Byla 1S-184-334/2017
Dėl Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokurorės Linos Šimonienės 2017 m gegužės 15 d. nutarimo, kuriuo buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. (duomenys neskelbtini)

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Danutė Švitinienė teismo posėdyje, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi V. J. (toliau – Pareiškėjas) skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 12 d. nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjo skundas dėl Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokurorės Linos Šimonienės 2017 m gegužės 15 d. nutarimo, kuriuo buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. ( - ),

Nustatė

2

 1. 2017-05-15 Panevėžio miesto apylinkės teisme gautas pareiškėjo V. J. skundas, kuriuo prašoma panaikinti Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokurorės Linos Šimonienės 2017 m gegužės 15 d. nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir įpareigoti prokuratūrą tokį ikiteisminį tyrimą pradėti ir jį atlikti.
 2. 2017-06-12 Panevėžio miesto apylinkės teismas atmetė pareiškėjo skundą, motyvuodamas tuo, jog prokurorė, įvertinusi visas reikšmingas aplinkybes, pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjo atžvilgiu nebuvo padarytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau-BK) 187 straipsnyje, BK 135 straipsnyje, BK 300 straipsnyje ir BK 16 straipsnyje.
 3. 2017-06-28 Panevėžio apygardos teisme gautas pareiškėjo V. J. skundas dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017-06-12 nutarties, kuria atsisakyta panaikinti Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokurorės Linos Šimonienės 2017 m gegužės 15 d. nutarimą.
 4. Pareiškėjas savo skunde nurodo, kad jau bus penktas sezonas, kaip nesikeičia situacija dėl šilumos reguliavimo pareiškėjo bute. Jis teigia, kad kitų kaimynų butų geografinė padėtis yra visiškai skirtinga, todėl nustatyta 20 laipsnių Celsijaus temperatūra, dar neįrodo, jog visuose butuose yra 20 laipsnių šilumos, nurodo, jog tik dėl paduodančio ir grįžtančio šilumokaičių temperatūrų skirtumo viename aukšte, kiekviename aukšte radiatoriai šyla 3 laipsniais mažiau, t.y. 1 ir 12 aukšto radiatorių kaitra skiriasi 36 laipsniais., tai yra užfiksuota 2014 akte. Pareiškėjas pažymi, kad Panevėžio apylinkės teismo teisėja S. K. vienoje iš civilinių bylų pripažino faktines aplinkybes: apšalusias laiptinės sienas, nupjaustytus laiptinės radiatorius, kurie atliko šilumos kamščio nuo lauko temperatūros įtakos funkciją, ko pasekoje peršąla ir pusės plytos siena į jo butą, ko nėra kitų kaimynų butų atžvilgiu, tačiau civilinių procesų medžiaga nebuvo nagrinėta. Panevėžio būtų ūkio šilumos matavimo aktas buvo suklastotas, tačiau pirmos instancijos teismas dėl to iš vis nepasisakė, o prokurorė net nebandė šio įvykio tirti.
 5. Skundžiama nutartimi pareiškėjas teigia, jog pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą (toliau-BPK) 179 straipsnio 1 dalį privalo būti surašomas įvykio aktas, daroma vietos apžiūra, filmuojama, fotografuojama, rašomas protokolas, tačiau tai nebuvo atlikta. Nurodo, kad pirmos instancijos teismas išnagrinėjo bylą rašytinio proceso tvarka, todėl buvo pažeistos procesinės jo teisės, kadangi tokiu būdu, jis negalėjo pateikti išsamios informacijos, įrodymų ir kitų paaiškinimų.
 6. Pareiškėjas skunde prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017-06-12 nutartį ir grąžinti bylą ikiteisminio tyrimo institucijai išsamiai ištirti, bei nuo tolimesnių tyrimo veiksmų nušalinti prokurorę Liną Šimonienę.
 7. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.
 8. Skundas atmetamas.
 9. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs pateiktą tyrimo medžiagą Nr. ( - ), pagal kurią buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, pareiškėjo skundo argumentus, skundžiamą teismo nutartį bei prokurorės nutarimą, konstatuoja, kad ikiteisminis tyrimas dėl pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių buvo nepradėtas visiškai pagrįstai. Tiek prokurorės nutarime, tiek ir skundžiamoje teismo nutartyje, išdėstyti pakankamai išsamūs ir pagrįsti ikiteisminio tyrimo nepradėjimo motyvai, su kuriais visiškai sutinka ir skundą nagrinėjantis teismas. Pažymėtina, kad institucijų atstovų priimtuose procesiniuose dokumentuose išdėstyti bei išanalizuoti bylos duomenys, jų vertinimas atitinka BPK 20 straipsnio 5 dalyje ir teismų praktikoje suformuotus duomenų vertinimo kriterijus, o išvados atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą yra pagrįstos, nes negauta objektyvių duomenų, kad būtų padaryta kokia nors nusikalstama veika, t. y., kad pareiškėjas V. J. tyčia, piktybiškai yra šaldomas jau keturis šildymo sezonus, nes jo bute, esančiame ( - ) kambario temperatūra tesiekia tik 11-15 laipsnių šilumos ir tuo buvo pakenkta jo sveikatai ( sąnarių ligos), dėl drėgmės sugedo šaldytuvas, skalbimo mašina, televizorius bei pelėsiu pasidengė kambarių sienos. Procesiniuose dokumentuose įvertintos visos aplinkybės, turinčios reikšmės teisiniam nurodytų faktų dėl galimos nusikalstamos veikos vertinimo, atsakyta į skundo argumentus, o padarytos išvados apie galimų nusikalstamų veikų požymių nebuvimą ir dėl sprendimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą paremtos surinktų duomenų visuma. Ta aplinkybė, kad pareiškėjo argumentai įvertinti kitaip nei jis mano esant teisinga, visai nereiškia, kad duomenų vertinimas neatitinka tai reglamentuojančių BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatų.
 10. Nagrinėjamu atveju matyti, kad pareiškėjas siekia įrodyti, jog jis yra piktybiškai šaldomas, nes dėl nepakankamos šilumos temperatūros jam atsirado sveikatos problemų bei sugedo aukščiau minėta buitinė technika. Iš bylos medžiagos matyti, kad prokurorė atsisakydama pradėti ikiteisminį tyrimą išsamiai išanalizavo visus byloje esančius duomenis: pareiškėjo V. J. skundus, pareiškimus ir paaiškinimus, namo pirmininkės D. B. ir kaimynų (A. P., J. K., A. A., L. T.), paaiškinimus bei kitus duomenis. Nors pareiškėjo pateiktame AB ( - ) 2012-02-23 akte užfiksuota vidaus oro temperatūra – salionas 16,7o, mažesnis 16,9o, pietinis 17,2o, tačiau AB ( - ) 2017-01-23 akte nurodoma, jog ( - ) yra 20-20,5o šilumos, o tai tik patvirtina namo pirmininkės D. B. paaiškinimą, kuri teigia, kad prieš tris metus buvo renovuotas šilumos punktas ir kompiuterio pagalba šilumos punkte yra nustatytas 20 laipsnių šilumos ir tik dėl šaltesnių oro sąlygų butuose būna šalčiau ar vėsiau, todėl teigti, kad pareiškėjas yra piktybiškai šaldomas negalima, o kitų faktų ar naujų įrodymų, leidžiančių paneigti nustatytas aplinkybes, tyrimo medžiagoje nėra. Teismas taip pat atkreipia dėmesį, jog iš byloje pateiktų duomenų negalima teigti, jog pareiškėjo sveikatos sutrikimus ir buitinės technikos gedimus įtakojo netinkama patalpų šildymo kokybė. Įvertinus minėtų duomenų visumą, apeliacinės instancijos teismas pritaria tiek prokurorės, tiek ikiteisminio tyrimo teisėjos išsamiai pagrįstai išvadai, kad šiuo atveju nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, o tarp pareiškėjo ir atsakingų asmenų kilęs civilinio pobūdžio ginčas spręstinas civilinio proceso tvarka.
 11. Pagal BPK 64 straipsnį, skundai dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro veiksmų ir nutarimų gali būti paduodami, kol vyksta ikiteisminis tyrimas, o ikiteisminio tyrimo teisėjui nagrinėjant skundą, gali būti rengiamas posėdis, tačiau ši įstatymo nuostata teismui suteikia diskrecijos teisę ir nesąlygoja teismo sprendimo dėl posėdžio nerengimo pripažinimo neteisėtu ar nepagrįstu.

312.Aukštesnės instancijos teismas turėtų atsakyti į visus apeliaciniame skunde dėstomus teisinius argumentus, bet neprivalo išsamiai atsakyti į kiekvieną apelianto reiškiamą abejonę dėl byloje surinktų duomenų ar jų vertinimo, jei apelianto dėstomų abejonių aptarimas aukštesnės instancijos teismo sprendime negali turėti jokios reikšmės apeliacinės instancijos teismo daromoms išvadoms (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-180/2014, 2K-308/2014). Todėl kitų pareiškėjo V. J. nurodytų aplinkybių, apie tai, kad nebuvo atlikti tam tikri procesiniai veiksmai pagal BK 179 straipsnio 1 dalį, aukštesnės instancijos teismas nedetalizuoja, nes ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja prokuroras, t.y. ikiteisminio tyrimo subjektas turi teisę spręsti kokius ikiteisminio tyrimo veiksmus reikia atlikti.

413. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, skundą nagrinėjantis aukštesnės instancijos teismas konstatuoja, jog šiuo atveju prokurorė motyvuotai atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal pareiškėjo pareiškimą, o ikiteisminio tyrimo teisėja priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį, atmetusi pareiškėjo skundą, kadangi šiuo atveju visiškai pagrįstai konstatuota, kad nebuvo padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 187 straipsnyje, BK 135 straipsnyje, BK 300 straipsnyje ir BK 16 straipsnyje, todėl naikinti skundžiamą ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartį nėra teisinio pagrindo.

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 442 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

6Pareiškėjo V. J. skundą atmesti ir palikti galioti Panevėžio miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2017 m. birželio 12 d. nutartį.

7Nutartis neskundžiama.

Ryšiai