Byla 2-5679-258/2011
Dėl skolos, delspinigiu ir palukanu priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Rita Kisieliene,

2rašytinio proceso tvarka nagrinedama civiline byla pagal ieškovo BUAB „Valikeda“ ieškini atsakovui UAB „Maritenas“ del skolos, delspinigiu ir palukanu priteisimo,

3n u s t a t e:

4ieškovas kreipesi i teisma, prašydamas priteisti iš atsakovo 75 770,05 Lt skolos, 27 277,20 Lt delspinigiu, 8 865,09 Lt istatyminiu palukanu, iš viso 111 912,34 Lt, 6 proc. dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, bylinejimosi išlaidas.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko.

6Teisme gautas šaliu prašymas patvirtinti šaliu taikos sutarti ir civiline byla nutraukti, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužes 16 d. nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones. Šalys nurode, kad joms bylos nutraukimo pasekmes sudarius taikos sutarti, numatytos LR CPK 294 str. 2 d., yra žinomos.

7Taikos sutartis tvirtintina, civiline byla nutrauktina.

8Prašymas tenkintinas.

9Pagal LR CPK 140 str. 3 d., šalys turi teise užbaigti byla taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. LR CP 6.983 str. 1 d. nustato, jog taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusi teismini ginca, užkerta kelia kilti teisminiam gincui ateityje, išsprendžia sprendimo ivykdymo klausima. Laikytina, kad taikos sutartimi šalys abipusiu sutarimu sulygsta del jos salygu, nustato savo teisiu ir pareigu balansa. Tokia sutartimi realizuojamas šaliu dispozityvumo principas, teise istatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinemis ir procesinemis teisemis.

10Šalys pasirašytoje taikos sutartyje patvirtino, jog ju valia yra taikiai baigti kilusi civilini ginca, kad žinomos tokios sutarties patvirtinimo pasekmes, numatytos LR CPK 294 str. Pateikta tvirtinti šaliu pasirašyta taikos sutartis sudaryta šaliu valia, neprieštarauja imperatyvioms istatymu nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia dalyvaujanciu byloje asmenu teisiu ir teisetu interesu (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 ir 3 d.). Šalims žinoma, kad sudarius taikos sutarti ir teismui ja patvirtinus bei nutraukus byla, vel kreiptis i teisma del ginco tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu neleidžiama (CPK 293 str. 1 d.5 p.). Atsižvelgiant i tai, taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina, laikinosios apsaugos priemones naikintinos (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 149 str., 293 str. 5 p.).

11Taikos sutartimi šalys išsprende bylinejimosi išlaidu paskirstymo klausima (Sutarties 7, 8 p.), todel iš atsakovo valstybei priteistinos 20,15 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu siuntimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Vadovaujantis išdestytu ir CPK 140 str. 3 d. 290-291 str., teismas,

Nutarė

12patvirtinti ieškovo BUAB „Valikeda“, i.k. 241586960, ir atsakovo UAB „Maritenas“ i.k. 163747760, 2011-11-24 pasirašyta taikos sutarti, kuria:

 1. Atsakovas pripažista ieškovo reikalavimo dali del 5 647,78 Lt (penkiu tukstanciu šešiu šimtu keturiasdešimt septyniu litu ir septyniasdešimt aštuoniu centu) skolos už krovos darbus pagal PVM saskaitas fakturas: 2009-01-31 serija VLT Nr. 0002806, 2009-02-26 serija VLT Nr. 0002835, 2009-02-28 serija VLT Nr. 0002856, 2009-03-31 serija VLT Nr. 0002903, 2009-06-15 serija VLT Nr. 0002975.
 2. Atsakovas pripažista ieškovo reikalavimo dali del 7 001,35 Lt (septyniu tukstanciu vieno lito ir trisdešimt penkiu centu) skolos už saugojimo paslaugas, suteiktas kroviniams, del kuriu atsakovas iki šios sutarties pasirašymo dienos nera gaves jokiu pretenziju iš savininku, t.y. pagal PVM saskaita faktura 2009-01-31 serija VLT Nr. 0002806 – 5 798,91 Lt, 2009-02-26 serija VLT Nr. 0002835 – 354,75 Lt, 2009-02-28 serija VLT Nr. 0002856 – 847,68 Lt.
 3. Atsakovas pripažista ieškovo reikalavima dali del 1 854,74 Lt (vieno tukstancio aštuoniu šimtu penkiasdešimt keturiu litu ir septyniasdešimt keturiu centu) 6 procentu dydžio metiniu palukanu, paskaiciuotu nuo 12 649,13 Lt už laikotarpi nuo 2009-06-01 iki 2011-11-09 (taikos sutarties pasirašymo dienos).
 4. Ieškovas atsisako ieškinio reikalavimu dalies del 63 120,92 Lt skolos, kadangi saugojimo paslauga buvo atlikta netinkamai, ka patvirtina Klaipedos apygardos teismo 2010-04-06 sprendimas ir Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-14 nutartis. Ieškovas taip pat atsisako ieškinio reikalavimu dalies del 7 010,35 lt palukanu ir 6 proc. dydžio metiniu palukanu, nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, priteisimo.
 5. Ieškovas sutinka, kad atsakovas sumoketu skola ir palukanas, iš viso – 14 503,87 Lt (keturiolika tukstanciu penkis šimtus tris litus ir aštuoniasdešimt septynis centus) tokia tvarka:
 1. 5 000,00 Lt (penkis tukstancius litu) – per 5 d.d. nuo taikos sutarti patvirtinusios teismo nutarties isiteisejimo;
 2. 5 000,00 Lt (penkis tukstancius litu) – iki 2011-12-15;
 3. 4 503,87 Lt (keturis tukstancius penkis šimtus tris litus aštuoniasdešimt septynis centus) – iki 2011-12-30.
 1. Šalys pripažista, kad taikos sutartimi išsprendžiami visi šaliu tarpusavio gincai, susije su pareikštu ieškiniu del skolos, delspinigiu, istatyminiu palukanu priteisimo.
 2. Šalys atsisako savo reikalavimu viena kitai del patirtu bylinejimosi išlaidu priteisimo.
 3. Teismo pašto išlaidas atlygina atsakovas.
 4. Atsakovas turi teise sumoketi didesne pinigu suma, nei nustatyta taikos sutarties 5 punkte patvirtintoje tvarkoje.
 5. Šalys patvirtina, kad turi visus igaliojimus, reikalingus taikos sutarciai pasirašyti bei vykdyti šia sutartimi prisiimtus isipareigojimus.
 6. Šalys taikos sutarties salygas visiškai suprašo. Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilines bylos nutraukimo teisines pasekmes, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 – 6.985 straipsniuose ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 87, 94, 140, 293, 294 ir 584 straipsniuose.

13Nutraukti civiline byla Nr.2-5679-258/2011 pagal ieškovo BUAB „Valikeda“ ieškini atsakovui UAB „Maritenas“ del skolos, delspinigiu ir palukanu priteisimo.

14Isiteisejus šiai nutarciai, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužes 16 d. nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones.

15Iš atsakovo priteisti valstybei 20,15 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu siuntimu.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skunda per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai