Byla 2-963-82/2009
Dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Doka Lietuva“ ieškinį dokumentinio proceso tvarka atsakovui UAB „Amilista“, dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Eduardas Meidus, rašytinio proceso tvarka, susipažinęs su ieškovo UAB „Doka Lietuva“ ir atsakovo UAB „Amilista“ prašymu dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Doka Lietuva“ ieškinį dokumentinio proceso tvarka atsakovui UAB „Amilista“, dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Utenos rajono apylinkės teisme 2009-06-12 gautas atsakovo UAB „Amilista“ prašymas, kuriuo teismo prašoma patvirtinti abiejų šalių sudarytą taikos sutartį, panaikinti ( - ) teismo priimtą nutartį, kuria nutarta areštuoti atsakovo UAB „Amilista“ turtą bei pinigines lėšas, civilinę bylą nutraukti bei grąžinti ieškovui UAB „Doka Lietuva“ 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio. Šalys taip pat nurodo, kad taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos LR CPK 294 str., joms yra žinomos. Šalys taikos sutartyje aptarė žyminio mokesčio paskirstymo klausimą ir susitarė, kad atsakovas UAB „Doka Lietuva“ mažina savo ieškinio reikalavimus atsakovui iki 35745,00 Lt skolos ir atsisako savo reikalavimų dėl 2190,06 Lt delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 648,00 Lt žyminio mokesčio bei 615,83 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą priteisimo iš atsakovo.

3Prašymas tenkintinas.

4Utenos rajono apylinkės teismas ( - ) preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) ieškovo UAB „Doka Lietuva“ ieškinį patenkino visiškai ir iš atsakovo UAB „Amilista“ ieškovo naudai nusprendė priteisti 40744,99 Lt skolos, 2190,06 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2009-02-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 644,00 Lt dydžio žyminį mokestį, 615,83 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, bei nusprendė priteisti iš atsakovo į valstybės biudžeti pajamas 3,16 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

5Utenos rajono apylinkės teismo ( - ) nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ), ieškovo UAB „Doka Lietuva“ ieškinio užtikrinimui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas atsakovo UAB „Amilista“ turtas 42935,05 Lt sumai, o jo nesant nutarta areštuoti atsakovo pinigines lėšas (Turto arešto akto Nr. ( - )).

6Laikytina, kad sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui bei nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų, bylos nutraukimo pasekmės šalims išaiškintos, todėl taikos sutartis patvirtintina, preliminarus sprendimas panaikintinas, o civilinė byla Nr. ( - ) nutrauktina (LR CPK 293 str. 1 d. 5 p., 294 str. 2 d.).

7Esant ieškovo prašymui, atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (LR CPK 150 str. 1 d.).

8Ieškovas UAB „Doka Lietuva“, pateikdamas ieškinį, pagal pareikštus reikalavimus turėjo sumokėti 644,00 Lt dydžio žyminį, tačiau sumokėjo 649,00 Lt dydžio žyminį mokestį (2009-02-03 mokėtojo UAB „Doka Lietuva“ mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) į VMI sąskaitą sumokėta 649,00 Lt žyminio mokesčio) (b.l. 24). Ieškovui UAB „Doka Lietuva“ grąžintina 75 (septyniasdešimt penki) procentai sumokėto žyminio mokesčio, kas sudaro 483,00 Lt bei 5,00 Lt žyminio mokesčio permoka, žyminį mokesčio ir jo permokos grąžinimą pavedant Valstybinei mokesčių inpekcijai (LR CPK 87 str. 1 d. 1 p., 2 d., 4 d.).

9Civilinę bylą nutraukiant priteistinos šioje byloje susidariusios ir likusios atsakovo neapmokėtos 6,70 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Kadangi atsakovas ieškinį pripažino ir Taikos sutartyje susitarė šias išlaidas padengti, todėl iš atsakovo UAB „Amilista“ į valstybės biudžeto pajamas priteistina 12,83 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str.), o atsakovui paaiškintina, kad iki įsiteisėjant teismo nutarčiai nepateikus įrodymų, kad šios išlaidos sumokėtos, bus išduotas vykdomasis raštas dėl jų išieškojimo priverstine tvarka, tuomet bus privalu sumokėti papildomai dar ir vykdymo išlaidas.

10Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 87 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str., 140 str. 3 d., 290 str., 291 str., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., teismas,

Nutarė

11Prašymą tenkinti.

121. Patvirtinti ieškovo UAB „Doka Lietuva“, įmonės kodas 300042618, buveinės adresas Visorių g. 27, Vilnius, ir atsakovo UAB „Amilista“, įmonės kodas 184291228, buveinės adresas Aušros g. 60-23, Utena, sudarytą tokio turinio taikos sutartį:

13l.1. Ieškovas mažina savo ieškinio reikalavimą iki 35745,00 Lt (trisdešimt penkių tūkstančių septynių šimtų keturiasdešimt penkių litų ir 00 ct) skolos;

141.2. Atsakovas pripažįsta ieškovo reikalavimą 35745,00 Lt (trisdešimt penkių tūkstančių septynių šimtų keturiasdešimt penkių litų ir 00 ct) skolai;

151.3. Ieškovas atsisako savo reikalavimo dėl 2190,06 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovo bei 6,00 proc. metinių palūkanų priteisimo nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo iš atsakovo;

161.4. Atsakovas nereikalauja iš ieškovo sumokėti jokių bylinėjimosi išlaidų, t.y. nereikalauja siumokėti 648,00 Lt žyminio mokesčio bei 615,83 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą;

171.5. Sumą, nurodytą Taikos sutarties 1.1. punkte, atsakovas įsipareigoja ieškovui sumokėti nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. pervedant pinigus į ieškovo banko sąskaitą (a/s Nr. LT ( - )), esančią AS UniCredit banke;

181.6. Sumą, nurodytą Taikos sutarties 1.1. punkte, atsakovas ieškovui gali sumokėti dalimis. Atsakovas turi teisę sumokėti Taikos sutartie 1.1. punkte nurodytą sumą ir anksčiau 1.5. punkte nustatyto termino;

191.7. Laiku nesumokėjęs Taikos sutarties 1.1. pubnkte nurodytos sumos, atsakovas moka ieškovui 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos;

201.8. Atsakovui uždelsus Taikos sutarties 1.1. punkte nurodytų pinigų sumų mokėjimą daugiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas, ieškovas turi teisę atiduoti teismo nutartimi patvirtintą Taikos sutartį antstoliui nesumokėtoms sumoms pagal šią Taikos sutartį išieškojimui įvykdyti;

211.9. Abi taikos sutarties šalys susitaria ir prašo teismo panaikinti ( - ) nutartį, kuria atsakovo turtui ir piniginėms lėšoms buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės;

221.10. Teismo siųstų procesinių dokumentų siuntimo išlaidas apmoka atsakovas;

231.11. Šalys patvirtina ir pareiškia, kad šia Taikos sutartimi yra išsprendžiamas tarp jų kilęs teisminis ginčas civilinėje byloje Nr. ( - );

241.12. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos LR CK 6.983-6.985 str. ir CPK 87 str., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p. bei 294 str. 2 d., sudaryta Taikos sutaris ir jos turinys neprieštarauja imperetyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų;

251.13. Šalys įsipareigoja pranešti viena kitai registruotu paštu per 3 (tris) darbo dienas apie pasikeitusius rekvizitus.

261.14. Šalys patvirtina ir pareiškia, kad Šalims Taikos sutarties turinys yra suprantamas.

272. Panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo ( - ) preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. ( - ).

283. Civilinę bylą Nr. ( - ) nutraukti.

294. Panaikinti ( - ) nutartimi Nr. ( - ) skolininko UAB „Amilista“ turtui bei piniginėms lėšoms taikytas laikinąsias apsaugos priemones (turto arešto akto numeris ( - )).

305. Ieškovui UAB „Doka Lietuva“ grąžinti 483,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio bei 5,00 Lt žyminio mokesčio permoka.

316. Nutartį dalyje dėl žyminio mokesčio sugrąžinimo UAB „Doka Lietuva“ pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos.

327. Priteisti iš atsakovo UAB „Amilista“, įmonės kodas 184291228, buveinės adresas Aušros g. 60-23, Utena, į valstybės biudžeto pajamas 12,83 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

33Nutarties nuorašus išsiųsti ieškovui UAB „Doka Lietuva“ per jo atstovę advokato padėjėją Liną Drevinskaitę, atsakovui UAB „Amilista“, o nutarčiai įsiteisėjus Centrinei hipotekos įstaigai.

34Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Eduardas Meidus, rašytinio proceso... 2. Utenos rajono apylinkės teisme 2009-06-12 gautas atsakovo UAB „Amilista“... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Utenos rajono apylinkės teismas ( - ) preliminariu sprendimu civilinėje... 5. Utenos rajono apylinkės teismo ( - ) nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ),... 6. Laikytina, kad sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms... 7. Esant ieškovo prašymui, atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos... 8. Ieškovas UAB „Doka Lietuva“, pateikdamas ieškinį, pagal pareikštus... 9. Civilinę bylą nutraukiant priteistinos šioje byloje susidariusios ir... 10. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 87 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93... 11. Prašymą tenkinti.... 12. 1. Patvirtinti ieškovo UAB „Doka Lietuva“, įmonės kodas 300042618,... 13. l.1. Ieškovas mažina savo ieškinio reikalavimą iki 35745,00 Lt (trisdešimt... 14. 1.2. Atsakovas pripažįsta ieškovo reikalavimą 35745,00 Lt (trisdešimt... 15. 1.3. Ieškovas atsisako savo reikalavimo dėl 2190,06 Lt delspinigių... 16. 1.4. Atsakovas nereikalauja iš ieškovo sumokėti jokių bylinėjimosi... 17. 1.5. Sumą, nurodytą Taikos sutarties 1.1. punkte, atsakovas įsipareigoja... 18. 1.6. Sumą, nurodytą Taikos sutarties 1.1. punkte, atsakovas ieškovui gali... 19. 1.7. Laiku nesumokėjęs Taikos sutarties 1.1. pubnkte nurodytos sumos,... 20. 1.8. Atsakovui uždelsus Taikos sutarties 1.1. punkte nurodytų pinigų sumų... 21. 1.9. Abi taikos sutarties šalys susitaria ir prašo teismo panaikinti ( - )... 22. 1.10. Teismo siųstų procesinių dokumentų siuntimo išlaidas apmoka... 23. 1.11. Šalys patvirtina ir pareiškia, kad šia Taikos sutartimi yra... 24. 1.12. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir jos... 25. 1.13. Šalys įsipareigoja pranešti viena kitai registruotu paštu per 3... 26. 1.14. Šalys patvirtina ir pareiškia, kad Šalims Taikos sutarties turinys yra... 27. 2. Panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo ( - ) preliminarų sprendimą... 28. 3. Civilinę bylą Nr. ( - ) nutraukti.... 29. 4. Panaikinti ( - ) nutartimi Nr. ( - ) skolininko UAB „Amilista“ turtui... 30. 5. Ieškovui UAB „Doka Lietuva“ grąžinti 483,00 Lt sumokėto žyminio... 31. 6. Nutartį dalyje dėl žyminio mokesčio sugrąžinimo UAB „Doka Lietuva“... 32. 7. Priteisti iš atsakovo UAB „Amilista“, įmonės kodas 184291228,... 33. Nutarties nuorašus išsiųsti ieškovui UAB „Doka Lietuva“ per jo atstovę... 34. Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio...