Byla e2-27156-430/2015
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų J. A

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo BUAB „BPC Servisas“ atstovei S. L.,

4atsakovo UAB „Bunasta“ atstovui advokatui Arnui Paliukėnui,

5trečiajam asmeniui J. A., jo atstovui advokatui Arnui Paliukėnui,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „BPC Servisas“ ieškinio pareiškimą atsakovui UAB „Bunasta“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų J. A.,

Nustatė

7teisme priimtas ieškovo BUAB „BPC Servisas“ ieškinys atsakovui UAB „Bunasta“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų J. A., kuriame nurodyta, kad 2014-04-25 Vilniaus apygardos teismas nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „BPC Servisas“. Bankroto administratoriumi paskyrė UAB „SBS Legale“. Administratorius nustatė, kad 2012-12-31 bendrovės ilgalaikį turtą sudarė penkios transporto priemonės: Ford Transit FT100, Fiat Ducato, Renault Master, Mersedes Benz ir krovininis automobilis IVECO. Automobiliai bendrovei priklausė nuosavybės teise, tai patvirtina VĮ „Regitra“ išrašas bei Renault Master įsigijimo sąskaita-faktūra. Trimis 2013-06-10 pirkimo-pardavimo sutartimis ir 2013-12-20 PVM sąskaita-faktūra Nr. EPI13-1330 ieškovas keturias transporto priemones pardavė atsakovui: Ford Transit FT100, Fiat Ducato, Renault Master, Mersedes Benz, iš viso už 26000,00 Lt. Ginčijamais sandoriais buvo pažeistos ieškovo ir jo kreditorių teisės, sandoriai prieštaravo ieškovo teisnumui (veiklos tikslams), todėl minėti sandoriai CK 1.82 straipsnio ir 6.66 straipsnio pagrindu pripažintini negaliojančiais nuo jų sudarymo momento. Šioje byloj nėra reikšminga, kokių konkrečių kreditorių teisės ir kokia apimtimi buvo pažeistos, užtenka nustatyti, kad ginčo sandorio metu skolininkė turėjo kreditorių. Įsiteisėjusia teismo 2014-04-25 nutartimi dėl ieškovo bankroto iškėlimo nustatyta, kad jau 2012 metų pabaigoje ieškovas buvo nemokus, o jos per vienerius metus mokėtini įsipareigojimai sudarė 217198,00 Lt. Bankroto byloje buvo patvirtintas VSDFV Vilniaus skyriaus 40103,46 kreditorinis reikalavimas. Iki ginčijamų sandorių sudarymo ir jų sudarymo laikotarpiu (2012 metų pabaigoje – 2013 metais) ieškovas turėjo didelių finansinių sunkumų, buvo nemokus, turėjo kreditorių, su kuriais negalėjo atsiskaityti ir neatsiskaitė iki bankroto bylos iškėlimo. Ieškovo pagrindinis turtas (transporto priemonės) panaudotas ne atsiskaitymui su kreditoriais, bet perleistas atsakovui, t.y. net ne kreditoriui, o kitai tuometinio ieškovo vadovo įmonei. Ieškovo direktoriaus perduoto 2014-05-06 balanso duomenimis, bankroto bylos iškėlimo dieną ieškovui priklausė 9685,18 Eur (33441,00 Lt) vertės turtas, o šiuo metu bankroto byloje patvirtinti 59758,66 Eur dydžio kreditorių reikalavimai. Ginčijamais sandoriais ieškovo kreditoriams sutrukdyta patenkinti reikalavimus iš skolininko turto, dėl sandorių atsiskaitymas su kreditoriais užtruks ilgiau, kas taip pat laikytina kreditorių teisių pažeidimu. Tarp administratoriui perduotų dokumentų nebuvo rasta teisės aktų reikalavimus atitinkančių įrodymų, jog su ieškovu pagal ginčijamus sandorius atsiskaityta, todėl ieškovas patyrė 7530,12 Eur žalą. Nurodė, kad sudarydamos ginčijamus sandorius abi šalys buvo nesąžiningos, žinojo ir turėjo žinoti, kad sandoris pažeis ieškovo ir ieškovo kreditorių teises. Pažymėjo, kad tiek ieškovą, tiek atsakovą sandorių sudarymo metu atstovavo tas pats vadovas J. A.. Ieškovo veiklos dokumentai administratoriui perduoti 2014-07-09, Vilniaus apygardos teismas rezoliucija bankroto byloje yra nustatęs 1 metų terminą ieškiniams dėl sandorių nuginčijimo pareikšti, kuris pasibaigia 2015-07-09, todėl senaties terminas nėra praleistas. Ginčijami sandoriai prieštaravo ieškovo tikslams, nes jais perleistas turtas, kuris buvo būtinas jų siekti, t.y. vykdyti pagrindinę, įstatuose numatytą veiklą. Ginčijami sandoriai nebuvo ekonomiškai naudingi ieškovui, sudarydamas tokius sandorius ieškovo direktorius pažeidė pareigą siekti pelno, t.y. vykdyti ieškovo veiklą. Ieškovo nuomone, yra pagrindas pripažinti ginčijamus sandorius negaliojančiais CK 1.82 straipsnio pagrindu ir taikyti restituciją – atlyginti ieškovui gauto turto vertę pinigais, kadangi restitucijos taikymas natūra yra iš dalies nebegalimas, negrąžintų ieškovo į pradinę padėtį. Teismo paršo pripažinti negaliojančiais ab initio tarp ieškovo ir atsakovo sudarytus turto pirkimo-padavimo sandorius: 2013-06-10 pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovui parduotas automobilis Ford Transit FT100; 2013-06-10 pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovui parduotas automobilis FIAT DUCATO; 2013-06-10 pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovui parduotas automobilis Mersedes Benz; 2013-12-20 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. EPI13-1330 (paaiškėjus, kad buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, ir šią sutartį), kuria atsakovui parduotas automobilis Renault Master; taikyti restituciją ir iš atsakovo ieškovo naudai priteisti perleisto turto ekvivalentą pinigais – 7530,12 Eur bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Teisme gautas atsakovo UAB „Bunasta“ atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas ir neįrodytas. Ieškovas jokiais objektyviais ir patikimais įrodymais nepagrindė savo teiginių dėl ginčijamų sandorių ydingumo, neįrodė visų actio Pauliana institutą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytų pagrindų pripažinti sandorius negaliojančiais, neįrodė, kad realiai ginčijami sandoriai pažeidė kreditorių interesus bei kad šie sandoriai realiai prieštarauja įmonės veiklos tikslams. Pripažinti sandorį negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu ir taikyti teisines pasekmes galima tik esant minėtam straipsnyje nustatytų sąlygų visumai. Pažymėjo, kad transporto priemonės Renault Master atsakovas neįgijo, ji niekuomet nebuvo registruota atsakovo vardu. Buvo tik atsakovo ketinimas įsigyti / nupirkti šią transporto priemonę, tam buvo skirti pinigai (buvo apskaitytas mokėjimas, tačiau vėliau ši operacija anuliuota), o ieškovas išrašė ieškinyje minimą sąskaitą-faktūrą, tačiau tarp šalių šis sandoris neįvyko, nebuvo sudaryta jokia šios transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis, o atsakovas neįgijo transporto priemonės Renault Master. Dėl kitų transporto priemonių įsigijimo, tai ieškovo teiginiai grindžiami vien jo subjektyviais pamąstymais, o ne patikimais bei objektyviais įrodymais. Transporto priemones ieškovas atsakovui pardavė už didesnę kainą, nei pats įgijo 2012 metų birželio-rugsėjo mėnesiais, todėl šiais sandoriais ieškovui jokia žala nebuvo padaryta. Iš minėtų sandorių ieškovas gavo didesnės naudos. Nurodė, kad atsakovo atsiskaitymai su ieškovu vyko per atskaitingą asmenį J. A., įgytas lėšas J. A., kaip ieškovo vadovas, panaudojo atsiskaitymams su ieškovo kreditoriais, padengiant BPC Servisas skolas tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims, tokiu būdu sumažino įmonės skolas, siekdamas išsaugoti įmonės veiklą. Tuo metu ieškovas nebuvo nemokumo būsenoje. Transporto priemonių pirkimo-pardavimo sandoriai nepažeidė kreditorių interesų ir teisių. Nurodė, kad ieškovas, darydamas išvadas dėl sandorių prieštaravimo ieškovo veiksnumui, iš esmės ignoruoja tuo metu susiklosčiusias faktines aplinkybes, dėl kurių ir buvo priimtas sprendimas perduoti transporto priemones. Ieškovas vykdė veiklą, susijusią su krovinių pervežimu. Siekiant išsaugoti verslą, surasti kitų verslo galimybių, nuolat patiriant išlaidų dėl automobilių eksploatacijos, jų išlaikymo, buvo nuspręsta transporto priemones parduoti, o jos buvo parduotos už didesnę, nei pats ieškovas įsigijo, kainą, o gautos lėšos buvo panaudotos ieškovo kreditorinių įsipareigojimams padengti. Transporto priemonių pardavimo sandoriai nepažeidė įmonės veiklos tikslų, jos ir kreditorių interesų, todėl ieškovo reikalavimas pripažinti sandorius negaliojančiais nėra pagrįstas. Teismo paršo ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidas ir leisti šioje dalyje vykdymą nukreipti į BUAB „BPC Servisas“ bankroto administravimo išlaidas.

9Teisme gautas trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų J. A. atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad palaiko atsakovo atsiliepime išdėstytus argumentus. Papildomai nurodė, jog ieškovas neįrodė visų actio Pauliana taikymui būtinų pagrindų, neįrodė, kad ginčijami sandoriai realiai būtų pažeidę kreditorių interesus bei kad šie sandoriai realiai prieštaravo įmonės veiklos tikslams. Transporto priemonės Renault Master atsakovas neįgijo, nes ši transporto priemonė buvo parduota trečiajam asmeniui 2013-09-20, kurią pardavė UAB „Baltijos realizacijos centras“. Atsakovas ketino įsigyti minėtą transporto priemonę, tačiau pirkimo-pardavimo sandoris tarp ieškovo ir atsakovo realiai neįvyko. Atsakovas realiai iš ieškovo įgijo 3 transporto priemones - Ford Transit FT100, Fiat Ducato, Mersedes Benz. Šias transporto priemones ieškovas atsakovui pardavė už 10000,00 Lt sumą, kuri viršijo ieškovo šių transporto priemonių įsigijimo kainą, t.y. ieškovas atsakovui transporto priemones pardavė už didesnę kainą, nei pats įgijo 2012 metais. Už minėtas transporto priemones atsakovas ieškovui sumokėjo, todėl šiais sandoriais ieškovui nebuvo padaryta žalos, bet ieškovas gavo ir naudos. Ieškovas neginčija ir nepateikia įrodymų, jog transporto priemonės buvo parduotos ne už rinkos kainą. Pažymėjo, kad minėti sandoriai nepažeidė kreditorių interesų. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėja kita civilinė byla, kurioje ieškovas iš trečiojo asmens prašo priteisti pinigines lėšas. Trečiojo asmens nuomone, ieškovas reikalaudamas tų pačių lėšų du kartus, siekia nepagrįstai praturtėti trečiojo asmens ir atsakovo šioje byloje sąskaita. Ieškovas iš ginčo sandorių gavo didesnės ekonominės naudos. Teismo paršo ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo trečiojo asmens naudai bylinėjimosi išlaidas ir leisti šioje dalyje vykdymą nukreipti į BUAB „BPC Servisas“ bankroto administravimo išlaidas.

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad ieškinys yra reiškiamas dviem pagrindais. Dėl automobilio Renault Master, jo perleidimo metu, automobilis priklausė ieškovui, tą patvirtina sąskaita-faktūra, kuri buvo išrašyta ieškovo atsakovui, atsakovas ją apskaitė savo buhalterijoje, sumokėjo už automobilį. Jokių duomenų kad šis sandoris būtų anuliuotas, nėra. Pats atsakovas pateikė apskaitos duomenis, kurie patvirtino, jog automobilis buvo įtrauktas į apskaitą ir buvo skaičiuotas nusidėvėjimas, o tai reiškia, kad automobilis atsakovo buvo naudojamas. Pardavus automobilius, ieškovo kasoje buvo šiek tie pinigų, buvo apie 40000 Lt. Ieškovas atsiskaitė iš dalies su pirmos eilės kreditoriais, tačiau teigti, kad atsiskaitymas buvo iš piniginių lėšų, gautų pardavus transporto priemones, atstovė negali. Ginčo sandoriais nebuvo siekta atsiskaityti su kreditoriais. Teismo nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo yra nurodyta, kad 2012 metų pabaigoje ieškovo įsipareigojimai buvo daugiau nei 200000,00 Lt, tuo tarpu Sodros kreditorinis reikalavimas bankroto byloje patvirtintas tik 40000,00 Lt sumai. Ginčo sandorių sudarymo metu ieškovas turėjo kreditorinių įsiskolinimų, tarp kreditorių buvo ir Sodra. Ginčo sandoriai buvo nenaudingi ieškovui, apmokėjimas buvo atidėtas pusei metų. Bendra sandorių kaina buvo 26000,00 Lt. Už keturis sandorius atsiskaityta iš viso 20110,23 Lt. Ieškovas sutinka, kad parduota buvo už rinkos kainą. Nagrinėjamu atveju restitucija pilnai negalima, nes dvi transporto priemonės šiuo metu jau yra išregistruotos, transporto priemonių nusidėvėjimas lemia tai, kad jų vertė sumažėjo. Teismo prašė ieškinį tenkinti priteisti iš atsakovo 7530.12 Eur, o iš ieškovo atsakovui jo sumokėtus 5824,33 Eur.

11Teismo posėdžio metu atsakovo, trečiojo asmens atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad automobiliai buvo parduoti, už juos pilnai atsiskaityta. Transporto priemonė Renault Master yra parduota UAB „Baltijos realizacijos centras“. Realiai dėl transporto priemonių pirkimo nukentėjo tik atsakovas. Teismo prašė ieškinį atmesti.

12Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo J. A. su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad transporto priemones ieškovas pirko senas. Ieškovas įsigijo Ford Transit už 5500,00 Lt, Fiat Ducato – 1500,00 Lt, Mersedes Benz – 1000,00 Lt, iš viso 8000,00 Lt, o atsakovui pardavė transporto priemones už 10000,00 Lt. Ieškovas samdė buhalterinę įmonę, kuri vykdė buhalterinę apskaitą ieškovui nuotoliniu būdu. Įmonė padarė klaidingus įrašus buhalterinėje apskaitoje. Sandorių sudarymo metu ieškovo akcininkas buvo A.Griškevičius, o atsakovo apie 70 proc. akcijų turėjo J. A.. Sandorio sudarymo metu trečiasis asmuo buvo ir ieškovo, ir atsakovo vadovas. Trečiasis asmuo, kaip įmonės vadovas, savo asmenines lėšas investuodavo į UAB „BPC Servisas“. Tuo metu atsakovui reikėjo turto, o ieškovas turėjo skolą prieš trečiąjį asmenį, todėl trečiasis asmuo nupirko iš ieškovo turtą ir pardavė atsakovui. Nurodė, kad dėl ginčo sandorių ieškovas galėjo vykdyti savo veiklą toliau, transporto priemones nuomojosi. Persikrausčius į kitas patalpas Domus galerijoje ieškovo darbuotojų skaičius didėjo, t.y. pardavus transporto priemones, ieškovo veikla tęsėsi. Atsakovo veikla buvo muitinės tarpininkų paslaugų teikimas. Sandorių sudarymo metu ieškovas turėjo apie 60-70 tūkst. Lt kreditorinių įsipareigojimų. Lėšos, kurios buvo gautos už parduotus automobilius buvo panaudotos kurui, šildymui, elektrai apmokėti, darbo užmokesčiui, sąskaitoms už telefonus, internetą apmokėti. Yra darbuotojų, kurie iš ieškovo įmonės perėjo į atsakovo įmonę dirbti. Transporto priemonės Ford Transit ir Fiat Ducato yra parduotos, o Mersedes Benz yra išregistruotas, yra neeksplotuojamas. Transporto priemonę Renault Master trečiasis asmuo pirko pats ir ją pardavė UAB „Baltijos realizacijos centras“, už jį su ieškovu buvo atsiskaityta, kai UAB „Baltijos realizacijos centras“ atsiskaitė su trečiuoju asmeniu. Teismo prašė ieškinį atmesti.

13Ieškinys tenkintinas.

14Byloje esančiais rašytiniais įrodymais bei šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2014-04-25 Vilniaus apygardos teismas nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „BPC Servisas“. Bankroto administratoriumi paskyrė UAB „SBS Legale“ (tomas 1, e.b.l. 12-14). Administratorius nustatė, kad 2012-12-31 bendrovės ilgalaikį turtą sudarė penkios transporto priemonės: Ford Transit FT100, v.n. ( - ), Fiat Ducato, v.n. ( - ), Renault Master, v.n. ( - ), Mersedes Benz, v.n. ( - ) ir krovininis automobilis IVECO (tomas 1, e.b.l. 27). Trimis 2013-06-10 pirkimo-pardavimo sutartimis (tomas 1, e.b.l. 16, 17, 43) ir 2013-12-20 PVM sąskaita-faktūra Nr. EPI13-1330 (tomas 1, e.b.l. 23) ieškovas keturias transporto priemones pardavė atsakovui: Ford Transit FT100, Fiat Ducato, Renault Master, Mersedes Benz, iš viso už 26000,00 Lt (7530,12 Eur). Ieškovo teigimu, ginčijamais sandoriais buvo pažeistos ieškovo ir jo kreditorių teisės, sandoriai prieštaravo ieškovo teisnumui (veiklos tikslams), kadangi ieškovo pagrindinis turtas (transporto priemonės) panaudotas ne atsiskaitymui su kreditoriais, bet perleistas atsakovui, t.y. net ne kreditoriui, o kitai tuometinio ieškovo vadovo įmonei. Taip pat ieškovas ieškinyje nurodė, kad tarp administratoriui perduotų dokumentų nebuvo rasta teisės aktų reikalavimus atitinkančių įrodymų, jog su ieškovu pagal ginčijamus sandorius atsiskaityta, todėl ieškovas patyrė 7530,12 Eur žalą (tomas 1, e.b.l. 7).

15CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus; kai skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui arba kai kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės.

16Įstatyme nustatytos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apibrėžtos actio Pauliana taikymo sąlygos, būtinos kreditoriui ginčijant skolininko sudarytus sandorius: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-587/2008; 2009-04-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2009; 2012-09-28 nutartis Nr. 3K-3-398/2012).

17Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl šios actio Pauliana sąlygos, yra konstatavęs, kad, teismui sprendžiant bylą pagal actio Pauliana, turi būti nustatoma, kaip konkrečiai pažeidžiamos kreditoriaus teisės ir interesai: ar dėl sudaryto ginčijamo sandorio susidaro faktinis skolininko nemokumas, nulemiantis skolininko nesugebėjimą vykdyti prievoles, ar kreditoriaus teisės ir interesai pažeidžiami kitais būdais, pasunkinant galimybę kreditoriui nukreipti reikalavimus į skolininką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-11-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 618-686/2015). Nors atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad transporto priemonės buvo parduotos dėl pasikeitusios situacijos versle, t.y. nutraukus sutartį su Vilniaus Akropolio baldų centru ir siekiant išsaugoti verslą, surasti kitų verslo galimybių bei nuolat patiriant išlaidų dėl automobilių eksploatacijos, tačiau teisminio nagrinėjimo metu J. A. pasisakė, jog, būdamas tiek UAB „BPC Servisas“ vadovu, tiek UAB „Bunasta“ vadovu bei akcininku, sudarė ginčijamus sandorius, siekdamas atgauti savo asmenines lėšas, kurias jis buvo sumokėjęs kaip darbo užmokestį UAB „BPC Servisas“ darbuotojams ir tai buvęs vienintelis būdas atgauti investuotas lėšas. Kaip pripažino teismo posėdžio metu J. A. parduotos transporto priemonės nebuvo reikalingos UAB „Bunasta“ veiklai vystyti, nes pagrindinė UAB „Bunasta“ veiklos sritis - muitinės tarpininkų paslaugos. Tuo tarpu UAB „BPC Servisas“ pagrindinė veiklos sritis - transporto paslaugos, t.y. perleidusi turimas transporto priemones bendrovė iš esmės negalėjo tęsti pagrindinės veiklos.

18Trečiasis asmuo, nors ir teigė, jog parduotos transporto priemonės buvo rinkoje nepaklausios, tačiau įrodymų, patvirtinančių, jog buvo siekiam parduoti automobilius kitais, rinkoje būdingais būdais nepateikė (CPK 178 str.).

19Nors kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nenustato bendrojo kreditorių lygybės principo, būdingo bankroto situacijai, tačiau šiuo atveju ginčijamais sandoriais nebuvo siekiama atsiskaityti su kitais kreditoriais taip išvengiant bankroto, o priešingai, vieno kreditoriaus - bendrovės vadovo interesams suteikiamas prioritetas ir patenkinamas jo kreditorinis reikalavimas, perleidžiant transporto priemones jo įsteigtai bendrovei. J. A., kreditoriaus, su kuriuo buvo atsiskaityta, teisinė padėtis lyginant su kitais bendrovės kreditoriais buvo pranašesnė ta prasme, kad J. A. buvo abiejų bendrovių vadovas ir galėjo inicijuoti sandorių pasirašymą bei spręsti dėl kreditorinių reikalavimų patenkinimo. Įrodymų, patvirtinančių, jog ginčo sandorių sudarymo metu būtų buvusi tokia atsiskaitymo su kreditoriais praktika (perleidžiant turtą) ar kad kitiems kreditoriams būtų siūloma sudaryti tokius sandorius ir jie būtų atsisakę, nei atsakovas, nei trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų nepateikė (CPK 178 str.). Ginčijamų sandorių sudarymo laikotarpiu bendrovė laiku nemokėjo įmokų VSDFV ir pastoviai teikdavo prašymus dėl įmokų už apdraustuosius atidėjimo (1 t. e.b.l. 16-18) bei turėjo įsiskolinimus UAB „Saulės spektras“ (UAB „Reikalavimai.LT“ reikalavimo teisę perėmęs iš UAB „Saulės spektras“) kreditorinį reikalavimą. Suminėtais kreditoriais buvo neatsiskaityta ir jie buvo bendraieškoviai Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje byloje Nr.B2-4129-232/2014 dėl bankroto bylos UAB „BPC Servisas“ iškėlimo (1t. e.b.l.9-13). Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr.B2-4129-232/2014 dėl bankroto bylos UAB „BPC Servisas“ iškėlimo nustatė, jog pagal 2012-01-01 2012-12-31 balansą UAB „BPC Servisas“ turto iš viso turėjo už 221 862 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė – 217 198 Lt, 2013 finansiniais metais įmonės turtas sudarė 68 563 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 68 339 Lt, bendrovės VSDF įmokų įsiskolinimas nuolat auga, 2013-10-01 sudarė 18 612,31 Lt VSD įmokų, o 2014-01-01 - 31 123,19 Lt. Šiuo atveju vienam kreditoriui buvo suteiktas prioritetas, kadangi transporto priemonės buvo parduotos UAB „Banasta“, taip suteikiant prioritetą J. A., kuris buvo UAB „Banasta“, savininkas interesams (1 t. e.b.l. 25-29). Sudarius pirkimo-pardavimo sandorius, su jų sudarymo metu buvusiais kreditoriais liko neatsiskaityta, ir tai yra pagrindas išvadai, kad kitų kreditorių interesai buvo pažeisti, nepriklausomai nuo to, ar įmonės nemokumas nedidėjo arba nepakito.

20Teismas trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų J. A. paaiškinimus dėl transporto priemonių menkavertiškumo vertina kaip nenuoseklius ir prieštaraujančius. Teisminio nagrinėjimo metu J. A., pasisakydamas, jog transporto priemonės buvo nusidėvėjusios, rinkoje nepaklausios, todėl ir buvo parduotos, tuo pačiu, teigia, jog jos buvo perleistos naujai įsteigtai bendrovei UAB „Bunasta“ siekiant pritraukti investuotojus. Jeigu transporto priemones būtų reikalinga parduoti dėl jų menkavertiškumo ir netinkamumo eksploatacijai, prieštarautų verslo logikai parduoti savo paties įsteigtai įmonei. Tai sudaro pagrindą pripažinti, kad ginčo sutartys sudarytos nesiekiant naudos įmonei ir neatitinka atsakingo verslo subjekto elgesio standartų ir sąžiningo verslo kriterijų. Priešingai, pardavus transporto priemones, buvo perleista didžioji dalis 2012-12-31 turėto ilgalaikio turto, vienintelis likęs ilgalaikis turtas, tiesiogiai nesusijęs su transporto paslaugų teikimu –standartinė Terrassoft serverio programinė įranga (1t. e.b.l. 27). Pardavus transporto priemones įmonė negalėjo vykdyti savo pagrindinės veiklos – teikti transporto paslaugas, o negalėjimas vykdyti pagrindinės veiklos ir lemia skolininko nesugebėjimą vykdyti prievoles bei negali būti laikomu apdairiu, rūpestingu, atitinkančiu bendrovės tikslus elgesiu. Atsakovo argumentus, kad dėl sutarties su Vilniaus Akropolio baldų centru nutraukimo reikėjo parduoti visas transporto priemones, teismas vertina kaip neatitinkančiu įprastą verslo praktiką.

21Svarbu ir tai, kad UAB „BPC Servisas“ ne pirma įmonė, kuriai vadovaujant J. A., buvo paskelbtas bankrotas, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis J. A. buvo vadovu tokių bankrutavusių įmonių kaip UAB “Arstidas”, UAB “FurniTrans”, UAB “Rolara”. Taigi, ginčijamus sandoriai buvo sudaryti turint verslo patirties ir suprantant, jog perleidus turtą kitai įmonei, pirmosios vykdytos veiklos perspektyvos iš esmės sumenkėja.

22Teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo ir trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų argumentus, kad transporto priemonės Renault Master atsakovas neįgijo, nes ji niekuomet nebuvo registruota atsakovo vardu, o ši transporto priemonė buvo parduota trečiajam asmeniui J. A.. Viešojo registro VĮ „Regitra“ duomenis transporto priemonės Renault Master nebuvo įregistruota nei atsakovo, nei J. A. vardu, tuo tarpu į bylą pateikta tiek 2013-12-20 PVM sąskaita-faktūra Nr. EPI13-1330, kuria atsakovui parduotas automobilis Renault Master, tiek atlikti daliniai mokėjimai pagal 2013-12-20 kasos pajamų orderį Serija Nr.00118 už visas parduotas transporto priemones patvirtina, jog sandoris buvo sudarytas, o 2014-06-30 atsakovo atliktas apmokėjimo už transporto priemonę Renault Master anuliavimas negali būti laikomas patvirtinimu, jog sandoris neįvyko (1 t. e.b.l. 136).

23Teismas atmeta kaip neįrodytus ir prieštaringus atsakovo argumentus, jog už parduotas transporto priemones atsakovas atsiskaitė (CPK 178 str.). Nors atsiliepime į ieškinį atsakovas buvo nurodęs, kad įgytas lėšas J. A., kaip ieškovo vadovas, panaudojo atsiskaitymams su ieškovo kreditoriais, padengiant BPC Servisas skolas tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims, tokiu būdu sumažino įmonės skolas, tačiau teismo posėdžio metu pripažino, kad transporto priemones pardavė savo įmonei, siekdamas atgauti asmenines lėšas. Įrodymų, kad UAB „Bunasta“ pilnai atsiskaitė su UAB „BPC Servisas“ už nupirktas transporto priemones nepateikta (CPK 178 str.). Pagal į bylą pateiktą 2013-12-20 kasos pajamų orderį Serija Nr.00118 atsakovas atsiskaitė tik iš dalies ir ženkliai vėliau ne buvo sudaryti sandoriai: pagal dokumentą Nr.2013/06/10 – 1110,23 Lt; Nr.2013/06/10/1 – 1000,00 Lt, Nr.2013/06/10/2-2000,00 Lt, Nr.EP/131330-16000,00 Lt (1 t. e.b.l. 154).

24Įvertinus nurodytus argumentus, darytina išvada, jog ginčijami sandoriai pažeidė kreditorių, kurie turėjo neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę interesus, ieškinio senaties termino taikyti atsakovas neprašė, bendrovė neprivalėjo sudaryti ginčijamų sandorių, nes negalėdama vykdyti pagrindinės veiklos negalės atsiskaityti su kreditoriais ir taip pažeis jų teises, trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas, o byloje nustatytos visos CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos sąlygos ginčo sandoriams pripažinti negaliojančiais. Atsižvelgiant į išdėstytą ir vadovaujanti CK 1.82 str., 6.66 str., reikalavimas dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais tenkinamas.

25Sandorius pripažinus negaliojančiai yra įstatyminis pagrindas taikyti restituciją ir nors pagal bendrąją taisyklę restitucija atliekama natūra, tačiau šiuo atveju, įvertinus tai, kad dvi transporto priemonės yra išregistruotos, jų vertė dėl nusidėvėjimo ženkliai sumažėjusi, galimos didelės remonto išlaidos, kurios gali būti didesnės nei transporto priemonių rinkos vertė, restitucija atliekama sumokant ekvivalentą pinigais (CK 6.146 straipsnis). Iš atsakovo ieškovo naudai priteisiant perleisto turto ekvivalentą pinigais - 7530,12 Eur, o iš ieškovo atsakovui jo sumokėtus 5824,33 Eur (CK 6.145 str. 1 d.. 6.147 str.).

26Iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos ieškovas įrodymų, pagrindžiančių atstovavimo išlaidas nepateikė, todėl jos nepriteisiamos (CPK 98 str. 1 d.). Iš atsakovo valstybės naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ieškovas buvo atleistas, t.y. 225,90 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnis, 82 straipsnis, 83 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

27Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

28ieškinį tenkinti.

29Pripažinti negaliojančiais ieškovo BUAB „BPC Servisas“, j.a.k.302624161, ir atsakovo UAB „Bunasta“, j.a.k. 302926843, sudarytus turto pirkimo-padavimo sandorius: 2013-06-10 pirkimo-pardavimo sutartį dėl automobilio Ford Transit FT100, identifikavimo Nr. ( - ), pardavimo; 2013-06-10 pirkimo-pardavimo sutartį dėl automobilio FIAT DUCATO identifikavimo Nr. ( - ),pardavimo; 2013-06-10 pirkimo-pardavimo sutartį dėl automobilio Mersedes Benz, identifikavimo Nr. ( - ), pardavimo ir 2013-12-20 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. EPI13-1330, kuria atsakovui parduotas automobilis Renault Master, valstybinis Nr.( - ).

30Ieškovo BUAB „BPC Servisas“, j.a.k.302624161, naudai iš atsakovo UAB „Bunasta“, j.a.k. 302926843, priteisti 7530,12 Eur (septyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt Eur 12 ct).

31Priteisti iš ieškovo BUAB „BPC Servisas“, j.a.k.302624161, atsakovo UAB „Bunasta“, j.a.k. 302926843, naudai 5824,33 Eur (penki tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt keturi Eur 33 ct).

32Priteisti iš atsakovo UAB „Bunasta“, j.a.k. 302926843, valstybės naudai 225,90 Eur (du šimtai dvidešimt penki Eur 90 ct) bylinėjimosi išlaidų.

33Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo BUAB „BPC Servisas“ atstovei S. L.,... 4. atsakovo UAB „Bunasta“ atstovui advokatui Arnui Paliukėnui,... 5. trečiajam asmeniui J. A., jo atstovui advokatui Arnui Paliukėnui,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 7. teisme priimtas ieškovo BUAB „BPC Servisas“ ieškinys atsakovui UAB... 8. Teisme gautas atsakovo UAB „Bunasta“ atsiliepimas į ieškinį. Su... 9. Teisme gautas trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų J.... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo, trečiojo asmens atstovas su ieškiniu... 12. Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo J. A. su ieškiniu nesutiko, palaikė... 13. Ieškinys tenkintinas.... 14. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais bei šalių paaiškinimais nustatyta,... 15. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus... 16. Įstatyme nustatytos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apibrėžtos... 17. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl šios actio Pauliana sąlygos, yra... 18. Trečiasis asmuo, nors ir teigė, jog parduotos transporto priemonės buvo... 19. Nors kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nenustato... 20. Teismas trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų J. A.... 21. Svarbu ir tai, kad UAB „BPC Servisas“ ne pirma įmonė, kuriai vadovaujant... 22. Teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo ir trečiojo asmens nepareiškiančio... 23. Teismas atmeta kaip neįrodytus ir prieštaringus atsakovo argumentus, jog už... 24. Įvertinus nurodytus argumentus, darytina išvada, jog ginčijami sandoriai... 25. Sandorius pripažinus negaliojančiai yra įstatyminis pagrindas taikyti... 26. Iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos ieškovas įrodymų,... 27. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 28. ieškinį tenkinti.... 29. Pripažinti negaliojančiais ieškovo BUAB „BPC Servisas“, j.a.k.302624161,... 30. Ieškovo BUAB „BPC Servisas“, j.a.k.302624161, naudai iš atsakovo UAB... 31. Priteisti iš ieškovo BUAB „BPC Servisas“, j.a.k.302624161, atsakovo UAB... 32. Priteisti iš atsakovo UAB „Bunasta“, j.a.k. 302926843, valstybės naudai... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...