Byla 2A-2179/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Estravel Vilnius“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-4507-275/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Estravel Vilnius“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Vestekspress“, uždaroji akcinė bendrovė ,,ZIP travel“, uždaroji akcinė bendrovė ,,BPC Travel“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Baltijos kelionių agentūra“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Aviaekspresas“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2012 m. kovo 19 d. rašte Nr. (1.10)7R-2089 nurodytus sprendimus dėl pasiūlymų eilės ir Pirkimo Nr. 117910 laimėtojo nustatymo, priteisti iš atsakovo ieškovo UAB „Estravel Vilnius“ naudai 1 000 Lt dydžio žyminį mokestį, taip pat išlaidas, patirtas advokato teisinei pagalbai apmokėti. Nurodė, kad perkančiosios organizacijos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sprendimai pripažinti tiekėjų UAB „Vestekspress“, UAB „ZIP travel“, UAB „BPC Travel“, UAB „Baltijos kelionių agentūra“ ir UAB „Aviaekspresas“ pasiūlymus atitinkančiais Pirkimo dokumentų reikalavimus ir įtraukti juos į pasiūlymų eilę yra nepagrįsti ir neteisėti, todėl turi būti panaikinti. Ieškovo UAB „Estravel Vilnius“ įsitikinimu, minėtų tiekėjų pasiūlymai vienareikšmiškai neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų, draudžiančių tiekėjams siūlyti perkančiajai organizacijai aviabilietus su trumpiausio buvimo laiko apribojimais, taip pat šie pasiūlymai neatitinka ir kitų Pirkimo dokumentų reikalavimų. Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų paaiškinimu, 5 klausimu-atsakymu aiškiai ir vienareikšmiškai nurodė, kad ir ruošiant pasiūlymą, ir vykdant sutartį, tiekėjas turi siūlyti bilietus pagal perkančiosios organizacijos nurodytas datas, netaikant apribojimų dėl galimai esančios aviakompanijos tarifo taisyklės, kurioje nurodoma trumpiausias buvimo laikas, trukmė ir sezoniškumas. Pirkimo atveju, procedūrų skaidrumas ir teisėtumas, tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai neabejotinai buvo pažeisti, nes tiekėjai UAB „Vestekspress“, UAB „ZIP travel“, UAB „BPC Travel“, UAB „Baltijos kelionių agentūra“ ir UAB „Aviaekspresas“ skrydžiams Vilnius - Larnaka - Vilnius ir (ar) Vilnius - Varšuva - Vilnius pasiūlė tarifus su trumpiausio buvimo laiko apribojimais, tuo pažeidžiant Pirkimo dokumentų reikalavimus. Dėl šios priežasties minėtų tiekėjų pasiūlymai, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 9.7.3 punktu ir Taisyklių 70.3 punkto reikalavimais privalėjo būti atmesti kaip neatitinkantys Pirkimo dokumentų - Paaiškinimo 5 atsakymo - reikalavimų. Tačiau perkančioji organizacija, pažeisdama viešųjų pirkimų principus ir tikslus, priėmė sprendimą šiuos tiekėjų pasiūlymus pripažinti tinkamais ir įtraukti juos į pasiūlymų eilę. Perkančiosios organizacijos atsakyme į pretenziją pateikta nuomonė, kad tiekėjų UAB „Vestekspress“, UAB „ZIP travel“ ir UAB „BPC Travel“ pasiūlytos kainos ir tarifas skrydžiui Vilnius - Larnaka - Vilnius bei kad tiekėjų UAB „Vestekspress“, UAB „ZIP travel“, UAB „BPC Travel“, UAB „Baltijos kelionių agentūra“ ir UAB „Aviaekspresas“ pasiūlytos kainos ir tarifas skrydžiui Vilnius - Varšuva - Vilnius neprieštarauja Pirkimo sąlygoms, nepagrįsta jokiais konkrečiais argumentais ir įrodymais. Perkančioji organizacija, teikdama atsakymą į pretenziją, dar kartą bando pakeisti ir kitaip interpretuoti viešai paskelbtas Pirkimo sąlygas. Tai rodo perkančiosios organizacijos polinkį elgtis nesąžiningai ir galimai proteguoti konkretų tiekėją Pirkime, kas yra neabejotinas viešųjų pirkimų principų ir tikslų, įtvirtintų Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje, pažeidimas. Perkančioji organizacija šiame atsakyme nurodo, kad teikiant atsakymus į Pirkimo dalyvių paklausimus, buvo pabrėžta, kad tiekėjų prašoma siūlyti tuos tarifus, kurių taisyklės atitinka būtent nurodytas Pirkimo dokumentuose konkrečias datas, neatsižvelgiant į galimus apribojimus įrašytus taisyklėse, galiojančius tada, kai datos yra kitokios. Pastarasis teiginys yra visiškai naujas ir Pirkimo sąlygose bei paaiškinimuose neskelbtas. Paaiškinimuose 5 atsakyme buvo aiškiai ir vienareikšmiškai nurodyta, kad ir ruošiant pasiūlymą, ir vykdant sutartį, tiekėjas turi siūlyti bilietus pagal perkančiosios organizacijos nurodytas datas, netaikant apribojimų dėl galimai esančios aviakompanijos tarifo taisyklės, kurioje nurodoma trumpiausias buvimo laikas, trukmė ir sezoniškumas. Paaiškinime nėra nurodyta, kad apribojimai turi būti netaikomi tik tuomet, kai skrydžių datos yra kitokios. Tai net negalėjo būti nurodyta, nes teikiant pasiūlymą ir vadovaujantis Pirkimo sąlygų 2 priedo techninės specifikacijos 2.1 punktu ir paaiškinimo 1 ir 7 atsakymais buvo aiškiai nurodyta, kad visos bilietų kainos turi būti siūlomos kelionei 2012 m. kovo 27 d. su skrydžiu atgal 2012 m. kovo 29 d. Bet kokios perkančiosios organizacijos interpretacijos, kad atsižvelgiant į tai, kad skrydžio datos pagal Pirkimo dokumentus turėjo būti kovo 27 - 29 d., t.y. kas sudaro 2 dienas (2 nakvynes), todėl, neva, reikalavimas dėl apribojimų netaikymo dėl minimalaus laiko kelionės vietoje išbuvimo yra nepažeistas, yra nepagrįstas, neteisėtas ir neatitinka tikrovės. Akivaizdu, kad šis reikalavimas dėl apribojimų nebuvimo yra pažeistas ir jo yra nesilaikyta, tuo iškreipiant sąžiningą tiekėjų tarpusavio konkurenciją pagal paskelbtas Pirkimo sąlygas. Pirkimo sąlygos Pirkimo vykdymo eigoje yra neleistinai koreguojamos, dėl ko nepagrįstai nukenčia tiekėjas, laikęsis visų Pirkimo sąlygų reikalavimų. Tiekėjai UAB „Vestekspress“, UAB „ZIP travel“, UAB „BPC Travel“, UAB „Baltijos kelionių agentūra“ ir UAB „Aviaekspresas“ pasiūlymų pateikimo atveju dirbtinai, neleistinai sumažino bilietų kainas. Be to, ateityje perkančioji organizacija, ketindama vykti tik, pavyzdžiui, vienai nakvynei, negalės tokio bilieto įsigyti Pirkimo laimėtojo pasiūlyme nurodytomis kainomis, nes šis, kaip minėta, bilietus pasiūlė būtent su dviejų dienų kelionės vietoje išbuvimo apribojimu. Perkančioji organizacija atsakyme į pretenziją nurodė, kad UAB „Baltijos kelionių agentūra“ ir UAB „Aviaekspresas“ skrydžiui Vilnius - Varšuva - Vilnius pasiūlytos neteisingos bilietų kainos, neva, vėlgi neprieštarauja Pirkimo sąlygoms. UAB „Estravel Vilnius“ nuomone, šie perkančiosios organizacijos teiginiai yra nepagrįsti ir akivaizdžiai prieštarauja Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 3.1 punkto reikalavimams, kad visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti oficialios ir pagrįstos rezervavimo sistemos kainų išrašais. Kaip minėta, tiekėjų kainos yra pateiktos neteisingos. UAB „Baltijos kelionių agentūra“ ir UAB „Aviaekspresas“ pateiktos kainos pasiūlymo pateikimo metu buvo netikros ir todėl negaliojančios. Vadovaujantis Taisyklių 69.3 punktu, tiekėjo pasiūlyme nustačiusi aritmetines klaidas, privalo kreiptis į tiekėją dėl šių klaidų ištaisymo, tačiau perkančioji organizacija negali leisti tiekėjui pakeisti vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Atsižvelgiant į tai, kad bilietų kainos turi būti oficialiosios ir pagrįstos išrašais, tiekėjų UAB „Baltijos kelionių agentūra“ ir UAB „Aviaekspresas“ skrydžiui Vilnius - Varšuva - Vilnius pasiūlytos neteisingos kainos niekaip negalėtų būti ištaisytos, todėl šių tiekėjų pasiūlymai, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 9.7.3 punktu, turėtų būti atmesti. Pirkimo laimėtojo UAB „Vestekspress“ visos pasiūlymo kainos be viso to, kas išdėstyta aukščiau, dar neatitinka ir Pirkimo sąlygų 1 priedo pasiūlymo formos ir 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2.1 punkto reikalavimų, kad tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti 2012 m. kovo 2 d. galiojančias aviabilietų kainas. Pažymėtina, kad tiekėjas UAB „Vestekspress“ pasiūlymą pateikė 2012 m. vasario 29 d., t.y. dar prieš 2012 m. kovo 2 d., todėl jo pasiūlytos kainos neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų, yra nepagrįstos ir neteisingos. Vasario 29 d. aviabilietų kainos negalioja kovo 2 d. Kelionių verslo specifika yra ta, jog bilietų kainos realiai galioja tik vieną parą. Taigi, UAB „Vestekspress“ pasiūlymas yra nepalyginamas su kitų tiekėjų pasiūlymais, nes šio tiekėjo pasiūlymas pateiktas ne pagal Pirkimo sąlygų reikalavimus ir jo siūlomos kainos yra kitokios, apskaičiuotos pagal kitokias taisykles, įtraukus kitokius mokesčius, nei kad siūlo likusieji Pirkimo dalyviai. Todėl UAB „Vestekspress“ pasiūlymas, atsižvelgiant į šias priežastis, taip pat privalo būti atmestas. Perkančioji organizacija, pripažinusi tiekėjų UAB „Vestekspress“, UAB „ZIP travel“, UAB „BPC Travel“, UAB „Baltijos kelionių agentūra“ ir UAB „Aviaekspresas“ pasiūlymus atitinkančiais Pirkimo dokumentų reikalavimus bei įtraukusi juos į pasiūlymų eilę, o UAB „Vestekspress“ dar pripažinusi ir Pirkimo laimėtoju, grubiai pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus viešųjų pirkimų skaidrumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principus, nes nesivadovavo savo pačios paskelbtomis Pirkimo sąlygomis ir kitiems tiekėjams suteikė daugiau teisių dalyvauti Pirkime nei kad UAB „Estravel Vilnius“.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė trečiajam asmeniui UAB „Vestekspress“ 3 000 Lt iš ieškovo atstovavimo išlaidų atlyginimo. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad atsakovas 2012-02-22 paskelbė apie supaprastintą –Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimą, kurio sąlygose buvo numatyta, jog preliminarios paslaugų apimtys – apie 200 kelionių (skrydžių) per metus, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis. Konkurso sąlygų 1 priede buvo nurodyti maršrutai, kuriais pirkėjas pageidauja aviabilietų, bei nurodyta, kad siūlomos kainos turi galioti 2012-03-02 nurodytiems maršrutams, skrendant iš Vilniaus 2012-03-27, o skrydžiui į Vilnių - 2012-03-29. Konkurso sąlygų 2-ame priede „Techninė specifikacija“, 2.8 punkte nurodyta, jog tiekėjas turi siūlyti bilietų kainas neatsižvelgdamas į aviakompanijos tarifo taisyklėje nurodomą trumpiausią buvimo laiką, trukmę ir sezoniškumą. Tretieji asmenys UAB „Vestekspress“ , UAB „ZIP travel“ ir UAB „BPC Travel“, UAB Aviaekspresas“ pasiūlė aviakompanijos LO/OS bilietus skrydžiui Vilnius-Larnaka -Vilnius“ , aviakompanijos LO bilietus skrydžiui Vilnius-Varšuva-Vilnius su apribojimu, reikalaujančiu kelionėje išbūti mažiausiai 2 dienas, t. y. tarifus su trumpiausio buvimo laiko apribojimais, tai matyti iš nurodyto tarifo kodo – MGOLD/27 ir MR2OS1V. Ieškovas pateikė pasiūlymą bilietų įsigijimui šiems maršrutams be trumpiausio laiko apribojimų, jis buvo vieninteliu tiekėju, kuris pateikė pasiūlymus bilietų įsigijimui be trumpiausio laiko apribojimų aukščiau nurodytiems skrydžiams, visi kiti tiekėjai įtraukė į savo pasiūlymus šią sąlygą, nurodydami aviakompanijos tarifo tam tikrą kodą. Atsakovas pateikė atsakymus į gautus dalyvio paklausimus ir 2012-03-01 raštu Nr. (1.10.) 7R-1549 visiems konkurso dalyviams atsakė į pateikus klausimus. Vienu iš klausimų buvo dėl Techninės specifikacijos 2 dalies punkte Nr. 2.2 nurodytos tikslios kelionės datos skrydžiams pasiūlyme teikti ir 2 dalies 2.8 punkte esančios sąlygos - „Tiekėjas turi siūlyti bilietų kainas neatsižvelgdamas į aviakompanijos tarifo taisyklėje nurodomą trumpiausią buvimo laiką, trukmę ir sezoniškumą“, teigiant, kad šie du punktai prieštarauja vienas kitam, ir prašant panaikinti punkto 2.8 reikalavimus. Atsakyme į šį, 5-u numeriu pažymėtą klausimą buvo nurodyta, jog tiekėjas turi siūlyti bilietus pagal nurodytas datas, netaikant apribojimų galimai esančios aviakompanijos tarifo taisyklės, kurioje nurodomas trumpiausiais buvimo laikas, trukmė ir sezoniškumas. Teismas padarė išvadą, kad tai, jog buvo nurodyta tikslios skrydžių datos – išvykimas 2012 m. kovo mėn. 27 d. ir grįžimas 2012 m. kovo mėn. 29 d., buvo priežastimi siūlyti teikti bilietus su apribojimu buvimo laiko, nes buvo nurodytas konkretus laikas, kuris atitiko aviakompanijų tarifų taisyklėse esančiam apribojimui, t. y. galimai nustatytai sąlygai - kelionėje išbūti mažiausiai dvi dienas. Teismo teigimu, tai, kad visi 5 tretieji asmenys siūlė tiekti bilietus kai kuriems skrydžiams su nurodytu pagal tarifą ribojimu išbūti kelionėje ne mažiau kaip 2 dienas, leidžia daryti išvadą, kad didžioji dauguma konkurso dalyvių techninės specifikacijos 2.8 punkte esančią sąlygą ir 2012-03-01 atsakymą į klausimą dėl techninių sąlygų 2.2 punkto ir 2.8 punkto prieštaravimų suprato vienodai, t. y. taip pat, kaip nustatė šią sąlygą perkančioji organizacija - atsakovas. Teismas sprendė, kad pagal techninės specifikacijos 2 punkte esantį sąlygų išdėstymą matyti, jog juose nurodyta, kokių apribojimų perkamiems bilietams negali būti pasiūlymuose (2.5 p.), o toliau einančiuose 2.7 ir 2.8 punkte nurodyta, kokie apribojimai galimi – aviakompanijų taikomas pirkimo po rezervavimo terminas bei trumpiausias buvimo laikas, trukmė ir sezoniškumas, t. y. siūlyti kainas neatsižvelgiant į esamus buvimo laiko apribojimus. Tai, kad nurodytas šiuose punktuose žodis „neatsižvelgiant“ yra paaiškintas 2.7 punkte (nurodant, kad leidžiama siūlyti bilietus su pirkimo po rezervavimo termino apribojimu), tačiau jis nepaaiškintas 2.8 punkte, teismo teigimu, leidžia daryti išvadą, kad ši sąlyga nebuvo nurodyta pakankamai aiškiai, t. y. asmuo, ruošęs techninę specifikaciją, turėjo įvertinti, kad turi būti pateiktas paaiškinimas ir 2.8 punkte žodžiams‚ „neatsižvelgiant“, jei jis aiškinamas prieš tai nurodytame punkte. Viešųjų pirkimų tarnyba, pateikusi 2012-06-14 išvadą šioje byloje, nurodė, kad skirtingi tiekėjai specifikacijos 2.8 punktą ir paaiškinimą dėl šio punkto galėjo suprasti nevienareikšmiškai ir skirtingai, tačiau ieškovas nereiškia reikalavimo pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2012 m. kovo 19 d. rašte konkurso dalyviams nurodytus sprendimus tuo pagrindu, kad pirkimo dokumentai nebuvo tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių ir tuo pažeistas lygiateisiškumo ir skaidrumo principas, o reikalavimo pagrindu nurodo tai, kad, nustatęs vienas sąlygas, laimėtojais atsakovas pripažino asmenis, kurie šių sąlygų nesilaikė. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad laimėtojo ir kitų trečiųjų asmenų pateikti pasiūlymai ir toje dalyje, kur buvo nurodytos kainos skrydžiams Vilnius-Larnaka-Vilnius bei Vilnius-Varšuva-Vilnius, atitiko techninės specifikacijos sąlygai, numatytai 2.8 punkte. Teismo teigimu, tai, kad 5 kiti konkurso dalyviai, be ieškovo, vienodai suprato 2,8 techninės specifikacijos punkte sąlygą ir jų nesuklaidino atsakovo 2012-03-01 paaiškinimo 5 punkte pateiktas atsakymas dėl techninės specifikacijos 2.2 ir 2.8 punktų, leidžia daryti išvadą, kad sąlygos netikslumas negalėjo suklaidinti ieškovo, jis turėjo galimybę teikti klausimą atsakovui dėl to, ar leidžiama siūlyti bilietus su buvimo laiko apribojimu, jei jam buvo neaiški ši sąlyga, tačiau tokio klausimo ieškovas nepateikė.

7Taip pat teismas nurodė, kad UAB „Baltijos kelionių agentūra“ UAB „Aviaekspresas“ pasiūlymuose nurodyta maršruto „Vilnius-Varšuva-Vilnius“ tarifo MGOLD27 kainos išklotinėje oro uosto mokestis yra 262 Lt, o Amadeus rezervavimo sistemoje šis mokestis 2012-03-02 dienai yra 258 Lt, t.y. pasiūlyme bendra kaina su mokesčiais nurodyta 1965 Lt, o rezervavimo sistemoje ši kaina buvo 1961 Lt. Teismo teigimu, tiekėjai pasiūlymuose nurodė didesnę kainą, nei ji buvo rezervavimo sistemoje, tuo nepažeidė konkurento – ieškovo teisės ir nepadidino savo galimybių laimėti konkursą, o priešingai, jas sumažino, tuo kainos netikslus nurodymas neapribojo ieškovo konkurencijos, šie tiekėjai pasiūlymų eilėje nurodyti atitinkamai 4-oje ir 6-oje vietose, todėl šiuo atveju netikslus kainos nurodymas negali būti pagrindu pripažinti neteisėtu sprendimą dėl pasiūlymų eilės, tuo labiau – dėl laimėtojo nustatymo. UAB „Vestekspress“ pateikė pasiūlymą 2012 m. vasario 29 d., nurodydama, kad visos pasiūlyme nurodytos kainos turi galioti 2012 m. kovo 2 d. Teismo teigimu, atsakovas įrodė aplinkybę, jog šios kainos galiojo reikalaujamai dienai, pateikdamas UAB „Amadeus Lietuva“ 2012-03-14 išvadas, kuriose nurodyta, kad vertinant konkurso dalyvių pateiktas išklotines, buvo tikrinama, ar kainos, mokesčiai, kainų taisyklės atitinka 2012-03-02 Amadeus sistemoje esančius duomenis pagal konkurso reikalavimus ir 3-ame punkte nurodyta, kad UAB „Vestekspress“ pateiktos kainos bei jų taisyklės atitiko Amadeus rezervacinėje sistemoje esančius duomenis pagal konkurso „Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“ sąlygose nurodytus reikalavimus. Remdamasis nurodytais duomenimis, teismas padarė išvadą, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo teiginį, jog UAB „Vestekspress“ nurodytos kainos negaliojo 2012-03-02 dienai, o UAB „Amadeus Lietuva“ pateikta išvada pripažintina pakankamu įrodymu aplinkybei, jog UAB „Vestekspress“ pateiktos kainos galiojo 2012-03-02 dienai, įrodyti.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

101.

112. Priešingai nei teigia teismas, paaiškinimų 5 punktas nėra neaiškus ar netikslus, todėl jis nei ieškovui, nei kitiems pirkimo dalyviams nekėlė jokių papildomų klausimų, t. y. paaiškinimų 5 punkto reikalavimai yra aiškūs ir tikslūs, todėl nebuvo jokios būtinybės papildomai kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl šio punkto paaiškinimo. Paaiškinimų 5 punktas vienareikšmiškai nustato, kad teikiant pasiūlymą, bilietų kainos turi būti apskaičiuotos , netaikant apribojimų dėl trumpiausio buvimo laiko. Byloje ieškovas kelia ne paaiškinimų 5 punkto reikalavimų netikslumo ar neaiškumo klausimą, bet netinkamo ir neteisėto jų taikymo klausimą.

123. Teismas, priimdamas sprendimą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos dėl viešai paskelbtų pirkimo sąlygų privalomumo ir tiekėjų pasiūlymų vertinimo. Pirkimo sąlygų 5.9 p. nustato, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus techninėje užduotyje keliamus reikalavimus. Pirkimo sąlygų 2 priedo ,,Techninė specifikacija“ 3.1 p. aiškiai nustato, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą privalo pateikti kainų išrašus, nurodant tarifą (jo kodą), o perkančioji organizacija pasilieka teisę patikrinti teikiamų išrašų teisingumą. Pirkimo sąlygų 9.7.3 p. nustato, kad tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jei jo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų. Byloje yra pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kurioje taip pat konstatuota, kad paaiškinimai yra sudedamoji pirkimo sąlygų dalis ir jos yra privalomos tiek atsakovui, tiek pasiūlymus teikusiems tiekėjams. Ieškovas tinkamai pateikęs pasiūlymą pagal paaiškinimų 5 p., atsidūrė blogesnėje padėtyje nei kiti tiekėjai, pateikę pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkančius pasiūlymus. Vertinant tiekėjų pasiūlymus buvo taikomi dvigubi standartai, grubiai pažeidžiant tiekėjų lygiateisiškumo ir sąžiningos tiekėjų tarpusavio konkurencijos principus.

134. Tiekėjai UAB ,,Baltijos kelionių agentūra“ ir UAB ,,Aviaekspress“ skrydžiui Vilnius – Varšuva – Vilnius pasiūlė klaidingas tarifo MGOLD27 kainas. Teismo argumentas, kad tai nepažeidė konkurento – ieškovo teisės ir nepadidino savo galimybių laimėti konkursą, prieštarauja pirkimo sąlygų 2 priedo ,,Techninė specifikacija“ 3.1 p. reikalavimams, kad visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti oficialios ir pagrįstos rezervavimo sistemos kainų išrašais.

145. UAB ,,Vestekspress“ pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 1 priedo pasiūlymo formos ir 2 priedo ,,Techninė specifikacija“ 2.1 p. reikalavimų, kad tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti 2012-03-02 galiojančias aviabilietų kainas. Tiekėjas UAB ,,Vestekspress“ pasiūlymą pateikė 2012-02-29, t. y. dar prieš 2012-03-02, todėl jo pasiūlytos kainos neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, yra nepagrįstos ir neteisingos. Teismas nepagrįstai vadovavosi UAB ,,Amadeus Lietuva“ pateikta ekspertine išvada, nes ekspertinės išvados byloje yra abejotinos ir jomis negalima remtis. Perkančioji organizacija nustatė itin abstrakčią užduotį ekspertui, t. y. užduotyje konkrečiai nesuformuluoti klausimai, į kuriuos ekspertas turėtų atsakyti, be to, UAB ,,Amadeus Lietuva“ išvadoje savarankiškai nusistatė ekspertinio vertinimo ribas.

156. Tiekėjų UAB ,,Vestekspress“ ir UAB ,,ZIP travel“ pasiūlymai, vadovaujantis pirkimo sąlygų 9.7.3 punktu, turi būti atmesti, nes šie tiekėjai pateikė melagingas tiekėjų sąžiningumo deklaracijas. Tiekėjai UAB ,,Vestekspress“ ir UAB ,,ZIP travel“ dalyvavo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio draudžiamuose susitarimuose. 2012-06-07 Konkurencijos taryba paskelbė nutarimą Nr. 2S-9, kuriuo konstatavo, kad UAB ,,Vestekspress“ ir UAB ,,ZIP travel“ dalyvavo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio draudžiamuose susitarimuose bei šiems ūkio subjektams paskyrė baudas.

16Atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad nesutinka su apeliaciniame skunde nurodytais argumentais ir prašo skundą atmesti. Taip pat atsakovas pažymi, kad šiuo metu viešojo pirkimo procedūra yra užbaigta, kadangi atsakovas sudarė su pirkimo laimėtoju kelionių organizavimo paslaugų pirkimo sutartį, todėl ginčo išsprendimas turės didelę reikšmę kelionių paslaugų organizavimui Teisingumo ministerijoje.

17Trečiasis asmuo UAB ,,Vestekspress“ atsiliepimu apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad apeliantas nepagrįstai teigia, jog teismas nevertino paaiškinimo 5 punkto ir rėmėsi tik Techninės specifikacijos 2.8 punktu, kadangi teismas tinkamai ir pagrįstai konkurso sąlygų reikalavimus bei atsakovo išaiškinimus vertino sistemiškai, o ne atsietai. Pirkimo sąlygų paaiškinimas ne atnaujino pirkimo dokumentų redakciją, o ją paaiškino. UAB ,,Vestekspress“ pasiūlymas visiškai atitiko konkurso sąlygų reikalavimus, o apeliantas šį atitikimą kvestionuoja remdamasis tik savo prielaidomis bei nepateikdamas visiškai jokių įrodymų.

18IV. Apeliacinio teismo argumentai

19Apeliacinis skundas netenkintinas.

20Pirmosios instancijos teismas ištyrė ir teisingai įvertino visus įrodymus, teisingai pritaikė ir aiškino materialinės teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

21Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų ir ex officio patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

22Byloje keliamas ginčas dėl viešųjų pirkimų procedūrų.

23Dėl viešojo pirkimo sąlygų aiškumo ir pasiūlymų vertinimo

24Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai perkančiajai organizacijai ir tiekėjams yra nustatyti siekiant viešųjų pirkimų tikslų, todėl viešųjų pirkimų teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti šių tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus organizacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kanalų valymas“ v. UAB „Aukštaitijos vandenys“, bylos Nr. 3K-3-231/2011).

25Byloje nustatyta, kad atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2012 m. vasario 22 d. paskelbė apie supaprastintą atvirą konkursą ,,Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“. Pirkimo sąlygose buvo numatyta, jog preliminarios paslaugų apimtys - apie 200 kelionių (skrydžių) per metus, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, sutarties terminas nustatytas vieneri metai (t. 1, b. l. 41-57). Konkurso sąlygų 1 priede buvo nustatyta, kad visos pasiūlyme aviabilietų siūlomos kainos nurodytais maršrutais turi galioti 2012 m. kovo 2 d.; kainos nurodomos kelionei, kurios skrydis iš Vilniaus 2012 m. kovo 27 d., o skrydis į Vilnių – 2012 m. kovo 29 d. Konkurso sąlygų 2-ame priede „Techninė specifikacija“ 2.1 punkte nurodyta, kad tiekėjas pasiūlyme nurodo 2012 m. kovo 2 d. galiojančias aviabilietų kainas, kelionei 2012 m. kovo 27 d. kainas su skrydžiu atgal – 2012 m. kovo 29 d., o 2.8 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi siūlyti bilietų kainas neatsižvelgdamas į aviakompanijos tarifo taisyklėje nurodomą trumpiausią buvimo laiką, trukmę ir sezoniškumą. Atsakovas konkurso dalyviams 2012 m. kovo 1 d. raštu Nr. (1.10.) 7R-1549 pateikė atsakymus į gautus paklausimus. Minėtame rašte, nurodyta, kad konkurso dalyvio pateiktas 5 numeriu pažymėtas klausimas dėl Techninės specifikacijos 2 dalies punkte Nr. 2.2 nurodytos tikslios kelionės datos skrydžiams pasiūlyme teikti ir 2.8 punkte esančios sąlygos: „Tiekėjas turi siūlyti bilietų kainas neatsižvelgdamas į aviakompanijos tarifo taisyklėje nurodomą trumpiausią buvimo laiką, trukmę ir sezoniškumą“; kadangi šie du punktai prieštarauja vienas kitam, turėtų būti panaikinti 2.8 punkto reikalavimai. Atsakovas atsakyme į šį klausimą nurodė, kad tiekėjas turi siūlyti bilietus pagal nurodytas datas, netaikant apribojimų galimai esančios aviakompanijos tarifo taisyklės, kurioje nurodomas trumpiausiais buvimo laikas, trukmė ir sezoniškumas.

26Bylos duomenimis, tretieji asmenys UAB „Vestekspress“ , UAB „ZIP travel“ ir UAB „BPC Travel“, UAB Aviaekspresas“ pasiūlė aviakompanijos LO/OS bilietus skrydžiui Vilnius-Larnaka -Vilnius“ , aviakompanijos LO bilietus skrydžiui Vilnius-Varšuva-Vilnius su apribojimu, reikalaujančiu kelionėje išbūti mažiausiai 2 dienas (t. 2, b. l. 16, 165, 198-200), t. y. tarifus su trumpiausio buvimo laiko apribojimais. Tuo tarpu ieškovas pateikė pasiūlymą bilietų įsigijimui šiems maršrutams be trumpiausio laiko apribojimų (t. 2, b. l. 239-243).

27Apelianto nuomone, perkančiosios organizacijos sprendimai pripažinti trečiųjų asmenų pasiūlymus atitinkančiais pirkimo dokumentų reikalavimus ir įtraukti juos į pasiūlymų eilę yra neteisėti, nes tretieji asmenys neatitiko atsakovoperkančiosios organizacijos paaiškinimai kvalifikuotini kaip sudėtinė pirkimo dokumentų dalis. Tačiau konkurso sąlygos turi būti vertinamos ir aiškinamos sistemiškai, o paaiškinimai laikytini sudėtine pirkimo dokumentų dalimi, paaiškinančia jau paskelbtas konkurso sąlygas. Todėl siekiant išaiškinti paaiškinimų 5 punkto tikrąją prasmę, priešingai nei nurodo apeliantas, reikia juos vertinti kartu su pačiomis konkurso sąlygomis, dėl kurių šie paaiškinimai buvo teikti. Paaiškinimų 5 punktas buvo pateiktas dėl Techninės specifikacijos 2.8 punkto, todėl ir dėl šios priežasties negali būti aiškinamas atsietai nuo šio punkto, bei kitų susijusių pirkimo sąlygų nuostatų. Sistemiškai vertinant konkurso sąlygas ir paaiškinimus, darytina išvada, kad atsakovas reikalavo, jog tiekėjai pasiūlytų kelionės bilietus konkrečiomis jo nurodytomis datomis. Paaiškinimų 5 punktu atsakovas patikslino, kad tiekėjo siūlomos aviabilietų kainos pasirinkimui nėra taikomi apribojimai, susiję su šia tarifo taisykle, t. y. tiekėjai yra laisvi pasirinkti, kokius bilietus konkrečiomis atsakovo nurodytomis datomis jie turi pasiūlyti. Atsakovas tiek konkurso sąlygose, tiek paaiškinimuose pabrėžė, kad tiekėjai aviabilietus privalo siūlyti konkrečiomis nurodytomis datomis (Techninės specifikacijos 2.1 p., paaiškinimų 1, 5 p.). Atsakovas pirkimo sąlygose nurodė laikytis Techninės specifikacijos 2.1 punkto reikalavimo ,,Tiekėjas turi siūlyti bilietus pagal perkančiosios organizacijos nurodytas datas“, o atsakydamas į tiekėjo pasiūlymą panaikinti Techninės specifikacijos 2.8 punkto reikalavimą paaiškino neatsižvelgimo prasmę ,,netaikant apribojimų dėl galimai esančios aviakompanijos tarifo taisyklės, kurioje nurodoma trumpiausias buvimo laikas, trukmė ir sezoniškumas“. Paaiškinimuose turima omenyje neatsižvelgiant, nepaisant aviakompanijos tarifo taisyklėje nurodyto trumpiausio buvimo laiko, todėl tiekėjai teikdami pasiūlymą turėjo neriboti savo pasirinkimo ir siūlyti pigiausią įmanomą kainą nepriklausomai nuo to, kokia informacija yra galimai pateikiama aviakompanijos tarifo taisyklėje dėl trumpiausio buvimo laiko. Atsakovas paaiškinimų 5 punktu nieko naujo neįtvirtino ir konkurso sąlygų nepakeitė. Visi konkurso dalyviai, išskyrus apeliantą, suprato, kad atsakovui turi būti pasiūlyti aviabilietai atsakovo nurodytomis skrydžių kainomis.

28Viešųjų pirkimų tarnybos 2012 m. birželio 14 d. išvadoje (t. 3, b. l. 127-129) nei viena pirkimo sąlyga nebuvo vertinama kaip neteisėta. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje pateikė VPĮ bei konkurso sąlygų konkrečių nuostatų, reglamentuojančių tiekėjų pasiūlymo atmetimą, analizę ir nurodė, kad tuo atveju, jeigu pasiūlymai neatitiktų pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų, tai perkančioji organizacija turėtų pareigą juos atmesti, tačiau dėl to, jog tiekėjų pasiūlymai, būtų neatitikę pirkimo dokumentų reikalavimų iš viso nepasisakė. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, priešingai nei nurodo apeliantas, vertino minėtoje Viešųjų pirkimo tarnybos išvadoje pateiktą nuomonę.

29Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad atsakovo atsakymas nėra pakankamai tikslus dėl aplinkybės, ar bilietuose gali būti nustatytas ribojimas dėl buvimo šalyje trukmės, jis turėjo būti formuluojamas aiškiau, tačiau pati sąlyga, numatyta techninės specifikacijos 2.8 punkte buvo teisėta, ją tinkamai suprato kiti konkurso dalyviai. Pažymėtina, kad tuo atveju, jei pirkimo dokumentuose yra neaiškumų, ar tiekėjui, norint pateikti tinkamą pasiūlymą, trūksta tam tikros informacijos, jis turi teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją su prašymu paaiškinti pirkimo dokumentus ar suteikti jam trūkstamą informaciją. Tačiau ieškovas tokia galimybe nepasinaudojo. Apeliantui nebuvo apribota galimybė dalyvauti konkurse, tačiau jo pasiūlymas buvo vertinamas atsižvelgiant į pirkimo dokumentų reikalavimus ir kitų tiekėjų pasiūlymus.

30Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo pripažinti viešųjų pirkimų principų pažeidimą dėl konkurso sąlygų neaiškumo.

31Dėl UAB „Baltijos kelionių agentūra“ ir UAB „Aviaekspresas“ pasiūlytų neteisingų kainų

32Apeliantas nurodo, kad tiekėjai UAB ,,Baltijos kelionių agentūra“ ir UAB ,,Aviaekspress“ skrydžiui Vilnius-Varšuva- Vilnius pasiūlė klaidingas tarifo MGOLD27 kainas. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Baltijos kelionių agentūra“ pasiūlyme nurodytas maršruto Vilnius-Varšuva-Vilnius tarifo MGOLD27 kainos išklotinėje oro uosto mokestis yra 262 Lt ir bendra kaina su mokesčiais nurodyta 1 965 Lt, o UAB ,,Aviaekspresas“ pateikė mokesčių išklotinę su oro uosto mokesčiu 258 Lt, tačiau pasiūlymo lentelėje įrašyta didesnė kaina – 1 965 Lt (t. 2, b. l. 57-71, 105-115). Tuo tarpu Amadeus rezervavimo sistemoje oro uosto mokestis 2012 m. kovo 2 d. buvo 258 Lt ir bendra bilieto kaina su mokesčiais 1 961 Lt (t. 1, b. l. 143). Tačiau šiuo atveju tiekėjų nurodyti didesni oro uosto mokesčiai neprieštarauja pirkimo dokumentams, neįtakoja pasiūlymo kainos galiojimo, neriboja konkurencijos, todėl nekeičia pirkimo dalyvių vietų pasiūlymų eilėje. Šie tiekėjai pasiūlymų eilėje nurodyti 4-oje ir 6-oje vietose. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad šiuo atveju netikslus kainos nurodymas negali būti pagrindu pripažinti neteisėtu sprendimą dėl pasiūlymų eilės, tuo labiau dėl laimėtojo nustatymo.

33Dėl UAB „Vestekspress“ pasiūlymo kainų negaliojimo pasiūlymo pateikimo metu

34Apeliantas nurodo, kad UAB ,,Vestekspress“ pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 1 priedo pasiūlymo formos ir 2 priedo ,,Techninė specifikacija“ 2.1 punkto reikalavimų, kad tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti 2012 m. kovo 2 d. galiojančias kainas.

35Bylos duomenimis nustatyta, kad tiekėjas UAB „Vestekspress“ pateikė pasiūlymą 2012 m. vasario 29 d., nurodydamas, kad visos pasiūlyme nurodytos kainos turi galioti 2012 m. kovo 2 d. (t. 2, b. l. 11). UAB „Amadeus Lietuva“ 2012 m. kovo 14 d. išvadose nurodyta, kad vertinant konkurso dalyvių pateiktas išklotines, buvo tikrinama, ar kainos, mokesčiai, kainų taisyklės atitinka 2012 m. kovo 2 d. Amadeus sistemoje esančius duomenis pagal konkurso reikalavimus (t. 1, b. l. 143). Taip pat minėtose išvadose konstatuota, kad UAB „Vestekspress“ pateiktos kainos bei jų taisyklės atitiko Amadeus rezervacinėje sistemoje esančius duomenis pagal konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

36Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Tuo tarpu teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Šiuo atveju apeliantas teiginio, kad UAB ,,Vestekspress“ pasiūlytos kainos negaliojo 2012 m. kovo 2 d. nepagrindė jokiais įrodymais.

37Atmestinas apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi UAB ,,Amadeus Lietuva“ pateikta ekspertine išvada. UAB ,,Amadeus Lietuva“ yra žinoma kelionių organizavimo paslaugų teikimo rinkoje, jos administruojama bilietų rezervavimo sistema naudojasi visos kelionių organizavimo paslaugas teikiančios įmonės. UAB ,,Amadeus Lietuva“ išvados dažnai naudojamos sprendžiant ginčus panašaus pobūdžio bylose (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,ZIP travel“ v. Mykolo Romerio universitetas, byla Nr. 2A-906/2011, 2011 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,ZIP travel“ v. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, byla NR. 2A-1547/2011, 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Vestekspress“ v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, byla Nr. 2A-140/2012). Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, turėjo pagrindą vertinti UAB ,,Amadeus Lietuva“ išvadą kaip rašytinį įrodymą byloje.

38Dėl UAB ,,Vestekspress“ ir UAB ,,ZIP travel“ sąžiningumo deklaracijų

39CPK 306 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas negali būti grindžiamas tokiomis aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Ieškovas, reikšdamas ieškinį šioje byloje, nenurodė aplinkybių, jog tiekėjų UAB ,,Vestekspress“ ir UAB ,,ZIP travel“ pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų, nes šie tiekėjai pateikė neva melagingas tiekėjų sąžiningumo deklaracijas. Ieškovas pirmosios instancijos teisme nenurodė tokių aplinkybių ir neprašė jų vertinti. Tokią aplinkybę ieškovas nurodė tik savo apeliaciniame skunde, tuo faktiškai grįsdamas ieškinį naujomis aplinkybėmis, kas apeliacinės instancijos teisme nėra leidžiama. Kadangi paminėtos aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškovo apeliacinis skundas, nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo dėl jų pasisakyti.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų

41Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies yra priteisiamos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.). Apeliantas pateikė įrodymus apie turėtas advokato atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Tačiau nagrinėjamu atveju atmetant ieškovo apeliacinį skundą, jo turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme iš kitos šalies nepriteisiamos.

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

43Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 7. Taip pat teismas nurodė, kad UAB „Baltijos kelionių agentūra“ UAB... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus... 10. 1.... 11. 2. Priešingai nei teigia teismas, paaiškinimų 5 punktas nėra neaiškus ar... 12. 3. Teismas, priimdamas sprendimą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3... 13. 4. Tiekėjai UAB ,,Baltijos kelionių agentūra“ ir UAB ,,Aviaekspress“... 14. 5. UAB ,,Vestekspress“ pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 1 priedo... 15. 6. Tiekėjų UAB ,,Vestekspress“ ir UAB ,,ZIP travel“ pasiūlymai,... 16. Atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepimu į... 17. Trečiasis asmuo UAB ,,Vestekspress“ atsiliepimu apeliacinį skundą prašo... 18. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 19. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 20. Pirmosios instancijos teismas ištyrė ir teisingai įvertino visus įrodymus,... 21. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 22. Byloje keliamas ginčas dėl viešųjų pirkimų procedūrų.... 23. Dėl viešojo pirkimo sąlygų aiškumo ir pasiūlymų vertinimo... 24. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje... 25. Byloje nustatyta, kad atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija... 26. Bylos duomenimis, tretieji asmenys UAB „Vestekspress“ , UAB „ZIP... 27. Apelianto nuomone, perkančiosios organizacijos sprendimai pripažinti... 28. Viešųjų pirkimų tarnybos 2012 m. birželio 14 d. išvadoje (t. 3, b. l.... 29. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad... 30. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra... 31. Dėl UAB „Baltijos kelionių agentūra“ ir UAB „Aviaekspresas“... 32. Apeliantas nurodo, kad tiekėjai UAB ,,Baltijos kelionių agentūra“ ir UAB... 33. Dėl UAB „Vestekspress“ pasiūlymo kainų negaliojimo pasiūlymo pateikimo... 34. Apeliantas nurodo, kad UAB ,,Vestekspress“ pasiūlymas neatitinka pirkimo... 35. Bylos duomenimis nustatyta, kad tiekėjas UAB „Vestekspress“ pateikė... 36. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 37. Atmestinas apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 38. Dėl UAB ,,Vestekspress“ ir UAB ,,ZIP travel“ sąžiningumo deklaracijų... 39. CPK 306 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas negali būti... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 41. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies yra... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 43. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. sprendimą palikti...