Byla e2S-1698-658/2017

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. G. atskirąjį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-405-962/2016 pagal ieškovo E. G. patikslintą ieškinį atsakovui A. R., tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Lietuvos ryto“ televizija, uždarajai akcinei bendrovei „Lietuvos rytas“, uždarajai akcinei bendrovei „Lrytas“, uždarajai akcinei bendrovei „Interbanga“ dėl asmens garbės ir orumo gynimo, neturtinės žalos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ginčo esmė

5

  1. Ginčas kilęs dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo.
  2. Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 21 d. sprendimu panaikino Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – ieškovo E. G. ieškinį atmesti. Teismas atsakovui A. R. iš ieškovo E. G. priteisė 3 586 Eur bylinėjimosi išlaidų.
  3. Ieškovas E. G. kreipėsi į Prienų rajono apylinkės teismą prašydamas nustatyti Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2A-672-260/2017 iš E. G. atsakovui A. R. priteistos sumos mokėjimo grafiką, nustatant priteistos sumos mokėjimą dalimis, kas mėnesį mokant atsakovui A. R. po 30 Eur.
  4. Atsakovas A. R. su ieškovo prašymu nesutiko, nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių jo finansinę padėtį. Toks ieškovo prašymas akivaizdžiai pažeidžia atsakovo interesus, nes tokiu atveju teismo sprendimas bus vykdomas 10 metų.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
  1. Prienų rajono apylinkės teismas 2017 m. gegužės 9 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies, išdėstė Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 21 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2A-672-260/2017 iš ieškovo E. G. atsakovo A. R. naudai priteistų 3 586 Eur bylinėjimosi išlaidų mokėjimą 12 mėnesių terminui. Teismas įpareigojo ieškovą po nutarties įsiteisėjimo dienos, 11 mėnesių iki kiekvieno mėnesio paskutinės kalendorinės dienos, mokėti A. R. po 300 Eur priteistos sumos, paskutinį – dvyliktąjį mėnesį sumokant likusią skolos dalį, mokėjimus pradedant nutarties įsiteisėjimo mėnesį.
  2. Teismas nurodė, kad ieškovas dirba, jo pajamas sudaro apie 480 Eur mėnesinis darbo užmokestis, registruoto nekilnojamojo turto neturi, turi įsiskolinimų, dėl ko yra užvestos ir vykdomos vykdomosios bylos. Įvertinus tai, teismas sprendė, kad ieškovui 3 586 Eur bylinėjimosi išlaidų sumokėti iš karto yra sudėtinga. Tuo tarpu atsakovas yra verslininkas, dirba dvejose darbovietėse, jo gaunamas darbo užmokestis yra apie 940 Eur, turi nekilnojamojo turto. Atsižvelgiant į skolininko ir į išieškotojo interesus, jų turtinę padėtį bei aplinkybę, jog Kauno apygardos teismo sprendimu priteista bylinėjimosi išlaidų suma laikytina didele ieškovui, kaip fiziniam asmeniui sumokėti iš karto ir byloje nesant duomenų, kurie liudytų sunkią atsakovo A. R. turtinę padėtį, ieškovo prašymas tenkintas iš dalies.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai
  1. Atskiruoju skundu pareiškėjas E. G. prašo pakeisti Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, išdėstyti teismo sprendimo vykdymą 36 mėnesių laikotarpiui.
  2. Skunde nurodo, kad teismas netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, t. y. ieškovo ir atsakovo turtinę padėtį, nesivadovavo suformuota teismine praktika tokio pobūdžio bylose, todėl nepagrįstai sprendė, kad ieškovas bus pajėgus atsakovui sumokėti po 300 Eur kas mėnesį.
  3. Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepareikštas.

6Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
  1. Apeliacijos objektą byloje sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria prašymas išdėstyti teismo sprendimo vykdymą patenkintas iš dalies, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Taip pat patikrinama dėl absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų buvimo, kurių nenustatęs apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl atskirajame skunde išdėstytų argumentų (CPK 320, 338 str.).
  2. Atsakovas savo atskirąjį skundą grindžia iš esmės procesinės teisės normų pažeidimu nurodydamas, kad teismas netinkamai vertino byloje esančius rašytinius įrodymus ir nesivadovavo teismine praktika panašaus pobūdžio bylose (CPK 185 str.).
  3. Prieš vertinant skundo argumentų pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas išsprendžia ieškovo kartu su atskiruoju skundu pateiktų naujų įrodymų, kurie nebuvo pateikti ir vertinami bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, priėmimo klausimą. Ieškovas kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus – antstolių duomenis apie vykdomus išieškojimus ir VSDFV duomenis apie atliktas išskaitas ir prašo šiuos įrodymus prijungti prie bylos. Apeliantas nurodo, kad įrodymai buvo gauti po klausimo išnagrinėjimo ir jie patvirtina sunkią ieškovo turtinę padėtį. Atsižvelgiant į tai, kad naujai pateikti įrodymai susiję su atskirojo skundo teiginiais, jie ieškovo prašymu nebuvo išreikalauti pirmosios instancijos teisme, yra gauti po skundžiamos teismo nutarties priėmimo, apeliacinės instancijos teismas juos priima (CPK 314 str., 306 str. 3 d., 338 str).
  4. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas prašė išdėstyti Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 21 d. sprendimo, kuriuo iš ieškovo atsakovui buvo priteistos 3 586 Eur bylinėjimosi išlaidos, įvykdymą atsižvelgiant į sunkią jo materialinę padėtį. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į abiejų šalių interesus, prašymą tenkino iš dalies. Apelianto nuomone, jis nepajėgus sumokėti priteistos sumos per 12 mėnesių ir tai pažeidžia jo interesus. Su tokiais argumentais apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka.
  5. Civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtina nuostata, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, yra aktualūs šalių lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai. Jų taikymas reikalauja atsižvelgti ne tik į skolininko (atsakovo), bet ir į išieškotojo (ieškovo) interesus. Jeigu dėl tam tikros sumos priteisimo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kreditoriaus teisėti lūkesčiai siejami su teismo sprendimo privalomumu, kuris reiškia, kad įsiteisėję teismo sprendimai turi būti vykdomi įstatymų nustatyta tvarka (CPK 18 str.).
  6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Teismas taip pat turi nustatyti, ar išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui, bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimo privalomumo principas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartis Nr. 3K-3-495/2004; 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis Nr. 3K-3-594/2006; ir kt.). Vadinasi, tokio klausimo sprendimas yra grindžiamas ginčo šalių interesų derinimo taisykle. Sprendimo vykdymo išdėstymas ar atidėjimas grindžiamas atsakovo interesų apsauga ir reglamentuotas dispozityviai, paliekant teismui diskrecijos teisę kiekvienu atveju individualiai vertinti atidėjimo ar išdėstymo būtinumą.
  7. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas dirba, jo pajamas sudaro apie 480 Eur mėnesinis darbo užmokestis, registruoto nekilnojamojo turto neturi, jo atžvilgiu vykdomi išieškojimai, kurių likutis skundo padavimo dienai sudaro apie 1 600 Eur, VSDFV pažymos patvirtina apie vykdomus išskaitymus iš gaunamų socialinio draudimo išmokų M. ir G. G. atitinkamai po 80,90 Eur ir 50 Eur kas mėnesį. Todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatyta išvada, jog pateikti duomenys pagrindžia tai, jog ieškovo finansinė padėtis yra pakankamai sunki ir 3 586 Eur bylinėjimosi išlaidų jam sumokėti iš karto yra sudėtinga. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas taip pat įvertino ir atsakovo turtinę padėtį nurodydamas, kad atsakovas yra verslininkas, jam priklauso pramogų ir konferencijų centras „pas Radvilą“, atsakovas dirba dvejose darbovietėse, jo gaunamas darbo užmokestis yra apie 940 Eur, turi nekilnojamojo turto, todėl sprendė, kad iš ieškovo priteistos bylinėjimosi išlaidų sumos mokėjimas gali būti išdėstytinas.
  8. Kaip jau nurodyta, proceso teisės normos įpareigoja derinti abiejų šalių interesų pusiausvyrą, o ginčo atveju įvertinus tai, kad atsakovui yra priteistos byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos, taip pat įvertinus abiejų šalių turtinę padėtį (atsakovo turtinė padėtis yra žymiai geresnė), naujai pateiktus rašytinius įrodymus apie ieškovo turimus įsipareigojimus, spręstina, kad teismo sprendimo vykdymo išdėstymas ilgesniam terminui nei nusprendė pirmosios instancijos teismas, labiau užtikrintų šalių interesų pusiausvyrą ir atitiktų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus (CK 1.5 str.). Tačiau apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad ieškovo prašymas negali būti tenkinamas visiškai (t. y. išdėstant teismo sprendimo vykdymą 36 mėnesių laikotarpiui), nes vadovaujantis suformuota teismine praktika sunki skolininko turtinė padėtis yra tik viena iš reikšmingų aplinkybių sprendžiant sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, tačiau ji pati savaime nėra pakankamas pagrindas išdėstyti sprendimo vykdymą. Sprendimo vykdymo išdėstymo ir (ar) atidėjimo institutas negali būti taikomas kaip bet kokių sunkumų skolininko veikloje, vykdant teismo sprendimą, išvengimo instrumentas, nes bet kuris teisminis ginčo nagrinėjimas ir teismo sprendimo vykdymas susijęs su tam tikrais neigiamais padariniais (dažniausiai finansiniais) skolininkui, pralaimėjusiam bylą, atsiradimu ir skolininkas negali tikėtis jam patogiausių sprendimo vykdymo sąlygų sudarymo jau ir taip nukentėjusio nuo skolininko veiksmų ir (ar) neveikimo kreditoriaus sąskaita. Priešingas šio instituto aiškinimas ir taikymas reikštų ne tik teisėtų kreditoriaus ir išieškotojo interesų pažeidimą, bet ir teisingumo vykdymo esmės iškreipimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-733-823/2016).
  9. Byloje iš esamų duomenų apie ieškovo įsipareigojimus, gaunamą darbo užmokestį nustačius, kad jis nebūtų pajėgus mokėti nei visos teismo sprendimu priteistos sumos 3 586 Eur, nei po 300 Eur kas mėnesį nustatytos sumos dalies, teisinga ir išlaikančia kreditoriaus ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą laikytina priteistos 3 586 Eur sumos vykdymo išdėstymas 24 mėnesių laikotarpiui. Tokiu būdu, apeliacinės instancijos vertinimu, bus labiau užtikrintas realus teismo sprendimo vykdymas. Pažymėtina, kad priešingu atveju vyktų priverstinis skolos išieškojimas, kuris pagal CPK nuostatas tikėtinai užtruktų daug ilgiau dėl įstatyme nustatytų privalomų priverstinio vykdymo procedūrų terminų, ir šis procesas sukeltų didesnius neigiamus padarinius abiems šalims.
  10. Nurodytų argumentų pagrindu atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutartis keistina nurodant, kad ieškovo prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo tenkintinas iš dalies, išdėstant 2017 m. kovo 21 d. teismo sprendimu priteistų bylinėjimosi išlaidų mokėjimą 24 mėnesių laikotarpiui 23 mėnesius mokant po 150 Eur per mėnesį, o paskutinį mėnesį mokant 136 Eur (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

7Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

8atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

9Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutartį pakeisti ir nutarties rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

10„Ieškovo E. G., a.k. ( - ) prašymą tenkinti iš dalies.

11Kauno apygardos teismo 2017-03-21 sprendimu, civilinės bylos Nr. e2A-672-260/2017, iš ieškovo E. G., a. k. ( - ) atsakovo A. R., a. k. ( - ) naudai priteistų 3 586,00 Eur (trijų tūkstančių penkių šimtų aštuoniasdešimt šešių eurų) bylinėjimosi išlaidų mokėjimą išdėstyti 24 (dvidešimt keturių) mėnesių terminui.

12Įpareigoti ieškovą E. G., a. k. ( - ) po šios nutarties įsiteisėjimo dienos, 23 (dvidešimt tris) mėnesius iki kiekvieno mėnesio paskutinės kalendorinės dienos, mokėti A. R., a. k. ( - ) po 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) priteistos sumos, paskutinį – dvidešimt ketvirtąjį mėnesį sumokant likusią skolos dalį - 136 Eur (vieną šimtą trisdešimt šešis eurus), mokėjimus pradedant nutarties įsiteisėjimo mėnesį.“

13Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai