Byla 2YT-12543-251/2016
Dėl antstolio Arturo Bložės veiksmų, suinteresuoti asmenys (išieškotojas) A. L., antstolis Arturas Bložė

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. T. skundą dėl antstolio Arturo Bložės veiksmų, suinteresuoti asmenys (išieškotojas) A. L., antstolis Arturas Bložė, ir

Nustatė

2pareiškėjas V. T. (toliau – taip pat skolininkas) kreipėsi į antstolį su skundu, prašydamas panaikinti 2016-10-28 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. BLO015422, nes vykdymo išlaidos paskaičiuotos nepagrįstai. Paaiškino, kad vykdomosios bylos Nr. 0041/15/00693 šalys vykdymo procese sudarė taikos sutartį, kurią 2016-11-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-5992-772/2016 patvirtino Šiaulių apylinkės teismas. Pagal taikos sutartį šalys susitarė, kad galutinė ir neginčijama skolos suma yra 16 300,00 Eur, o antstolis atlyginimą paskaičiavo nuo 20 000,00 Eur sumos, be to, taikos sutartimi šalys nurodė, kad pasilieka prie savo bylinėjimosi išlaidų. Anot pareiškėjo, antstolis nepagrįstai paskaičiavo atlyginimą, nes jis neatliko jokių vykdymo veiksmų, skolą skolininkas moka gera valia.

3Antstolis Arturas Bložė 2016-12-12 patvarkymu Nr. BLO017487 atsisakė tenkinti skundą, nes pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CPK) 610, 611 str. antstolis, pradėjęs vykdymo procesą turi teisę į vykdymo išlaidų išieškojimą. Tuo atveju, jei vykdomoji byla nutraukiama išieškotojui ir skolininkui sudarius taikos sutartį, o taikos sutartyje nėra išspręstas vykdymo išlaidų paskirstymo ir apmokėjimo klausimas – vykdomoji byla neužbaigiama ir visos vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko. Be to, antstolio teigimu, skolininkas praleido CPK 512 str. nustatytą terminą skundui paduoti.

4Pareiškėjas, antstolis ir suinteresuotas asmuo apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti teismo pranešimais ir specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt paskelbiant pranešimą viešo paskelbimo būdu (CPK 443 str. 5 d., 133 str. 3 d.).

5Prašymų papildyti bylos medžiagą negauta.

6Skundas atmestinas.

7Vykdomajam procesui išimtinai vadovauja antstolis (CPK 585 str.), jis sprendžia kokius konkrečiai veiksmus vykdomojoje byloje reikia atlikti.

8Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu įgyvendinamas teismo sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų, t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

9Pažymėtina, kad skolininkui neįvykdžius teismo sprendimo geruoju, pradedamas priverstinis teismo sprendimo vykdymas. Skolininkas turi suvokti, kad priverstinis sprendimo vykdymas sukels jam papildomų neigiamų turtinių padarinių.

10Iš vykdomosios bylos Nr. 41-693/2015 medžiagos nustatyta, kad antstolis Arturas Bložė pagal 2015-02-18 Šiaulių m. 1-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą, registro Nr. 1-1742, vykdo priverstinį 26 016,56 Eur įsiskolinimo, sutartinių palūkanų ir delspinigių išieškojimą iš skolininko V. T. išieškotojo kredito unijos „Savas rūpestis“ naudai (vykd. b. 1-8, 11 l.). Skolininko 2016-05-10 skundo dėl antstolio veiksmų (vykd. b. 113-114 l.) pagrindu Šiaulių apylinkės teisme buvo pradėta civilinė byla Nr. 2YT-5992-772/2016 (vykd. b. 121 l.). Lietuvos teismų sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad nurodytoje civilinėje byloje 2016-09-08, 2016-10-03, 2016-10-25 teismo posėdžiai buvo atidėti, nes skolininkas ir išieškotojo teises ir pareigas pagal 2016-08-31 reikalavimo teisių perleidimo sutartį perėmęs naujasis kreditorius A. L. derino taikos sutarties sąlygas. 2016-10-25 teismo posėdžio metu skolininko atstovas advokatas Jonas Nekrašius pateikė antstoliui Arturui Bložei prašymą detalizuoti vykdymo išlaidas ir atkreipė antstolio dėmesį į tai, kad šalys susitarė, kad galutinė skola yra 20 000,00 Eur (vykd. b. 126 l. ir civilinės bylos Nr. 2YT-5992-772/2016 duomenys „LITEKO“ sistemoje). Tenkindamas skolininko prašymą, antstolis civilinėje byloje Nr. 2YT-5992-772/2016 pateikė 2016-10-28 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. BLO015422 (vykd. b. 130 l.), kuriame atlygis (1200,00 Eur) antstoliui paskaičiuotas nuo 20 000,00 Eur skolos, ir kurį skolininkas skundžia. Kaip matyti iš vykdomojoje byloje esančių dokumentų, šalys tik 2016-11-08 galutinai suderino taikos sutarties sąlygas ir pasirašė taikos sutartį (vykd. b. 131-133 l.), kurią 2016-11-10 nutartimi patvirtino Šiaulių apylinkės teismas (vykd. b. 135-137 l.). Taikos sutarties 1. p. nurodyta, kad galutinė skolos suma yra 16 300,00 Eur, taigi skolos sumą šalys po 2016-10-25 prašymo dar sumažino. Be to, nurodė, kad šalys pasilieka prie kitų savo patirtų bylinėjimosi išlaidų, įskaitant kreditoriaus išlaidas notaro atlyginimui (65,59 Eur), būtinąsias vykdymo išlaidas (239,98 Eur), išlaidas teisinei pagalbai (700,00 Eur) (taikos sutarties 4. p.). Iš nurodytų aplinkybių matyti, kad skolininkas skundžia vykdymo išlaidų apskaičiavimą, kuris iš esmės atliko teismo ir dalyvaujančių byloje asmenų informavimo civilinėje byloje Nr. 2YT-5992-772/2016 funkciją, antstolis, paskaičiavęs vykdymo išlaidas, nepriėmė patvarkymo išieškoti paskaičiuotas vykdymo išlaidas. Paminėtina taip pat tai, kad antstolis 2016-11-22 (įsiteisėjus Šiaulių apylinkės teismo 2016-11-10 nutarčiai civilinėje byloje Nr. 2YT-5992-772/2016 ) priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. BLO016438 (vykd. b. 140 l.) ir 2016-11-22 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. BLO016439 (vykd. b. 141 l.), kuriame nurodyta, jog atlygis antstoliui (1158,48 Eur) paskaičiuotas nuo 16 300,00 Eur skolos, o kitos vykdymo išlaidos liko nepakitusios. Taigi 2016-11-22 vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. BLO016439 pakeitė 2016-10-28 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. BLO015422.

11Vertinant, ar skolininkas, skųsdamas 2016-10-28 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. BLO015422, nepraleido CPK 512 str. nustatytų terminų, svarbu yra tai, kad skolininkas, tik įsiteisėjus 2016-11-10 teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo, kuria buvo nustatyta galutinė skolos suma ir išspręstas kai kurių vykdymo išlaidų paskirstymo klausimas, galėjo pateikti skundą, dėl jo manymu, neteisėto ir/ar nepagrįsto 2016-10-28 vykdymo išlaidų apskaičiavimo Nr. BLO015422. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad 2016-11-10 teismo posėdyje, kuriame buvo patvirtinta taikos sutartis, skolininkas nedalyvavo, ir nežinoma, kada apie patvirtintą taikos sutartį skolininką informavo jį atstovavęs advokatas, kad skundas antstoliui pateiktas 2016-12-09 kito skolininko atstovo, teismas sprendžia, kad skundas pateiktas nepraleidus įstatyme nustatytų terminų, todėl nagrinėtinas teisme.

12Šioje byloje keliamas klausimas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, šalims sudarius taikos sutartį, pagrįstumo.

13Antstolis, pradėjęs vykdymo procesą, įgyja teisę išieškoti iš skolininko vykdymo išlaidas (CPK 610 str., 611 str.), kurias sudaro būtinos vykdymo išlaidos, papildomos išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, bei atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą (CPK 609 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 130-4682) su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (toliau - Sprendimų vykdymo instrukcija) 43 p.). Vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko toje pačioje vykdomojoje byloje, kurią vykdant jos buvo apskaičiuotos (CPK 610 str.1 d., 611 str. 1 d.). Tuo atveju, jei vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas ir skolininkas sudarė taikos sutartį ir vykdymo išlaidų paskirstymo ir apmokėjimo klausimas nebuvo išspręstas šioje sutartyje, vykdomoji byla neužbaigiama ir visos vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko (Sprendimų vykdymo instrukcijos 71. p.). Taigi nagrinėjamu atveju būtina nustatyti tikrąją taikos sutarties šalių valią paskirstant ir/ar apmokant vykdymo išlaidas.

14Kaip matyti iš vykdomojoje byloje esančių dokumentų vykdymo proceso šalys taikos sutartį sudarė teismui nagrinėjant skolininko skundą dėl antstolio veiksmų, tačiau sudaryta taikos sutartimi iš esmės buvo išspręstas tarp šalių kilęs ginčas dėl skolos, vykdymo išlaidų ir kitų išlaidų atlyginimo vykdymo procese, todėl ši taikos sutartis atitinka CPK 595 straipsnyje nurodytos taikos sutarties prasmę ir sukelia tas pačias teisines pasekmes, t.y., vykdomosios bylos užbaigimą ir nutraukimą (CPK 629, 632 str.). Pagal taikos sutarties 4. p., šalys pasiliko prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų, t.y., civilinėje byloje Nr. 2YT-5992-772/2016 patirtų išlaidų, taip pat nusprendė nereikalauti atlyginti kreditoriaus išlaidų notaro atlyginimui (65,59 Eur), būtinųjų vykdymo išlaidų (239,98 Eur), išlaidų teisinei pagalbai (700,00 Eur). Taigi visų kitų vykdymo išlaidų (papildomų išlaidų, antstolio atlygio ir kt.) atlyginimo klausimas taikos sutartimi liko neišspręstas, todėl antstolis, vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 71. p., turi teisę išieškoti taikos sutartyje neaptartas vykdymo išlaidas iš skolininko.

15Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 p. nustato, jog jeigu skolininkas vykdymo išlaidų neapmoka per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą, taip pat tais atvejais, kai raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas, vykdymo išlaidos išieškomos priverstinai. Jeigu skolininkas įvykdo teismo sprendimą gera valia per įstatyme, vykdomajame dokumente ar raginime nustatytą terminą, jis neturi mokėti atlyginimo antstoliui. Tačiau jeigu skolininkas neįvykdo sprendimo geruoju ir pradedamas priverstinis teismo sprendimo vykdymas, skolininkas turi suvokti, kad priverstinis sprendimo vykdymas sukels jam papildomų neigiamų turtinių padarinių. Asmuo, neįvykdęs sprendimo gera valia, privalo atlyginti priverstinio vykdymo išlaidas. Už sprendimo vykdymą antstolis turi teisę gauti atlyginimą ir ši jo teisė negali būti paneigta.

16Vykdomojoje byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad antstolis Arturas Bložė 2015-02-23 patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. BLO008730 priėmė vykdyti 2015-02-18 Šiaulių m. 1-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą, registro Nr. 1-1742 (vykd. b. 11 l.). Tą pačią dieną antstolis išsiuntė skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą Nr. BLO008732 (vykd. b. 13 l.), kuris skolininkui buvo įteiktas asmeniškai (vykd. b. 12 l.), tačiau skolininkas gera valia per raginime nustatytą terminą įsiskolinimo nesumokėjo. Taigi antstolis turi teisę reikalauti atlyginimo.

17Kadangi skolininkas nepadengė įsiskolinimo gera valia, antstolis atliko vykdymo veiksmus: užklausė viešuosius registrus apie skolininko turtą, prašė pateikti papildomus duomenis (vykd. b. 18-26, 38-39, 59-61, 94-98 l.), taikė turtui areštą, keitė jo mastą (vykd. b. 31-37, 64-68, 87-88, 90-92, 99-103 l.), skyrė ekspertizę (vykd. b. 40-41 l.), patyrė papildomų išlaidų už antstoliui pateiktus duomenis ir suteiktas paslaugas (vykd. b. 42, 58 l.), teikė teismui prašymą dėl leidimo patekti į skolininko gyvenamąsias patalpas (vykd. b. 49-51 l.), atliko gyvenamųjų patalpų apžiūrą (vykd. b. 55-56 l.), skelbė varžytynes (vykd. b. 106-108 l.) ir atliko kitus veiksmus. Todėl pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad antstolis vykdomojoje byloje neatliko jokių veiksmų, kad skola yra grąžinama gera valia. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir įstatymuose nustatytas vykdymo išlaidų išieškojimo taisykles, antstolis turi teisę reikalauti skolininką atlyginti papildomas vykdymo išlaidas.

18Paminėtina, kad antstolio 2016-10-28 vykdymo išlaidų apskaičiavime Nr. BLO015422 nurodytos papildomos vykdymo išlaidos ir kitos išlaidos, kurias antstolis sumokėjo tretiesiems asmenims, yra visiškai pagrįstos vykdomojoje byloje esančiais rašytiniais įrodymais bei neviršija Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodytų dydžių. O 2016-10-28 vykdymo išlaidų apskaičiavime Nr. BLO015422 ir 2016-11-22 vykdymo išlaidų apskaičiavime Nr. BLO016439 skiriasi tik atlygio dydis antstoliui, kuris yra paskaičiuotas atsižvelgiant į Sprendimų vykdymo instrukcijos 50. p. 1 lentelėje nurodytus dydžius, t.y., atlyginimas paskaičiuotas atsižvelgiant į išieškotiną sumą (nuo 14 481 iki 28 962 eurų) 6 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 158,48 euro. Tuo atveju, jei apskaičiuotas atlygio antstoliui dydis yra mažesnis už Sprendimų vykdymo instrukcijoje 1 lentelėje nustatytą minimalų atlygį antstoliui, išieškomas minimalus atlygis antstoliui (Sprendimų vykdymo instrukcijos 52. p.). Taigi nagrinėjamu atveju antstolis nuo 20 000,00 Eur išieškotinos skolos pagrįstai paskaičiavo 1200,00 Eur atlygį (20 000,00*6/100=1200,00 Eur) ir nuo 16 300,00 Eur skolos sumos 1158,48 Eur atlygį (16 300,00*6/100=978 Eur, kadangi dydis mažesnis už minimalų 1158,48 Eur, todėl atlygis antstoliui yra 1158,48 Eur). Tai, kad buvo pakeistas atlygis antstoliui, taipogi neprieštarauja teisės aktams, nes vykdymo išlaidos atliekant vykdymo veiksmus ir/ar pasikeitus išieškotinai sumai keičiasi, o pasikeitus vykdymo išlaidų dydžiui, kartu su procesiniu dokumentu, pagal kurį išieškomos piniginės lėšos, antstolis skolininkui pakartotinai siunčia vykdymo išlaidų apskaičiavimą (Sprendimų vykdymo instrukcijos 41. p.).

19Remiantis išdėstytu teismas sprendžia, kad pareiškėjo skunde nurodyti teiginiai ir prašymas panaikinti skundžiamą vykdymo išlaidų apskaičiavimą yra nepagrįsti faktinėmis aplinkybėmis ir teisės normomis, todėl pareiškėjo prašymas atmestinas (CPK 178 str.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 513 straipsniu, 594 straipsniu,

Nutarė

21pareiškėjo V. T. skundą atmesti.

22Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąją bylą grąžinti antstoliui.

23Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė, rašytinio proceso... 2. pareiškėjas V. T. (toliau – taip pat skolininkas) kreipėsi į antstolį su... 3. Antstolis Arturas Bložė 2016-12-12 patvarkymu Nr. BLO017487 atsisakė... 4. Pareiškėjas, antstolis ir suinteresuotas asmuo apie bylos nagrinėjimo... 5. Prašymų papildyti bylos medžiagą negauta.... 6. Skundas atmestinas.... 7. Vykdomajam procesui išimtinai vadovauja antstolis (CPK 585 str.), jis... 8. Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios... 9. Pažymėtina, kad skolininkui neįvykdžius teismo sprendimo geruoju,... 10. Iš vykdomosios bylos Nr. 41-693/2015 medžiagos nustatyta, kad antstolis... 11. Vertinant, ar skolininkas, skųsdamas 2016-10-28 vykdymo išlaidų... 12. Šioje byloje keliamas klausimas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, šalims... 13. Antstolis, pradėjęs vykdymo procesą, įgyja teisę išieškoti iš... 14. Kaip matyti iš vykdomojoje byloje esančių dokumentų vykdymo proceso šalys... 15. Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 p. nustato, jog jeigu skolininkas vykdymo... 16. Vykdomojoje byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad antstolis... 17. Kadangi skolininkas nepadengė įsiskolinimo gera valia, antstolis atliko... 18. Paminėtina, kad antstolio 2016-10-28 vykdymo išlaidų apskaičiavime Nr.... 19. Remiantis išdėstytu teismas sprendžia, kad pareiškėjo skunde nurodyti... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 21. pareiškėjo V. T. skundą atmesti.... 22. Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąją bylą grąžinti antstoliui.... 23. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama...