Byla e2-140-620/2015
Dėl 614,26 Eur skolos, 110,57 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB „Sergel“ ieškinį atsakovei A. J

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 614,26 Eur skolos, 110,57 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB „Sergel“ ieškinį atsakovei A. J. ir

Nustatė

2Atsakovei A. J. CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovės negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu ir tenkintinas iš dalies.

4Ieškovas nurodo ir iš pateiktų byloje duomenų matyti, kad AB bankas Hansabankas (dabartinis pavadinimas - Swedbank AB bankas) 2008-05-21 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ST-08-656 (b.l. 7-13) ir šios sutarties priedais visas reikalavimo teises į skolininkus, iš kurių viena yra atsakovė A. J., perleido ieškovui UAB „Creditcollect“ (dabar - UAB „Sergel“). Atsakovė pagal sudarytą 2008-08-07 Ego kortelės su kredito limitu sutartį Nr. ( - ) (b.l. 2-3) yra skolinga ieškovui 614,26 Eur. Minėtos Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. ST-08-656 pagrindu ieškovas įgijo teisę ir į netesybas (delspinigius) dėl pradelsto atsiskaitymo pagal minėtą kredito sutartį. Delspinigiai, skaičiuojami nuo įsiskolinimo sumos nuo 2008-05-21 už 180 dienų, todėl sudaro 110,57 Eur (614,26 Eur x 0,1 % x 180 d.). Atsakovė į raginimus atsiskaityti (b.l. 14) nereagavo ir įsiskolinimo nepadengė. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 614,26 Eur skolos, 110,57 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16,22 Eur sumokėto žyminio mokesčio bei 159,29 Eur išlaidų už teisines paslaugas.

5Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Pagal CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. CK 6.101 straipsnio 1 dalyje nustatyta teisė kreditoriui be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Sutarties šalis – atsakovė nevykdė savo pareigos tinkamai ir nustatytais terminais vykdyti prievolę, t.y. nepadengė įsiskolinimo pagal 2008-08-07 Ego kortelės su kredito limitu sutartį Nr. ( - ), būdama informuota rašytiniu pranešimu apie reikalavimo perleidimą su naujuoju kreditoriumi neatsiskaitė, į siųstus raginimus nereagavo, prieštaravimų dėl ieškovo reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl susidariusi skola – 614,26 Eur priteistina iš atsakovės ieškovo naudai.

6Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 110,57 Eur delspinigių, kurių dydis pagal 2008-08-07 Ego kortelės su kredito limitu sutartį Nr. ( - ) yra 0,10 procento, kas sudaro 36,5 procento metinių palūkanų, todėl šioje dalyje pateiktas reikalavimas tenkintinas iš dalies.

7Laikytina, kad tarp šalių sudaryta vartojimo sutartis, o tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

8Atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas - fizinis asmuo ir kreditorius – juridinis asmuo), skolos dydį, laikytina, kad sutartyje numatyti 0,10 procento dydžio delspinigiai už negrąžintą kreditą, pažeidžia CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti.

9Nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010-12-23 Nr. XI-1253; nuo 2012 m. sausio 1 d. galioja nauja įstatymo redakcija, priimta 2011-11-17 Nr. XI-1684) 11 str. 8 d. numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas sutarties sudarymo metu dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba vertintina kaip orientacinė nagrinėjamos bylos kontekste ir byloje nesant duomenų, kad kreditoriaus nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos, remdamasis teisingumo bei protingumo kriterijais (CK 1.5 str.), atsižvelgdamas į prašomos priteisti skolos dydį, teismas netesybų dydį mažina, jas skaičiuojant 0,05 proc. dydžio (t.y. 18,25 procento metinių palūkanų). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, sumažinant prašomą priteisti 110,57 Eur delspinigių už negrąžintą kreditą sumą iki 55,29 Eur, t.y. nuo 0,10 procento iki 0,05 procento (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

10Atsakovė taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. sausio 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Tenkinant ieškinį iš dalies (? 92,37 proc. visų reikalavimų), iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas yra sumokėjęs 16,22 Eur žyminio mokesčio bei 159,29 Eur už teisines paslaugas (b.l. 4; 5), iš viso: 175,51 Eur bylinėjimosi išlaidų, todėl jo naudai iš atsakovės proporcingai priteistina 162,11 Eur bylinėjimosi išlaidų.

12Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 1,09 Eur susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3 Eur, todėl nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 pakeitimo“).

13Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.

14Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 262, 285, 286 str. teismas

Nutarė

15Ieškovo UAB „Sergel“ ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės A. J., a.k. ( - ) 614,26 Eur (šešis šimtus keturiolika eurų 26 euro ct) skolos, 55,29 Eur (penkiasdešimt penkis eurus 29 euro ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. sausio 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 162,11 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt du eurus 11 euro ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Sergel“, į.k. 125026242, naudai.

17Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

18Atsakovė A. J. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas UAB „Sergel“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai