Byla 2A-38-368/2015

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Bartašienės, Egidijaus Mockevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vilijos Valantienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo P. Ž. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gegužės 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-371-949/2014, iškeltoje pagal ieškovės D. Š. ieškinį atsakovui P. Ž., institucijai, teikiančiai išvadą, – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė D. Š. kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą, prašydama: 1) neterminuotai apriboti atsakovui P. Ž. tėvo valdžią nepilnamečio sūnaus atžvilgiu; 2) nustatyti nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą su ieškove jos nuolatinėje gyvenamojoje vietoje; 3) priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiam sūnui po 600 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos, 2013-09-18, iki vaiko pilnametystės, išlaikymo dydį indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka; priteistas lėšas pavesti valdyti vaiko motinai D. Š. uzufrukto teise; 4) priteisti iš atsakovo laikotarpio nuo 2010-09-18 iki 2013-09-18 išlaikymo nepilnamečiam sūnui įsiskolinimą – 12 750 Lt. Nurodė, kad su atsakovu santuokos nebuvo sudarę, kartu negyvena, atsakovas sūnaus auklėjimu, sveikata nesirūpina, nereguliariai teikė išlaikymą. Pažymėjo, kad vaiko poreikiai nuolat didėja, vaikas lanko vaikų darželį, sporto ir dailės būrelius, dažnai serga peršalimo ligomis, jam diagnozuotas atopinis dermatitas, todėl odos priežiūrai reikalingos brangios kūno priežiūros priemonės. Dėl svorio trūkumo sūnui reikalinga visavertė mityba.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. gegužės 30 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Nustatė nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą su motina iki vaiko pilnametystės. Priteisė iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiam vaikui periodinėmis išmokomis po 500 Lt kas mėnesį nuo kreipimosi į teismą dienos (2013-09-18) iki vaiko pilnametystės, taip pat 10 250 Lt išlaikymo įsiskolinimą. Nepilnamečiam vaikui skirto išlaikymo tvarkytoja uzufrukto teise paskyrė jo motiną (ieškovę). Kitą ieškinio dalį atmetė. Nurodė, kad dėl atsakovo įkalinimo jo bendravimas su mažamečiu sūnumi nutrūko, tačiau atsakovas, grįžęs iš įkalinimo įstaigos, susirado darbą, kritiškai vertina savo veiksmus. Teismas nenustatė aplinkybių, patvirtinančių, kad atsakovas galėtų daryti akivaizdžiai netinkamą įtaką mažamečiam sūnui, todėl sprendė, jog būtina skatinti šalis ieškoti būdų atnaujinti atsakovo bendravimo su sūnumi galimybes, o reikalavimą apriboti tėvo valdžią atmetė. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad vaikas nuo gimimo gyvena kartu su savo motina, kuri sūnų nuo gimimo prižiūri, augina jį ir rūpinasi sūnaus poreikių ir interesų tenkinimu, vaiko gyvenamąją vietą nustatė su ieškove. Pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovas yra netekęs darbingumo ir negalėtų dirbti kitokio darbo, kuris atitiktų jo sveikatos būklę. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, aplinkybes, kad atsakovas sumokėjo į teismo sąskaitą 1050 Lt avansą ekspertizės išlaidoms padengti, byloje naudojosi mokamomis advokatės paslaugomis, sprendė, jog atsakovas galbūt slepia savo tikrąją finansinę padėtį. Teismas, įvertinęs šalių turtinę padėtį, nepilnamečio vaiko amžių, tai, kad vaikas neturi jokių specialiųjų poreikių ar sveikatos sutrikimų, dėl kurių jam būtų reikalingas didesnis išlaikymas nei daugumai tokio amžiaus vaikų, priteisė iš atsakovo 500 Lt kasmėnesinį vaiko išlaikymą.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

8Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gegužės 30 d. sprendimą, apeliantas (atsakovas) P. Ž. prašo pakeisti teismo sprendimo dalį dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir priteisti vaikui 300 Lt kasmėnesinį išlaikymą ir 4250 Lt išlaikymo įsiskolinimą. Kitą ieškinio dalį atmesti. Apeliaciniame skunde teigia, kad teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, priteisdamas kasmėnesinį išlaikymą vaikui nesilaikė įsiskolinimo atsiradimo laikotarpiu Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesio algos. Tvirtina, kad atliko laisvės atėmimo bausmę ir neturėjo galimybių gauti pajamų. Atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 2014-06-23 dėl darbo apimčių sumažėjimo pervestas dirbti puse etato.

9Atsiliepdama į apeliacinį skundą, ieškovė D. Š. prašo skundą atmesti ir Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gegužės 30 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad žymiai daugiau prisideda prie vaiko išlaikymo. Šiuo metu dėl objektyvių priežasčių pakeitė laikino pobūdžio darbą ir tai lėmė jos turtinės padėties pablogėjimą. Pažymi, kad apelianto turtas yra įformintas buvusios sutuoktinės vardu, su kuria apeliantas išsiskyrė fiktyviai, siekdamas išsaugoti turtą. Pabrėžia, kad pats apeliantas nesiekia ieškoti geriau apmokamo darbo, o grįžęs iš įkalinimo vietos daugiau nei keturis mėnesius nemokėjo sūnui išlaikymo.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

11teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

13Apelianto (atsakovo) P. Ž. apeliacinis skundas netenkintinas.

14Dėl naujų įrodymų priėmimo

15CPK 314 straipsnyje nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

16Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 314 straipsnyje nustatyti ribojimai pirmiausia yra nukreipti prieš nesąžiningus proceso dalyvius, kurie dalį įrodymų nuslepia. Nuostata, ribojanti naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, neturi būti taikoma formaliai ir panaudota prieš sąžiningus teismo proceso dalyvius, be to, negali būti vertinama kaip kliūtis teismui konkrečioje byloje teisingumui įvykdyti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2013).

17Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į prieš tai minėtą teisinį reglamentavimą ir kasacinio teismo išaiškinimus, sprendžia, kad nėra kliūčių ieškovės su atsiliepimu pateiktiems įrodymams priimti ir įvertinti.

18Dėl nepilnamečiam vaikui priteistino išlaikymo dydžio ir išlaikymo įsiskolinimo

19Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus iki jų pilnametystės yra konstitucinė pareiga (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d.). Konstitucinė tėvų pareiga reiškia nepilnamečių vaikų konstitucinę teisę gauti iš tėvų šį išlaikymą.

20Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus iki jų pilnametystės yra nustatyta ir įstatymuose. CK 3.156 straipsnio 2 dalyje ir 3.192 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nurodyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Vykdydami šią prievolę, tėvai užtikrina savo nepilnamečių vaikų teisę į tinkamam vystymuisi būtinas gyvenimo sąlygas, kurias sudaro vaiko poreikių maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui patenkinimas.

21Tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios (CK 3.156 str. 1 d.). Tai reiškia, kad jie abu turi lygias pareigas išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, nepriklausomai nuo to, gyvena su jais kartu ar skyrium.

22Išlaikymo dydis priklauso nuo vaiko poreikių ir tėvų galimybių šiuos poreikius patenkinti. CK 3.192 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Taigi pagal šią įstatymo normą, kurioje nustatyta ir tėvų galimybių pusiausvyra, išlaikymo dydis yra nukreiptas į būtinų sąlygų vaikui sudarymą.

23Formuodamas teismų praktiką šios kategorijos bylose, kasacinis teismas laikosi nuostatos, kad tėvo bei motinos turtinė padėtis nėra viską nulemianti nustatant išlaikymo dydį, nes išlaikymas privalo užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas; todėl sprendžiant išlaikymo dydžio nustatymo klausimą turi būti atsižvelgiama į vieną pagrindinių šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, nurodytų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje, – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, reiškiantį, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t. y. prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą; visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2004; kt.).

24Apeliacinio skundo turinys patvirtina, kad skundžiamo sprendimo neteisėtumą apeliantas grindžia dvejopo pobūdžio aplinkybėmis: teigia, jog jo turtinė padėtis blogesnė, nei ieškovės ir nurodo, kad teismas, priteisdamas vaikui kasmėnesinį išlaikymą, nesilaikė orientacinių kriterijų.

25Teisėjų kolegija sutinka su apelianto skundo teiginiais, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog orientaciniu kriterijumi, priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas minimalios mėnesinės algos (toliau ir MMA) dydžio išlaikymas (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2010). Tačiau nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas, įvertindamas vaiko poreikius, sprendė, kad tėvai turi teikti vaikui išlaikymą po 500 Lt kas mėnesį ir, teismo vertinimu, tokio dydžio išlaikymas yra proporcingas vaiko tėvų turtinei padėčiai ir užtikrintų būtinas vaikui vystytis sąlygas. Taigi teismas nustatė, kiek konkrečiai lėšų vaikui skirdamas atsakovas turėjo / turi prisidėti prie savo vaiko išlaikymo, todėl apeliantas nepagrįstai iš jo priteisto išlaikymo įsiskolinimo kasmėnesinę sumą sutapatino su puse MMA dydžio, kadangi, minėta, kad minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas yra tik orientacinis, o ne būtinas (privalomas) kriterijus, į kurį teismas atsižvelgia priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti. Be to, apeliantas neginčija nustatytų aplinkybių, kad vaikas nuo jo gimimo gyvena kartu ieškove, ši juo rūpinasi, apeliantui vengiant prisidėti prie sūnaus išlaikymo. Taigi būtent ieškovei, su kuria gyvena vaikas, tenka / teko pareiga ne tik skirti jam per mėnesį nustatytą lėšų dalį, bet ir pasirūpinti jo kasdienių poreikių tenkinimu (skalbti, gaminti valgyti, lavinti ir pan.), todėl didesnės finansinės išlaikymo dalies jai nustatymas reikštų neproporcingą šalių teisių ir pareigų, susijusių su vaiko išlaikymu, paskirstymą.

26Teisėjų kolegija pasisakydama dėl apelianto skundo teiginių, susijusių su jo ribotomis galimybėmis teikti vaikui išlaikymą dėl bausmės atlikimo laisvės atėmimo vietoje nuo ( - ), pažymi, kad pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas teikėjo nerūpestingu, jo netinkamu elgesiu (baudžiamajame kodeksu uždraustos veikos padarymu). Apeliantas nepateikė teismui įrodymų, paneigiančių aplinkybes, kad ne jo paties veiksmai nulėmė jo turtinės padėties pokyčius.

27Asmens galėjimas ar negalėjimas pagerinti savo turtinę padėtį yra vertinamoji aplinkybė, priklausanti tiek nuo objektyvių, tiek nuo subjektyvių veiksnių. Subjektyvūs veiksniai – tai paties asmens pastangos, noras, požiūris ir jo vertinamos galimybės gauti pajamas; objektyvūs – išsilavinimas, amžius, sveikata, šalies ekonominė situacija ir kt. aplinkybės, kurių asmuo negali valdyti ir negali būti laikomas už jas atsakingu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2010).

28Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad apeliantas yra darbingo amžiaus ir byloje nustatyta objektyvių priežasčių, dėl kurių apeliantas negali padidinti gaunamas 824,50 Lt mėnesines pajamas. Taigi vien ta aplinkybė, kad apeliantas, būdamas darbingo amžiaus ir sveikatos, neieško geriau apmokamo ar papildomo darbo, pati savaime negali reikšti teisinio pagrindo neteikti išlaikymą nepilnamečiam vaikui ar mažinti apelianto teiktino išlaikymo vaikui dydžio.

29Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, priešingai, nei teigia apeliantas, iš bylos duomenų matyti, jog jis buvo pervestas dirbti puse etato ne dėl darbo apimčių sumažėjimo, o jo paties prašymu (2 tomas, 56, 70 b. l.).

30Pagal CK 1.137 straipsnio 3 dalį, jeigu asmuo piktnaudžiauja subjektine teise, teismas gali atsisakyti ją ginti.

31Kolegijos vertinimu, toks apelianto elgesys yra nepateisinamas ir prieštarauja geros moralės principams, pažeidžia vaiko interesus.

32Be to, nors apeliantas teigia, kad jo turtinė padėtis yra sunki, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog apeliantas byloje naudojosi mokama teisine pagalba. Apeliacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad aplinkybė, jog asmuo nesikreipė dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, sudarė atstovavimo sutartį dėl bylos vedimo, leidžia manyti, kad jo turtinė padėtis nėra itin sunki (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2352/2011).

33Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gegužės 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė D. Š. kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą, prašydama: 1)... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. gegužės 30 d. sprendimu ieškinį... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 8. Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gegužės 30 d. sprendimą,... 9. Atsiliepdama į apeliacinį skundą, ieškovė D. Š. prašo skundą atmesti ir... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 11. teisiniai argumentai ir išvados... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Apelianto (atsakovo) P. Ž. apeliacinis skundas netenkintinas.... 14. Dėl naujų įrodymų priėmimo ... 15. CPK 314 straipsnyje nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 16. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 314 straipsnyje nustatyti... 17. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į prieš tai minėtą teisinį... 18. Dėl nepilnamečiam vaikui priteistino išlaikymo dydžio ir išlaikymo... 19. Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus iki jų pilnametystės yra konstitucinė... 20. Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus iki jų pilnametystės yra nustatyta ir... 21. Tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios (CK 3.156 str. 1... 22. Išlaikymo dydis priklauso nuo vaiko poreikių ir tėvų galimybių šiuos... 23. Formuodamas teismų praktiką šios kategorijos bylose, kasacinis teismas... 24. Apeliacinio skundo turinys patvirtina, kad skundžiamo sprendimo neteisėtumą... 25. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto skundo teiginiais, kad Lietuvos... 26. Teisėjų kolegija pasisakydama dėl apelianto skundo teiginių, susijusių su... 27. Asmens galėjimas ar negalėjimas pagerinti savo turtinę padėtį yra... 28. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad apeliantas yra... 29. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, priešingai, nei teigia apeliantas,... 30. Pagal CK 1.137 straipsnio 3 dalį, jeigu asmuo piktnaudžiauja subjektine... 31. Kolegijos vertinimu, toks apelianto elgesys yra nepateisinamas ir prieštarauja... 32. Be to, nors apeliantas teigia, kad jo turtinė padėtis yra sunki, tačiau... 33. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gegužės 30 d. sprendimą palikti...