Byla 2-31661-545/2015
Dėl 7197 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,-

12015 m. 11 mėn. 27 d.

2Civilinė byla Nr. 2-31661-545/2015

3Teisminio proceso Nr. 2-68-3-24199-2015-2

4Procesinio sprendimo kategorija Nr. 2.2.2.3.2.1; 2.2.2.7.; 2.5.1.4; 2.5.1.5; 2.5.10.2; 2.5.10.5.2.; 3.1.7.5.; 3.1.18.4.

5Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja R. B.

6sekretoriaujant A. Š.

7dalyvaujant ieškovo BUAB „Superbanketai“ bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ atstovui T. V.

8atsakovui P. M.

9teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Superbanketai“ bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ ieškinį atsakovui P. M. dėl 7197 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,-

Nustatė

10ieškovo BUAB „Superbanketai“, į.k. 301302549, bankroto administratorius UAB „Vantolina“, į.k. 281613080, kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą prašydamas priteisti iš atsakovo P. M. a.k. ( - ) 7197 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Ieškovas reikalavimą grindžia šiomis aplinkybėmis: Vilniaus apygardos teismas 2013-08-29 nutartimi iškėlė UAB „Superbanketai“ bankroto bylą. Vilniaus apygardos teismo 2013-11-28 nutartimi patvirtinti BUAB "Superbanketai" kreditorių kreditoriniai reikalavimai, bendra visų kreditorių finansinių reikalavimų suma sudaro 29 977 Eur. Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB "Superbanketai" valdymo organai buvo įpareigoti per 5 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus. Bendrovės turtas liko neperduotas. Bankroto administratorius mano, kad skolininkas turi galimybę perduoti bankroto administratoriui turtą pagal 2010 metu balansą arba atstatyti minėto 2010 metu balanse jo vertę 7197 Eurų. Atsakovas P. M. buvo UAB „Superbanketai" direktorius. Nesant įmonės ūkinės-komercinės veiklos ir turto, už kurių išsaugojimą ir pateikimą bankroto administratoriui atsakingas įmonės vadovas P. M., ieškovo bankroto administratorius neturi galimybės išieškoti debitorių skolų, nes nėra aišku, kokie asmenys yra skolininkai ir kokias konkrečias sumas jie skolingi bankrutavusiai UAB „Superbanketai". Būtent tiesiogiai dėl atsakovo aplaidumo, nerūpestingumo, tyčinio neveikimo įmonei buvo padaryta žala - ji faktiškai nevaldo ir neatgauna turto, kuris turi būti panaudotas atsiskaityti su kreditoriais, padarant jiems kuo mažiau žalos. Toks atsakovo elgesys nulėmė bendrovės negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais ir jos nemokumą.

12Atsakovas P. M. a.k. ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti (b.l. 35-37).

13Nesutikimą su ieškiniu atsakovas procesiniame dokumente - atsiliepime į ieškinį (b.l. 35-37) bei teisminio nagrinėjimo metu grindė tuo, kad atsakovas nuo pat pirmos įmonės steigimo dienos nebuvo įmonės direktorius. Nuo įsteigimo iki 2008-04-30 įmonei vadovavo S. S.. Esami įmonės dokumentai buvo perduoti administratoriui, o įmonės turtas neperduotas, nes įmonė turto neturi. Su administratoriumi buvo bendraujama ir perduodami dokumentai nuosekliai pagal fizines galimybes. Įmonė prieš stabdant veiklą pardavė pagrindinius įrengimus ir atsiskaitė su darbuotojais. Administratoriui pateikti dokumentai apie pardavimą ir atsiskaitymą. Atsakovas, kaip reikalauja įstatymai, pirma bandė atsiskaityti su darbuotojais, nes stabdoma buvo veikla, kadangi įmonė už skolas buvo iškraustoma iš nuomojamų patalpų. Gamybinės įrangos nebuvo kur laikyti ir saugoti, todėl skubos tvarka nuspręsta ją duoti ir atsiskaityti su darbuotojais. Administratoriui buvo pateikti visi bendrovės metiniai balansai išskyrus už 2011 m., nes įmonė faktinę veiklą vykdė iki 2011-03-30. Visos faktinės aplinkybės buvo išdėstytos administratoriui.

14Ieškinys atmestinas.

15Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2013-08-29 nutartimi civ.byloje Nr. B2-4676-619/2013 UAB „Superbanketai“ buvo iškelta bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Vantolina“ (t. 1 b.l. 5-7) Teismo nutartis įsiteisėjusi. Vėlesnėmis nutartimis buvo patvirtintas UAB „Superbanketai“ kreditorių sąrašas (t. 1 b.l. 8-10).

16Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus duomenimis, UAB „Superbanketai“ vadovu nuo 2008-04-30 d. iki 2013-10-01 d. buvo atsakovas P. M. a.k. ( - ) bendrovės vyr.finansistu laikotarpiu nuo 2007-11-30 iki 2009-05-31 buvo UAB „Arcus Caelestis į.k. 300029026 (t. 1 b.l. 23).

17Vilniaus apygardos teismo 2013-08-29 nutartimi atsakovas, kaip UAB „Superbanketai“ direktorius, buvo įpareigotas per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, visus turimus dokumentus (t. 1 b.l. 7). 2014-05-13, 2014-06-19, 2014-07-02 priėmimo-perdavimo aktais buvo perduota tik dalis bendrovės dokumentų, tačiau bendrovės turtas nebuvo perduotas (t. 1 b.l. 71-73, 81-199). Ieškovo atstovas Bankroto administratorius nurodė, kad jam buvo pateiktas UAB „Superbanketai“ metinis balansas už 2010 metus, kuriame nurodyta turto už 24852 Lt (7197,64 Eur), tačiau šis turtas nebuvo perduotas, atsakovas teismo nustatytos pareigos neįvykdė. BUAB „Superbanketai“ bankroto administratorius UAB „Vantolina“ 2015-01-21 d. raštu ragino sumokėti P. M. 24852 Lt (7197,64 Eur) (t. 1 b.l. 19-20), tačiau atsakovas nesumokėjo šių pinigų iki šiol, turto taip pat neperdavė.

18Kaip matyti iš UAB „Superbanketai“ 2010 metų balanso materialusis turtas yra už 14097 Lt, pinigų -5873 Lt, viso 24852 Lt (7197,64 Eur) (b.l. 11). P. M. pagal 2011-03-01 pirkimo-pardavimo sutartį bendrovės nurodytą visą materialųjį turtą (14097 Lt) pardavė tuo metu buvusiai bendrovės darbuotojai S. K. a.k. ( - ) už 5203 Lt (t. 1 b.l. 13-15, 24).

19Iš UAB „Superbanketai“ susirinkimo 2011-03-31 d. protokolo, bendrovės steigėjai P. M. (75 balsų) bei S. S. (25 balsų) nusprendė atleisti UAB „Superbanketai“ direktorių P. M. iš užimamų direktoriaus pareigų, o bendrovės veiklą sustabdyti (t. 1 t. 1 b.l. 21-22). UAB „Superbanketai“ 2007-11-16 d. steigimo sutartyje nurodyta, kad P. M. ir S. S. įneša po 35000 Lt ir įgyja 350 paprastųjų vardinių akcijų, t.y. valdo po ½ dalį bendrovės įstatinio kapitalo (t. 2 b.l. 2-6). Tokiu būdu, UAB „Superbanketai“ po įrangos pardavimo (2011-03-01) vieną mėnesį iki 2011-03-31, kol bendrovės veikla buvo sustabdyta steigėjų sprendimu, vykdė veiklą.

20Vadovaujantis LR įmonių bankroto įstatymo (toliau ir – ĮBĮ) 10 str. 7 d. 1 punktu, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Atsakovas turėjo pareigą perduoti ieškovo administratoriui visą įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Atsakovas savo neveikimu, tai yra neperduodamas dalies bendrovės turto bankroto administratoriui po bankroto bylos iškėlimo, pažeidė įstatymų normas. Dėl neperduoto traktoriaus ieškovo turtas sumažėjo neperduoto turto verte, kuri negali būti panaudota bankroto procedūrų vykdymui, atsiskaitymui su kreditoriais. Nustatyta byloje aplinkybė, kad 7197 Eur turtas pagal UAB „Superbanketai“ 2010 balansą nebuvo perduotas atsakovo bankroto administratoriui šalys neginčija, šis faktas yra nustatytas. Kaip matyti iš Vilniaus apygardos teismo 2015-08-24 nutarties civ.byloje Nr. B2-1574-619/2015, P. M. buvo nubaustas 800 Eur bauda už tai, kad nevykdė pareigos perduoti UAB „Superbanketai“ bankroto administratoriui įmonės turtą bai dokumentus (t. 2 b.l. 7-8). Vilniaus apygardos teismo 2015-09-22 nutartimi nurodytoje byloje baudos dydis buvo sumažintas iki 200 Eur (t. 2 b.l. 9-10).

21Atsakovas teigia, kad nors bendrovės metinis balansas už 2011 metus ir nebuvo pateiktas bankroto administratoriui dėl buvusios buhalterės kaltės, tačiau jame turėjo būti faktiškai pažymėta, jog jokio materialaus turto (14097 Lt) bei pinigų (5873 Lt) iki 2011-03-31 d. (jo vadovavimo pabaigos) bendrovė jau neturėjo, nes visas turtas buvo parduotas, gauti pinigai už turto pardavimą bei esantys sąskaitoje buvo panaudoti atsiskaitymui (atlyginimui išmokėti) su bendrovės darbuotojais, todėl jokio turto bei pinigų atsakovas bankroto administratoriui perduoti ir negalėjo, nes neturėjo Taip, atsakovas pateikė teismui paskaičiavimą, pagal kurį nuo 2011-01-01 iki 2011-03-31 bendrovės darbuotojams V. G., S. A., P. M., N. B., S. K. pagal kasos išlaidų orderius buvo sumokėta 11858 Lt darbo užmokesčio, o 2011-04-01 d. ir pačiam P. M. -10721 Lt, viso 22579 Lt darbo užmokesčio (t. 2 .l. 16). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus duomenimis, nurodyti darbuotojai UAB „Superbanketai“ dirbo (t. 1 b.l. 24), UAB „Superbanketai“ kasos išlaidų orderiai ir kt. kasos dokumentai 2011-01-2011-04-01 d. laikotarpiu teismui pateikti (t. 1 b.l. 81-199). Pagal pateiktus dokumentus sumokėta darbo užmokesčio suma sudaro 11858 Lt, sumokėta už patalpų nuomą -4500 Lt, tiekėjams ir už prekes ir paslaugas-27670,46 Lt, viso 44028,46 Lt (t. 2 b.l. 1).

22Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Superbanketai“ 2010 metų balanse nurodytas 14097 Lt materialusis turtas parduotas pagal 2011-03-01 pirkimo-pardavimo sutartį bendrovės darbuotojai S. K. a.k. ( - ) už 5203 Lt (b.l. 13-14, 83), o pastaroji pagal 2011-03-01 d. panaudos sutartį jį perdavė naudotis neatlygintinai pagal priedą Nr. 1 UAB „Superbanketai“ (b.l. 15-18). Tokiu būdu, UAB „Superbanketai“ vykdė veiklą ir turėjo ne tik išlaidų, bet ir pajamų 2011 metų kovo mėnesį. Kaip seka iš kasos išlaidų orderių, 2011-03-01 d. UAB „Superbanketai“ direktorius P. M. išmokėjo 3000 Lt sau darbo užmokesčio skolą bei 2011-03-01 d. -2200 Lt darbo užmokesčio skolą darbuotojai S. K., viso 5200 Lt, t.y. visą sumą, gautą iš turto pardavimo sumokėjo darbo užmokesčio skolai išmokėti, ką matyti ir kasos knygoje (b.l. 83, 87, 89-90). Vadinasi, turto už 14097 Lt, nurodyto bendrovės 2010 metų balanse (b.l. 11), jau nebebuvo 2011-03-01 d., nes jis buvo parduotas S. K., o gauti pinigai buvo panaudoti darbo užmokesčio skolai sumokėti P. M. bei S. K. (b.l. 89-90), todėl iki 2013-09-23 d. (b.l. 7) P. M. turto už 14097 Lt perduoti BUAB „Superbanketai“ bankroto administratoriui UAB Vantolina“ negalėjo, nes jo neturėjo.

23Teismų praktikoje laikoma, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 str. 2 d.); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.) ir kt. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo ( fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (LAT 2009-11-20 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009-11-30 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-528/2009). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (LAT 2006-05-25 nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006-06-12 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.).

24Pažymėtina, kad LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 str., Įstatų 7.11 d. būtent bendrovės vadovui priskirtina pareiga saugoti bendrovės turtą ir tinkamai organizuoti kasdieninę veiklą.

25Pagaliau, atsakovas paminėtas prievoles turėjo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, vadovautis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str. 1 d.). LR CK 1.5 str. 1 d. įtvirtina civilinių teisinių santykių subjektų pareigą elgtis teisingai, protingai ir sąžiningai, taigi ir juridinio asmens dalyviai privalo elgtis laikydamiesi nurodytų principų. Pareigos elgtis sąžiningai nevykdymas reiškia asmens kaltus veiksmus, sukeliančius civilinę atsakomybę (CK 6.248 str.3 d.) (LAT 2004-02-18 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-124/2004).

26Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra (LAT 2011-05-05 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-228/2011).

27Pagal CPK 178 str., šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, o nagrinėjamoje byloje, teismo vertinimu, ieškovas neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų (LR CPK 178 str.). Pirkimo-pardavimo 2011-03-01 sutartis dėl turto pardavimo galioja, ji nėra pripažinta negaliojančia, jos ieškovas neginčija. Ieškovo motyvas, kad turtas buvo parduotas per pigiai, t.y. 3 kartus mažesnė kaina nei nurodyta 2010 metų balanse, dėl to bendrovei padaryta žala, ieškinyje neįrodinėjama, o teisminio nagrinėjimo metu tam įrodymų nepateikta, nėra įrodyta, kokios realios vertės buvo UAB „Superbanketai“ turtas.

28Be to, ieškovas nurodė, kad atsakovas iki šiol jam neperdavė piniginių lėšų už 5873 Lt (b.l. 11). Atsakovo teigimu, nurodyti pinigai išmokėti UAB „Superbanketai“ darbuotojams, likusi dalis darbo užmokesčio sumokėta įmonės darbuotojams iš bendrovės veiklos rezultatų, ką patvirtina UAB „Superbanketai“ kasos išlaidų-pajamų orderiai, avansinės apyskaitos, kt.dokumentai, kasos knyga (t. 1 b.l. 81-199). Atsakovas nurodytų dokumentų pagrindu nurodė, kad darbo užmokesčio skolos iki 2015-03-31 d. sumokėta 11858 Lt, už nuomą -4500 Lt, tiekėjams ir už prekes ir paslaugas-27670,46 Lt, viso išlaidų nuo 2011-01-01 iki 2011-03-31 d. -44028,46 Lt (t. 2 b.l. 1, 16) bei 10721 Lt darbo užmokesčio 2011-04-01 d. iš įmonės veiklos. Kasos knygoje 2011-01-03 nurodytas pinigų likutis -5751,74 Lt (t. 1 b.l. 161). Teismo vertinimu, ieškovas neįrodė, kad 2010-12-31 d. kasoje esantys 5873 Lt nebuvo panaudoti įmonės darbuotojų darbo užmokesčiui sumokėti. Kaip jau minėta teismo sprendime, iš buhalterinių dokumentų matyti, kad 2011-01-01 -2011-03-31 buvo išmokėta 11858 Lt darbo užmokesčio skolos, 4500 Lt nuomos išlaidų, tiekėjams ir už prekes ir paslaugas-27670,46 Lt, viso nurodytų laikotarpiu- 44028,46 Lt (t. 2 b.l. 1, 16). Atsakovo teiginys, kad darbo užmokestis darbuotojams buvo mokamas iš turimų lėšų (5873 Lt) nepaneigtas, be to, byloje neįmanoma nustatyti, iš kokių lėšų buvo mokamas darbo užmokestis: iš įmonės veiklos rezultatų ar turimų 2011-01-01 d. sąskaitoje. Pažymėtina, kad UAB „Superbanketai“ buvę darbuotojai (b.l.24) kreditorinių reikalavimų įmonei nereiškė, t.y. jų nėra nurodyta ir teismo procesiniuose dokumentuose kreditorių sąraše ( t.1 b.l. 8-10). Vadinasi, UAB „Superbanketai“ su darbuotojais atsiskaitė. Ši aplinkybė patvirtina atsakovo teiginius.

29Taigi, atsakovo veiksmuose nėra visų civilinės atsakomybės sąlygų, neįrodyti neteisėti veiksmai, atsakovo argumentai nepaneigti (LR CPK 178 str.). Tokiu atveju neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra jokio teisinio pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-16 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-319/2008). Nėra prasmės nustatinėti kitos civilinės atsakomybės sąlygos – ieškovui padarytos žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-10-03 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-414/2012).

30Teismo sprendime išdėstytais motyvais ieškinys atmestinas.

31Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą, jei ieškinys tenkintinas, Nagrinėjamoje byloje ieškinys atmestinas, o ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 10 p.), todėl valstybei iš ieškovo 6,74 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas nepriteistinos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

32Atmetus ieškinį, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-21 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės-atsakovui nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, piniginių lėšų, turtinių teisių areštas, naikintinos (t. 1 b.l. 31, 33) (Lietuvos CPK 150 str.).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 39, 259, 268, 270, teismas, -

Nutarė

34ieškinį atmesti.

35Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-21 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis buvo nuspręsta areštuoti atsakovui P. M., a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausantį ir atsakovo ar trečiųjų asmenų žinioje esantį nekilnojamąjį turtą už 7197 Eur sumą, o jo nesant pakankamai – kilnojamuosius daiktus ir tik neužtekus turto – atsakovui priklausančias pinigines lėšas, esančias banko įstaigose ar pas trečiuosius asmenis, kurių suma neviršija 7197 Eur, turtines teises (turto arešto kodas :2015032899)

36Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. 2015 m. 11 mėn. 27 d.... 2. Civilinė byla Nr. 2-31661-545/2015... 3. Teisminio proceso Nr. 2-68-3-24199-2015-2... 4. Procesinio sprendimo kategorija Nr. 2.2.2.3.2.1; 2.2.2.7.; 2.5.1.4; 2.5.1.5;... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja R. B.... 6. sekretoriaujant A. Š.... 7. dalyvaujant ieškovo BUAB „Superbanketai“ bankroto administratoriaus UAB... 8. atsakovui P. M.... 9. teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 10. ieškovo BUAB „Superbanketai“, į.k. 301302549, bankroto administratorius... 11. Ieškovas reikalavimą grindžia šiomis aplinkybėmis: Vilniaus apygardos... 12. Atsakovas P. M. a.k. ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 13. Nesutikimą su ieškiniu atsakovas procesiniame dokumente - atsiliepime į... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo... 16. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus duomenimis,... 17. Vilniaus apygardos teismo 2013-08-29 nutartimi atsakovas, kaip UAB... 18. Kaip matyti iš UAB „Superbanketai“ 2010 metų balanso materialusis turtas... 19. Iš UAB „Superbanketai“ susirinkimo 2011-03-31 d. protokolo, bendrovės... 20. Vadovaujantis LR įmonių bankroto įstatymo (toliau ir – ĮBĮ) 10 str. 7 d.... 21. Atsakovas teigia, kad nors bendrovės metinis balansas už 2011 metus ir nebuvo... 22. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Superbanketai“ 2010 metų balanse... 23. Teismų praktikoje laikoma, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio... 24. Pažymėtina, kad LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 str., Įstatų 7.11 d.... 25. Pagaliau, atsakovas paminėtas prievoles turėjo vykdyti sąžiningai, tinkamai... 26. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę... 27. Pagal CPK 178 str., šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 28. Be to, ieškovas nurodė, kad atsakovas iki šiol jam neperdavė piniginių... 29. Taigi, atsakovo veiksmuose nėra visų civilinės atsakomybės sąlygų,... 30. Teismo sprendime išdėstytais motyvais ieškinys atmestinas.... 31. Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas... 32. Atmetus ieškinį, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-21 nutartimi... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 39, 259, 268, 270, teismas, -... 34. ieškinį atmesti.... 35. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-21 nutartimi taikytas... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...