Byla T-35/2017
Dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymą išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ ieškinį atsakovui S. G. dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės,

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašo išnagrinėti ginčą iš esmės, pripažįstant, kad UAB „Tiketa“ nėra atsakinga dėl pinigų už bilietus į neįvykusį renginį grąžinimo atsakovui, ir panaikinti 2016 m. gruodžio 20 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimą Nr. 10-1087.

4Ieškovė nurodo, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos 2016 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 10-1087 ji buvo įpareigota grąžinti atsakovui (vartotojui) už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus (t. y. grąžinti pinigus už bilietus į atšauktą renginį) – 43,76 Eur. Ieškovė nesutinka su tokiu nutarimu ir teigia, kad už renginio organizavimo paslaugos nesuteikimą atsakingas yra renginio organizatorius, bet ne ieškovė, kuri yra bilietų platinimo paslaugą teikiantis asmuo. Pažymėtina, kad ginčijamas nutarimas buvo priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punktu, kuris numato, kad viena iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų yra ne teismo tvarka spręsti vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas nurodo, kad 2017 m. sausio mėn. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gauta trylika analogiškų ieškovės ieškinių su prašymu pripažinti, kad ji nėra atsakinga dėl pinigų už bilietus į neįvykusį renginį grąžinimo ir panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimus. Penkiose bylose ieškinius atsisakyta priimti motyvuojant tuo, kad byla turi būti nagrinėjama Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Likusiose bylose ieškinio priėmimo klausimas dar nėra išspręstas. Nagrinėjamoje byloje teismas mano, kad tarp šalių yra susiklostę civiliniai teisiniai santykiai, tačiau siekiant vienodos teismų praktikos ir kilus abejonėms dėl ginčo rūšinio teismingumo, nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti.

6konstatuoja:

7Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

8Byloje ginčas keliamas dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos 2016 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 10-1087 „Dėl S. G. prašymo“, kuriuo vartotojo reikalavimas grąžinti už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus patenkintas, įpareigojant tai padaryti ieškovę UAB „Tiketa“, teisėtumo. Ieškovė taip pat prašo pripažinti, kad ji nėra atsakinga dėl pinigų už bilietus į neįvykusį renginį grąžinimo.

9Remiantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 49 straipsniu, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimai pardavėjams ar paslaugų teikėjams už teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, pažeidimus taikyti administracinę atsakomybę – skirti sankcijas, yra skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Tačiau nagrinėjamoje byloje ginčijamas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos 2016 m. gruodžio 20 d. nutarimas Nr. 10-1087 buvo priimtas ne teismo tvarka išsprendus vartotojo ir paslaugų teikėjo, t. y. civilinį teisinį ginčą, todėl tokio nutarimo teisėtumo kontrolė taip pat reiškia civilinio ginčo nagrinėjimą. Šiuo atveju kilęs ginčas dėl pinigų už nesuteiktą paslaugą grąžinimo yra civilinio teisinio pobūdžio, todėl turi būti sprendžiamas bendrosios kompetencijos teisme (taip pat žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2016 m. spalio 21 d. nutartį Nr. T-82/2016).

10Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsniu,

Nutarė

11Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

12Bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ ieškinį atsakovui S. G. dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės grąžinti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

13Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai