Byla e2-1069-407/2016
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo viešoji įstaiga „Vilnius veža“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo B. R. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-4097-603/2016 pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinį atsakovui B. R. B. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo viešoji įstaiga „Vilnius veža“.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Paduotu ieškiniu ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašė iš atsakovo B. R. B. priteisti 78 928,50 Eur žalos atlyginimo už atsiskaitymo eiliškumo pažeidimą, teismui nusprendus, kad nėra pagrindo priteisti prašomą sumą už atsiskaitymo eiliškumo pažeidimą, priteisti ieškovei iš atsakovo 43 052,65 Eur žalos atlyginimo už laiku neiškeltą bankroto bylą.

5Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio reikalavimų ribose areštuoti atsakovo kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą ir/ar pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Nurodė, jog atsakovas gali be jokių suvaržymų perleisti jam nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą ir/ar pinigines lėšas tretiesiems asmenims. Be to, byloje pareikštas didelės vertės turtinis reikalavimas, o didelė ieškinio suma padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 1 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino ir atsakovo turto atžvilgiu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones.

8Teismas nustatė, kad ieškovė pateikė pakankamai ieškinį pagrindžiančių duomenų, todėl sprendė, kad ieškinio reikalavimai tikėtinai pagrįsti. Atsižvelgęs į tai, kad prašoma priteisti suma yra didelė ir gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, teismas sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovei priimto palankaus sprendimo atveju, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Atskirajame skunde atsakovas B. R. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-4097-603/2016 ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Ieškovė neįrodė visų būtinų sąlygų kilti atsakovo atsakomybei, nepasisakė dėl aplinkybės, kad įstaigos savininkams (dalininkams) taip pat kyla atsakomybė CK 2.50 straipsnio 3 dalies ir ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalies pagrindu.

122. Ieškovė yra netinkamas subjektas nagrinėjamoje byloje reikšti tiesioginį ieškinį.

133. Ieškinys net preliminariai nepagrįstas, nes ieškovė netinkamai skaičiavo atsakovo neva padarytą žalą bei tokios žalos neįrodė.

144. Didelės reiškiamo reikalavimo sumos prezumpcija nėra absoliuti, todėl teismas kiekvienu atveju turi vertinti atsakovo finansines galimybes. Atsižvelgiant į atsakovo turimą turtą, reiškiamo reikalavimo suma negali būti laikoma didele.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašo skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

161. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama kreditorių galimybė reikšti tiesioginį ieškinį įmonės vadovui. Kreditoriaus teisė pareikšti tiesioginį ieškinį nėra ribojama, kai pagrindiniam skolininkui yra iškelta bankroto byla, o kreditorius yra laisvas pasirinkti, reikšti tiesioginį ieškinį dėl jam individualiai padarytos žalos atlyginimo ar netiesioginį ieškinį dėl žalos atlyginimo bankrutuojančios įmonės vardu.

172. Nesant duomenų, pagrindžiančių atsakovo teiginius dėl jo geros finansinės padėties, grėsmė būsimo, galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui, nepaneigta, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta.

18Trečiasis asmuo VšĮ „Vilnius veža“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo spręsti teismo nuožiūra.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkinamas.

21Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Atskirajame skunde atsakovas įrodinėja, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos nesant nė vienos iš šių sąlygų.

22Pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė nurodęs, kad ieškovė preliminariai pagrindė ieškinio reikalavimus bei atsižvelgęs į tai, kad prašoma priteisti suma yra didelė, todėl gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, o atsakovas, kaip turto savininkas, gali perleisti turtą.

23Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog ieškinio suma sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą pati savaime nėra reikšminga. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti ar netaikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-43-186/2016).

24Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, jog kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, kol neįrodyta kitaip. Pirmosios instancijos teismas nevertino ir nenustatinėjo atsakovo nesąžiningumo. Vien ieškinio padavimas, nevertinant aplinkybių, jog atsakovas vengs vykdyti teismo sprendimą arba atliks veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimybes įvykdyti teismo sprendimą, negali be pagrindo varžyti atsakovo teisių.

25Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes, t. y., kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2A.2-7775-870/2015 atsakovas pripažintas kaltu, nes nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo (ATPK 506 straipsnio 1 dalis) ir jam paskirta 300 Eur bauda, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 16 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.2.-9762-827/2016 nustatyta, kad atsakovas, žinodamas sunkią viešosios įstaigos finansinę padėtį, atliko atsiskaitymus su kitais kreditoriais, taip pažeisdamas CK 6.9301 straipsnio nuostatas ir padarė teisės pažeidimą, numatytą ATPK 506 straipsnio 1 dalis, už minėtą pažeidimą atsakovui B. R. B. paskirta 1448 Eur bauda, atmeta kaip nepagrįstus atskirojo skundo argumentus, kad ieškinys preliminariai yra nepagrįstas. Įvertinus ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes ir teisinius argumentus negalima teigti, kad ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, priešingai, ieškovės pateikto ieškinio argumentai sudaro preliminarų pagrindą manyti, kad ieškinio reikalavimai galėtų būti tenkinami.

26Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aukščiau nurodytos faktinės aplinkybės, t. y. kad atsakovas pažeisdamas kreditorių interesus nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, pažeidė atsiskaitymo su kreditoriais grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą, leidžia preziumuoti ir galimą netinkamą atsakovo elgesį bylos nagrinėjimo metu, pavyzdžiui, apsunkinant savo turtą ar jį perleidžiant, ir tokiu būdu siekiant išvengti teismo sprendimo įvykdymo. Būtent šios aplinkybės vertintinos kaip grėsmė būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui CPK 144 straipsnio 1 dalies prasme.

27Kiti atskirojo skundo argumentai susiję su bylos išnagrinėjimu iš esmės ir neturi įtakos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

28Pirmosios instancijos teismas tinkamai nevertino ir nenustatė laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinųjų sąlygų, todėl nepagrįstai atsakovo teises suvaržė atsižvelgęs vien tik į paduoto ieškinio sumą ir preziumuodamas atsakovo nesąžiningumą. Tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškinyje ir teismo nutarimuose nurodytos faktinės aplinkybės, pagrįstai leidžia spręsti, kad ieškinys preliminariai pagrįstas, o atsakovas gali netinkamai elgtis, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kadangi byloje nustatytos būtinosios sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

29Atsakovas pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Šis atsakovo prašymas nenagrinėtinas, nes šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos paskirstomos tik bylą išnagrinėjus iš esmės, o ne atlikus atskirus procesinius veiksmus (CPK 93 str.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Paduotu ieškiniu ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 5. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 1 d. nutartimi ieškovės prašymą... 8. Teismas nustatė, kad ieškovė pateikė pakankamai ieškinį pagrindžiančių... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Atskirajame skunde atsakovas B. R. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 11. 1. Ieškovė neįrodė visų būtinų sąlygų kilti atsakovo atsakomybei,... 12. 2. Ieškovė yra netinkamas subjektas nagrinėjamoje byloje reikšti... 13. 3. Ieškinys net preliminariai nepagrįstas, nes ieškovė netinkamai... 14. 4. Didelės reiškiamo reikalavimo sumos prezumpcija nėra absoliuti, todėl... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašo skundą atmesti ir... 16. 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama kreditorių... 17. 2. Nesant duomenų, pagrindžiančių atsakovo teiginius dėl jo geros... 18. Trečiasis asmuo VšĮ „Vilnius veža“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirasis skundas netenkinamas.... 21. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 22. Pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė nurodęs,... 23. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog... 24. Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, jog... 25. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs ieškinyje nurodytas faktines... 26. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aukščiau nurodytos faktinės... 27. Kiti atskirojo skundo argumentai susiję su bylos išnagrinėjimu iš esmės ir... 28. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nevertino ir nenustatė laikinųjų... 29. Atsakovas pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą priteisti iš... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 31. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. nutartį palikti nepakeistą....