Byla e2-10223-1104/2019
Dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėjas Dmitrij Rancev rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sergel“ ieškinį atsakovui V. L. dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

31. Ieškovė pateiktu teismui ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 54,80 Eur skolos, 13,70 Eur palūkanų už penkių metų laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 13 d. iki 2017 m. rugsėjo 13 d., 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

42. Ieškovė nurodė, kad atsakovas V. L. pradiniam kreditoriui AB „Telia Lietuva“ (buvusi AB „TEO LT“) 2009 m. birželio 3 d. pateikė Skaitmeninės antžeminės televizijos retransliavimo paslaugos užsakymą Nr. ( - ) prie skaitmeninės antžeminės televizijos programų retransliavimo sutarties Nr. ( - ), kurio pagrindu atsakovui buvo suteiktos „Skaitmeninė GALA“ paslaugos (el. b. l. 4). Pradinis kreditorius 2012 m. spalio 3 d. pateikė atsakovui PVM sąskaitą – faktūrą TEO Nr. ( - ), kurios pagrindu atsakovas liko skolingas pradiniam kreditoriui 54,80 Eur (el. b. l. 5-6).

53. Pradinis kreditorius AB „Telia Lietuva“ (buvusi AB „TEO LT“) 2016 m. rugpjūčio 10 d. Skolų portfelio pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. ( - ) ir šios sutarties Priedu Nr. 1 perleido reikalavimo teisę į atsakovo vardu susidariusią skolą (el. b. l. 9, 14). Apie reikalavimo perleidimą atsakovą buvo bandoma informuoti rašytiniais pranešimais (el. b. l. 7, 8), tačiau jų įteikti nepavyko.

64. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t.y. deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (el. b. l. 23). Kadangi atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovei prašant, ir vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, priimamas sprendimas už akių.

7Teismas

konstatuoja:

8ieškinys tenkintinas visiškai

95. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Dėl ieškovės teisės pareikšti reikalavimą atsakovui

116. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas V. L. pradiniam kreditoriui AB „Telia Lietuva“ (buvusi AB „TEO LT“) 2009 m. birželio 3 d. pateikė Skaitmeninės antžeminės televizijos retransliavimo paslaugos užsakymą Nr. ( - ) prie skaitmeninės antžeminės televizijos programų retransliavimo sutarties Nr. ( - ), kurio pagrindu atsakovui buvo suteiktos „Skaitmeninė GALA“ paslaugos (el. b. l. 4). Atsakovui pradėjus nevykdyti savo sutartinių įsipareigojimų pagal skaitmeninės antžeminės televizijos retransliavimo paslaugos užsakymą Nr. ( - ) prie skaitmeninės antžeminės televizijos programų retransliavimo sutarties Nr. ( - ), pradinė kreditorė 2012 m. rugsėjo 12 d. nutraukė sutartį. Reikalavimai į atsakovą, kylantys iš minėto Skaitmeninės antžeminės televizijos retransliavimo paslaugos užsakymo Nr. ( - ) prie skaitmeninės antžeminės televizijos programų retransliavimo sutarties Nr. ( - ), pagal 2016 m. rugpjūčio 10 d. Skolų portfelio pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ) ir šios sutarties Priedą Nr. 1 (el. b. l. 9, 14) buvo perleisti iš pradinės kreditorės ieškovei.

127. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuotas rašytiniais pranešimais (el. b. l. 7, 8), kurie nebuvo įteikti atsakovui. Kasacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje taip pat nurodoma, kad reikalavimas, pareikštas teismo tvarka, laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovė turi teisę reikšti kreditorinius reikalavimus, kylančius iš Skaitmeninės antžeminės televizijos retransliavimo paslaugos užsakymo Nr. ( - ) prie skaitmeninės antžeminės televizijos programų retransliavimo sutarties Nr. ( - ), atsakovui.

13Dėl skolos priteisimo

148. Kaip jau minėta aukščiau, atsakovas V. L. pradiniam kreditoriui AB „Telia Lietuva“ (buvusi AB „TEO LT“) 2009 m. birželio 3 d. pateikė Skaitmeninės antžeminės televizijos retransliavimo paslaugos užsakymą Nr. ( - ) prie skaitmeninės antžeminės televizijos programų retransliavimo sutarties Nr. ( - ), kurio pagrindu atsakovui buvo suteiktos „Skaitmeninė GALA“ paslaugos (el. b. l. 4).

159. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsakovas prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė ir laiku įmokų pagal sudarytą Sutartį bei pateiktą užsakymą nemokėjo. Esant šioms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 54,80 Eur skolą pagrįstas ir yra tenkintinas.

16Dėl palūkanų priteisimo

1710. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 13,70 Eur palūkanų, paskaičiuotų už 5 metų laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 13 d. iki 2017 m. rugsėjo 13 d.

1811. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškintos palūkanų funkcijos: pirma, tai yra mokestis už pinigų skolinimą; antra, tai yra minimalių kreditoriaus nuostolių, kurių nereikia įrodyti, kompensavimas už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (CK 6.261 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2014). CK 6.261 straipsnyje nustatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 13,70 Eur palūkanų, kas sudaro 5 procentus, paskaičiuotus už 5 metų laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 13 d. iki 2017 m. rugsėjo 13 d., pagrįstas ir tenkintinas.

19Dėl procesinių palūkanų priteisimo

2012. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

2113. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (68,50 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. rugsėjo 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

22Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

2314. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

2415. Kadangi nagrinėjamoje byloje ieškovės reikalavimai patenkinti visiškai, teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteisia 15 Eur žyminį mokestį.

2516. Šioje byloje teismas patyrė 3,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (el. b. l. 24). Šių bylinėjimosi išlaidų atlyginimas į valstybės biudžetą priteistinas iš atsakovo (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93, 96 straipsniai).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

27ieškinį tenkinti visiškai.

28Priteisti iš atsakovo V. L., asmens kodas ( - ), 54,80 Eur (penkiasdešimt keturis eurus 80 ct) skolos, 13,70 Eur (trylika eurų 70 ct) palūkanų už laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 13 d. iki 2017 m. rugsėjo 13 d., 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (68,50 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugsėjo 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sergel“, juridinio asmens kodas 125026242, naudai.

29Priteisti iš atsakovo V. L., asmens kodas ( - ), 3,58 Eur (trijų eurų 58 centų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą valstybės naudai, informuojant atsakovą, jog išlaidos valstybei sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pasirinktame banke, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą – 5660.

30Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

31Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus regiono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

32Ieškovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėjas Dmitrij Rancev... 2. Teismas... 3. 1. Ieškovė pateiktu teismui ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 54,80 Eur... 4. 2. Ieškovė nurodė, kad atsakovas V. L. pradiniam kreditoriui AB „Telia... 5. 3. Pradinis kreditorius AB „Telia Lietuva“ (buvusi AB „TEO LT“) 2016 m.... 6. 4. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti... 7. Teismas... 8. ieškinys tenkintinas visiškai... 9. 5. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą... 10. Dėl ieškovės teisės pareikšti reikalavimą atsakovui... 11. 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas V. L.... 12. 7. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo... 13. Dėl skolos priteisimo... 14. 8. Kaip jau minėta aukščiau, atsakovas V. L. pradiniam kreditoriui AB... 15. 9. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 16. Dėl palūkanų priteisimo... 17. 10. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 13,70 Eur palūkanų,... 18. 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškintos palūkanų... 19. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 20. 12. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines... 21. 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 23. 14. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas... 24. 15. Kadangi nagrinėjamoje byloje ieškovės reikalavimai patenkinti visiškai,... 25. 16. Šioje byloje teismas patyrė 3,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 27. ieškinį tenkinti visiškai.... 28. Priteisti iš atsakovo V. L., asmens kodas ( - ), 54,80 Eur (penkiasdešimt... 29. Priteisti iš atsakovo V. L., asmens kodas ( - ), 3,58 Eur (trijų eurų 58... 30. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 31. Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti... 32. Ieškovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi...