Byla e2-2802-340/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys UAB „Instita“, UAB „Požeminės jungtys“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gensera“ ieškinį atsakovei UAB „Vilniaus vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys UAB „Instita“, UAB „Požeminės jungtys“,

Nustatė

2

 1. ieškovė UAB „Gensera“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Vilniaus vandenys“, prašydama panaikinti atsakovės sprendimą, kuriuo sudaryta viešajam pirkimo konkursui „Nuotekų spaudimo linijų renovacija Vilniuje“, pirkimo Nr. 189023, pateiktų tiekėjų pasiūlymų eilė ir nuspręsta sudaryti pirkimo sutartį; panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo tiekėjas UAB „Požeminės linijos“ nustatytos viešojo pirkimo konkurso „Nuotekų spaudimo linijų renovacija Vilniuje“, pirkimo Nr. 189023, laimėtoju; panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo tiekėjo UAB „Gensera“ pasiūlymas, pateiktas viešajam pirkimo konkursui „Nuotekų spaudimo linijų renovacija Vilniuje“, pirkimo Nr. 189023, atmestas ir grąžinti tiekėją į tiekėjų kvalifikacijos vertinimo stadiją; įvertinti tiekėjo UAB „Gensera“ 2017-10-23 ir 2017-10-26 pranešimais CVP IS atsakovei pateiktus tiekėjo atitikimą viešojo pirkimo konkurso „Nuotekų spaudimo linijų renovacija Vilniuje“, pirkimo Nr. 189023, Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos (Pirkimo sąlygų Pasiūlymo rašto 2 priedas) lentelės 10 p. reikalavimams ir pripažinti, kad tiekėjas UAB „Gensera“ atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus; panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo sudaryta viešajam pirkimo konkursui „Nuotekų tinklų plėtra Naujojoje Vilnioje“, pirkimo Nr. 188686, pateiktų tiekėjų pasiūlymų eilė ir nuspręsta sudaryti pirkimo sutartį; panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo tiekėjas UAB „Instita“ nustatytos viešojo pirkimo konkurso „Nuotekų tinklų plėtra Naujojoje Vilnioje“, pirkimo Nr. 188686, laimėtoju; panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo tiekėjo UAB „Gensera“ pasiūlymas, pateiktas viešajam pirkimo konkursui „Nuotekų tinklų plėtra Naujojoje Vilnioje“, pirkimo Nr. 188686, atmestas ir grąžinti tiekėją į tiekėjų kvalifikacijos vertinimo stadiją; įvertinti tiekėjo UAB „Gensera“ 2017-10-23 ir 2017-10-26 pranešimais CVP IS perkančiajai organizacijai pateiktus tiekėjo atitikimą viešojo pirkimo konkurso „Nuotekų tinklų plėtra Naujojoje Vilnioje“, pirkimo Nr. 188686, Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos (Pirkimo sąlygų Pasiūlymo rašto 2 priedas) lentelės 10 p. reikalavimams ir pripažinti, kad tiekėjas UAB „Gensera“ atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus; priteisti iš atsakovės ieškovės naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė nurodė, kad atsakovė paskelbė du viešųjų pirkimų konkursus dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbų. Nors pirkimai skirtingi, tačiau abiejuose pirkimuose Perkančioji organizacija kėlė vienodus minimalius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams.
 3. 2017-06-16 atsakovė paskelbė viešo pirkimo konkursą „Nuotekų tinklų plėtra Naujojoje Vilnioje“, pirkimo Nr. 188686 (toliau – Pirkimas Nr. 1). Pirkimo Nr. 1 sąlygų 2 priede „Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija“ atsakovė nustatė minimalius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams. Minėto priedo 10 p. buvo keliamas reikalavimas: „Tiekėjas turi pakankamą patirtį atliekant perkamus darbus. Tiekėjas paskutinius 3 (tris) metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) turi būti įvykdęs ne mažiau kaip vieną ar kelias vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų su nuotekų siurbline projektavimo sutartis, kurių bendras suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgis sumuojant jį ne daugiau kaip per 3 (tris) sutartis yra ne mažiau nei 350 metrų (trys šimtai penkiasdešimt metrų)“, o tam, kad tiekėjas įrodytų, kad šį reikalavimą jis tenkina buvo reikalaujama pateikti: „per paskutinius 3 (tris) metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) įvykdytų vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų su nuotekų siurbline projektavimo sutarčių sąrašas, užpildant Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ Priede Nr. 4 pateiktą lentelę, kurioje turi būti nurodyta visa joje prašoma pateikti informacija. Įrodymui apie paslaugų suteikimą Tiekėjai pateikia: - jei Užsakovas buvo perkančioji organizacija, - jos patvirtintą pažymą, - jei Užsakovas – ne perkančioji organizacija, - jo pažymą, o jos nesant - Tiekėjo deklaraciją (Tiekėjo deklaracija bus laikomas pateiktas sutarčių sąrašas) ; - statybą leidžiančio dokumento kopiją.“
 4. 2017-06-22 atsakovė paskelbė viešo pirkimo konkursą „Nuotekų spaudimo linijų renovacija Vilniuje“, pirkimo Nr. 189023 (toliau – Pirkimas Nr. 2). Pirkimo Nr. 2 sąlygų 2 priede „Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija“ Atsakovas nustatė minimalius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams. Minėto priedo 10 p. buvo keliamas reikalavimas: „Tiekėjas turi pakankamą patirtį atliekant perkamus darbus. Tiekėjas paskutinius 3 (tris) metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) turi būti įvykdęs ne mažiau kaip vieną ar kelias vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų su nuotekų siurbline projektavimo sutartis, kurių bendras suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgis sumuojant jį ne daugiau kaip per 3 (tris) sutartis yra ne mažiau nei 500 metrų (penki šimtai metrų)“, o tam, kad tiekėjas įrodytų, kad šį reikalavimą jis tenkina buvo reikalaujama pateikti: „per paskutinius 3 (tris) metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) įvykdytų vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų su nuotekų siurbline projektavimo sutarčių sąrašas, užpildant Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ Priede Nr. 4 pateiktą lentelę, kurioje turi būti nurodyta visa joje prašoma pateikti informacija. Įrodymui apie paslaugų suteikimą Tiekėjai pateikia: - jei Užsakovas buvo perkančioji organizacija, - jos patvirtintą pažymą, - jei Užsakovas – ne perkančioji organizacija, - jo pažymą, o jos nesant - Tiekėjo deklaraciją (Tiekėjo deklaracija bus laikomas pateiktas sutarčių sąrašas) ; - statybą leidžiančio dokumento kopiją.“.
 5. Ieškovė pateikė pasiūlymus Pirkimams ir nurodė, kad atitinka šių Pirkimų prieduose Nr. 2 „Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija“ 10 p. keliamą kvalifikacinį reikalavimą.
 6. Atsakovė vadovaudamasi Pirkimų sąlygomis, nustatė, kad pagal Preliminarius šių Pirkimų rezultatus ieškovė gali būti pripažintas pirkimų laimėtoja, todėl kreipėsi į ieškovę su prašymais pateikti minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijose nurodytus dokumentus. Ieškovė abiejuose konkursuose pateikė paaiškinimus, nurodydama, kad iki nustatyto termino kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų pateikti nespės, nes serga tiekėjo užsakovo atsakingi asmenys. Vėliau, praėjus trims dienoms po paaiškinimų pateikimui nustatyto termino, ieškovė, gavo dokumentus įrodančius atitikimą abiejuose konkursuose keliamam kvalifikaciniam reikalavimui ir juos pateikė perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija priėmė sprendimus atmesti tiekėjos pasiūlymus iš abiejų konkursų, kadangi tiekėja iki nustatyto termino nepateikė kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, todėl neįrodė, kad atitinka minimalų kvalifikacinį reikalavimą.
 7. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti. Nurodė, kad paskelbė du viešuosius pirkimus : „Nuotekų tinklų plėtra Naujojoje Vilnioje“, pirkimo Nr. 188686 ir „Nuotekų spaudimo linijų renovacija Vilniuje”, pirkimo Nr. 189023. 2017-08-10 atsakovė pateikė ieškovei kvietimą pateikti galutinį pasiūlymą Pirkime Nr. 1; 2017-08-25 pateikė kvietimą pateikti galutinį pasiūlymą Pirkime Nr. 2. Ieškovė laiku nepateikė visų pasiūlymų vertinimui reikalingų dokumentų. Atsakovė buvo priversta kelis kartus prašyti patikslinti savo kvalifikaciją: Pirkime Nr. 1 - 2017-09-19, 2017-09-26, 2017-10-02, 2017-10-11; Pirkime Nr. 2 – 2017-09-20, 2017-10-02, 2017-10-11. Ieškovė savo atitikties kvalifikaciniams reikalavimams nepatikslino. Atsakovė 2017-10-20 raštais dar kartą paprašė patikslinti ieškovės kvalifikaciją iki 2017-10-23 d. Iki nurodytus datos ieškovė pateikė tik dalį reikalingų dokumentų pratęsti termino neprašė. Po nurodyto termino, 2017-10-26 ieškovė pateikė papildomus dokumentus, kurių atsakovė dėl praleisto termino nevertino.
 8. 2017-11-03 ir 2017-11-06 atsakovė sudarė pasiūlymų eilės konkursuose, informavo apie tai ieškovę. Ieškovė 2017-11-15 pateikė pretenzijas dėl sprendimų dėl jos pasiūlymo atmetimo, pasiūlymų eilių sudarymo, atsakovė 2017-11-23 pretenzijas atmetė.
 9. Ieškinys yra grindžiamas dviem argumentais: 1) ieškovė atsakovės nurodytą terminą kvalifikacijos patikslinimui praleido dėl objektyvių priežasčių; 2) atsakovė privalėjo vertinti ieškovės pasiūlymus turininguoju požiūriu. Atsakovė su ieškovės teiginiais nesutiko. Atsakovė ne vieną kartą prašė ieškovės patikslinti savo kvalifikaciją (tris ir keturis kartus), nors visus dokumentus ieškovė privalėjo pateikti kartu su pasiūlymais. Nors ieškovė teikdama pasiūlymus, deklaravo, kad visiškai atitinka Pirkimų sąlygose keliamus reikalavimus, atsakovė nustatė, kad ieškovė neatitinka Pirkimo Nr. 1 sąlygų 2 priede „Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija“ 10 p. kvalifikaciniam reikalavimui ir analogiško turinio Pirkimo Nr. 2 sąlygų 2 priede „Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija“ 10 p. reikalavimui. Atsakovė pažymėjo, kad tarp šalių nėra ginčo dėl faktinės aplinkybės, kad ieškovė nustatytu terminu nepateikė visų atsakovės prašytų dokumentų ieškovės kvalifikacijai patikslinti. Atsakovė, remdamasi teismų suformuota praktika bei Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimais nurodo, kad, jeigu tiekėjas nespėja iki perkančiosios organizacijos nustatyto termino pateikti kvalifikacijos patikslinimų, jis turėtų prašyti perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pratęsti; jeigu tiekėjas nepaprašo pratęsti nurodytą terminą, o kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ar informaciją patiekė pavėluotai, tokį pasiūlymą perkančioji organizacija turi atmesti (VPĮ 32 str. 6 d., 39 str. 2 d.) Atsakovė taip pat nesutiko, kad nustatytas terminas buvo praleistas dėl svarbios priežasties. Nustatyto termino praleidimas dėl Joniškio rajono savivaldybės darbuotojo ligos nelaikytinas svarbia priežastimi, nes techninio pobūdžio užduotį – dokumento kopijos pateikimą galėjo atlikti bet kuris kitas administracijos darbuotojas.
 10. Atsakovė nesutiko su ieškovės teiginiu, jog atsakovė turėjo vertinti ieškovės pasiūlymus turiningojo pasiūlymų vertinimo principu; atsakovės manymu, toks vertinimas prieštarauja VPĮ 32str. 6 d. imperatyviam reikalavimui atmesti kvalifikacijos nepatikslinusio dalyvio pasiūlymą. Paskutiniais prašymais (2017-10-23) atsakovė prašė patikslinti kvalifikaciją oficialiais dokumentais – statybą leidžiančiais dokumentais; ieškovė šių dokumentų nepateikė. Atsakovė teigia, kad net ir vertinant pasiūlymus turiningojo pasiūlymų vertinimo principu nebūtų galima daryti išvados, kad ieškovė atitiko kvalifikacinius reikalavimus, nes , be oficialaus, kompetentingos institucijos išduodamo dokumento nebuvo įmanoma vertinti ieškovės pasiūlymų.
 11. Tretieji asmenys UAB „Instita“, UAB „Požeminės jungtys“ atsiliepimų nepateikė.
 12. Ieškovė pateikė teismui dubliką, o atsakovė tripliką, kuriuose palaiko savo procesiniuose dokumentuose išsakytus argumentus.
 1. Ieškinys atmestinas. Byloje nustatyta, kad atsakovė paskelbė ir vykdė du viešuosius pirkimus: 2017-06-16 “Nuotekų tinklų plėtra Naujojoje Vilnioje”, pirkimo Nr. 188686 ir 2017-06-22 -“Nuotekų spaudimo linijų renovacija Vilniuje”, pirkimo Nr. 189023. Pirkimas paskelbtas CVP IS iki 2017-07-01 d. t.y. nagrinėjamoje byloje taikytina Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d. (toliau – VPĮ).
 2. 2017-08-10 atsakovė pateikė ieškovei kvietimą pateikti galutinį pasiūlymą Pirkime Nr. 1; 2017-08-25 pateikė kvietimą pateikti galutinį pasiūlymą Pirkime Nr. 2. Ieškovė laiku nepateikė pasiūlymų vertinimui reikalingų dokumentų. Atsakovė kelis kartus prašė patikslinti ieškovės kvalifikaciją: Pirkime Nr. 1 - 2017-09-19, 2017-09-26, 2017-10-02, 2017-10-11; Pirkime Nr. 2 – 2017-09-20, 2017-10-02, 2017-10-11, tačiau ieškovė nepatikslino. Atsakovė 2017-10-20 raštais dar kartą paprašė patikslinti ieškovės kvalifikaciją iki 2017-10-23 d. Iki nurodytus datos ieškovė pateikė dalį reikalingų dokumentų, pratęsti termino neprašė. Po nurodyto termino, 2017-10-26 ieškovė pateikė papildomus dokumentus, kurių atsakovė dėl praleisto termino nevertino.
 3. 2017-11-03 ir 2017-11-06 raštais atsakovė informavo ieškovė, kad jos pasiūlymai atmetami vadovaujantis Pirkimo sąlygų 11.12.6 p., nes ieškovė iki nustatyto termino nepateikė dokumentų įrodančių kvalifikacijos atitikimą Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos (Pirkimo sąlygų Pasiūlymo rašto 2 priedas) lentelės 10 p. reikalavimui. Atsakovė taip pat informavo ir apie tai, kad ji patvirtino pasiūlymų eilės ir priėmė sprendimus sudaryti sutartis; Pirkimo Nr. 1 laimėtuoju buvo paskelbtas UAB „Instita“, Pirkimo Nr. 2 - UAB „Požeminės jungtys“. Ieškovė 2017-11-15 pateikė pretenzijas dėl sprendimų dėl pasiūlymų eilių sudarymo, atsakovė 2017-11-23 pretenzijas atmetė. 2017-12-08 ieškovė kreipėsi su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti sprendimus dėl pasiūlymų eilių sudarymo Pirkime Nr. 1 ir Pirkime Nr. 2, panaikinti sprendimus dėl Pirkimų laimėtojų nustatymo, panaikinti sprendimus, kuriais ieškovės pasiūlymai buvo atmesti ir grąžinti tiekėją į tiekėjų kvalifikacijos vertinimo stadiją; įvertinti ieškovės 2017-10-23 ir 2017-10-26 pranešimais CVP IS atsakovei pateiktus ieškovės kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir pripažinti, kad ieškovė UAB „Gensera“ atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.
 4. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.), t. y. pretenzijos pareiškimas ir atsakymas į pretenziją yra privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija, teisme ginčo ribas apibrėžia pirkimo dalyvio pretenzijos turinys. Ieškovė iš esmės tinkamai pasinaudojo privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, tačiau teismas pažymi, kad ieškinio reikalavimai pripažinti kad ieškovė UAB „Gensera“ atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nenagrinėtini teisme ir negali būti ginčo dalyku (CPK 293 str. 1 d.); ieškovės pasiūlymo (tiek kvalifikacijos, tiek pasiūlymo siaurąja prasme) vertinimas priskiriamas perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos kompetencijai, t.y. sprendimą dėl tiekėjos kvalifikacijos vertinimo gali priimti tik perkančioji organizacija.
 5. Esminis ieškovės reikalavimas –perkančiosios organizacijos sprendimų ieškovės pasiūlymų Pirkime Nr. 1 ir Nr. 2 atmetimo Pirkimo nes ieškovė iki nustatyto termino nepateikė dokumentų įrodančių kvalifikacijos atitikimą, teisėtumo vertinimas kiti reikalavimai – dėl sprendimo dėl pasiūlymų eilės ir pirkimų laimėtojų nustatymo, kt.- yra išvestiniai.
 6. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, šalių procesinėse dokumentuose pateiktus paaiškinimus, sprendžia, kad ieškovės pasiūlymai Pirkime Nr. 1 ir Nr. 2 buvo pagrįstai atmesti dėl neatitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams (VPĮ 32 str. 6 d.).
 7. Pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostatas perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).
 8. Jeigu tiekėjo pateiktų duomenų nepakanka nuspręsti dėl tiekėjo deklaruotos kvalifikacijos atitikties Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, kai šie duomenys nėra pakankami ir aiškūs, perkančioji organizacija, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, privalo prašyti kandidatą ar dalyvį per protingą terminą papildyti arba paaiškinti pateiktus netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją (VPĮ 32 str. 5 d.).
 9. Pagal formuojamą teismų praktika perkančioji organizacija, nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013).
 10. Įstatymas nereglamentuoja, kiek kartų perkančioji organizacija turi prašyti tiekėją tikslinti duomenis, jeigu pateikti yra nepakankami nuspręsti dėl kvalifikacijos (ne) atitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams, tik sieja duomenų tikslinimą su protingu laikotarpiu. Nagrinėjamos bylos duomenimis atsakovė kelis kartus prašė patikslinti ieškovės kvalifikaciją: Pirkime Nr. 1 - 2017-09-19, 2017-09-26, 2017-10-02, 2017-10-11; Pirkime Nr. 2 – 2017-09-20, 2017-10-02, 2017-10-11 (atsiliepimo į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priedas) tačiau ieškovė nepateikė visų reikalaujamų duomenų. Atsakovė 2017-10-20 raštais dar kartą paprašė patikslinti ieškovės kvalifikaciją iki 2017-10-23 d., tačiau iki nurodytus datos ieškovė pateikė tik dalį reikalingų dokumentų, pratęsti termino neprašė. Teismo vertinimu, ieškovei suteiktas terminas (nuo 2017-09-19 iki 2017-10-23) buvo protingas ir pakankamas tam, kad ieškovė galėtų pateikti savo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus abejų viešųjų pirkimų procedūrose.
 11. Teismų praktikoje pripažįstama kad tuomet, kai kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslina pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, jo pasiūlymas atmetamas (VPĮ 32 str. 6 d., 39 str. 2 d. 1 p.). Šioje teisės normoje (VPĮ 32 str. 6 d.), įtvirtinančioje perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tiekėjo pasiūlymą, kai jis paprašytas nepatikslina duomenų apie kvalifikaciją, įtvirtinta tiekėjo kvalifikacijos neatitikties prezumpcija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Tiekėjo pasiūlymas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu turi būti atmetamas dėl to, kad tiekėjo kvalifikacija neatitinka minimalių reikalavimų, arba dėl to, jog, perkančiajai organizacijai paprašius patikslinti netikslius ir neišsamius duomenis, tiekėjas dėl įvairiausių priežasčių to nepadaro (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2013). Tokioje situacijoje teisėtai gali būti atmetamas pasiūlymas Tiekėjo net ir turinčio reikiamą kvalifikaciją, tačiau perkančiajai organizacijai laiku nepateikusio tinkamų ir objektyvių duomenų kvalifikacijai pagrįsti, teisėtai ir pagrįstai atmetamas.
 12. Ieškovė, kelis kartus paprašyta pagrįsti atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, nepateikė visų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, todėl jos pasiūlymas pagrįstai buvo atmestas (VPĮ 32 str. 6 d.). Ieškovės argumentas, kad nustatytas terminas buvo per trumpas, nes 2017-10-21-22 d. buvo nedarbo dienos atmestinas, nes ieškovė turėjo realią galimybę pateikti visus kvalifikaciją patikslinančius dokumentus po pirmojo pareikalavimo (2017-09-19). Ieškovė buvo susipažinusi su Pirkimo sąlygomis, jų neginčijo; prašymų paaiškinti Pirkimo sąlygas, nustatančias reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, nebuvo, t.y. visiems tiekėjams buvo aišku, kokius dokumentus tiekėjai turės pateikti savo kvalifikacijai pagrįsti iš karto po viešųjų Pirkimų paskelbimo ir jų sąlygų išviešinimo (2017-06-16, 2017-06-22) Argumentas, kad ieškovė negalėjo pateikti kvalifikaciją patikslinančių dokumentų dėl svarbios priežasties – Joniškių rajono savivaldybės administracijos darbuotojo ligos, atmetamas dėl analogiškų motyvų – teismo vertinimu, terminas, nustatytas kvalifikacijos tikslinimui, buvo protingas ir pakankamas.
 13. Vėlesnis kvalifikaciją patvirtinančių duomenų pateikimas tiekėjo pasiūlymų vertinimui jau nebeturėjo reikšmės. Ieškovės argumentai, kad atsakovė, priimdama skundžiamus sprendimus, pažeidė kasacinio teismo nuosekliai formuojama praktika dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimu turininguoju, o ne formaliuoju požiūriu, atmetamas. Ieškovė netinkamai aiškina turiningojo vertinimo principo turinį. Ieškovė pripažįsta kad iki atsakovės nurodyto termino nepateikė kvalifikacijos patikslinančių dokumentų, kaip buvo nustatyta Pirkimo sąlygose, todėl mano, kad jos kvalifikacija turėjo būti vertinama pagal jau pateiktus dokumentus; ieškovės manymu, taip būtų vertinimas turininguoju požiūriu.
 14. Teismas pažymi, kad vadovaujantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas.
 15. VPĮ 47 straipsnio nuostatos nustato bendruosius reikalavimus keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. Perkančioji organizacija privalo visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Siekdama įgyvendinti šią pareigą, perkančioji organizacija kelia tiekėjams kvalifikacijos reikalavimus – tiekėjų kokybinės atrankos kriterijus (t. y. sąlygos, draudžiančios ir ribojančios dalyvavimą pirkime, teisė verstis atitinkama veikla, ekonominis, finansinis, techninis ir profesinis pajėgumai, kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos standartai). Objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie yra pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę tiems, kurie reikiamos kompetencijos neturi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. Teismų praktikos apžvalga Nr. 31). Nagrinėjamu atvejų atsakovė Pirkimuose Nr. 1 ir Nr. 2 nustatė analogišką techninio ir profesinio pajėgumą reikalavimą - Pirkimo sąlygų Pasiūlymo rašto 2 priedo lentelės 10 p. reikalavimą- turėti pakankamą patirtį atliekant perkamus darbus, nurodė, kokius dokumentus tiekėjai privalo pateikti. Kaip jau buvo paminėta, ginčo dėl šių Pirkimų sąlygų aiškumo ar perteklinio pobūdžio nebuvo.
 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismas yra pažymėjęs, kad vienas iš skaidrumo viešuosiuose pirkimuose principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2007; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).Nurodytos teismų praktikos kontekste teismas pažymi, kad perkančioji organizacija (atsakovė) privalėjo vertinti trečiojo asmens kvalifikacijos tinkamumą pagal jos pačios nustatytas pirkimo sąlygas. Toks kvalifikacijos vertinimas, kaip siūlo ieškovė – vertinimas nepateikus visų Pirkimo sąlygose aptartų dokumentų reikštų, kad perkančioji organizacija suteikė ieškovei preferenciją, t.y. skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principų pažeidimą.
 17. Teismas daro išvadą, kad atsakovė, vertindama ieškovės kvalifikacijos atitikimą Pirkimų sąlygų reikalavimus ir pripažinusi ją netinkama, nepažeidė Pirkimų sąlygų reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai, imperatyviųjų teisės normų (viešųjų pirkimo principų bei tikslo (VPĮ 3 str.)), dėl to ieškinys atmetamas.
 18. Byloje laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų siuntimo išlaidų nėra.
 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atmetus ieškinį, bylą pralaimėjusios šalies (ieškovės) patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Ieškovė pateikė ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimų Pirkimuose Nr. 1 ir Nr. 2 panaikinimo. Ieškovė sumokėjo 1535 Eur dydžio žyminį mokestį. CPK normos sieja žyminio mokesčio su konkrečiu viešuoju pirkimu (CPK 80 str. 1 d. 4 p.). Nagrinėjamoje byloje ieškiniu ginčijami sprendimai dvejose Pirkimuose, t.y. ieškovė turi primokėti 1535 Eur žyminio mokesčio už Pirkimo Nr. 2 rezultatų ginčijimą (1500 +35) (CPK 80 str. 1 d. 4 p. b pp., 5 d. 96 str. 2 d.).
 20. Atsakovė prašo priteisti iš ieškovės 857,50 Eur atstovavimo išlaidų. Prašymas tenkinamas (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

3Dėl bylos medžiagos dalies pripažinimo nevieša.

 1. Ieškovė pateikė prašymą pripažinti ieškinio priedus kuriuose pateikiama informacija apie ieškovės kvalifikaciją bei susirašinėjimo su perkančiąja organizacija dokumentus nevieša bylos medžiaga; atsakovė su atsiliepimu į ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikė susirašinėjimą su ieškove ir taip pat prašė pripažinti pateiktus dokumentus nevieša bylos medžiaga.
 2. Prašymai netenkinami. Asmuo, teikiantis teismui dokumentus, kuriuose esantys duomenys sudaro profesinę ar komercinę paslaptį, gali prašyti teismo neteikti jų susipažinti ir kopijuoti (CPK 10 str. 2, 4 d.).
 3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. sausio 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018, suformuluota tokia teisės aiškinimo taisyklė: VPĮ 6 straipsnyje įtvirtinta tiekėjo teisė apsaugoti pasiūlyme atskirai nurodytą neviešintiną informaciją apima tik tokius duomenis, kurie kvalifikuotini kaip komercinė (gamybinė) paslaptis CK 1.116 straipsnio 1 dalies prasme. Tik pačios svarbiausios ir komerciškai jautriausios informacijos apsauga pagrįsta viešųjų pirkimų teisinių santykių reguliavimo tikslais bei aplinkybe, kad viešųjų pirkimų procedūrose patys tiekėjai, teikdami pasiūlymą, išviešina su savo veikla ar patirtimi susijusius duomenis, taigi iš esmės atsisako kai kurių duomenų slaptumo. Dėl to vien tai, kad kitais atvejais (įprastai) tam tikra su tiekėju ir jo veikla susijusi informacija nėra laisvai prieinama kitiems ūkio subjektams, nereiškia, kad viešųjų pirkimų procedūrose ji yra saugotina, jei neatitinka komercinės paslapties sampratos. Teismas taip pat išaiškino, kad tam, jog būtų laikoma komercine paslaptimi, informacija turi atitikti šiuos požymius: 1) informacija turi būti slapta (nevieša); 2) informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama; 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-7-6-706/2016).
 4. Teismas pažymi, kad ieškovė nagrinėjamoje dalyje nepateikė jokių svarių argumentų, patvirtinančių, jog informacija pateiktose susirašinėjimo dokumentuose yra slapta ir komerciškai vertinga. Prašymai dėl šalių patiektų dokumentų pripažinimo nevieša bylos dalimi atmetami.

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

5Ieškinio reikalavimus pripažinti kad ieškovė UAB „Gensera“ atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, palikti nenagrinėtus, kitą UAB „Gensera“ ieškinio atsakovei UAB „Vilniaus vandenys“ dalį atmesti.

6Priteisti iš ieškovės UAB „Gensera“ (įmonės kodas 300584533) valstybei 1535 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus trisdešimt penkis euro) žyminio mokesčio, bei 857,50 Eur (aštuonis šimtus penkiasdešimt euro 50 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovės UAB „Vilniaus vandenys“ (įmonės kodas 120575849).

7Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai