Byla 2-2566-886/2015
Dėl bendro turto išlaikymo išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Rasai Ganienei, dalyvaujant ieškovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Gintaras“ pirmininkei L. P., ieškovo atstovei advokatei Dianai Degutienei, atsakovei A. K., atsakovės atstovei advokatei Audronei Žemeckei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Gintaras“ ieškinį atsakovei A. K. dėl bendro turto išlaikymo išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas DNSB „Gintaras“ ieškiniu (3-6 b.l.) prašo priteisti iš atsakovės A. K. 175,91 Eur (607,67 Lt) skolos, kurią sudaro: 9,64 Lt už karštą vandenį, 140,14 Lt už atliekų išvežimą, 149,60 Lt už administravimo išlaidas, 46,37 Lt už įmokas Sodrai, 31,62 Lt už laiptinės apšvietimą, 110 Lt už eksploatacines išlaidas ir 120 Lt už kaupiamąsias lėšas bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas pradiniame ieškinyje nurodo, ir jo atstovės teismo posėdžio metu paaiškino, kad gyvenamojo namo adresu K. Griniaus g. 6, Kaune, eksploatavimo ir jo priežiūrą atlieka ieškovas DNSB „Gintaras“. Atsakovė yra šiame name esančio buto Nr. ( - ) savininkė. Atsakovė, kaip butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Atsakovė nuo 2013 m. gruodžio mėnesio nevykdė savo, kaip buto savininkės prievolės atsiskaityti, į raginimus nereagavo.

4Ieškovas 2015-02-18 rašytiniais paaiškinimais patvirtino, kad po bylos iškėlimo atsakovė 2014-12-09 sumokėjo 115,46 Eur skolos dalį, likusi skola - 60,45 Eur (1 t., 71-72 b.l.). Ieškovas 2015-03-18 teismo posėdyje ieškinio reikalavimus sumažino iki 60,45 Eur (2 t. 11, 24 b.l.).

5Atsakovė A. K. atsiliepime nurodė (60-69 b.l.) ir teismo posėdžio metu iš dalies skolą pripažino. Paaiškino, kad daugiabučio namo pirmininkės L. P. ne kartą buvo prašoma paaiškinti, kokiu pagrindu ir kaip skaičiuojami mokesčiai bendrijos gyventojams, tačiau iki šiol nepaaiškino, todėl abejoja dėl mokesčių skaičiavimo metodikos, rinkimo pagrįstumo ir teisėtumo. Neaišku, kaip paskaičiuotas mokestis už šiukšlių išvežimą. Pirmininko darbo užmokesčio klausimas – padidinti atlyginimą 100 Lt, nėra užfiksuotas 2013-07-27 bendrijos susirinkimo darbotvarkėje ir neaptartas bei šiuo klausimu bendrijos nariai nebalsavo. Nebuvo aptarta ir nutarta ar 500 Lt/600 Lt suma yra priskaičiuotas darbo užmokestis ar atskaičius mokesčius. Mokesčiai renkami laiptinėse ir neišduodant jokių pinigus gavimo patvirtinančių dokumentų (kvito, kasos pajamų orderio ir pan.), todėl toks mokesčių rinkimas neteisėtas. Kitiems paslaugų teikėjams atsakovė neskolinga.

6Ieškinys tenkintinas.

7CK 4.82 straipsnio 1 dalis nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendro naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė techninė ir kitokia įranga. Pagal CK 4.76 straipsnį kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo mokėti išlaidas jam išlaikyti. Jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad namo bendraturtis nėra atleidžiamas nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrą turtą. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atsiskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui (CK 4.82 straipsnio 5 dalis). Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 straipsnio 4 dalis). Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais (CK 6.37 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis).

8Iš bylos rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovei A. K. nuosavybės teise priklauso butas Nr. ( - ), esantis K. Griniaus g. 6, Kaune (VĮ Registrų centras duomenys, 1 t. 24 b.l. antra pusė). Šiame daugiabutyje gyvenamajame name įkurta Daugiabučio namo savininkų bendrija „Gintaras“, kuri bendrijos įstatų pagrindu teikia minėtame name esančių butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių bendrojo naudojimo objektų administravimo, eksploatavimo, remonto, priežiūros ir kitas paslaugas (1 t. 9-15 b.l.). Atsakovė už bendrijos suteiktas administravimo ir bendrųjų patalpų bei inžinerinių sistemų priežiūros bei kitas paslaugas iš dalies atsiskaitė po bylos iškėlimo (1 t. 71-72 b.l., 2 t. 24 b.l.).

9Nors atsakovė po bylos iškėlimo iš dalies pripažino skolą ir ieškovo reikalavimus įvykdė, tačiau kilo ginčas dėl 60,45 Eur skolos, nes atsakovė nesutiko su įmokų skaičiavimu už atliekų išvežimą, su atlyginimo bendrijos pirmininkei dydžiu ir ginčijo įmokų Sodrai nuo atlyginimo pirmininkei, buhalterei ir valytojai skaičiavimo teisėtumą.

10Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 punktai nustato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis (2012-04-19 Nr. XI-1981 redakcija) reglamentuoja, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą.

11Kauno miesto savivaldybės taryba 2014 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. T-467 patvirtino Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų taisykles. Šių taisyklių 5.22. punkte nurodyta, kad įmoka už komunalinių atliekų tvarkymą Savivaldybės tarybos nustatyta privaloma įmoka už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, galiojanti Savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti taisyklėse nustatyta tvarka. Minėtos sutarties 2.2. punkte nurodyta, kad teikiamos paslaugos įkainiai skelbiami UAB „Kauno švara“ Kauno miesto savivaldybės ir VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras internetiniuose puslapiuose. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Kauno miesto gyventojams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, butų daugiabučiuose namuose savininkams, nuomininkams ir individualių namų valdų savininkams, kurie moka už faktinį atliekų susikaupimą, esantys Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, už vieno kubinio metro palaidų (konteineryje esančių, nesupresuotų) mišrių komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymą, neįskaitant deponavimo išlaidų sąvartyne, taikomas tarifas - 26,11 Lt/m3 (7,56 EUR/m3) (be PVM), atliekų deponavimo sąvartyne tarifas - 8,54 Lt/m3 (2,47 EUR/m3) (be PVM). Kauno miesto daugiabučių namų gyventojams ir vieno ar dviejų butų namų savininkams, mokantiems už mišrių komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymą pagal gyvenamojo būsto plotą, taikomas tarifas - 0,23966 Lt (0,0694 EUR) (be PVM) už vieną kv. m. naudingo/bendro ploto, kai vienam kv. m. per metus tenka 0,083 kub. m. buitinių atliekų (UAB „Kauno švara“ internetinė svetainės duomenys, http://www.svara.lt/veikla/atsiskaitymas-uz-pasalugas). Ieškovas ir UAB „Švara“ 2013-09-24 komunalinių atliekų tvarkymo sutartį KŠ Nr. 30000631/5, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsiskaityti sutarties priede Nr. 1 nustatyta tvarka ir įkainiais (sutarties 2.3. punktas, 1 t. 37-38, 95-97 b.l.). Šios sutarties 2.1. punkte nurodyta, kad paslaugų įkainius ir kainą nustato ir/ar keičia Kauno m. savivaldybės taryba (1 t. 37, 95 b.l.). Ieškovas sutarties 2.3.1. punktu įsipareigojo atsiskaityti pagal pateiktas sąskaitas per trisdešimt dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos (1 t. b.l. 37, 95). Iš viso per mėnesį mokėtina 1199,10 Lt suma už komunalinių atlieką tvarkymą (sutarties priedas Nr. 1, 1 t. 38, 97 b.l., 2014-02-25 bendrijos narių ir įgaliotinių susirinkimo protokolas Nr. 5, 1 t. 159 b.l., 2 t. 16 b.l.). DNSB „Gintaras“ 2013-10-17 įstatų (35 punkte įvirtinta visuotinio bendrijos narių susirinkimo kompetencija: tvirtinti įmokų, skirtų bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ar kitoms išlaidoms apmokėti, tarifus, įmokas ir jų apskaičiavimo tvarką kaupiamajam pastato ar jo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo fondui arba investiciniam naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų sukūrimo fondui sudaryti ir nustato šių lėšų naudojimo tvarką (35.8 p., 1 t. 11 b.l.). Bendrija vykdydama jai suteiktas išimtines teises 2013 m. lapkričio 30 d. bendrijos narių ir įgaliotinių susirinkime priimtu sprendimu nustatė, kad mokesčiai už šiukšlių išvežimą skaičiuojami bendraturčių susirinkimo nutarimo pagrindu (CK 4.85 str.) proporcingai turimam turtui pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007-11-15 sprendimu Nr. T-581 „Dėl mišių komunalinių buitinių atliekų tvarkymo tarifo nustatymo“ pakeitimo nustatytą Kauno mieste mišrių komunalinių (buitinių) atliekų surinkimo įkainį - 26,11 Lt be PVM už 1 kub.m. Bendrija šiuo sprendimu taip pat nustatė, kad pagal atsakovės A. K. buto ( - ), naudingą plotą 43,93 kv.m, jai tenkantis mokėti mokestis už šiukšlių išvežimą yra 12,74 Lt mokestį, taikant 26,11 Lt (be PVM) tarifą (1 t. 158 b.l.). Atsakovės A. K. prievolių nevykdymą patvirtina: įspėjimai (1 t. 16-18 b.l.), valdybos posėdžio protokolo išrašai (1 t. 19-20 b.l.), įsiskolinimo paskaičiavimas (1 t. 42 b.l.).

12Atmestini atsakovės atstovės argumentai, kad mokestis už atliekų išvežimą skaičiuojamas neteisingai, nes neįskaičiuoti rūsių plotai. Bendrijoje nustatyta tvarka, pagal kurią kiekvienam daugiabučio namo buto savininkui tenkantis mokėti mokestis paskaičiuotas pagal buto plotą. Mokesčių skaičiavimas vykdomas proporcingumo principu. Šis principas būtų pažeistas, jei atsakovei mokestis būtų nustatytas kitokia tvarka, nei visiems kitiems daugiabučio namo butų savininkams. Be to, iš VĮ Registrų centro pažymos (22-26 b.l.) matyti, kad daugiabučio gyvenamojo namo K.Griniaus g. 6, Kaune, 100 butų savininkų sąraše yra prierašai „su rūsiu R“, tačiau nėra duomenų, kad dėl kiekvienam butui iš visų 100 butų priskirtų rūsio patalpų yra atlikti kadastriniai matavimai ir rūsio patalpos yra įregistruotos kaip butų priklausiniai, kad yra įregistruotos daiktinės teisės į rūsius. Mokesčių už atliekų išvežimą skaičiavimas bendrijoje nustatyta tvarka nepažeidžia nei proporcingumo principo, nei atsakovės teisių, nes tokia pat tvarka skaičiuojamas mokestis kiekvienam daugiabučio namo savininkui.

13Atsakovė taip pat nesutiko, kad 67,25 Lt suma, liekanti kiekvieną mėnesį nuo viso namo sumokėtos sumos už atliekų išvežimą įmonei UAB „Švara“, nepaskirstoma visiems daugiabučio namo gyventojams, todėl atsakovei priskaičiuota per didelė suma. Šie atsakovės argumentai atmestini. Atsakovė nepateikė duomenų, kiek atsakovei turėtų likti centų kiekvieną mėnesį, proporcingai paskirsčius 67,25 Lt sumą visiems daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkams. Ieškovo atstovė paaiškino, kad proporcingai paskirsčius 67,25 Lt sumą, apytiksliai kiekvienam daugiabučio savininkui tektų apie 50 ct kiekvieną mėnesį, tačiau dėl laiko ir darbo sąnaudų nebūtų prasmės pasirašytinai kiekvienam buto savininkui grąžinti tokią sumą kas mėnesį, todėl bendrijos nariai nusprendė 67,25 Lt sumą 100 butų namui įskaičiuoti į kaupiamas eksploatacines išlaidas. Tą patvirtina DNSB „Gintaras“, K. Griniaus Bendrijos valdybos narių ir įgaliotinių susirinkimo valdybos posėdžio 2014-02-25 protokolas Nr. 5, kuriame nurodyta, kad aptarta „Švaros“ įmonės sutartis ir paskaičiavimo tvarka, nurodyta viso namo mokama suma 1199,10 Lt; 0,29 Lt su PVM nuo buto kvadratūros pagal Savivaldybės ir „Švaros“ įmonės gautus raštus; 67,25 Lt likutį nutarta kaupti bendrijos eksploatacinėms reikmėms (2 t. 16 b.l.). Bendrijos pirmininkė teismo posėdyje paaiškino, kad ši sukaupta suma dar nebuvo panaudota, bet iškilus reikalui ji būtų panaudota namo bendrosioms reikmėms.

14Bendrijos įstatuose numatyta, kad bendrijos narių susirinkimas turi teisę nustatyti bendrijos pirmininko darbo apmokėjimo sąlygas ir darbo sąlygas, jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta kitaip (35.6. punktas), taip pat tvirtina kitas įmokas, susijusias su bendrijos administravimu, bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta kitaip (35.12 punktas) (1 t. 11 b.l.). Bendrijos įstatai numato išimtinę bendrijos narių susirinkimo teisę nustatyti bendrijos primininko darbo apmokėjimo sąlygas ir darbo užmokestį. 2007 m. gruodžio 27 d. pakartotiniame bendrijos rinkiminiame susirinkime nutarta bendrijos pirmininke išrinkti L. P. ir mokėti jai, atskaičius mokesčius, 500 Lt dydžio darbo užmokestį (1 t. 142 b.l., 2 t. 13 b.l.). 2013 m. liepos 27 d. bendrijos narių visuotinio – rinkiminio ataskaitinio susirinkime, vienbalsiai nariams pritarus, nutarta pirmininkei L. P. pakelti 100 Lt atlyginimą ir iš viso mokėti 600 Lt dydžio atlyginimą, nes pirmininkė sutiko prižiūrėti namo šilumos mazgą (protokolas Nr. 2, 2 t. 144-146 b.l.). Byloje nėra duomenų, kad šie bendrijos narių priimti sprendimai būtų pripažinti negaliojančiais, neteisėtais ir pan. Atsakovės atsikirtimus dėl Sodros mokesčių paneigia DNSB „Gintaras“ valdybos narių ir įgaliotinių 2013-08-01 protokolas Nr.1 (2 t. 15 b.l.), 2014-03-20 protokolas Nr. 2 (2 t. 18 b.l.).

15Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo bendruoju turtu teisę gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis), o kitas savininko teisių turinį sudarančias teises – valdymo ir naudojimo – balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip (CK 4.85 straipsnio 1 dalis). CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir naudojimo teisių įgyvendinimo balsų dauguma grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo ir solidarumo bei demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą. Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 4 dalis). Nagrinėjamoje byloje bendraturčių bendrą sutarimą mokėti pirmininkei 100 Lt didesnį darbo užmokestį patvirtina byloje ieškovo pateiktas DNSB „Gintaras“ bendrijos narių visuotinio – rinkiminio ataskaitinio 2013-07-27 susirinkimo protokolas Nr. 2 (1 t. 144-146 b.l.). Šias aplinkybes taip pat patvirtina bendrijos narių 2014-03-20 susirinkimo protokolas Nr. 2, kuriame nurodyta, kad perrinkus pirmininkę atlyginimas mokamas 500 Lt, tačiau pirmininkė papildomai prižiūri šilumos mazgą, todėl nuspręsta pridėti 100 Lt. Papildomai nurodyta, kad nurodytas atlyginimas paskaičiuotas atskaičius mokesčius (2 t. 18 b.l.). Teismas pažymi, kad Bendrija jai įstatymo nustatytus tikslus, teises ir pareigas įgyvendina bei įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus (Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju bendrijos valdymo organui – Bendrijos pirmininkei – mokamas atlyginimas. Teismas pažymi, kad administruojant bendrojo naudojimo objektus, reikia mokėti darbo užmokestį ne tik bendrijos pirmininkei, bet ir tvarkyti buhalterinę apskaitą (Minėto įstatymo 17 straipsnio 1 dalis), todėl bendrija turi pagrindą samdyti ir buhalterį. Nepaisant to, kad atsakovė nėra bendrijos narė, ji, kaip bendrojo naudojimo objektų bendraturtė, turi pareigą proporcingai prisidėti tiek prie bendrijos pirmininkės, tiek ir prie buhalterio ar kito samdyto darbuotojo (kiemsargio) atlyginimo išlaidų, nes nurodytų asmenų funkcijos susijusios su bendrojo naudojimo objektų administravimu. Priešingu atveju susiklostytų situacija, kad asmenys, gyvenantys tam tikros bendruomenės teritorijoje, tačiau nesantys toje bendruomenėje veikiančios Bendrijos nariais, išvengtų pareigos prisidėti prie bendrąja nuosavybe esančio turto priežiūros ir išlaikymo išlaidų, taip visą bendro turto priežiūros ir išlaikymo, taip pat bendrų reikalų tvarkymo naštą perkeldami tik bendrijos nariams. Tokia situacija būtų socialiai neteisinga, skatintų asmenis išstoti iš Bendrijos, tai galėtų lemti chaosą tam tikros bendruomenės narių bendrąja nuosavybe esančio turto priežiūros ir eksploatavimo srityje.

16CK 4.85 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai yra skelbiami viešai ir galioja visiems butų ir kitų patalpų savininkams, t. y. ir nesantiems bendrijos nariais. Savo ruožtu bendrijos nutarimai (sprendimai) negali apriboti butų ir kitų patalpų savininkų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, išskyrus CK ir kitų įstatymų nustatytus atvejus (CK 4.85 straipsnio 4 dalis). Todėl vienas iš asmens, nesančio bendrijos nariu, pažeistų teisių gynimo būdų yra kreipimasis į teismą apskundžiant juridinio asmens organų – DNSB narių susirinkimo, valdybos – nutarimą (sprendimą). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje jau yra suformuota praktika, kad teisę apskųsti teismui bendrijos narių susirinkimo nutarimus (sprendimus) turi tiek bendrijos nariai, tiek ir kiti asmenys, kurių teises ir teisėtus interesus toks nutarimas (sprendimas) paliečia (Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 23 straipsnis, CK 1.138 straipsnio 8 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2010, Kauno apygardos tesimo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-880-230/2012). Butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę apskųsti bendrijos valdymo organų, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) ir kitus butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sprendimus Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka (Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 7 punktas). Juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams (CK 2.82 straipsni 4 dalis). Atsakovė teigia, kad mokesčių skaičiavimo metodika kelia abejones, mokesčių rinkimas nepagrįsta ir neteisėtas, šie argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad atsakovė pasinaudojo jai suteikta teise kreiptis į teismą dėl bendrijos narių priimtų sprendimų nuginčijimo, pripažinimo negaliojančiais ir pan. Nesant minėtų duomenų bendrijos narių sprendimai galiojantys ir privalomi visiems daugiabučio namo butų savininkams nepriklausomai nuo jų narystės bendrijoje. Be to, atsakovė kaip buto savininkė turėjo teisę, be balsavimo teisės, dalyvauti bendrijos visuotiniuose susirinkimuose, teikti pasiūlymus ir gauti informaciją bendrijos veiklos ir valdymo klausimais (Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

17Bylos nagrinėjimo metu daug ginčų kilo dėl pateiktų bendrijos susirinkimų protokolų (visuotinių susirinkimų protokolų, bendrijos valdybos ar bendrijos valdybos su įgaliotiniais protokolų) teisėtumo. Atsakovė aiškino, kad nesutinka su priimtais sprendimais, nežinojo nieko apie tai, nedalyvavo susirinkimuose, nepasirašė. Šie atsakovės teiginiai atmestini, nes byloje nėra jokių duomenų, kad susirinkimų protokolai būtų ginčijami, kad būtų iškeltos civilinės bylos. Šioje byloje atsakovė didžiąja dalimi nesutinka su 2007-2008 metų protokolais. Įvertinus ieškinio senaties terminus protokolų ginčijimui, atsakovė šia teise nepasinaudojo. Bendrija vadovaujasi bendrijos priimtais sprendimais daugelį metų, niekam iki šiol nekilo jokių abejonių ar klausimų ginčyti ar nesutikti su bendrijos protokolais, tik atsakovei K.

18Atsakovė ir jos atstovė teigė, kad bendrijos 2013-02-27 protokolu, kuriuo bendrijos atlyginimas padidintas 100 Lt, negalima remtis, nes protokolo priedas - dalyvių sąrašas galimai yra suklastotas. Nurodytame sąraše yra gyventojų parašai, tačiau jie sąraše nepasirašinėjo. Visų kitų protokolų prieduose dalyvių sąrašai buvo rašomi ranka, o 2013-02-27 sąrašas – spausdintas. Šie atsakovės argumentai dėl galimai suklastoto dokumento atmestini. Teismo posėdyje liudytoja apklausta A. J. paaiškino, kad ji yra bendrijos revizijos komisijos narė, 2013-02-27 visuotiniame bendrijos narių susirinkime buvo sekretorė. Šiame susirinkime buvo sprendžiama dėl bendrijos įstatų pakeitimo. Prireikus įregistruoti naujus įstatus notarui visus dokumentus reikėjo pateikti spausdinta forma, todėl savaitės bėgyje tie žmonės, kurie dalyvavo susirinkime ir buvo užsirašę dalyvavusių narių sąraše, buvo paprašyti papildomai pasirašyti spausdintuose dokumentuose, kad juos būtų galima pateikti notarui naujų bendrijos įstatų perregistravimui.

19Atsakovė teigė, kad ne kartą raštu kreipėsi į bendrijos pirmininkę dėl duomenų pateikimo, tačiau nei viename iš jos pateiktų dokumentų nėra atžymos ar pirmininko parašo, kad šie prašymai buvo įteikti pirmininkei ar kuriam nors valdybos nariui. Nėra duomenų, kad prašymai gauti informaciją apie mokesčius buvo tinkamai įteikti.

20Atmestini atsakovės argumentai, kad iš jos nebuvo priimami mokesčiai. Teismo posėdyje ieškovo atstovė paaiškino, kad pagal bendrijoje nuo 1964 metų, t.y. apie 50 metų, nusistovėjusią mokesčių mokėjimo tvarką mokesčiai bendrijoje buvo renkami nustatytą dieną laiptinėje, mokesčius rinko buhalterė. Liudytoja apklausta buhalterė L. U. paaiškino, kad kiekvienam butui duodavo sąskaitas apie mokėtinas sumas, visiems kitiems 99 butų savininkams buvo aiškios mokėtinos sumos, tik vienai A. K. reikalaudavo perskaičiuoti mokesčius, ir paklausdavo ar neperskaičiuota, sakydavo, kad nemokės. Atsakovė neįrodė, kad iš jos mokesčiai buvo nepriimami. Kiti liudytojai (A. L., I. K. K.) nurodė, A. K. ir anksčiau atsisakydavo mokėti mokesčius ir sumokėjo tik po įspėjimo dėl kreipimosi į teismą.

21Atsakovė teigė, kad jai neaišku, kokio dydžio mokesčius mokėti. Šie teiginiai atmestini. Atsakovė bute gyvena daugybę metų. Liudytoja apklausta buhalterė L. U. paaiškino, kad kiekvieną mėnesį mokesčiai gali keistis tik labai nežymiai, gali kisti mokesčio dydis už bendros elektros sunaudojimą, kiekvienam pasiteiravusiam žmogui visuomet paaiškina. Paaiškino, kad gyventojas nepasiriks, atsinešęs pinigų sumą, apytikriai panašią į praėjusio mėnesio. Liudytojai paaiškino, kad atsakovė yra konfliktinė asmenybė, vartojanti necenzūrinius ir užgaulius žodžius, bendrauti su ja sudėtinga, nes ji pati netinkamais būdais bendrauja su žmonėmis. Liudytojai A. L. (ankstesnis bendrijos pirmininkas) ir I. K. K. paaiškino, kad mokesčių dydis suprantamas 99 namo gyventojams iš šimto, tik viena atsakovė sukeldavo konfliktines situacijas ir atsisakydavo mokėti; atsakovė turėjo ambicijų būti išrinkta bendrijos pirmininke, kai visi pasisakė prieš, ji labai supyko, galbūt dėl savo ambicijų atsisakydavo mokėti mokesčius bendrijai.

22Apibendrinant aukščiau išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, kad atsakovė nevykdė savo kaip buto ir kitų patalpų savininkės pareigos proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas ir pan., todėl iš atsakovės ieškovui priteistina 60,45 Eur skolos (CK 4.82 straipsnio 3 dalis, 6.38 straipsnis).

23Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos 621,70 Eur teisinės pagalbos išlaidų už procesinių dokumentų parengimą ir atstovavimą teisme pagal 2014-11-19 sudarytą atstovavimo sutartį ir 2014-11-20, 2015-01-27, 2015-04-07 pinigų priėmimo kvitus (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis)

24Iš atsakovės valstybei priteistina 20,85 Eur (72 Lt) žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis), nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas CPK 83 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatyta tvarka (Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 23 straipsnio 3 dalis).

25Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

26Vadovaudamasi CPK 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263-270 straipsniais,

Nutarė

27ieškinį tenkinti.

28Priteisti iš atsakovės A. K. (asmens kodas ( - ) ieškovui Daugiabučio namo savininkų bendrijai „Gintaras“ (juridinio asmens kodas 135383463) 60,45 Eur (šešiasdešimt Eur 45 ct) skolos ir 621,70 Eur (šešis šimtus dvidešimt vieną Eur 70 ct) bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas.

29Priteisti iš atsakovės A. K. (asmens kodas ( - ) 20,85 Eur (dvidešimt Eur 85 ct) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Rasai... 2. Ieškovas DNSB „Gintaras“ ieškiniu (3-6 b.l.) prašo priteisti iš... 3. Ieškovas pradiniame ieškinyje nurodo, ir jo atstovės teismo posėdžio metu... 4. Ieškovas 2015-02-18 rašytiniais paaiškinimais patvirtino, kad po bylos... 5. Atsakovė A. K. atsiliepime nurodė (60-69 b.l.) ir teismo posėdžio metu iš... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. CK 4.82 straipsnio 1 dalis nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkams... 8. Iš bylos rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovei A. K. nuosavybės... 9. Nors atsakovė po bylos iškėlimo iš dalies pripažino skolą ir ieškovo... 10. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte... 11. Kauno miesto savivaldybės taryba 2014 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. T-467... 12. Atmestini atsakovės atstovės argumentai, kad mokestis už atliekų... 13. Atsakovė taip pat nesutiko, kad 67,25 Lt suma, liekanti kiekvieną mėnesį... 14. Bendrijos įstatuose numatyta, kad bendrijos narių susirinkimas turi teisę... 15. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo... 16. CK 4.85 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų... 17. Bylos nagrinėjimo metu daug ginčų kilo dėl pateiktų bendrijos susirinkimų... 18. Atsakovė ir jos atstovė teigė, kad bendrijos 2013-02-27 protokolu, kuriuo... 19. Atsakovė teigė, kad ne kartą raštu kreipėsi į bendrijos pirmininkę dėl... 20. Atmestini atsakovės argumentai, kad iš jos nebuvo priimami mokesčiai. Teismo... 21. Atsakovė teigė, kad jai neaišku, kokio dydžio mokesčius mokėti. Šie... 22. Apibendrinant aukščiau išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, kad... 23. Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos 621,70 Eur... 24. Iš atsakovės valstybei priteistina 20,85 Eur (72 Lt) žyminio mokesčio (CPK... 25. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 26. Vadovaudamasi CPK 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263-270 straipsniais,... 27. ieškinį tenkinti.... 28. Priteisti iš atsakovės A. K. (asmens kodas ( - ) ieškovui Daugiabučio namo... 29. Priteisti iš atsakovės A. K. (asmens kodas ( - ) 20,85 Eur (dvidešimt Eur 85... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...