Byla 2A-2247-345/2014
Dėl netesybų priteisimo, nuostolių atlyginimo ir priėmimo perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Henricho Jaglinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jadvygos Mardosevič ir Vilijos Mikuckienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo (apelianto) UAB „Interneto svetainių dizainas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Panevėžio rajono savivaldybės ieškinį atsakovui UAB „Interneto svetainių dizainas“ dėl netesybų priteisimo, nuostolių atlyginimo ir priėmimo perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovas Panevėžio rajono savivaldybė kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti 2011-09-06 darbų perdavimo – priėmimo aktą prie sutarties Nr. 001/S1-432 negaliojančiu ir priteisti iš atsakovo UAB „Interneto svetainių dizainas“ 5517,60 Lt netesybų ir 24 732,40 Lt nuostolių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad ieškovas Panevėžio rajono savivaldybė ir atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Interneto svetainių dizainas“ 2011 m. liepos 4 d. sudarė „E-demokratijos paslaugų sistemos sukūrimas Panevėžio rajone“ informacinės sistemos projektavimo ir diegimo paslaugų sutartį Nr. S1-432, kuria atsakovas įsipareigojo per dešimt mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2012 m. balandžio 30 d. pagal techninės specifikacijos reikalavimus suprojektuoti bei įdiegti E-demokratijos paslaugų sistemą Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje ir apmokyti ieškovo darbuotojus dirbti su minėta sistema. Atsakovas UAB „Interneto svetainių dizainas“ 2012 m. kovo 9 d. pranešime nurodė, kad ieškovo parengta techninė specifikacija nėra išsami, todėl atsakovas privalo dalį darbų perdaryti pagal pakoreguotą techninę specifikaciją. Nuo šio momento atsakovas nevykdė sutartyje numatytų darbų. Ieškovas pareikalavo atsakovą vykdyti sutartį iki sutartyje numatyto termino 2012 m. balandžio 30 d. Atsakovas pareikalavo ieškovą pakeisti sutartį, numatant papildomus darbus ir papildomą apmokėjimą, o nesant galimybių – sutartį nutraukti. Ieškovas nesutiko su atsakovo reikalavimais ir nustatė papildomą terminą darbams užbaigti bei pareikalavo iki 2012 m. gegužės 11 d. pateikti atsakymą dėl tolimesnių įsipareigojimų vykdymo. Atsakovas ieškovui nurodė, kad nepakeitus sutarties ir nenumačius papildomų darbų, sutarties nevykdys. Ieškovas Panevėžio rajono savivaldybė pranešė atsakovui, kad nuo 2012 m. birželio 2 d. nutraukia su atsakovu sudarytą sutartį ir pareikalavo atsakovą grąžinti ieškovo atsakovui sumokėtus 30250,00 Lt bei sumokėti 5517,60 Lt baudą.

6Atsakovas prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad kompiuterio programos kūrimo ir kiti sutartyje numatyti darbai nebuvo atlikti dėl ieškovo kaltės, nes atsakovo kuriama kompiuterio programa turėjo būti suderinta su dokumentų valdymo sistemos programa, kurios sukūrimas nebuvo ieškovo ir atsakovo sudarytos sutarties dalykas. Šalims pasirašant sutartį, nebuvo žinomas DVS programos kūrėjas. DVS programos kūrėjas uždaroji akcinė bendrovė „Labbis“ netinkamai vykdė savo įsipareigojimus, dėl ko ir ieškovas savo įsipareigojimų negalėjo vykdyti tinkamai ir laiku. Atsakovas laikė, kad dalį sutartyje numatytų darbų jis yra atlikęs ir pagal priėmimo – perdavimo aktą yra perdavęs ieškovui, o likusių darbų negalėjo atlikti dėl ieškovo nepakankamo bendradarbiavimo bei trečiųjų asmenų kaltės, pasireiškusios sutartinių įsipareigojimų nevykdymu laiku, todėl atsakovas turi teisę gauti atlyginimą, proporcingą atliktiems darbams.

7II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 21 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė ieškovui Panevėžio rajono savivaldybės naudai iš atsakovo UAB „Interneto svetainių dizainas“ 5517,60 Lt netesybų ir 24 732,40 Lt nuostolių atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo šios sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-07-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 981,95 Lt bylinėjimosi išlaidų, sumažino laikinųjų apsaugos priemonių – atsakovo UAB „Interneto svetainių dizainas“ turto ir piniginių lėšų arešto mastą iki 30 250,00 Lt sumos. Kitoje dalyje ieškinį atmetė.

9Teismas, įvertinęs rašytinius įrodymus, nustatė, kad šalių sudaryta sutartis pagal jos objektą yra mišri sutartis, ir jai turi būti taikomos tiek autorinės kūrinio užsakymo sutarties sudarymą ir vykdymą, tiek atlygintinų paslaugų sutarties sudarymą ir vykdymą reglamentuojančios teisės normos, taip pat bendrosios civilinių sutarčių sudarymą ir vykdymą reglamentuojančios teisės normos. Teismas nustatė, kad atsakovas sutarties neįvykdė, nesukūrė kompiuterio programos, jos neperdavė ieškovui ir neteikė atlygintinų paslaugų, susijusių su šios programos įdiegimu bei ieškovo darbuotojų apmokymu dirbti su minėta programa. Teismo metu paskirtos ekspertizės – uždarosios akcinės bendrovės „Mediapark“ parengta specialisto išvada patvirtino, kad jokie ieškovo ir atsakovo 2011-07-04 sutartyje Nr. S1-432 numatyti darbai uždarosios akcinės bendrovės „Interneto svetainių dizainas“ ieškovui Panevėžio rajono savivaldybei nebuvo perduoti, nes byloje nėra duomenų, kad jie būtų patalpinti į ieškovo serverį. Specialisto išvadoje nurodyta, jog atsakovo atlikta interneto svetainės kūrimo darbų dalis gali būti panaudota, tačiau nenurodyta, jog atsakovo atlikta darbų dalimi gali naudotis būtent ieškovas, taip pat nėra duomenų, kokiu būdu toks naudojimas galimas, sukurtai programos daliai esant nepatalpintai į ieškovo serverį. Teismas nurodė, kad šalių pasirašytas pirmo etapo – projektavimo ir kūrimo darbų priėmimo – perdavimo aktas traktuojamas ne kaip savarankiškas sandoris, bet kaip šalių rašytinis patvirtinimas, jog atsakovas vykdo sutartyje numatytus darbus bei konstatavimas, kokia dalis darbų akto pasirašymo dieną yra atlikta bei šių darbų vertė. Tačiau minėtas aktas negali būti vertinamas kaip ieškovo įsipareigojimas sumokėti atsakovui dalį autorinio atlyginimo, proporcingą atsakovo atliktiems darbams, nepriklausomai nuo to, atsakovas įvykdys sutartį. Toks minėto akto traktavimas prieštarauja šalių sudarytos sutarties tikslams ir esmei. Byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovo atliktų programos kūrimo darbų dalis buvo ar galėjo būti naudojama ieškovo naudai kitam asmeniui vykdant ieškovo užsakymą dėl kompiuterinės programos sukūrimo ir kad toks naudojimas sumažino ieškovo už šiuos darbus mokėtiną kainą ar sutarties vykdymo kaštus. Kadangi ieškovas sumokėjo atsakovui avansu 30250,00 Lt, tačiau negavo sutartyje numatyto rezultato, teismas šią ieškovo sumokėtą sumą traktavo kaip ieškovo nuostolius (patirtos išlaidos) dėl atsakovo netinkamo sutarties vykdymo (LR CK 6.249 str. 1 d.). Teismas pažymėjo, kad atsakovas, dalyvaudamas konkurse ir pasirašydamas su ieškovu sutartį, privalėjo įvertinti savo galimybes įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, terminų laikymąsi bei sutarties vykdymo kaštus.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai.

11Atsakovas (apeliantas) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą sprendimą, nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, nes nagrinėjama byla ir cituojama LAT išnagrinėtos bylos nutartis racio decidenti skirtingos.

132. Sutartimi Nr. S1-432 buvo susitarta dėl trijų darbų etapų, todėl išvada apie nedalomą autorių teisių objektą neatitinka šiuo metu galiojančio teisinio reglamentavimo - LR ATGTĮ 7 str., numatančio, kad kūrinys gali būti tiek nedaloma visuma, tiek susidėti iš atskirų dalių. Priimant skundžiamą sprendimą šios aplinkybės visiškai nevertintos, dėl ko buvo neteisingai išspręsta byla.

143. Priėmimo - perdavimo akto trečiame straipsnyje „atsiskaitymo sąlygos“ aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, kad „šis aktas yra vykdytojo sąskaitos išrašymo ir užsakovo atsiskaitymo su vykdytoju pagrindas“.

154. Teismas sprendime 30 250,00 Lt sumą traktavo kaip avansinį mokėjimą, o ne kaip mokėjimą už atsakovo atliktus projektavimo ir kūrimo darbus.

165. Remiantis specialisto išvada, kad 2011-09-06 akte nurodyti darbai gali būti toliau tęsiami, koreguojami, modifikuojami ir panaudojami, ir kurie nėra galutinis produktas, kurį ketino ieškovas įsigyti, nurodo, kad atsakovas vis tiek turi teisę į šių darbų apmokėjimą, nors šiais darbais ir nesukūrė galutinio produkto.

176. Atlikti darbai buvo patalpinti atsakovo serveryje, buvo duota prieiga prie nuorodų ir ieškovas galėjo „pasiimti“ darbų rezultatus, kad darbų rezultatas buvo sukeltas į ieškovo serverį.

187. Atsakovas nurodo, jog dėl trečiųjų asmenų jis negalėjo įvykdyti 2011 m. liepos 4 d. sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, kad techninė specifikacija buvo parengta netinkamai.

198. Pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

20Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti ir atsikirtimus grindė šiais argumentais:

211. Pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą pagrįstai ir teisingai rėmėsi teismų precedentais ir vadovavosi suformuota teismų praktika.

222. Teismų praktikoje laikoma, kad sukurtas autorinis objektas, už kurio sukūrimą atsiranda prievolė į atlyginimą, yra tada, kai ieškovas gauna galutinį produktą, t.y. tinkamai visuose moduliuose funkcionuojančią programą, kurios funkcionavimas gali pasireikšti tik ją įdiegus, o ne kaip teigia atsakovas - vien tik tokią programą suprojektavus ir sukūrus.

233. Ieškovas negavo galutinio produkto, t.y. baigtos ir veikiančios programos, autorių teisių į kūrinį, ko neneigia ir pats atsakovas, todėl laikytina, kad atsakovui buvo nepagrįstai sumokėta ir ši suma yra ieškovo nuostoliai. Minėtos sumos vienoks ar kitoks įvardijimas nekeičia priimto sprendimo esmės.

244. Specialisto išvadoje nurodyta, kad jokie darbai, tame tarpe ir projektavimo bei kūrimo darbai, faktiškai ieškovui perduoti nebuvo; visos prezentacijos buvo atsakovo serveriuose, todėl ieškovui nesuprantama kaip kitas tiekėjas, kaip nurodo atsakovas, galėtų tęsti, koreguoti, modifikuoti ir panaudoti tarpinį darbų rezultatą, jei tokių darbų ieškovas nėra faktiškai gavęs ir negalėtų perduoti tretiesiems asmenims to, ko neturi.

255. Atsakovas, būdamas savo srities profesionalas, prieš pateikdamas pasiūlymą, turėjo įvertinti pirkimo sąlygas, ir jei jo manymu, techninė specifikacija buvo neaiški, netiksli, turėjo teisę pareikšti pastabas dėl pirkimo dokumentų, tačiau jokių pastabų atsakovas nepareiškė, o pateikdamas pasiūlymą patvirtino, kad su visomis pirkimo sąlygomis sutinka.

266. LAT yra išaiškinęs, jog išnagrinėjus bylą ir iš esmės išsprendus klausimą dėl patikslintos sumos priteisimo, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal CPK 93 straipsnio 2 dalies nuostatas, jas skaičiuojant pagal patikslintų reikalavimų apimti.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

28Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

29Byloje kilo ginčas dėl šalių 2011-07-04 sudarytos Informacinės sistemos projektavimo ir diegimo paslaugos sutarties Nr.001/S1-432 vykdymo. Teismas sutartinius šalių santykius kvalifikuoja pagal šalių ketinimus, kuriuos šalys atskleidė sutartyje ar jos prieduose. Sutarties I.1 punkte nurodyta, kad atsakovas – paslaugų teikėjas įsipareigoja pagal Techninės specifikacijos reikalavimus suprojektuoti bei įdiegti E-demokratijos paslaugų sistemą Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje per 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip 2012-04-30 (sutarties II.3. punktas), o taip pat informacinės sistemos testavimas ir darbuotojų apmokymas dirbti su programa. Sutarties I.2 punkte nurodytas, sutarties objekto dalių pavadinimas: „projektavimas ir kūrimas“, „diegimas ir priežiūra“, „mokymai, mokomosios medžiagos paruošimas“ - ir jų įkainiai. 2011-09-06 buvo pasirašytas pirmo etapo – projektavimo ir kūrimo darbų priėmimo – perdavimo aktas ir jo pagrindu atsakovui buvo sumokėta 30 250,00 Lt.

30Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) 2 straipsnio 18 dalis kompiuterių programą apibrėžia kaip žodžiais, kodais, schemomis ar kitu pavidalu pateikiamų instrukcijų, kurios sudaro galimybę kompiuteriui atlikti tam tikrą užduotį ar pasiekti tam tikrą rezultatą, visuma, kai tos instrukcijos pateikiamos tokiomis priemonėmis, kurias kompiuteris gali perskaityti; ši sąvoka apima ir parengiamąją projektinę tokių instrukcijų medžiagą, jeigu pagal ją galima būtų sukurti minėtą instrukcijų visumą. Tokia kompiuterio programa yra autorių teisių objektas pagal ATGTĮ 4 str. 2 d. Šalis siejo sutartis, kuri atitinka autorinės sutarties, reglamentuojamos ATGTĮ 39 straipsnio, požymius. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad sutartimi atsakovas įsipareigojo ne tik sukurti kompiuterio programą, bet ir dalyvauti ją įdiegiant bei atsakyti už sėkmingą jos įdiegimą, apmokyti ieškovo darbuotojus dirbti su atsakovo sukurta programa. Šalių sudaryta sutartis yra mišri, nes jai taikytinos ATGTĮ ir CK atlygintinių paslaugų teikimą reglamentuojančios teisės normos bei bendrosios sutartims taikytinos teisės normos.

31Teisėjų kolegija pažymi, kad, aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, taip pat atsižvelgiama į šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (CK 6.193 straipsnio 1, 2, 5 dalys). Be to, vertinant šalių prievolių vykdymo tinkamumą, būtina vadovautis sutarčių, prievolių ir bendraisiais teisės principais. CK 1.5 straipsnyje nurodyta, kad teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. CK 6.4, 6.38, 6.158, 6.200 straipsniuose įtvirtinti reikalavimai sutarties šalims bendradarbiauti, nepažeisti šalių interesų pusiausvyros, elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai prievolės atsiradimo, vykdymo bei pasibaigimo metu. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmę arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Vienos šalies pareiga vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos šalies reikalavimo teisę, kuri yra ginama įstatymu, nes už sutartinių prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą gali būti taikoma sutartinė atsakomybė (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita sutarties šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais, įtvirtintais tiek bendrosiose sutarčių teisės normose, tiek ir atitinkamas sutartis reguliuojančiose teisės normose.

32Šaliai priimat sprendimą vienašališkai nutraukti sutartį iš esmės turėtų būti vertinama, ar kitos šalies padarytas pažeidimas turėjo esminės reikšmės tolesniam prievolės vykdymui. Tokiu atveju spręstina tai, ar nukentėjusi šalis negavo didžiąja dalimi to, ko pagal sutartį per visą jos terminą pagristai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų, ar ir dėl kitų priežasčių. Vien tik formalus sutarties esminių nuostatų pažeidimas, jeigu neatsiranda neigiamų padarinių (žalos) nukentėjusiai šaliai, paprastai leidžia daryti išvadą, kad esminio sutarties pažeidimo nebuvo, o nukentėjusios šalies rėmimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutartį reiškia bandymą įrodyti tariamą ar apsimestinį sutarties nutraukimo pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-599/2012). Taip pat svarbu atsižvelgti ir į sutarties vykdymo metu tarp šalių susiklosčiusią praktiką, taip pat į sutartį pažeidusios šalies vaidmenį, t. y. nustatytina, ar sutartis netinkamai įvykdyta sąmoningai to siekiant (tyčia), ar dėl aplaidumo (didelio neatsargumo) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2011; 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2010; kt.).

33Nagrinėjamu atveju, tarp šalių 2011-07-04 sudaryta Informacinės sistemos projektavimo ir diegimo paslaugos sutartis Nr.001/S1-432 yra nutraukta – dėl to byloje ginčo nėra. Ši sutartis nutraukta užsakovui (ieškovui) pasinaudojus minimos sutarties III dalies 6 punkte įtvirtinta teise nutraukti sutartį, kitai šaliai nevykdant savo įsipareigojimų. Teisėjų kolegija išanalizavus byloje esančius duomenis, t.y. ieškovo ir atsakovo susirašinėjimus, teismo paskirtos ekspertizės dėl informacinės sistemos projektavimo ir diegimo paslaugų atlikimui nustatymo specialisto ataskaitą, padarė išvadą, kad atsakovas nesukūrė kompiuterio programos, jos neperdavė užsakovui (ieškovui) ir tai sąlygoja išvadą, kad atsakovas prievolę įvykdė netinkamai. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto argumentas, jog dėl trečiųjų asmenų jis negalėjo įvykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, kad techninė specifikacija buvo parengta netinkamai, t. y. DVS programos kūrėjas UAB „Labbis“ netinkamai vykdė savo įsipareigojimus, dėl ko ir sutarties šalis savo įsipareigojimų negalėjo vykdyti tinkamai ir laiku, vertintinas, kaip teisiškai nereikšmingas, kadangi reikalavimas kuriant programą laikytis minimo standarto buvo numatytas Techninėje specifikacijoje ir atsakovas pasirašydamas sutartį įsipareigojo laikytis šių sąlygų.

34Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tarp šalių pasirašytos Informacinės sistemos projektavimo ir diegimo paslaugos sutartis yra E-dmokratijos paslaugų sistemos sukūrimas ir įdiegimas Panevėžio rajone. Šis sutarties objektas yra santykinai nedalus. Nors Paslaugų pirkimo sutarties objektą galima išskaidyti į atskirus etapus objektyviai (materialiai), tačiau teisėjų kolegija vertina, kad atsakovo pareiga yra nedaloma pagal savo pobūdį – jis privalo sukurti ir įdiegti E-demokratijos sistemą Panevėžio rajone. Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismo metu paskirtos ekspertizės – uždarosios akcinės bendrovės „Mediapark“ parengta specialisto išvada patvirtina, kad jokie ieškovo ir atsakovo sutartyje Nr. S1-432 numatyti darbai uždarosios akcinės bendrovės „Interneto svetainių dizainas“ ieškovui Panevėžio rajono savivaldybei nebuvo perduoti, nes nėra duomenų, kad jie būtų patalpinti į ieškovo serverį. Specialisto išvadoje nurodyta, jog atsakovo atlikta interneto svetainės kūrimo darbų dalis gali būti panaudota, tačiau nenurodyta, jog atsakovo atlikta darbų dalimi gali naudotis būtent ieškovas, taip pat nėra duomenų, kokiu būdu toks naudojimas galimas, sukurtai programos daliai esant nepatalpintai į ieškovo serverį. Teisėjų kolegija pažymi, kad kompiuterinės programos specifika yra ta, kad tai nėra materialus daiktas, apie jos kokybę ir atitiktį sutarčiai galima spręsti tik kruopščiai patikrinus jos veikimą. Detalūs kriterijai ir reikalavimai, taikytini kuriamai kompiuterinei programai ir jos įdiegimui, buvo nustatyti Techninėje specifikacijoje ir su ja susijusiose dokumentuose. Dėl ginčo sutarties objekto specifiškumo (nedalumo), ieškovas atsakovo atliktų darbų tinkamumą ir atitikimą Techninėje specifikacijoje įtvirtintiems reikalavimams galėjo tik pilnai atlikęs sukurtos programos testavimą. Sutarties objekto įvertinimas kaip nedalaus yra svarbus dėl tos priežasties, kad neperdavus visos kompiuterinės programos užsakovui (ieškovui), šiam neatlikus jos pilno testavimo, programos kūrėjui neištaisius testavimo metu konstatuotų programos trūkumų, jos neįdiegus ir neįsitikinus, kad atsakovo sukurta sistema atitinka visus jai iškeltus reikalavimus, negalima konstatuoti, kad prievolė įvykdyta tinkamai.

35Apeliantas nurodė, kad dalį sutartyje numatytų jis yra atlikęs ir pagal 2011-09-06 priėmimo - perdavimo aktą yra perdavęs ieškovui, todėl pasak atsakovo, jis turi teisę gauti atlyginimą, proporcingą atliktiems darbams. 2011-09-09 perdavimo - priėmimo aktu prie Informacinių paslaugų teikimo sutarties, vykdytojas (atsakovas) patvirtina, kad atliko sutartyje numatytų darbų pirmąjį etapą „Projektavimas ir kūrimas“, o užsakovas (ieškovas) patvirtina, kad darbai atlikti laiku ir kokybiškai. Atliktų darbų (projektavimo ir kūrimo) priėmimo-perdavimo akto pagrindu Panevėžio rajono savivaldybės administracija sumokėjo atsakovui UAB „Interneto svetainių dizainas“ 30 250,00 Lt. Kolegija pažymi, kad nurodyto akto įrodomoji reikšmė vertinama informatyvumo aspektu, t.y., ar jame yra atskleista bylai reikšminga informacija. Pažymėtina, kad aktai neįrodo darbų atlikimo ir paslaugų suteikimo. Darbų priėmimo - perdavimo akte nėnumatyta, kad paslaugų teikėjas perduoda kokį nors atliktų darbų rezultatą, tas rezultatas nėra įvardintas ir nėra nurodyta, kokioje materialioje formoje jis yra perduodamas. Pirmos instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad aktas negali būti vertinamas kaip ieškovo įsipareigojimas sumokėti atsakovui dalį autorinio atlyginimo, proporcingą atsakovo atliktiems darbams, nepriklausomai nuo to, atsakovas įvykdys sutartį. LR CK 6.100 str. 1 d., 6.256 str. 1 ir 2 d., nustatyta, kad šalys privalo tinkamai ir sąžiningai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, o kiekvienas asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo kitai šaliai sumokėti netesybas bei atlyginti turėtus nuostolius. Kadangi ieškovas sumokėjo atsakovui 30 250,00, Lt tačiau negavo sutartyje numatyto rezultato, ieškovas pagrįstai prašė nuostolių atlyginimo dėl atsakovo netinkamo sutarties vykdymo.

36Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą sprendimą, nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-61/2010, nes, pasak apelianto nagrinėjama byla ir cituojama LAT išnagrinėtos bylos nutartis racio decidenti skirtingos. Pažymėtina, kad byloje Nr. 3K-3-61/2010 buvo įvertinta nemažai faktinių duomenų, inter alia duomenų, patvirtinančių, jog: a) tinkamo sutarties objekto toje byloje atsakovas negavo; b) ieškovas įsipareigojimų toje byloje įvykdyti negali, nes pareiškė, kad neturi sukurtos programos kopijos; c) ieškovas toje byloje neįvykdė sutarties, nes nebuvo atlikti visi sutartyje numatyti darbai: nepateikti įrodymai apie programos sukūrimą; d) ieškovas toje byloje neperdavė atsakovui visų programos tekstinių bei pagalbinių failų (duomenų laikmenų); e) ieškovas nedėjo reikiamų pastangų programai įdiegti ir kt. Minėtoje byloje kaip ir nagrinėjamoje byloje, faktinės aplinkybės yra tapačios, nes viena šalių turėjo sukurti ne tik autorių teisių objektą, t.y. sukurti programinę įrangą, ją įdiegti ir suteikti atlygintinas paslaugas. Kadangi iš esmės abiejų bylų ginčo esmė yra ta pati, ir kaip jau buvo minėta, pagal susiformavusią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kompiuterinės programos sukūrimas ir įdiegimas yra nedalus dalykas. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą pagrįstai ir teisingai rėmėsi teismų precedentais ir vadovavosi suformuota praktika.

37Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (LAT 2008 m. kovo 14 d. nutartis byl. Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byl. Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byl. Nr. 3K-3-107/2010).

38Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus ir juos įvertinęs (CPK 185 str.), konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialines bei procesines teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo, todėl apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o skundžiamas teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

39Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

40Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo (apelianto)... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovas Panevėžio rajono savivaldybė kreipėsi į teismą prašydamas... 6. Atsakovas prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad kompiuterio programos kūrimo... 7. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 21 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas, įvertinęs rašytinius įrodymus, nustatė, kad šalių sudaryta... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai.... 11. Atsakovas (apeliantas) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo panaikinti teismo... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą sprendimą,... 13. 2. Sutartimi Nr. S1-432 buvo susitarta dėl trijų darbų etapų, todėl... 14. 3. Priėmimo - perdavimo akto trečiame straipsnyje „atsiskaitymo sąlygos“... 15. 4. Teismas sprendime 30 250,00 Lt sumą traktavo kaip avansinį mokėjimą, o... 16. 5. Remiantis specialisto išvada, kad 2011-09-06 akte nurodyti darbai gali... 17. 6. Atlikti darbai buvo patalpinti atsakovo serveryje, buvo duota prieiga prie... 18. 7. Atsakovas nurodo, jog dėl trečiųjų asmenų jis negalėjo įvykdyti 2011... 19. 8. Pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas.... 20. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą... 21. 1. Pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą pagrįstai ir teisingai... 22. 2. Teismų praktikoje laikoma, kad sukurtas autorinis objektas, už kurio... 23. 3. Ieškovas negavo galutinio produkto, t.y. baigtos ir veikiančios programos,... 24. 4. Specialisto išvadoje nurodyta, kad jokie darbai, tame tarpe ir projektavimo... 25. 5. Atsakovas, būdamas savo srities profesionalas, prieš pateikdamas... 26. 6. LAT yra išaiškinęs, jog išnagrinėjus bylą ir iš esmės išsprendus... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 28. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 29. Byloje kilo ginčas dėl šalių 2011-07-04 sudarytos Informacinės sistemos... 30. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau... 31. Teisėjų kolegija pažymi, kad, aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti... 32. Šaliai priimat sprendimą vienašališkai nutraukti sutartį iš esmės... 33. Nagrinėjamu atveju, tarp šalių 2011-07-04 sudaryta Informacinės sistemos... 34. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tarp šalių pasirašytos Informacinės... 35. Apeliantas nurodė, kad dalį sutartyje numatytų jis yra atlikęs ir pagal... 36. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad pirmosios... 37. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 38. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, apeliacinio... 39. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 40. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. sprendimą palikti...