Byla 2-358-853/2014
Dėl piniginių prievolių nevykdymo

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Andželikai Butkuvienei, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Svetlanai Činčiukienei, dalyvaujant ieškovės UAB „( - )“ atstovui direktoriui L. N., nedalyvaujant atsakovės UAB „( - )“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „( - )“ ieškinį atsakovei UAB „( - )“ dėl piniginių prievolių nevykdymo.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

4Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 2361,38 Lt skolos, 35,51 Lt delspinigių, 7,28 procentų dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas, tame tarpe 72,00 Lt žyminio mokesčio bei 1000,00 Lt išlaidų už suteiktą teisinę pagalbą.

5Atsakovė su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, atsiliepime nurodžiusi, jog ieškovė nesupažindino atsakovės su nuomos kainomis; taip pat ieškovė nepateikė teismui sutarties, kurioje būtų nurodytos ginčo šalių teisės ir pareigos; pateiktoje sąskaitoje faktūroje nėra atsakovės atstovo parašo, jos pasirašytos neįgalioto asmens; atsakovė nesutinka su sąskaitoje nurodytomis sumomis, nėra pateikiami sąskaitą lydintys dokumentai; nesutinka atsakovė su prašomais priteisti delspinigiais, nes tai nėra fiksuota jokiame susitarime tarp ginčo šalių; bei prašo, jei ieškinys bus patenkintas, mažinti bylinėjimosi išlaidas.

6Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „( - )“ atstovas direktorius L. N. prašė patenkinti jų ieškinį ir priteisti iš atsakovės UAB „( - )“ 2361,38 Lt skolos už suteiktas paslaugas, 35,51 Lt delspinigių, paskaičiuotų pagal sutarties 5 punktą, 7,28 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą, už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei visas bylinėjimosi išlaidas, tame 72,00 Lt žyminį mokestį, 1000,00 Lt išlaidų už suteiktą teisinę pagalbą bei kelionės išlaidas į teismo posėdį ir sugaištą laiką. Nurodė, jog su atsakove bendravo dėl skolos sugrąžinimo, tačiau atsakovės atstovai taikiai nenorėjo užbaigti proceso ir skolos sugrąžinti.

7Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas L. B. parodė, jog UAB „( - )“ dirba statybos darbų vadovu. Jam iš įmonės direktoriaus ir buhalterės yra žinoma, jog UAB „( - )“ yra skoloje ir neatsiskaito su įmone. Jis tris kartus važiavo į UAB „( - )“ buveinę, kur bendravo su direktoriumi ir teiravosi, kodėl UAB „( - )“ neatsiskaito su jų įmone. Pirmojo pokalbio metu atsakovo direktorius su įsiskolinimu sutiko ir pažadėjo skolą sumokėti. Antrą kartą ir trečią kartą nuvykęs į UAB „( - )“ davė telefonu atsakovo direktoriui pakalbėti su savo direktoriumi dėl skolos sugrąžinimo. Antrą kartą nuvykus ir pakalbėjus, skolą pripažino ir vėl pažadėjo apmokėti. Trečią kartą nuvykus pasikalbėti, atsakovas pradėjo aiškinti, jog situaciją turi aiškintis advokatai. Žino, jog skola UAB „( - )“ nėra gražinta.

8Ieškinys tenkintinas.

9Nagrinėjamos bylos bei civilinės bylos Nr. L2-317-853/2014, kuri prijungta prie nagrinėjamos civilinės bylos, duomenimis nustatyta, kad šalys sudarė transporto ir mechanizmų darbų atlikimo pažymą – sutartį (toliau – Sutartį), kurios pagrindu ieškovė išnuomojo atsakovei transporto priemonę autobokštelį ( - ) teikiant vairavimo-valdymo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo mokėti už atliktus darbus per 10 dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo (sutarties 5 p.) (civ. b. L2-317-853/2014 3 l.); už suteiktas paslaugas ieškovė atsakovei 2013-09-12 išrašė sąskaitą faktūrą RUŠ Nr. 13209 (civ. b. L2317-853/2014 4 l.); atsakovė 2013-11-28 pervedė 1000,00 Lt, nurodydama, jog tai dalinis apmokėjimas (5 b. l.); ieškovės skaičiavimais, atsakovė liko skolinga ieškovei 2361,38 Lt už suteiktas paslaugas.

10Pagal CK 6.716 straipsnį, paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą teikti klientui tam tikras nematerialus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Nagrinėjamos bylos šalys 2013 m. rugsėjo 6 d. Sutartimi susitarė dėl automobilio – krano (autobokštelio) paslaugos atsakovei suteikimo. Sutartyje nėra jokių duomenų, kad šalys susitarė sukurti kokį nors materialų rezultatą. Tokiu būdu prieinama išvada, kad ieškovė ir atsakovė sudarė atlygintinų paslaugų teikimo sutartį (CK 6.716 straipsnio 1 dalis), nes šios sutarties dalykas buvo nematerialaus pobūdžio arba kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu (autobokštelio panaudojimas).

11Atsakovė atsiliepime į ieškinį ginčijo, jog tarp šalių buvo sudaryta sutartis ir nurodė, kad atsakovė jokios sutarties nepasirašinėjo. Tačiau iš ieškovės pateiktos transporto ir mechanizmų darbų atlikimo pažymos – sutarties matyti, kad pažymoje – sutartyje UAB „( - )“ vardu yra pasirašęs darbų užsakovas K. S.. Pažymos sutarties antrame lape yra išvardinti šalių įsipareigojimai, patvirtinti šalių parašais. Atliktų darbų trukmė bei transporto priemonės nuvažiuoti kilometrai, taip pat patvirtinti užsakovo parašu. Ieškovė byloje taip pat remiasi 2013 m. rugsėjo 12 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra RUŠ Nr. 13209. Atsakovės teigimu, toks vienašalis šio dokumento pasirašymas neįpareigoja jos sumokėti pagal minėtą PVM sąskaitą faktūrą, kadangi atsakovės atsakingo darbuotojo parašo nebuvimas PVM sąskaitoje faktūroje rodo jog atsakovė nesutiko su konkrečiomis sumomis sąskaitoje.

12Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalies nuostatą, įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad toks faktas buvo. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

13Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės atstovas pasirašė Sutartyje, taip pat savo parašu patvirtino ieškovės atliktus darbus bei transporto priemonės nuvažiuotus kilometrus, iki ieškovės kreipimosi į teismą atsakovė nei atliktų darbų nei įsiskolinimo ieškovei neginčijo, ieškovės atstovui lankantis pas atsakovės direktorių buvo žadama apmokėti susidariusi įsiskolinimą, todėl teismas pripažįsta įrodytą aplinkybę, jog 2013 m. rugsėjo 6, 9 ir 10 dienomis ieškovė tinkamai suteikė atsakovei autobokštelio paslaugas pagal šalių pasirašytą transporto ir mechanizmų darbų atlikimo pažymą – sutartį, kas sukelia atsakovei pareigą sumokėti paslaugos teikėjui (ieškovei) Sutartyje nustatytą ir PVM sąskaitose faktūrose nurodytą atlyginimą (CK 6.38 straipsnio l dalis, 6.200 straipsnis, 6.716 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnio 3 dalis). Tai, kad atsakovė skolinga ieškovei patvirtina ir tai, jog ieškovei kreipusis į teismą, atsakovė 2013-11-28 mokėjimo pavedimu Nr. 2795, pervedė ieškovei 1000,00 Lt, nurodydama, jog tai dalinis apmokėjimas (5 b. l.). Atsakovė iš dalies apmokėdama įsiskolinimą pripažino esanti skolinga ieškovei, duomenų apie skolos sumą teismui nepateikė.

14Atsakovė taip pat ginčija ieškovės paskaičiuotus delspinigius už laiku neapmokėtą sąskaitą, nurodydama kad susitarimas skaičiuoti delspinigius nėra užfiksuotas jokiame susitarime. Ieškovės ir atsakovės pasirašytoje pažymoje sutartyje, 5 punkte yra nurodyta, kad už atliktus darbus užsakovas apmoka per 10 dienų nuo sąskaitos – faktūros gavimo. Nustatytu laiku neapmokėjus sąskaitos už atliktus darbus užsakovas sumoka 0,02 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. Už suteiktas paslaugas klientas apmoka sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CPK 6.720 straipsnio 3 dalis). CK 6.71 straipsnyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Teismui pripažinus įrodytą aplinkybę, kad tarp šalių buvo pasirašyta Sutartis, dėl paslaugų teikimo, kurioje yra nurodytas punktas dėl netesybų, laikytina, kad šalys pasirašydamos Sutartį susitarė dėl netesybų, sutarties neįvykdymo atveju. Atsižvelgiant į išdėstytą iš atsakovės ieškovei priteistina 35,51 Lt delspinigių apskaičiuotų po 0,02 % už pradelstas atsiskaityti 53 dienas.

15Ieškovė iš atsakovės taip pat prašė priteisti 7,28 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos, apskaičiuotų pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme (galiojusiame iki 2013-03-01) nustatyta, kad jeigu sutartis nenustato kitaip, palūkanų, kurias skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas taikant įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą palūkanų normą, t.y. vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, antrąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. 2013-12-31 VILIBOR mėnesinė palūkanų norma – 0,28 %, o ieškovė ieškinį teismui pateikė pirmąjį 2014 metų pusmetį, todėl šį pusmetį atsakovei atsirado pareiga mokėti procesines palūkanas. Pažymėtina, kad Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos pakeitimo įstatyme (redakcija 2012 m. spalio 17 d. Nr. XI-2287) nustatytas kitas palūkanų už pavėluotus mokėjimus dydis ir jų skaičiavimo tvarka, kuri yra didesnė nei prašoma priteisti palūkanų norma, tačiau kadangi teismui pateiktas ieškovės reikalavimas mažesnis nei numato pakeistas įstatymas, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos 7,28 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-11-21, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Rašytiniais įrodymais pagrįstas ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro sumokėtas žyminis mokestis – 72,00 Lt (7 b. l.), išlaidos už advokato teisinę pagalbą – 1000,00 Lt, t. y. 300,00 Lt už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo surašymą ir 700,00 Lt už ieškinio surašymą (civ. b. L2-317-853/2014 7-9 b. l.; 8-9 b. l.), kurios priteistinos iš atsakovės ieškovei. Atsakovės prašymas mažinti bylinėjimosi išlaidas, ieškovės patirtas dėl procesinių dokumentų surašymo, netenkintinas, nes ieškovės patirtos išlaidos dėl procesinių dokumentų surašymo atitinka LR teisingumo ministro 2004 balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, rekomenduojamo užmokesčio advokatui dydžius.

17Ieškovė taip pat prašė priteisti ieškovės patirtas kelionės išlaidas bei ieškovės darbuotojų dalyvavusių teismo posėdyje darbo užmokestį. Atsakovės atstovas pranešdamas teismui apie nedalyvavimą parengiamajame teismo posėdyje, nesutiko jog bylos nagrinėjimas teismo posėdyje būtų pradėtas iš karto po parengiamojo posėdžio ir teismui tenkinus atsakovės atstovo prašymą teismo posėdis buvo paskirtas atsižvelgiant į atsakovės atstovo prašomą datą, tačiau atsakovės atstovas ir tada teismo posėdyje nedalyvavo. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės atstovai, dėl atsakovės atstovo pareikšto prašymo bei nedalyvavimo teismo posėdžiuose, turėjo du kartus vykti iš Šiaulių į Mažeikių rajono apylinkės teismą, į parengiamąjį ir teismo posėdžius bei patyrė kelionės išlaidas, todėl ieškovės prašymas dėl kelionės išlaidų priteisimo iš atsakovės tenkintinas ir iš atsakovės ieškovei priteistina – 137,98 Lt kelionės išlaidų (36, 37, 38 b. l.). Ieškovės prašymas dėl darbuotojų L. N., S. N. ir S. L. darbo užmokesčio už 4 valandas priteisimo netenkintinas, nes CPK nenumatytas išlaidų dėl byloje dalyvaujančių šalių (atstovų) atitraukimo nuo jų tiesioginio darbo atlyginimas, o byloje prašoma apklausti liudytoja S. L. teismo posėdyje iš viso nedalyvavo.

18Nagrinėjant bylą susidarė 22,15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas, šios išlaidos priteistinos iš atsakovės valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

19Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ieškovei UAB „( - )“, į . k. ( - ), buv. ( - ):

222361,38 Lt (du tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt vieną litą 38 centus) skolos;

2335,51 Lt (trisdešimt penkis litus 51 centą) delspinigių;

247,28 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2013-11-21, iki visiško sprendimo įvykdymo;

251209,98 Lt (vieną tūkstantį du šimtus devynis litus 98 centus) bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), 22,15 Lt (dvidešimt du litus ir 15 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, kurios mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą.

27Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Andželikai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 4. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 2361,38 Lt skolos, 35,51 Lt... 5. Atsakovė su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, atsiliepime... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „( - )“ atstovas direktorius L. N.... 7. Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas L. B. parodė, jog UAB „( - )“... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Nagrinėjamos bylos bei civilinės bylos Nr. L2-317-853/2014, kuri prijungta... 10. Pagal CK 6.716 straipsnį, paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų... 11. Atsakovė atsiliepime į ieškinį ginčijo, jog tarp šalių buvo sudaryta... 12. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 13. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės atstovas pasirašė Sutartyje, taip pat... 14. Atsakovė taip pat ginčija ieškovės paskaičiuotus delspinigius už laiku... 15. Ieškovė iš atsakovės taip pat prašė priteisti 7,28 procentų metines... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 17. Ieškovė taip pat prašė priteisti ieškovės patirtas kelionės išlaidas... 18. Nagrinėjant bylą susidarė 22,15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 19. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 20. Ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), ieškovei... 22. 2361,38 Lt (du tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt vieną litą 38... 23. 35,51 Lt (trisdešimt penkis litus 51 centą) delspinigių;... 24. 7,28 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos... 25. 1209,98 Lt (vieną tūkstantį du šimtus devynis litus 98 centus)... 26. Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), 22,15 Lt... 27. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...