Byla B2-2053-657/2014
Dėl ginčijamos V. M. finansinio reikalavimo dalies tvirtinimo G. P. individualios įmonės bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2sekretoriaujant Rasai Juronienei, Violetai Grigaravičienei,

3dalyvaujant bankrutuojančios G. P. individualios įmonės bankroto administratoriaus UAB „Bankroto bankas“ atstovei advokato padėjėjai Indrei Rimkienei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administratoriaus prieštaravimus dėl ginčijamos V. M. finansinio reikalavimo dalies tvirtinimo G. P. individualios įmonės bankroto byloje,

Nustatė

5V. M. G. P. individualiai įmonei pareiškė finansinius reikalavimus bendrai 68.300,15 Lt sumai, kurią sudaro: likusi negrąžinta dalis 2005-12-01 paskolos – 21.254,31 Lt bei 31.105,78 Lt palūkanų; negrąžinta 2008-02-26 paskola 9.226,10 Lt, 5.5595,63 Lt mokėjimo palūkanų ir 1118,33 Lt palūkanų už praleistą terminą atsiskaityti, bei finansinius reikalavimus įmonės savininkei G. P., kurių bendra suma – 50.473,00 Lt, susidedanti iš: negrąžintos 2007-04-21 paskolos 15.000,00 Lt sumai ir 9.225,00 Lt palūkanų, negrąžintos 2008-01-22 paskolos ir 9.248,00 Lt palūkanų (b.l. 10-13, 15-17). Šiuos reikalavimus V. M. grindžia skolos rašteliais.

6Kauno apygardos teisme gautas G. P. individualios įmonės administratoriaus UAB „Bankroto bankas“ prieštaravimas ir patikslintas prieštaravimas, kuriais prašoma netvirtinti V. M. G. P. individualiai įmonei ir jos savininkei G. P. pareikštų finansinių reikalavimų dalyje dėl 9.225,00 Lt, 9.248,00 Lt ir 31.105,78 Lt palūkanų sumų bei dėl 9.226,10 Lt skolos, 5.5595,63 Lt mokėjimo palūkanų ir 1.118,33 Lt palūkanų už praleistą terminą atsiskaityti (b.l. 8-9, 20). Nurodė, kad V. M. pareikšti finansiniai reikalavimai dėl 9.225,00 Lt, 9.248,00 Lt ir 31.105,78 Lt palūkanų yra nepagrįsti, kadangi jis reikalaujamas palūkanas grindžia Taigi, grąžinti atitinkamas skolas V. M. reikalavimas dėl 9.226,10 Lt skolos, 5.5595,63 Lt mokėjimo palūkanų ir 1118,33 Lt palūkanų už praleistą terminą atsiskaityti yra nepagrįstas, kadangi administratorius nustatė, kad reikalavimo teisė į minėtą sumą perleista kitam asmeniui.

7V. M. atsikirsdamas į pateiktus prieštaravimus nurodė, kad Reikalavimo perleidimo sutartis pagal sutarties priedą Nr. 1B galiojo tik 4 mėnesius, todėl jis šio reikalavimo nėra perleidęs UAB „Conlex“.

8Administratoriaus ginčijamų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (ĮBĮ 26 str. 5 d.). Kreditorius V. M. į teismo posėdį neatvyko. Procesiniai dokumentai šalims įteikti įstatymų nustatyta tvarka (CPK 123 str. 2 d.). Teisme gautas prašymas nagrinėti bylą nedalyvaujant, todėl administratoriaus atstovės prašymu, byla nagrinėjama iš esmės V. M. nedalyvaujant (CPK 246 str. 1 d., 2 d.).

9V. M. finansinius reikalavimus dėl palūkanų bei dėl 9.226,10 Lt skolos atsisakytina tvirtinti.

10Kauno apygardos teismo 2014-02-13 nutartimi individualiai įmonei iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Bankroto bankas“ (b.l. 3-5). 2014-05-19 nutartimi patvirtintas individualios įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas (b.l. 29-30). Šia nutartimi V. M. finansinis reikalavimas patvirtintas 53.254,31 Lt sumai. Administratoriui nesutinkant dėl likusios V. M. pareikšto finansinio reikalavimo dalies, klausimas paskirtas nagrinėti teismo posėdyje (ĮBĮ 26 str. 5 d.).

11Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštiems ieškinio reikalavimams ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas Įmonių bankroto įstatyme. Kreditoriaus pareikštas prašymas dėl reikalavimo patvirtinimo yra tapatus ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštam ieškinio reikalavimui dėl pinigų sumos priteisimo. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, o gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-661/2009, 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-712-1/2009, 2009 m. spalio 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1041/2009).

12Nustatyta, kad V. M. G. P. individualiai įmonei pareiškė finansinius reikalavimus bendrai 68.300,15 Lt sumai, kurią sudaro: likusi negrąžinta dalis iš 61.114,56 Lt (17.700 Eur) 2005-12-01 paskolos – 21.254,31 Lt bei 31.105,78 Lt palūkanų; negrąžinta 2008-02-26 paskola 9.226,10 Lt, 5.5595,63 Lt mokėjimo palūkanų ir 1118,33 Lt palūkanų už praleistą terminą atsiskaityti (b.l. 15-17), bei finansinius reikalavimus įmonės savininkei G. P., kurių bendra suma – 50.473,00 Lt, susidedanti iš: negrąžintos 2007-04-21 paskolos 15.000,00 Lt sumai ir 9.225,00 Lt palūkanų, negrąžintos 2008-01-22 paskolos 17.000,00 Lt sumai ir 9.248,00 Lt palūkanų (b.l. 10-13). Tačiau administratorius su V. M. reikalavimu dėl 9.225,00 Lt, 9.248,00 Lt ir 31.105,78 Lt palūkanų sumų bei dėl 9.226,10 Lt skolos ir su ja susijusių palūkanų tvirtinimu nesutinka, kadangi, administratoriaus nuomone, pateiktų dokumentų minėtų palūkanų reikalavimui pagrįsti nepakanka, palūkanos apskaičiuojamos klaidingai, o reikalavimo teisė į 9.226,10 Lt paskolą yra perleista kitam asmeniui.

13CPK 12 straipsnyje nustatyta, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Jis lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). CPK 177 straipsnyje nurodytos įrodinėjimo priemonės, kuriomis nustatomi faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. CK 6.1 straipsnyje nustatyta, kad prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą. Pagal CK 6.2 straipsnį prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Nagrinėjamoje byloje V. M. ir G. P. individualios įmonės bei jos savininkės prievoliniai teisiniai santykiai susiklostė skolos raštelių pagrindu.

14Teismas nustatė, kad 2007-04-21 V. M. paskolino G. P. 15.000,00 Lt (b.l. 14), 2008-01-22 – 17.000,00 Lt (b.l. 33), o G. P. individualiai įmonei V. M. 2005-12-01 suteikė 17.700,00 Eur paskolą ir 2008-02-26 – 9.226,10 Lt paskolą (b.l. 18-19).

15Dėl palūkanų 9.225,00 Lt, 9.248,00 Lt ir 31.105,78 Lt sumų tvirtinimo. CK 6.37. straipsnio 1 dalyje numatyta, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Teismas nustatė, kad nei viename iš byloje pateiktų skolos raštelių šalys palūkanų nenumatė (b.l. 14,18, 33). Sutiktina su administratoriaus nuomone, kad Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas palūkanoms šiuo atveju netaikytinas, kadangi šis įstatymas taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai.

16Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalies nuostatas paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, jeigu paskolos sumos grąžinimo terminas sutartyje nenustatytas arba paskola turi būti grąžinta pagal pareikalavimą, tai paskolos sumą paskolos gavėjas privalo grąžinti per trisdešimt dienų nuo tos dienos, kai paskolos davėjas pareiškė reikalavimą įvykdyti sutartį, jeigu sutartis nenustato ko kita. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2007-04-21 skolos raštelyje, kuriuo G. P. suteikta 15.000,00 Lt paskola nustatytas skolos grąžinimo terminas „pareikalavus per vieną mėnesį“ (b.l. 14); pagal 2005-12-01 skolos raštelį V. M. G. P. individualiai įmonei 17.700,00 Eur paskolą suteikė „iki pareikalavimo“ (b.l. 18). 2008-01-22 skolos raštelio pagrindu V. M. G. P. suteikė neterminuotą 17.000,00 Lt paskolą (b.l.33). Įrodymų, patvirtinančių, V. M. pareikštus reikalavimus grąžinti aukščiau nurodytas paskolas, byloje nėra pateikta, todėl nėra pagrindo skaičiuoti palūkanas už pradelstą šių skolų grąžinimo terminą (CK 6.873 str. 2 d.).

17Be to, V. M. finansinio reikalavimo nepagrįstumą patvirtina ir Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte įtvirtinta imperatyvi nuostata, jog, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Kauno apygardos teismo 2014-02-13 nutartis individualiai įmonei iškelti bankroto bylą įsiteisėjo 2014-02-25, todėl nuo šios datos vykdyti visas jos finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų mokėjimą, negalima (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.).

18Dėl 9.226,10 Lt skolos. 2008-02-26 skolos rašteliu G. P. individuali įmonė 9.226,10 Lt paskolą V. M. įsipareigojo grąžinti iki 2012-12-30 (b.l. 19). Teismas nustatė, kad V. M. 9.226,10 Lt skolą perleido naujajai kreditorei – AB G. P. individualios įmonės prievolė V. M. pagal 2008-02-26 skolos raštelį dėl 9.226,10 Lt skolos, šio finansinio reikalavimo pateikimo dienai buvo pasibaigusi, 9.226,10 Lt skolą ir su ja susijusias palūkanas šios sutarties pagrindu buvo perleista naujajai kreditorei AB

19Nustačius aukščiau nurodytas aplinkybes, V. M. pareikštus finansinius reikalavimus dalyje dėl 9.225,00 Lt, 9.248,00 Lt ir 31.105,78 Lt sumų palūkanų bei dėl negrąžintos 9.226,10 Lt skolos tvirtinti atsisakytina.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

21Netenkinti V. M. prašymo patvirtinti 9.225,00 Lt (devynių tūkstančių dviejų šimtų dvidešimt penkių litų), 9.248,00 Lt (devynių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt aštuonių litų) ir 31.105,78 Lt (trisdešimt vieno tūkstančio šimto penkių litų 78 ct) bei 9.226,10 Lt (devynių tūkstančių dviejų šimtų dvidešimt šešių litų 10 ct) finansinius reikalavimus G. P. individualios įmonės bankroto byloje.

22Nutarties kopiją išsiųsti administratoriui ir V. M..

23Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Juronienei, Violetai Grigaravičienei,... 3. dalyvaujant bankrutuojančios G. P. individualios įmonės bankroto... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. V. M. G. P. individualiai įmonei pareiškė finansinius reikalavimus bendrai... 6. Kauno apygardos teisme gautas G. P. individualios įmonės administratoriaus... 7. V. M. atsikirsdamas į pateiktus prieštaravimus nurodė, kad Reikalavimo... 8. Administratoriaus ginčijamų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimą... 9. V. M. finansinius reikalavimus dėl palūkanų bei dėl 9.226,10 Lt skolos... 10. Kauno apygardos teismo 2014-02-13 nutartimi individualiai įmonei iškelta... 11. Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo... 12. Nustatyta, kad V. M. G. P. individualiai įmonei pareiškė finansinius... 13. CPK 12 straipsnyje nustatyta, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos... 14. Teismas nustatė, kad 2007-04-21 V. M. paskolino G. P. 15.000,00 Lt (b.l. 14),... 15. Dėl palūkanų 9.225,00 Lt, 9.248,00 Lt ir 31.105,78 Lt sumų tvirtinimo. CK... 16. Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalies nuostatas paskolos gavėjas privalo... 17. Be to, V. M. finansinio reikalavimo nepagrįstumą patvirtina ir Įmonių... 18. Dėl 9.226,10 Lt skolos. 2008-02-26 skolos rašteliu G. P. individuali įmonė... 19. Nustačius aukščiau nurodytas aplinkybes, V. M. pareikštus finansinius... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu... 21. Netenkinti V. M. prašymo patvirtinti 9.225,00 Lt (devynių tūkstančių... 22. Nutarties kopiją išsiųsti administratoriui ir V. M..... 23. Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...