Byla B2-4953-881/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui VšĮ Mokymų informacinis centras „In-depth Conception“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „CCM Baltic“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui VšĮ Mokymų informacinis centras „In-depth Conception“,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „CCM Baltic“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui VšĮ Mokymų informacinis centras „In-depth Conception“. Nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas skolingas 200 000 Lt negrąžinto avanso. Pareiškėjo nuomone, VšĮ Mokymų informacinis centras „In-depth Conception“ yra nemoki, ir jai keltina bankroto byla. Atsakovo bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Karaliaučiaus grupė“.

3Atsakovas VšĮ Mokymų informacinis centras „In-depth Conception“ bankroto bylos iškėlimui prieštarauja. Nurodo, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl avanso grąžinimo, kuris turėtų būti sprendžiamas ginčo teisenos tvarka, todėl ĮBĮ prasme ieškovas nėra atsakovo kreditorius ir neturi bankroto bylos iškėlimo iniciatyvos teisės. Atsakovo teigimu, jis yra finansiškai pajėgus ir stabiliai rinkoje veikiantis dalyvis, todėl pagrindo kelti atsakovui bankroto bylą nėra. Už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis prašo ieškovui skirti 20 000 Lt baudą, taip pat prašo panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinamas.

5Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Atsakovo 2012 m. birželio 30 d. balanso duomenimis įmonės turtas įvertintas 647 823 Lt. Didžiąją dalį šio turto sudaro per vienerius metus gautinos sumos – 508 981 Lt. Iš atsakovo pateikto debitorių sąrašo matyti, kad šią sumą atsakovui turi sumokėti keturi skolininkai. Kadangi Juridinių asmenų registro duomenimis, vienas iš šių skolininkų, UAB „Aljara“, jau yra bankrutavęs, teismas, vertindamas tikrąją atsakovo turto vertę, UAB „Aljara“ skolos, 85 000 Lt, į bendrą turto vertę neįskaičiuoja, nes ši skola yra beviltiška. Teismas sprendžia, jog sprendžiant atsakovo mokumo klausimą, atsakovo turtas vertinamas 562 823 Lt. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 141 915 Lt. Pagal 2012 m. birželio 30 d. balanso duomenis, visos atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra trumpalaikiai įsipareigojimai. Pagal atsakovo pateiktą kreditorių sąrašą, atsakovo pradelstų įsipareigojimų dydis yra 44 676,45 Lt.

7Ieškovas UAB „CCM Baltic“, inicijavęs bankroto bylos atsakovui iškėlimą, nėra įtrauktas į atsakovo kreditorių sąrašą, kadangi iš atsakovo atsiliepimo argumentų akivaizdu, kad tarp šalių kilęs ginčas dėl avanso grąžinimo, kuris, teismo nuomone, turėtų būti sprendžiamas ginčo teisenos tvarka. Kita vertus, tiek teisės doktrinoje, tiek teismų praktikoje pripažįstama, kad ta aplinkybė, jog skolininkas ginčija kreditoriaus finansinį reikalavimą, nekliudo asmens, kuris kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo, laikyti kreditoriumi, turinčiu teisę inicijuoti bankroto bylos iškėlimą skolininkui, o teismui spręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą, jeigu tai neatima galimybės teismui patikrinti ĮBĮ nustatytus bankroto bylos iškėlimo pagrindus. Teismas atkreipia dėmesį, kad kiti atsakovo kreditoriai, kurių atžvilgiu įsipareigojimai yra pradelsti, dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui į teismą nesikreipė. Pagrindo pripažinti, kad atsakovas yra faktiškai nemokus, nes ilgą laiką ieškovui negrąžina sumokėto avanso, nėra, nes kaip minėta, atsakovas ieškovo reikalavimo apskritai nepripažįsta, šią savo poziciją argumentuoja, todėl šio reikalavimo pagrįstumas galėtų būti nustatytas tik išnagrinėjus šalių ginčą bendrąja ieškinio teisenos tvarka. Taigi, atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, kuris išaiškino, jog sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte, o ne tikslius visų įmonės įsiskolinimų dydžius (tikslesnį pradelstų įsipareigojimų dydį svarbu nustatyti tik tada, kai tokių įsipareigojimų suma pagal bylos duomenis yra tik nežymiai didesnė arba nežymiai mažesnė negu pusė įmonės turto vertės; tuo tarpu kiekvieno kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumo ir dydžio klausimai yra sprendžiami bankroto bylos nagrinėjimo metu, tokius reikalavimus teismo nutartimi tvirtinant, juos tikslinant), o tuomet, kai atsakovas ginčija ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės (ne) mokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-859/2009, 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartis civ. Byloje Nr. 2-1113/2009), teismas ieškovo UAB „CCM Baltic“ nurodomos ir atsakovo ginčijamos 200 000 Lt sumos neįskaičiuoja į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę.

8Taigi įvertinęs atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentus, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovo pradelsti įsiskolinimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, taigi ir konstatuoti, kad įmonė yra nemoki. Kitų pagrindų, t. y. kad atsakovas vėluotų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, ar būtų viešai paskelbęs arba kitaip pranešęs kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų, byloje taip pat nenustatyta.

9Teismas netenkina atsakovo prašymo pareiškėjui skirti baudą už piktnaudžiavimą teise pareikšti ieškinį, nes nesant duomenų, kad ieškovui buvo žinoma atsakovo turtinė padėtis, vien tik ta aplinkybė, kad ieškovas pareiškė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, o ne kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo bendra tvarka, t. y. pasirinko netinkamą savo teisių gynimo būdą, nėra pagrindas konstatuoti ieškovo nesąžiningumą.

10Teismas taip pat pažymi, kad byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos. Nutarčiai įsiteisėjus, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nustoja galioti automatiškai, ir atskiras procesinis sprendimas šiuo klausimu nereikalingas.

11Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

12atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovui VšĮ Mokymų informacinis centras „In-depth Conception“ (į. k. 300677261, Gynėjų g. 14-71, Vilnius).

13Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai