Byla 2YT-10229-769/2016
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys Šilutės kredito unija, AB DNB bankas, „Swedbank“, AB, antstolis Jonas Petrikas

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos J. M. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys Šilutės kredito unija, AB DNB bankas, „Swedbank“, AB, antstolis Jonas Petrikas,

Nustatė

2pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio Jono Petriko veiksmų, kuriuo prašo panaikinti antstolio 2016-05-17 patvarkymą dėl informacijos pateikimo Nr. ( - ), leisti be apribojimų naudotis banko kortele, skolininkės likusiu darbo užmokesčiu po antstolio patvarkymuose nurodytų darbo užmokesčio dalių išskaitymo skolininkės darbovietėse. Nurodė, kad 2016-05-17 patvarkymą antstolis priėmė atsakydamas į skolininkės prašymą panaikinti draudimą disponuoti savo uždirbtomis lėšomis; teigė, kad antstolio patvarkyme nurodytos aplinkybės neatitinka faktinės padėties, kadangi antstolis yra priėmęs patvarkymus dėl skolos išieškojimo, vykdymui jie pateikti skolininkės darbovietėms, pagal antstolio patvarkymus, kas mėnesį daromos išskaitos į antstolio depozitinę sąskaitą, todėl likusiomis pajamomis skolininkei turėtų būti leidžiama naudotis be apribojimų, tačiau antstolis areštavo skolininkės banko sąskaitas, esančias Swedbank, AB ir AB DNB bankuose, šie apribojimai yra neteisėti; nors antstolis yra nurodęs sumą, kuria pareiškėja kas mėnesį gali naudotis, tačiau negali naudotis banko kortele, dėl pinigų išgryninimo turi vykti į banką, papildomai turi mokėti už bankines operacijas.

3Antstolis Jonas Petrikas su pareiškėjos skundu nesutiko ir perdavė jį nagrinėti teismui. Nurodė, kad vykdomojoje byloje iš skolininkės išieškomos vykdymo išlaidos, liko išieškoti 1362,39 Eur vykdymo išlaidų; pareiškėja gera valia vykdymo išlaidų nesumokėjo, todėl vykdomas priverstinis jų išieškojimas; antstolis turi teisę iš karto taikyti kelias priverstinio vykdymo priemones; areštavęs skolininkės banko sąskaitas antstolis leido jai naudotis 350 Eur suma per mėnesį, todėl nėra teisinio pagrindo naikinti nurodymą privertinai nurašyti pinigines lėšas. 2016-05-17 patvarkymas yra informacinio pobūdžio, nesukelia skolininkei jokių teisinių pasekmių, todėl nėra pagrindo jo naikinti.

4Suinteresuoti asmenys atsiliepimų byloje neteikė.

5Skundas tenkintinas.

6Vykdymo procesas yra detaliai reglamentuotas įstatymo, šiuo procesu yra ribojamos asmenų teisės, taikant valstybinę prievartą, todėl antstolis teisėtai gali atlikti veiksmus, numatytus įstatymo, laikydamasis tų veiksmų atlikimo tvarkos. Nustatyta, kad antstolio žinioje yra vykdomoji byla Nr. ( - ), pradėta pagal 2013-02-25 Šilutės rajono 1-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 1313 dėl 170740,84 Lt skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš J. M., a.k. ( - ) išieškotojos Šilutės kredito unijos naudai. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad išieškomos antstolio vykdymo išlaidos; 2013-10-03 antstolio kontoroje gautas išieškotojo pranešimas, kad J. M. su Šilutės kredito unija visiškai atsiskaitė (v.b.l. 120, 122), apskaičiavęs byloje patirtas vykdymo išlaidas antstolis (v.b.l. 124-125) 2013-10-04 areštavo skolininkės banko sąskaitas, esančias Swedbank, AB (v.b.l. 126), taip pat areštavo skolininkės turtą (146/1600 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) ir pranešė apie tai skolininkei (v.b.l. 130-131, 132 ); 2014-03-21 priimtu patvarkymu įpareigojo Swedbank, AB leisti skolininkei naudotis ir išsiimti iš jos asmeninės sąskaitos Nr. ( - ) pinigines lėšas, gaunamas iš VSDFV, kaip VSDFV išmoką bei leisti skolininkei naudotis ir išsiimti iš jos asmeninės sąskaitos pinigines lėšas, kurias grąžina antstolis (v.b.l. 147-148); 2014-03-24 mokėjimo nurodymu Nr.1355 antstolis grąžino skolininkei 414,86 Lt, 2014-03-21 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkyme nurodė, kad likusi neišieškotų vykdymo išlaidų suma 6206,26 Lt (atitinka 1797,46 Eur ) (v.b.l. 153, 152). 2015-11-05 atlikęs užklausą VSDFV, antstolis nustatė, kad J. M. dirba ( - ) pagrindinėje mokykloje ir 2015-12-01 priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo, kuriuo pareikalavo iš skolininkės darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaityti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios LR Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios MMA, išskaičiuotas sumas pervesti į antstolio Jono Petriko depozitinę sąskaitą (v.b.l. 165, 166); taip pat 2015-12-01 antstolis Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai išsiuntė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas, iš kurio matyti, kad areštuotos keturios J. M. banko sąskaitos, nurodyta priverstinai nurašomų lėšų suma 1797,46 Eur, nurodymas galioja iki visiško jo įvykdymo (v.b.l. 168-173). Iš LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų nustatyta, kad J. M. ( - )pagrindinėje mokykloje 2015 m. 09 mėn. draudžiamąsias pajamas sudarė 273,80 Eur, 2015 m. 10 mėn. – 273,80 Eur, 2015m. 11 mėn. – 667,32 Eur, (v.b.l. 176). 2015-12-21 skolininkės darbovietė informavo, kad darbo užmokestis J. M. pervedamas į sąskaitą Nr. ( - ), esančią DNB banke (v.b.l. 177), 2015-12-21 nurodymu piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai antstolis išsiuntė nurodymą, priverstinai nurašyti pinigines lėšas (keičiantį 2015-12-01 nurodymą), kuriuo be areštuotų sąskaitų, areštuota darbdavio nurodyta sąskaita DNB banke (v.b.l. 178-179). Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad 2015-12-30 į antstolio sąskaitą išskaityta 70,79 Eur, 2016-03-01 – 30,63 Eur, 2016-03-29 – 38,07 Eur, 2016-04-29 – 38,07 Eur, (v.b.l. 183-193). 2016-05-02 antstolis nustatė, kad J. M. nuo 2016-04-01 dirba ( - ) (v.b.l. 194) ir 2016-05-02 priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš čia gaunamo skolininkės darbo užmokesčio, nurodė, kad išieškotina suma 1572,92 Eur, pareikalavo iš skolininkės darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaityti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios LR Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą, ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios MMA, išskaičiuotas sumas pervesti į antstolio Jono Petriko depozitinę sąskaitą (v.b.l. 195). Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad antstolio patvarkymas vykdomas, 2016-05-06 iš ( - ) antstoliui pervesta 101,38 Eur, (v.b.l. 202); 2016-05-30 iš pagrindinės skolininkės darbovietės antstoliui pervesta 42,18 Eur, 2016-06-08 – iš ( - ) pervesta 66,97 Eur, 2016-06-08 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkyme antstolis nurodė, kad liko išieškoti 1362,39 Eur vykdymo išlaidų (v.b.l. 216-219). 2016-05-05 ( - ) pažyma patvirtino, kad J. M. centre dirba antraeilėse ( - ) pareigose.

7Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008; 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2010; 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2012; kt.). Pirmiau nurodytos nuostatos ir jų išaiškinimai kasacinio teismo praktikoje leidžia daryti išvadą, kad antstolio pareiga siekti kuo greitesnio ir realaus sprendimo įvykdymo turi būti atliekama nepažeidžiant įstatymo reikalavimų ir vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų.

8Pateiktu skundu pareiškėja nesutinka su 2016-05-17 patvarkymu dėl informacijos pateikimo, prašo jį panaikinti, kaip neteisėtą, nurodydama, kad priimtu patvarkymu antstolis nepateikė atsakymo į jos 2016-05-11 prašymą – pretenziją. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016-05-11 skolininkė pateikė antstoliui prašymą – pretenziją, kuria prašė ne tik atsakyti į joje suformuluotus klausimus, bet ir panaikinti draudimą disponuoti uždirbtomis piniginėmis lėšomis. Įvertinus 2016-05-11 prašyme – pretenzijoje, taip pat pateiktame skunde pareiškėjos išdėstytas aplinkybes ir nurodytus argumentus matyti, jog pareiškėja antstolio prašė panaikinti jos banko sąskaitoms taikomą areštą. Dėl šio prašymo priimdamas 2016-05-17 patvarkymą antstolis iš esmės nepasisakė. CPK 613 straipsnyje nustatyta, kad vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu. Patvarkyme antstolis turi nurodyti patvarkymo surašymo datą, savo vardą ir pavardę, vykdomosios bylos numerį, bylos šalis, sprendžiamo klausimo esmę, motyvus, kodėl priimamas vienoks ar kitoks sprendimas. Patvarkymo rezoliucinėje dalyje nurodomas priimtas sprendimas ir patvarkymo apskundimo tvarka. Patvarkymą antstolis pasirašo ir patvirtina antstolio antspaudu. Reikiamais atvejais patvarkyme nurodomi ir kiti duomenys (CPK 613 str. 2 d.). Skundžiamu patvarkymu „Dėl informacijos suteikimo“ antstolis jokių procesinio pobūdžio sprendimų nepriėmė,- 2016-05-17 patvarkymas yra informacinio pobūdžio, nenustatyta, kad juo buvo pažeistos imperatyvios vykdymo procesą reglamentuojančios teisės normos, todėl teisinio pagrindo naikinti 2016-05-17 patvarkymą dėl informacijos suteikimo nėra.

9Nustatyta, kad šiuo metu vykdomojoje byloje išieškomos tik antstolio vykdymo išlaidos, antstolis nurodė, kad likusi išieškotina vykdymo išlaidų suma - 1362,39 Eur; skolininkė dirba ( - ) ir antraeilėse pareigose ( - ) (v.b.l. 194). 2015-12-01 ir 2016-05-02 antstolis yra priėmęs patvarkymus dėl skolos išieškojimo, kuriais pareikalavo iš skolininkės darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaityti lėšas ir jas pervesti į antstolio Jono Petriko depozitinę sąskaitą (v.b.l. 165, 166). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad patvarkymai yra vykdomi ir kas mėnesį patvarkymuose nustatyta tvarka (pagal nurodytą išieškotiną darbo užmokesčio dalį procentais) atliekami pavedimai į antstolio depozitinę sąskaitą. Pareiškėja nurodė, kad dėl taikomų apribojimų jos banko sąskaitoms patiria neproporcingai didelių nepatogumų – negali atsiskaityti savo banko kortele, bankomate išsiimti grynųjų pinigų, todėl kas mėnesį turi prašyti darbdavio leidimo darbo metu išvykti kelioms valandoms į banką, kaskart nuvykus į banką išsigryninti antstolio leidžiamą sumą (350 Eur) turi mokėti už banko paslaugas.

10CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus, antstolio atliekami veiksmai ir taikomos priverstinio išieškojimo priemonės turi būti proporcingos siekiamam tikslui. Skolininkė su išieškotoju yra atsiskaičiusi, šiuo metu vykdomas vykdymo išlaidų išieškojimas antstoliui, išieškojimas nukreiptas į skolininkės darbo užmokestį, skolininkė dirba švietimo įstaigoje, taip pat antraeilėse pareigose jaunimo centre. Atsižvelgus į byloje nustatytas faktines aplinkybes bei vadovaujantis protingumo ir proporcingumo principais, nenustačius, jog skolininkė trukdytų vykdymo procesui, vengtų išieškojimo, įvertinus, jog antstolio taikomas skolininkės banko sąskaitų areštas yra neproporcingas (taikomo arešto mastas didesnis (1797,46 Eur) nei likusi išieškoti suma (1362,39 Eur)), darytina išvada, kad sąskaitų areštas pažeidžia skolininkės teises naudotis darbo užmokesčiu, sukelia jai papildomų materialinių bei laiko sąnaudų. Vykdymo proceso tikslai sėkmingai gali būti pasiekiami netaikant J. M. banko sąskaitų arešto, todėl yra pagrindas pareiškėjos prašymą tenkinti, - įpareigoti antstolį panaikinti J. M. banko sąskaitų areštą, kad pareiškėja be apribojimų galėtų naudotis darbo užmokesčiu, likusiu išskaičius antstolio patvarkymuose nurodyto dydžio išskaitas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

12pareiškėjos J. M. skundą tenkinti, įpareigoti antstolį panaikinti J. M. sąskaitoms taikomą areštą.

13Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. ( - ) grąžinti antstoliui Jonui Petrikui.

14Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai