Byla 2-614-153/2012
Dėl be pagrindo gautų lėšų ir nuostolių priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič,

2sekretoriaujant Simonai Matusevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovės V. D. L. atstovei advokatei S. Ž., atsakovės J. B. individualios įmonės atstovui advokatui K. J.,

4žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. D. L. patikslintą ieškinį atsakovei J. B. individualiai įmonei dėl be pagrindo gautų lėšų ir nuostolių priteisimo,

Nustatė

5Ieškovės V. D. L. atstovė advokatė prašė patikslintą ieškinio pareiškimą patenkinti ir priteisti iš atsakovės J. B. individualios įmonės nepagrįstai įgytus 163 393 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovės J. B. individualios įmonės atstovas prašė ieškinio reikalavimus atmesti kaip neįrodytus ir nepagrįstus.

7Ieškinio reikalavimai tenkintini iš dalies.

8Patikslintu ieškiniu ieškovė V. D. L. prašė priteisti iš atsakovės J. B. IĮ 163 393 Lt, žyminį mokestį, bylinėjimosi išlaidas ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Ieškovė nurodė, kad kartu su J. B. sutarė vykdyti bendrą verslą – prekiauti treniruokliais. 2008-04-23 buvo įsteigta J. B. IĮ, kuri ieškovės sutikimu įregistruota ieškovės gyvenamosios vietos adresu ( - ) , įmonės vadove paskirta J. B., o ieškovė – į komercijos direktorės pareigas pagal darbo sutartį. Treniruokliams reikalingoms lėšoms gauti 2008-06-11 tarp ieškovės ir kredito davėjo Danske Bank A/S Lietuvos filialo buvo pasirašyta kredito sutartis Nr. BRMIN200804495 (toliau – Kredito sutartis), pagal kurią Danske Bank A/S Lietuvos filialas ieškovei suteikė 57 925 EUR (arba 200 000 Lt) kreditą. Prievolių užtikrinimui nekilnojamojo daikto hipoteka buvo įkeistas ieškovės gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) , esantys ( - ) . Šalys žodžiu susitarė, kad banko suteiktas kreditas bus dengiamas iš uždirbtų lėšų pardavus treniruoklius, o kol treniruokliai nebus parduoti, šalys žodžiu sutarė įmokas bankui mokėti lygiomis dalimis. Iš banko gauta paskolos suma buvo panaudota tokia tvarka: 2008-06-18 tarptautiniu mokėjimo nurodymu 38 100 EUR, arba 131 551,68 Lt, buvo sumokėta už treniruoklius, 4 000 EUR, arba 13 811,2 Lt, 2008-07-04 tarptautiniu mokėjimo nurodymu sumokėta už transportavimą, valstybei sumokėta 27 000 Lt PVM, kita dalis – 27 637,12 Lt – buvo skirta įmonės įkūrimui, patalpų nuomai, internetinio puslapio kūrimui, katalogų gamybai bei kitoms išlaidoms. Susitarimu Nr. BRMIN200804495-P-1 dėl Kredito sutarties sąlygų papildymo ir pakeitimo bankui negrąžinto kredito suma padidinta iki 59 340 EUR, arba 204 889,152 Lt. Nuo 2009 m. kovo mėn. J. B. pradėjo nesilaikyti žodinio susitarimo, neduoti lėšų įmokoms pagal Kredito sutartį mokėti. Ieškovė buvo atleista iš J. B. IĮ. Ieškovės nuomone, jos iš banko paimta 204 889,152 Lt paskola buvo atiduota atsakovei be teisinio pagrindo. 2010-08-23 J. B. surašė paskolos sutartį, kuria patvirtino, kad J. B. IĮ pasiskolino iš ieškovės 200 000 Lt, kurie yra paimti iš Danske Bank A/S kaip paskola. Per laikotarpį nuo paskolos paėmimo iki 2010-11-30 bankui buvo sumokėta 20 060,60 Lt palūkanų, kas mėnesį apie 171 EUR arba 591 Lt palūkanų. Iš viso nuo 2010-12-01 iki 2011-03-01 buvo sumokėta 1773 Lt palūkanų. Palūkanos nuo 2008-06-11 iki 2011-03-01 sudarė 21 833 Lt, tai, ieškovės nuomone, yra laikytina jos nuostoliais. Kadangi palūkanos yra kintamos, o bylos nagrinėjimas užtruks, ieškovė reikalauja priteisti po 590 Lt palūkanų kas mėnesį nuo 2011-03-01 iki 2014-03-01, už 36 mėnesius, o tai sudaro 21 240 Lt. Ieškovė pripažino, kad atsakovė yra sumokėjusi jai 62 736 Lt. Iš atsakovei perduotų 204 889,152 Lt atėmus sumokėtus nuostolius – 21 833 Lt ir 40 903 Lt paskolos dalį, skola sudaro 142 153,15 Lt. Likusią reikalaujamos sumos dalį sudaro 21 240 Lt patirti nuostoliai dėl palūkanų mokėjimo.

10Atsiliepimuose į ieškinį (b. l. 58–60) ir patikslintą ieškinį atsakovė prašė ieškinį ir patikslintą ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nurodė, kad tarp šalių paskoliniai santykiai atsirado nuo 2010-08-23, t. y. nuo paskolos raštelio surašymo. Atsakovė neneigė, kad paskolos raštelyje nurodyti 200 000 Lt perkant treniruoklius buvo panaudoti daug anksčiau nei buvo pasirašytas 2010-08-23 paskolos raštelis. Atsakovė iki 2010-08-23 nebuvo įsipareigojusi paskolos ieškovei grąžinti, tačiau geranoriškai grąžino 62 736 Lt dalį paskolos dalimis iki atsakovei surašant 2010-08-23 paskolos raštelį, t. y. 1 621 Lt 2009-09-24 kaso pajamų orderiu Nr. 836923; 2 000 Lt ieškovės motinai J. U.; 20 200 Lt 2009-08-24 grynaisiais pinigais surašant raštelį; 1 397 Lt 2009-09-13 kasos pajamų orderiu Nr. 68682; 1 257 Lt 2010-10-14 kasos pajamų orderiu Nr. 147035; 1 261 Lt 2010-11-12 kasos pajamų orderiu Nr. 213298; 35 000 Lt kasos pajamų orderiu Nr. 253939. Atsakovė nurodė, kad ji skolinosi 200 000 Lt, nors duomenų apie papildomų 4 889,152 Lt perdavimą atsakovei ir įsipareigojimą juos grąžinti ar kokių nors ieškovės naudai mokėtinų palūkanų dydį ar didesnę nei paskolos raštelyje įvardinta skolinama suma paskolos raštelyje nesama. Atsakovė nelaikė 21 833 Lt ieškovei grąžintos skolos dalimi, o atsakovės bankui sumokėtomis palūkanomis už ieškovei suteiktą kreditą, kadangi 2010-08-23 paskolos raštelyje nenumatyta paskolos gavėjo (atsakovės) prievolė ir toliau savo lėšomis kompensuoti ieškovės kredito įstaigai mokamas palūkanas. Atsakovė nurodė, kad ieškovė nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad be grąžintos paskolos dalies, ieškovė pagal tariamą šalių susitarimą likusia ieškovei sumokėta lėšų dalimi dengė ieškovės atžvilgiu taikytinas kredito palūkanas. Atsakovė nurodė, kad pagal 2010-08-23 raštelį, kuriame atsakovė įsipareigojo mokėti kas mėnesį po 1 400 Lt ieškovei, iki kreipimosi į teismą dienos ieškovei turėjo būti sumokėta 5 600 Lt. Ieškovei buvo grąžinta žymiai daugiau, t. y. 62 736 Lt. Atsakovė ieškovės reikalavimą dėl 21 240 Lt nuostolių priteisimo taip pat laikė nepagrįstu. Jos nuomone, nėra numatytų būtinųjų sąlygų ieškovės nuostoliams kilti, t. y. atsakovės neteisėtų veiksmų pažeidžiant sutartinius įsipareigojimus ir kaltės. Atsakovė laikė nuostolių sumą nepagrįsta. Nuostolių sumą ieškovė skaičiuoja remdamasi patikslinto ieškinio pateikimo metu bankui mokėtinų palūkanų dydžiu, tačiau per nurodytą trejų metų laikotarpį 6 mėnesių EURIBOR dydis, kuriuo remiantis pagal su banku sudarytą sutartį yra apskaičiuojamos kintamos palūkanos, neabejotinai keisis. Atsakovė laikė, kad ieškovė neįrodė, jog patyrė ar artimiausioje ateityje patirs būtent tokio dydžio nuostolius.

11Dubliku ieškovė prašė ieškinį tenkinti (b. l. 74-75). Atsikirsdama į atsiliepimo argumentus, ieškovė nurodė, kad atsakovė žadėjo mokėti palūkanas ir jas mokėjo, nes jos atlikti mokėjimai ir buvo palūkanų bei padidėjusios paskolos 4 889,152 Lt sumai grąžinti. Faktas, kad atsakovė dalį skolos grąžino anksčiau, nepanaikina atsakovės pareigos mokėti kas mėnesį po 1 400 Lt, nes paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis pagal CK 6.874 str. 2 d. tuo atveju, jei paskolos sutartis numato paskolos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama.

12Tripliku atsakovė prašė ieškinį atmesti (b. l. 94–95). Tripliko motyvai yra analogiški nurodytiems atsiliepime į patikslintą ieškinį.

13Apklausta teismo posėdyje ieškovės V. D. L. atstovė paaiškino, jog prašo vadovautis ieškovės procesiniuose dokumentuose nurodytais motyvais, patikslinto 2011-05-21 ieškinio reikalavimus atstovė visiškai palaiko.

14Atsakovės J. B. individualios įmonės atstovė (įmonės savininkė) J. B. prašė ieškinio reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus. Atsakovės atstovė nurodė, kad ieškovė savo vardu paėmė iš banko paskolą, vėliau už paskolintus pinigus nupirko atsakovės įmonės vardu treniruoklius. Atsakovės savininkė norėjo verstis individualia veikla, todėl įregistravo įmonę, neturėdama įmonės registracijai tinkamų patalpų, įregistravo įmonę ieškovės gyvenamojo namo adresu ir įdarbino ieškovę įmonėje su ta sąlyga, jog ieškovė pati sumokės visus mokesčius valstybei. Nes atsakovės vardu įregistruota įmonė pajamų neturėjo, o ieškovė realiai darbo atitinkančio jos pareigas nevykdė. Atsakovė savarankiškai domėjosi galimybėmis dalyvauti savivaldybės skelbtuose konkursuose, pati ruošė reikiamą medžiagą konkursui, laimėjus konkursą dėl parko įrangos, atsakovės įmonė nupirko iš ieškovės treniruoklius, kurie 2010 m. gegužę buvo parduoti savivaldybei ir ieškovės giminių reikalavimu įformino 2010-08-23 paskolos raštą dėl 200 000 Lt paskolos. Kitokių įsipareigojimų pagal paskolos raštą atsakovės įmonė neprisiėmė. Ieškovė neteisingai teigia, kad ieškovė ir atsakovė kartu bendrai sugalvojo pirkti treniruoklius už paskolintus iš banko pinigus ir dėl to atsakovė privalo padengti ne tik paskolą, bet ir visas kitas išmokas bankui, kurias paskolos sutartimi prisiėmė ieškovė. Visiškai nepagrįstas ieškovės motyvas, kad dalis pinigų, kurie ieškovės iniciatyva buvo paimti iš banko, buvo panaudota atsakovės įmonės įkūrimui, įvairių mokesčių sumokėjimui, nes atsakovė tokių išlaidų, kaip nurodė ieškovė, ieškovės pinigais nedarė, be to, tokio dydžio išlaidų, kaip nurodė ieškovė, atsakovės įmonė neturėjo. Taip pat atmestinas ieškovės motyvas, kad atsakovė, pasinaudojusi ieškovės paimta paskola, atleido ieškovę iš darbo dėl to, kad nenorėjo vykdyti įsipareigojimų dėl bendro verslo. Ieškovė buvo atleista iš įmonės dėl to, kad nustojo mokėti mokesčius (Sodrai, VMI) valstybei, o atsakovė neturėjo pagrindo mokėti už ieškovę visų privalomų mokesčių, nes ieškovė realiai jokio darbo nedirbo, pareigas užėmė tik formaliai.

15Kaip matyti iš byloje pateiktų ieškinio pareiškimų, ieškovė savo reikalavimą grindė teisės normomis, reglamentuojančiomis civilinių teisių ir pareigų atsiradimo, įgyvendinimo ir pareigų vykdymą, civilinių teisių gynimą CK 1.136–1.138 str., ir prašė priteisti ginčo sumą remiantis asmens pareiga grąžinti turtą, įgytą be pagrindo – tokį reikalavimą ieškovės atstovė suformulavo žodžiu teismo posėdyje (CK 6.237, 6.240 str.), nurodė tokį ieškinio reikalavimą pagrindžiančias faktines aplinkybes ne tik žodžiu, bet ir raštu (1 t., b. l. 122–124). CK 6.237 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad asmuo be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijęs tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai įgyta, išskyrus tam tikras išimtis. Ta pati pareiga atsiranda, jeigu pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta paskiau, išskyrus CK 6.241 straipsnyje nustatytus atvejus (CK 6.237 straipsnis 2 dalis). Remiantis CK 6.237 straipsniu gali būti išreikalautas bet koks be pagrindo įgytas turtas, įskaitant lėšas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Aukštaitijos statyba“ v. AB „Hansabankas“, bylos Nr. 3K-3-470/2004).

16Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė ir atsakovės savininkė J. B. planavo vykdyti bendrą verslą, prekiauti treniruokliais. 2008-04-23 buvo įsteigta J. B. IĮ, kuri ieškovės sutikimu įregistruota ieškovės gyvenamosios vietos adresu ( - ) , įmonės vadove paskirta J. B. (1 t., b. l. 11–12), o ieškovė priimta dirbti į atsakovės įmonės komercijos direktorės pareigas pagal darbo sutartį (1 t., b. l. 19). Šalys neginčija, kad treniruokliams gauti lėšų neturėjo, todėl ieškovė treniruokliams pirkti panaudojo lėšas, gautas iš banko. 2008-06-11 tarp ieškovės ir kredito davėjo Danske Bank A/S Lietuvos filialo buvo pasirašyta kredito sutartis Nr. BRMIN200804495 (1 t., b. l. 168–200), pagal kurią Danske Bank A/S Lietuvos filialas ieškovei suteikė 57 925 EUR (arba 200 000 Lt) kreditą. Šalys, ieškovės paaiškinimu, žodžiu susitarė, kad banko suteiktas kreditas bus dengiamas iš uždirbtų lėšų pardavus treniruoklius, o kol treniruokliai nebus parduoti, šalys žodžiu sutarė įmokas bankui už naudojamą kreditą mokėti lygiomis dalimis. Iš banko gauta paskolos suma, ieškovės paaiškinimu, buvo panaudota tokia tvarka: 2008-06-18 tarptautiniu mokėjimo nurodymu 38 100 EUR, arba 131 551,68 Lt, buvo sumokėta už treniruoklius, 4 000 EUR, arba 13 811,2 Lt, 2008-07-04 tarptautiniu mokėjimo nurodymu sumokėta už transportavimą, valstybei sumokėta 27 000 Lt PVM (1 t., b. l. 26–27, 2 t., b. l. 53–54, 56–58). Dėl kitos pinigų dalies – 27 637,12 Lt – šalys aiškina skirtingai: ieškovė teigia, jog ši suma buvo skirta ir išleista įmonės įkūrimui, internetinio puslapio kūrimui, katalogų gamybai bei kitoms išlaidoms, atsakovės savininkė šių aplinkybių nepripažino ir nurodė, kad jai nėra žinoma apie ieškovės nurodytas išlaidas, tad šios ieškovės reikalavimo dalies nepripažįsta.

17Teismas yra tos nuomonės, kad nuo 2008 m. tarp šalių susiklostė teisiniai santykiai, kurie kvalifikuojami kaip jungtinė veikla (CK 6.969 str.). Teismo manymu, jungtinės partnerystės santykius patvirtina atsakovės įmonės įregistravimas ieškovės gyvenamosios vietos adresu (1 t., b. l. 11–13), ieškovės įdarbinimas atsakovės įmonėje ir ieškovės paskolintų iš banko pinigų panaudojimas verslo vystymui – treniruoklių pirkimui (2 t., b. l. 54). Todėl atmestinas atsakovės atstovės paaiškinimas, kad atsakovė su ieškove nesitarė dėl bendro verslo, o tik ją įdarbino, taip pat perpirko iš ieškovės treniruoklius, lėšų už treniruoklius grąžinimą įformino paskolos sutartimi, nes tai prieštarauja surinktiems byloje įrodymams. Esantis byloje 2008-06-18 tarptautinis mokėjimo pavedimas patvirtina, kad mokėtoja už treniruoklius nurodyta atsakovės savininkė, o ne ieškovė. Tad nėra pagrindo sutikti su atsakovės atstovės paaiškinimu, kad atsakovė perpirko treniruoklius iš ieškovės, nes paminėtu mokėjimo pavedimu treniruokliai buvo nupirkti ne iš ieškovės, o iš užsienio įmonės, ir įregistruoti atsakovės vardu bei pristatyti pačiai atsakovei. Atsakovė byloje nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad perpirko iš ieškovės treniruoklius iki jie buvo pristatyti į atsakovės įmonę ar iki 2010-05-05, kai treniruokliai buvo parduoti Kauno miesto savivaldybei laimėjus atsakovės įmonei konkursą (2 t., b. l. 24). Esant tokioms aplinkybėms teismas nesivadovauja atsakovės atstovės paaiškinimu, nes jis visiškai nenuoseklus ir nesutampa su pateiktais byloje įrodymais (CPK 185 str.).

18Jungtinės veiklos santykių nutraukimas, teismo nuomone, įvyko po ieškovės atleidimo iš darbo (1 t., b. l. 19-20), nes kaip paaiškino atsakovės savininkė ieškovė jokio darbo susijusio su treniruoklių realizavimu įmonėje nevykdė. Ieškovė šią situaciją komentuoja kitaip aiškindama, kad ieškovė tapo atsakovei nereikalinga, kai paaiškėjo, kad atsakovė ieškovės lėšomis įsigijo treniruoklius ir gali juos parduoti. Visos nurodytos aplinkybės patvirtina, kad šalių jungtinės partnerystės santykiai nutruko nuo 2009 m. liepos mėnesio, atsisakius atsakovės savininkei būti jungtinės partnerystės dalyvė (CK 6.978 str. 1 d. 4 p.).

19Vėlesnius tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius šalys kvalifikuoja skirtingai: ieškovė teigia, kad pablogėjus šalių santykiams, nutraukus darbo santykius su atsakovės įmone, neturėdama galimybės įrodyti, kad paskolintus iš banko pinigus investavo į atsakovės įmonę, prašė atsakovės savininkę parašyti pakvitavimą dėl gautų iš banko 200 000 Lt. Atsakovės savininkė 2010-08-23 parašė paskolos raštą, kuriame nurodė, kad atsakovės įmonė pasiskolino iš ieškovės 200 000 Lt (b. l. 9), pakvitavimo tekstą sugalvojo pati atsakovės savininkė, ieškovė manė, kad pareikalavus surašyti kito turinio raštą atsakovės savininkė nesutiktų to padaryti. Tačiau ieškovės manymu, paskolos santykių tarp šalių nebuvo, nes ieškovė ir atsakovės savininkė naudodamos ieškovės paskolą iš banko susitarė dėl bendro verslo, o ne dėl paskolos, tad abipusiu susitarimu ieškovės iš banko gautus pinigus šalys investavo į atsakovės įmonę ir jos turtą. Atsakovės atstovė teigia, kad paskolos santykiai susiformavo tuo pagrindu, kad atsakovė nupirko iš ieškovės treniruoklius, kurie 2010 m. gegužę buvo parduoti savivaldybei, ir paskolą įformino 2010-08-23 paskolos raštu dėl 200 000 Lt paskolos. Kitokių įsipareigojimų pagal paskolos raštą atsakovės įmonė neprisiėmė.

20Pagal CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotas sutarčių aiškinimo taisykles, kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties sąlygų turinio, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Auksinis varnas“ v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Bivainis“ v. A. B. firma „Arum“, bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Celarium“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-17/2006; 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB „NT Service“ v. SIA „Radio Telecommunication Network“, bylos Nr. 3K-3-231/2008; 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Via Unica“ v. UAB „Interselas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-107/2009; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje AB „City Service“ v. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; kt.).

21Įvertinęs nustatytas faktines bylos aplinkybes, teismas sprendžia, kad vien faktas, jog atsakovė parašė, jog pasiskolino iš ieškovės gautus iš banko pinigus, savaime neįrodo paskolos teisinių santykių buvimo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pinigų pervedimas yra tam tikrų įsipareigojimų vykdymą liudijantis veiksmas, tačiau prievolės, susijusios su pinigų pervedimu, gali kilti ne tik paskolos sutartinių teisinių, bet ir kitokių santykių pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje V. K. v. R. K., bylos Nr. 3K-3-235/2009). Dėl to, atsakovei nepateikus jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad šalys 2008–2010 m. buvo susitarusios tarpusavyje dėl paskolos santykių, nėra pagrindo spręsti, kad ieškovės pateiktas raštas (1 t., b. l. 9) yra pakankamas pagrindas konstatuoti buvus šalių paskolos teisinius santykius (CK 6.193, 6.870 straipsniai) ir suabsoliutinti vieną iš paskolos sutarties elementų – atsakovės savininkės įsipareigojimą grąžinti paskolą dalimis, kadangi nenustatytas vienas iš būtinų paskolos sutarties požymių – paskolos davėjo (ieškovės) perdavimas pinigų nuosavybėn paskolos gavėjui (atsakovei), nes kaip nustatyta anksčiau, 2008 m. didesnė dalis pinigų (38 100 EUR, 4000 EUR) buvo panaudota (1 t., b. l. 15–18) treniruokliams pirkti ir apmokėti už jų pristatymą, o ne perduota 2010-08-23 natūra (1 t., b. l. 9) atsakovės savininkei asmeninės nuosavybės teise. Todėl teismas yra tos nuomonės, kad paskolos santykiai tarp šalių nesusiklostė, o pateiktas byloje dokumentas patvirtina, kad ieškovės lėšos, gautos iš banko, liko atsakovės įmonės žinioje po to, kai šalys nutraukė jungtinę veiklą.

22Atsakovė nesutinka su ieškovės reikalavimu grąžinti visą pas atsakovę likusią lėšų sumą iš karto (204 889, 15-62736) ir 21 420 Lt palūkanas už paskolą, iš viso163 393 Lt, kurią ieškovė skolinga bankui, nes remiantis paskolos raštu, atsakovės savininkė įsipareigojo ieškovei mokėti ginčo sumą mėnesinėmis įmokomis (po 14 00 Lt), tai užtruktų apie 10 metų. Be to, atsakovė nesutinka su ieškovės motyvais dėl nuostolių priskaičiavimų, nes mano, kad jos įsipareigojimai atsakovei yra tik 200 00 Lt, o ne didesnė suma, tačiau su šiais atsakovės atstovės motyvais sutikti negalima.

23Bylos duomenimis, ieškovė paėmė 57 925 EUR paskolą 2008-06-11 savo vardu (b. l. 22). Įvertinus pateiktus byloje paskolos dokumentus 2008-06-11 ir 2010-08-23, matyti, kad ieškovė sudarė 2008-06-11kreditavimo sutartį (b. l. 22–25) su vėlesniais pakeitimais su Danske banku ir šia sutartimi prisiėmė įvairius įsipareigojimus, tarp jų ir pareigą mokėti palūkanas už suteiktą paskolą (b. l. 168–200, 1 t.). Per laikotarpį nuo paskolos paėmimo iki 2010-11-30 bankui ieškovė sumokėjo 20 060,60 Lt palūkanų ir kas mėnesį apie 171 EUR palūkanų, o tai sudaro 591 Lt. Iš viso nuo 2010-12-01 iki 2011-03-01 dar sumokėta 1 773 Lt palūkanų, tad palūkanos nuo 2008-06-11 iki 2011-03-01 sudaro 21 833 Lt, ieškovė tai pagrįstai laiko nuostoliais, dėl to iki bus grąžinta skola bankui, ieškovei tenka mokėti kas mėnesį po 591 Lt palūkanų už paskolintus pinigus, teismo sprendimo priėmimo dieną sumokėtų palūkanų suma yra (2011-03-01–2012-02-06) 11 mėn. 6 d. x 591 Lt, iš viso 6 623,28 Lt. Taigi ilgesnis paskolos grąžinimo terminas ieškovei yra nuostolingas, nes didina išmokų sumą, kurią ieškovė privalo mokėti bankui už paskolos panaudojimą (1 t., b. l. 80–89, 100–111). Tai, kad atsakovės įmonė naudoja būtent ieškovės pasiskolintus pinigus, byloje ginčo nėra, todėl nėra pagrindo atsakovę atleisti nuo išmokų mokėjimo, kurios priskaičiuojamos už paskolintų iš banko pinigų naudojimą, kadangi pinigai yra atsakovės žinioje. Bylos duomenimis atsakovė laimėjo 2010 m. pavasarį savivaldybės skelbtą konkursą už 150 000 Lt pardavė savivaldybei pirktus 2008-06-11 iš Turkijos treniruoklius kurie kainavo 131 551,68 Lt (2 t., b. l. 7–9, 15–35, 53–54, 56–58), tad atsakovės atsisakymas grąžinti gautą iš savivaldybės sumą yra nesąžiningas, todėl ieškovė pagrįstai nurodė, kad atsakovė jos sąskaita praturtėjo (2 t., b. l. 61–67), nes naudoja ieškovės lėšas be teisėto pagrindo. Todėl yra pagrindas ieškovės reikalavimą tenkinti dalyje prašomos priteisti paskolintos ir negrąžintos bankui sumos 142 153,15 Lt ir priteisti iš atsakovės dalį palūkanų 6 623,28 Lt iki 2012-02-06, o ne visą sumą (21 240 Lt) kurią prašo priteisti ieškovė iki 2014-03-01, kadangi šiuo metu nėra žinoma, ar ieškovė ateityje (2013–2014 m.) patirs pareiškime nurodytų nuostolių (1 t., b. l. 123–124).

24Atsakovės atstovės nuomone, iš atsakovės nėra pagrindo priteisti visų pervestų 150 000 Lt, nes konkurso sąlygos numatė, kad laimėjusi konkursą įmonė privalo ne tik parduoti treniruoklius savivaldybei, bet ir juos įrengti (sumontuoti) poilsio vietoje (parko teritorijoje). Taigi atsakovė treniruoklių montavimo (žemės betonavimo) darbams išleido nemažai pinigų, be to, dalį įrengimų atsakovei teko nupirkti iš trečiųjų asmenų, nes ieškovės pirkti treniruokliai buvo įrengti dviejose vietose, o trečiam parkui ieškovės pirktų treniruoklių nepakako. Taigi atsakovė taip pat išleido dalį pinigų treniruokliams pirkti iš trečiųjų asmenų, dėl šios priežasties jokio pelno atsakovės įmonė iš treniruoklių pardavimo savivaldybei negavo, todėl nesutinka su ieškovės motyvais, kad atsakovė jos sąskaita pasipelnė. Tačiau su šiais atsakovės atstovės motyvais sutikti negalima, nes atsakovės atstovė iš esmės neginčija, kad treniruoklius, pirktus už ieškovės iš banko pasiskolintus pinigus, pardavė, todėl atsakovės motyvai dėl tariamai negauto pelno iš treniruoklių pardavimo, taip pat aplinkybės dėl kitų išlaidų, turėtų vykdant verslą, nėra teisiškai reikšmingos šioje byloje, kadangi, kaip nustatyta byloje ,nuo 2009 m. liepos mėnesio šalys nevykdė jungtinės veiklos, tad atsakovė be teisėto pagrindo naudojosi ieškovės lėšomis, o pardavusi treniruoklius neįvykdė pareigos grąžinti ieškovei be teisinio pagrindo gautą turtą pinigus (CK 6.237 str.). Tad sumažinti priteistiną iš atsakovės sumą nėra pagrindo.

25Taip pat nėra pagrindo sumažinti priteistiną iš atsakovės sumą tuo pagrindu, kad atsakovė sumokėjo ieškovei 62 736 Lt, kadangi, kaip nustatyta anksčiau, ieškovė nuo 2008-06-11 nuolat kas mėnesį moka už atsakovės naudojamas lėšas palūkanas, tai nuo 2008-06-11 iki 2011-03-01 sudarė 21 833 Lt palūkanų, todėl gražintos paskolos suma bankui sudaro tik 40 903 Lt.

26Tad esant nustatytai aplinkybei, kad atsakovė naudojasi ieškovės pinigais be teisėto pagrindo, ieškovės reikalavimai tenkinti iš atsakovės priteistina skola 142 153,15 Lt ir palūkanos iki 2012-06-06 kurios sudaro 6 623,28 Lt, viso 148 776,43 Lt (6.37, 6.38 str.) ir penkių procentų dydžio metines palūkanos už priteistą sumą nuo 2010-12-23 bylos iškėlimo teisme (1 t., b. l. 3–6) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.210 str.).

27Patenkinus ieškovės reikalavimą, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovė, kreipdamasi į teismą, sumokėjo 200 Lt žyminį mokestį (1 t., b. l. 7), nuo kitos dalies žyminio mokesčio sumokėjimo ieškovė buvo atleista. Todėl patenkinus ieškovės reikalavimą, ieškovės sumokėto žyminio mokesčio suma – 200 Lt – priteistina ieškovei iš atsakovės, o nesumokėto valstybei žyminio mokesčio suma – (3 967 – 200) 3 776 Lt – priteistina iš atsakovės valstybei (CPK 77 str. 1 d. 1 p., 96 str. 1 d.). Ieškovei byloje atstovavo advokatė S. Ž. (1 t., b. l. 21, 118), kuri už rašytinių įrodymų iš banko pateikimą sumokėjo 240 Lt (b. l. 60, 2 t.). Teismas šiuos įrodymus priėmė byloje ir banko dokumentais vadovavosi sprendime, todėl šios išlaidos taip pat priteistinos iš atsakovės (CPK 88 str. 9 p.). Taip pat iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei (CPK 79, 88 str. 3 p., 96 str.), remiantis esančia byloje pažyma, bylinėjimosi išlaidos už procesinių dokumentų siuntimą sudaro (1 t., b. l. 2; 2 t., b. l. 3) 37,62 Lt.

28Kauno apygardos teismo 2011-01-12 nutartimi atsakovės turtui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės (1 t., b. l. 52–53), kurios paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str.3d.).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270, 301 str.,

Nutarė

30Ieškovės reikalavimus patenkinti iš dalies.

31Priteisti iš atsakovės J. B. individualios įmonės (i. k. 301699691, Pašto g. 3, Kaunas, adresas korespondencijai: Šiltnamių g. 1-16, Neveronys, Kauno rajonas):

32ieškinio patenkinimui – 142 153,15 Lt, palūkanų atlyginimui – 6623,28 Lt, iš viso 148 776,43 (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt šešis Lt 43 ct) Lt ir penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2010-12-23 bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo,

33bylinėjimosi išlaidas: 200 Lt žyminį mokestį, 240 Lt išlaidas, susijusias su įrodymų teismui pateikimu, iš viso 440 (keturių šimtų keturiasdešimt) Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei V. D. L. (a. k. ( - ) gyv. ( - ) );

343 776 Lt žyminio mokesčio išlaidas, išlaidas už procesinių dokumentų siuntimą – 37,62 Lt, iš viso 3 813,62 (trys tūkstančiai aštuoni šimtai trylika Lt 62 ct) Lt valstybei, išieškotoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), AB „Swedbank“, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

35Kauno apygardos teismo 2011-01-12 nutartimi atsakovės turtui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

36Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas per šį teismą Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič,... 2. sekretoriaujant Simonai Matusevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovės V. D. L. atstovei advokatei S. Ž., atsakovės J. B.... 4. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. D. L.... 5. Ieškovės V. D. L. atstovė advokatė prašė patikslintą ieškinio... 6. Atsakovės J. B. individualios įmonės atstovas prašė ieškinio reikalavimus... 7. Ieškinio reikalavimai tenkintini iš dalies.... 8. Patikslintu ieškiniu ieškovė V. D. L. prašė priteisti iš atsakovės J. B.... 9. Ieškovė nurodė, kad kartu su J. B. sutarė vykdyti bendrą verslą –... 10. Atsiliepimuose į ieškinį (b. l. 58–60) ir patikslintą ieškinį atsakovė... 11. Dubliku ieškovė prašė ieškinį tenkinti (b. l. 74-75). Atsikirsdama į... 12. Tripliku atsakovė prašė ieškinį atmesti (b. l. 94–95). Tripliko motyvai... 13. Apklausta teismo posėdyje ieškovės V. D. L. atstovė paaiškino, jog prašo... 14. Atsakovės J. B. individualios įmonės atstovė (įmonės savininkė) J. B.... 15. Kaip matyti iš byloje pateiktų ieškinio pareiškimų, ieškovė savo... 16. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė ir atsakovės savininkė J. B.... 17. Teismas yra tos nuomonės, kad nuo 2008 m. tarp šalių susiklostė teisiniai... 18. Jungtinės veiklos santykių nutraukimas, teismo nuomone, įvyko po ieškovės... 19. Vėlesnius tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius šalys... 20. Pagal CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 21. Įvertinęs nustatytas faktines bylos aplinkybes, teismas sprendžia, kad vien... 22. Atsakovė nesutinka su ieškovės reikalavimu grąžinti visą pas atsakovę... 23. Bylos duomenimis, ieškovė paėmė 57 925 EUR paskolą 2008-06-11 savo vardu... 24. Atsakovės atstovės nuomone, iš atsakovės nėra pagrindo priteisti visų... 25. Taip pat nėra pagrindo sumažinti priteistiną iš atsakovės sumą tuo... 26. Tad esant nustatytai aplinkybei, kad atsakovė naudojasi ieškovės pinigais be... 27. Patenkinus ieškovės reikalavimą, ieškovei iš atsakovės priteistinos... 28. Kauno apygardos teismo 2011-01-12 nutartimi atsakovės turtui buvo taikytos... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270, 301 str.,... 30. Ieškovės reikalavimus patenkinti iš dalies.... 31. Priteisti iš atsakovės J. B. individualios įmonės (i. k. 301699691, Pašto... 32. ieškinio patenkinimui – 142 153,15 Lt, palūkanų atlyginimui – 6623,28... 33. bylinėjimosi išlaidas: 200 Lt žyminį mokestį, 240 Lt išlaidas, susijusias... 34. 3 776 Lt žyminio mokesčio išlaidas, išlaidas už procesinių dokumentų... 35. Kauno apygardos teismo 2011-01-12 nutartimi atsakovės turtui buvo taikytos... 36. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas per šį teismą Lietuvos...