Byla 2-601/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutarties, kuria buvo nuspręsta laikyti nepaduotu ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Bukra LT“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių pranešimo apie reikalavimo perleidimą, tinkamą įteikimą skolininkui.

7Ieškovas UAB „Noble Group“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Bukra LT“ bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Lautus verslo sprendimai“. Ieškovas nurodė, kad pagal 2012 m. gegužės 28 d. tarp ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Toi-toi Lietuva“ sudarytą Reikalavimo teisės perleidimo sutartį Nr. NOBLE/TTL/12/05/28(IBL), trečiasis asmuo perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovą dėl 6 061,66 Lt įsiskolinimo, kilusio iš 2010 m. rugpjūčio 26 d. tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudarytos Terminuotos nuomos sutarties Nr. VI-10/128.

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 12 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą iki 2012 m. spalio 26 d. pareiškimo trūkumams pašalinti – pateikti įrodymus, kad atsakovas sutiko, jog UAB „Toi toi“ reikalavimas būtų perleistas UAB „Noble Group“, arba gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją ar kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CPK 111 str., 114 str., 115 str. 2 d., 135 str. 1 d., Įmonių bankroto įstatymo 5 str. 1 d., CK 6.109 str. 1 d.).

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 8 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „Noble Group“ pareiškimą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui. Teismas nustatė, kad ieškovas netinkamai įgyvendino ikiteisminę procedūrą, įpareigojančią informuoti atsakovą apie skolos sumokėjimo reikalavimą ir netinkamai informavo apie skolos perleidimo faktą. Teismas iš ieškovo pateiktų siuntų patvirtinimo pažymų bei atsižvelgęs į reikalavimo sutarties sudarymo datą (2012 m. gegužės 28 d.) nustatė, kad neįmanoma identifikuoti dokumento, siųsto atsakovui 2012 m. birželio 20 d. Be to, šiose pažymose pažymėta, kad dokumentų siuntimo adresu (Miglos g. 5, Vilnius) tokio gavėjo nėra; vienoje pažymoje nurodyta, kad jis išsikėlė. Todėl teismas padarė išvadą, kad nesant žinomai skolininko buvimo vietai, ieškovas apie reikalavimo teisės perleidimą turėjo pranešti viešu skelbimu arba imtis aktyvių veiksmų ir siųsti korespondenciją kitais ieškovui žinomais atsakovo adresais. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovas piktnaudžiavo ar vengė priimti siunčiamą korespondenciją. Iš šių aplinkybių teismas konstatavo, kad ieškovas neįvykdė Vilniaus apygardos teismo 20412 m. spalio 12 d. nutartyje įvardintų teismo nurodymų (CPK 115 str. 3 d.).

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Ieškovas UAB „Noble“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį panaikinti, pareiškimą priimti ir išnagrinėti iš esmės klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Ieškovas nurodo šiuos atskirojo skundo motyvus:

  1. teismas turi spręsti ieškovo mokumo klausimus, o ne formaliais pagrindais apsunkinti kreditoriaus kreipimąsi į teismą ir tokiu būdu pažeidinėti kreditoriaus interesus. Todėl šiuo atveju ieškovo pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bei pranešimas apie reikalavimo teisės perleidimą yra laikomi tinkamai įteiktais, nes nepavykus jų įteikti atsakovo registruotu buveinės adresu 2012 m. birželio 20 d., jie buvo pakartotinai išsiųsti 2012 m. liepos 4 d. ir 2012 m. liepos 10 d. grįžo neįteikti (Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 2 d., Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civ. byloje Nr. 2-1625/2012, 2-1014/2012);
  2. pagal CK 6.109 straipsnio 2 dalį pranešimas apie reikalavimo teisės perleidimą gali būti pranešamas viešo paskelbimo būdu tik kai nežinomas skolininko adresas, o šiuo atveju ieškovas žino atsakovo buveinės adresą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-241/2009).

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkinamas.

15Įstatymo leidėjas yra įtvirtinęs bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas, kurias sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei CPK 329 straipsnyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1-2 d., 338 str.). Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tikrina, neperžengdama atskirojo skundo ribų, kurias šiuo atveju sudaro vienintelis apelianto argumentas, jog jis apie reikalavimo perleidimą skolininkui pranešė tinkamai, laikydamasis Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos kreditoriaus ketinimo kreiptis į teismą įteikimo skolininkui tvarkos.

16Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 110 straipsnyje yra įtvirtintas byloje dalyvaujančių asmenų procesinių dokumentų apibrėžimas, vadovaujantis kuriuo dalyvaujančių byloje asmenų procesiniais dokumentais laikomi šių asmenų ieškiniai, prašymai, pareiškimai, priešieškiniai, atsiliepimai į ieškinius ir priešieškinius, dublikai (ieškovo atsiliepimai į atsakovo pareikštą atsiliepimą), triplikai (atsakovo atsiliepimai į dubliką), atskirieji, apeliaciniai ir kasaciniai skundai ir atsiliepimai į šiuos skundus, kiti dokumentai, kuriuose rašytinio proceso metu pareikšti dalyvaujančių byloje asmenų prašymai, reikalavimai, atsikirtimai ar paaiškinimai. CPK 111-114 straipsniuose yra įtvirtinti reikalavimai, keliami tokių dokumentų turiniui, formai ir priedams. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad byloje dalyvaujančių asmenų procesiniais dokumentais laikomi tokie įstatymo leidėjo keliamus reikalavimus atitinkantys dokumentai, kuriuose byloje dalyvaujantys asmenys yra išdėstę materialinius ar procesinius reikalavimus, nagrinėtinus civilinėje byloje. Atkreiptinas dėmesys, kad būtent procesinių dokumentų įteikimo tvarką numato CPK 117-130 straipsniai.

17Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo numatytas išimtis. Vadinasi, visi teismo bei byloje dalyvaujančių asmenų procesiniai dokumentai (tiek nagrinėjant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tiek ją iškėlus) yra įteikiami CPK 117-130 straipsniuose įtvirtinta procesinių dokumentų įteikimo tvarka, išskyrus Įmonių bankroto įstatyme numatytas išimtis. Viena iš tokių išimčių yra įtvirtinta Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje, vadovaujantis kuria kreditoriaus (kreditorių) pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui laikomas įteiktu tinkamai, kai praeina 5 dienos po pakartotinio pranešimo išsiuntimo įmonės buveinės adresu tuo atveju, jei prieš tai šio pranešimo nebuvo pavykę įteikti skolininkui registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį.

18Tuo tarpu pranešimas apie reikalavimo perleidimą nėra procesinis dokumentas, kurio turiniui ir formai būtų keliami reikalavimai pagal CPK 111-114 straipsnyje įtvirtintus kriterijus. Šis dokumentas yra jį pateikusio į bylą kreditoriaus rašytinis įrodymas, kuriuo remiantis kreditorius teigia, kad skolininkui yra pranešta apie reikalavimo teisės į jį perleidimą (CPK 12 str., 197-198 str., 178 str., CK 6.109 str.). Vadovaujantis CK 6.109 straipsnio 1-2 dalimis, reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą; jeigu skolininko buvimo vieta nežinoma, apie reikalavimo perleidimą gali būti pranešta viešu skelbimu (CK 1.65 str.). Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad įstatymo leidėjas yra įtvirtinęs pranešimo apie reikalavimo perleidimą įteikimo skolininkui tvarką, vadovaujantis kuria apie reikalavimo perleidimą pranešama viešu skelbimu tuo atveju, jei nepavyksta kreditoriui įteikti šio dokumento žinomu skolininko adresu. Vadinasi, įstatymo leidėjas šiam dokumentui įteikti nustatė kitokią tvarką nei CPK 117-130 straipsniuose įtvirtintą procesinių dokumentų įteikimo tvarka ar Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą kreditoriaus (kreditorių) pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui įteikimo tvarką.

19Nagrinėjamu atveju kreditorius teigia, jog jis pranešimą apie reikalavimo perleidimą skolininkui kartu su pranešimu apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui išsiuntė registruotu paštu, tačiau jie grįžo neįteikti, dėl ko kreditorius 2012 m. liepos 4 d. šiuos dokumentus išsiuntė pakartotinai ir juos laikė įteiktais praėjus 5 dienoms nuo išsiuntimo, tai yra 2012 m. liepos 10 d., nors ir 2012 m. liepos 10 d. buvo gauta šaknelė dėl pašto siuntos neįteikimo. Iš šių aplinkybių darytina išvada, kad kreditorius tiek pranešimą apie reikalavimo perleidimą, tiek pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įteikė skolininkui Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, kuri reglamentuoja tik pranešimo apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo įteikimo tvarką, ir kuri skiriasi nuo CK 6.109 straipsnio 1-2 dalyje įtvirtintos pranešimo apie reikalavimo perleidimą įteikimo tvarkos. Todėl teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ieškovo (kreditoriaus) atskirojo skundo argumentus, kad nagrinėjamu atveju kreditorius tinkamai laikydamasis įstatymo leidėjo nustatytos tvarkos įteikė skolininkui pranešimą apie reikalavimo perleidimą (CPK 12 ir 178 str.).

20Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2009, buvo nagrinėjamas klausimas dėl tinkamo pranešimo apie sutarties nutraukimą įteikimo būdo, kurio įstatymo leidėjas nedetalizavo. Tuo tarpu šioje byloje yra nagrinėjamas klausimas dėl pranešimo apie reikalavimo perleidimą tinkamą įteikimą, kurio įteikimo būdas ir tvarka yra detalizuoti CK 6.109 straipsnio 1-2 dalyse. Todėl teisėjų kolegija atmeta ratio decidendi pagrindu ieškovo atskirojo skundo argumentus, jog nagrinėjamu atveju reikia vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2009.

21Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Noble Group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutarties, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikė teisės normas, numatančias pranešimo dėl reikalavimo perleidimo skolininkui įteikimo tvarką ir būdus, dėl ko priėjo teisingos ir pagrįstos išvados, jog atsakovui UAB „Bukra LT“ nebuvo tinkamai pranešta apie reikalavimo perleidimą. Kadangi teisėjų kolegija nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, bei CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.), atsakovo atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių pranešimo apie... 7. Ieškovas UAB „Noble Group“ kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 12 d. nutartimi nustatė ieškovui... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 8 d. nutartimi nutarė ieškovo... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Ieškovas UAB „Noble“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Vilniaus... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas netenkinamas.... 15. Įstatymo leidėjas yra įtvirtinęs bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 16. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 110 straipsnyje yra įtvirtintas byloje... 17. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad bankroto... 18. Tuo tarpu pranešimas apie reikalavimo perleidimą nėra procesinis dokumentas,... 19. Nagrinėjamu atveju kreditorius teigia, jog jis pranešimą apie reikalavimo... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo... 21. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Noble... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....