Byla 2-7069-812/2019
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Daina Lisaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ( - ) savininkų bendrijos ieškinį atsakovui E. P., trečiajam asmeniui AB Šiaulių bankas, dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 212,52 Eur skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė ieškinyje (b. l. 1-4) nurodo, kad atsakovas E. P., kaip dalies buto, esančio ( - ), savininkas už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. liepos 1 d. nemoka ieškovei eksploatacinių išlaidų, kaupiamųjų lėšų, kurios paskaičiuotos už jo nuosavybės teise turimo buto dalies išlaikymą ir priežiūrą, todėl per nurodytą laikotarpį yra skolingas bendrijai 212,52 Eur. Nurodo, kad bendrija kas mėnesį kiekvienam buto ar patalpų savininkui, jų tarpe ir atsakovui, išrašo sąskaitą, kurioje nurodoma už praėjusį mėnesį mokėtinų mokesčių suma ir, jeigu yra, savininko turimas įsiskolinimas. Atsakovo įsiskolinimo suma išrašomose sąskaitose pradėta fiksuoti iš naujo, įsiskolinimą pradedant skaičiuoti po ankstesnio ieškinio pareiškimo dienos (nuo 2018-04-01). Nurodo, kad atsakovas E. P. yra buto savininkas, jam bendrosios dalinės nuosavybės teise taip pat priklauso bendrojo naudojimo objektai, todėl atsakovas turi prievolę išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už šio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir jam asmenine nuosavybės teise priklausančio turto išlaikymą. Atsakovas neapmoka už turimą turtą mokėtinų sumų bei jo nuosavybės daliai tenkančių mokesčių. Visus mokesčius, rinkliavas už atsakovą sumoka ieškovė. Bendrija kas mėnesį siunčia atsakovui į buto pašto dėžutę išrašytas sąskaitas, tačiau atsakovas už suteiktas įvairių bendrovių paslaugas neatsiskaito bendrijai. Bendrija daug kartų raštu (įspėjimais ant sąskaitų, raštais, pagal patvirtintą bendrijoje tvarką įteikiamais per buto savininko pašto dėžutę, registruotu laišku) įspėjo atsakovą dėl pareigos sumokėti turtinę prievolę, tačiau tai nedavė jokio rezultato. Ieškovė, išrašydama sąskaitas, jose nurodo išlaidas skirtas bendrajam turtui išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jo būtiniems pagerinimams atlikti, ir išlaidas, skirtas savininko asmeniniams interesams ir poreikiams tenkinti (antena). Taip pat ieškovė, kas mėnesį gavusi iš trečiojo asmens AB Šiaulių bankas duomenis, atsiskaito su trečiuoju asmeniu už butų ir patalpų savininkams suteiktą kreditą bei veda butų savininkų, už kuriuos ieškovė kredito nedengia, apskaitą. Nurodo, kad ieškovė nuo 2018 m. kovo 15 d. nutraukė būsto renovacijos kredito ir kredito palūkanų mokėjimą už atsakovą ir nuo 2018 m. kovo 1 d. pačiam atsakovui kaupiasi įsiskolinimas trečiajam asmeniui AB Šiaulių bankas. Kadangi ieškovė yra tik tarpininkė išoriniuose santykiuose su paslaugų teikėjais, o atsakovas yra skolininkas, už kurį jo prievolę visiškai įvykdė ieškovė, ji nuo 2018-04-01 iki 2019-06-31 (kreipimosi į teismą dienos) turi teisę į visos susidariusios skolos atlyginimą; ieškovei atsakovas yra skolingas už jį sumokėtų 212,52 Eur eksploatacinių mokesčių ir 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Panevėžio apylinkės teismo 2019 m. liepos 17 d. nutartimi atsakovo E. P. kuratore paskirta advokatė Vaiva Savickienė pateikė atsiliepimą (b. l. 103), kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu sutinka iš dalies. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta, kad E. P. nuosavybės teise priklauso 40/100 buto, esančio ( - ). Iš pateiktų dokumentų matyti, jog E. P. ilgą laiką nemoka mokesčių už butą. Antstolio Sauliaus Ramanausko kontoroje užvesta vykdomoji byla dėl pagal patvirtintą teismo taikos sutartį susidariusio įsiskolinimo išieškojimo. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad įsiskolinimas nuo 2018-04-01 iki 2019- 07-01 sudaro 212,52 Eur. Tačiau mano, kad turi būti mažinamos bylinėjimosi išlaidos, kadangi bendrija E. P. analogišką ieškinį jau buvo pareiškusi, aplinkybės tos pačios ir šioje byloje, ieškinio suma nedidelė. Atsižvelgiant į tai, neprieštarauja, kad 212,52 Eur skola būtų priteista iš E. P., prašo mažinti bylinėjimosi išlaidas.

5Trečiasis asmuo AB Šiaulių bankas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Civilinė byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 441 straipsnyje. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką šalims pranešta tinkamai (b. l. 107-109).

7Ieškinys tenkintinas.

8Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis atsakovas E. P. yra 40/100 buto, esančio adresu ( - ), savininkas (b. l. 110-111). Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenimis ieškovė ( - ) savininkų bendrija administruoja bendrijai priklausančių daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus (b. l. 112-114).

9Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2018 m. balandžio mėn. iki 2019 m. birželio mėn. nesumokėjo ieškovei mokesčių, todėl už šį laikotarpį susidarė 212,52 Eur įsiskolinimas (skolos bendrijai už komunalinius patarnavimus suvestinė 2018-04–2019-06; ieškovės išrašytos sąskaitos atsakovui) (b. l. 5-19). Į atsakovo sąskaitas įtrauktos šios paslaugos: antena, techninė pastatų priežiūra, techninė kolektorių priežiūra, šildymo sistemos priežiūra, elektros tinklų priežiūra, kaupiamosios lėšos, techninė dujų katilinių priežiūra, atliekų išvežimas, laiptinių apšvietimas, buhalterijos paslaugos, teritorijos priežiūra, bendrų patalpų priežiūra, šildymas ir karšto vandens ruošimas. Ieškovės išrašytų sąskaitų, susidariusio įsiskolinimo, jo dydžio kuratorė neginčija (b. l. 103).

10Ieškovė į bylą pateikė mokėjimo pranešimo formas laikotarpiu nuo 2018 m. balandžio mėnesio iki 2019 m. liepos mėnesio, iš kurių matyti suteiktas kreditas (likutis), kredito, palūkanų mėnesio įmokos, įsiskolinimai, delspinigiai ir kiti duomenys, Daugiabučio namo kreditavimo sutartį Nr. DNSB-2010-005-015, Mokėjimo grafiką (1 priedas), Daugiabučio namo ( - ) Panevėžio mieste butų savininkų sąrašą (2 priedas) (b. l. 20-89). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė ieškinyje nurodė, jog ji nuo 2018 m. kovo 15 d. nutraukė būsto renovacijos kredito ir kredito palūkanų mokėjimą už atsakovą ir nuo 2018 m. kovo 1 d. pačiam atsakovui kaupiasi įsiskolinimas trečiajam asmeniui AB Šiaulių bankas dėl nesumokėtų būsto renovacijų kredito dalies kredito mėnesio įmokų, kredito palūkanų ir delspinigių, todėl teismas šių pateiktų įrodymų nevertina ir dėl jų nepasisako.

11Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (CK 4.82 straipsnio 4 dalis). Pagal CK 4.83 straipsnio 3 dalį daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių.

12Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus.

13Esant nustatytoms aplinkybėms ir teisiniam reglamentavimui, pripažintina, kad atsakovas privalo proporcingai savo buto daliai mokėti mokesčius, eksploatacines išlaidas, kaupiamąsias lėšas (CK 4.82 straipsnio 3, 4 dalys). Atsakovas šios prievolės nevykdė ir už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. liepos 1 d. įsiskolino ieškovei 212,52 Eur. Ieškovės reikalavimai įrodyti prie ieškinio esamais dokumentais. Duomenų, kad ši skola būtų sumokėta, byloje nėra. Nurodytais motyvais ieškinys tenkintinas, ieškovei priteistina iš atsakovo 212,52 Eur eksploatacinių išlaidų ir kaupiamųjų lėšų skola už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. liepos 1 d.

14Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovės reikalavimas yra piniginio pobūdžio, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. liepos 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

15Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui paskirta kuratorė atsiliepime prašo šias išlaidas mažinti. Iš ieškinio priedų matyti, kad išlaidos už advokato teisinę pagalbą sudaro 550 Eur (b. l. 92-93). Teisinių paslaugų sutarties Nr. 2018/06/12/1 (b. l. 90-91) 1 punkte numatyta, kad advokatė paruošia procesinius dokumentus dėl skolos išieškojimo, atstovauja ieškovę teisme, pateikia vykdomąjį dokumentą antstoliui, dalyvauja vykdymo procese; pagal šios sutarties 4.1 punktą advokatės honoraro dydis yra 550 Eur. Sąskaita už teisines paslaugas išrašyta visai teisinių paslaugų apimčiai, nedetalizuojant pagal sutarties 1 punkte numatytų paslaugų pobūdį. Įvertinus teisinių paslaugų, dėl kurių šalys susitarė minėtoje teisinių paslaugų sutartyje, turinį, teismas sprendžia, kad ne visos paslaugos yra suteiktos bei būtinos nagrinėjamu atveju (pavyzdžiui, atstovavimas teismo posėdyje (byla šiuo atveju nagrinėjama rašytinio proceso tvarka), vykdomojo dokumento pateikimas antstoliui, atstovavimas vykdymo procese). Be to, ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011). Teismas, spręsdamas dėl prašomų priteisti išlaidų už advokato pagalbą pagrįstumo atsižvelgia į tai, kad byla nėra didelės apimties, skolos suma nedidelė, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, nėra sprendžiami nauji ir sudėtingi teisiniai klausimai, bylos faktinės aplinkybės nėra sudėtingos, be to, analogiškas ieškinys dėl atsakovo įsiskolinimo ieškovei už ankstesnį laikotarpį buvo pateiktas 2018 m. balandžio mėnesį. Visa tai rodo, kad advokato teisinė pagalba šioje byloje nebuvo sudėtingas procesas. Dėl nurodytų priežasčių, prašomos priteisti 550 Eur išlaidos už advokato teisinę pagalbą šioje byloje ruošiant ieškinį yra per didelės ir nepagrįstos, neatitinkančios protingumo, sąžiningumo ir teisingumo reikalavimų (CK 1.5 straipsnis), todėl mažintinos iki 300 Eur.

16Ieškinys tenkinamas, todėl iš atsakovo valstybei priteistinas 20,00 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista, ir 5,70 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 79, 80, 88, 92, 93, 96 straipsniai).

17Vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 259, 270, 441 straipsniais, teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti.

19Priteisti ieškovei ( - ) savininkų bendrijos, juridinio asmens kodas 148373960, iš atsakovo E. P., asmens kodas ( - ) 212,52 Eur (dviejų šimtų dvylikos eurų 52 centų) skolą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. liepos 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 300 Eur (trijų šimtų eurų) bylinėjimosi išlaidas.

20Priteisti iš atsakovo E. P., asmens kodas ( - ) 25,70 Eur (dvidešimt penkių eurų 70 centų) žyminį mokestį ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei, įmokos kodas 5660.

21Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Daina Lisaitė... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 212,52 Eur skolą, 5 procentų metines... 3. Ieškovė ieškinyje (b. l. 1-4) nurodo, kad atsakovas E. P., kaip dalies buto,... 4. Panevėžio apylinkės teismo 2019 m. liepos 17 d. nutartimi atsakovo E. P.... 5. Trečiasis asmuo AB Šiaulių bankas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 6. Civilinė byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, nustatyta Lietuvos... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2018 m. balandžio... 10. Ieškovė į bylą pateikė mokėjimo pranešimo formas laikotarpiu nuo 2018 m.... 11. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 1... 12. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties... 13. Esant nustatytoms aplinkybėms ir teisiniam reglamentavimui, pripažintina, kad... 14. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5... 15. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui... 16. Ieškinys tenkinamas, todėl iš atsakovo valstybei priteistinas 20,00 Eur... 17. Vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 259, 270, 441 straipsniais, teismas... 18. Ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti ieškovei ( - ) savininkų bendrijos, juridinio asmens kodas... 20. Priteisti iš atsakovo E. P., asmens kodas ( - ) 25,70 Eur (dvidešimt penkių... 21. Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Panevėžio...