Byla 2A-261-227/2012
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Jonaitienės,

2kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės (pranešėja), Laimutės Sankauskaitės,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Elameta“ apeliacinį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-212-839/2012 pagal ieškovės UAB ,,Vilterma“ ieškinį atsakovui UAB ,,Elameta“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašė pripažinti atsakovės UAB ,,Elameta“ 2010-05-09 pareiškimą dėl skolos įskaitymo negaliojančiu ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal atsakovės sudarytas sąlygas rangos darbai buvo atlikti, tačiau sutartyje numatytus darbus atliko vėlesniais nei sutartyje nustatytais terminais vien tik dėl paties atsakovo kaltės, kadangi būtent jis pats nesudarė reikiamų sąlygų ieškovo darbų atlikimui laiku, kaip to reikalavo ginčo šalių sutartinių santykių esmė bei sudaryta rangos sutartis. Esant tokioms aplinkybėms atsakovė neturėjo jokio pagrindo skaičiuoti delspinigius dėl ieškovės darbų atlikimo termino praleidimo, o tai reiškia, kad atsakovė įskaitė negaliojantį, nevykdytiną, neakivaizdų ir neapibrėžtą reikalavimą, todėl įskaitymas negaliojantis.

6Utenos rajono apylinkės teismas 2012 m. sausio 18 d. sprendimu ieškinį tenkino, pripažino negaliojančiu atsakovo UAB „Elameta“ 2010-12-09 pareiškimą Nr.09/12/10-VILT-1 apie vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, priteisė iš UAB „Elameta“ ieškovui UAB ,,Vilterma“ 1010 Lt sumokėto žyminio mokesčio, 6050 Lt išlaidų už ekspertizės atlikimą, 4800 Lt išlaidų už advokato pagalbą, taip pat valstybės naudai - 51,64 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

7Teismas nustatė, kad šalys 2007 m. birželio 26 d. sudarė rangos sutartį Nr. RS-20070626, kuria ieškovas įsipareigojo savo medžiagomis įrengti pastate, esančiame ( - ), katilinę ir sumontuoti šildymo sistemas, o atsakovas – priimti atliktus darbus ir už juos atsiskaityti. Vykdydamas šią sutartį ieškovas atliko darbus ir šių darbų rezultatus dalimis perdavė atsakovui pagal Atliktų darbų aktus (10-13, 29-43 b.l.), kuriuos atsakovas priėmė. Už atliktus darbus iš atsakovo Panevėžio apygardos teismas civilinėje byloje Nr.2-822-425/2009 2009 m. gruodžio 1 d. sprendimu ieškovui iš atsakovo priteisė 85359,20 Lt (už suteiktas projektavimo, statybos ir priežiūros paslaugas), 6313 Lt delspinigių, 11,84 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos bei bylinėjimosi išlaidos. Lietuvos apeliacinio teismas 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartimi sprendimą pakeitė- priteistą sumą už atliktus darbus sumažino nuo 85359,20 Lt iki 81 984,20 Lt. 2010-10-09 pareiškimu apie vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą už vėlavimą atlikti darbus pagal 2007-09-28 sąskaitą faktūrą VVA 0005971, 2007-12-29 sąskaitą faktūrą VVA 0006348, 2008-04-17 sąskaitą faktūrą VVA 0007120, atsakovas įskaitė ieškovo mokėtinus delspinigius - 33677,45 Lt už atsakovo mokėtiną skolos dalį, išieškotiną pagal teismo sprendimą (26 b.l.).

8Nurodė, kad tikslu išsiaiškinti, kaip turėtų būti vertinamos aplinkybės, neleidusios ieškovui laiku perduoti sutartyje nustatytų darbų, įvertinti priežastinio ryšio buvimą ar nebuvimą tarp ieškovo nurodytų aplinkybių ir termino priduoti darbus nesilaikymo, teismas paskyrė teismo ekspertizę, kurią atliko teismo ekspertas S. M. (145, 146 (vokas) b.l.). 2011-08-01 teismo ekspertizės aktas Nr. 11-08/01 iš esmės patvirtino, kad neužtikrintas dujų tiekimas į pastatą, nesumontuota vėdinimo kamera, neparengtos šilumos vartojimui vėdinimo kameros ir nepastatyta laiptinė turėjo įtakos darbų, numatytų Rangos sutarties 2.1.3., 2.1.4. ir 2.1.5. punktuose, atlikimui. Teismas laikė, kad ekspertizės išvados iš esmės neprieštarauja byloje esantiems duomenims ir ieškovo paaiškinimams. Iš byloje esančio šalių susirašinėjimo duomenų, t.y. 2007-11-21 atsakovo rašto Nr.20/11/07-Vilt, ieškovo 2007-10-24, 2007-11-16 raštų (44-46 b.l.), nustatė, kad dujų tiekimas pradėtas ne anksčiau kaip nuo 2007 m. lapkričio mėn. vidurio. Įrodymų, kada tiksliai buvo prijungta atsakovės technologinė įranga, naudojanti šilumą, prie ieškovo sumontuotos sistemos, byloje nėra. Atsižvelgė į tai, kad pagal Rangos sutarties 2.1. punktą ieškovas turėjo pareigą darbus perduoti darbų etapais, šildymo vėdimo sistemos įrengimas buvo numatytas kaip vientisas Rangos sutarties objektas ir dalykas, todėl teismas vėlavimo priežasčių įtaką vertino ne atskiriems atliktų darbų aktuose išvardintiems darbams, o kiekvienam darbų etapui. Įvertino, kad neatlikti pavienių darbų ieškovas negalėjo be užsakovo nurodymo baigti darbus be konkrečių techniniame projekte numatytų darbų, nes tai neatitiktų techninio projekto reikalavimų, ką patvirtino ir pateikta eksperto išvada (atsakymas į 15 klausimą). Ekspertizė patvirtino, kad atsakovui turėjo būti žinomos priežastys, kliudžiusios baigti darbus kaip tai numato techninis projektas dėl jų faktinio akivaizdumo (ekspertizės akto 28, 29, 31 p.). Todėl teismas atmetė atsakovo teiginį, kad apie iškilusias kliūtis darbams atlikti galėjo žinoti tik ieškovas ir jis privalėjo informuoti apie tai atsakovą.

9Iš Statybos darbų žurnalo Nr.1 duomenų (žurnalo p. 32-35, 123-127) nustatė, kad ieškovo atliekami darbai pradėti fiksuoti nuo 2007-07-02, t.y. praktiškai nedelsiant po sutarties pasirašymo 2007-06-26 ir fiksuoti iki 2007-09-28. 2007 m. liepos mėn. fiksuoti vidaus sistemos sandarumo bandymai, t.y. trasos bandymai į oro šildytuvus, šildymo sistemas, technologiją ir kaloriferius (aktas Nr.4, 5 ir 6 žurnalo 149, 150, 157 p.), rezultatai pažymėti kaip teigiami. Civilinės bylos Nr.2-822-425/2009 duomenimis, atsakovas šildymo, vėdinimo sistemas eksploatavo nuo 2007 m. gruodžio mėnesio, UAB „Endoterma“ 2007 m. gruodžio mėnesį atlikus eksploatacinius – režiminius bandymus (civilinės bylos Nr.2-822-425/2009 1 t., 122 b.l.). Laikotarpiu nuo 2008 m. sausio mėn. – 2008 m. rugpjūčio mėn. ieškovas teikė atsakovui techninės priežiūros paslaugas (1 t., 88-92 b.l.). Ginčo iš esmės dėl darbų, kurių atlikimas nepriklausė nuo atsakovo veiksmų, nėra. Laikė, kad atliktų darbų aktai nuo Nr.10 iki Nr.19 bei aktas Nr.1p (29-43 b.l.) su juose nurodytomis surašymo neįrodo realios darbų atlikimo datos, todėl nėra pagrindo konstatuoti ieškovo atsakomybės dėl darbų atlikimo vėlavimo. Valstybinės energetikos inspekcijos pažyma dėl leidimo šildymo sistemas naudoti išduota 2008-04-04 (civilinės bylos Nr.2-822-425/2009 1 t, 128 b.l.), kas būtų neįmanoma, jeigu darbai ir darbo projektas nebūtų parengtas, nes ieškovo pažyma Nr. 5 už atliktų darbų vertę ir aktai Nr.14-19 (tame tarpe ir darbo projekto parengimas) atsakovui pateikti tik 2008 m. balandį. Byloje pateiktas darbo projekto viršelis su atsakovo atsakingo darbuotojo prierašu „Archyvinis“ ir nurodyta data „2007.10.27“ (157 b.l.), kas patvirtina ieškovo teiktus paaiškinimus dėl darbų vykdymo aplinkybių. Pripažino, kad vien ieškovas nebuvo atsakingas už atliktų darbų vėlavimą, todėl jo atžvilgiu nėra pagrindo skaičiuoti delspinigius už vėlavimą atlikti darbus ir įskaitytas reikalavimas iš esmės neatitiko įstatymo sąlygų dėl vykdytinumo, galiojimo ir akivaizdumo (CK 6.130, 6.131 str.). Atsižvelgė į tai, kad įrodymų dėl negautų pajamų atsakovas neteikė, atmetė kaip neįrodytus teiginius, kad dėl ieškovo veiksmų buvo patirti nuostoliai pagal investicines sutartis, dėl elektrinių šildytuvų pirkimo. Konstatavo, kad ieškinys pagrįstas ir tenkintinas. Patenkintus ieškinį paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgė į tai, kad ieškovo turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis palyginus su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų ,,Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ 2.1 p., 2.4 p., 8.3., 8.18 p. numatytomis sąlygomis ir maksimaliais dydžiais, buvo būtinas ir pagrįstas, ieškovo naudai priteisė 4800 Lt už advokato pagalbą (CPK 98 str.). Taip pat iš atsakovo valstybės naudai priteistos teismo turėtos 51,64 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 79, 80, 83, 88, 96 str.).

10Apeliaciniu skundu ieškovo atstovas prašo Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos sprendimas priimtas netinkamai paskirsčius įrodinėjimo naštą ginčo šalims ir netinkamai įvertinus byloje pateiktus įrodymus.

11Teismas neteisingai aiškino Rangos sutartį ir padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas turėjo perduoti atliktinus pagal Rangos sutartį darbus atskirais etapais ir esant trikdžiams atlikti atskirus darbus, turėjo teisę vėluoti atlikti visus atitinkame darbų etape atliktinus darbus. Rangos sutartimi apibrėžti ne atskiri darbų etapai ar grupės, o įsipareigojimas atlikti konkrečius darbus kiek ilgiau nei per 2 mėnesius nuo sutarties sudarymo ir nustatyti tarpiniai rangos darbų atlikimo terminai. Ieškovo atliktini darbai nebuvo nei perduodami, nei apmokami jokiais darbų etapais. Kiekviename darbų akte buvo nurodyti atlikti darbai per mėnesį jų kiekiai ir įkainiai ir pagal tai apmokami. Net pratęsus terminus (pvz., 2007-10-24 Ieškovo raštas), savo įsipareigojimų laiku neįvykdė. Kitaip aiškinant sutarties sąlygas reikštų, jog dėl galimybės neatlikti konkretaus darbo vieneto ieškovas turėtų teisę vėluoti atlikti darbus, kurių atlikimui nebuvo jokių trukdžių. Teismo išvada, kad atsakovas neturi teisės reikalauti netesybų dėl ieškovo vėlavimo atlikti konkrečius turėtus atlikti darbus, nepagrįsta. Ekspertas išvadose nurodė, kad nors ieškovo nurodomi trukdžiai atlikti darbus galėjo įtakoti jo atliktinų darbų terminams, tačiau jokiu būdu negalėjo įtakoti visų pavėluotai (pasibaigus Rangos sutartimi nustatytus terminus) ieškovo atliktų darbų. Teismo posėdyje ekspertas paaiškino, jog ieškovas dėl nurodytų trukdžių negalėjo atlikti ieškovo įrengtų sistemų prijungimo prie atsakovo (pastato sistemų) darbų, taip pat įrengti nepastatytoje laiptinėje nepastatytų radiatorių. Tačiau dėl šių ieškovo neatliktų darbų jokios pretenzijos nebuvo reiškiamos. Ieškovas nenurodė konkrečių darbų, išvardintų darbų perdavimo - priėmimo aktuose Nr. 14 - 19, kurių jis nebūtų galėjęs atlikti dėl savo paties nurodomų „trukdžių“. Iš pateiktų Darbų perdavimo - priėmimo aktų akivaizdžiai matoma, kad ieškovas pavėluotai atliko darbus. Ieškovas neįrodė, kad pavėluotai atliko darbus dėl atsakovo kaltės (CPK 178 str.). Ieškovas galėjo įrengti ir be dujų tiekimo į gamyklos patalpas ar laiptinės pastatymo ženklią šildymo sistemos ir katilinės dalį, sumontuoti 6 radiatorius, 36 reguliatorius, atvežti ir sumontuoti degiklio reguliatorius katilams, pavarą -reguliatorių katilų kontūro valdymu, baigti katilinės elektros ir automatikos darbus, kamino montavimą. Praktiškai visiems ieškovo pavėluotai atliktiems ir perduotiems darbams, (pvz. elektrinio šildytuvo (10 kW) sumontavimas, vamzdynų sumontavimas ir izoliavimas, kaminų sumontavimas), dujų tiekimas į Gamyklos patalpas ar laiptinės pastatymas nebuvo reikalingi. Įrašai Statybos žurnaluose parodo, kad ieškovas darbus atliko ne tik 2007 m. liepą - rugsėjį, tačiau ir 2008 metų vasario - kovo mėnesiais (pvz., pavarų atitikties sertifikatai pateikti tiktai 2008-02-28). Šildymo sistemas ieškovui pavyko priduoti valstybės institucijoms tiktai 2008 m. balandį, nes, kaip matyti iš ankstesnio - 2008-01-30 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Utenos skyriaus Naujai sumontuotų (rekonstruotų) energetikos įrenginių trūkumų akto Nr. 08/18-02 , ieškovo atlikti darbai turi trūkumų, dėl kurių jie negalėjo būti priimti. Statybos žurnaluose fiksuoti ieškovo atlikti darbai 2007 m. liepą – rugsėjį, nepatvirtina, kad darbų perdavimo - priėmimo aktuose Nr. 14-19 nurodyti darbai buvo atlikti anksčiau ar savalaikiai.

12Ieškovas atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Sutarties 2.1.1-2.1.5 patvirtina teismo išvadą, kad ieškovo pareiga buvo atlikti ir priduoti darbus etapais. Ieškovo ieškinyje nurodytų „trukdžių“ įtaka turėjo būti nustatinėjama ne atskiruose atliktų darbų aktuose išvardintiems darbams, kaip teigia apeliantas, o kiekvienam darbų etapui, kurio darbams atsakovas skaičiavo delspinigius. Atsakovas, neigdamas, kad buvo susitarta dėl darbų atlikimo ir perdavimo etapais pagal tuos etapus sudarančių darbų atlikimui nustatytus terminus, nenurodo, kaip kitaip turėtų būti aiškinami sutarties 2.1.1. - 2.1.5. punktais nustatyti terminai ir apibrėžtos darbų grupės, ir kokiu kitokiu tikslu darbų etapai ir terminai sutartyje buvo nustatyti. Atsakovo aiškinimas, jog rangos sutartyje tokiu būdu buvo nustatyti tarpiniai rangos darbų atlikimo terminai neatitinka tikrųjų sutarties šalių ketinimų ir sutarties 2.1.1. - 2.1.5. punktuose nustatytų terminų prasmės, tikslo ir paskirties. Ieškovas įrodė, jog jo ieškinyje nurodyti „trukdžiai“, t. y. dujų tiekimo neužtikrinimas, vėdinimo kamerų nesumontavimas, vėdinimo sistemų kamerų neparengimas šilumos vartojimui, laiptinės nepastatymas, už kuriuos buvo atsakingas atsakovas ir kurių pastarasis neginčijo, turėjo įtakos ieškovo darbų atlikimo terminų laikymuisi. Teismo ekspertizės metu nustatyta, kad ieškovo nurodyti „trukdžiai“ turėjo įtakos atlikimui darbų, numatytuose net trijuose iš penkių darbų etapuose (Sutarties 2.1.3., 2.1.4. ir 2.1.5. punktai). Apeliantas neįrodė, kad „trukdžiai“ neturėjo jokios įtakos tų darbų atlikimui, dėl kurių nesavalaikio atlikimo paskaičiavo delspinigius (aktai Nr. 10-19, l p). Kaip tik priešingas aplinkybes nustatė teismo ekspertas. Atsakovo apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, kokius darbus ieškovas galėjo atlikti, bet atliko pavėluotai, neatitinka tikrovės, yra nepagrįstos. Laiptinė, nors ir nebuvo sutarties dalykas, tačiau tam, kad ieškovas galėtų atlikti visus sutartyje numatytus darbus taip, kad jie atitiktų techninio projekto reikalavimus, sumontuoti joje pagal techninį projektą priklausančią įrangą, laiptinė turėjo būti pastatyta atsakovo, o tai nebuvo padaryta. Teismas pagrįstai konstatavo, kad atliktų darbų aktai nuo Nr. 10 iki Nr. 19 bei aktas Nr. lp su jose nurodytomis surašymo datomis neįrodo realios darbų atlikimo datos. Teismas tokią išvadą darė ne tik pagal statybos darbų žurnale esančius įrašus, tačiau pagal teismo ištirtų įrodymų visetą. Atliktų darbų akte Nr. 14 yra nurodyta, kad ieškovas atsakovui 2008 m. balandžio mėnesį dar tik perdavė darbo projektą, tuo tarpu Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos 2008-04-04 jau buvo išdavusi pažymą dėl leidimo naudoti šildymo sistemas, o atsakovas jas pradėjo eksploatuoti dar nuo 2007 m. gruodžio mėnesio. Darbo projekto viršelis su atsakovo atsakingo darbuotojo prierašu „Archyvinis“ ir nurodyta data „2007.10.27“ patvirtina, kad darbai realiai buvo atlikti gerokai anksčiau nei buvo surašyti atliktų darbų aktai. Net ir pats statybos darbų žurnalas nepaneigia teismo padarytos išvados - jame nėra nurodyta, kad atliktų darbų aktuose nurodyti darbai, už kuriuos atsakovas skaičiavo delspinigius, būtų buvę pavėluotai atlikti. Valstybinės energetikos inspekcijos 2008-01-30 aktas Nr. 08/18-02 nepaneigia, kad ieškovas negalėjo laiku atlikti darbų būtent dėl atsakovo kaltės. Kadangi buvo tikrinami ne tik ieškovo, bet ir kitų rangovų naujai sumontuotos energetikos įrenginių įrengimo atitikimą projektui ir norminių teisės aktų reikalavimams, naujai sumontuotus energetikos įrenginius atsakovas pridavinėjo inspekcijai ieškovui nedalyvaujant ir nieko nežinant, todėl ieškovas negali būti laikomas atsakingu už trūkumus, akte nurodyti trūkumai yra arba labai formalūs, arba niekaip nesusiję su ieškovo parengtų atliktų darbų aktuose Nr. 10 — 19 bei akte Nr. 1 p nurodytais darbais, arba už akte nurodytus trūkumus atsako pats atsakovas, aktas nepaneigia egzistavus ieškovo ieškinyje nurodytiems „trukdžiams“, kuriuos atsakovas yra pripažinęs, ir nepaneigia eksperto išvada nustatytos jų įtakos ieškovo darbų atlikimui. Priduoti šildymo sistemas valstybės institucijoms pavyko tiktai 2008 m. balandį, kadangi iki pat jų pridavimo atsakovas nebuvo sumontavęs laiptinės, įrengęs vėdinimo kamerų ir prijungęs technologinės įrangos, naudojančios šilumą, prie ieškovo sumontuotų sistemų, kad ieškovas galėtų atlikti darbus taip, kaip numatyta techniniame projekte (įskaitant ir reikalingų bandymų atlikimą). Kai buvo pašalinti „trukdžiai“ (prijungta technologinė įranga), ir buvo gautas atsakovo nurodymas pridavinėti darbus jų visų neatlikus taip, kad atitiktų techninio projekto, tai buvo padaryta. Todėl laikytina, kad šildymo sistemos Valstybinei energetikos inspekcijai buvo priduotos pavėluotai dėl atsakovo kaltės

13Apeliacinis skundas tenkintinas dalinai. Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 18 d. sprendimas keistinas (CPK 326 str.1 d. 3p).

14Byloje nustatyta, kad 2007 m. birželio 26 d. šalys sudarė rangos sutartį Nr. RS-20070626, kuria ieškovas įsipareigojo savo medžiagomis įrengti pastate, esančiame ( - ), katilinę ir sumontuoti šildymo sistemas sutartyje nurodytais terminais, o atsakovas – priimti atliktus darbus ir už juos atsiskaityti(b.l.10-12). Vykdydamas šią sutartį ieškovas atliko darbus ir šių darbų rezultatus dalimis perdavė atsakovui pagal Atliktų darbų aktus (t.1, b.l. 10-13, 29-43). Atsakovas visus ieškovo atliktus darbus priėmė. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. gruodžio 9 d sprendimu civilinėje byloje Nr.2-822-425/2009 priteisė ieškovui iš atsakovo 85.359,20 Lt už suteiktas projektavimo, statybos ir priežiūros paslaugas, 6.313 Lt delspinigių, 11,84 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos bei bylinėjimosi išlaidas. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartimi priteistus 85.359,20 Lt už suteiktas projektavimo, statybos ir priežiūros paslaugas sumažino iki 81.984,20 Lt. Atsakovas 2010-10-09 pareiškimu apie vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą už vėlavimą atlikti darbus pagal 2007-09-28 sąskaitą faktūrą VVA 0005971, 2007-12-29 sąskaitą faktūrą VVA 0006348, 2008-04-17 sąskaitą faktūrą VVA 0007120, įskaitė ieškovo mokėtinus delspinigius – 33.677,45 Lt už atsakovo mokėtiną skolos dalį, išieškotiną pagal teismo sprendimą (t.1, b.l. 26). 2007-09-28 sąskaita faktūra VVA 0005971 išrašyta 59.593,12 Lt už darbus pagal 2007 m. rugsėjo mėn. atliktų darbų aktus Nr. 10-12 (katilinės montavimas, automatika, radiatorinis šildymas, šilumos tiekimas kaloriferiams). Atsakovas už 23 vėluotas dienas (nuo 2007-09-05 iki 2007-09-28) ieškovui paskaičiavo 2.741,28 Lt delspinigių. 2007-12-29 sąskaita faktūra VVA 0006348 išrašyta 37.932,73 Lt sumai už darbus pagal 2007 m. gruodžio mėn. atliktų darbų aktus Nr. 13 ir 1p (katilinės, kamino montavimo darbai, gedimų signalizacijos sistemos darbai, gedimų signalų formavimas, skydo permontavimas, katilinės paleidimo derinimo, pridavimo darbai, elektros, automatikos darbai). Atsakovas už 115 vėluotų dienų (nuo 2007-09-05 iki 2007-12-29) ieškovui paskaičiavo 8.724,53 Lt delspinigių. 2008-04-17 sąskaita faktūra VVA 0007120 išrašyta 49.359,20 Lt sumai už darbus pagal 2008 m. balandžio mėn. atliktų darbų aktus Nr. 14-19 (darbo projekto rengimas, orinis šildymas, elektros darbai, radiatorinis šildymas, termofikato tiekimo gamybai sistema, šilumos tiekimas kaloriferiams, dujų nuotėkio signalizacija). Atsakovas už 225 vėluotas dienas (nuo 2007-09-05 iki 2008-04-17) ieškovui paskaičiavo 22.211,64 Lt delspinigių. Viso atsakovas priskaitė 33.677,45 Lt delspinigių(b.l.26). Juos skaičiavo po 0,2 procentus/dieną už pavėluotai atliktus ir priduotus darbus pagal Rangos sutarties 8.2 punktą. Delspinigius 2010-05-09 pareiškimu dėl skolos įskaitymo, įskaitė į mokėtiną ieškovui UAB „Vilterma“ skolą. Ieškovas ieškiniu ginčija ieškovo UAB „Elameta“ priskaičiuotus delspinigius ir jų pagrindu atliktą įskaitymą.

15Dėl įskaitymo (CK 6.131 str., 6.134 str.).

16Įskaitymas yra vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti tam tikros sąlygos. Pirma, prievolės šalis turi sieti abipusės teisės ir pareigos, t.y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – savo skolininko skolininkas. Bylos šalių teisiniai santykiai susiklostė tarpusavyje susijusių sutartinių prievolių pagrindu, kuriems esant ieškovas buvo atsakovo kreditorius dėl reikalavimo apmokėti už atliktus darbus, o atsakovas – ieškovo kreditorius dėl reikalavimo sumokėti netesybas dėl sutartinės prievolės nustatytu terminu atlikti statybos darbus pažeidimo. Antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (šiuo atveju, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010; 2010 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2010; 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2010; kt.).

17Šioje byloje atsakovas UAB „Elameta“ 2010-12-09 pareiškimu Apie vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, vienašališkai įskaitė pagal Rangos sutartį priskaičiuotus 33.677,45 Lt delspinigius už sutartinės prievolės nustatytu terminu atlikti statybos darbus pažeidimą į ieškovei UAB „Vilterma“ nesumokėtą vykdomojoje byloje skolos dalį, sudarančią 33.677,45 Lt (b.l.26). Nagrinėjamu atveju įskaitymas yra galimas, nes atitinka visas pirmiau nurodytas sąlygas: UAB „Vilterma“ reikalavimai sumokėti už atliktus darbus, delspinigiai ir UAB „Elemata“ priskaičiuoti delspinigiai yra vienarūšiai, bylos šalis sieja abipusės teisės ir pareigos, reikalavimai priešpriešiniai, nes kyla iš tos pačios statybos rangos sutarties, prievolė nepasibaigusi, abu reikalavimai galiojantys ir vykdytini bei apibrėžti Rangos sutartimi. Įskaitymas atliktas laiku, nepažeidžiant įskaitymo tvarkos ir nesant kliūčių, draudžiančių įskaitymą(CK 6.131 str., 6.134 str.).

18Dėl teisės skaičiuoti delspinigius(sutarties 8.2p)

19Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, ar atsakovas pagrįstai skaičiavo netesybas už ieškovo pavėluotai atliktus ir priduotus darbus. Šalys sutarties 8.2 p. sutarė, kad rangovui vėluojant atlikti ar perduoti tinkamai atliktus darbus sutartais terminais, jis privalo mokėti 0,2 proc. nuo neperduotų darbų vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą perduoti darbus dieną (t.1, b.l. 11). Pagrįstam delspinigių skaičiavimui būtina sąlyga yra sutarties netinkamas vykdymas dėl rangovo kaltės. Ieškovas įrodinėjo, kad statybos darbai vėlavo ne dėl jo kaltės, o būtent dėl atsakovo kaltės: atsakovas laiku neužtikrino dujų tiekimo, nesumontavo vėdinimo kamerų, neparengė vėdinimo sistemų kamerų šilumos vartojimui, nepastatė laiptinės ir tai turėjo įtakos ieškovo darbų atlikimo terminų laikymuisi.

20Atmestinas apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino sutartį ir todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas turėjo perduoti atlikus darbus atskirais etapais. Šalys rangos sutarties 2.1 p. susitarė, kad darbai turi būti atlikti šiais terminais: katilinės technologinės ir automatikos dalies korektūrų ir darbo projekto parengimas ir suderinimas – ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo (2007-06-26), sistemų pristatymas – ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sutarties pasirašymo, suderintų katilinės ir šildymo sistemų sumontavimas - ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sutarties pasirašymo, suderintų katilinės ir šildymo sistemų paleidimas ir suderinimas - ne vėliau kaip per 70 dienų nuo sutarties pasirašymo, termofikato tiekimas gamybos sistemai turi būti pilnai įgyvendintas iki 2007-09-15 (t.1, b.l. 10). Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami šalių tikrieji ketinimai. Kadangi Rangos sutarties 2.1 p. išvardintos darbų grupės nurodant galutinį atskirų darbų rezultatą ir jų atlikimui nustatyti terminai, todėl darbų vėlavimo priežasčių įtaka vertintina ne atskiriems atliktų darbų aktuose išvardintiems darbams, o kiekvienam darbų etapui.

21Nėra ginčo dėl to, kad atsakovo atliekami darbai turėjo tiesioginės įtakos kai kurių ieškovo atliekamų darbų terminams. Taip 2011-08-01 teismo ekspertizės aktas Nr. 11-08/01 patvirtino, kad neįrengus dujų tiekimo į objektą , ieškovas negalėjo netrukdomai paleisti suderintas katilinės ir šildymo sistemas suderinimo darbams(sutarties 2.1.4 p) , neįmanomas pilnas termifikato tiekimas gamybos sistemai taip, kaip tai numatyta techniniame projekte(sutarties 2.1.5 p). Iš to, kad dujos į objektą pradėtos tiekti 2007-11-17 ir pagal statybos praktiką protingas 10 dienų terminas sistemų sumontavimui ir suderinimui, ekspertas sprendė, kad sutarties 2.1.4 punkte numatyti darbai galėjo būti atlikti 2007-11-27. Tuo pačiu ekspertas nustatė, kad katilinė ir šildymo sistema buvo užbaigta ir suderinta darbui be atsakovo įrengtos vėdinimo sistemos ir technologinės įrangos. Ekspertas sprendė, kad rangovas(ieškovas), negavęs užsakovo(atsakovo) nurodymo užbaigti šildymo sistemos darbų nesuderinus katilinės ir šildymo sistemos darbo su vėdinimo sistema ir technologine įranga, negalėjo užbaigti šildymo sistemos įrengimo darbų(sutarties 2.1.3p). Nesant duomenų, kada gautas minėtas atsakovo nurodymas, ekspertas negalėjo atsakyti kiek konkrečiai darbai galėjo nusikelti dėl atsakovo neįrengtos vėdinimo sistemos ir technologinės įrangos. Ekspertas nurodė, kad laiptinės neįrengimas galėjo neįtakoti vėlavimo atlikti darbus tik tuomet, jei užsakovas nereikalautų radiatorių laiptinėje ir be jų priimtų darbus. Iš esmės ekspertas nustatė, kad laiku atlikti darbus ieškovui iš dalies sutrukdė ir atsakovo nesavalaikiai atlikti darbai. Apeliantas įrodymais nepaneigė ekspertizės išvadų(CPK 178 str.). Ekspertas negalėjo atsakyti ir iš byloje esančių įrodymų negalima spręsti kurie konkretūs darbai galėjo būti atliekami laikantis sutartinių terminų. Tačiau šalys neginčija fakto, kad statybos darbai nebuvo atlikti Rangos sutartyje nustatytu laiku.

22Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį, t.y. vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas. Rangovas privalo pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir kokybiškai atlikti sutartus statybos darbus , o užsakovas- sudaryti tam sąlygas, priimti darbus ir už juos atsiskaityti(CK 6.681 str. 1 d). Rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, jau sutarties sudarymo etape turi realiai įvertinti konkretaus darbo specifiką ir kitus galimus faktorius, kad neklaidintų užsakovo. Jeigu sutarties vykdymo metu iškyla kliūčių, trukdančių tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, rangovas privalo imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti bei taip įgyvendinti CK 6.691 str. įtvirtintą imperatyvią įstatyminę statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo(kooperavimosi) sutarties vykdymo metu pareigą. Viena iš ieškovui- rangovui suteiktų teisių- perspėti užsakovą- atsakovą dėl galimo darbų sustabdymo ir nutraukimo, sustabdyti pradėtus darbus, jeigu užsakovas neįvykdo savo priešpriešinių pareigų, t.y. neatlieka darbų , kurie turi tiesioginę įtaką rangovo darbų atlikimui arba yra kitų aplinkybių, akivaizdžiai patvirtinančių, kad užsakovas savo pareigų laiku neįvykdys(CK 6.661 str. , 6.219 str., sutarties 6.1.2 ir 9.1 p).

23Viena iš pagrindinių Rangos sutarties sąlygų- jos įvykdymo terminas(sutarties 2p). Sutarties šalys susitarė, kad visi sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai, o taip pat priedų pakeitimai ir papildymai tampa neatsiejama šios sutarties dalimi, kai juos pasirašo abi šalys(sutarties 9.1p). Tai reiškia, kad šalys susitarė, jog sutartis gali būti keičiama , tačiau pakeitimas turi būti rašytinis ir pasirašytas abiejų šalių. Tai atitinka CK 6.192 straipsnio nuostatas. Iš to seka, kad ieškovas, matydamas, jog negalės laiku įvykdyti sutarties nors, kaip jis teigia, ne nuo jo valios priklausančių aplinkybių, turėjo suprasti, kad jam gali atsirasti pareiga mokėti delspinigius ar kilti kitos neigiamos pasekmės už laiku neatliktus ir nepriduotus darbus. Todėl, siekdamas išvengti neigiamų pasekmių, turėjo teisę inicijuoti Rangos sutarties pakeitimą- nukeliant darbų atlikimo terminus arba nutraukti rangos sutartį ir pareikalauti nuostolių atlyginimo. Ieškovas šiomis teisėmis nepasinaudojo.

24Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas 2007-10-24 atsakyme atsakovui dėl darbų sustabdymo pirmą kartą raštu informavo atsakovą, jog negali laiku atlikti darbų dėl neatliktų atsakovo darbų: nebaigtos montuoti laiptinės, nepajungto dujų tiekimo ir neparengtos vėdinimo ir technologinio šildymo sistemos šilumos vartojimui paleisti. Tarp šalių vyko vėlesni susirašinėjimai(t.1, b.l. 44-46). Kadangi visi pagal Rangos sutartį statybos darbai turėjo būti atlikti ir priduoti iki 2007-09-15, todėl minėti raštai(šalių susirašinėjimas ) dėl jų turinio ir dėl to, kad susirašinėjimas vyko jau pasibaigus terminui sutarčiai įvykdyti, nevertintini kaip šalių susitarimas nukelti darbų atlikimo terminus vėlesniam laikui. Iš to seka, kad šalys nepratęsė darbų atlikimo terminų ir ieškovas nevykdė sutartinio įsipareigojimo visus darbus atlikti ir priduoti iki 2007-09-15.

25Šalių paaiškinimu, ieškovas vieną kartą per mėnesį aktuodavo per mėnesį atliktus darbus. Todėl teisėjų kolegija sutinka, kad ieškovas parengė darbo projektą ir atliko darbus anksčiau nei nurodyta 2008-04 mėn pažymoje Nr. 5( aktai Nr.14-19- t.1, b.l.37 ) ir Valstybinė energetikos inspekcija išdavė leidimą naudoti šildymo sistemas (išduotas 2008-04-04- civilinės bylos Nr.2-822-425/2009 1 t, 128 b.l.). Statybos darbų žurnale Nr.1 įrašais fiksuoti atlikti darbai iki 2007-09-28 (žurnalo p. 32-35, 123-127). Civilinės bylos Nr.2-822-425/2009 duomenimis atsakovas šildymo, vėdinimo sistemas eksploatavo nuo 2007 m. gruodžio mėnesio, UAB „Endoterma“ 2007 m. gruodžio mėnesį atliko eksploatacinius – režiminius bandymus (civilinės bylos Nr.2-822-425/2009 t.1, b.l. 122). Laikotarpiu nuo 2008 m. sausio mėn. – 2008 m. rugpjūčio mėn. ieškovas teikė atsakovui techninės priežiūros paslaugas, ką patvirtina Techninės priežiūros žurnalo nuorašas (t.1, b.l. 88-92) bei ant darbo projekto viršelio yra atsakovo atsakingo darbuotojo prierašas „Archyvinis“ ir nurodyta data „2007.10.27“ (t.1, b.l. 157). Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Utenos skyrius patikrino naujai sumontuotų energetikos įrengimų įrengimo atitikimą projektui, norminių teisės aktų reikalavimams ir nustatė pagrindinius trūkumus, išvardintus 2008-01-30 Akte Nr.08/18-02. Dauguma jų susiję su netinkamai abiejų šalių paruošta ir nepilna dokumentacija. Tarp jų- projekto brėžinių trūkumai. Dėl rastų ir akte išvardintų trūkumų neleido eksploatuoti energijos įrenginių(. t.1, b.l.86). Leidimas išduotas 2008-04-04. Visi pirmiau išvardinti įrodymai patvirtina, kad ieškovas neatliko darbų iki 2007-09-15, kaip buvo įsipareigojęs Rangos sutartimi ir nėra rašytinių įrodymų, patvirtinančių, jog šį terminą sutarties šalys pratęsė. Iš to seka, kad atsakovas turėjo pagrįsto pagrindo skaičiuoti delspinigius už nesavalaikį darbų atlikimą ir pridavimą.

26Dėl delspinigių dydžio

27Įstatymas suteikia teisę šalims susitarti dėl netesybų dydžio. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiais atvejais įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas(CK 6.73 str.2d, 6.258 str.3d). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Iš esmės pirmiau nurodytais motyvais Panevėžio apygardos teismas 2008-07-28 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-822-425/2009 iš atsakovo UAB „Elimeta“ priteisiamus ieškovui UAB „Vilterma“ delspinigius už praleistą terminą atsiskaityti už atliktus darbus sumažino iki 0,02 procentų už kiekvieną pradelstą dieną. Vadovaujantis šalių lygiateisiškumo ir šalių interesų pusiausvyros principais analogiškai delspinigiai turi būti skaičiuojami ieškovo atžvilgiu už nesavalaikiai atliktus ir priduotus darbus pagal sąskaitas, nurodytas pareiškime Apie vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymo. Ieškovas neginčija, kad atliko pavėluotai darbus, išvardintus Pareiškime apie įskaitymą. Skaičiuojant po 0,02 procentus už kiekvieną uždelstą dieną pagal atsakovo nurodytas 2007-09-28, 2007-12-29 ir 2008-04-17 sąskaitas ir vertinant tai, jog šie darbai turėjo būti atlikti 2007-09-05, delspinigiai sudaro 3.367,75 Lt.

28Eksperto išvada, kad kai kurių darbų atlikimo terminams įtakos turėjo užsakovo- atsakovo savalaikiai neatlikti darbai. Viena iš tokių priežasčių, jog dujos pradėtos tiekti tik 2007-11-17 ir todėl darbai negalėjo būti atlikti ir priduoti iki 2007-09-15. Ekspertas nustatė ir kitas, pirmiau nurodytas kliūtis. Visos pirmiau nurodytos aplinkybės vertintinos nustatant delspinigių dydį.

29Iš atliktų darbų aktuose nurodytų darbų, išvardintų panaudotų medžiagų pavadinimų negalima nustatyti kokiam darbų etapui jie priskirti ir negalima patikrinti kokie darbai galėjo būti atlikti savalaikiai, t.y. nepriklausomai nuo atsakovo atliekamų darbų bei kokie darbai turėjo būti atlikti 2007-09-05, kuomet galutinis darbų atlikimo terminas -2007-09-15. Ieškovas ieškinyje nenurodė faktinių aplinkybių kiek konkrečiai pažeidė Rangos sutartimi nustatytus terminus dėl atsakovo kaltės. Tuo ieškovas netiesiogiai siekė išvengti duomenų pateikimo, kokių darbų(etapų) neatliko laiku dėl kitų priežasčių.

30Įvertinus pirmiau nustatytas aplinkybes, remiantis CK 1. 5 straipsnio nuostatomis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad delspinigiai už ieškovo pavėluotai atliktus ir priduotus darbus sudaro 3000 Lt. Šią sumą atsakovas turėjo teisę įskaityti.

31Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies. Skundžiamas sprendimas keistinas(CPK 326 str. 1 d.3p) . Ieškinys patenkinamas iš dalies . Pripažįstama negaliojančiu dalis(30.677,45 Lt) ginčijamo 2010-12-09 pareiškimo dėl įskaitymo (33.677,45 Lt- 3000 Lt), o kitoje dalyje ieškinys atmetamas. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą iš naujo perskirstomos bylinėjimosi išlaidos. Kadangi ieškinys patenkinamas iš dalies (91 proc) ir laikoma pagrįstomis atstovavimo išlaidomis 480 Lt už 4 val teismo posėdžiuose(apmokėta 1000 Lt), bylinėjimosi ir pašto išlaidos iš šalių priteisiamos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai(CPK 79, 88, 92, 93, 98 str.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

33Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 18 d. sprendimą pakeisti ir jį išdėstyti taip:

34Ieškinį patenkinti iš dalies.

35Pripažinti negaliojančiu UAB „Elameta“ , į. k. 300137500 , 2010 m. gruodžio 9 d. pareiškimą Nr.09/12/10-VILT-1 Apie vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą dėl 30.677,45 Lt .

36Kitą ieškinio dalį atmesti.

37Priteisti iš

38UAB “Elameta“ , į. k. 300137500, 920 Lt(devynis šimtus dvidešimt litų) žyminio mokesčio, 3.895 Lt(tris tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt penkis litus) atstovavimo išlaidų, 5.506 Lt (penkis tūkstančius penkis šimtus šešis litus) už ekspertizės atlikimą, 1092 Lt(vieną tūkstantį devyniasdešimt du litus) už advokato pagalbą UAB „Vilterma“, į.k.121934942.

39Priteisti iš UAB „Vilterma“ į.k.121934942 , 87 Lt(aštuoniasdešimt septynis litus) už eksperto dalyvavimą , 90 Lt (devyniasdešimt litų) žyminio mokesčio UAB „Elemeta“ į. k. 300137500.

40Priteisti iš UAB “Elameta“, į. k. 300137500, 42 Lt(keturiasdešimt du litus) , iš UAB „Vilterma“ , į.k.121934942, 10 Lt (dešimt litų) teismo turėtų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, valstybės naudai, priteistas sumas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodu 5660 ir pateikiant įrodymą apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės (pranešėja), Laimutės... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašė pripažinti atsakovės UAB... 6. Utenos rajono apylinkės teismas 2012 m. sausio 18 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas nustatė, kad šalys 2007 m. birželio 26 d. sudarė rangos sutartį... 8. Nurodė, kad tikslu išsiaiškinti, kaip turėtų būti vertinamos aplinkybės,... 9. Iš Statybos darbų žurnalo Nr.1 duomenų (žurnalo p. 32-35, 123-127)... 10. Apeliaciniu skundu ieškovo atstovas prašo Utenos rajono apylinkės teismo... 11. Teismas neteisingai aiškino Rangos sutartį ir padarė nepagrįstą išvadą,... 12. Ieškovas atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti... 13. Apeliacinis skundas tenkintinas dalinai. Utenos rajono apylinkės teismo 2012... 14. Byloje nustatyta, kad 2007 m. birželio 26 d. šalys sudarė rangos sutartį... 15. Dėl įskaitymo (CK 6.131 str., 6.134 str.).... 16. Įskaitymas yra vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo... 17. Šioje byloje atsakovas UAB „Elameta“ 2010-12-09 pareiškimu Apie... 18. Dėl teisės skaičiuoti delspinigius(sutarties 8.2p)... 19. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, ar atsakovas pagrįstai skaičiavo... 20. Atmestinas apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai... 21. Nėra ginčo dėl to, kad atsakovo atliekami darbai turėjo tiesioginės... 22. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį,... 23. Viena iš pagrindinių Rangos sutarties sąlygų- jos įvykdymo... 24. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas 2007-10-24 atsakyme atsakovui dėl... 25. Šalių paaiškinimu, ieškovas vieną kartą per mėnesį aktuodavo per... 26. Dėl delspinigių dydžio... 27. Įstatymas suteikia teisę šalims susitarti dėl netesybų dydžio. Kasacinis... 28. Eksperto išvada, kad kai kurių darbų atlikimo terminams įtakos turėjo... 29. Iš atliktų darbų aktuose nurodytų darbų, išvardintų panaudotų... 30. Įvertinus pirmiau nustatytas aplinkybes, remiantis CK 1. 5 straipsnio... 31. Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 18 d. sprendimą pakeisti ir jį... 34. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 35. Pripažinti negaliojančiu UAB „Elameta“ , į. k. 300137500 , 2010 m.... 36. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 37. Priteisti iš... 38. UAB “Elameta“ , į. k. 300137500, 920 Lt(devynis šimtus dvidešimt litų)... 39. Priteisti iš UAB „Vilterma“ į.k.121934942 , 87 Lt(aštuoniasdešimt... 40. Priteisti iš UAB “Elameta“, į. k. 300137500, 42 Lt(keturiasdešimt du...