Byla 2YT-16587-566/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys –UAB „KAZAND“, antstolė Brigita Palavinskienė

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo S. R. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys –UAB „KAZAND“, antstolė Brigita Palavinskienė,

Nustatė

2Skunde pareiškėjas nurodo, kad nesutinka su antstolės Brigitos Palavinskienės priimtais patvarkymais: 2020-02-03 patvarkymu Nr. S-377167, 2020- 02-04 patvarkymu Nr. S-377362, 2020-03-05 patvarkymu Nr. S-385373, 2020-03-05 patvarkymu Nr. S-385393, 2020-04-01 patikslintu patvarkymu Nr. S-390754 ir 2020-04-02 patvarkymu Nr. S-391008 vykdomojoje byloje Nr. 0171/18/01435. Nurodė, jog nei vienas antstolės priimtas patvarkymas nebuvo išsiųstas registruotąja pašto siunta, visi patvarkymai buvo siunčiami tik elektroninėmis ryšio priemonėmis, t.y. elektroninio pašto adresais, nurodytais patvarkymuose, tačiau pareiškėjas itin retai naudojasi elektroniniu paštu, yra vyresnio amžiaus, todėl visą šį laikotarpį net nebuvo prisijungęs prie savo elektroninio pašto paskyros. Pareiškėjas pažymėjo, kad antstolės priimti patvarkymai pareiškėjui buvo įteikti tik jau įvykus varžytynėms ir pardavus jam priklausantį turtą. Pažymėjo, jog nei apie skelbiamas 1/2 dalies Buto ir 1/2 dalies Garažo bokso varžytynes, nei apie tai, kad varžytynės įvyko, nebuvo informuotas, o apie įvykusias varžytynes sužinojo tik 2020-03-31. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad įstatyme nustatytas galutinis galimybės pasinaudoti teise pasiūlyti savo pirkėją momentas - varžytynių pradžia. Šiuo atveju antstolė 2020-02-03 ir 2020-02-04 patvarkymus pareiškėjui faktiškai įteikė tik 2020-04-03 per pareiškėjo atstovą, iki tol niekada neišaiškino, kad skolininkas gali pasinaudoti CPK 704 straipsnyje nurodyta teise pasiūlyti savo pirkėją, todėl skolininkas negalėjo pasinaudoti galimybę pasiūlyti savo pirkėjo. Pareiškėjas prašo panaikinti antstolės Brigitos Palavinskienės patvarkymus: 2020-02-03 patvarkymą Nr. S-377167, 2020-02-04 patvarkymą Nr. S-377362, 2020-03-05 patvarkymą Nr. S-385373, 2020-03-05 patvarkymą Nr. S-385393, 2020-04-01 patikslintą patvarkymą Nr. S-390754 ir 2020-04-02 patvarkymą Nr. S-391008 vykdomojoje byloje Nr. 0171/18/01435.

3Antstolė 2020-04-14 patvarkymu Nr. S-392534 atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Patvarkyme išdėstė vykdomosios bylos aplinkybes, nurodė, kad vykdo vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo iš skolininko S. R. išieškotojo UAB „KAZAND“ naudai. Pažymėjo, jog skolininkui visi procesiniai dokumentai buvo įteikti laikantis LR CPK normų, t.y. siųsti skolininkui registruotąja pašto siunta ir skolininko nurodytu elektroniniu paštu. Pažymėjo, jog skolininkas aktyviai bendravo su antstolė (teikė užklausas, prašymus dėl informacijos pateikimo, patvirtindavo gaunamus dokumentus, lankėsi antstolės kontoroje). Visi procesiniai dokumentai buvo tinkamai įteikiami pačiam pareiškėjui, apie kurių gavimą jis pats ir patvirtindavo, todėl skolininko teisė, priklausanti pagal LR CPK 704 str. 1 d., nebuvo pažeista ar apribota. Patvarkyme pažymėjo, kad LR CPK 704 straipsnis numato, jog skolininkas turi teisę pasiūlyti savo pirkėją iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje, tačiau pareiškėjas šia teise nepasinaudojo. Antstolė pažymėjo, jog viso vykdymo proceso metu, skolininkas nuolat teikė informaciją apie gautiną paskolą, tvarkomus dokumentus paskolai gauti, tačiau per 4-5 mėn. laikotarpį jokių įrodymų nepateikė.

4Suinteresuotas asmuo UAB „KAZAND“ atsiliepimo į pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų nepateikė.

5Pareiškėjo skundas atmestinas.

6Vykdomosios bylos Nr. 0171/18/01435 duomenimis nustatyta, kad antstolė Brigita Palavinskienė vykdo Vilniaus rajono 3-ojo notaro biuro notaro išduotas vykdomasis įrašas Nr. TPV- 2974 dėl 90 127,13 Eur skolos ir 4092,78 Eur išieškojimo iš skolininko S. R. išieškotojos UAB „KAZAND“ naudai (v. b. l. 1-3). Antstolė, nenustačiusi akivaizdžių kliūčių, 2018-04-16 patvarkymu Nr. S-18-171-8478 priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti (v. b. l. 16). Antstolė 2018-04-16 priėmė raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-18-171-8480, vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-18-171-8479, kurie buvo išsiųsti skolininko deklaruotos gyvenamosios vietos bei darbo vietos adresais (v. b. l. 13). Minėti procesiniai dokumentai buvo įteikti skolininko darbovietės adresu 2020-04-20 (v. b. l. 30). 2018-05-04 turto arešto aktu Nr. S187356 buvo areštuota skolininko vardu registruota transporto priemonė VW Passat v/n ( - ) 1/2 dalis patalpos (garažo bokso) unikalus Nr. ( - ), kuris bendrąja jungtine nuosavybės teise priklauso skolininkui bei jo sutuoktinei, 1/2 dalis buto, unikalus Nr. ( - ), kuris bendrąja jungtine nuosavybės teise priklauso skolininkui bei jo sutuoktinei 51/100 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) patikslintu turto arešto aktu Nr. S-237574 ir patvarkymu dėl išmokėtinų lėšų arešto Nr. 0171/18/01435/(Ž), buvo areštuota dalis skolininko sutuoktinės R. R. darbo užmokesčio. Negyvenamoji patalpa (garažas/boksas) unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), Vilnius ir butas unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Vilnius buvo įsigyti ir įregistruoti kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. 2018-

705-17 antstolės kontoroje gautas rašytinis skolininko 2018-05-16 prašymas stabdyti vykdomąją bylą, o visą informaciją siųsti ei. pašto adresu ( - ) (v. b. l. 58). 2018-05-17 skolininkas atsiuntė antstolei elektroninį laišką, kuriuo skolininkas pateikė visą informaciją apie jam priklausantį turtą. Minėtame prašyme nurodytas skolininko kontaktinis elektroninio pašto adresas - ( - ) (v.b.l. 59). 2018-05-17 skolininko sutuoktinės atsiuntė antstolei elektroninį laišką (el pašto adresas ( - )), kuriuo skolininko sutuoktinė pateikė informaciją apie jai žinomą skolininko turtą, atsakant į antstolės B. Palavinskienės patvarkymą Reg. Nr. S-187368 (v.b. l. 64). 2018-11-07 patvarkymu dėl sutikimo atidalinti turtą Nr. 0171/18/01435/1NF, INF skolininkams buvo pasiūlyta pateikti sutikimą dėl santuokoje įgyto turto padalijimo bendru bendraturčių susitarimu, notarine tvarka. Visi procesiniai dokumentai 2018-11-08 buvo išsiųsti reg. paštu (v.b. l. 84) ir skolininko nurodytu (( - )) bei skolininko sutuoktinės (( - )) el. pašto adresais (v.b.l. 85). 2018-11-10, atsakydamas į antstolės padėjėjo 2018-11-08 el. laišką, skolininkas patvirtino dokumentų gavimą bei informavo apie atvykimą į antstolės kontorą. Tačiau nei skolininkas nei skolininko sutuoktinė sutikimo dėl santuokoje įgyto turto padalijimo bendru bendraturčių susitarimu antstolei nepateikė. 2019-01-11 buvo parengtas siūlymas dėl skolininko turto dalies nustatymo Nr. 0171/18/01435/STD ir išsiųstas išieškotojui (v.b.l. 88-89). Vilniaus miesto. apylinkės teismas 2019 m. kovo 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-6889-1064/2019 patenkino išieškotojo pareiškimą dėl skolininko turto dalies nustatymo ir atidalinto skolininko ir jo sutuoktinės turtą (v.b. 0171/18/01435 psl. 92-97). 2019-10-03 patvarkymu Nr. 0171/18/01435/EKSP dėl ekspertizės turto rinkos vertei nustatyti skyrimo antstolės paskyrė ekspertizę areštuoto nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti. Minėtas patvarkymas išsiųstas skolininko gyvenamosios vietos adresu, tačiau jo įteikti nepavyko (v.b.l. 100-103). 2019-10-03 skolininkas el. paštu informavo, jog patvarkymą gavo (v.b.l. 104). Minėtas patvarkymas papildomai išsiųstas ir skolininko sutuoktinei, apie kurio gavimą, ji informavo 2019-10-04 el. laišku. Patvarkymas taip pat įteiktas ir skolininko sutuoktinei, jos el. pašto adresu (v.b. l. 106). Per nustatytą terminą vykdomosios bylos šalys prieštaravimo paskirtam ekspertui nepareiškė. 2019-10-04 skolininkas pateikė prašymą, elektroniniu paštu persiųsti procesinius dokumentus dėl sutikimo atidalinti turtą, kurie buvo pateikti skolininkui jo prašomu dokumentų įteikimo būdu - elektroniniu paštu: ( - ) (v.b.l. 105). Iš vykdomojoje byloje pateiktų elektroninių laiškų iki 2019-10-09 skolininkas tarėsi dėl atvykimo į antstolės kontorą, tačiau dėl ligos atvykti negalėjo (v.b. l. 107-110). 2019-10-09 el. paštu buvo gautas skolininko užklausimas dėl turto vertintojo bei pasiteiravimas dėl jo pakeitimo. Skolininkui buvo suteikta visa informacija apie turto vertintoją bei apie situaciją dėl jo pakeitimo (v.b. l. 111-112). Tą pačią dieną (v.b.l. 113) skolininkas prašė perduoti turto vertintojui jo kontaktinius duomenis, jog galėtų susitarti dėl turto vertinimo, nurodant telefono numerį ir elektroninio pašto adresą - ( - ). 2019-10-22 antstolė priėmė patvarkymą dėl ekspertizės išvados Nr. 0171/18/01435/IŠV, šiuo patvarkymu vykdomosios bylos šalys ir suinteresuoti asmenys (kreditoriai) buvo informuoti apie atliktą nekilnojamojo turto ekspertizę. Minėtame patvarkyme buvo nustatytas 3 darbo dienų terminas, per kurį šalys galėjo pateikti savo poziciją (sutikimus, prašymus, prieštaravimus) dėl Nekilnojamojo turto ekspertizės aktu Nr. E-19-10-15-IR67 nustatytos areštuoto, aukščiau nurodyto turto vertės. Minėtas patvarkymas skolininkui išsiųstas jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (v.b. l. 116- 119), tačiau jo įteikti nepavyko. Minėtas patvarkymas, kartu su nekilnojamojo turto ekspertizės aktu, išsiųsti skolininko bei jo sutuoktinės el. pašto adresais, iš kurių buvo gauti patvirtinimai apie siunčiamo laiško turinio gavimą (v.b. l. 118,120-121). Iš skolininko elektroninių laiškų 2019-10-24 ir 2019-10-25 dienomis, matyti, jog skolininkas pilnai susipažino su siunčiamais dokumentais, kadangi nurodė, jog tikėjosi didesnės turto vertės (v.b. l. 121-122). 2019-10-29 buvo gautas skolininko elektroninis laiškas (v.b. l. 124), kuriuo skolininkas teiravosi dėl prieštaravimo pateikimo termino skaičiavimo, kadangi nežinojo, nuo kada skaičiuoti 5 dienų terminą, prieštaravimui pateikti, t.y. ar nuo elektroniniu paštu gauto dokumento ar nuo registruotu paštu gauto dokumento. 2019-10-29 skolininkui buvo suteikta informacija dėl terminų skaičiavimo, bei nurodyta, jog varžytynių skelbimą galima atidėti ir antstolė nekliudys spręsti klausimo dėl refinansavimo suteikimo (v.b.l. 125). 2019-11-07 skolininkas elektroniniu paštu ( - ) susisiekė su antstolės kontora, ir informavo, jog sprendžia klausimus dėl refinansavimo bei paprašė pateikti pažymą apie esamo įsiskolinimo dydį (v.b.l. 126). Skolininko prašoma informacija buvo pateikta jo nurodytu elektroninio pašto adresu (v.b. l. 127-129). 2019-11-27 buvo priimtas patvarkymas dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/18/01435/VRT, kuriuo buvo nustatyta areštuoto turto vertė, t.y. 1/2 dalies buto (bendras plotas ( - ) kv.m.), u/n: ( - ), Vilnius, rinkos vertė 49 000 Eur ir 1/2 dalies patalpos (garažo bokso) unikalus Nr. ( - ) Eur (v.b.l 133-134). Minėtas patvarkymas skolininkui išsiųstas jo el. pašto adresu - 2019-11-28 (v.b. l. 135). Patvarkyme dėl areštuoto turto vertės nustatymo nurodyta: „Remiantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 p. pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Remiantis LR CPK 704 str. 1 d. iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją”. 2019-11-27 skolininkas informavo, jog gavo visą reikiama informaciją iš visų antstolių ir žadėjo informuoti antstolę, apie refinansavimo suteikimą (v.b. l. 132). 2019-12-11 skolininkas, atsakydamas į antstolės padėjėjo prašymą, informavo, jog vis dar renka reikalingas pažymas bei nurodė, jog savaitės laikotarpyje turėtų būti išspręstas refinansavimo klausimas (v.b.l. 143). 2019-12-31 skolininkas informavo, jog vis dar laukia atsakymo iš refinansavimo paslaugas teikiančios bendrovės (v.b.l. 147). 2020-01-09 buvo susisiekta su skolininku, kuris buvo informuotas, jog išieškotojas nori, kad būtu paskelbtos areštuoto turto varžytynės, todėl paprašyta, jog skolininkas antstolei pateiktų informaciją, apie refinansavimą (v.b.l. 149). 2020-01-13 skolininkas informavo, jog trečiadienį turės galutinį sprendimą ir informuos antstolę (v.b.l. 150). 2020-01-20 skolininkas informavo, jog jam yra suteiktas refinansavimas bei pažadėjo informuoti artimiausiu metu. Skolininkui buvo pateiktas prašymas, pateikti antstolei įrodomus dėl teikiamo refinansavimo, tačiau nei mokėjimas nei jokia informacija gauta nebuvo (v.b.l. 151.152). 2020-01-29 antstolės kontoroje gautas išieškotojo prašymas, kuriuo buvo prašoma nedelsiant imtis veiksmų dėl skolininkui priklausančio turto realizavimo (v.b.l. 154-155). 2020-02-03 priimtas patvarkymas dėl areštuoto turto pardavimo iš varžytynių Nr. S-377167, kuriuo 2020-02-03 paskelbtos 1/2 dalies buto varžytynės, kurių numatyta pabaiga - 2020-03-04 (v.b.l. 156-157). 2020-02-04 priimtas patvarkymas dėl areštuoto turto pardavimo iš varžytynių Nr. 377362, kuriuo 2020-02-04 paskelbtos pirmosios 1/2 dalies garažo/bokso varžytynės, kurių numatyta pabaiga - 2020-03-05 (v.b.l. 158-159). Minėti patvarkymai skolininkui išsiųsti registruotu paštu, jo gyvenamosios vietos adresu (v.b.l. 161), tačiau, kaip matyti iš pašto tarnybos pranešimo - minėtų patvarkymų įteikti nepavyko, į pranešimus neatsiliepta. Minėti patvarkymai buvo išsiųsti elektroniniu paštu tiek skolininkui tiek jo sutuoktinei 2020-02-04 (v.b.l. 160). 2020-02-04 diena 14:40 el. paštu, skolininkas patvirtino dokumentu gavimą, teiraudamasis apie galimas alternatyvas, paskelbus varžytynes. Skolininkas buvo informuotas, jog padengus visus įsiskolinimus iki varžytynių pabaigos, jos galėtų būti atšaukiamos (v.b.l. 162-163). 2020-02-18 skolininkas susisiekė su antstolės kontora ir informavo, jog finansavimą galės gauti kovo pradžioje, tačiau tikslesnė informacija gauta nebuvo (v.b. l. 165). 2020-03-05 priimtas patvarkymas dėl turto pardavimo iš varžytynių Reg. Nr. S-385373, kuriuo varžytynės Nr. 185273, buvo paskelbtos įvykusiomis, pasiūlius didžiausią siūlomą sumą (39 240 Eur) už 1/2 dalį buto. Tą pačią dieną priimtas patvarkymas turto pardavimo iš varžytynių Reg. Nr. S-385393, kuriuo varžytynės Nr. 185738 buvo paskelbtos įvykusiomis, pasiūlius didžiausią siūlomą sumą už 1/2 dalį (4545 Eur) garažo/bokso. Minėti patvarkymai 2020-03-05 buvo išsiųsti skolininkui ir jo sutuoktinei (v.b. l. 168-173) skolininko ir jo sutuoktinės el. pašto adresais, o apie dokumentų gavimą 2020-03-06 patvirtino skolininko sutuoktinė (v.b. l. 174). Skundžiami patvarkymai buvo išsiųsti ir skolininko deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, kurie buvo įteikti skolininkui 2020-03-26 (v.b. l. 172). 2020-03-19, elektroniniu paštu, gautas skolininko užklausimas, dėl antstolės darbo laiko, pasiteiraujant, kam būtų galima teikti dokumentus (v.b. l. 175). 2020-03-27 buvo išduotas turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. S-390060 (v.b. l. 193). Antstolės kontoroje gautas varžytynių laimėtojos L. Ž. prašymas pratęsti mokėjimo terminą, už varžytynėse nupirktą turtą dar 15 dienų (v.b.l. 178). 2020-04-01 gavus įmoką iš varžytynių laimėtojos, kuri sudarė pusę sumos, už varžytynėse nupirktą turtą, buvo priimtas patvarkymas dėl mokėjimo termino pratęsimo, bei 2020-04-01 patikslintas patvarkymas Nr. S-390754 dėl mokėjimo termino pratęsimo (v.b. l. 179-183). Minėti dokumentai išsiųsti skolininkui ir kitoms vykdomosios bylos šalims (v.b. l. 184). 2020-04-01 antstolei buvo pateiktas antstolio Armino Naujokaičio patvarkymas Nr. S-20-157-4522 dėl prisijungimo prie išieškojimo. 2020-04-02 buvo priimtas išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas (v.b. l. 188-189). 2020-04-07 antstolio kontoroje buvo gautas skundas dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašoma antstolės Brigitos Palavinskienės patvarkymus: 2020-02-03 patvarkymą Nr. S-377167, 2020-02-04 patvarkymą Nr. S-377362, 2020-03-05 patvarkymą Nr. S-385373, 2020-03-05 patvarkymą Nr. S-385393, 2020-04-01 patikslintą patvarkymą Nr. S-390754 ir 2020-04-02 patvarkymą Nr. S-391008 vykdomojoje byloje Nr. 0171/18/01435. Antstolė 2020-04-14 patvarkymu Nr. S-392534 netenkino pareiškėjo prašymo, skundą persiuntė teismui.

8Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu įgyvendinamas teismo sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu (2015 m. rugsėjo 30 d. redakcija) Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Taigi, vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (AĮ 3 str.), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-227/2008, 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-40/2010; ir kt.).

10Pareiškėjas nurodo, jog antstolės veiksmai yra neteisėti, kadangi pareiškėjas nebuvo informuotas apie vykdymo procesą, nes negavo antstolės priimtų patvarkymų, visi patvarkymai buvo siunčiami tik elektroninėmis ryšio priemonėmis, t.y. elektroninio pašto adresais, nurodytais patvarkymuose, tačiau pareiškėjas itin retai naudojasi elektroniniu paštu, yra vyresnio amžiaus, todėl visą šį laikotarpį net nebuvo prisijungęs prie savo elektroninio pašto paskyros, todėl antstolės priimti patvarkymai pareiškėjui buvo įteikti tik jau įvykus varžytynėms ir pardavus jam priklausantį turtą.

11Procesinių dokumentų įteikimo tvarką vykdymo proceso metu numato CPK 604 straipsnis, kuriame nurodyta, jog procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams CPK VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus CPK 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytus atvejus. Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl CPK 604 straipsnio, reglamentuojančio procesinių dokumentų įteikimą vykdymo proceso metu, taikymo, yra nurodęs, jog nėra pagrindo CPK 604 straipsnio normą nei per se, nei vykdymo procesą reglamentuojančių normų visumos kontekste aiškinti kaip nustatančią, kad vienintelis leistinas ir teisėtas procesinių dokumentų įteikimo būdas yra jų siuntimas registruotu laišku, o įteikimas kitu būdu nesukelia teisinių pasekmių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-10-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2009). Nagrinėjamu atveju antstolė, gavusi vykdomąjį dokumentą vykdyti, skolininkui registruotu paštu vykdomajame dokumente nurodytu bei skolininko deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ( - ), Vilnius ir skolininko darboviečių UAB „V“ bei UAB „S“, išsiuntė 2018-04-16 patvarkymą Nr. S-18-171-8478 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti 2018-04-16 raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-18-171-8480, vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S-18-171-8479. Iš vykdomosios bylos duomenų taip pat nustatyta, jog 2018-05-17 antstolės kontoroje gautas rašytinis skolininko 2018-05-16 prašymas stabdyti vykdomąją bylą, o visą informaciją siųsti ei. pašto adresu ( - ). 2018-05-17 skolininkas atsiuntė antstolei elektroninį laišką, kuriuo skolininkas pateikė visą informaciją apie jam priklausantį turtą. Minėtame prašyme nurodytas skolininko kontaktinis elektroninio pašto adresas - ( - ). 2018-05-17 skolininko sutuoktinė atsiuntė antstolei elektroninį laišką (el. pašto adresas ( - )), kuriuo skolininko sutuoktinė pateikė informaciją apie jai žinomą skolininko turtą, atsakant į antstolės Brigitos Palavinskienės patvarkymą Reg. Nr. S-187368. 2019-10-03 patvarkymu Nr. 0171/18/01435/EKSP dėl ekspertizės turto rinkos vertei nustatyti skyrimo antstolės paskyrė ekspertizę areštuoto nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti. Minėtas patvarkymas išsiųstas skolininko gyvenamosios vietos adresu, tačiau jo įteikti nepavyko. 2019-10-03 skolininkas el. paštu informavo, jog patvarkymą gavo. Minėtas patvarkymas papildomai išsiųstas ir skolininko sutuoktinei, apie kurio gavimą, ji informavo 2019-10-04 el. laišku. 2019-10-04 skolininkas pateikė prašymą, elektroniniu paštu persiųsti procesinius dokumentus dėl sutikimo atidalinti turtą, kurie buvo pateikti skolininkui jo prašomu dokumentų įteikimo būdu - elektroniniu paštu: ( - ). 2019-10-09 el. paštu buvo gautas skolininko užklausimas dėl turto vertintojo bei pasiteiravimas dėl jo pakeitimo. Skolininkui buvo suteikta visa informacija apie turto vertintoją bei apie situaciją dėl jo pakeitimo. Tą pačią skolininkas prašė perduoti turto vertintojui jo kontaktinius duomenis, jog galėtų susitarti dėl turto vertinimo, nurodant telefono numerį ir elektroninio pašto adresą - ( - ). 2019-10-22 antstolė priėmė patvarkymą dėl ekspertizės išvados Nr. 0171/18/01435/IŠV, šiuo patvarkymu vykdomosios bylos šalys ir suinteresuoti asmenys (kreditoriai) buvo informuoti apie atliktą nekilnojamojo turto ekspertizę. Minėtame patvarkyme buvo nustatytas 3 darbo dienų terminas, per kurį šalys galėjo pateikti savo poziciją (sutikimus, prašymus, prieštaravimus) dėl Nekilnojamojo turto ekspertizės aktu Nr. E-19-10-15-IR67 nustatytos areštuoto, aukščiau nurodyto turto vertės. Minėtas patvarkymas skolininkui išsiųstas jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, tačiau jo įteikti nepavyko. Minėtas patvarkymas, kartu su nekilnojamojo turto ekspertizės aktu, išsiųsti skolininko bei jo sutuoktinės el. pašto adresais, iš kurių buvo gauti patvirtinimai apie siunčiamo laiško turinio gavimą. Iš skolininko elektroninių laiškų 2019-10-24 ir 2019-10-25 dienomis, matyti, jog skolininkas pilnai susipažino su siunčiamais dokumentais, kadangi nurodė, jog tikėjosi didesnės turto vertės. 2019-10-29 buvo gautas skolininko elektroninis laiškas, kuriuo skolininkas teiravosi dėl prieštaravimo pateikimo termino skaičiavimo. 2019-11-27 buvo priimtas patvarkymas dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/18/01435/VRT, kuriuo buvo nustatyta areštuoto turto vertė. Minėtas patvarkymas skolininkui išsiųstas jo el. pašto adresu - 2019-11-28. 2019-11-27 skolininkas informavo, jog gavo visą reikiama informaciją iš visų antstolių ir žadėjo informuoti antstolę, apie refinansavimo. 2019-12-11 skolininkas, informavo, jog vis dar renka reikalingas pažymas bei nurodė, jog savaitės laikotarpyje turėtų būti išspręstas refinansavimo klausimas. 2019-12-31 skolininkas informavo, jog vis dar laukia atsakymo iš refinansavimo paslaugas teikiančios bendrovės. 2020-01-20 skolininkas informavo, jog jam yra suteiktas refinansavimas bei pažadėjo informuoti artimiausiu metu. Skolininkui buvo pateiktas prašymas, pateikti antstolei įrodomus dėl teikiamo refinansavimo, tačiau nei mokėjimas nei jokia informacija gauta nebuvo. 2020-02-03 priimtas patvarkymas dėl areštuoto turto pardavimo iš varžytynių Nr.377167, kuriuo 2020-02-03 paskelbtos 1/2 dalies buto varžytynės, 2020-02-04 priimtas patvarkymas dėl areštuoto turto pardavimo iš varžytynių Nr. S-377362, kuriuo 2020-02-04 paskelbtos pirmosios 1/2 dalies garažo/bokso varžytynės. Minėti patvarkymai skolininkui išsiųsti registruotu paštu, jo gyvenamosios vietos adresu, tačiau, kaip matyti iš pašto tarnybos pranešimo minėtų patvarkymų įteikti nepavyko. Minėti patvarkymai buvo išsiųsti elektroniniu paštu tiek skolininkui tiek jo sutuoktinei 2020-02-04. 2020-02-04 diena 14:40 el. paštu, skolininkas patvirtino dokumentų gavimą, teiraudamasis apie galimas alternatyvas, paskelbus varžytynes. Skolininkas buvo informuotas, jog padengus visus įsiskolinimus iki varžytynių pabaigos, jos galėtų būti atšaukiamos. 2020-02-18 skolininkas susisiekė su antstolės kontora ir informavo, jog finansavimą galės gauti kovo pradžioje. 2020-03-05 priimtas patvarkymas dėl turto pardavimo iš varžytynių Reg. Nr. S-385373, kuriuo varžytynės Nr. 185273, buvo paskelbtos įvykusiomis, pasiūlius didžiausią siūlomą sumą (39 240 Eur) už 1/2 dalį buto. Tą pačią dieną priimtas patvarkymas turto pardavimo iš varžytynių Reg. Nr. S-385393, kuriuo varžytynės Nr. 185738 buvo paskelbtos įvykusiomis, pasiūlius didžiausią siūlomą sumą už 1/2 dalį (4545 Eur) garažo/bokso. Minėti patvarkymai 2020-03-05 buvo išsiųsti skolininkui ir jo sutuoktinei skolininko ir jo sutuoktinės el. pašto adresais, o apie dokumentų gavimą 2020-03-06 patvirtino skolininko sutuoktinė. Skundžiami patvarkymai buvo išsiųsti ir skolininko deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, kurie buvo įteikti skolininkui 2020-03-26. Antstolės kontoroje gautas varžytynių laimėtojos L. Ž. prašymas pratęsti mokėjimo terminą, už varžytynėse nupirktą turtą dar 15 dienų. 2020-04-01 priimtas patvarkymas Nr. S-390713 dėl mokėjimo termino pratęsimo, bei patikslintas patvarkymas Nr. S-390754 dėl mokėjimo termino pratęsimo. Minėti dokumentai išsiųsti skolininkui ir kitoms vykdomosios bylos šalims elektoriniais paštais.

12Remiantis nurodytu reglamentavimu, bei vykdomojoje byloje esančiais procesiniais dokumentais, jų įteikimo patvirtinimais bei elektroniniais laiškais, kuriais skolininkas aktyviai bendravo su antstole, konstatuotina, jog antstolės procesiniai dokumentai skolininkui įteikti tinkamai. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo argumentai, kad jis nebuvo informuotas apie vykdymo procesą ir taip buvo apribotos jo teisės vykdymo procese, atmestini.

13Pareiškėjas nurodo, jog buvo pažeistos skolininko teisės pasiūlyti savo turto pirkėją iki varžytynių pradžios.

14Varžytynių ypatumas yra tas, kad jomis siekiama priverstinai įvykdyti vykdomąjį dokumentą, užtikrinti skolininko turto realizavimo visapusišką efektyvumą ir kuo ekonomiškesniu būdu. Varžytynėmis siekiama užtikrinti areštuoto turto pardavimą, kuris atitiktų tiek skolininko, tiek išieškotojų interesus. Varžytynių institutas turėtų garantuoti minimalią riziką ir būti patrauklus pirkėjams, įsigyjantiems turtą tokiu būdu, todėl būtina garantuoti varžytynių būdu sudarytų sandorių stabilumą ir teisines garantijas, kad šie sandoriai nebus pripažinti negaliojančiais įprastais pagrindais. Varžytynių organizavimas ir jų tvarka reglamentuojami CPK 700-725 straipsniuose, o varžytynių aktai gali būti pripažinti negaliojančiais tik nustačius imperatyvių teisės normų esminius pažeidimus, kurie varžo asmenų teises ir teisėtus interesus. CPK 704 straipsnio 1 dalis numato, jog iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. CPK 704 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininko pasiūlytam pirkėjui turtas gali būti parduodamas už kainą, ne mažesnę kaip turto arešto akte nurodyta areštuoto turto vertė, arba mažesnę kainą, kurios užtenka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms.

15Nagrinėjamu atveju antstolė 2019-11-27 patvarkymu dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/18/01435/VRT, nustatė areštuoto turto vertę, t.y. 1/2 dalies buto (bendras plotas ( - ), Vilnius, rinkos vertė 49 000 Eur ir 1/2 dalies patalpos (garažo bokso) unikalus Nr. ( - ), rinkos vertė 4100 Eur. Minėtas patvarkymas skolininkui išsiųstas jo el. pašto adresu - 2019-11-28. Patvarkyme dėl areštuoto turto vertės nustatymo nurodyta: „Remiantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 p. pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Remiantis LR CPK 704 str. 1 d. iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją”. Pažymėtina, jog pirmosios varžytinės buvo paskelbtos 2020 m. vasario 4 d., t.y. praėjus dviem mėnesiams po antstolės 2019-11-27 patvarkymo dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/18/01435/VRT išsiuntimo skolininkui. Pažymėtina ir tai, kad po patvarkymo 2019-11-27 patvarkymo dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/18/01435/VRT išsiuntimo, skolininkas aktyviai teikė informaciją, kad gaus refinansavimą ir padengs skolas, tačiau jokių įrodymų patvirtinančių refinansavimą ar skolos padengimą iki varžytinių pabaigos nei antstolei nei teismui nepateikė. Konstatuotina, jog pareiškėjas iki varžytinių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje nepasinaudojo CPK 704 straipsnyje numatyta teise pasiūlyti savo pirkėją, kuris galėtų įmokėti ekspertizės akte nurodytą turto įkainojimo sumą į antstolio depozitinę sąskaitą, todėl šis pareiškėjo teiginys atmestinas, kaip nepagrįstas.

16Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad antstolė tinkamai laikėsi vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų reikalavimų, veikė pagal įstatymų jai priskirtą kompetenciją, todėl nenustačius antstolės veiksmuose vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų, pareiškėjo skundas atmestinas, kaip nepagrįstas.

17Teismas, vadovaudamasis CPK, 290, 510 ir 513 straipsniais,

Nutarė

18Pareiškėjo (skolininko) S. R. skundo dėl antstolės veiksmų netenkinti.

19Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai