Byla 2-608/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rimvydo Norkaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens advokatų profesinės bendrijos „Nordia Baublys & partners“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 2 d. nutarties, kuria nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumui pašalinti, civilinėje byloje Nr. 2-7544-590/2011 pagal ieškovo advokatų profesinės bendrijos „Černiauskas ir partneriai“ ieškinį atsakovams Viešųjų pirkimų tarnybai, Kauno miesto savivaldybės administracijai (tretieji asmenys: advokatų kontora „Balčiūnas ir Grajauskas“, advokatų kontora „Eversheds Saladžius“, advokatų kontora „Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai“, advokatų L. J. ir R. K. profesinė bendrija „ADLEX“, advokatų kontora „ECOVIS Miškinis, Kvainauskas ir partneriai“, advokatų profesinė bendrija „Nordia Baublys & partners“ advokatų kontora „Stašaitis & Partners“) dėl viešo konkurso teisinių santykių.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Advokatų profesinė bendrija Černiauskas ir partneriai kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas įpareigoti atsakovą Viešųjų pirkimų tarnybą perduoti perkančiajai organizacijai Kauno miesto savivaldybės administracijai Viešųjų pirkimų tarnybos serveryje, kuriame kaupiami ir saugomi perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų patalpinti duomenys ir dokumentai, saugomą ieškovų Advokatų profesinės bendrijos Černiauskas ir partneriai 2011 m. rugsėjo 28 d. pateiktą pasiūlymą: dokumentus ir jų priedus, skirtą pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos paskelbtam viešajam teisinių paslaugų pirkimui Nr. 110842 (CVP IS Nr. 56474); įpareigoti perkančiąją organizaciją Kauno miesto savivaldybės administraciją vertinti Advokatų profesinės bendrijos Černiauskas ir partneriai pateiktą pasiūlymą dėl teisinių paslaugų pirkimo viešajame konkurse kartu su kitų tiekėjų pateiktais pasiūlymais.

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė.

6Trečiasis asmuo advokatų profesinė bendrija „Nordia Baublys & partners“ Vilniaus apygardos teismui pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimą, kuriuo buvo atmestas advokatų profesinės bendrijos „Černiauskas ir partneriai“ ieškinys, ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

7Byloje kilo ginčas dėl žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 2 d. nutartimi nustatė trečiajam asmeniui advokatų profesinei bendrijai „Nordia Baublys & partners“ terminą iki 2012 m. sausio 9 d. pateikti įrodymus, patvirtinančius 1000 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą.

10Teismas nurodė, kad trečiojo asmens apeliacinis skundas apmokamas 1000 Lt žyminiu mokesčiu (CPK 80 str. 1 d. 4 p., 4 d.), o trečiasis asmuo už apeliacinį skundą nesumokėjo žyminio mokesčio.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Atskiruoju skundu trečiasis asmuo „Nordia Baublys & partners“ prašo: panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 2 d. nutartį, nustatyti, kad už apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimo mokėtinas žyminis mokestis yra 100 litų; nustatyti protingą terminą įrodymams apie sumokėtą žyminį mokestį pateikti. Nurodo šiuos argumentus:

131. Ieškovas neginčija jokių sprendimų, o ieškiniu yra išdėstęs tik reikalavimus dėl įpareigojimų atlikti veiksmus byloje dėl viešo konkurso teisinių santykių, todėl darytina išvada, kad tai yra kitas ginčas, įvardintas CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punkte, kuriame nustatyta, jog kituose ginčuose mokamas 100 Lt (vieno šimto litų) žyminis mokestis, kurį trečiasis asmuo sutinka sumokėti.

142. Trečiojo asmens nesaisto faktiškai už pateiktą ieškinį advokatų profesinės bendrijos „Černiauskas ir partneriai“ sumokėto žyminio mokesčio dydis, nes trečiasis asmuo turi teisę ir siekia mokėti tokį žyminį mokestį, kuris atitinka galiojantį teisinį reglamentavimą bei teisingumo principą.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo advokatų kontora „Stašaitis & Partners“ prašo: atskirąjį skundą atmesti; panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 2 d. nutartį ir apeliacinio skundo priėmimo klausimą išspręsti iš esmės – nepriimti trečiojo asmens „Nordia Baublys & partners“ apeliacinio skundo. Nurodo, kad perkančioji organizacija priėmė sprendimus netenkinti ieškovo prašymo stabdyti konkursą, o taip pat 2011 m. spalio 12 d. sprendimą netenkinti ieškovo pretenzijos ir tęsti pirkimo procedūras ir tik gavęs šiuos neigiamus sprendimus, ieškovas kreipėsi į teismą. Tokiu būdu nagrinėjama byla yra kilusi dėl sprendimų, priimtų vykdant viešuosius pirkimus (CPK 80 str. 1 d. 5 p.). Tuo tarpu trečiasis asmuo, teikdamas apeliacinį skundą ir nesumokėdamas jokio žyminio mokesčio, ativaizdžiai siekia vilkinti bylos nagrinėjimą ir kuo ilgiau teikti atsakovui teisines paslaugas pagal ankstesnę sutartį. Kita vertus, trečiasis asmuo neturėtų turėti jokio teisinio suinteresuotumo teikti apeliacinį skundą, nes atsiliepime į atskirąjį skundą apeliantas prašė ieškinį atmesti, kas ir buvo padaryta.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba nurodo, kad atskirajame skunde keliami reikalavimai nėra susiję su Viešųjų pirkimų tarnybos kompetencija, todėl atskirąjį skundą prašo nagrinėti teismo nuožiūra.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad ginčas susijęs su Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimu nestabdyti teisinių paslaugų pirkimo ir sprendimu atmesti ieškovo pretenziją (apie pastarąjį sprendimą ieškovas informuotas Kauno miesto savivaldybės administracijos 2011 m. spalio 13 d. raštu Nr. 32-14-835).

18IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

19Atskirasis skundas netenkinamas.

20CPK 306 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kartu su apeliaciniu skundu turi būti pateikiami duomenys apie tai, kad už skundą sumokėtas žyminis mokestis, o CPK 80 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta, kad bylose, kuriose ginčijami sprendimai, priimti vykdant viešuosius pirkimus, mokamas 1000 Lt žyminis mokestis. Tuo tarpu, nors trečiasis asmuo atskirajame skunde nurodo, kad, jo nuomone, už apeliacinį skundą nagrinėjamu atveju turėtų būti mokamas tik 100 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 5 p.), tačiau, visų pirma, pažymėtina, kad kartu su apeliaciniu skundu advokatų profesinė bendrija „Nordia Baublys & partners“ apskritai nepateikė duomenų apie kokio nors žyminio mokesčio sumokėjimą ir jokių su tuo susijusių aplinkybių nenurodė.

21Apelianto nuomone, ieškovas jokių sprendimų, priimtų vykdant viešąjį pirkimą, neginčija. Tačiau pažymėtina, kad ieškovas nesutinka su Kauno miesto savivaldybės sprendimu atmesti ieškovo pretenziją (apie tokį sprendimą ieškovas buvo informuotas Kauno miesto savivaldybės 2011 m. spalio 13 d. raštu Nr. 32-14-835 (1 t., 7, 89 b. l.), todėl teigti, jog minėtas sprendimas nėra ginčijamas, nėra pagrindo. Be to, Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimas perduoti ieškovo pateikto pasiūlymo dokumentus ir Kauno miesto savivaldybės administracijos įpareigojimas vertinti ieškovo pasiūlymą (ieškinio reikalavimai) negali būti suprantami atskirai nuo ginčijamo pirkimo procedūrų metu priimtų sprendimų, nes ieškovo reikalavimai iš esmės siejami su perkančiosios organizacijos sprendimo dėl preliminariosios pasiūlymų eilės sudarymo panaikinimu ir naujos pasiūlymų eilės sudarymu (1 t., 7 b. l.). Be to, atkreiptinas dėmesys, kad pats ieškovas, sumokėdamas 1000 Lt žyminį mokestį tiek už ieškinį, tiek už apeliacinį skundą (1 t., 95 b. l., 2 t., 99 b. l.) iš esmės pripažįsta ginčijantis perkančiosios organizacijos sprendimus, o už apeliacinius skundus mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareiškiant ieškinį (CPK 80 str. 4 d.).

22Atskiruoju skundu trečiasis asmuo prašo nustatyti protingą terminą įrodymams apie sumokėtą žyminį mokestį pateikti, tačiau pažymėtina, kad įstatymas numato trumpą viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo terminą (CPK 4239 str. 3 d.), šiuo metu byla pagal advokatų profesinės bendrijos „Černiauskas ir partneriai‘ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimo jau paskirta nagrinėti Lietuvos apeliaciniame teisme 2012 m. kovo 27 d., o priėmus trečiojo asmens apeliacinį skundą, būtų būtina atlikti CPK 4239 str. 2 dalyje numatytus veiksmus. Tokiu būdu teisėjų kolegija sprendžia, kad siekiant išvengti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir su tuo susijusių dalyvaujančių byloje asmenų interesų pažeidimų, nagrinėjamu atveju nustatytinas pakankamai trumpas protingas terminas įrodymams apie sumokėtą žyminį mokestį už apeliacinį skundą pateikti.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 2 d. nutartį nepakeistą.

25Nustatyti trečiajam asmeniui „Nordia Baublys & partners“ terminą iki 2012 m. kovo 7 d. 14.00 val. 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) žyminiam mokesčiui už apeliacinį skundą sumokėti ir tai patvirtinantiems duomenims Lietuvos apeliaciniam teismui (civilinių bylų skyriaus raštinei, Gedimino pr. 40/1, 316 kab.) pateikti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Advokatų profesinė bendrija Černiauskas ir partneriai kreipėsi į... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 6. Trečiasis asmuo advokatų profesinė bendrija „Nordia Baublys &... 7. Byloje kilo ginčas dėl žyminio mokesčio už apeliacinį skundą... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 2 d. nutartimi nustatė trečiajam... 10. Teismas nurodė, kad trečiojo asmens apeliacinis skundas apmokamas 1000 Lt... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo „Nordia Baublys & partners“ prašo:... 13. 1. Ieškovas neginčija jokių sprendimų, o ieškiniu yra išdėstęs tik... 14. 2. Trečiojo asmens nesaisto faktiškai už pateiktą ieškinį advokatų... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo advokatų kontora... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Kauno miesto savivaldybės... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 19. Atskirasis skundas netenkinamas.... 20. CPK 306 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kartu su apeliaciniu skundu turi... 21. Apelianto nuomone, ieškovas jokių sprendimų, priimtų vykdant viešąjį... 22. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo prašo nustatyti protingą terminą... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 2 d. nutartį nepakeistą.... 25. Nustatyti trečiajam asmeniui „Nordia Baublys & partners“ terminą iki...