Byla 2-2004-723/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant A. Jucevičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovei I. Gackaitei, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovei V. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipdamasis į teismą nurodė, kad 2003-03-27 su atsakove sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. VJC3032703P, kurios pagrindu perdavė atsakovei valdyti ir naudotis prekę – televizorių CE-21K53KE LG, su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, prekė pereis atsakovei nuosavybės teise. Pagal sutartį atsakovė įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus, o laiku nesumokėjus eilinės įmokos ar kito mokėjimo - mokėti ieškovui delspinigius: 0,5 proc. nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Savo prievolės atsakovas tinkamai neįvykdė. 2011-05-20 atsakovės skola ieškovui yra 104,86 Lt likusių mokėjimų ir 94,64 Lt delspinigių, iš viso 199,50 Lt. Atsakovei buvo siųstos raštiškos pretenzijos, pranešimai apie nesumokėtą skolą trumposiomis žinutėmis, tačiau taikios derybos su atsakove nedavė jokių rezultatų. Prašo iš atsakovės priteisti 104,86 Lt likusių mokėjimų ir 94,64 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas už priteistą likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį, nurodė, kad 2011-06-18 atsakovė sumokėjo 104,96 Lt skolos ieškovui, prašė šiai sumai mažinti ieškinio reikalavimą, papildomai paaiškino, kad paskutinė įmoka buvo sumokėta 2004-03-24, po pretenzijų išsiuntimo buvo kreiptasi dėl teismo įsakymo išdavimo, į skolų išieškojimo bendrovę.Kodėl taip ilgai nesikreipė į teismą paaiškinti negali.Ieškovas siekė konfliktą išspręsti taikiu būdu.Kokiu būdu paaiškinti negali.Ar gavo laiškus atsakovė įrodymų neturi.Pažymėjo, jog delspinigius paskaičiavo už 182 dienas.Nesikreipė ankščiau,nes tokia įmonės politika.Prašo priteisti iš atsakovės 94,64 Lt delspinigių, 68 lt žyminį mokestį bei 5 proc. dydžio metines palūkanas.

4Atsakovė V. M. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, taip pat atsiliepimas negautas, todėl byla nagrinėta atsakovei nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.). 2011-08-23 gautas atsakovės prašymas leisti priteistą 199,50 Lt skolą grąžinti išsimokėtinai 2 mėnesių laikotarpyje.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytu terminu pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o jei nurodymų nėra, – pagal paprastai reiškiamus reikalavimus (LR CK 6.38 str.).

7Byloje nustatyta, kad 2003-03-27 ieškovas su atsakove sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. VJC3032703P, pagal kurią ieškovas perdavė atsakovei valdyti ir naudotis prekę – televizorių CE-21K53KE LG. Pagal sutartį atsakovė įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas (sutarties 2-3 p.) (b. l. 4-7). Ieškovas 2004-01-20, 2004-01-08, 2003-12-09 siuntė atsakovei pretenzijas dėl išperkamosios nuomos sutartimis prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo (b. l. 8-10), tačiau atsakovė prievolės neįvykdė. Kadangi atsakovė sutartį pažeidė, yra pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo (CK LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str., 6.256 str., 6.886-6.889 str.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė sumokėjo ieškovui 104,86 Lt skolos po ieškinio padavimo, šiai sumai mažintinas ieškinio reikalavimas, kaip ir prašo pats ieškovo atstovas.

8Ieškovas prašo priteisti 94,64 Lt delspinigių, kurie paskaičiuoti už 182 dienas (prašoma delspinigių suma sumažinta nuo 1520,85 Lt iki 94,64 Lt) (b. l. 12).

9Teismas, spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio, turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

10LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Šioje byloje delspinigiai dar didesni, t.y. 182,5 proc. per metus. Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis, kas prieštarauja formuojamai praktikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą. Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005). Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t. y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t. y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005).

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartyje (civ. byla Nr. 3K-3-401/2008) konstatuota, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu.

12Šioje byloje matyti, kad atsakovas paskutinę įmoką turėjo sumokėti 2004-03-26, tačiau paskutinį kartą sumokėjęs 2004-03-24, vėlesnių įmokų visiškai nebemokėjo. Tuo tarpu ieškovas nuo visos skolos sumos už 182 dienas skaičiavo delspinigius; į teismą kreipėsi tik 2011-05-20 (b. l. 2),t.y. praėjus 6 metams. Ieškovo atstovė, nurodydama delsimo paduoti ieškinį aplinkybes, teigia, jog į teismą nesikreipė, nes skolą bandė išieškoti kitomis priemonėmis. Kokiomis pagrįstomis priemonėmis, kurios truko ilgą laiką ieškovo atstovė neįrodė. Teismas mato, kad pagal ieškovo atstovės nurodydamas delsimo paduoti ieškinį aplinkybes, ieškovas į teismą nesikreipė dėl savo pateis „politikos“,o teismo nuomone dėl blogo darbo organizavimo. Šios priežastys yra susijusios su paties ieškovo būkle, dėl kurios nėra jokios skolininko (atsakovo) kaltės. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, nepagrįstas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės delspinigius pagal sutartį už 182 dienų laikotarpį, nes taip nepateisinamai atsakomybė dėl gaišaties perkeliama pačiai skolininkei, kadangi akivaizdu, kad neišsprendus ginčo kitomis priemonėmis ieškovas galėjo kreiptis į teismą po 50 dienų(sutarties 6.3str.,7.2.3str.p.,7.5str.p.,b.l.5), ir teismui nekyla abejonių, kad ieškovui būtų priteista prašoma ieškinio suma. Taip pat teismas mato akivaizdžiu, kad delspinigiai tokiu atveju sudarytų 70,65 litų sumą (b. l. 12). Dėl to delspinigių už prašomą laikotarpį priteisimas, kaip jau buvo minėta, prieštarautų teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams bei pažeistų šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 str.). Teismas pažymi, kad, kaip ir visos teisės normos, taip ir ieškovo nurodytos taisyklės negali būti taikomos neatsižvelgiant į konkrečios situacijos ypatumus, o jų taikymas negali pažeisti teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų (CK 1.5 str.).

13Bet kokiu atveju teismas gali konstatuoti, kad šiuo atveju ieškovui delspinigiai, kaip netesybos yra ne tik priemonė, turėjusi skatinanti skolininką laiku mokėti įmokas (vykdyti įsipareigojimus), bet ir papildomos palūkanos, kurių dydis metams-182 procento. Pažymėtina, kad susidaręs delspinigių dydis (94,64 Lt) sudaro beveik visą skolos sumą. Tokiu būdu, teismas atsižvelgia į tai, kad ieškovas objektyviai gali naudotis savo sudarytos sutarties sąlygomis ir visais atvejais laukti sutarties įvykdymo termino, nepriklausomai, ar sutartis skolininko iš viso vykdoma, nes tokio dydžio delspinigiai jam dar naudingesni už palūkanas, kadangi jie daug didesni pinigine išraiška, jeigu skolininkas visai ar iš dalies nemoka, nepriklausomai ar skolininkas sąžiningas atsakovo atžvilgiu, nėra sąžiningas ir teisingas (CK 1.5 str.). Teismas šiuo atveju neturi pagrindo manyti, kad ieškovas išaiškino skolininkui prieš pasirašant sutartį apie sutarties galiojimą net ir nemokant ilgą laiką, apie delspinigius ir jų skaičiavimo galimybes tuo aspektu, dėl ko kyla tokio pobūdžio ir dydžio reikalavimas byloje. Teismas turi pagrindą manyti, kad ieškovas turi pareigą paaiškinti standartines sutarties sąlygas ir jas pagrįsti, kaip sąžiningas ir teisingas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Galinta ir partneriai“ v. UAB DK „PZU Lietuva; byla Nr. 3K-3-80/2008.).

14Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų priteisti delspinigių santykis duoda pagrindą konstatuoti, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra aiškiai per didelė, nepagrįstai lemianti esminę prievolės šalių nelygybę. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

15Todėl, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (atsakovas yra vartotojas -„silpnoji šalis“ tokio pobūdžio ginče), bei atsižvelgdamas, kad atsakovas nemokėjo nuo 2004-03-24, į galimus ieškovo nuostolius dėl nesumokėtų pinigų panaudojimo negalimumo, teismas mato, kad patys delspinigiai aiškiai per dideli, jeigu skaičiuoti kiekvieną pradelstą dieną (0,5 procento per dieną -15 proc. per mėnesį, ir t.t.), kaip tai padarė ieškovas, ir prašoma priteisti suskaičiuota delspinigių suma aiškiai per didelė. Teismas mato protingu ir teisingu sumažinti delspinigius 50 procentų, priteisti 47,32 Lt delspinigių (CK 6.71 str.).

16CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., pagrindu iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

17Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 68 Lt žyminio mokesčio ieškovui ir 3,99 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str).

18Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovės V. M., a. k. ( - ) ieškovui UAB „Snoro lizingas“ (į. k. 124926897) 47,32 Lt (keturiasdešimt septynis litus 32 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 47,32 Lt sumos nuo 2011-05-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 68 Lt (šešiasdešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Priteisti iš atsakovės V. M. 3,99 Lt (tris litus 99 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas kreipdamasis į teismą nurodė, kad 2003-03-27 su atsakove sudarė... 3. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį, nurodė, kad... 4. Atsakovė V. M. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytu terminu... 7. Byloje nustatyta, kad 2003-03-27 ieškovas su atsakove sudarė išperkamosios... 8. Ieškovas prašo priteisti 94,64 Lt delspinigių, kurie paskaičiuoti už 182... 9. Teismas, spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų... 10. LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartyje (civ. byla Nr.... 12. Šioje byloje matyti, kad atsakovas paskutinę įmoką turėjo sumokėti... 13. Bet kokiu atveju teismas gali konstatuoti, kad šiuo atveju ieškovui... 14. Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų... 15. Todėl, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5... 16. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., pagrindu iš atsakovės priteistinos 5... 17. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 68 Lt žyminio mokesčio... 18. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovės V. M., a. k. ( - ) ieškovui UAB „Snoro lizingas“... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Priteisti iš atsakovės V. M. 3,99 Lt (tris litus 99 ct) pašto išlaidų... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...