Byla 2A-256-798/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Egidijaus Žirono teismo posėdyje rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų V. F. ir žemės ūkio kooperatyvo „Suvalkijos pienas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų V. F. ir žemės ūkio kooperatyvo „Suvalkijos pienas“ ieškinį atsakovui žemės ūkio kooperatyvui „Pienas LT“ dėl patento savininko teisių gynimo ir uždraudimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Vokietijos įmonė Finnah GmbH Prozess - und Verpackungstechnik, Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4ieškovai V. F. ir žemės ūkio kooperatyvas (toliau – ŽŪK) „Suvalkijos pienas“ pareikštu teismui ieškiniu, kurį patikslinę prašė: 1) pripažinti, kad atsakovas pažeidė ieškovo V. F., kaip Lietuvos Respublikos patentų registre regisruoto patento Nr.5362 “Kazeino gamybos būdas ir įrenginys” savininko, teises; 2) uždrausti atsakovui be ieškovo V. F. leidimo: a) gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, importuoti ar eksportuoti kazeino gamybos įrenginį, apimantį separatorių, besiskiriantį tuo, kad jį sudaro mikrofiltracijos-baltymų frakcionavimo membraninis filtras, išrūgų proteino ir kazeino baltymo membraninis ultrafiltracijos + defiltracijos membraninis filtras; kazeino gamybos įrenginį pagal 2 punktą, besiskiriantį tuo, kad mikrofiltracijos baltymų frakcionavimo membraninį filtrą sudaro membranos, kurių skiriamoji galia yra nuo 0,05 iki 5 micro m, paviršiaus plotas 50-310 m2, filtracijos greitis 50-120 l/cm2/h, o darbinė temperatūra – 5-28 C; kazeino gamybos įrenginys pagal 2 punktą, besiskiriantis tuo, kad išrūgų proteino ir kazeino baltumo membraninį ultrafiltracijos + defiltracijos membraninį filtrą sudaro membranos, kurių skiriamoji galia yra nuo 0,001 iki 0,5 micro m, paviršiaus plotas 50-310 m2, filtracijos greitis – 50-120 l/cm2/h, o darbinė tempertatūra 5-28 C; b) naudoti kazeino gamybos būdą, kai žaliavinis karvių pienas separuojamas separatoriuje, kur atskiriami riebalai ir liesas pienas, besiskiriantį tuo, kad liesą pieną po separatoriaus iš tarpinės talpos pasterizuoja pasterizatoriuje temperatūroje 50-80 C, išlaikant 15-75 sekundes, po to atšaldo iki 4-10 C temperatūros ir nukreipia į tarpinę balansinę talpą, iš kurios paduoda į mikrofiltracijos – baltymų frakcionavimo membraninį filtrą, kur pieno baltymą išskaido į kazeino ir išrūgų baltymą, o atskirtą kazeino baltymą mikrofiltracijos retentatą paduoda per tarpinę talpą į ultrafiltracijos + defiltracijos membraninį filtrą, kur gauna ultrafiltracijos retentatą – kazeino koncentratą 14-36 proc. sausųjų medžiagų, kurį nukreipia į džiovyklą, kur išdžiovina iki 4-6 proc. drėgnumo, o gautus vandenyje tirpius kazeino miltus nukreipia į atvėsinimo cikloną bei fasavimą, ir naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tiesiogiai tokiu būdu gautą gaminį; 3) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad ieškovas V. F. yra Lietuvos Respublikos patentų registre registruoto patento Nr. 5362 „Kazeino gamybos būdas ir įrenginys“ (toliau – Patentas) savininkas. Patento objektas yra kazeino gamybos būdas ir įrenginys (toliau – Išradimas). Ieškovas ŽŪK „Suvalkijos pienas“ yra Patento licenciatas, kuriam ieškovas V. F. 2010-05-20 licencine sutartimi suteikė teisę naudoti Patentu saugomą išradimą.

6Atsakovas ŽŪK „Pienas LT“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko.

7Nurodė, kad atsakovas nei Verslo plane nei kituose patikslintame ieškinyje dokumentuose nei savo veikloje nenaudoja ir nenaudos ieškovo Patento. Atsakovo Verslo plane nėra jokių nuorodų į Patentą, o yra pateikiama bendra informacija apie būsimas technologijas, nurodant ir informacijos šaltinį – membraninių technologijų rinkos lyderės GEA Filtartion interneto svetainę www.geafiltration.com. Siekdamas pagaminti pieno perdirbimo produktus, atsakovas įsigyja įrangą su technologiniu procesu (gamybos būdu) iš trečiųjų asmenų. Ta aplinkybė, kad ieškovas patikslintame ieškinyje nebenurodė šios įmonės trečiuoju asmeniu, o teismo posėdžio metu prašė trečiąjį asmenį pašalinti iš bylos, nes bylos išsprendimas iš esmės neturės įtakos trečiojo asmens teisėms ir pareigoms, patvirtina, kad Vokietijos įmonės Finnah GmbH Prozess - und Verpackungstechnik tiekiama įranga su technologiniu procesu skiriasi nuo Patento. Kadangi Vokietijos įmonė Finnah GmbH Prozess - und Verpackungstechnik bankrutavo ir įrangos tiekimo sutartis nebuvo įgyvendinta, atsakovas pateikė naują kvietimą pieno perdirbimo technologinei įrangai įsigyti.

8Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Vokietijos įmonė Finnah GmbH Prozess- und Verpackungstechnik atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko.

9Nurodė, kad Verslo plane nėra jokių nuorodų į Patentą, o yra patiekiama informacinė medžiaga apie būsimas technologijas, nurodant informacijos šaltinį – membraninių technologijų rinkos lyderės GEA Filtarion interneto svetainę www.geafiltration.com. Tai, kad atsakovas ir UAB „Proteino technologijos“ sudarė bendradarbiavimo sutartį, dar neįrodo, kad atsakovo Verslo planas buvo paremtas Išradimu.

10Verslo plane ir PAV informacijoje atsakovas nurodė, kad rengiasi naudoti naujos kartos membranines pieno perdirbimo technologijas, tačiau Verslo plane nėra nurodyti konkretūs membranų parametrai, kurie pažeistų Patentą. Atsakovas planavo pasinaudoti kita pažangia technologine įranga, kurią kartu su technologiniu procesu (gamybos būdu) tiekia trečiasis asmuo. Ieškovai niekuo nepagrindė savo teiginio, kad Pro-Frac ™ technologija naudoja Išradimą. Ieškovų teiginį, kad kito būdo pagaminti Verslo plane nurodytų charakteristikų kazeiną, nenaudojant fermentų ir rūgščių, kaip tik Patente aprašytas gamybos būdas, neegzistuoja, vertino kaip deklaratyvų. Patente nėra nurodoma, kad tai yra beatliekinis gamybos būdas, todėl nepagrįsti ieškovų teiginiai, jog tai, kad atsakovo statomoje pieno perdirbimo gamykloje bus vykdoma beatliekinė gamyba, naudojant naujos kartos membranines pieno perdirbimo technologijas, taip pat pagrindžia Patento pažeidimą.

11Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos atsiliepime į ieškinį prašė priimti sprendimą teismo nuožiūra.

12Nurodė, kad yra atsakinga už tinkamą valstybės ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšų administravimą. Ginčas tarp ieškovų ir atsakovo yra kilęs dėl patento savininko teisių gynimo, šis ginčas nėra susijęs su Nacionalinės mokėjimo agentūros interesais ir jo baigtis jai pasekmių nesukels.

13Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Lietuvos Respublikos patentų biuras atsiliepime į ieškinį prašė priimti sprendimą teismo nuožiūra.

14Nurodė, kad ginčas vyksta dėl patento savininko teisių gynimo, o Patentų biuras nesprendžia klausimų, susijusių su patento savininko teisių gynimu.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

15Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 9 d. sprendimu ieškinį atmetė.

16Nustatė, jog byloje kilo ginčas dėl to, ar atsakovas Verslo plane ir kituose patikslinto ieškinio 10 punkte nurodytuose dokumentuose aprašydamas planuojamoje statyti pieno perdirbimo gamykloje numatomą taikyti pieno perdirbimo procesą panaudojo Patentą.

17Teismas, įvertinęs Paramos sutartį, Verslo planą, Kvietimą, 2010-08-19 atsakovo raštą dėl papildomų duomenų/dokumentų pateikimo, liudytojų parodymus ir šalių paaiškinimus, padarė išvadą, kad Paramos sutartis su atsakovu buvo sudaryta gaminti šiuose dokumentuose nurodytus pieno perdirbimo produktus remiantis inovatyviomis pieno perdirbimo technologijomis.

18Sprendė, jog Patento objektas yra kazeino gamybos būdas ir kazeino gamybos įrenginys, o ne atsakovo numatomi gaminti pieno perdirbimo produktai.

19Atsakovas numatomų gaminti pieno perdirbimo produktų gamybos įrangą kartu su technologiniu procesu įsigyja iš trečiųjų asmenų, šią įrangą kartu su technologiniu procesu atsakovui turi pasiūlyti tretieji asmenys, t. y. tretieji asmenys privalo sukurti pieno perdirbimo technologinį procesą pagal Kvietime nurodytas gamybos programas bei pasiūlyti įrangą šiam technologiniam procesui įgyvendinti (Kvietimo 2.1.1.p.). Kvietime nėra nurodyti konkretūs reikalavimai įrangai ir technologiniam procesui, kad juos būtų galima lyginti su Patentu saugomu gamybos būdu ir įrenginiu ir daryti išvadą apie konkrečios atsakovo įsigyjamos įrangos ir technologinio proceso atitikimą/neatitikimą Patentu saugomam gamybos būdui ir įrenginiui. Vertino, kad atsakovas pieno perdirbimo produktus gamins su atskiros sutarties pagrindu trečiųjų asmenų patiekta įranga ir technologiniu procesu, o ne su Verslo plane aprašyta įranga ir technologiniu procesus.

20Kad Verslo plano 5 dalyje „Technologijos ir aplinkosauga“ procesų aprašymas pateiktas labai bendrais bruožais, šis aprašymas paimtas iš esamos literatūros, kurios dalis jau nėra aktuali, kad Verslo plane aprašyti įrenginiai netinkami praktiniam įgyvendinimui, nurodyta eksperto Edgar A. S. išvadoje. Todėl Verslo plano ir kitų patikslinto ieškinio 10 punkte išvardintų dokumentų ir informacijos pateikimą Nacionalinė mokėjimų agentūra nelaikė Patentu saugomo gamybos būdo ir įrenginio panaudojimu.

21Teismo vertinimu, Paramos sutarties su atsakovu sudarymo teisėtumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl plačiau dėl ieškovo teiginių, kad su atsakovu nebūtų buvusi sudaryta Paramos sutartis, jei atsakovas Verslo plane ir kituose dokumentuose nebūtų nurodęs informacijos apie Patentu saugomą gamybos būdą ir įrenginį, nepasisakė.

22Ieškinį atmetęs iš ieškovų priteisė bylinėjimosi išlaidas: valstybės naudai iš ieškovų lygiomis dalimis 69 Eur išlaidų už procesinių dokumentų siuntimą, taip pat 61,52 Eur) teismo turėtų išlaidų už nutarties skirti ekspertizę vertimą į vokiečių kalbą.

23Nustatė, jog atsakovas pateikė įrodymus apie 7 130,81 Eur išlaidas už advokato pagalbą. Konstatavo, jog šios išlaidos viršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytus maksimalius dydžius. Atsižvelgiant į tai, kad bylos nagrinėjimas truko ilgą laiką, bylos apimtis yra didelė, byloje buvo sprendžiami specialių žinių reikalaujantys klausimai, susiję su pieno perdirbimo technologija, iš ieškovų atsakovo naudai priteisė 4 500 Eur išlaidos už advokato pagalbą.

24Nustatė, kad atsakovas ir ieškovas ŽŪK „Suvalkijos pienas“ į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėjo po 5 700 Lt. Už ekspertizės atlikimą ekspertui iš šios sąskaitos sumokėta 10 424,20 Lt (įvertinus valiutų kursą ir tarptautinio pavedimo kainą), taip pat 528,53 Lt buvo sumokėti už ekspertizės išvados vertimą į lietuvių kalbą. Depozitinėje sąskaitoje likusią 129,54 Eur (447,27 Lt) sumą sugrąžino atsakovui ir ŽŪK „Suvalkijos pienas“ lygiomis dalimis. Taip pat iš ieškovų atsakovo naudai lygiomis dalimis priteisė 1 586,07 Eur (5 476,37 Lt) išlaidų už ekspertizę ir vertimą (t. X, b. l. 124 - 132).

25III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

26Apeliantai ŽŪK „Suvalkijos pienas“ ir V. F. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą: 1) pripažinti, kad atsakovas ŽŪK „Pienas LT“ pažeidė ieškovo V. F., kaip Lietuvos Respublikos patentų registre registruoto patento Nr.5362 “Kazeino gamybos būdas ir įrenginys” savininko, teises; 2) uždrausti atsakovui ŽŪK „Pienas LT“ be ieškovo V. F. leidimo: a) gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, importuoti ar eksportuoti kazeino gamybos įrenginį, apimantį separatorių, besiskiriantį tuo, kad jį sudaro mikrofiltracijos-baltymų frakcionavimo membraninis filtras, išrūgų proteino ir kazeino baltymo membraninis ultrafiltracijos + defiltracijos membraninis filtras; kazeino gamybos įrenginį pagal 2 punktą, besiskiriantį tuo, kad mikrofiltracijos baltymų frakcionavimo membraninį filtrą sudaro membranos, kurių skiriamoji galia yra nuo 0,05 iki 5 micro m, paviršiaus plotas 50-310 m2, filtracijos greitis 50-120 l/cm2/h, o darbinė temperatūra – 5-28 C; kazeino gamybos įrenginys pagal 2 punktą, besiskiriantis tuo, kad išrūgų proteino ir kazeino baltumo membraninį ultrafiltracijos + defiltracijos membraninį filtrą sudaro membranos, kurių skiriamoji galia yra nuo 0,001 iki 0,5 micro m, paviršiaus plotas 50-310 m2, filtracijos greitis – 50-120 l/cm2/h, o darbinė tempertatūra 5-28 C; b) naudoti kazeino gamybos būdą, kai žaliavinis karvių pienas separuojamas separatoriuje, kur atskiriami riebalai ir liesas pienas, besiskiriantį tuo, kad liesą pieną po separatoriaus iš tarpinės talpos pasterizuoja pasterizatoriuje temperatūroje 50-80 C, išlaikant 15-75 sekundes, po to atšaldo iki 4-10 C temperatūros ir nukreipia į tarpinę balansinę talpą, iš kurios paduoda į mikrofiltracijos – baltymų frakcionavimo membraninį filtrą, kur pieno baltymą išskaido į kazeino ir išrūgų baltymą, o atskirtą kazeino baltymą mikrofiltracijos retentatą paduoda per tarpinę talpą į ultrafiltracijos + defiltracijos membraninį filtrą, kur gauna ultrafiltracijos retentatą – kazeino koncentratą 14-36 proc. sausųjų medžiagų, kurį nukreipia į džiovyklą, kur išdžiovina iki 4-6 proc. drėgnumo, o gautus vandenyje tirpius kazeino miltus nukreipia į atvėsinimo cikloną bei fasavimą, ir naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tiesiogiai tokiu būdu gautą gaminį; 3) priteisti iš atsakovo ŽŪK „Pienas LT“ ieškovo V. F. naudai bylinėjimosi išlaidas. Nurodė šiuos nesutikimo su skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu argumentus:

  1. Pirmosios instancijos teismas įrodymus vertino selektyviai, netyrė ir nevertino jų viseto.

27Paaiškino, jog apeliantas V. F. yra UAB „Proteino technologija“ akcininkas, suteikęs šiai įmonei leidimą Patentą naudoti ir jį licencijuoti kitiems asmenims. Atsakovas ŽŪK „Pienas LT“ ir UAB „Proteino technologija“ sudarė 2009 m. rugsėjo 11 d. jungtinės veiklos sutartį, kurios pagrindu šalys susitarė bendradarbiauti atsakovui vykdant Projektą. Taigi, UAB „Proteino technologija“ ir apeliantas V. F. konsultavo atsakovą Projekto vykdymo techniniais klausimais, įrengimų parengimo ir jų įsigijimo klausimais. Apeliantų nuomone, tokiu būdu atsakovui buvo perduota pažangioji patirtis (anglų k. know – how), kuria atsakovas naudojosi projekto įgyvendinimo procese. Šiuos teiginius apeliantas grindžia šiomis faktinėmis aplinkybėmis bei rašytiniais įrodymais: A) apelianto V. F., kaip UAB „Proteino technologija“ atstovas, parengė ir atsakovo atstovui N. N. pateikė naujos pieno perdirbimo įmonės projekto pristatymą 2009 m. spalio 9 d. atsakovo pajininkų susirinkime. Tai įrodo N. N. elektroniniai laiškai UAB „Proteino technologijos“ vadovui R. M., nuotraukos, vaizduojančios UAB „Proteino technologijos“ akcininko A. Š. projekto pristatymą atsakovo nariams. B) Projekto pristatyme buvo aprašytas kazeino gamybos būdas, identiškas Patente aprašytajam. Tai įrodo Pristatymo 12 puslapyje (skaidrėje) pateikti skaičiavimai, kurie atitinka Projekto verslo plano 40 puslapyje 15 lentelėje pateiktus skaičiavimus. C) Apeliantas V. F. parengė ir atsakovui pateikė atsakymus į Europos Komisijos paklausimą ir pagrindė projekto techninę dalį. Tai patvirtina atsakovo atstovo N. N. elektroniniai laiškai ir apelianto parengti paaiškinimai, skirti Europos Komisijai. D) UAB „Proteino technologija“ ir apeliantas V. F. pateikė atsakovui drauge su Lenkijos įmone „Milk Hydrosan Ltd“ parengtą pagal Projekto verslo planą pritaikytą komercinį pasiūlymą, kuriame panaudotas Patentas; parengta ir atsakovui pateikta preliminari naujos pieno perdirbimo įmonės paruošiamųjų darbų sąmatą, pateikė sąskaitą už paslaugas. Visi šie įrodymai yra byloje. Pažymėjo, jog 2009 m. rugsėjo 11 d. jungtinės veiklos sutarties 1.1. punktu šalys susitarė, jog atsakovas įsigis Patento licenciją. Apeliantų nuomone, visos šios aplinkybės ir pateikti įrodymai pagrindžia, kad atsakovas kartu su UAB „Proteino technologija“ ketino vykdyti naujos pieno perdirbimo gamyklos projektą, t. y. visi atsakovo Projektui skirti dokumentai buvo sudaryti taip, jog po to su UAB „Proteino technologija“ būtų sudaryta licencinė Patento sutartis.

  1. Atsakovas privalo Projektą vykdyti nenukrypdamas nuo verslo plano. Teigia, kad vykdydamas projektą pareiškėjas privalo projektą vykdyti nenukrypdamas nuo Verslo plano, kuris nagrinėjamas vertinant atsakovo paramos paraišką ir jo pagrindu priimamas sprendimas dėl paramos skyrimo. Todėl pirmosios instancijos teismo nurodytas argumentas, jog atsakovas pieno perdirbimo produktus gamins atskiros sutarties pagrindu trečiųjų asmenų pateikta įranga ir technologiniu procesu, o ne Projekto verslo plane aprašyta įranga ir technologiniu procesu yra visiškai nepagrįsti. Nurodo, jog finansinė parama atsakovo Projektui buvo skirta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-373 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Pagal Taisyklių 2 punkto nuostatą verslo planas yra sudedamoji ir neatskiriamoji paramos paraiškos dalis. Remiantis verslo planu vertinama paraiška ir priimamas sprendimas paraišką tenkinti ar netenkinti, ar sudaryti sutartį su pareiškėju, ar skirti finansavimą. Pagal Taisyklių 130 punktą jokie su nacionaline mokėjimų agentūra nesuderinti nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo neleidžiami. Taip pat Nacionalinė mokėjimų agentūra ne vėliau kaip po 5 metų nuo sprendimo skirti paramą priėmimo vertina veiklos sritį verslo planui.
    1. Eksperto Edgar A. S. išvada netiksli bei dėl pasikeitusių aplinkybių neapima ginčo dalyko, todėl pirmosios instancijos teismas šia išvada vadovautis negalėjo.

28Apeliantų nuomone, eksperto Edgar A. S. išvada pagrįsta prielaidomis, dėl akivaizdžių faktinių klaidų neįmanoma nustatyti ką ekspertas norėjo pasakyti, ar jis teisingai suprato jam užduotus klausimus ir pateiktą medžiagą. Ekspertas nurodė, jog pagrindinis skirtumas tarp verslo plane ir Patente nurodytų kazeino gamybos būdų yra tas, kad liesas pienas prieš pasterizavimą pirmą kartą mikrofiltruojamas. Pažymėjo, jog Patento apibrėžtyje pieno mikrofiltracija vyksta po pasterizavimo. Be to eksperto išvadoje pateikti argumentai suformuluoti kaip prielaidos . Apeliantai teismo prašė skirti papildomą ekspertizę, siekiant pašalinti neaiškumus, tačiau teismas neskyrė. Pasak apeliantų, ekspertas pirma turėjo vertinti Finnah GmbH Prozess – und Verpackungstechnik ir atsakovo naudojamą kazeino gamybos būdą ir tik po to, nustačius jų panašumą, rezultatus sulyginti su Patentu saugomu gamybos būdu.

  1. Dėl kitų įrodymų vertinimo.

29Teigia, jog liudytojų M. K. ir N. N. parodymai prieštarauja verslo logikai, nes siekiant gauti 14 717 777,74 Eur Projekto kompensaciją nėra logiška remtis tik viešai prieinama informacija, nesant pieno perdirbimo srities specialistu. Nei vienas iš apklaustų liudytojų negalėjo rišliai paaiškinti kaip buvo rengiamas Verslo planas ir Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

30Atkreipė dėmesį, kad Patentu teisinė apsauga suteikta ne tik kazeino gamybos įrenginiui, bet ir jo gamybos būdui. Atsakovo verslo plane bei kituose dokumentuose aprašytas pieno perdirbimo būdas bei įrenginiai, kuriuos atsakovas naudos perdirbdamas pieną yra ekvivalentiškas išradimo apibrėžčiai, nurodytai Patente (t. X, b. l. 137 – 147).

31Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas ŽŪK „Pienas LT“ prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 9 d. sprendimą nepakeistą. Nurodė šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu pagrindinius argumentus:

321. Atsakovas niekada savo veikloje nenaudojo apeliantui V. F. priklausiančio Patento. Vien ta aplinkybė, kad buvo sudaryta 2009 m. rugsėjo 11 d. jungtinės veiklos sutartis dar nereiškia, jog Verslo planui buvo panaudotas Patentas. Atsakovas negavo ir nepasirašė jokios Licencinės sutarties dėl Patento naudojimo. Jungtinės veiklos sutartis buvo nutraukta, UAB „Proteino technologijos“ nėra nagrinėjamos bylos šalis. Apeliaciniame skunde nepagrįstai remiamasi atsakovo ir UAB „Proteino technologijos“ atstovų elektroniniu susirašinėjimu, nes šiuos įrodymus 2015 m. vasario 6 d. teismo posėdžio metu buvo atsisakyta priimti.

33Pažymėjo, kad Verslo plane yra pateiktos įrenginių išdėstymo schemos, kurios yra principinės, jose nurodyti pagrindiniai etapai, jų atlikimo eiga. Jokių nuorodų į apelianto P. V. plane nėra, jame nurodytas informacijos šaltinis yra membraninių technologijų rinkos lyderės GEA Filtration interneto svetainė www.geafiltration.com. Į bylą yra pateiktas atsakovo Kvietimas dalyvauti apklausoje ir pateikti pasiūlymą, t. y. tiekėjas turėjo pasiūlyti įrangą ir įrengimus pieno perdirbimo technologiniu procesui pagal Kvietime nurodytas gamybos programas įgyvendinti. Taigi, tiekėjas privalėjo pateikti detalią informaciją apie siūlomą pieno perdirbimo technologinė procesą bei įrangą ir įrengimus.

342. Kadangi verslo plane pateikta tik bendro pobūdžio informacija, o konkrečią įrangą kartu su pieno perdirbimo technologiniu procesu turėjo pasiūlyti tiekėjas, garantuojantis, jog nebus pažeistos jokios trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisės, sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad šios bylos dalykas nėra Paramos sutarties teisėtumas.

353. Jeigu Patentas atitinka verslo plane nurodytą viešai skelbiamą informaciją, atsakovui kilo abejonės dėl Patento patentabilumo. Ekspertas Edgar A. S. atsakė, jog Patento aprašytas gamybos būdas skiriasi nuo atsakovo nurodyto gamybos būdo. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teisme vyksta ginčas dėl Patento pripažinimo negaliojančiu.

364. Atsakovo nuomone, nebuvo pagrindo skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę, nes eksperto Edgar A. S. pateikta išvada yra aiški ir išsami, apeliantai neteikė teismui jokių įrodymų, pagrindžiančių ekspertizės neišsamumą, neaiškumą. Atsakovo ir trečiojo asmens Vokietijos įmonės Finnah Gmgh Prozess – und Verpackungstechnik sutartis nebuvo įgyvendinta dėl trečiojo asmens bankroto (t. X, b. l. 161 – 164).

37Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos prašo bylą nagrinėti ir priimti procesinį sprendimą savo nuožiūra. Nurodo, jog ginčas nėra susijęs su Agentūros interesais ir jo baigtis teisinių pasekmių jai nesukels, todėl nuomonės į apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus nereiškia (t. X, b. l. 155 – 156).

38Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra, kadangi byloje sprendžiami klausimai tiesiogiai nėra susiję su Valstybinio patentų biuro pareigų vykdymu (t. X, b. l. 158 – 160).

39IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

40Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad ieškovas V. F. yra į Lietuvos Respublikos patentų registrą įrašyto Patento Nr. 5362 „Kazeino gamybos būdas ir įrenginys“ savininkas. Išradimą, kuriam išduotas patentas, sudaro membraninis kazeino gamybos būdas, kai žaliavinis karvių pienas separuojamas separatoriuje, kur atskiriami riebalai ir liesas pienas. Nauja yra tai, kad liesas pienas po separatoriaus iš tarpinės talpos yra pasterizuojamas plokšteliniame pasterizatoriuje temperatūroje 50-80 C, išlaikant 15-75 sekundes, po to atšaldomas iki 4-10 C temperatūros ir nukreipiamas į tarpinę balansinę talpą, iš kurios paduodamas į mikrofiltracijos – baltymų frakcionavimo membraninį filtrą, kur pieno baldymas išskaidomas į kazeino ir išrūgų baltymą. Atskirtas kazeino baltymas mikrofiltacijos retentatas paduodamas per tarpinę talpą į ultrafiltracijos + defiltracijos membraninį filtrą, kur gaunamas ultrafiltracijos retentatas – kazeino koncentratas 14-36 proc. sausųjų medžiagų, kuris nukreipiamas į džiovyklą, kur išdžiovinama iki 4-6 proc. sausųjų medžiagų, kuris nukreipiamas į džiovyklą, kur išdžiovinama iki 4-6 proc. drėgnumo, o gauti vandenyje tirpūs kazeino miltai nukreipiami į atvėsinimo cikloną bei fasavimą. Kazeino gamybos įrenginį sudaro mikrofiltracijos baltymų frakcionavimo membraninis filtras, kazeino baltymo membraninis ultarfiltracijos defiltracijos sukoncentravimo filtras, išrūgų baltymo ultrafiltracijos sukoncentravimo membraninis filtras. Išradimo apibrėžtis yra tokia: “ 1. Kazeino gamybos būdas, kai žaliavinis karvių pienas separuojamas separatoriuje, kur atskiriami riebalai ir liesas pienas, besiskiriantis tuo, kad liesą pieną po separatoriaus iš tarpinės talpos pasterizuoja pasterizatoriuje temperatūroje 50-80 C, išlaikant 15-75 sekundes, po to atšaldo iki 4-10 C temperatūros ir nukreipia į tarpinę balansinę talpą, iš kurios paduoda į mikrofiltracijos – baltymų frakcionavimo membraninį filtrą, kur pieno baltymą išskaido į kazeino ir išrūgų baltymą, o atskirtą kazeino baltymą mikrofiltracijos retentatą paduoda per tarpinę talpą į ultrafiltracijos + defiltracijos membraninį filtrą, kur gauna ultrafiltracijos retentatą – kazeino koncentratą 14-36 proc. sausųjų medžiagų, kurį nukreipia į džiovyklą, kur išdžiovina iki 4-6 proc. drėgnumo, o gautus vandenyje tirpius kazeino miltus nukreipia į atvėsinimo cikloną bei fasavimą, ir naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tiesiogiai tokiu būdu gautą gaminį. 2. Kazeino gamybos įrenginys, apimantis separatorių, besiskiriantis tuo, kad jį sudaro mikrofiltracijos-baltymų frakcionavimo membraninis filtras, išrūgų proteino ir kazeino baltymo membraninis ultrafiltracijos + defiltracijos membraninis filtras. 3. Kazeino gamybos įrenginį pagal 2 punktą, besiskiriantis tuo, kad mikrofiltracijos baltymų frakcionavimo membraninį filtrą sudaro membranos, kurių skiriamoji galia yra nuo 0,05 iki 5 micro m, paviršiaus plotas 50-310 m2, filtracijos greitis 50-120 l/cm2/h, o darbinė temperatūra – 5-28 C. 4. Kazeino gamybos įrenginys pagal 2 punktą, besiskiriantis tuo, kad išrūgų proteino ir kazeino baltumo membraninį ultrafiltracijos + defiltracijos membraninį filtrą sudaro membranos, kurių skiriamoji galia yra nuo 0,001 iki 0,5 micro m, paviršiaus plotas 50-310 m2, filtracijos greitis – 50-120 l/cm2/h, o darbinė tempertatūra 5-28 C.“ (T. I, b. l. 14, 15 - 21).

41Ieškovai V. F. ir ŽŪK „Suvalkijos pienas“ sudarė 2010 m. gegužės 20 d. licencinę sutartį, pagal kurią V. F. suteikė ŽŪK „Suvalkijos pienas“ teisę naudotis visomis Patento savininko teisėmis (t. I, b. l. 22 - 24). Atsakovas ŽŪK „Pienas LT“ pateikė Nacionalinei mokėjimų agentūrai 2010-05-31 paramos paraišką pagal Kaimo plėtros 2007 – 2013 metų plano priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įsteigiant naujas pieno perdirbimo įmones“ (t. I, b. l. 114 - 116). Kartu su paraiška atsakovas pateikė Verslo planą (T. I, b. l. 117-138 ), kaip numatyta Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės veiklos didinimas“ antrosios veiklos srities „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų 2010-04-22 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr.3D-373 (toliau – Taisyklės), 1 priede „Paramos paraiškos forma“. Atsakovas ŽŪK „Pienas LT“ ir Nacionalinė mokėjimų agentūra sudarė 2010-10-01 Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ paramos sutartį Nr.1PP-KK-10-1-002555-PR001 (T. I, b. l. 96 - 113). Paramos sutartimi atsakovas įsipareigojo įgyvendinti projektą „Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ plėtra įkuriant naują modernią pieno perdirbimo gamyklą“ Nr.1PP-KK-10-1-002555-PR001“ (toliau – Paramos sutartis), o Nacionalinė mokėjimų agentūra įsipareigojo Paramos sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis kompensuoti iki 60 proc. visų tinkamų kompensuoti projekto išlaidų. Atsakovas ŽŪK „Pienas LT“ pateikė Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo informaciją, kurios sudedamąja dalimi yra Verslo plano 5 dalis „Technologijos ir aplinkosauga“ (T.VII, b. l. 87-113).

42Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento atrankos 2012-11-05 išvadoje, Dėl pieno perdirbimo gamyklos poveikio aplinkai vertinimo, Nr.100(PAV)-D2-2503 nurodyta, kad pieno perdirbimo gamyklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, nes objektas nepatenka į saugomas teritorijas, apsaugos zonas, technologinių procesų, kurių metu būtų išskiriama teršalų į aplinkos orą, nenumatoma, oro taršos šalinis bus tik iš dujinės katilinės, gamybinio proceso metu taikomos beatliekinės technologijos, neigiamo poveikio aplinkai planuojamos veiklos metu neprognozuojama (t. VII, b. l. 112-113). Atsakovas ŽŪK „Pienas LT“, atsakydamas į Nacionalinės mokėjimų agentūros 2010-07-30 paklausimą Nr. PPD-(SD)-705, 2010-08-19 rašte, Dėl papildomų duomenų/dokumentų pateikimo, nurodė, kad naujoje modernioje pieno perdirbimo gamykloje numatoma diegti pieno perdirbimo technologinė įranga remiasi inovatyviomis pieno filtravimo ir frakcionavimo technologijomis; prie šio rašto pridėjo UAB „Laisva linija“ 2010-08-17 raštą, Dėl „Pienas LT pieno perdirbimo technologijų (t. VII, b. l. 118-122).

43Dėl apeliantų pateiktų paaiškinimų ir naujų įrodymų

44Apeliacinės instancijos teismas 2016 m. kovo 25 d. gavo apeliantų paaiškinimus bei naujus įrodymus. Vadovaujantis CPK 314 straipsniu apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Pagal CPK 323 straipsnį pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama. Susipažinus su apeliantų paaiškinimuose nurodomomis aplinkybėmis, matyti, kad dalis jų yra kartojama, o dalis – nurodoma naujai. Šalių pateiktų naujų procesinių dokumentų ir įrodymų priėmimas reikštų, jog apeliacinės instancijos teismas išeina ne tik už atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį nagrinėjimo ribų (CPK 306 straipsnio 2 dalis, 320 straipsnis), bet ir imasi tirti naujus, pirmosios instancijos teisme nenagrinėtus faktus, grindžiamus naujais įrodymais. Atsižvelgiant į paminėtų proceso teisės normų reikalavimus, apeliantų paaiškinimus bei įrodymus atsisakoma priimti ir jie grąžinami apeliantams.

45Dėl Verslo plano atitikties Patento Nr. 5362 saugomam objektui

46Patentų įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išradimo apibrėžtis nustato patento suteikiamos teisinės apsaugos ribas. Išradimo apibrėžties reikšmė patento suteikiamos teisinės apsaugos apimčiai atkartota ir Patentų įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje, nurodant, kad išradimo aprašymas ir brėžiniai skiriami išradimo apibrėžčiai paaiškinti. Be to, nurodyto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išradimo apibrėžtis apima ne tik visus joje išdėstytus požymius, bet ir juos atitinkančius ekvivalentus. Patentų įstatymo 38 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad požymis yra laikomas ekvivalentišku nurodytajam išradimo apibrėžtyje, jeigu jis atlieka tą pačią funkciją ir tokiu pat būdu, duoda tokį pat kaip ir išradimo apibrėžtyje nurodytas požymis rezultatą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-03-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2014).

47Pagal Patentų įstatymo 26 straipsnio 1 dalį, kai patento objektas yra gaminys, patento savininkas turi išimtinę teisę drausti kitiems asmenims be jo leidimo naudoti, siūlyti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tiesiogiai tuo būdu gaunamą gaminį.

48Patento Nr. 5362 objektas – kazeino gamybos būdas ir įrenginys; Patento paskelbimo data 2006 m. spalio 25 d. (t. I, b. l. 15). Pagal Lietuvoje pasirinktą vadinamąją pareikštinę patentavimo sistemą Valstybinis patentų biuras, patentuodamas išradimą, netikrina išradimo patentabilumo (pagal 1994 m. Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklių 39 straipsnio 8 dalį, išduodamas patentą VPB negarantuoja išradimo naujumo, išradimo lygio ir pramoninio pritaikomumo). Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-13-565/2016 pagal ieškovo ŽŪK „Pienas LT“ ieškinį dėl Lietuvos Respublikoje išduoto patento Nr. 5362 „Kazeino gamybos būdas ir įrenginys“ pripažinimo negaliojančiu atsakovams ŽŪK „Suvalkijos pienas“, V. F., trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras. Apeliacinio skundo nagrinėjimo dienai Patentas Nr. 5362 galioja.

49Atsakovas ŽŪK „Pienas LT“ Verslo plane (t. I, b. l. 120) ir internetiniame tinklalapyje nurodo, jog gamykla, kuri statoma Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje, pagal naujausias technologijas gamins išrūgų baltymų koncentratus (MSPC80), mineralinį pieno baltymų koncentratą (MiccC85), pieno baltymų koncentratą (MPC85), grietinėlę ir laktozės filtratą (Milk permeat powder) http://pienaslt.lt/index.php?route=information/information&information_id=23).

50Eksperto dr. inž. Edgar A. S., išvadoje yra išaiškinta, kad MicCC 85 – micelinis kazeino koncentratas su ne mažiau kaip 85 proc. baltymų, MPC 85 – pieno baltymų koncentratas su ne mažiau kaip 85 proc. baltymų, MSPC/WPC – pieno serumo baltymų koncentratas/išrūgų baltymo koncentratas, MPP – laktozė (t. V, b. l. 68 - 69).

51Kazeinas (lot. k. caseus (kilm. casei) — sūris), sudėtinis pieno baltymas, fosfoproteidas; balti beskoniai ir bekvapiai milteliai; jame yra visų žmogaus organizmui reikalingų aminorūgščių (http://www.tv3.lt/zodynas/tarptautiniai-zodziai/K/kazeinas). Taigi, kazeinas yra pieno baltymas, išskirtas iš pieno (Vaitkevičiūtė V., Vilnius, Tarptautinių žodžių žodynas, 2002, l. 514 (t. II, b. l. 187).

52Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 18 d. administracinę bylą Nr. I-375-815/2012 pagal pareiškėjo ŽŪK „Suvalkijos pienas“ skundus dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovėms Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui ŽŪK „Pienas LT“. Šioje administracinėje byloje ŽŪK „Suvalkijos pienas“ rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad Lietuvos agrarinio ekonomikos instituto 2010 m. rugpjūčio 12 d. išvados 5 dalyje aiškiai nurodoma, kad ŽŪK „Pienas LT“ ketinamus gaminti pieno baltymų ir pieno išrūgų baltymų koncentratus Lietuvoje jau gamina Medeikių pieno cechas, <...>. Tai, kad ŽŪK „Pienas LT“ ketinamas gaminti pieno baltymo koncentratas nėra naujas Lietuvoje patvirtina ir atsakovė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, kadangi Žemės ūkio ministro 1999 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl pieno baltymų koncentrato eksporto subsidijavimo 1999 m. vasaros laikotarpiu“ buvo aiškiai nurodyta, kad dar 1999 metais ŽŪK „Pienas LT“ ketinamas gaminti produktas – pieno baltymo koncentratas yra žinomas ir jo eksportą jau nuo 1999 metų subsidijavo valstybė.

53Dr. doc. E. T. (Kauno kolegija), 2012 m. vasario 7 d. straipsnyje „Tausojančios sūrių technologijos” rašė: „Dauguma Lietuvos fermentinių sūrių gamybos įmonių naudoja beatliekines išrūgų perdirbimo technologijas: separuojant išrūgas gaunama sūrio masė, kuri panaudojama lydytų sūrių gamyboje; atskyrus išrūgų grietinėlę, gaminamas sviestas; panaudojant sudėtingesnius atskyrimo būdus, iš išrūgų gaunamas išrūgų baltymų koncentratas, kuris džiovinamas džiovyklose; o atskyrimo metu gautas „vanduo“ (jame yra labai daug pieno cukraus, t. y. - laktozės) perdirbamas į maistinį pieno cukrų, kuris vėliau sutirštinamas, panaudojant specialius džiovinimo būdus“ (http://www.vartotojai.lt/index.php?id=7646).

54Taigi, tiek V. F. P. Nr. 5362 gaminamas kazeinas, tiek ir ŽŪK „Pienas LT“ ketinamas gaminti mineralinis pieno baltymų ir išrūgų baltymų koncentratai Lietuvoje yra plačiai žinomi.

55Apelianto teigimu, visi atsakovo Projektui skirti dokumentai buvo sudaryti taip, jog tolimesniam projekto įgyvendinimui su UAB „Proteino technologija“ būtų sudaryta licencinė Patento sutartis.

56Nustatyta, jog UAB „Proteino technologijos“ ir atsakovas ŽŪB „Pienas LT“ sudarė 2009 m. rugsėjo 11 d. jungtinės veiklos sutartį, kurios 2.1.2. punkto 3 papunkčiu susitarė dėl Verslo plano parengimo, UAB „Proteino technologijos“ įsipareigojo prisiimti atsakomybę už Projekto vystymą organizuojant konkursus, įskaitant verslo plano, techninio projekto, poveikio aplinkai veiksmingumo parengimą ir kt. (Sutarties 3.3.1. punktas); šios sutarties Priedo 1.1. punktu susitarė dėl Patento licencijos įsigijimo (t. VIII, b. l. 66 – 69, 70, 71 - 72).

57UAB „Proteino technologijos“ nėra bylos šalis. Byloje ginčo dėl 2009 m. rugsėjo 11 d. jungtinės veiklos sutarties teisėtumo nėra. 2009 m. rugsėjo 11 d. jungtinės veiklos sutartis šalių susitarimu buvo nutraukta 2010 m. vasario 9 d. (t. VIII, b. l. 73 – 74). Byloje ginčo dėl 2010 m. vasario 9 d. jungtinės veiklos sutarties nutraukimo teisėtumo nėra. Atsakovas ŽŪK „Pienas LT“ ir Nacionalinė mokėjimų administracija sudarė 2010 m. spalio 1 d. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“ paramos sutartį Nr.1PP-KK-10-1-002555-PR001 (t. I, b. l. 96-113). Ginčo dėl 2010 m. spalio d. Paramos sutarties teisėtumo byloje nėra.

58Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad UAB „Proteino technologijos“ nėra bylos šalis taip pat į tai, jog 2009 m. rugsėjo 11 d. jungtinės veiklos sutartis, 2010 m. vasario 9 d. jungtinės veiklos sutarties nutraukimo ir 2010 m. spalio 1 d. Paramos sutartis yra teisėtos, vertina, jog UAB „Proteino technologija“ (ir V. F.) konsultavo atsakovą ir atsakovas teisėtai remiantis susitarimų pagrindu naudojosi tuo Projekto rengimo procese, siekiant sudaryti Paramos sutartį. Tačiau tai neįrodo, jog verslo plane buvo tiesiogiai panaudotas ieškovų patentas. Atsižvelgiant į tai, apeliantų teiginiai, dėl atsakovo be Patento savininko leidimo panaudojimo Verslo plane Patento apibrėžtį, atmestini kaip nepagrįsti.

59Sprendžiant, ar į atsakovo Verslo planą buvo perkelta Patento Nr. 5362 kazeino gamybos būdo apibrėžtis, iš Patento Nr. 5362 Išradimo apibrėžties nustatyta, jog: „žaliavinis karvių pienas separuojamas separatoriuje, kur atskiriami riebalai ir liesas pienas, besiskiriantis tuo (nauja yra tai), kad liesas pienas po separatoriaus iš tarpinis talpos pasterizuojamas plokšteliniame pasterizatoriuje temperatūroje 50 – 80 o C, išlaikant 15 – 75 sekundes, po to atšaldoma iki 4 – 10 o C temperatūros ir nukreipiamas į tarpinę balansinę talpą, iš kurios paduodamas į mikrofiltracijos – baltymų frakcionavimo filtrą, kur pieno baltymas išskaidomas į kazeino ir išrūgų baltymą. Atskiras kazeino baltymas mikrofiltracijos retentatas paduodamas per tarpinę talpą į ultrafiltracijos + defiltracijos membraninį filtrą, kur gaunamas ultrafiltracijos retentatas – kazeino koncentratas 14 – 36 proc. sausųjų medžiagų, kuris nukreipiamas į džiovyklą, kur išdžiovinama iki 4 – 6 proc. drėgnumo, o gauti vandenyje tirpaus kazeino miltai nukreipiami į atvėsinimo cikloną bei fasavimą“ (t. I, b. l. 17, 20). ŽŪB „Pienas LT“ Verslo plane visas planuojamas pieno perdirbimo procesas suskirstytas į etapus: I perdirbimo etapas – žalio pieno pasterizavimas (71 o C, 15 sekundžių), II perdirbimo etapas – separavimas (35 – 45 o C), III perdirbimo etapas – grietinėlės pasterizavimas (125 o C, 4 sekundes), IV perdirbimo etapas – grietinėlės homogenizavimas, V perdirbimo etapas – lieso pieno mikrofiltravimas, VI perdirbimo etapas – pieno baltymo ultafiltravimas, VII perdirbimo etapas – miceliarinio pieno baltymų koncentrato garinimas ir džiovinimas, VIII perdirbimo etapas – pieno išrūgų ultrafiltravimas, perdirbimo etapas, IX perdirbimo etapas – atvirkštinis osmosas, X perdirbimo etapas – pieno išrūgų koncentrato ir laktozės garinimas ir džiovinimas. Kiekvienas perdirbimo etapas aprašytas (t. I, b. l. 120).

60Atlikus apelianto Patente Nr. 5362 ir atsakovo Verslo plane siūlomų pieno perdirbimo gamybos būdų lyginamąją analizę, nustatyta:

61Patente Nr. 5362 ir Verslo plane siūlomų

62pieno perdirbimo gamybos būdų sutapimai

63Patente Nr. 5362 ir Verslo plane siūlomų

64pieno perdirbimo gamybos būdų skirtumai

65Separavimo procesas - atskiriamas liesas pienas ir grietinėlė. Pasterizavimas - pasterizuota ir homogenizuota grietinėlė ir pasterizuotas liesas pienas. Mikrofiltracija, kur gaunamas permeatas: pieno serumas. Ultrafiltracija, kur gaunamas retentatas: pieno kazeino koncentratas, permeatas: pieno serumas. Išgarinimas– džiovinimas. Verslo plane aprašytas IX atvirkštinio osmoso etapas, kuris Patente Nr. 5362 nėra paminėtas, t.y. verslo plane patektas pieno baltymo, grietinėlės, išrūgų ir laktozės gavimo būdas skiriasi nuo Patente Nr. 5362 aprašyto būdo. Verslo plane aprašytame mikrofiltracijos procese gaunamas retentatas: kazeino koncentratas, o Patente aprašytame mikrofiltracijos procese gaunamas retentatas: kazeino - vandens tirpalas. Verslo plane nėra nurodyti ultrafiltracijos ir defiltracijos parametrai. Verslo plane aprašytame džiovinimo procese gaunami pieno kazeino milteliai, išrūgų milteliai, o Patente aprašytame džiovinimo procese gaunami kazeino baltymai TS 74-85 proc. Pagal Patento apibrėžį, kazeino koncentratas nukreipiamas į džiovyklą, kur išdžiovinamas iki 4- 60 proc. drėgnumo, o gauti kazeino miltai nukreipiami į atvėsinimo cikloną ir fasavimą, o Verslo plane baltymo koncentratas yra garinamas, po to džiovinamas karštu oru.

66Teisėjų kolegijos vertinimu, Verslo plane yra aprašytas tik iš dalies panašus, tačiau ne identiškas Patente Nr. 5362 aprašytajam pieno perdirbimo gamybos būdas.

67Dėl gamybos būdo ir įrangos

68Apeliantai įrodinėja, kad atsakovas Verslo plane nurodė tuos pačius gamybos būdus, kokie yra saugomi Patentu Nr. Nr. 5362.

69Iš Patento Nr. 5362 nustatyta, kad siūlomas membraninis kazeino gamybos būdas (t. I, b. l. 17). Iš ŽŪB „Pienas LT“ Verslo plano nustatyta, jog numatomojoje pieno perdirbimo gamykloje planuojama taikyti naujos kartos membranines pieno perdirbimo technologijas (t. I, b. l. 120).

70Iš viešai skelbiamos informacijos matyti, jog pieno produkcijos gamyboje yra naudojamos membraninės pieno perdirbimo technologijos, pavyzdžiui, vienos didžiausių ir moderniausių pieno perdirbimo įmonių Lietuvoje – ŽEMAITIJOS PIENAS, bėgant metams ir konsultuojantis su geriausiomis Europos ir JAV firmomis, didžiausią dėmesį skiriant naujoms technologijoms diegti, naudojant pažangiausią pasaulyje membraninę pieno valymo technologiją „Bactocath“, išsiplėtė gaminamų produktų įvairovę, pagerėjo jų kokybė (http://www.zpienas.lt/apie-kompanija/imones-istorija). Lieso pieno koncentratas ir grietinė Jelgavos įmonėje bus gaminama pagal vienintelę Baltijos šalyse Šveicarijos firmos „MMS AG“ užpatentuotą membraninę technologiją. Ši sistema leidžia išsaugoti visas gerąsias ir naudingąsias pieno savybes (http://www.delfi.lt/verslas/kaimas/kooperatine-pienine-latvijoje-viltis-ar-spyris lietuviams.d?id=58980103). Be membraninių pieno perdirbimo technologijų, pieno perdirbimo gamybos procese yra naudojamos ultra ir nanofiltracija (tokia perdirbimo technologija naudojama AB „Rokiškio sūris“ (http://www.mokslasirtechnika.lt/mokslo-naujienos/nanotechnologija-pienininkyst-je.html).

71Konstatuotina, jog atsakovo gamykloje ketinami gaminti pieno perdirbimo produktai pasitelkus inovatyvias pieno perdirbimo technologijas, t. y. membranines pieno perdirbimo technologijas, kurios Lietuvos rinkoje pieno produkcijos gamyboje yra žinomos ir naudojamos, kadangi dauguma pieno perdirbimo gamybos įmonių naudoja beatliekines pieno ir išrūgų perdirbimo technologijas (baltymų kiekis piene normalizuojamas pasitelkus membraninius filtrus).

72Sprendžiant, ar į atsakovo Verslo planą buvo perkelta Patento Nr. 5362 kazeino gamybos įrangos apibrėžtis nustatyta, kad Patente Nr. 5362 nurodytas kazeino gamybos įrenginys apima separatorių, besiskiriantį tuo, kad jį sudaro mikrofiltracijos – baltymų frakcionavimo filtras, išrūgų proteino ir kazeino baltymų membraninis ultrafiltracijos + defiltracijos membraninis filtras. Mikrofiltracijos baltymų frakcionavimo membraninį filtrą bei išrūgų proteino ir kazeino baltymo membraninį ultrafiltracijos + defiltracijos membraninį filtrą sudaro skirtingų skiriamųjų galių membranos, kurių paviršių plotai, filtracijos greičiai ir darbinė temperatūra sutampa (t. I, b. l. 20). Verslo plane 25 paveikslėlyje atsakovas pateikė instaliuotų membraninių filtravimo įrenginių fotonuotraukas (t. I, b. l. 130), iš 24 paveikslėlio matyti, kad ketinama įdiegti mikrofiltravimo liniją ir ultrafiltravimo linijas (t. I, b. l. 128), 21 paveikslėlyje pateikta principinė mikrofiltravimo schema, 22 paveikslėlyje pateikta principinė pieno baltymų ultrafiltravimo schema, 26 paveikslėlyje pateikta principinė pieno išrūgų ultrafiltravimo schema, 27 paveikslėlyje pateikta principinė atvirkštinio osmoso schema pateiktos su nuorodomis į GEA interneto svetainę www.geafiltration.com (t. I, b. l. 125, 126, 131, 132).

73Pirmosios instancijos teisme liudytojai M. K. ir N. N. parodė, kad Verslo plano 5 dalį „Technologijos ir aplinkosauga“ jie parengė naudodamiesi jiems prieinama vieša informacija, tame tarpe ir interneto svetainėje www.geafiltration.com pateikiama informacija. Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių, jog šiems asmenims trūksta žinių, patirties ir išsilavinimo Verslo planui parengti. Nacionalinės mokėjimų agentūros atstovai 2014 m. spalio 21 d. teismo posėdžio metu nurodė, kad Verslo plane paprastai pateikiama bendra informacija apie planuojamą investiciją, teikiant paramą svarbu, kad būtų gaminamas produktas, kuris yra remiamas atitinkamos programos.

74Apeliantas nurodo, jog 15 lentelė išvardinti pieno perdirbimo etapai, 23, 24, 29 paveikslėlyje įrenginių išdėstymo schemos atitinka Patento apibrėžtį (atsakovo pasirinkto kazeino gamybos būdo požymiai yra ekvivalentiški nurodytiems Išradimo apibrėžtyje).

75Teisėjų kolegija pažymi, kad Verslo plane nėra numatytos tarpinės talpos, kurios aprašytos Išradimo apibrėžtyje, todėl vien dėl šių įrenginių trūkumo negalima konstatuoti, jog 15 lentelėje išvardinti pieno perdirbimo etapai, 23, 24, 29 paveikslėlyje įrenginių išdėstymo schemos atitinka Patento apibrėžtį. Patente Nr. 5362 ir Verslo plane siūlomų pieno perdirbimo etapų skirtumai yra plačiau aprašyti teismo sudarytoje lentelėje. Konstatuotina, jog atsakovo Verslo plane atsakovo aprašytos membraninės technologijos (įrenginiai) nėra analogiški Patente Nr. 5362 nurodytajam kazeino gamybos įrenginiui ir verslo plane pateiktos įrenginių išdėstymo schemos yra principinės.

76Dėl eksperto pateiktos išvados ir kitų įrodymų vertinimo

77Pirmosios instancijos teismas 2012 m. lapkričio 19 d. nutartimi byloje skyrė ekspertizę, kad išsiaiškinti klausimą, ar atsakovas statomojoje pieno perdirbimo gamykloje ketina panaudoti kazeino gamybos būdą ir įrenginį, kuris yra saugomas Patento Nr. 5362, ir kurią pavedė atlikti atsakovo pasiūlytam ekspertui dr. E. A. S. (t. IV, b. l. 235 – 236).

78Nustatyta,, jog ekspertas dr. inž. Edgar A. S. išvadoje, atsakyme į klausimą Nr. 6, ar ŽŪK „Pienas LT“ Verslo plano 5 skyriuje aprašytas įrenginys skiriasi nuo Patente Nr. 5362 aprašyto įrenginio, atsakė: „jei tai sukomplektuota įranga visam gamybos procesui skirta techninė įranga, šie skirtumai yra dideli“. Taip pat ekspertas nurodė, jog tiek Patente, tiek ir Verslo plane aprašyti įrenginiai praktiniam įgyvendinimui netinkami (t. V, b. l. 74).

79Apeliantas su šia eksperto dr. inž. Edgar A. S. išvada nesutinka, apeliaciniame skunde teigia, jog šio eksperto išvada nėra pakankamai aiški, todėl pirmosios instancijos teismo ne kartą prašė skirti papildomą ekspertizę. Ekspertizės aktas turi būti vertinamas kartu su kitais įrodymais pagal bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles (CPK 185 straipsnis). Ir nors ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesi už kituose įrodymų šaltiniuose esančius duomenis, tačiau eksperto išvada teismui nėra privaloma, ji turi būti įvertinta pagal tokias pačias taisykles, kaip ir kitos įrodinėjimo priemonės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-01-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-54/2009; 2012-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-609/2012; 2014-03-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2014).

80Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, vertindamas dr. Edgar A. S. atliktos ekspertizės išvadas, atsižvelgė ne vien tik į ekspertizės išvadą, bet ir į kitus byloje surinktus duomenis. Toks pirmosios instancijos teismo atliktas įrodymų vertinimas atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamą praktiką, kad pagal CPK 218 straipsnį ekspertizės aktą teismas vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, kaip ir kitus įrodymus, o vidinis teismo įsitikinimas dėl eksperto išvados turi susiformuoti tik visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrus visus byloje esančius įrodymus. Tai reiškia, kad vertintini įrodymai, kurie patvirtina ar paneigia ekspertizės akte ir išvadoje esančias aplinkybes, o atliekant šį vertinimą atsižvelgiama į visų įrodymų tikslumą, detalumą, išsamumą, patikimumą, prigimtį ir kitas svarbias aplinkybes, sudarančias pagrindą eksperto išvadą vertinti patikimu įrodymu arba, priešingu atveju, motyvuotai spręsti, kad eksperto išvados yra nepagrįstos ir teismas jomis, kaip įrodymais, visiškai (ar kurioje nors dalyje) nesivadovaus.

81Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad vien tas faktas, kad teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė konkrečiai bylos šaliai nepalankias išvadas, negali būti pagrindu konstatuoti įrodymų vertinimą ir įrodinėjimą reglamentuojančių teisės normų taikymo pažeidimą ar nukrypimą nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos šiais klausimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2013-10-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2013; 2014-03-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2014).

82Pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teismui nėra pareikštas prašymas skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę, ieškovai, apeliaciniame skunde nesutikdami su teismo ekspertizės išvada, savo apeliacinio skundo argumentus grindžia tos pačios ekspertizės išvadomis.

83Dėl trečiųjų asmenų kvietimo pateikti pasiūlymą

84Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo argumentai, kad atsakovas pieno perdirbimo produktus gamins atskiros sutarties pagrindu trečiųjų asmenų pateikta įranga ir technologiniu procesu, o ne verslo plane aprašyta įranga ir technologiniu procesu, yra visiškai nepagrįsti.

85Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ kvietimą dalyvauti apklausoje ir pateikti pasiūlymą (toliau – taip pat ir Kvietimas) (t. II, b. l. 120 - 139). Kvietimo II skirsnyje nurodytas pirkimo objektas: pieno perdirbimo technologinė įranga, t.y. nauja/nenaudota, atitinkanti Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus pieno perdirbimo įranga kartu su siūlomu pieno perdirbimo technologiniu procesu. Tiekėjas turi pasiūlyti įrangą kartu su pieno perdirbimo technologiniu procesu, t.y. tiekėjas privalo sukurti pieno perdirbimo technologinį procesą pagal Kvietime nurodytų, numatomų gaminti inovatyvių pieno perdirbimo produktų specifikacijas ir Kvietime nurodytas gamybos programas bei pasiūlyti įrangą ir įrengimus šiam technologiniam procesui įgyvendinti (Kvietimo 2.1.1.). Pagal Kvietimo 2.1.5. p. tiekėjas, tiekdamas pasiūlymą, patvirtina ir garantuoja, kad įranga nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių. Tiekėjas privalo pateikti detalią informaciją apie siūlomą pieno perdirbimo technologinį procesą bei įrangą ir įrengimus šiam technologiniam procesui įgyvendinti, t.y. kartu su pasiūlymu, be kitų priedų, turi būti pateikti šie privalomi pasiūlymo priedai: principinė pieno perdirbimo technologinė schema tiek pirmai, tiek antrai gamybos programoms (pirma gamybos programa: grietinėlė, pieno baltymų ir išrūgų koncentratas (MPC 85), kuriame pieno ir išrūgų baltymų koncentracija ne didesnė kaip 85 proc. ir pieno filtratas (MMP), kuriame laktozės koncentracija ne didesnė kaip 85 proc.; antra gamybos programa: grietinėlė, miceliarinis pieno baltymų koncentratas (MicCC 85), kuriame pieno baltymų koncentracija kaip 85 proc., pieno išrūgų baltymų koncentratas (MSPC 80), kuriame išrūgų baltymų koncentracija yra ne didesnė kaip 80 proc. ir pieno filtratas (MPP), kuriame laktozės koncentracija ne didesnė kaip 85 proc. (Kvietimo 2.1.9.1. – 2.1.9.2. p.)); technologinio proceso grafinė schema tiek pirmai, tiek antrai gamybos programoms; detalus technologinio proceso aprašymas tiek pirmai, tiek antrai gamybos programoms; technologiniame procese naudojamų įrengimų išdėstymo schema (Kvietimo 2.1.2. p.).

86Atsižvelgiant į tai, jog tiekėjas, pasiūlęs atsakovui pieno perdirbimo įrangą, turės garantuoti, kad nebus pažeistos trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisės, tame tarpe ir Patentu Nr. 5362 saugomas objektas „Kazeino gamybos būdas ir įrenginys“, taip pat atsižvelgiant į tai, kad pieno perdirbimo gamybos įranga nėra nupirkta, pieno perdirbimo procesas nevyksta, t. y. Patento Nr. 5362 objekto nėra, spręstina, jog nėra pagrindo pripažinti faktą, kad atsakovas pažeidė ieškovo V. F. Patente Nr.5362 teises, taip pat uždrausti atsakovui be ieškovo V. F. leidimo: a) gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, importuoti ar eksportuoti kazeino gamybos įrenginį, apimantį separatorių, besiskiriantį tuo, kad jį sudaro mikrofiltracijos-baltymų frakcionavimo membraninis filtras, išrūgų proteino ir kazeino baltymo membraninis ultrafiltracijos + defiltracijos membraninis filtras; kazeino gamybos įrenginį pagal 2 punktą, besiskiriantį tuo, kad mikrofiltracijos baltymų frakcionavimo membraninį filtrą sudaro membranos, kurių skiriamoji galia yra nuo 0,05 iki 5 micro m, paviršiaus plotas 50-310 m2, filtracijos greitis 50-120 l/cm2/h, o darbinė temperatūra – 5-28 C; kazeino gamybos įrenginys pagal 2 punktą, besiskiriantis tuo, kad išrūgų proteino ir kazeino baltumo membraninį ultrafiltracijos + defiltracijos membraninį filtrą sudaro membranos, kurių skiriamoji galia yra nuo 0,001 iki 0,5 micro m, paviršiaus plotas 50-310 m2, filtracijos greitis – 50-120 l/cm2/h, o darbinė temperatūra 5-28 C; b) naudoti kazeino gamybos būdą, kai žaliavinis karvių pienas separuojamas separatoriuje, kur atskiriami riebalai ir liesas pienas, besiskiriantį tuo, kad liesą pieną po separatoriaus iš tarpinės talpos pasterizuoja pasterizatoriuje temperatūroje 50-80 C, išlaikant 15-75 sekundes, po to atšaldo iki 4-10 C temperatūros ir nukreipia į tarpinę balansinę talpą, iš kurios paduoda į mikrofiltracijos – baltymų frakcionavimo membraninį filtrą, kur pieno baltymą išskaido į kazeino ir išrūgų baltymą, o atskirtą kazeino baltymą mikrofiltracijos retentatą paduoda per tarpinę talpą į ultrafiltracijos + defiltracijos membraninį filtrą, kur gauna ultrafiltracijos retentatą – kazeino koncentratą 14-36 proc. sausųjų medžiagų, kurį nukreipia į džiovyklą, kur išdžiovina iki 4-6 proc. drėgnumo, o gautus vandenyje tirpius kazeino miltus nukreipia į atvėsinimo cikloną bei fasavimą, ir naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tiesiogiai tokiu būdu gautą gaminį.

87Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog pirmosios instancijos teismas nustatė, jog UAB „Laisva linija“ atstovauja SPX koncerno įmones, žinomas APV ir ANHYDRO įmonių vardu, kurios gali pasiūlyti technologijas, pateikti įrangą, paleisti į eksploataciją, apmokyti personalą ir atlikti linijų, skirtų pieno baltymų koncentrato, micelinio pieno baltymų koncentrato, pieno išrūgų baltymų koncentrato ir daugelio kitų inovatyvių pieno produktų gamybai, servisą. Kompanija APV sukūrė unikalią Pro-Frac ™ koncepciją, pagal kurią iš lieso pieno galima frakcionuoti į atskirus, jame esančius pieno ir išrūgų baltymus, pagaminant aukštos kokybės išrūgų baltymų koncentratą ir micelinį pieno baltymų koncentratą (t. VII, b. l. 136-153). Ieškovai teigė, kad APV Pro-Frac ™ technologija taip pat naudoja Patentą. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis ieškovai nėra pareiškę reikalavimo įmonei APV dėl Patento Nr. 5362 pažeidimo Pro-Frac ™ technologijoje.

88Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą ir sprendimą, kurį panaikinti apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

89Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

90Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

91Palikti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 9 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. ieškovai V. F. ir žemės ūkio kooperatyvas (toliau – ŽŪK) „Suvalkijos... 5. Nurodė, kad ieškovas V. F. yra Lietuvos Respublikos patentų registre... 6. Atsakovas ŽŪK „Pienas LT“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko.... 7. Nurodė, kad atsakovas nei Verslo plane nei kituose patikslintame ieškinyje... 8. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Vokietijos... 9. Nurodė, kad Verslo plane nėra jokių nuorodų į Patentą, o yra patiekiama... 10. Verslo plane ir PAV informacijoje atsakovas nurodė, kad rengiasi naudoti... 11. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Nacionalinė... 12. Nurodė, kad yra atsakinga už tinkamą valstybės ir Europos Sąjungos paramos... 13. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Lietuvos... 14. Nurodė, kad ginčas vyksta dėl patento savininko teisių gynimo, o Patentų... 15. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 9 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 16. Nustatė, jog byloje kilo ginčas dėl to, ar atsakovas Verslo plane ir kituose... 17. Teismas, įvertinęs Paramos sutartį, Verslo planą, Kvietimą, 2010-08-19... 18. Sprendė, jog Patento objektas yra kazeino gamybos būdas ir kazeino gamybos... 19. Atsakovas numatomų gaminti pieno perdirbimo produktų gamybos įrangą kartu... 20. Kad Verslo plano 5 dalyje „Technologijos ir aplinkosauga“ procesų... 21. Teismo vertinimu, Paramos sutarties su atsakovu sudarymo teisėtumas nėra... 22. Ieškinį atmetęs iš ieškovų priteisė bylinėjimosi išlaidas: valstybės... 23. Nustatė, jog atsakovas pateikė įrodymus apie 7 130,81 Eur išlaidas už... 24. Nustatė, kad atsakovas ir ieškovas ŽŪK „Suvalkijos pienas“ į Vilniaus... 25. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 26. Apeliantai ŽŪK „Suvalkijos pienas“ ir V. F. apeliaciniu skundu prašo... 27. Paaiškino, jog apeliantas V. F. yra UAB „Proteino technologija“... 28. Apeliantų nuomone, eksperto Edgar A. S. išvada pagrįsta prielaidomis, dėl... 29. Teigia, jog liudytojų M. K. ir N. N. parodymai prieštarauja verslo logikai,... 30. Atkreipė dėmesį, kad Patentu teisinė apsauga suteikta ne tik kazeino... 31. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas ŽŪK „Pienas LT“ prašo... 32. 1. Atsakovas niekada savo veikloje nenaudojo apeliantui V. F. priklausiančio... 33. Pažymėjo, kad Verslo plane yra pateiktos įrenginių išdėstymo schemos,... 34. 2. Kadangi verslo plane pateikta tik bendro pobūdžio informacija, o... 35. 3. Jeigu Patentas atitinka verslo plane nurodytą viešai skelbiamą... 36. 4. Atsakovo nuomone, nebuvo pagrindo skirti papildomą ar pakartotinę... 37. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo, nepareiškiantis... 38. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo, nepareiškiantis... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 40. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad ieškovas V. F. yra į Lietuvos... 41. Ieškovai V. F. ir ŽŪK „Suvalkijos pienas“ sudarė 2010 m. gegužės 20... 42. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos... 43. Dėl apeliantų pateiktų paaiškinimų ir naujų įrodymų... 44. Apeliacinės instancijos teismas 2016 m. kovo 25 d. gavo apeliantų... 45. Dėl Verslo plano atitikties Patento Nr. 5362 saugomam objektui... 46. Patentų įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išradimo apibrėžtis... 47. Pagal Patentų įstatymo 26 straipsnio 1 dalį, kai patento objektas yra... 48. Patento Nr. 5362 objektas – kazeino gamybos būdas ir įrenginys; Patento... 49. Atsakovas ŽŪK „Pienas LT“ Verslo plane (t. I, b. l. 120) ir... 50. Eksperto dr. inž. Edgar A. S., išvadoje yra išaiškinta, kad MicCC 85 –... 51. Kazeinas (lot. k. caseus (kilm. casei) — sūris), sudėtinis pieno baltymas,... 52. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Vilniaus apygardos... 53. Dr. doc. E. T. (Kauno kolegija), 2012 m. vasario 7 d. straipsnyje... 54. Taigi, tiek V. F. P. Nr. 5362 gaminamas kazeinas, tiek ir ŽŪK „Pienas LT“... 55. Apelianto teigimu, visi atsakovo Projektui skirti dokumentai buvo sudaryti... 56. Nustatyta, jog UAB „Proteino technologijos“ ir atsakovas ŽŪB „Pienas... 57. UAB „Proteino technologijos“ nėra bylos šalis. Byloje ginčo dėl 2009 m.... 58. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad UAB „Proteino technologijos“... 59. Sprendžiant, ar į atsakovo Verslo planą buvo perkelta Patento Nr. 5362... 60. Atlikus apelianto Patente Nr. 5362 ir atsakovo Verslo plane siūlomų pieno... 61. Patente Nr. 5362 ir Verslo plane siūlomų... 62. pieno perdirbimo gamybos būdų sutapimai... 63. Patente Nr. 5362 ir Verslo plane siūlomų... 64. pieno perdirbimo gamybos būdų skirtumai... 65. Separavimo procesas - atskiriamas liesas pienas ir... 66. Teisėjų kolegijos vertinimu, Verslo plane yra aprašytas tik iš dalies... 67. Dėl gamybos būdo ir įrangos... 68. Apeliantai įrodinėja, kad atsakovas Verslo plane nurodė tuos pačius gamybos... 69. Iš Patento Nr. 5362 nustatyta, kad siūlomas membraninis kazeino gamybos... 70. Iš viešai skelbiamos informacijos matyti, jog pieno produkcijos gamyboje yra... 71. Konstatuotina, jog atsakovo gamykloje ketinami gaminti pieno perdirbimo... 72. Sprendžiant, ar į atsakovo Verslo planą buvo perkelta Patento Nr. 5362... 73. Pirmosios instancijos teisme liudytojai M. K. ir N. N. parodė, kad Verslo... 74. Apeliantas nurodo, jog 15 lentelė išvardinti pieno perdirbimo etapai, 23, 24,... 75. Teisėjų kolegija pažymi, kad Verslo plane nėra numatytos tarpinės talpos,... 76. Dėl eksperto pateiktos išvados ir kitų įrodymų vertinimo... 77. Pirmosios instancijos teismas 2012 m. lapkričio 19 d. nutartimi byloje skyrė... 78. Nustatyta,, jog ekspertas dr. inž. Edgar A. S. išvadoje, atsakyme į... 79. Apeliantas su šia eksperto dr. inž. Edgar A. S. išvada nesutinka,... 80. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, vertindamas dr.... 81. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad vien tas faktas, kad teismas,... 82. Pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teismui nėra pareikštas prašymas... 83. Dėl trečiųjų asmenų kvietimo pateikti pasiūlymą... 84. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo argumentai, kad atsakovas pieno... 85. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas... 86. Atsižvelgiant į tai, jog tiekėjas, pasiūlęs atsakovui pieno perdirbimo... 87. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog pirmosios instancijos teismas nustatė,... 88. Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 89. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 90. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 91. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 9 d. sprendimą nepakeistą....