Byla 2S-1593-603/2013
Dėl vienašalių aktų pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Lipnickienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto AB „YIT Kausta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo AB „YIT Kausta“ ieškinį atsakovui RUAB „ASF“ dėl vienašalių aktų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2ieškovas AB „YIT Kausta“ (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui RUAB „ASF“ (toliau – atsakovas) prašydami: pripažinti negaliojančia Pažymą F3 ir aktą F2 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. 3, Ventiliuojamo keraminių plytelių fasado įrengimas, už 2013 m. vasario mėn., 39048,25 Lt su PVM ir įpareigoti Atsakovą pataisyti 3.2. ir 3.2. a, eilutėse netinkamus kiekius pagal faktiškai atliktus. 3.2 eilutėje Ventiliuojamos sienos panelio montavimo darbai faktiškai atliktas kiekis 1927,89 kv.m., 3.2 a eilutėje Ventiliuojamos sienos panelio montavimo darbai faktiškai atliktas kiekis 367,26 kv.m. bei įpareigoti Atsakovą perrašyti pažymą F3 ir aktą F2 36189,67 Lt su PVM sumai; panaikinti 2013-03-29 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. ASF Nr. 00004297; pripažinti negaliojančia pažymą F3 ir aktą F2 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr.5, Aliuminio fasado įrengimas, už 2013 m. vasario mėn., 70738,52 Lt su PVM ir įpareigoti Atsakovą perrašyti aktą F2 ir pažymą F3 17068,02 Lt su PVM sumai, pašalinant Užbaigiamuosius darbus 4 eilutę ir 1 eilutę „Raynaers“ aliuminio sistemos medžiagas; panaikinti 2013-03-29 PVM sąskaitą - faktūrą ASF Nr. 00004288; pripažinti negaliojančia pažymą F3 ir aktą F2 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. 5, Projektavimo darbai, už 2013 m. vasario mėn., 39642,49 Lt su PVM bei panaikinti 2013-03-29 PVM sąskaitą - faktūrą ASF Nr. 00004287.

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 16 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo ieškinį atsakovui dėl vienašalių aktų pripažinimo negaliojančiais. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pagal ieškovo ieškinyje reiškiami reikalavimai negali būti nagrinėjami kaip materialinis teisinis reikalavimas. Ieškovo nurodomos pažymos F3 ir aktai F2 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. 3, Nr. 5 bei 2013-03-29 PVM sąskaitos – faktūros Nr. ASF Nr. 00004297, Nr. 00004288 Nr. 00004287 turi tik procesinę teisinę reikšmę, nes vertintina tik kaip įrodymai civilinėje byloje dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo (CPK 177 straipsnio 2 dalis). Teismas pripažino, kad ieškovas siekia ginčo teisena nuginčyti įrodymus, kurių pagrįstumui patikrinti taikytinos civilinio proceso normos, reglamentuojančios įrodymų rinkimą, jų tyrimą bei vertinimą, todėl ieškovo ieškinys yra nenagrinėtinas teisme ir jį atsisakytina priimti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

4Atskirajame skunde ieškovas prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 16 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad ieškovas pateikė ieškinį dėl vienašalių aktų bei jų pagrindu išrašytų pažymų apie atliktų darbų ir išlaidų vertę bei sąskaitų – faktūrų pripažinimo negaliojančiais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.694 straipsnio 4 dalį. Statybos darbų perdavimą ir priėmimą įforminantis aktas yra sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Sandorio pripažinimas negaliojančiu yra vienas iš civilinių teisių gynimo būdų.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių skundžiamo teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis), todėl byla nagrinėtina vadovaujantis apeliacinės bylos nagrinėjimo ribas apibrėžiančiais atskirojo skundo argumentais.

7Apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog ieškinio reikalavimas – ieškinio dalykas – tai materialinis teisinis reikalavimas, ieškovo pasirinktas pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo būdas. Ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti skundo dalyką, tai yra suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent ieškinio dalyko ir pagrindo kvalifikuotas nurodymas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises.

8Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė ieškinį atsakovui, prašydamas pripažinti negaliojančiais atsakovo vienašališkai pasirašytus atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus (forma F-2), pažymas apie atliktų darbų vertę už 2013 m. vasario mėn. (forma F-3) ir PVM sąskaitas – faktūras. Kaip matyti iš prie ieškinio pridėtų dokumentų, atsakovo atliktų darbų, kurių apimtį ginčija ieškovas, atlikimo faktas fiksuotas atliktų statybos darbų perdavimo - priėmimo aktuose ir atitinkamose pažymose apie atliktų darbų vertę.

9Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, neatsižvelgė į tai, kad ieškovas reikalauja pripažinti negaliojančiais atliktų darbų aktus CK 6.694 straipsnio 4 dalies pagrindu. Pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalį, statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako tai padaryti, akte daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalio darbų perdavimo akto sudarymo atveju, jis gali būti teismo pripažįstamas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai. Tai reiškia, kad įstatymo nuostatos numato, jog pasirašant darbų perdavimo - priėmimo aktą, turi būti atliekamas faktinis darbų perdavimas, kurio metu darbų užsakovui sudaroma galimybė patikrinti atliktų darbų kiekį ir kokybę. Kaip teisingai nurodė apeliantas, pagal įstatymą vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, ir galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu, iki šio momento nepasirašiusiai šaliai sukeldamas akto sudarymo pasekmės. Jeigu užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai įvykdyti atsiskaitymo prievolę. Tuo tarpu darbų akto nepasirašiusi šalis gali inicijuoti atskirą bylą dėl šio akto pripažinimo negaliojančiu ar reikšti priešinius savarankiškus reikalavimus pradėtoje byloje.

10Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors nei CK, nei kiti teisės aktai nenustato pažymos apie atliktų darbų vertę surašymo būtinumo, tačiau dėl jo surašymo reikalingumo šalys susitarė 2012 m. gegužės 3 d. statybos rangos sutarties Nr. 02-12/057 4.1. punkte. Kadangi pažyma apie atliktų darbų vertę (forma F-3) atkartoja kai kurias darbų perdavimo - priėmimo akto pozicijas, ji laikytina minėto akto sudėtine dalimi, kurioje nurodytos atliktų darbų vertės ir mokėtinos sumos. Be to, iš šalių sudarytos sutarties nuostatų matyti, kad tokios pažymos surašymas bei pateikimas sukuria ją pasirašiusiems asmenims teisių ir pareigų, todėl ji, kaip pažeidžianti ieškovo teises, gali būti ginčijama. Teismui pripažinus vienašalį darbų perdavimo aktą niekiniu ir negaliojančiu, negaliojančiais pripažintini šio akto pagrindu surašyta apie atliktų darbų vertę ir išrašyta sąskaita – faktūra – buhalterinės apskaitos dokumentas.

11Tai, kad ieškovo reiškiami aukščiau aptarti reikalavimai gali būti nagrinėjami kaip materialinis teisinis reikalavimas teisme, patvirtina teismų praktika šios kategorijos bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-164/2012 ir pan.).

12Esant tokioms aplinkybėms pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl skundžiama nutartis naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

14panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 16 d. nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai