Byla 3K-3-327/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Česlovo Jokūbausko (pranešėjas), Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas) ir Antano Simniškio, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. D. M. kasacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 29 d. sprendimo ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės M. D. M. ieškinį atsakovui DNSB „Radvilėnų 5“ dėl juridinio asmens nutarimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė teismo prašė: 1) atnaujinti terminą apskųsti atsakovo DNSB „Radvilėnų 5“ bendrijos narių 2006 m. lapkričio 13 d. susirinkimo nutarimo 4.2 punktą ir 2008 m. balandžio 4 d. susirinkimo nutarimo 1.2 ir 1.3 punktus, praleistą dėl svarbių priežasčių; 2) pripažinti neteisėtais ir panaikinti DNSB „Radvilėnų 5“ narių 2006 m. lapkričio 13 d. susirinkimo nutarimo 4.2 punktą ir atsakovo DNSB „Radvilėnų 5“ balsų skaičiavimo komisijos 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo 1.2 ir 1.3 punktus; 3) pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo DNSB „Radvilėnų 5“ narių 2009 m. gegužės 26 d. susirinkimo nutarimą: „Papildyti kaupiamųjų lėšų disponavimo tvarką, įtraukiant šiuos punktus: apmokėti teisinės pagalbos išlaidas; apmokėti papildomas administravimo išlaidas“.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. spalio 29 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: pripažino neteisėtu ir panaikino atsakovo DNSB „Radvilėnų 5“ narių 2009 m. gegužės 26 d. susirinkimo nutarimą papildyti kaupiamųjų lėšų disponavimo tvarką, įtraukiant punktus dėl teisinės pagalbos ir papildomų administravimo išlaidų apmokėjimo; reikalavimą pripažinti neteisėtu ir panaikinti DNSB „Radvilėnų 5“ narių 2006 m. lapkričio 13 d. susirinkimo nutarimo 4.2 punktą atmetė konstatavęs, kad ieškovė M. D. M. neturi reikalavimo teisės; reikalavimą pripažinti neteisėtais ir panaikinti DNSB „Radvilėnų 5“ balsų skaičiavimo komisijos 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo 1.2 ir 1.3 punktus atmetė suėjus ieškinio senačiai; paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

7Teismas nustatė, kad 2006 m. rugpjūčio 19 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota Daugiabučio namo savininkų bendrija „Radvilėnų 5“ ir patvirtinti šios bendrijos įstatai. 2006 m. lapkričio 13 d. susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas, kurio 4.2 punktu nuspręsta dėl DNSB „Radvilėnų 5“ namo savininkų mėnesinių įmokų dydžio, susijusių su bendrijos administravimu ir bendro naudojimo objektų nuolatine technine priežiūra, įmokas apskaičiuojant išlaidas dalijant butų skaičiui, neatsižvelgiant į savininkui priklausančio buto dydį. Ieškovė nuosavybės teises į butą esantį (duomenys neskelbtini), ir garažą įsigijo 2007 m. gegužės 23 d. pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu iš sūnaus A. M. Ieškovė nėra bendrijos narė. Ieškovei (pirmiau – jos sūnui) bendrija siuntė mokesčių lapelius, kuriuose buvo nurodyta mokėtina suma už įvairias paslaugas: bendro naudojimo elektrą, šiukšlių išvežimą, teritorijos ir laiptinių priežiūrą, garažų elektrą, administravimo išlaidas, garažo priežiūrą, kaupiamąsias įmokas, šilumos punkto priežiūrą ir kt. DNSB „Radvilėnų 5“ 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo 1.2 punktu nusprendė įrengti vandens filtravimo sistemą, kurios vertė – 31 000 Lt, įmokas padalijant butams ir surenkant per penkis mėnesius nuo 2008 metų birželio iki spalio mėn., o 1.3 punktu – sutvarkyti namo vidinį kiemelį įrengiant kelio bortus bei išklojant dalį išvažinėto ploto trinkelėmis (darbų sąmata – 14 600 Lt, darbams surinkti po 150 Lt iš kiekvieno buto per du mėnesius nuo 2008 metų balandžio iki gegužės (2x75=150), likusią dalį išlaidų – 5300 Lt – padengiant iš kaupiamųjų lėšų. DNSB „Radvilėnų 5“ narių 2009 m. gegužės 26 d. susirinkimas nutarimu nusprendė: „papildyti kaupiamųjų lėšų disponavimo tvarką, įtraukiant šiuos punktus: apmokėti teisinės pagalbos išlaidas; apmokėti papildomas administravimo išlaidas“.

8Teismas nurodė, kad ieškovė buto, esančio (duomenys neskelbtini), savininke tapo nuo 2007 m. gegužės 23 d., taigi ginčijamo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimo metu ji nebuvo bendrijos dalyvė (bendraturtė), todėl neturi teisės šio nutarimo ginčyti.

9Spręsdamas dėl ieškinio reikalavimo pripažinti negaliojančiais 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo 1.2, 1.3 punktus, teismas nustatė, kad dėl vandens filtravimo sistemos įrengimo ir namo vidinio kiemelio sutvarkymo vyko balsavimas raštu, tai neprieštaravo CK 4.85 straipsnio 5 dalies reikalavimams. Dėl vandens filtravimo sistemos įrengimo ir vidinio kiemelio sutvarkymo priimti sprendimai privalomi visiems butų savininkams (CK 4.85 straipsnio 1, 4 dalys). Teismas nurodė, kad pagal CK 2.82 straipsnio 4 dalį ieškinį dėl juridinio asmens organo sprendimo pripažinimo negaliojančiu gali pareikšti to juridinio asmens dalyvis arba kiti įstatymuose numatyti asmenys. Tokiems ieškiniams nustatomas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas. Teismas nustatė, kad ieškovė jau 2008 m. birželio 26 d. žinojo apie priimtus sprendimus dėl aikštelės ir vandens filtravimo sistemos įrengimo, taigi ieškinio senaties terminas prasidėjo 2008 m. birželio 28 d. ir baigėsi 2008 m. rugsėjo 28 d. Ieškovė prašė atnaujinti terminą kaip praleistą dėl svarbių priežasčių, nes ji yra pensininkė, silpnos sveikatos; pateikė VšĮ Kauno centro poliklinikos pažymą iš kurios matyti, kad nuo 2008 m. liepos 9 d. iki 2008 m. liepos 10 d. gydėsi KMUK Ortopedijos traumatologijos skyriuje dėl dešinės rankos nykščio, atlikta operacija. Teismas nurodė, kad, atsižvelgiant į suformuotą praktiką, liga (jeigu asmuo gydėsi ambulatoriškai) ar pensinis amžius nėra svarbios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys, todėl reikalavimą pripažinti negaliojančiais 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo 1.2 ir 1.3 punktus atmetė kaip pareikštą praleidus ieškinio senaties terminą (CK 2.82 straipsnio 4 dalis, 1.131 straipsnio 1 dalis). Teismas nustatė, kad ginčas atsirado tik po to, kai tiek vidinis kiemelis, tiek vandens filtravimo sistema buvo įrengti. Vadovaudamasis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas padarė išvadą, kad kiemelio išklojimas trinkelėmis ir užsėjimas veja bei vandens filtravimo sistemos įrengimas tik pagerino savininkų bendrai naudojamų objektų būklę ir vertę, o ne priešingai. Jeigu bendrija ar atskiri jos nariai, butų ar kitų patalpų savininkai mano, kad vidinio kiemelio būklė neatitiko projekte nustatytos, tai neatima galimybės išsiieškoti patirtą žalą iš kalto asmens.

10Teismas nurodė, kad ginčijamas 2009 m. gegužės 26 d. nutarimas papildyti kaupiamųjų lėšų disponavimo tvarką, įtraukiant punktus dėl teisinės pagalbos ir papildomų administravimo išlaidų apmokėjimo, galėjo būti priimtas tik už tai pasisakant daugiau kaip pusei patalpų savininkų, tuo tarpu už tokį sprendimą pasisakė tik 20 iš 59 patalpų savininkų. Dėl to teismas 2009 m. gegužės 26 d. nutarimą pripažino negaliojančiu kaip neatitinkantį CK 4.82 straipsnio 3 dalies bei bendrijos įstatų 52 ir 80 punktų nuostatų.

11Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės M. D. M. apeliacinį skundą, 2010 m. vasario 17 d. nutartimi skundą patenkino iš dalies ir Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 29 d. sprendimą pakeitė: panaikino sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinio reikalavimas pripažinti neteisėtu ir panaikinti DNSB „Radvilėnų 5“ narių 2006 m. lapkričio 13 d. susirinkimo nutarimo 4.2 punktą, ir šį reikalavimą patenkino – pripažino negaliojančiu DNSB „Radvilėnų 5“ narių 2006 m. lapkričio 13 d. susirinkimo nutarimo 4.2 punktą; iš naujo paskirstė bylinėjimosi išlaidas; kitą teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą.

12Teisėjų kolegija nurodė, kad DNSB „Radvilėnų 5“ susirinkimo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimo 4.2 punktu ieškovei nuo buto įsigijimo momento (2007 m. gegužės 23 d.) buvo sukurtos tam tikros teisės ir pareigos (mokėti mokesčius), t. y. ji įgijo teisę ginčyti šį nutarimą, manydama, kad jis pažeidžia jos teises ar įstatymo saugomus interesus. Teisėjų kolegija sprendė, kad ginčijant šio nutarimo 4.2 punktą ieškinio senaties terminas nebuvo praleistas, nes šiuo nutarimu įtvirtintas tęstinio pobūdžio pažeidimas – nustatyti mėnesinių įmokų dydžiai, kuriuos prašoma susimokėti kas mėnesį, o ieškovė būtent ir ginčija šių įmokų pagrįstumą. DNSBĮ 29 straipsnio 1 dalies 6 punkte ir CK 4.82 straipsnio 3 dalyje, taip pat Bendrijos įstatų 38.6 punkte nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti, t. y. bendrijai nesuteikta teisės keisti bendraturčių įmokų mokėjimo principus, todėl ginčijamas nutarimas, kaip neatitinkantis imperatyviųjų įstatymo normų (CK 2.82 straipsnio 4 dalis), pripažintinas negaliojančiu.

13Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo 1.2 ir 1.3 punktams ginčyti. Šis nutarimas priimtas 2008 m. balandžio 4 d., jame neįtvirtinta tęstinio pobūdžio veiksmų, ieškovė apie jį sužinojo vėliausiai 2008 m. birželio 26 d. (dėl to ginčo nėra), o ieškinį teismui pateikė 2009 m. kovo 6 d., t. y. praleidusi ieškinio senaties terminą daugiau kaip penkis mėnesius. Teisėjų kolegija sprendė, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, dėl ko ji praleido ieškinio senaties terminą. Ieškovės nurodytos aplinkybės, kad ji ligota, pensinio amžiaus, negali būti pagrindas atnaujinti ieškinio senaties terminą, nes šios aplinkybės egzistavo tiek ginčijamo sprendimo priėmimo, tiek ieškinio padavimo, tiek bylos nagrinėjimo metu, be to, tai neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.

14III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

15Kasaciniu skundu ieškovė M. D. M. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 29 d. sprendimo ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutarties dalis, kuriomis atmesti ieškinio reikalavimai, panaikinti, atnaujinti ieškinio senaties terminą DNSB „Radvilėnų 5“ bendrijos narių 2008 m. balandžio 4 d. susirinkimo nutarimo 1.2 ir 1.3 punktams apskųsti ir juos panaikinti. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

161. Apeliacinės instancijos teismas priėmė prieštaringą nutartį ieškinio senaties termino taikymo klausimu. Teismas netaikė trijų mėnesių ieškinio senaties termino DNSB „Radvilėnų 5“ 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimo 4.2 punktui apskųsti motyvuodamas tuo, kad šis nutarimo punktas yra tęstinio pobūdžio, tuo tarpu 2008 m. balandžio 4 d. susirinkimo nutarimo 1.2 ir 1.3 punktams taikė senaties terminą, nes jie esą netęstinio pobūdžio ir jau įvykdyti. Tuo tarpu ginčas dėl abiejų nutarimų yra identiškas (susijęs su kasatorės turtinių teisių gynimu), nes abu nutarimai pažeidžia kasatorės turtines teises ir abu yra tęstinio pobūdžio – iš kaupiamųjų lėšų, tarp jų ir periodinių įmokų, mokėtų tiek skundžiamo nutarimo priėmimo (2008 m. balandžio 4 d.), tiek kreipimosi į teismą metu (2009 m. kovo 6 d.), buvo ir yra skiriama lėšų apmokėti filtrų ir automobilių aikštelės įrengimą. Taigi abiejų skundžiamų nutarimų atžvilgiu turėjo būti vienodai aiškinamos ir taikomos materialiosios teisės normos, reglamentuojančios ieškinio senaties termino taikymą.

172. Šioje byloje kilo ginčas dėl kasatorei atsiradusios nepagrįstos turtinės prievolės apmokėti už vandens filtro įvedimą ir namo aplinkos sutvarkymą, todėl pareikštam reikalavimui galėjo būti taikomas bendrasis ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 1 dalis), kaip reikalavimui dėl turtinių teisių gynimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, ginčijant juridinių asmenų sprendimus, jeigu jie pažeidžia kitų asmenų turtines teises, taikomas bendrasis ieškinio senaties terminas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. kovo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šveicarijos kompanija „Falkenhorst AG“ v. AB „Naujasis Vilnius“, bylos Nr. 3K-3-339/2003; 2004 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. V. v. Šiaulių apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-686/2004; 2006 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno miesto savivaldybė v. V. Z., R. G., bylos Nr. 3K-3-595/2006; 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. P., E. P. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-537/2008). Kasatorė nėra bendrijos narė. Šioje byloje ginčas kilo dėl to, kad juridinis asmuo (bendrija) pažeidė kasatorės turtines teises, o savininko turtinėms teisėms ginti turėtų būti taikomas bendrasis ieškinio senaties terminas.

183. Teismai netinkamai taikė įrodymų vertinimo taisykles. Netgi taikant sutrumpintą ieškinio senaties terminą pakako įrodymų ieškinio senaties terminui atnaujinti: teismams buvo pateikti duomenys apie bandymą neteismine tvarka išspręsti ginčą, įrodymai apie kasatorės amžių, ligą. Taip pat teismams buvo pateikti duomenys dėl skundžiamų nutarimų nepagrįstumo, t. y. apie geriamo vandens kokybę, kuri įrodo, kad filtro nereikia, ir apie rangovo UAB „Būstuva“ neužbaigtus kiemo tvarkymo darbus.

19Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas DNSB „Radvilėnų 5“ prašo Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartį palikti nepakeistą ir nurodo tokius nesutikimo su kasaciniu skundu argumentus:

201. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai taikė trijų mėnesių senaties terminą 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo 1.2 ir 1.3 punktams apskųsti, nes šis nutarimas yra netęstinio pobūdžio ir jau įvykdytas. Skundžiamu 2008 m. balandžio 4 d. nutarimu buvo patvirtinta vandens filtravimo sistemos ir namo vidinio kiemelio sutvarkymo darbams reikalinga suma, nustatant konkrečią lėšų apmokėjimo tvarką. Taigi nutarimu įtvirtinta vienkartinio pobūdžio įmoka, jis (skirtingai nei tęstinio pobūdžio 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimas) nebuvo pagrindas kiekvieną mėnesį kasatorei apskaičiuoti vis naujas įmokas.

212. Kasatorė nepagrįstai teigia, kad jos reikalavimui turėjo būti taikomas bendrasis dešimties metų ieškinio senaties terminas. Prievolė apmokėti išlaidas už vandens filtravimo sistemos įrengimą bei namo vidinio kiemelio sutvarkymą kasatorei atsirado remiantis 2008 m. balandžio 4 d. bendrijos nutarimu. Šis nutarimas yra juridinio asmens sprendimas, todėl jam ginčyti pagal CK 2.82 straipsnio 4 dalį taikytinas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas. Kasatorė nepagrįstai remiasi skunde nurodytose civilinėse bylose pateiktais kasacinio teismo išaiškinimais, nes nurodytų bylų ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi.

223. Išvadą, kad ieškinio senaties terminas praleistas be svarbių priežasčių, teismai padarė visapusiškai ištyrę ir įvertinę visas reikšmingas bylos aplinkybes. Bylos duomenys patvirtina, kad kasatorė nebuvo pakankamai atidi, sąžininga, įgyvendindama savo teises, nes ieškinio senaties terminą praleido daugiau kaip penkiais mėnesiais, į teismą kreipėsi po ginčijamo nutarimo įgyvendinimo. Teismai tinkamai vertino kasatorės pateiktus įrodymus, kuriais ji grindė savo prašymą atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, ir pagrįstai sprendė, kad kasatorės ambulatorinis gydymas ir pensinis amžius nesudaro pagrindo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą. Apeliacinės instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad kasatorės nurodytos aplinkybės egzistavo tiek ginčijamo sprendimo priėmimo, tiek ieškinio padavimo metu, tebeegzistuoja ir dabar. Be to, ieškinio senaties termino praleidimo priežastys yra fakto klausimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Z. v. G. M., L. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-372/2005; 2006 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. v. VšĮ Respublikinė Kauno psichiatrinė ligoninė, VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos, Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-200/2006). Bylą nagrinėję teismai vertino šio termino praleidimo priežastis ir jų svarbą ir nustatė, kad kasatorė ieškinio senaties terminą praleido be svarbių priežasčių. Kasacinis teismas negali kvestionuoti apeliacinės instancijos teismo išvadų dėl ieškinio senaties termino priežasčių pripažinimo nesvarbiomis (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

25Dėl daugiabučių namų savininkų bendrijos narių susirinkimo nutarimų apskundimo

26Trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas pagal įstatymą ya laikomas daugiabučiu namu, kurio patalpų savininkai, tam, kad įgyvendintų savo kaip patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendro naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu, gali įsteigti daugiabučio namo savininkų bendriją (toliau – bendrija). Aukščiausias bendrijos, kuri yra privatus ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, valdymo organas yra bendrijos narių susirinkimas. Jis savo kompetencijos klausimais priima nutarimus arba sprendimus (Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – DNSBĮ) 21 straipsnio 5, 7 dalys). Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai yra skelbiami viešai ir galioja visiems butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 4 dalis). Taigi bendrijos sprendimai galioja ne tik bendrijos nariams, bet ir tiems butų ir kitų patalpų savininkams, kurie nėra bendrijos nariai.

27Nagrinėjamoje byloje kasacinį teismą pasiekė ginčas dėl atsakovo DNSB „Radvilėnų 5“ 2008 m. balandžio 4 d. nutarimo 1.2 ir 1.3 punktų, kuriais nuspręsta name įrengti vandens filtravimo sistemą bei sutvarkyti namo vidinį kiemelį, įrengiant kelio bortus bei išklojant dalį išvažinėto ploto prie namo trinkelėmis. Šie klausimai priklauso bendrijos narių susirinkimo kompetencijai (DNSBĮ 3, 20 straipsniai, CK 4.85 straipsnio 1 dalis). Bendrijos nutarimai buto ir kitų patalpų savininką įpareigoja apmokėti proporcingai savo turimai daliai išlaidas, dėl kurių buto ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo nepriklausomai nuo tokio asmens narystės bendrijoje. Savo ruožtu bendrijos nutarimai (sprendimai) negali apriboti butų ir kitų patalpų savininkų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, išskyrus CK ir kitų įstatymų nsutatytus atvejus (CK 4.85 straipsnio 4 dalis). Asmenys civilinėmis teisėmis, tarp jų ir teise į gynybą, savo nuožiūra naudojasi laisvai. Vienas iš analizuojamos situacijos pažeistų teisių gynimo būdų yra kreipimasis į teismą apskundžiant juridinio asmens organo – DNSB narių susirinkimo – nutarimą (sprendimą). Bendrijos narių susirinkimo nutarimai (sprendimai), minėta, galioja tiek bendrijos nariams, tiek nesantiems bendrijos nariais butų ir kitų patalpų savininkams. Taigi teisę apskųsti teismui bendrijos narių susirinkimo nutarimus (sprendimus) turi tiek bendrijos nariai, tiek ir kiti asmenys, kurių teises ir teisėtus interesus toks nutarimas (sprendimas) paliečia (DNSBĮ 35 straipsnis, CK 1.138 straipsnio 8 punktas).

28Civilinių teisinių santykių stabilumui užtikrinti civilinėje teisėje egzistuoja ieškinio senaties institutas, kuris reiškia įstatymų nustatytą laiko tarpą (terminą), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį teisme (CK 1.124 straipsnis). Ieškiniams dėl juridinio asmens organo priimtų nutarimų (sprendimų) apskundimo įstatyme nustatytas sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 4 dalis, 2.82 straipsnio 4 dalis). Šio termino pabaigos teisiniai padariniai yra tokie, kad jeigu ieškinio senaties terminas pasibaigia iki ieškinio teisme pareiškimo, tai yra pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamoje byloje nėra šalių ginčo, kad apie atsakovo 2008 m. balandžio 4 d. nutarimą, kurio 1.2 ir 1.3 punktus ieškovė ginčija, ji sužinojo vėliausiai 2008 m. birželio 26 d., o ieškinys teisme pareikštas 2009 m. kovo 6 d., taigi jau pasibaigus ieškinio senaties terminui. Kasatorė nepagrįstai teigia, kad šiuo atveju turėtų būti taikomas bendrasis dešimties metų ieškinio senaties terminas. Aplinkybės, kad bendrija yra juridinis asmuo, o bendrijos narių susirinkimas yra bendrijos valdymo organas, yra įtvirtintos įstatyme ir nekvestionuotinos (DNSBĮ 3 straipsnio 2 dalis, 19, 20 straipsniai). Bendrijos narių susirinkimo nutarimas sukelia teisinių padarinių ieškovei ir būtent jis yra ieškinio dalykas. Ieškinio senaties terminas reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais yra įstatymų leidėjo specialiai aptartas kaip bendrojo ieškinio senaties termino išimtis, todėl sprendžiant aptariamo pobūdžio ginčą teismas privalo taikyti sutrumpintą trijų mėnesių ieškinio senaties terminą (CK 1.125 straipsnio 4 dalis, 2.82 straipsnio 4 dalis). Kasatorės nurodytos kasacinio teismo nutartys nepatvirtina kasatorės teiginio apie galimybę juridinio asmens organų sprendimams ginčyti taikyti bendrąjį ieškinio senaties terminą.

29Kasacinis teismas yra nuosekliai suformavęs ir išplėtojęs praktiką, kad ieškinio senaties termino eigos pradžios ir pabaigos momentų nustatymas ir ieškinio senaties termino praleidimo priežasčių svarbos vertinimas yra faktinių aplinkybių nustatymo, o ne teisės aiškinimo klausimai, todėl jie yra ne kasacinio teismo, bet pirmosios ir apeliacinės isntancijos teismų prerogatyva (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Šioje byloje ginčo dėl ieškinio senaties termino eigos pradžios nekyla, o klausimas, koks ieškinio senaties terminas – bendrasis ar sutrumpintas – taikytinas, nutartyje jau išaiškintas. Teismų praktikoje pripažįstama, kad svarbiomis ieškinio senaties termino praleidimo priežastimis, sudarančiomis pagrindą atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, pripažįstamos šio termino eigos metu egzistavusios aplinkybės, kurios trukdė asmeniui ginti savo pažeistas teises ir interesus bei nepriklausė nuo asmens valios (pvz., asmens sunki liga, gydymasis stacionarioje gydymo įstaigoje, ypač gili senatvė, neraštingumas ar kitos išskirtinės svarbos aplinkybės) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje M. Z. v. G. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-372/2005; 2006 m. kovo 20 d.nutartį, priimtą civilinėje byloje D. P. v. Respublikinė Kauno psichiatrinė ligoninė ir kt., bylos Nr. 3K-3-200/2006; 2008 m. balandžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. S. v. Ž. L. ir kt., bylos Nr. 3K-3-256/2008; kt.). Nagrinėjamoje byloje tokio pobūdžio priežasčių teismai nenustatė. Kasacinio teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo konstatuoti, kad, vertindami pateiktus įrodymus dėl ieškinio senaties termino praleidimo priežasčių bei jų svarbos, bylą nagrinėję teismai būtų pažeidę įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles (CPK 183, 185 straipsniai), nesivadovavę teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnio 3, 4 dalys).

30Kasacinio teismo teisėjų kolegija, apibendrindama nutartyje pateiktus išaiškinimus, konstatuoja, kad kasaciniame skunde nurodyti kasacijos pagrindai nepasitvirtino. Skundžiamos teismų sprendimo ir nutarties dalys yra teisėtos, naikinti ar keisti jas nėra juridinio pagrindo.

31Atmetus kasacinį skundą, atsakovui DNSB „Radvilėnų 5“ iš kasatorės priteisiamas atstovavimo išlaidų atlyginimas (CPK 98 straipsnio 1, 3 dalys). Atsakovas pateikė mokėjimo dokumentus, iš kurių matyti, kad už atstovavimą kasaciniame teisme atsakovė sumokėjo advokatui 1000 Lt. Ši suma atitinka teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2 ir 8.14 punktų nuostatas. Be to, valstybei iš kasatorės priteisiamas išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ir kitų būtinų bei pagrįstų išlaidų, patirtų kasaciniame teisme, atlyginimas – iš viso 32,15 Lt (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3, 8 punktai). .

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 96, 98 straipsniais, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

33Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Priteisti atsakovui DNSB „Radvilėnų 5“ (kodas 300591392) iš ieškovės M. D. M. (duomenys neskelbtini) 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

35Priteisti valstybei iš ieškovės M. D. M. (duomenys neskelbtini) 32,15 Lt (trisdešimt du litus 15 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

36Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė teismo prašė: 1) atnaujinti terminą apskųsti atsakovo DNSB... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. spalio 29 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas nustatė, kad 2006 m. rugpjūčio 19 d. Juridinių asmenų registre... 8. Teismas nurodė, kad ieškovė buto, esančio (duomenys neskelbtini), savininke... 9. Spręsdamas dėl ieškinio reikalavimo pripažinti negaliojančiais 2008 m.... 10. Teismas nurodė, kad ginčijamas 2009 m. gegužės 26 d. nutarimas papildyti... 11. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, apeliacine... 12. Teisėjų kolegija nurodė, kad DNSB „Radvilėnų 5“ susirinkimo 2006 m.... 13. Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 14. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 15. Kasaciniu skundu ieškovė M. D. M. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2009... 16. 1. Apeliacinės instancijos teismas priėmė prieštaringą nutartį ieškinio... 17. 2. Šioje byloje kilo ginčas dėl kasatorei atsiradusios nepagrįstos... 18. 3. Teismai netinkamai taikė įrodymų vertinimo taisykles. Netgi taikant... 19. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas DNSB „Radvilėnų 5“ prašo... 20. 1. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai taikė trijų mėnesių senaties... 21. 2. Kasatorė nepagrįstai teigia, kad jos reikalavimui turėjo būti taikomas... 22. 3. Išvadą, kad ieškinio senaties terminas praleistas be svarbių... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 25. Dėl daugiabučių namų savininkų bendrijos narių susirinkimo nutarimų... 26. Trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas pagal įstatymą ya laikomas... 27. Nagrinėjamoje byloje kasacinį teismą pasiekė ginčas dėl atsakovo DNSB... 28. Civilinių teisinių santykių stabilumui užtikrinti civilinėje teisėje... 29. Kasacinis teismas yra nuosekliai suformavęs ir išplėtojęs praktiką, kad... 30. Kasacinio teismo teisėjų kolegija, apibendrindama nutartyje pateiktus... 31. Atmetus kasacinį skundą, atsakovui DNSB „Radvilėnų 5“ iš kasatorės... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m.... 34. Priteisti atsakovui DNSB „Radvilėnų 5“ (kodas 300591392) iš ieškovės... 35. Priteisti valstybei iš ieškovės M. D. M. (duomenys neskelbtini) 32,15 Lt... 36. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...