukti turinčiam asmeniui, bet negali būti reiškiami teismui teikiamame skunde dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, net neprašant panaikinti tą kreditorių susirinkimo nutarimą. Teismas negali pakeisti kreditorių susirinkimo, kuris sprendžia ir dėl turto įvertinimo ir dėl jo pardavimo tvarkos, kada nepavyksta tokio turto parduoti dvejose varžytynėse.

17III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

18Kreditoriaus BUAB „Bildunga“ bankroto administratoriaus atstovas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, t. y. panaikinti 2010 m. gruodžio 13 d. atsakovo kreditorių komiteto ir 2011 m. kovo 4 d. atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimus. Skundas grindžiamas šiais motyvais:

 1. Nepavykus parduoti atsakovo BUAB „Pramogų era“ pastato 2009 m. kovo 31 d. varžytynėse, šį pastatą kartu su sklypu siekė įsigyti BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto nariai, tuo tikslu įsteigę UAB „Kalnėnų era“ ir tapę šios bendrovės valdybos nariais. UAB „Kalnėnų era“ 2009 m. lapkričio 30 d., t.y. praėjus 5 dienoms po jos įregistravimo juridinių asmenų registre, pateikė pasiūlymą dėl pastato ir sklypo įsigijimo už 551 400 Lt sumą, o jau 2009 m. gruodžio 1 d. atsakovo kreditorių komitetas nutarė pastatą kartu su sklypu parduoti UAB „Kalnėnų era“. Dėl teismų priimtų sprendimų nepavykus pastato ir sklypo parduoti UAB „Kalnėnų era“ už 551 400 Lt kainą, 2010 m. gruodžio 13 d. atsakovo kreditorių komitetas nutarė pastatą ir sklypą pardavinėti varžytynėse už 5 900 000 Lt kainą, antrose varžytynėse kainą mažinant iki 2 950 000 Lt. Tokiu būdu, 2010 m. gruodžio 13 d. nutarimu atsakovo kreditorių komitetas pastato ir sklypo pardavimą iš varžytynių organizavo tik formaliai norėdamas įvykdyti ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimus, tačiau iš tikrųjų kryptingai siekdamas, jog pastato ir sklypo be UAB „Kalnėnų era“ neįsigytų kas nors kitas. Šį tikslą užtikrino nustatyta neproporcingai didelė pastato ir sklypo pardavimo iš varžytynių kaina (atitinkamai 5 900 000 Lt ir 2 950 000 Lt), nors dar 2009 m. liepos 10 d. atsakovo kreditorių komitetas pritarė pastato ir sklypo pardavimui UAB „Kalnėnų era“ vos už 551 400 Lt sumą.
 2. Tiek 2010 m. gruodžio 13 d. atsakovo kreditorių komiteto nutarimu, tiek 2011 m. kovo 4 d. atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimu buvo kryptingai siekiama pastatą bei sklypą pardavinėti tokiomis sąlygomis, kad būtų patenkinti tik balsų daugumą turinčių atsakovo kreditorių interesai, UAB „Kalnėnų era“ vardu ne už realią rinkos kainą įsigyjant pastatą bei sklypą ir taip pažeidžiant likusių atsakovo kreditorių interesus.
 3. Teismas neapgynė viešojo intereso, nes atmesdamas skundus nepagrįstai pateisino balsų daugumą atsakovo bankroto byloje turinčių kreditorių nesąžiningus, neskaidrius, bankroto proceso tikslams bei viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujančius veiksmus. 2010 m. gruodžio 13 d. atsakovo kreditorių komiteto nutarimu bei 2011 m. kovo 4 d. atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimu pažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas, sumažintos dalies kreditorių galimybės patenkinti kreditorinius reikalavimus.
 4. Teismas neįsigilino į faktines aplinkybes, kad 2010 m. gruodžio 13 d. kreditorių komiteto nutarimas buvo priimtas siekiant tik formaliai (dėl akių) įvykdyti ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimus, nuslepiant tikruosius ketinimus po neįvykusių varžytynių pasitvirtinti tokias pastato bei sklypo pardavimo sąlygas, kurioms esant nebūtų didesnių kliūčių UAB „Kalnėnų era“ įsigyti pastatą bei sklypą ne rinkos kainomis. Nustatyta pastato ir sklypo pardavimo iš varžytynių pradinė kaina (5 900 000 Lt ir 2 950 000 Lt) yra nereali, lyginant su 2009 m. liepos 10 d. atsakovo kreditorių komiteto nutarimu pritarti pastato ir sklypo pardavimui UAB „Kalnėnų era“ už 551 400 Lt sumą. Formalus varžytynių organizavimas prieštarauja sąžiningumo reikalavimams ir bankroto proceso tikslams, todėl 2010 m. gruodžio 13 d. kreditorių komiteto nutarimas turi būti panaikintas.
 5. Neįvertinęs atsakovo kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d. nutarimo priėmimo tikrųjų tikslų pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje tinkamai neįvertino to, kad 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi Kauno apygardos teismas atsakovo bankroto administratoriui buvo pavedęs klausimo dėl pastato bei sklypo pardavimo tvarkos išsprendimui sušaukti ne kreditorių komiteto susirinkimą, o visų kreditorių susirinkimą, tokiu būdu siekiant išvengti galimo atsakovo kreditorių komiteto narių šališkumo. Teismas 2010 m. gruodžio 13 d. atsakovo kreditorių komiteto nutarimą nepagrįstai laikė teisėtu.
 6. Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi suformuotas pavedimas atsakovo bankroto administratoriui klausimą dėl pastato bei sklypo pardavimo tvarkos spręsti sušaukiant atsakovo kreditorių susirinkimą, apima tiek pastato bei sklypo pardavimą iš varžytynių ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, tiek ir šio turto pardavimą kreditorių nustatyta tvarka pagal ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punktą.
 7. Atsakovo kreditorių susirinkimas pagal Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartį turėjo teisę spręsti klausimą dėl pastato bei sklypo pardavimo iš varžytynių pradinės kainos nustatymo, turto įvertinimo, tačiau ši kreditorių teisė buvo sąmoningai pažeista, atsakovo kreditorių komitetui siekiant nustatyti nepagrįstai aukštą turto pardavimo iš varžytynių kainą, kad jis liktų neparduotas tretiesiems asmenims.
 8. Nepagrįsta teismo išvada, kad apeliantas praleido 14 dienų terminą atsakovo kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d nutarimui apskųsti. BUAB „Bildunga“ nėra atsakovo kreditorių komiteto narys, todėl apie 2010 m. gruodžio 13 d. kreditorių komiteto posėdį, jo darbotvarkę ir nutarimus nežinojo iki 2011 m. kovo 4 d. atsakovo kreditorių susirinkimo. BUAB „Bildunga“ nežinojo apie 2010 m. gruodžio 13 d. šaukiamą atsakovo kreditorių komiteto posėdį, todėl negalėjo žinoti, kad šio posėdžio protokolas bus pateiktas teismui. Be to, ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad apie priimtus nutarimus kreditorių komitetas privalo kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka informuoti visus kreditorius, tačiau apie 2010 m. gruodžio 13 d. atsakovo kreditorių komiteto nutarimą BUAB „Bildunga“ informuota nebuvo. Terminas skundui dėl šio nutarimo paduoti skaičiuotinas nuo 2011 m. kovo 4 d., kuomet BUAB „Bildunga“ sužinojo apie 2010 m. gruodžio 13 d. atsakovo kreditorių komiteto nutarimą, todėl jis nėra praleistas.
 9. Atsakovo administratorius 2011 m. vasario 23 d. pranešime „Dėl BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimo“ nenurodė nei laiko, nei vietos, kur būtų galima susipažinti su darbotvarkės nutarimų projektais ir/arba su šiuo pranešimu nepateikė nutarimų projektų. Dėl to 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimas buvo sušauktas neteisėtai, o visi jame priimti nutarimai turi būti panaikinami. Skundžiamame sprendime šie argumentai nepagrįstai buvo atmesti motyvuojant tuo, kad atsakovo bankroto administratorius pranešime apie šaukiamą kreditorių susirinkimą nurodė, jog nutarimų projektai bus formuluojami susirinkimo metu. Teismas tinkamai neįvertino faktinių aplinkybių, todėl nenustatė nutarimo projekto nepateikimo kartu su pranešimu apie susirinkimo sušaukimą ydingumo bei neteisėtumo.
 10. Kreditorių 2011 m. kovo 4 d. susirinkimo nutarimo neteisėtumą pagrindžiančios aplinkybės yra šios: nutarimu sukuriamos sąlygos, dirbtinai ribojančios potencialių pastato ir sklypo pirkėjų galimybes, siekiant be konkurencijos ir ne rinkos kainomis perleisti turtą atsakovo kreditorių komiteto narių įsteigtai UAB „Kalnėnų era“; nutarimu pažeistas atsakovo kreditorių lygiateisiškumo principas, nes sudarytos sąlygos pastatą bei sklypą įsigyti UAB „Kalnėnų era“ mažesnėmis nei rinkos kainomis, sumažinant kitų kreditorių galimybes patenkinti didesnę dalį kreditorinių reikalavimų pastatą bei sklypą pardavus brangiau; nenustatyta pastato bei sklypo pardavimo minimali kaina, o tai neapsaugo atsakovo kreditorių interesų nuo pastato su sklypu pardavimo ne rinkos kainomis; nutarimas priimtas neatlikus pastato su sklypu vertinimo, t.y. nežinant realios šio turto vertės rinkoje. Kreditorių komiteto nustatyta pastato bei sklypo pardavimo varžytynėse kaina skiriasi nuo šio turto kainos ketinant jį parduoti UAB „Kalnėnų era“. Ši aplinkybė, įvertinant atsakovo kreditorių komiteto nesąžiningumą kitų kreditorių atžvilgiu, sukuria pakankamą pagrindą atlikti pastato bei sklypo vertinimą, tokiu būdu išvengiant galimų neigiamų pasekmių atsakovo kreditoriams, kadangi pagal dabar nustatytą pardavimo tvarką, turtas gali būti be kliūčių parduotas ir už 100 000 Lt ar dar mažiau. Skundžiamu nutarimu nepagrįstai nustatyti potencialius pirkėjus atgrasantys ribojimai: neaiški ir nepakankama informacijos apie parduodamą turtą sklaida; neracionalus reikalavimas mokėti 100 procentų pasiūlymo kainos į depozitą; nustatytas vos 15 dienų pasiūlymų pateikimo terminas, skaičiuojamas nuo pirmo paskelbimo apie turto pardavimą respublikiniame dienraštyje. 2011 m. kovo 4 d. atsakovo kreditorių susirinkime nustatyta pastato su sklypu pardavimo tvarka potencialiems pirkėjams pasiūlymo pateikimą padaro neįmanomu, nors kreditorių tikslas turėtų būti skatinti potencialių turto pirkėjų konkurenciją. Pasiūlymų vertinimo teisė nepagrįstai perduota kreditorių komitetui, kurio nariai yra nesąžiningi ir veikia ne visų atsakovo kreditorių interesais.

19Kreditorius UAB „Buitmena“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartį ir priimti naują nutartį, kuria tenkinti UAB „Buitmena“ skundą bei panaikinti 2011 m. kovo 4 d. BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimo nutarimą. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismo nutartis priimta netinkamai aiškinant ir taikant teisės normas. BUAB „Pramogų era“ bankroto administratorius 2011 m. vasario 23 d. pranešime apie 2011 m. kovo 4 d. šaukiamą kreditorių susirinkimą nurodė, kad susirinkimas šaukiamas dėl tolesnės BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo, tačiau jis nepateikė iš anksto suformuluotų nutarimų projektų.
 2. Kartu su pranešimu apie šaukiamą kreditorių susirinkimą suformuluotas atitinkamo nutarimo projektas sudaro prielaidas užtikrinti kreditorių teises ĮBĮ 21 straipsnio prasme. Nežinodamas išsamių susirinkimo darbotvarkės pasiūlymų, kreditorius negali įvertinti dalyvavimo tokiame susirinkime svarbos ir pasekmių, o netinkamai susipažinęs su darbotvarke ir negavęs visų reikiamų dokumentų negali pareikšti prieštaravimų dėl susirinkime priimamų nutarimų. Bankroto administratorius privalėjo nurodyti visus atskirų kreditorių arba jų grupių iš anksto administratoriui pateiktus suformuluotų nutarimų projektų variantus arba nurodyti vietą ir laiką, kur kiekvienas kreditorius galėtų su jais susipažinti iki šaukiamo susirinkimo pradžios. Neteisėti administratoriaus veiksmai šaukiant 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimą pažeidė kreditorių teises, neleido jiems tinkamai apginti kreditorinius reikalavimus, suformuoti bei patvirtinti labiausiai atitinkantį jų interesus racionalų turto realizavimo būdą.

20Kreditoriaus BUAB „Ventelektra“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo atskiruoju skundu prašo: panaikinti teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartį ir patenkinti skundą, t. y. stabdyti 2011 m. kovo 4 d. BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkime priimto nutarimo dėl nekilnojamojo turto pardavimo vykdymą iki bus išspręstas kilęs ginčas teisme; skirti ekspertizę BUAB „Pramogų era“ priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti; įpareigoti BUAB „Pramogų era“ administratorių įstatymo nustatyta tvarka skelbti BUAB „Pramogų era“ dvejas turto pardavimo varžytynes, nustatant pradinę turto pardavimo kainą pagal eksperto nustatytą rinkos vertę, o antrosioms varžytynėms (jei neįvyktų pirmosios) pradinę pardavimo kainą mažinti 10 procentų. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Nors kreditoriaus skunde reikalavimo panaikinti 2011 m. kovo 4 d. BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimo nutarimą nebuvo, tačiau apelianto ketinimai pripažinti kreditorių susirinkimo nutarimą įgaliojančiu išplaukia iš skundo pavadinimo bei turinio. Teismas privalėjo vertinti kreditoriaus skundo motyvus bei dėl jų pasisakyti, o ne nurodyti formalius skundo trūkumus. Kadangi terminas skundo trūkumams pašalinti suteiktas nebuvo, laikytina, jog pirmosios instancijos teismui kreditoriaus pozicija dėl skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo buvo aiški ir jis privalėjo skundą nagrinėti iš esmės. Atskirajame skunde nurodytas reikalavimas pripažinti BUAB „Pramogų era“ 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimą negaliojančiu negali būti laikomas nauju reikalavimu.
 2. BUAB „Pramogų era“ 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimas yra priimtas pažeidžiant kreditorių nutarimų priėmimo tvarką. BUAB „Ventelektra“ atstovas kreditorių susirinkimo metu pateikė pasiūlymą atlikti BUAB „Pramogų era“ nekilnojamojo turto vertinimą, o gavus turto vertintojų ataskaitą šaukti BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimą, kuriame numatyti nekilnojamojo turto pardavimo varžytynėse tvarką vertintojų nustatytomis kainomis. Iš BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog dėl apelianto pasiūlyto nutarimo projekto balsuota nebuvo. Taip buvo pažeista kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka, nes teisę pasiūlyti nutarimo projektą turėjo visi kreditoriai ir turėjo būti balsuojama dėl kiekvieno šiame susirinkime pateikto pasiūlymo.
 3. Atsakovo kreditorių 2011 m. kovo 4 d. susirinkime priimtas nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Per nustatytą trumpą laiką (15 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pirmo paskelbimo respublikiniame dienraštyje) asmuo, pageidaujantis įsigyti turtą, nespės susitarti su finansų įstaiga dėl turto įsigijimo finansavimo sąlygų, gauti pageidaujamo dydžio kreditą kurį šimtu procentų siūlomos kainos turės įnešti į depozitinę sąskaitą. Kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintos turto pardavimo sąlygos akivaizdžiai yra sukurtos konkrečiam pirkėjui. Nustatytas nepakankamas informacijos apie parduodamą turtą išviešinimas. Neatsižvelgta į bankrutuojančios bendrovės turto pardavimo tvarką Vyriausybės nutarimu Nr. 831 patvirtintame „Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos apraše“, kurio 8 punkte numatyta, kad informacija apie vyksiančias bankrutuojančios bendrovės varžytynes turi būti paskelbta (išviešinta) ne vėliau kaip likus 20 dienų iki varžytynių dienos. Ši varžytynių sąlygų išviešinimui skirta aprašo nuostata kaip analogija turėtų būti taikoma ir parduodant turtą laisvu pardavimu. Nustatyta turto pardavimo tvarka ir sąlygos suderintos su konkrečiu pirkėju, itin susiaurintas potencialių turto pirkėjų ratas, užkertama galimybė gauti už parduodamą turtą didžiausią kainą.
 4. Priešingai nei teigiama skundžiamoje nutartyje, Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi bei Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. lapkričio 11 d. nutartimi BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo klausimą, apimant ir jo pardavimą iš varžytynių, įpareigojo spręsti ne kreditorių komitetą, o kreditorių susirinkimą, taip siekiant išvengti kreditorių komiteto narių šališkumo. Kadangi spręsti atsakovo turto pardavimo klausimą buvo įpareigotas atsakovo kreditorių susirinkimas, o ne kreditorių komitetas, šis neturėjo teisės šiuo klausimu priiminėti nutarimų. Komiteto nariai negalėjo nežinoti, jog šį klausimą spręsti teismo nutartimi yra įpareigotas kreditorių susirinkimas, todėl 2010 m. gruodžio 13 d. priimdami nutarimą dėl turto pardavimo iš varžytynių jie viršijo savo įgaliojimus bei pažeidė jiems taikomus atidumo bei lojalumo kitiems kreditoriams reikalavimus.

21Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nurodo, kad atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutarties teikė ir kreditorius UAB „Snigra“. Atskirasis skundas buvo paduotas su trūkumais, kurių apeliantas teismo nustatytu terminu nepašalino. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartimi apeliacinis procesas, pradėtas pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Snigra“ vardu paduotą atskirąjį skundą, buvo nutrauktas.

22Kreditorių komiteto pirmininkas UAB „Mavista“ atsiliepime į atskiruosius skundus nurodo, kad jie yra atmestini. Atsiliepime pažymima, kad teismas tinkamai aiškino ir taikė ĮBĮ nuostatas, pagrįstai nustatė, jog bankrutuojančios bendrovės kreditorių komiteto ir kreditorių susirinkimo nutarimai dėl bendrovės nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos atitinka Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartį ir bankrutuojančios bendrovės pardavimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus.

23Atsakovo BUAB „Pramogų era“ bankroto administratorius atsiliepime prašo atskiruosius skundus atmesti ir skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad skunduose nepagrįstai nurodyta, jog tik bankrutuojančios bendrovės kreditorių susirinkimas turėjo teisę spręsti dėl bankrutuojančios bendrovės nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos iš varžytynių. Bankrutuojančios bendrovės kreditorių 2009 m. sausio 23 d. susirinkimo nutarimu kreditorių komitetui yra suteikti visi kreditorių susirinkimui priskirti įgaliojimai, išskyrus sprendimus dėl taikos sutarties sudarymo, kreditorių komiteto pirmininko ar narių perrinkimo. Bankrutuojančios įmonės nekilnojamasis turtas varžytynėse parduotas nebuvo, todėl galutinį sprendimą dėl turto realizavimo priėmė Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi sušauktas BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimas. Kreditorių argumentai apie tai, kad nežinodami išsamių susirinkimo darbotvarkės klausimų jie negalėjo tinkamai įvertinti dalyvavimo tokiame susirinkime svarbos ir pasekmių, nėra pagrįsti. Priimtas sprendimas dėl turto pardavimo kainos atitiko daugumos kreditorių interesus. Kreditorių susirinkimo sprendimas leis parduoti nekilnojamąjį turtą bei nesudarys galimybių ištęsti bankroto procedūrų trukmę. Teismo išvados padarytos visapusiškai atsižvelgiant į įrodymų sąsajumo su įrodinėjimo dalyku taisykles, ištyrus visas bylai reikšmingas aplinkybes.

24IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Dėl termino skųsti BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto nutarimą

26Kreditoriaus BUAB „Bildunga“ bankroto administratorius 2011 m. kovo 18 d. skundu be kitų reikalavimų taip pat prašė panaikinti BUAB „Pramogų era” 2010 m. gruodžio 13 d. kreditorių komiteto nutarimą dėl BUAB „Pramogų era” turto pardavimo. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Ši skundų padavimo termino taisyklė taikytina ir tais atvejais, kai kreditorių susirinkimas savo teises paveda įgyvendinti kreditorių komitetui. Pirmosios instancijos teismas laikėsi nuostatos, jog kreditorius BUAB „Bildunga” skundą dėl kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d. nutarimo padavė praleidęs įstatyme nustatytą 14 dienų terminą ir šio termino praleidimą pripažino kaip savarankišką pagrindą reikalavimui dėl kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo atmesti. Teigdamas, kad kreditorius praleido terminą skundui paduoti, teismas rėmėsi tuo, jog kreditorius apie ginčijamo nutarimo priėmimą turėjo sužinoti ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 20 d., kada BUAB „Pramogų era“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui buvo pateikta kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d. posėdžio protokolo kopija (ĮBĮ 25 str. 4 d. nuostata). Teismas nurodė, kad rūpestingas ir atidus kreditorius gali teisme susipažindamas su bankroto bylos medžiaga sužinoti apie priimtus kreditorių susirinkimuose ar komiteto posėdžiuose nutarimus, jei tokios informacijos negauna kitaip. Pirmosios instancijos teismo motyvus dėl termino skundui paduoti praleidimo teisėjų kolegija laiko tiek faktiškai, tiek teisiškai nepagrįstais.

27Kaip jau pažymėta, pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį terminas skundui dėl kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) priimto nutarimo paduoti skaičiuojamas nuo kreditoriaus sužinojimo arba turėjimo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Kreditoriaus BUAB „Bildunga“ bankroto administratorius teigia, kad apie BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d. nutarimą dėl turto pardavimo jis sužinojo BUAB „Pramogų era“ kreditorių 2011 m. kovo 4 d. susirinkime. Ši kreditoriaus nurodyta faktinio sužinojimo apie skundžiamą kreditorių komiteto nutarimą aplinkybė nepaneigta. Kreditoriaus BUAB „Bildunga“ atskirajame skunde nurodoma, kad jis nebuvo informuotas apie skundžiamą kreditorių komiteto nutarimą, nors kreditorių komiteto pareiga informuoti nustatyta ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalyje. BUAB „Pramogų era“ bankroto administratoriaus atsiliepime į kreditorių skundus dėl BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto ir susirinkimo nutarimų, taip pat apeliacinės instancijos teismui pateiktuose papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose, be kita ko, nurodoma, kad kreditoriaus BUAB „Bildunga“ atstovui kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d. posėdžio protokolo kopija buvo įteikta 2011 m. vasario 18 d. Kreditorius šios aplinkybės nepripažino, o kitais faktiniais duomenimis ji neįrodyta. Apeliacinės instancijos teismas 2011 m. spalio 13 d. nutartimi pavedė bankroto administratoriui pateikti duomenis (dokumentus) dėl BUAB „Pramogų era“ kreditorių informavimo kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka (ĮBĮ 25 str. 4 d. reikalavimas) apie kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d. posėdyje priimtus nutarimus fakto ir laiko (datos). Tokių duomenų (dokumentų) bankroto administratorius nepateikė, o tai leidžia daryti išvadą ne tik apie tai, kad skundą teikiantis kreditorius BUAB „Bildunga“ nebuvo informuotas apie kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d. posėdyje priimtą nutarimą, bet ir apie tai, jog pažeidžiant ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalies reikalavimą apskritai nebuvo nustatyta privalomo kreditorių informavimo apie kreditorių komiteto priimtus nutarimus tvarka.

28ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta visų kreditorių teisė kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą, tačiau nei ĮBĮ, nei kiti įmonių bankroto procesą reguliuojantys teisės aktai nėra nustatę pareigos kreditoriui nuolat (sistemingai, periodiškai) domėtis bankroto eiga studijuojant bankroto bylos duomenis ją nagrinėjančiame teisme.

29Paskelbimo spaudoje apie turto pardavimo varžytynes, vykdytas kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d. nutarimo pagrindu, faktas negali būti vertinamas kaip aplinkybė dėl kreditorių galėjimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo kreditorių komiteto nutarimo priėmimą ir termino skundui dėl tokio nutarimo paduoti eigos pradžios skaičiavimo.

30Išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje pasitvirtino aplinkybės, jog skundą dėl BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d. posėdyje priimto nutarimo „Dėl BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo“ pateikęs kreditorius BUAB „Bildunga“ apie šį nutarimą sužinojo ne anksčiau kaip 2011 m. kovo 4 d., todėl skundą padavė nepraleidęs ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyto termino. Aplinkybių, kad šis kreditorius apie skundžiamą kreditorių komiteto nutarimą sužinojo arba turėjo sužinoti anksčiau nurodytos datos, nenustatyta. Pirmosios instancijos teismo išvada atmesti kreditoriaus skundą termino praleidimo pasekmių taikymo pagrindu yra neteisinga, nes teismas netinkamai aiškino ir taikė įstatymo reglamentuotą senaties termino pradžios atsiradimo subjektyvųjį kriterijų.

31Dėl BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d. nutarimo ir jo pagrindu vykdytų turto pardavimo varžytynių

32ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. Turto pardavimo varžytynėse tvarka detalizuota Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintame Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos apraše (2008 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 60 redakcija). Aprašo 7 punkte nurodyta, kad varžytynėse parduodamo turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Iš bylos medžiagoje esančių duomenų matyti, kad BUAB „Pramogų era“ nekilnojamasis turtas (nebaigtas statyti pastatas, o po to – šis pastatas su žemės sklypu) varžytynėse buvo pardavinėjamas nenustačius šio turto vertinimo tvarkos, pradinė turto pardavimo varžytynėse kaina buvo nustatoma neturint jokių turto įvertinimo duomenų (neturint objektyvių žinių apie tikrąją turto rinkos vertę), ji buvo nustatoma nereali, t.y. nepagrįstai aukšta.

33BUAB „Pramogų era“ kreditorių komitetas klausimą dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamojo turto (pastato) pardavimo tvarkos ir kainos pirmą kartą svarstė 2009 m. vasario 3 d. posėdyje (t. 17, 8-15 b. l.). Iš šio posėdžio protokolo matyti, kad kreditorių komitetas parduodamo varžytynėse nekilnojamojo turto vertinimo tvarkos nustatymo klausimo nesvarstė, nors toks klausimas turėjo būti aptartas ir turto vertinimo tvarka nustatyta (Aprašo 7 punkto nuostata). Šio posėdžio protokole fiksuojamas šeštuoju darbotvarkės klausimu („Dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“) priimtas kreditorių komiteto nutarimas parduoti BUAB „Pramogų era“ priklausantį pastatą varžytynėse pagal kreditorių pasiūlytą pradinę pardavimo kainą – 5 900 000 Lt, o nepardavus pirmose varžytynėse kainą mažinti 20 proc. (vadinasi – iki 4 720 000 Lt). Posėdžio protokole tik labai bendrais ir abstrakčiais bruožais apibūdintas kreditorių komiteto svarstytas klausimas dėl varžytynėse parduodamo pastato pradinės pardavimo kainos nustatymo: „Turint omenyje esamą nekilnojamojo turto rinkos situaciją, kreditoriai pasiūlė bendrovei priklausančio pastato pradinę pardavimo kainą – 5 900 000 Lt, nepardavus turto pirmose varžytynėse, kainą mažinti 20 proc.“ Kokią nekilnojamojo turto rinkos situaciją turėjo omenyje ir kaip ją vertino kreditorių komiteto nariai, protokole neatskleista. Apeliacinės instancijos teismas 2011 m. spalio 13 d. nutartimi pavedė bankroto administratoriui pateikti papildomus duomenis arba informaciją, kurių pagrindu BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2009 m. vasario 3 d. posėdyje buvo nutarta nustatyti varžytynėse parduodamo pastato pradinę pardavimo kainą – 5 900 000 Lt. Apeliacinės instancijos teismui pateikti BUAB „Pramogų era“ bankroto administratoriaus atstovės paaiškinimai neatitinka kreditorių komiteto 2009 m. vasario 9 d. posėdžio protokolo turinio šeštuoju darbotvarkės klausimu. Šiuose paaiškinimuose teigiama, kad nustatydamas nebaigto statyti pastato pardavimo varžytynėse pradinę pardavimo kainą kreditorių komitetas rėmėsi iš esmės kitais kriterijais: bankroto bylos iškėlimo dieną bendrovės balanse fiksuotų bendrovės mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dydžiu bei pareikštų finansinių reikalavimų dydžiu. Paaiškinimuose nurodoma, esą turto pardavimo kainos, atitinkančios minėtus dydžius, nustatymas būtų leidęs parduoto turto sąskaita beveik visa apimtimi padengti visų atsakovo kreditorių reikalavimus. Toks priešingų pradinės kainos nustatymo kriterijų pateikimas įgalina išdėstytus pagrindus, kuriais remiantis buvo nustatoma pradinė pastato pardavimo kaina, vertinti kritiškai. Be to, pažymėtina, kad bankroto administratoriaus paminėti pradinės kainos nustatymo kriterijai yra teisiškai ir ekonomiškai nepagrįsti, ūkiškai neracionalūs, stingantys loginio pagrindimo. Pradinės pastato pardavimo kainos nustatymo kriterijais pasirinkdamas (pagal bankroto administratoriaus atstovės paaiškinimus) bendrovės finansinių prievolių bei kreditorinių įsipareigojimų dydžio kriterijų, kreditorių komitetas neturėjo jokio pagrindo tikėtis sėkmingo turto pardavimo, nes pagal šiuos kriterijus parinkta kaina visiškai neatitiko realios parduodamo turto vertės, itin aukštos pradinės pardavimo kainos nustatymu pats kreditorių komitetas iš esmės sužlugdė rezultatyvaus turto pardavimo varžytynėse galimybę. Kaip jau nurodyta, bylos medžiagoje nėra duomenų apie tai, kad BUAB „Pramogų era“ kreditoriai būtų svarstę ir priėmę atitinkamą nutarimą dėl varžytynėse parduodamo turto vertinimo tvarkos. Tiek 2009 m. vasario 3 d., tiek 2010 m. gruodžio 13 d. kreditorių komiteto posėdžiuose nustatant parduodamo turto (pastato ir pastato su žemės sklypu) pradinę pardavimo kainą – 5 900 000 Lt, buvo žinoma Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje 2007 m. spalio 29 d. vertinimu fiksuota šio turto vidutinė rinkos vertė: nebaigto statyti pastato – 791 000 Lt, žemės sklypo – 178 000 Lt (t. 16, 32-35 b. l.). Kodėl šia verte nebuvo remiamasi kaip pagrindu nustatant pradinę nekilnojamojo turto pardavimo varžytynėse kainą, lieka neaišku, nors kitų turto įvertinimo duomenų nebuvo, o nei bankroto administratorius, nei kreditorių komitetas nesiėmė spręsti klausimų dėl turto vertinimo tvarkos nustatymo bei turto rinkos vertės išaiškinimo (turto įvertinimo). Pažymėtina, kad bankroto administratoriaus atsiliepime į skundus dėl kreditorių komiteto ir kreditorių susirinkimo nutarimų, susijusių su BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymu, nurodyta, jog kilus ginčui dėl šių nutarimų bankroto administratorius savo iniciatyva pasirūpino atlikti BUAB „Pramogų era“ turto įvertinimą, kurio metu nustatyta rinkos vertė, paskaičiuota 85 proc. nebaigtam statyti objektui, sudaro 758 000 Lt (t. 18, 153 b. l.). Apeliacinės instancijos teismas 2011 m. spalio 13 d. nutartimi pavedė bankroto administratoriui pateikti nekilnojamojo turto (pastato ir žemės sklypo) vertinimo ataskaitą, kurios pagrindu buvo parengta 2011 m. balandžio 20 d. turto vertės nustatymo pažyma. Teismui pateiktoje turto vertinimo ataskaitoje padaryta išvada, kad 2011 m. balandžio 18 d. vertinto turto – pastato (pramogų centro su kavine) bei žemės sklypo rinkos vertė, apskaičiuota lyginamosios vertės metodu, vertinimo dieną yra 910 000 Lt, kurioje pastato vertė sudaro 758 000 Lt, o žemės sklypo vertė – 152 000 Lt. Pastebėtina, kad šie verčių dydžiai artimi Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje 2007 m. spalio 29 d. vertinimu fiksuotai šių daiktų vidutinei rinkos vertei (nebaigto statyti pastato – 791 000 Lt, žemės sklypo – 178 000 Lt). Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad BUAB „Pramogų era“ bankroto procese buvo galimybių nustatyti pardavimui varžytynėse teikiamo turto rinkos vertę ir jos pagrindu nustatyti realią pradinę turto pardavimo kainą, tačiau tas nepadaryta, o pradinė pardavimo kaina kreditorių komiteto buvo nustatyta nerealiai didelė, nepagrįsta objektyviais duomenimis dėl tikrosios turto vertės, kurios pagrindu turtas galėjo būti parduotas sąžiningai konkuruojant potencialiems pirkėjams.

34Byloje esant objektyviems faktams apie tai, kad nustatyta turto pardavimo varžytynėse kaina buvo nepagrįstai aukšta, visiškai neatitinkanti parduodamo turto tikrosios vertės, kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 10 d. nutarimas pakartotinai varžytynėse pardavinėti nekilnojamąjį turtą už tą pačią anksčiau nustatytą pradinę 5 900 000 Lt kainą laikytinas ekonomiškai nepateisinamu, neūkišku, neatitinkančiu bankroto proceso efektyvumo, protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principų. Vertinant šiuo aspektu, galima sutikti su atskiruosiuose skunduose išdėstytais argumentais, jog kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 10 d. posėdyje buvo priimtas tik formalaus pobūdžio nutarimas dėl turto pardavimo varžytynėse sąlygų (tvarkos ir kainos), faktiškai užprogramuojant, kad tokiomis pardavimo sąlygomis turtas varžytynėse nebus parduotas, ir tokiu būdu siekiant sudaryti galimybę balsų dauguma vėliau nuspręsti dėl turto pardavimo ne varžytynėse sąlygų nustatymo.

35BUAB „Pramogų era“ bankroto bylą nagrinėjančio Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartyje, kuria buvo panaikintas kreditorių komiteto 2009 m. gruodžio 1 d. nutarimas, įpareigojantis bankroto administratorių sudaryti sutartį dėl BUAB „Pramogų era“ pastato pardavimo UAB „Kalnėnų era“ už 551 400 Lt (įsteigtai grupės BUAB „Pramogų era“ kreditorių – t. 16, 139 b. l.), padarytos išvados, kad BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo procesas nevyksta skaidriai, aiškiai ir protingai, todėl galima pripažinti, jog taip yra pažeidžiami kreditorių interesai, jiems neužtikrinta galimybė kuo greičiau atgauti bankrutuojančios įmonės skolas (t. 16, 188-194 b. l.). Nutardamas sušaukti kreditorių susirinkimą ir pavesdamas jame svarstyti klausimą dėl tolesnės BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo tvarkos, bankroto bylą nagrinėjantis teismas, be kita ko, rėmėsi ir tuo, jog išaiškėjo akivaizdus didelės dalies kreditorių komiteto narių suinteresuotumas patiems įsigyti bankrutavusios įmonės turtą, todėl kreditorių komiteto nutarimas turto pardavimo klausimais gali sukelti kitų kreditorių abejones jo pagrįstumu bei teisingumu. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartyje, priimtoje apeliacine tvarka patikrinus minėtos Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, taip pat akcentuota, jog siekdamas išvengti galimo kreditorių komiteto narių šališkumo, pirmosios instancijos teismas teisėtai įpareigojo bankroto administratorių sušaukti kreditorių susirinkimą turto tolesnio pardavimo klausimui išspręsti (t. 18, 14-17 b. l.). Iš bylos duomenų akivaizdu, kad dalis BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto narių tapo tiesiogiai suinteresuoti BUAB „Pramogų era“ nekilnojamojo turto (pastato su žemės sklypu) įsigijimu sau palankiomis sąlygomis, tuo tikslu įsteigdami naują juridinį asmenį UAB „Kalnėnų era“ ir tapdami jo valdybos nariais (t. 16, 38-39 b. l.). Kaip minėta, BUAB „Pramogų era“ kreditorių komitetas 2009 m. gruodžio 1 d. posėdyje buvo priėmęs nutarimą, įpareigojantį bankroto administratorių sudaryti sutartį dėl BUAB „Pramogų era“ pastato pardavimo UAB „Kalnėnų era“ už 551 400 Lt kainą, tačiau šis nutarimas bankroto bylą nagrinėjančio teismo buvo panaikintas. Teisėjų kolegijos vertinimu, bankroto byloje konstatavus, kad didžioji dalis BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto narių, spręsdami bankrutuojančios įmonės turto pardavimo klausimus veikė neskaidriai, šališkai, nesilaikydami kreditorių lygiateisiškumo principo, pažeisdami jų teisėtus interesus į kuo geresnį savo reikalavimų patenkinimą iš lėšų, gautų realizavus skolininko turtą, ir bankroto bylą nagrinėjančiam teismui nusprendus, jog tolimesnis bankrutavusios įmonės turto pardavimas turėtų būti sprendžiamas ne kreditorių komitete, o teismo šaukiamame kreditorių susirinkime, tos pačios sudėties kreditorių komitetas 2010 m. gruodžio 13 d. posėdyje neturėjo teisėto pagrindo svarstyti su BUAB „Pramogų era“ nekilnojamojo turto pardavimu susijusių klausimų ir priimti dėl jų nutarimų. Aplinkybes, kad kreditorių komiteto nariai 2010 m. gruodžio 13 d. posėdyje turto pardavimo klausimus vėlgi sprendė šališkai, neskaidriai, pažeisdami geros moralės principus, ignoruodami bankroto proceso principus ir esminį bankroto proceso tikslą – visų kreditorių ir bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės interesų gynimą ir jų pusiausvyrą, patvirtina aukščiau šioje nutartyje pateiktas šiame kreditorių komiteto posėdyje priimto nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas.

36Remdamasi nurodytais argumentais teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad BUAB „Pramogų era“ kreditorių komitetas 2010 m. gruodžio 13 d. posėdyje pagrįstai ir teisėtai svarstė bendrovės nekilnojamojo turto pardavimo klausimą ir priėmė dėl to atitinkamą nutarimą.

37Skundžiamoje teismo nutartyje taip pat nurodyta, kad nėra pagrindo pripažinti, jog buvo nustatytos per mažos varžytynėse parduodamo turto kainos. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl aplinkybių, kad nebuvo nustatyta BUAB „Pramogų era“ parduodamo nekilnojamojo turto vertinimo tvarka, jog turto pardavimo varžytynėse pradinės kainos buvo nepagrįstos ne dėl jų mažumo, o dėl neobjektyvaus jų išaukštinimo, aiškiai neatitinkančio realią turto vertę. Dėl tų pačių priežasčių negalima sutikti ir su ta pirmosios instancijos teismo nuostata, kad kreditorių komitetui nustatant pradines turto, kuris nebuvo objektyviai įvertintas, pardavimo varžytynėse kainas, esą nebuvo iš esmės pažeisti bankrutavusios įmonės kreditorių teisėti interesai.

38CPK 320 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas turi teisę peržengti apeliacinio skundo ribas, jeigu to reikalauja viešasis interesas. Ši taisyklė taikytina ir nagrinėjant bylas pagal atskiruosius skundus. Nagrinėjamas ginčas susijęs su bankrutavusios įmonės turto pardavimu, kurio tikslas – įmonės kreditorių ir pačios įmonės materialiųjų interesų patenkinimas, o tai neabejotinai patenka į viešojo intereso sritį. Teisingas ir sąžiningas bankrutavusios įmonės turto pardavimo procesas yra viešasis interesas. Visų kreditorių bei paties skolininko interesų gynimas yra ir viešojo intereso gynimas. Suprantama, jog visada yra pagrindas kiekvieno atskiro kreditoriaus subjektyviam interesui bankroto byloje, nukreiptam į kuo geresnį jo kreditorinio reikalavimo patenkinimą, atsirasti. Nors ir egzistuoja kiekvieno kreditoriaus subjektyvus materialinis suinteresuotumas dėl jo reikalavimo patenkinimo, tačiau teisėjų kolegijos vertinimu, priimant kreditorių susirinkime ar kreditorių komiteto posėdyje atitinkamus sprendimus, susijusius su visų kreditorių interesais, negali būti ignoruojami bankroto proceso principai, iš kurių vienas esminių yra visų kreditorių lygiateisiškumo užtikrinimas, taip pat negali būti nukrypstama nuo pagrindinio bankroto proceso tikslo – kuo geresnio visų kreditorių ir bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės interesų patenkinimo ir jų pusiausvyros užtikrinimo. Įvertinusi faktines bankrutuojančios įmonės nekilnojamojo turto pardavimo aplinkybes teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamo ginčo esmę ir pobūdį, sprendžia, kad egzistuojantis viešasis interesas sudaro pagrindą peržengti atskirųjų skundų ribas (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Teisėjų kolegija sprendžia, kad panaikinant skundžiamą BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d. nutarimą dėl esminių bankroto proceso principų pažeidimo, viešasis interesas reikalauja tokio nutarimo pagrindu atliktus veiksmus, t.y. vykdytas turto pardavimo varžytynes pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis.

39Dėl BUAB „Pramogų era“ kreditorių 2011 m. kovo 4 d. susirinkimo sušaukimo ir jame priimtų nutarimų teisėtumo

40Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi (t. 16, 188-194 b. l.) nutarė sušaukti BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimą, pasiūlydamas jame privalomai svarstyti klausimą ir priimti nutarimą dėl tolimesnės BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo tvarkos. Bankroto administratoriui buvo pavesta nustatyti konkrečią kreditorių susirinkimo vietą bei laiką ir informuoti apie tai kreditorius. Apie teismo iniciatyva šaukiamą kreditorių susirinkimą ir jame svarstytiną klausimą dėl tolesnės BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo bankroto administratorius kreditoriams pranešė 2011 m. vasario 23 d. pranešimu, jame taip pat nurodydamas susirinkimo datą, laiką ir vietą (t. 18, 177 b. l.). Administratoriaus pranešime nurodyta, kad susirinkimo nutarimo projektai numatytu svarstyti klausimu bus formuluojami susirinkimo metu.

41Kreditorių UAB „Buitmena“ ir BUAB „Bildunga“ skunduose akcentuojama, kad BUAB „Pramogų era” bankroto administratoriaus 2011 m. vasario 23 d. pranešime dėl šaukiamo kreditorių susirinkimo nebuvo būtinos informacijos, kada ir kur galima susipažinti su darbotvarkės nutarimų projektais, o tokie projektai nepateikti. Kreditorių nuomone, dėl šios priežasties 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimas buvo sušauktas ir priėmė nutarimus neteisėtai. Pasak paminėtų apeliantų, bankroto administratorius privalėjo pateikti visus atskirų kreditorių arba jų grupių iš anksto administratoriui pateiktus suformuluotų nutarimų projektų variantus arba nurodyti vietą ir laiką, kur kiekvienas kreditorius galėtų su jais susipažinti iki šaukiamo susirinkimo pradžios. Apeliantų teigimu, neteisėti administratoriaus veiksmai šaukiant 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimą pažeidė kreditorių teises, neleido jiems tinkamai apginti savo reikalavimus, suformuoti bei patvirtinti labiausiai atitinkantį jų interesus racionalų turto realizavimo būdą.

42Su atskirųjų skundų argumentais dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimo nėra pagrindo sutikti. Pažymėtina, kad kreditorių susirinkimas, kuriame turėjo būti svarstomas BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo klausimas, buvo šaukiamas teismo nutartimi, o ne bankroto administratoriaus ar kreditorių iniciatyva. Dėl šios priežasties nėra pagrindo teigti, kad bankroto administratorius ar kreditoriai turėjo pareigą ar poreikį (stimulą) iš anksto ruošti ir teikti nutarimų projektus svarstytinu klausimu. Bankroto administratoriaus pranešime apie šaukiamą kreditorių susirinkimą buvo akcentuota, jog kreditorių susirinkimo nutarimai bus formuluojami pačiame susirinkime. Taigi administratoriaus pranešime nebuvo nurodyta, kad yra ar bus iš anksto rengiami nutarimų projektai numatomu svarstyti klausimu, su kuriais kreditoriai galėtų susipažinti dar prieš susirinkimą. Žinoma, toks administratoriaus pranešimo turinys neapribojo kreditorių teisės pateikti savo pasiūlymus dėl nutarimų svarstytinu klausimu dar iki susirinkimo pradžios (kad tokių išankstinių pasiūlymų buvo gauta, matyti iš kreditorių susirinkimo protokolo), tačiau tai nereiškia, kad administratorius turėjo pagal gautus pasiūlymus formuluoti atitinkamus nutarimų projektus ir juos teikti susipažinti kitiems kreditoriams. Kaip matyti iš kreditorių 2011 m. kovo 4 d. susirinkimo protokolo (t. 18, 54-60 b. l.), bankroto administratorius susirinkime dalyvavusius kreditorius supažindino su kai kurių kreditorių (AB Turto banko, „Swedbank lizingas, UAB, VSDFV Kauno skyriaus) raštu pateiktais pasiūlymais dėl turto pardavimo tvarkos bei kainų nustatymo ir dėl šių pasiūlymų buvo balsuojama. Šios aplinkybės neleidžia manyti, kad 2011 m. vasario 23 d. pranešime dėl šaukiamo BUAB „Pramogų era” kreditorių susirinkimo administratorius turėjo pateikti informaciją su nuorodomis, kada ir kur galima susipažinti su darbotvarkės nutarimų projektais, arba kad jis turėjo pateikti tokius projektus. Pastebėtina, jog dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos apeliuojantys kreditoriai taip pat turėjo teisę iš anksto teikti savo pasiūlymus numatomu susirinkimo darbotvarkės klausimu, tačiau ja nesinaudojo.

43ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Vykdydamas apeliacinės instancijos teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartį bankroto administratorius pateikė BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimo darbo reglamentą (patvirtintas BUAB „Pramogų era“ kreditorių 2009 m. sausio 23 d. susirinkime). Reglamento 3.11 punkte numatyta, kad asmenys, rengiantys klausimus svarstyti susirinkime, privalo ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos pateikti administratoriui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui dokumentus, susijusius su ruošiamu klausimu ir nutarimų projektus. Kaip jau pažymėta, 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimas buvo šaukiamas vykdant teismo nutartį (teismo iniciatyva), kurioje buvo aiškiai suformuluotas susirinkime privalomas svarstyti klausimas. Administratorius nutarimų projektų šiuo klausimu nerengė (jo pranešime apie susirinkimą aiškiai nurodyta, kad nutarimų projektai svarstomu klausimu bus formuluojami susirinkimo metu). Kreditoriai taip pat klausimų susirinkimui neruošė ir nutarimų projektų nerengė. Esant tokioms aplinkybėms laikytina, kad kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, numatyta Reglamento 3.4-3.5 ir 3.11 punktuose nebuvo pažeista. BUAB „Pramogų era“ kreditorių 2011 m. kovo 4 d. susirinkimas sušauktas teisėtai, jis galėjo svarstyti teismo nurodytą klausimą dėl BUAB „Pramogų era“ turto tolesnio pardavimo ir priimti atitinkamus nutarimus. Skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje teisingai pripažinti nepagrįstais skundus padavusių kreditorių UAB „Snigra“, UAB „Buitmena“ ir BUAB „Bildunga“ argumentai, esą BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimas buvo sušauktas neteisėtai.

44Kreditorių skunduose ir atskiruosiuose skunduose keliamas ginčas dėl vieno iš dviejų BUAB „Pramogų era“ kreditorių 2011 m. kovo 4 d. susirinkime priimtų nutarimų turto pardavimo klausimu, t. y. dėl susirinkimo nutarimo, kuriuo nustatytos nekilnojamojo turto – pastato ir žemės sklypo pardavimo sąlygos ir tvarka. Ginčas dėl susirinkimo nutarimo, kuriuo nustatyta kito BUAB „Pramogų era“ turto (programos ir reikalavimo teisių) pardavimo tvarka, nekeliamas, todėl šio nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo teismas nevertina.

45BUAB „Pramogų era“ nekilnojamojo turto komplektas – nebaigtas statyti pastatas ir žemės sklypas kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d. nutarimu nustatyta tvarka ir kainomis buvo pardavinėjamas 2011 m. vasario 7 d. varžytynėse ir 2011 m. vasario 18 d. antrosiose varžytynėse. Šia apeliacinės instancijos teismo nutartimi panaikinant kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d. nutarimą dėl BUAB „Pramogų era“ nekilnojamojo turto pardavimo varžytynėse, o jo pagrindu vykdytas varžytynes pripažįstant niekinėmis ir negaliojančiomis, negali galioti BUAB „Pramogų era“ kreditorių 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimas dėl BUAB „Pramogų era“ nekilnojamojo turto – pastato ir žemės sklypo tolesnio pardavimo (pardavimo ne varžytynėse) tvarkos ir sąlygų nustatymo. Kreditorių susirinkimas sprendė dėl neparduoto dvejose varžytynėse nekilnojamojo turto – pastato ir žemės sklypo tolesnio pardavimo tvarkos nustatymo (ĮBĮ 33 str. 1 d. 3 p.). Kadangi šio nekilnojamojo turto pardavimo varžytynės pripažįstamos negaliojančiomis, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas dėl turto pardavimo ne varžytynių tvarka, o laisvu pardavimu pagal gautuose pirkėjų pasiūlymuose nurodytos kainos dydį, turi būti panaikinamas kaip neatitinkantis ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų reikalavimų.

46Bankroto bylos yra susijusios su viešuoju interesu, kurio tikslas – maksimaliai patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus; dėl to bankroto bylų nagrinėjimui yra nustatyta specialioji ĮBĮ įtvirtinta procedūra, taikoma visoms įmonėms. Teisinė pareiga ginti viešąjį interesą reiškia, kad teismas spręsdamas bankroto byloje iškylančius klausimus, turi būti aktyvus. Vadovaudamasi šia nuostata teisėjų kolegija pasisako ir dėl BUAB „Pramogų era“ kreditorių 2011 m. kovo 4 d. susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo nustatytos nekilnojamojo turto pardavimo sąlygos, turinio.

47Vienas iš bankroto įstatyme įtvirtinto teisinio reguliavimo tikslų – užtikrinti, kad bankrutuojančios įmonės turtas būtų panaudotas kuo geresniam kreditorių reikalavimų tenkinimui, laikantis jų interesų derinimo ir lygiateisiškumo principų tiek materialiosios, tiek proceso teisės lygmeniu. Įgyvendinant šį tikslą siekiama apsaugoti kreditorių teises bei interesus, sudarant sąlygas jiems patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto, o taip pat apsaugoti ir skolininko interesus. Visi bankroto proceso dalyvių veiksmai turi būti nukreipti šiam tikslui pasiekti ir tam trukdančioms kliūtims šalinti. Ne tik bankroto administratorius, bet ir kreditoriai, ypač tais atvejais, kada jiems įstatymo pavesta spręsti konkrečius su bankroto procesu susijusius klausimus (pvz., dėl bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo), yra svarbų teisinį statusą turintys bankroto proceso dalyviai, nuo kurių veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso teisėtas, pagrįstas, operatyvus ir skaidrus visų kreditorių bei skolininko, t. y. bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės interesų gynimas. Teisėjų kolegijos vertinimu, 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkimo nutarime nustatytos BUAB „Pramogų era“ nekilnojamojo turto pardavimo sąlygos neužtikrina teisėto, pagrįsto, sąžiningo ir skaidraus turto pardavimo proceso, o tuo pačiu neužtikrina aukščiau nurodyto bankroto proceso teisinio reguliavimo tikslo.

48BUAB „Pramogų era” kreditorių 2011 m. kovo 4 d. susirinkime buvo priimtas tokio turinio nutarimas: „Parduoti BUAB „Pramogų era” nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: pastatą (unikalus numeris 4400-1221-3560) ir po juo esantį žemės sklypą (unikalus numeris 4400-0457-4042), adresu Kalnėnų g. 1, Alytus, didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui. Apie parduodamą turtą skelbti ne mažiau kaip 2 kartus respublikiniame dienraštyje ir nemokamuose skelbimų portaluose internete, nurodant parduodamo turto duomenis. Pasiūlymai dėl turto įsigijimo teikiami bankroto administratoriui 15 kalendorinių dienų (įskaitytinai), skaičiuojant nuo pirmo paskelbimo respublikiniame dienraštyje. Pasiūlymo realumui ir galiojimui užtikrinti nustatoma, kad pasiūlymą teikiantis asmuo turi įmokėti 100 procentų siūlomos kainos dydžio depozitą iki paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos 17 valandos į BUAB „Pramogų era” sąskaitą Nr. LT02 00758 0010 6467 154, esančią AB Bankas Snoras. Vertinami tik tie pasiūlymai, kuriuos teikiantis asmuo yra įmokėjęs visą siūlomos kainos dydžio depozitą. Jei pasiūlyme nurodyta kaina nesutampa su ta suma, kuri įmokėta depozitu, pasiūlymas nėra vertinamas. Pasiūlymų vertinimą atlieka kreditorių komitetas, kurio posėdis yra šaukiamas sekančią darbo dieną po tos, kurią baigėsi pasiūlymų pateikimo terminas. Kreditorių komitetui gautus pasiūlymus pateikia bankroto administratorius“. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su kreditorių - apeliantų argumentais, kad šiame susirinkimo nutarime nustatytos nekilnojamojo turto pardavimo sąlygos yra ydingos. Kreditoriaus BUAB „Ventelektra“ procesiniuose dokumentuose pagrįstai nurodoma, kad skundžiamu nutarimu nustatyta turto pardavimo tvarka pažeidžia BUAB „Pramogų era“ kreditorių ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus, yra diskriminacinio pobūdžio, užkerta galimybę parduoti turtą skaidriai bei gauti už jį didžiausią kainą. Numatytų turto pardavimo sąlygų ydingumas pasireiškia pirmiausia tuo, kad nustatytas itin trumpas informacijos apie parduodamą turtą paskelbimo laikas (15 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pirmo paskelbimo respublikiniame dienraštyje) bei tuo, kad visi potencialūs pirkėjai turi iš anksto įmokėti į bankrutavusios įmonės depozitinę sąskaitą net 100 procentų siūlomos pirkimo kainos dydžio sumą. Be to, pripažintina, kad numatytas informacijos apie parduodamą turtą išviešinimas yra nepakankamas (bankroto administratorius apie tai turėtų vieną kartą paskelbti konkrečiai neapibrėžtame dienraštyje, neaišku, kokio turinio duomenys būtų pateikiami apie parduodamą turtą). Skundžiamu nutarimu nustatytos turto pardavimo ir skelbimo apie pardavimą sąlygos akivaizdžiai siaurina potencialių pirkėjų ratą, taigi užkerta galimybę gauti už parduodamą turtą didžiausią kainą. Pagrįstais laikytini ir kreditoriaus BUAB „Bildunga“ skundo argumentai, kad skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu numatytos turto pardavimo sąlygos riboja potencialių pastato ir žemės sklypo pirkėjų galimybes, tuo pačiu sumenkina kreditorių interesą parduoti turtą pačiomis naudingiausiomis sąlygomis ir patenkinti kuo didesnę dalį finansinių reikalavimų. Nekonkreti ir nepakankama informacijos apie parduodamą turtą sklaida, neracionalus reikalavimas pirkėjams mokėti net 100 procentų pasiūlymo kainos dydžio išankstinę įmoką, nepagrįstai trumpas pirkėjų pasiūlymų pateikimo terminas laikytini sąlygomis, nepagrįstai suvaržančiomis ne tik potencialių pirkėjų dalyvavimo pirkime galimybes, neskatinančiomis jų konkurencijos, bet ir patį pirkimą darančios skubotu, neefektyviu ir neskaidriu. Niekaip nereglamentuota kreditorių komitetui perduota pirkėjų pasiūlymų vertinimo procedūra, nors atitinkamos sudėties kreditorių komiteto veikla sprendžiant su turto pardavimu susijusius klausimus šioje bankroto byloje įvertinta kritiškai. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje taip pat pripažino, kad kreditorių susirinkimo nutarimu buvo patvirtintos griežtos pirkėjų dalyvavimo turto pardavimo procese sąlygos, tačiau teismas neatskleidė savo išvados turinio, kodėl tokiomis sąlygomis bus užtikrintas spartus, efektyvus turto pardavimo procesas ir pasiektas visų kreditorių interesus labiausiai atitinkantis (jiems naudingiausias) šio proceso rezultatas. Skundžiamu nutarimu nustatytų turto pardavimo sąlygų turinys kelia abejonių turto pardavimo procedūros skaidrumu ir verčia manyti, kad tokios procedūros nustatymu galėjo būti siekiama sukurti palankias turto įsigijimo sąlygas konkrečiam pirkėjui (taip manyti objektyvaus pobūdžio prielaidas sukūrė kai kurių BUAB „Pramogų era“ kreditorių, turinčių savo atstovus kreditorių komitete, galimas suinteresuotumas bankrutuojančios įmonės turto įsigijimu, kaip buvo konstatuota bankroto bylą nagrinėjančio teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartyje). Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai apie tai, kad skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytos aukščiau paminėtos esminės nekilnojamojo turto pardavimo sąlygos yra neteisėtos ir nepagrįstos.

49Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija formuoja savo teisinę poziciją, kad kreditorių susirinkimas (komitetas) turėtų numatyti tokias turto pardavimo išviešinimo priemones ir nustatyti tokias turto pardavimo sąlygas, kurios skatintų potencialių pirkėjų apsisprendimą dalyvauti (varžytis) turto pirkime, o ne tokias, kurios ribotų, varžytų arba apskritai atimtų dalies pirkėjų galimybę įsigyti turtą, tuo pačiu sumenkintų galimybę parduoti turtą naudingiausiomis visiems kreditoriams ir skolininkui sąlygomis.

50Teisėjų kolegija sprendžia, kad vykdant bankroto bylą nagrinėjančio teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutarties nurodymus, turi būti sušauktas BUAB „Pramogų era“ kreditorių susirinkimas išspręsti bankrutavusios įmonės nekilnojamojo turto komplekto (pastato ir žemės sklypo) pardavimo varžytynėse (Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinto Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo nustatyta tvarka) ir parduodamo jose turto pradinės kainos nustatymo klausimą (ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p., Varžytynių tvarkos aprašo 7 p.). Bankroto byloje nustačius, kad BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto narių dauguma buvo tiesiogiai suinteresuota šios bendrovės nekilnojamojo turto galimu įsigijimu, kad turto pardavimo klausimus sprendė neobjektyviai, šališkai, neskaidriai, ekonomiškai nepagrįstai, tolesnis BUAB „Pramogų era“ nekilnojamojo turto pardavimo klausimų sprendimas turi vykti ne kreditorių komitete, bet kreditorių susirinkime. Sprendžiant dėl varžytynėse parduodamo turto pradinės kainos tikslinga vadovautis objektyviu kainos nustatymo kriterijumi – realia parduodamo turto rinkos verte. Kainos nustatymo pagrindu galėtų būti bankroto administratoriaus užsakymu atlikto BUAB „Pramogų era“ nekilnojamojo turto - pastato ir žemės sklypo 2011 m. balandžio 18 d. vertinimo ataskaitoje Nr. AD11/04-04-B išdėstytos aplinkybės ir išvados dėl turto vertės.

51Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

52Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

53Panaikinti BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d. nutarimą dėl BUAB „Pramogų era“ nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos nustatymo. BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d. nutarimo pagrindu vykdytas BUAB „Pramogų era“ nekilnojamojo turto pardavimo varžytynes (2011 m. vasario 7 d. varžytynių protokolas Nr. 1 ir 2011 m. vasario 18 d. varžytynių protokolas Nr. 2) pripažinti negaliojančiomis.

54Panaikinti BUAB „Pramogų era“ kreditorių 2011 m. kovo 4 d. susirinkimo nutarimą dėl BUAB „Pramogų era“ nekilnojamojo turto (pastato ir po juo esančio žemės sklypo) pardavimo sąlygų ir tvarkos nustatymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kreditoriaus BUAB „Ventelektra“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo... 5. Nurodė, kad BUAB „Pramogų era” 2011 m. kovo 4 d. kreditorių susirinkime... 6. Kreditorius UAB „Snigra” skundu dėl kreditorių komiteto ir susirinkimo... 7. Kreditorius UAB „Buitmena“ skundu prašė panaikinti BUAB „Pramogų... 8. Kreditorius nurodė, kad prie bankroto administratoriaus pranešimo apie 2011... 9. Kreditoriaus BUAB „Bildunga“ bankroto administratorius skundu prašė:... 10. Skunde nurodė, kad BUAB „Pramogų era“ kreditorių 2011 m. kovo 4 d.... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Kauno apygardos teismas 2011 m. gegužės 31 d. nutartimi atmetė kreditorių... 13. Teismas taip pat nesutiko su kreditorių UAB „Snigra“ ir BUAB... 14. Teismas sutiko su BUAB „Pramogų era“ administratoriaus ir kreditorių... 15. Teismas nepagrįstais pripažino skundus padavusių kreditorių argumentus, kad... 16. BUAB „Ventelektra“ prašė skirti ekspertizę BUAB „Pramogų era”... 17. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 18. Kreditoriaus BUAB „Bildunga“ bankroto administratoriaus atstovas atskiruoju... 19. Kreditorius UAB „Buitmena“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011... 20. Kreditoriaus BUAB „Ventelektra“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo... 21. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nurodo, kad atskirąjį... 22. Kreditorių komiteto pirmininkas UAB „Mavista“ atsiliepime į atskiruosius... 23. Atsakovo BUAB „Pramogų era“ bankroto administratorius atsiliepime prašo... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 25. Dėl termino skųsti BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto nutarimą... 26. Kreditoriaus BUAB „Bildunga“ bankroto administratorius 2011 m. kovo 18 d.... 27. Kaip jau pažymėta, pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį terminas skundui dėl... 28. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta visų kreditorių teisė... 29. Paskelbimo spaudoje apie turto pardavimo varžytynes, vykdytas kreditorių... 30. Išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje... 31. Dėl BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d.... 32. ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad bankrutuojančios ir... 33. BUAB „Pramogų era“ kreditorių komitetas klausimą dėl bankrutuojančios... 34. Byloje esant objektyviems faktams apie tai, kad nustatyta turto pardavimo... 35. BUAB „Pramogų era“ bankroto bylą nagrinėjančio Kauno apygardos teismo... 36. Remdamasi nurodytais argumentais teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios... 37. Skundžiamoje teismo nutartyje taip pat nurodyta, kad nėra pagrindo... 38. CPK 320 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 39. Dėl BUAB „Pramogų era“ kreditorių 2011 m. kovo 4 d. susirinkimo... 40. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi (t. 16, 188-194 b.... 41. Kreditorių UAB „Buitmena“ ir BUAB „Bildunga“ skunduose akcentuojama,... 42. Su atskirųjų skundų argumentais dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo... 43. ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo šaukimo... 44. Kreditorių skunduose ir atskiruosiuose skunduose keliamas ginčas dėl vieno... 45. BUAB „Pramogų era“ nekilnojamojo turto komplektas – nebaigtas statyti... 46. Bankroto bylos yra susijusios su viešuoju interesu, kurio tikslas –... 47. Vienas iš bankroto įstatyme įtvirtinto teisinio reguliavimo tikslų –... 48. BUAB „Pramogų era” kreditorių 2011 m. kovo 4 d. susirinkime buvo priimtas... 49. Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija formuoja savo teisinę... 50. Teisėjų kolegija sprendžia, kad vykdant bankroto bylą nagrinėjančio... 51. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 52. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartį ir... 53. Panaikinti BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2010 m. gruodžio 13 d.... 54. Panaikinti BUAB „Pramogų era“ kreditorių 2011 m. kovo 4 d. susirinkimo...