Byla 2S-2121-275/2014
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal M. R. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdomojoje byloje Nr. 0015/14/12911-2

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens AB DNB banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal M. R. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdomojoje byloje Nr. 0015/14/12911-2.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0015/14/12911-2 bei iškeldinimo veiksmus iki tol, kol bus išnagrinėtas skolininko M. R. skundas dėl antstolės V. M. veiksmų. Paaiškino, jog bute, iš kurio jis yra iškeldinamas, gyvena ir pareiškėjo nepilnametė dukra, tačiau dėl jos iškeldinimo nėra priimtas teismo sprendimas, todėl ieškovas, norėdamas iškeldinti atsakovą iš buto, turėtų reikšti naują ieškinį, įtraukdamas į jį ir atsakovo nepilnametį vaiką.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 8 d. nutartimi prašymą tenkino. Sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0015/14/12911-2, kol bus išnagrinėtas skolininko M. R. skundas dėl antstolės V. M. veiksmų. Sprendė, kad šiuo atveju vykdymo veiksmai sustabdytini tam, jog būtų išspręsta situacija dėl pareiškėjo nepilnametės dukters iškeldinimo. Teismo vertinimu, laikinosios apsaugos priemonės, kuri apimtų įpareigojimą antstoliui sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0015/14/12911-2, iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolės V. M. veiksmų, taikymas minimu atveju buvo pagrįstas ir tikslingas bei atitinkantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AB DNB bankas prašo panaikinti 2014-07-08 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Vien tai, kad vykdomajame rašte klaidingai nurodyta jo data, savaime nedaro negaliojančiu vykdomojo rašto. Pareiškėjo skundas yra nepagrįstas, nes teismas įsiteisėjusio sprendimo vykdymą gali sustabdyti tik išimtiniais atvejais. Sprendimo vykdymo sustabdymas reiškia, kad ribojamos banko, kaip savininko, teisės laisvai disponuoti nuosavybės teise priklausančiu turtu. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas neproporcingai pažeistų banko interesus. Be to, klausimas, kodėl pareiškėjo mažametis vaikas nebuvo įtrauktas į bylą jau buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2014-02-19 nutartyje.

102. Nepilnamečio vaiko gyvenimu bute manipuliuojama kaip aplinkybe, neva tai sudarančia kliūtį iškeldinti pareiškėją, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas įsiteisėjo. Pareiškėjas vilkina teismo sprendimo vykdymą.

11Pareiškėjas M. R. prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, kad būtent apelianto nesugebėjimas tinkamai suformuluoti pareikšto ieškinio dalyko privedė prie teisiškai nesureguliuotos situacijos. Mažamečių vaikų teises į buto neliečiamybę garantuoja tiek tarptautinis, tiek Lietuvos Respublikos teisinis reguliavimas. Apeliantas nepaneigė aplinkybės, kad vykdomasis raštas išduotas iki nutarties įsiteisėjimo, todėl negalioja.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Skundas tenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320, 338 straipsniai).

15Pareiškėjas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0015/14/12911-2 bei iškeldinimo veiksmus iki tol, kol bus išnagrinėtas skolininko M. R. skundas dėl antstolės V. M. veiksmų.

16LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 7 p. nustato, kad vaiko teises pirmiausiai privalo užtikrinti tėvai ir kiti teisėti vaiko atstovai. Vaiko interesų prioritetinės gynybos principas negali būti suabsoliutinamas ir vaiko teisę į būstą bei jo vystymuisi būtinas gyvenimo sąlygas visų pirma privalo užtikrinti vaiko tėvai. Vaiko teisių prioritetinės apsaugos principas, įtvirtintas JTO Vaiko teisių apsaugos konvencijos 3 straipsnyje, yra lygiavertis privačios nuosavybės neliečiamybės ir savininko teisių gynimo principams. LR nacionalinė teisė, numatanti vaiko teisių apsaugą, neįpareigoja bet kurio gyvenamosios patalpos savininko, kurio patalpoje gyvena vaikas, apriboti savo nuosavybės teises.

17Iš teismų informacinės sistemos Liteko nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje pagal ieškovo AB DNB banko ieškinį atsakovui M. R. dėl iškeldinimo (civilinės bylos Nr. 2-2448-596/2013) 2013 m. sausio 3 d. priėmė sprendimą, kuriuo patenkino ieškovo ieškinį ir iškeldino atsakovą M. R. su visu jam priklausančiu turtu iš ieškovui AB DNB bankui priklausančio buto su terasa, esančio adresu ( - ). Vilniaus apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovo apeliacinį skundą, 2014 m. vasario 19 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Iš Vilniaus apygardos teismo nutarties matyti, kad atsakovas apeliacinį skundą, be kitų argumentų, grindė ir aplinkybe, kad ieškovas nepagrįstai į bylos dalyvius neįtraukė jo mažamečio vaiko, tačiau teismas su tokiu apelianto argumentu nesutiko ir sprendė, kad apelianto vaikui bylos nagrinėjimo metu buvo vos metai laiko, tuo tarpu savo veiksmą susijusį su gyvenamojo būsto teisėmis įgyja nuo 14 metų, todėl jo įtraukti į bylą byloje dalyvaujančiu asmeniu nei ieškovui, nei teismui pareigos nebuvo, nes iki sueis nurodytas amžius vaikų interesus pilnai atstovauja jų įstatyminiai atstovai.

18Pareiškėjas skundą dėl 2014-07-03 antstolės V. M. patvarkymo grindžia būtent aplinkybe, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl iškeldinimo nepasisakė dėl nepilnamečio vaiko iškeldinimo. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjas tikėtinai nepagrindė pateikto skundo dėl antstolio veiksmų, t. y. preliminarus skundo pagrįstumo įvertinimas nesudaro pagrindo manyti, jog antstolio atsisakymas sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0015/14/12911-2 yra neteisėtas. Be to, skolininkas siekia, kad būtų sustabdyti iškeldinimo veiksmai byloje, kuri vykdoma pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą, nurodydamas sustabdymo laikotarpį – iki bus priimtas sprendimas dėl skolininko nepilnamečio vaiko D. R. iškeldinimo. Skolininkas M. R. nepateikė duomenų, kad būtų nagrinėjamas klausimas dėl jo nepilnamečio vaiko. Pareikštu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkas siekia, kad tuo būtų išspręstas ir jo skundas dėl antstolio veiksmų, t.y. pripažinta, kad 2014-07-03 antstolės V. M. patvarkymas, kuriuo antstolė atsisakė sustabdyti vykdymo veiksmus - iškeldinimą atsakovo iš buto, yra neteisėtas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu negali būti byla išsprendžiama iš esmės, iš pareikšto prašymo matyti, kad skolininko prašymai yra analogiški. Skolininkas teigia, kad kitoje, analogiškoje civilinėje byloje Nr. 2-21667-534/2014 buvo tenkintas skolininko G. R. prašymas ir vykdymo veiksmai sustabdyti, tačiau nenurodė, jog Vilniaus apygardos teismo 2014-07-21 nutartimi , priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1685-803/2014 apylinkės teismo 2014-05-15 nutartis buvo panaikinta ir klausimas dėl bylos proceso teisėtumo perduotas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

19Teismas nepagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones pagal skolininko skundą dėl antstolio veiksmo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 3 d. išnagrinėjo pareiškėjo M. R. skundą dėl antstolės V. M. 2014-07-03 patvarkymo Nr. 15 2014 07 02 12911/14-2, kuriuo atsisakė sustabdyti vykdomąją bylą ir skundą atmetė. Nutartis nėra įsiteisėjusi, tačiau teismų praktikoje laikoma, jog preliminariai vertinant ieškinio (šiuo atveju skundo) pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012). Aplinkybė, jog iki klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme yra iš esmės išspręsta byla pirmosios instancijos teisme ir skundas atmestas, net jeigu ši nutartis neįsiteisėjo, turi būti vertinama kaip preliminariai sudaranti pagrindą manyti, kad pagal skundą vykdomieji veiksmai negali būti stabdomi, o jeigu yra sustabdyti, žemesnės instancijos teismo nutartis turi būti panaikinta.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė,... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 8 d. nutartimi prašymą... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AB DNB bankas prašo panaikinti... 9. 1. Vien tai, kad vykdomajame rašte klaidingai nurodyta jo data, savaime nedaro... 10. 2. Nepilnamečio vaiko gyvenimu bute manipuliuojama kaip aplinkybe, neva tai... 11. Pareiškėjas M. R. prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Skundas tenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Pareiškėjas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 16. LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 7 p. nustato, kad vaiko... 17. Iš teismų informacinės sistemos Liteko nustatyta, kad Vilniaus miesto... 18. Pareiškėjas skundą dėl 2014-07-03 antstolės V. M. patvarkymo grindžia... 19. Teismas nepagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones pagal skolininko... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 8 d. nutartį panaikinti ir...