Byla e2S-1886-803/2019
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. spalio 4 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Produktų vystymo sprendimai“ ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 17 000,00 Eur skolos, 272,47 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nekilnojamųjų daiktų, kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštą. Prašymą grindė didele ieškinio suma bei atsakovo nesąžiningumu. Nurodė, kad siekiant perleisti turimą nekilnojamąjį turtą ir apsunkti atsiskaitymą su ieškove atsakovas sudarė su sutuoktine dovanojimo ir turto pasidalinimo sutartis. Visi šie sandoriai atsakovo buvo sudaryti jau žinant apie ieškovės reikalavimus ir pretenzijas dėl skolos sumokėjo bei pradėtą teisminį procesą. Atsakovo turimas nekilnojamasis turtas (statiniai registro ( - ) ir žemės sklypas registro Nr. ( - ), esantys ( - )) nuo 2016 m. yra įkeisti (2006-06-09 hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. ( - )), kas parodo, jog išieškojimas iš šio turto yra apsunkintas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. spalio 4 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino ir taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovo A. K. turtui – areštavo 17 272,47 Eur sumai atsakovui A. K. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises, o jų nesant ar nepakankant –– pinigines lėšas bankų ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti (parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitokiu būdu perleisti kitiems asmenims), tačiau leidžiant atsakovui iš jų atsiskaityti su ieškove pareikšto reikalavimo ribose.

114.

12Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra galimybės nustatyti akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal ieškovės pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali disponuoti turimu turtu bei perleisti jį tretiesiems asmenims, todėl teismas padarė išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti. Atsižvelgdamas į ieškinyje nurodytas aplinkybes bei išdėstytus motyvus, į pareikšto ieškinio pobūdį ir dalyką, teismas pripažino, kad ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįstas, kadangi užkerta kelią galimų neigiamų pasekmių atsiradimui.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

145.

15Atsakovas A. K. pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. spalio 4 d. nutartį ir priimti naują nutartį – atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo šiuos esminius argumentus:

165.1.

17perleidžiant turtą nebuvo siekiama nesąžiningų tikslų, įskaitant panaikinti galimybes įvykdyti ieškovės atžvilgiu galimai palankų priimtiną teismo sprendimą;

185.2.

192019 m. rugsėjo 6 d. turto pasidalinimo sutartis buvo sudaryta ne siekiant panaikinti galimybes įvykdyti galimą palankų ieškovei atžvilgiu priimtiną teismo sprendimą, o atsižvelgiant i tai, kad šiuo metu atsakovas ir jo sutuoktinė A. K. yra skyrybų procese. 2019-09-06 turto pasidalinimo sutartimi atsakovo sutuoktinei buvo perleistas nekilnojamasis turtas, kuris, atsakovo ir jo sutuoktinės susitarimu, bus naudojamas jų dviejų mažamečio vaiko interesų užtikrinimui. Sutuoktinei buvo perleistas ne visas atsakovui priklausantis turtas, jeigu atsakovas siektų nesąžiningų tikslų, sutuoktinei būtų perleidęs ne dalį, o visą jam priklausantį turtą;

205.3.

21Swedbank, AB kredito, kurio užtikrinimui yra įkeistas atsakovui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, likutis yra 28 645,92 Eur. Tuo tarpu įkeisto nekilnojamojo turto, esančio ( - ), vertė yra 82 000 Eur, todėl šio turto vertės pakaktų kredito Swedbank, AB padengimui (28 645,92 Eur) ir ieškinio reikalavimų (17 000,00 Eur) patenkinimui;

225.4.

23atsakovui nuosavybės teise priklauso dviejų įmonių, t. y. UAB „Globus trade LT“ ir UAB „Guru pay“ akcijos. Atsakovas kiekvienais metais nuo 2015 m. iš UAB „Globus trade LT“ gauna dividendus, kurių bendra suma įskaitant ir 2019 m. viršija 400 000 Eur.

245.5.

25atsakovo sutuoktinė jau yra de facto įvykdžiusi santuokos nutraukimo pasekmių sutarties projekto 6.2. ir 6.3. punktus ir tapus Swedbank, AB skolininke. Šios aplinkybės paneigia tariamą atsakovo nesąžiningumą. Jeigu atsakovas išties būtų siekęs nesąžiningai perleisti jam priklausantį turtą, akivaizdu, kad tuo pačiu jis nebūtų perleidinėjęs ir su juo susijusių prievolių. Priešingai, racionaliausia atsakovui būtų tiesiog pasilikti su prievolėmis ir be turto;

265.6.

27santuokos nutraukimo pasekmių sutartis ir 2019 m. rugsėjo 6 d. turto pasidalinimo sutartis yra realūs sandoriai, sudaryti ir sudarytini dėl atsakovo skyrybų, o nesiekiant ieškovo interesų pažeidimo, patvirtina atsakovo advokatų sąskaita išrašyta už teisines paslaugas ruošiant santuokos nutraukimo pasekmių sutartį. Iš šios sąskaitos yra aiškiai matyti, kad santuokos nutraukimo paslaugų sutarties ruošimo paslaugos atsakovui buvo teikiamos nuo pat 2019 m. liepos mėn., t. y. iki ieškovei pareiškiant bet kokias pretenzijas atsakovui. Šis įrodymas paneigia ieškovės argumentus dėl atsakovo tariamo nesąžiningumo ir patvirtina 2019 m. rugsėjo 6 d. turto pasidalinimo sutartimi perleisto turto perleidimo tikrąjį tikslą – turto perleidimą dėl skyrybų ir siekį užtikrinti mažamečio vaiko interesus, o aukščiau nurodytos aplinkybės pagrindžia, kad ieškinio suma atsakovui nėra didelė bei patvirtina atsakovo galimybes sumokėti ieškinio sumą;

285.7.

29ginčo kontekste ne atsakovas, o būtent ieškovas elgiasi nesąžiningai. Aplinkybės, jog atsakovui nuosavybės teise priklauso aukščiau nurodytų įmonių akcijos ir kad šios įmonės akcininkams kiekvienais metais išmoka dividendus, yra viešos, t. y. prieinamos Juridinių asmenų registre. Šie registro duomenys yra vieši. Tuo tarpu teikdamas ieškinį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovė sąmoningai nutylėjo aplinkybes apie atsakovui priklausančias įmonių akcijas ir kad šios įmonės moka ieškovui dividendus. Atsakovo nuomone, šias aplinkybes ieškovas nutylėjo siekdamas suklaidinti teismą ir įtikinti pritaikyti atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones;

305.8.

31nurodydamas ieškinyje faktines aplinkybes ieškovas nutyli, kad atsakovas buvo inicijavęs prieš ieškovę ir E. I. (ieškovės akcininko (A. I.) brolį) ne tik civilinę bylą Nr. e2-1925-852/2018, tačiau ir civilinę bylą Nr. e2- 2279-392/2018. Civilinė byla Nr. e2-2279-392/2018 buvo inicijuota prieš E. I. (ieškovo akcininko (A. I.) brolį) dėl 83 000 Eur skolos atsakovo naudai priteisimo. Atitinkamai civilinė byla Nr. e2-1925-852/2018 buvo inicijuota siekiant pripažinti negaliojančiais ginčo automobilio Porsche perleidimo sandorius, kuriais E. I., siekdamas skolos atsakovui grąžinimo išvengimo, perleido automobilį ieškovei. Šios bylos buvo užbaigtos atsakovui, E. I. ir ieškovui tą pačią dieną, t. y. 2018 m. balandžio 12 d., sudarius taikos sutartis. Taikos sutartimis buvo sutarta, kad E. I. grąžins atsakovui 80 000 Eur skolą, kurios paskutinė dalis (50 000 Eur) bus grąžinta vėliausiai 2019 m. balandžio 12 d. Atitinkamai atsakovas ir ieškovas sutarė, kad ginčo 17 000 Eur atsakovas sumokės ieškovui tą pačią dieną, t. y. 2019 m. balandžio 12 d. Šalys sutarė, kad atsakovui kils pareiga sumokėti galutinę ieškinio sumą už ginčo automobilį, kai E. I. grąžins atsakovui likusią 50 000 Eur skolos dalį. Tuo tarpu E. I. iki šiol nėra grąžinęs atsakovui 50 000 Eur skolos, tačiau būtent kartu su ieškovo broliu (A. I.) elgiasi nesąžiningai ir reikalauja likusios įmokos už automobilį sumokėjimo. Tuo tarpu, kaip minėta, šalių valia buvo tokia, kad paskutinę įmoką atsakovas sumokės, kai gaus 50 000 Eur iš E. I.. Atsakovas, atsižvelgdamas į susitarimą, nesiėmė jokių veiksmų prieš E. I. dėl skolos grąžinimo tikėdamasis, kad jis skolą grąžins ir tokiu būdu atsakovas galės sumokėti likutį ieškovui. Atitinkamai, atsakovas tikėjosi, kad ir ieškovė laikysis susitarimo ir nesiims jokių veiksmų prieš atsakovą. Visgi, kai tik ieškovė kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo, atsakovas, gindamasis, kreipėsi į antstolį dėl 50 000 Eur skolos išieškojimo iš E. I..

326.

33Ieškovė UAB „Produktų vystymo sprendimai“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašo atsakovo (apelianto) atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

346.1.

35atsakovo nurodomas nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), yra įkeistas atsakovo kreditoriui „Swedbank“, AB. CK 4.170 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad hipoteka suteikia šios daiktinės teisės turėtojui teisę patenkinti hipoteka užtikrintą reikalavimą iš hipotekos objekto vertės pirmiau už kitus skolininko kreditorius. Be hipotekos kreditoriaus rašytinio sutikimo joks kitas atsakovo kreditorius negali nukreipti išieškojimo įkeistą turtą. Iš esmės nėra svarbu ar turto vertė viršija bendrą kreditorinių reikalavimų sumą. Tuo atveju, jeigu turtas bent vienam iš kreditorių yra įkeistas, visi kiti kreditoriais de facto netenka teisės nukreipti išieškojimą į hipoteka įkeistą turą, kol hipotekos kreditoriaus prievolė nebus galutinai įvykdyta. Atsižvelgiant į tai, atsakovo nurodomas nekilnojamasis turtas neįrodo atsakovo geros finansinės padėties, kadangi ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju nagrinėjamoje byloje, atsakovo nekilnojamasis turtas negalės būti efektyviai panaudotas vykdant priverstinį skolos išieškojimą;

366.2.

37atsakovas neįrodė savo geros finansinės padėties ir aplinkybės, jog 17 000,00 Eur reikalavimo suma jam nėra didelė. Taigi yra akivaizdi grėsmė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas ateityje gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas;

386.3.

39taip pat nepagrindžiančiais geros finansinės padėties laikytini atsakovo argumentai dėl iš dviejų įmonių gaunamų dividendų ir jų dydžio. Atsakovo gaunami dividendai iš esmės atspindi tik dalį atsakovo gaunamų pajamų. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų ir/arba objektyvių duomenų pagrindžiančių atsakovo išlaidas. Taip pat atsakovas nepateikė jokių įrodymų ir/arba objektyvių duomenų dėl savo įsipareigojimų dydžio kitiems tretiesiems asmenims. Pagrįsta yra preziumuoti, jog atsakovo išlaidų bei turtinių įsipareigojimų suma gali sutapti arba netgi viršyti atsakovo gaunamas pajamas;

406.4.

41ieškovės 2019 m. spalio 1 d. ieškinys buvo pareikštas priėmus prieštaravimus dėl pareiškimo išduoti teismo įsakymą, o dėl teismo įsakymo išdavimo ieškovas kreipėsi į Vilniaus regiono apylinkės teismą dar 2019 m. rugpjūčio 12 d., todėl atsakovas pateikdamas įrodymus, kuriais siekia pagrįsti, jog turto perleidimas nėra niekaip susijęs su ieškovės teisių ir teisėtų interesų pažeidimu, o atsakovo nurodomi turto pasidalinimo procesai buvo pradėti dar iki ieškovo kreipimosi į pirmosios instancijos teismą, siekia suklaidinti teismą, kadangi susirašinėjimas su sutuoktine, sutarties projektas yra datuoti anksčiausiai 2019 m. rugsėjo 5 d. diena, o atsakovo atstovų sąskaita, išrašyta už konsultacijų šeimos teisės klausimais suteikimą, buvo išrašyta 2019 m. rugpjūčio 15 d.;

426.5.

43transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis tarp ieškovės ir atsakovo, dėl kurios netinkamo vykdymo ieškovė ir reikalauja priteisti iš atsakovo 17 000,00 Eur, buvo sudaryta dar 2018 m. balandžio 12 d. Tai reiškia, jog atsakovas turėjo ilgą laiko tarpą suplanuoti bei imtis veiksmų, dėl kurių būtų sumažintas jo mokumas;

446.6.

45motyvuodamas savo prievolės sumokėti ieškovei 17 000,00 Eur nevykdymą skirtingais neva tarp ieškovės dalyvių, jų giminaičių ir/arba kitų trečiųjų asmenų bei atsakovo sudarytais žodiniais susitarimais, atsakovas iš esmės patvirtino aplinkybę, jog prievolės ieškovei jis nevykdo sąmoningai. Jeigu atsakovas mano, jog jo teisės yra pažeidžiamos, atsakovas turėtų ginti savo pažeistas teises teisminiu būdu. Jokie atsakovo santykiai su kitais trečiaisiais asmenimis nesuteikia jam pagrindo nevykdyti jo teisėtų bei galiojančių įsipareigojimų ieškovui;

466.7.

47atsakovas žinodamas apie nevykdymą ir/arba netinkamą vykdymą savo įsipareigojimų ieškovei, nepateikė jokio atsakymo į ieškovės 2019 m. liepos 19 d. pretenziją dėl skolos sumokėjimo. Atsakovas nereaguoja bei ignoruoja ieškovės teisėtus reikalavimus. Toks atsakovo elgesys patvirtina grėsmės, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimas teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, buvimą.

48Teismas

konstatuoja:

49IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

507.

51Apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė atsakovo turtui laikinąsias apsaugos priemones.

528.

53Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: pirma, ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika.

549.

55Atskirajame skunde keliamas antrosios iš nurodytų sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones –teismo sprendimo neįvykdymo rizikos egzistavimas.

5610.

57Ieškovė grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui buvimą grindė didele ieškinio suma, prievolės vykdymo vengimu bei nesąžiningais atsakovo veiksmais, kuriais, ieškovės vertinimu, siekiama apsunkinti galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Atsakovas atskirajame skunde teigia, kad reikalavimo suma jam nėra didelė, ieškovė neįrodė grėsmės galimai jai palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

5811.

59Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien didelė ieškinio suma savaime neįrodo grėsmės būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui nagrinėjamoje byloje. Aktualioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą išaiškinta, jog nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti ar netaikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Tokiu pagrindu galėtų tapti ieškovo pateikiami konkretūs ar daugiau tikėtini duomenys apie atsakovo nesąžiningą elgesį, siekiant atlikti veiksmus, galinčius ateityje sukliudyti jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymui (turto slėpimas, perleidimas, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia forma) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-24-407/2016; 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016).

6012.

61Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentu, kad atsakovui nuosavybės teise priklausantis įkeistas nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), realiai nėra likvidus, kadangi esant ieškovei palankiam teismo sprendimui nebus galimas ieškovės reikalavimo patenkinimas iš šio įkeisto turto remiantis CPK 747 straipsniu be hipotekos kreditoriaus sutikimo, tačiau atsakovas, įrodinėdamas savo gerą finansinę padėtį, pateikė į bylą duomenis apie jam išmokėtus dividendus. Iš 2019 m. spalio 19 d. pažymos dėl išmokėtų dividendų Nr. 19/1009 matyti, kad UAB „GLOBUS TRADE LT“ išmokėjo atsakovui 2015 metais – 130 050,00 Eur, 2016 metais – 175 950,00 Eur, 2017 m. – 76 500,00 Eur, 2019 metais – 38 250,00 Eur dividendų. Atsakovo pateiktoje metinėje pajamų deklaracijoje už 2017 metus atsakovo apmokestinamų pajamų suma sudarė 125 353,09 Eur.

6213.

63Remiantis teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis Lietuvos teismuose nėra daugiau nagrinėjamų civilinių bylų, kuriose atsakovui būtų reiškiami turtiniai reikalavimai. Taip pat nėra priimtų įsiteisėjusių sprendimų dėl įsiskolinimų iš atsakovo priteisimo ir išduotų vykdomųjų raštų. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atsakovo finansinę padėtį apibūdinančius dokumentus, pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju ieškovės reikalaujama 17 272,47 Eur dydžio suma, lyginant su atsakovo gaunamomis pajamomis, nėra didelė (CPK 185 straipsnis).

6414.

65Nagrinėjamu atveju vertinant ar egzistuoja grėsmė, jog teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys neįmanomas, svarbu nustatyti, ar yra prielaidų manymui, kad atsakovas gali būti nesąžiningas, siekdamas apsunkinti būsimo teismo sprendimo vykdymą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų priemonių taikymui aktualus tik toks skolininko nesąžiningas elgesys, kuris patvirtina atliktus, atliekamus ar siekiamus atlikti veiksmus, kuriais būtų išvengiamas ar apsunkinamas ieškovei galbūt palankaus sprendimo vykdymas, pvz., turimo turto slėpimas, perleidimas, įkeitimas ar bet koks kitas sąmoningas siekis pabloginti savo finansinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1489-370/2018, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1436-370/2018). Nagrinėjamu atveju, negalima teigti, kad atsakovas turto pasidalinimo sutartį sudarė siekdamas bloginti savo finansinę padėtį. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, vien tai, kad atsakovas 2019 m. rugsėjo 6 d. su sutuoktine A. K. sudarė turto pasidalinimo sutartį, nepatvirtina atsakovo nesąžiningo elgesio. Pagal 2019 m. rugsėjo 6 d. turto pasidalinimo sutartį atsakovui asmeninės nuosavybės teise, be kita ko, atiteko 407 351 vnt. UAB Guru Pay vardinių paprastųjų akcijų, vienos akcijos nominali vertė 1,00 Eur, 45 000 vnt. UAB „GLOBUS TRADE LT“ vardinių paprastųjų akcijų, vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur, automobilis Mercedes – Benz E 220 D 4Matic, valstybinis Nr. ( - ) kurio vertė šalių susitarimu – 38 000 Eur. Atsižvelgiant į tai, sieti atsakovo 2019 m. rugsėjo 6 d. sudarytą turto pasidalinimo sutartį su siekiu išvengti galimo išieškojimo nukreipimo į nekilnojamąjį turtą, nėra jokio pagrindo. Šie argumentai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo kontekste nesuteikia pagrindo abejoti būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimybėmis.

6615.

67Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl atsiskaitymo už transporto priemonę Porsche Panamera GTS, kuris bus išnagrinėtas teisme. Todėl ieškovės ieškinio dėl skolos priteisimo pareiškimas atsakovui, kaip ir aplinkybė, kad atsakovas su sutuoktine sudarė turto pasidalijimo sutarį, patys savaime nesuponuoja grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo.

6816.

69Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai sudaro pagrindą skundžiamai pirmosios instancijos teismo nutarčiai panaikinti. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovė UAB „Produktų vystymo sprendimai“ neįrodė grėsmės galimai jai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovo A. K. turtui. Įvertinęs šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. spalio 4 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

7017.

71Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad paaiškėjus aplinkybėms, galinčioms įtakoti būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymą, ieškovė, pateikdama prašymo pagrįstumą patvirtinančius įrodymus, gali kreiptis į teismą prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK144 straipsnio 3 dalis).

72Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

73atsakovo A. K. atskirąjį skundą tenkinti.

74Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. spalio 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės UAB „Produktų vystymo sprendimai“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

75Nutarties kopiją išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui.

76Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 17 000,00 Eur... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. spalio 4 d. nutartimi ieškovės... 11. 4.... 12. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra galimybės nustatyti... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. 5.... 15. Atsakovas A. K. pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti... 16. 5.1.... 17. perleidžiant turtą nebuvo siekiama nesąžiningų tikslų, įskaitant... 18. 5.2.... 19. 2019 m. rugsėjo 6 d. turto pasidalinimo sutartis buvo sudaryta ne siekiant... 20. 5.3.... 21. Swedbank, AB kredito, kurio užtikrinimui yra įkeistas atsakovui nuosavybės... 22. 5.4.... 23. atsakovui nuosavybės teise priklauso dviejų įmonių, t. y. UAB „Globus... 24. 5.5.... 25. atsakovo sutuoktinė jau yra de facto įvykdžiusi santuokos nutraukimo... 26. 5.6.... 27. santuokos nutraukimo pasekmių sutartis ir 2019 m. rugsėjo 6 d. turto... 28. 5.7.... 29. ginčo kontekste ne atsakovas, o būtent ieškovas elgiasi nesąžiningai.... 30. 5.8.... 31. nurodydamas ieškinyje faktines aplinkybes ieškovas nutyli, kad atsakovas buvo... 32. 6.... 33. Ieškovė UAB „Produktų vystymo sprendimai“ pateikė atsiliepimą į... 34. 6.1.... 35. atsakovo nurodomas nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), yra įkeistas atsakovo... 36. 6.2.... 37. atsakovas neįrodė savo geros finansinės padėties ir aplinkybės, jog 17... 38. 6.3.... 39. taip pat nepagrindžiančiais geros finansinės padėties laikytini atsakovo... 40. 6.4.... 41. ieškovės 2019 m. spalio 1 d. ieškinys buvo pareikštas priėmus... 42. 6.5.... 43. transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis tarp ieškovės ir... 44. 6.6.... 45. motyvuodamas savo prievolės sumokėti ieškovei 17 000,00 Eur nevykdymą... 46. 6.7.... 47. atsakovas žinodamas apie nevykdymą ir/arba netinkamą vykdymą savo... 48. Teismas... 49. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 50. 7.... 51. Apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas... 52. 8.... 53. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)144 straipsnio... 54. 9.... 55. Atskirajame skunde keliamas antrosios iš nurodytų sąlygų taikyti... 56. 10.... 57. Ieškovė grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui buvimą grindė didele... 58. 11.... 59. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien didelė ieškinio suma... 60. 12.... 61. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsiliepimo į... 62. 13.... 63. Remiantis teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis Lietuvos teismuose... 64. 14.... 65. Nagrinėjamu atveju vertinant ar egzistuoja grėsmė, jog teismo sprendimo... 66. 15.... 67. Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl... 68. 16.... 69. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 70. 17.... 71. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad paaiškėjus aplinkybėms,... 72. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 73. atsakovo A. K. atskirąjį skundą tenkinti.... 74. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. spalio 4 d. nutartį panaikinti ir... 75. Nutarties kopiją išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui.... 76. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....