Byla 2A-486/2011
Dėl notaro veiksmų ir neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Audronės Jarackaitės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Onos E. B. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-949-173/2010 pagal ieškovės Onos E. B. ieškinį atsakovei Kauno miesto 14-ojo notarų biuro notarei D. M., trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje draudimo bendrovė Beazley Furlonge Ltd., dėl notaro veiksmų ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Nagrinėjamoje byloje keliamas vieno iš nuosavybės teisės į turtą atsiradimo pagrindų – paveldėjimo – klausimas.

52001 m. kovo 5 d. Kauno miesto 14-ojo notarų biuro notarė D. M. ieškovei O. E. B. išdavė paveldėjimo teisės liudijimą į butą su priklausiniais, esantį ( - ), kurį 1993 m. spalio 4 d. testamentu ieškovei paliko M. M.. Ieškovė buvo M. M. globėja. M. M. mirė ( - ) 2009 m. birželio 17 d. nekilnojamojo turto registre (įrašo Nr. 44/1292650) įregistruota mirusiosios M. M. nuosavybės teisė į 62,0300 ha žemės sklypą, esantį ( - ), pagal apskrities viršininko 2009 m. balandžio 20 d. sprendimą Nr. 21-109867-30204. 2009 m. liepos 1 d. per įgaliotą asmenį ieškovė kreipėsi į Kauno miesto 14-ojo notarų biuro notarę D. M., prašydama išduoti jai, kaip M. M. testamentinei įpėdinei, paveldėjimo teisės liudijimą į po testatorės mirties atsiradusį turtą, nekilnojamojo turto registre įregistruotą Nr. 44/1292650. 2009 m. liepos 17 d. nutarimu notarė atsisakė atlikti ieškovės prašomą notarinį veiksmą. Atsisakymas grindžiamas tuo, kad mirusioji M. M. testamentu ieškovei paliko konkretų nekilnojamąjį turtą, į kurį išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal testamentą; kitas turtas testamente nenurodytas, tai patvirtina Kauno apygardos teismo 2003 m. birželio 4 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-699/2003; testamentinė įpėdinė nepateikė giminystę su testatore įrodančių dokumentų, kad galėtų paveldėti turtą pagal įstatymą; ( - ) kaimuose esančius žemės sklypus, į kuriuos mirusiosios M. M. vardu buvo atkurtos nuosavybės teisės, pagal įstatymą paveldėjo valstybė, kurią atstovaujančiai Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai 2007 m. sausio 16 d. Kauno miesto 14-ojo notarų biure buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą.

6Ieškovės teigimu, testatorė neturėjo įstatyminių įpėdinių, todėl jai, priėmusiai palikimą pagal testamentą, turi būti išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į testatorės turtą, atsiradusį po jos mirties, t. y. į atkurtas nuosavybes teises į žemės sklypą Panevėžio rajone. Nuosavybės teisės mirusiosios vardu atkurtos ieškovės pastangomis ir lėšomis, todėl notarė, atsisakydama išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, pažeidžia ieškovės teises ir daro didelę turtinę (500 000 Lt) ir neturtinę (150 000 Lt) žalą (27-29, 67, b.l.).

7Ieškiniu ieškovė prašė panaikinti Kauno miesto 14-ojo notarų biuro notarės D. M. 2009-07-17 nutarimą, kuriuo atsisakyta ieškovei išduoti paveldėjimo teisės liudijimą; įpareigoti notarę atlikti šį notarinį veiksmą ir išduoti testamentinei įpėdinei paveldėjimo teisės liudijimą į testatorės žemės sklypą, esantį ( - ); pripažinti, kad dėl notarės neteisėtų veiksmų ieškovė patyrė turtinę ir neturtinę žalą, ir priteisti iš notarės 150 000 Lt neturtinei žalai atlyginti, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. (3-5 b. l.).

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė ir iš ieškovės O. E. B. atsakovei notarei D. M. priteisė 1 000 Lt teisinės pagalbos išlaidų (160 b. l.). Teismas nustatė, kad ieškovė yra testamentinė mirusiosios M. M. įpėdinė ir paveldėjo testamente nurodytą turtą. Teismas sprendė, kad ieškovė siekia gauti testamente nenurodyto nekilnojamojo turto – žemės sklypo - paveldėjimo liudijimą, tačiau nepateikė notarei giminystę su testatore įrodančių dokumentų. Skundžiamą notarės atsisakymą išduoti paveldėjimo teisės liudijimą teismas pripažino pagrįstu, motyvuodamas tuo, kad ieškovė nėra mirusiosios įpėdinė pagal įstatymą. Neturtinės žalos atlyginimo reikalavimą teismas atmetė, motyvuodamas tuo, kad notarės atsisakymas atlikti notarinį veiksmą yra pagrįstas, todėl pagal Notariato įstatymo 62 straipsnio 2 dalį atsakomybė notarei nekyla.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Apeliaciniu skundu ieškovė O. A. B. prašo Kauno apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 18 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (172-173 b. l.). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas neteisingai taikė ir aiškino materialines ir procesines teisės normas, pažeidė teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, neatskleidė bylos esmės, nesivadovavo Lietuvos Auščiausiojo Teismo suformuota praktika tokio pobūdžio bylose (3K-7-5/2006), buvo šališkas, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Teismas negynė ieškovės ir viešojo intereso, nebuvo aktyvus, neišreikalavo rašytinių įrodymų – žemės sklypo, esančio ( - ), registracijos bylos, priimdamas sprendimą rėmėsi tik prielaidomis.

132. Teismas nenustatė faktinių bylos aplinkybių, kad ieškovė, būdama vienintele įpėdine ir pagal testamentą priėmusi palikimą, turi teisę paveldėti ir žemės sklypą, esantį ( - ), į kurį nuosavybės teisės buvo atkurtos ieškovės pastangomis ir lėšomis jau po testatorės mirties. Teismas nepagrįstai nenustatė, kad notarė nuslėpė nuo ieškovės aplinkybes apie paveldėtą turtą.

143. Teismas taip pat nenustatė, kad atsakovė su Telšių apskrities VMI taip pat nusavino ieškovei priklausantį paveldėti testatorės turtą - žemės sklypus, esančius ( - ), į kuriuos nuosavybės teisės buvo atkurtos po testatorės mirties ieškovės pastangomis ir lėšomis. Apeliantės teigimu, žemės sklypai, į kuriuos testatorei atkurtos nuosavybės teisės, nebuvo bešeimininkis turtas, todėl Telšių apskrities VMI šios žemės negalėjo paveldėti.

154. Teismas nepasisakė dėl skundžiamo notarės nutarimo įžeidžiančio turinio ir ieškovės didelių išgyvenimų dėl šio nutarimo bei prašomos priteisti neturtinės žalos dydžio.

165. Byloje nebuvo pateikta rašytinių įrodymų apie atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl 1 000 Lt atsakovei priteista nepagrįstai. Be to, tokio dydžio atstovavimo išlaidos viršija LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose nustatytus priteistinus maksimalius atstovavimo išlaidų dydžius.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė notarė D. M. prašo Kauno apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (176-177 b. l.). Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

181. Testatorė M. M. 1993 m. spalio 4 d. testamentu ieškovei paliko nuosavybės teise priklausantį butą. Testatorei mirus, ieškovei buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal testamentą, kuriuo ieškovė paveldėjo testamente nurodytą turtą. 2002 m. birželio 14 d. ieškovė pateikė notarei prašymą išduoti papildomą paveldėjimo teisės liudijimą į naujai atsiradusį testatorės turtą - žemės sklypus, esančius ( - ). 2002 m. birželio 21 d. notarė atsisakė išduoti papildomą paveldėjimo teisės liudijimą. Notarės atsisakymą atlikti notarinį veiksmą ieškovė skundė teismine tvarka. Kauno apygardos teismo 2003 m. birželio 4 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė, konstatuodamas, kad testamente nenurodytas žemės sklypas pereina valstybei. 2006 m. gruodžio 22 d. Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai notarė išdavė paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą į mirusiosios M. M. turtą - žemės sklypus, esančius ( - ). Apskrities viršininko 2009 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 21-109867-30204 testatorei atkurtos nuosavybės teisės į 62,0300 ha žemės sklypą, ( - ). Ieškovės atstovas 2009 m. liepos 1 d. pateikė prašymą išduoti paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą į šį žemės sklypą. Kadangi įsiteisėjusiu teismo sprendimu konstatuota, kad testatorė ieškovei paliko tik butą, o ne visą turtą, o dokumentų, patvirtinančių giminystę su testatore, ieškovė nepateikė, tai notarė atsisakė išduoti paveldėjimo teisės liudijimą.

192. Atsakovė nesutinka su apeliantės argumentais, kad notarė slėpė mirusiosios paveldėjimo byloje esamus dokumentus. Įstatymai nesuteikia teisės notarui teikti informaciją tretiesiems asmenims apie notaro išduodamus paveldėjimo teisės liudijimus, todėl ieškovė pagrįstai nebuvo informuojama apie Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai išduodamą paveldėjimo teisės liudijimą.

203. Teismas neturėjo teisinio pagrindo vertinti, kieno pastangomis M. M. buvo atkurtos nuosavybės teisės, nes įstatyminių įpėdinių ratą numato CK 5.11 straipsnis ir jokie kiti asmenys, atstovavę M. M. ir po jos mirties veikę jos vardu, negali būti įpėdiniais.

214. Kadangi teismas konstatavo notarės veiksmų teisėtumą, todėl pagrįstai sprendė dėl jos atsakomybės nebuvimo ir dėl to neturėjo pagrindo vertinti ieškovės išgyvenimus.

225. Teismas teisingai priteisė atsakovės turėtas teisinės pagalbos išlaidas, kurių dydis pagrįstas teismui pateiktu dokumentu ir yra ženkliai mažesnis, nei LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) apmokėjimo maksimalaus dydžio“.

23Trečiasis asmuo draudimo bendrovė Beazley Furlonge Ltd atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra ( - ) straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

26Teisėjų kolegija pažymi, kad tik pripažinus, jog procesas pirmosios instancijos teisme buvo teisėtas, apeliacinės instancijos teismas turėtų pagrindą patikrinti apskųsto pirmosios instancijos teismo sprendimo dėl ginčo esmės teisėtumą pagal apeliaciniame skunde nurodytus klausimus. Tuo tarpu pripažinus, kad byloje nuspręsta dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų, atsiranda CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, kuris reiškia, kad byloje apskritai nebuvo tinkamo proceso, o tokiu atveju teismo sprendimas naikinamas ir byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 1 p.).

27CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytas atvejis, kai pirmosios instancijos teismas nusprendžia dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, yra pripažįstamas absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, jog absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra ne visais atvejais, kai teismas neįtraukia į procesą visų teisinį suinteresuotumą turinčių asmenų, o tik tais, kai tai susiję su įstatymo nurodytais padariniais, t. y. teismo sprendimu turi būti nuspręsta ir dėl tokių asmenų teisių ir pareigų. Kasacinis teismas atskleidė įstatymo sąvokos ,,teismas nusprendė“ turinį ir nurodė, kad nusprendimas suvokiamas kaip asmens teisių ar pareigų nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje T. V. v. D. M., O. D. M., bylos Nr. 3K-3-103/2010; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje O. L. v. E. L., bylos Nr. 3K-3-391/2009; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje IĮ ,,Du broliai“ v. UAB ,,Baltic Express“, bylos Nr. 3K-3-346/2009; 2008 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje bendrija ,,Spaudos rūmai“ v. Vilniaus miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-180/2008; 2008 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje R. J. v. Kauno apskrities viršininko administracija, Kauno rajono savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-462/2008; kt.). Dėl to aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nurodytu pagrindu tik nustatęs ir įvardijęs, kokią konkrečiai įtaką teismo sprendimas turėjo neįtraukto į procesą asmens teisinei padėčiai ir kokius įstatymo nustatytus padarinius teismo sprendimas sukėlė (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje A. F. v. UAB ,,Lietuvos rytas“, bylos Nr. 3K-3-265/2008; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje O. L. v. E. L. ir kt.,bylos Nr. 3K-3-391/2009; 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje T. V. v. D. M., O. D. M., bylos Nr. 3K-3-103/2010; kt.).

28Nagrinėjamoje byloje buvo sprendžiama dėl testamentinės įpėdinės teisės paveldėti testamente nenurodytą, po testatorės mirties atsiradusį turtą. Iš bylos duomenų spręstina, kad įstatyminių įpėdinių testatorė neturėjo ir testamento sudarymo metu savo turėtą turtą paliko ieškovei. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad po testatorės mirties ieškovė paveldėjo testamente nurodytą turtą, kad ieškovės ir testatorės nesieja giminystės ryšys, todėl notarės atsisakymą išduoti ieškovei paveldėjimo teisės liudijimą į testatorei po jos mirties grąžintą nekilnojamąjį turtą pripažino teisėtu ir pagrįstu. Teismui nusprendus apie mirusiosios turto paveldėjimo nei pagal įstatymą, nei pagal testamentą negalimumą, turto paveldėjimo teisė pereina valstybei (CK 5.2 str. 3 d., 1964 m. CK 567 str. 3 d.). Šios bylos nagrinėjime nedalyvavo valstybei, kuriai pagal ginčijamą sprendimą atsiranda paveldėjimo teisė, tokio pobūdžio teisiniuose santykiuose atstovaujanti institucija. Tokiu būdu, kolegijos vertinimu, teismas nusprendė dėl neįtraukto į procesą asmens materialiųjų teisių ir pareigų, todėl konstatuotinas ( - ) straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyto absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindo, reiškiančio tinkamo proceso byloje nebuvimą, egzistavimas, lemiantis teismo sprendimo panaikinimą ir bylos grąžinimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 1 p.).

29Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad paveldėjimas reiškia universalų palikėjo teisių ir pareigų perėmimą, taigi palikimo atsiradimo metu perimamas ne tik faktinis palikėjo turtas, bet ir tos turtinės teisės, kurios gali būti perduotos palikėjo nurodytam įpėdiniui (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Č. O. v. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-7-5/2006).

30Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nebuvo atskleista jos esmė, kas taip pat sudaro savarankišką skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimo pagrindą (CPK 327 str. 1 d. 2 p.). Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad notarė pagrįstai atsisakė išduoti ieškovei, kaip testamentinei įpėdinei, paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą į kitą, testamente nenurodytą turtą, nes ieškovė nepateikė dokumentų apie giminystės ryšį su testatore. Tuo tarpu iš bylos duomenų matyti, kad testamentinė įpėdinė, nurodžiusi apie paveldėtojų pagal įstatymą nebuvimą, siekė papildomo paveldėjimo teisės liudijimo į po testatorės mirties atsiradusį nekilnojamąjį turtą, į kurį teisė atkurti nuosavybės teises yra palikimo dalis. Turtinių teisių atsiradimo aplinkybių pirmosios instancijos teismas nesiaiškino, jų neanalizavo, nesiūlė šalims ir pats nereikalavo, nors byloje yra viešasis interesas, duomenų apie testatorės kreipimąsi dėl nuosavybės teisių į žemę ( - ) atkūrimo. Todėl bylą nagrinėjant iš naujo būtina ištirti kompetentingos institucijos žinioje esančios testatorės M. M. nuosavybės teisių atkūrimo į ( - ) esančią žemę bylos duomenis, nustatyti, kada ji kreipėsi dėl nuosavybės teisių grąžinimo, kokius ir kada su tuo susijusius kitus veiksmus atliko, kokie sprendimai buvo priimti dėl nuosavybės teisių mirusios testatorės vardu atkūrimo į turėtą žemę ( - ) bei sprendimai dėl nuosavybės teisių į žemę ( - ). Šioje byloje turi būti sprendžiama dėl Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalies, paveldėjimo pagrindus reglamentuojančių CK nuostatų taikymo ir atsižvelgiama į šių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktiką, kasacinio teismo suformuotą panašiose faktinėmis aplinkybėmis civilinėse bylose. Nagrinėjant bylą iš naujo būtina įvertinti Kauno apygardos teismo 2003 m. birželio 4 d. sprendimu pasibaigusioje Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-681/2003 spręsto ginčo dalyko ryšį su šia byla.

31Panaikinus skundžiamą sprendimą dėl absoliutaus jo negaliojimo pagrindo, pagal CPK 86 straipsnio 1 dalies 7 punktą apeliantei grąžinamas už apeliacinį skundą sumokėtas 133 Lt žyminis mokestis (174 b. l.), kurį turi grąžinti Valstybinė mokesčių inspekcija (CPK 86 str. 3 d.). Žyminio mokesčio už ieškinį dėl notarės veiksmų ir 150 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo priteisimo ieškovė nemokėjo. Pagal ieškinio padavimo metu galiojusią CPK 511 straipsnio 2 dalį skundai dėl notarinių veiksmų žyminiu mokesčiu neapmokestinami. Tačiau ieškiniu reiškiamas ir turtinio pobūdžio reikalavimas, kurio apmokestinimo žyminiu mokesčiu klausimo pirmosios instancijos teismas nesprendė, todėl bylą nagrinėjant iš naujo šis klausimas taip pat turi būti svarstomas.

32Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

33Kauno apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 18 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

34Grąžinti ieškovei Onai E. B. AB Šiaulių banko Kauno filialo 2010 m. rugsėjo 6 d. mokėjimo nurodymu Nr. 818135 sumokėtą 133 Lt (vieną šimtą trisdešimt tris litus) žyminį mokestį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Nagrinėjamoje byloje keliamas vieno iš nuosavybės teisės į turtą... 5. 2001 m. kovo 5 d. Kauno miesto 14-ojo notarų biuro notarė D. M. ieškovei O.... 6. Ieškovės teigimu, testatorė neturėjo įstatyminių įpėdinių, todėl jai,... 7. Ieškiniu ieškovė prašė panaikinti Kauno miesto 14-ojo notarų biuro... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Apeliaciniu skundu ieškovė O. A. B. prašo Kauno apygardos teismo 2010 m.... 12. 1. Teismas neteisingai taikė ir aiškino materialines ir procesines teisės... 13. 2. Teismas nenustatė faktinių bylos aplinkybių, kad ieškovė, būdama... 14. 3. Teismas taip pat nenustatė, kad atsakovė su Telšių apskrities VMI taip... 15. 4. Teismas nepasisakė dėl skundžiamo notarės nutarimo įžeidžiančio... 16. 5. Byloje nebuvo pateikta rašytinių įrodymų apie atsakovės turėtas... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė notarė D. M. prašo Kauno... 18. 1. Testatorė M. M. 1993 m. spalio 4 d. testamentu ieškovei paliko nuosavybės... 19. 2. Atsakovė nesutinka su apeliantės argumentais, kad notarė slėpė... 20. 3. Teismas neturėjo teisinio pagrindo vertinti, kieno pastangomis M. M. buvo... 21. 4. Kadangi teismas konstatavo notarės veiksmų teisėtumą, todėl pagrįstai... 22. 5. Teismas teisingai priteisė atsakovės turėtas teisinės pagalbos... 23. Trečiasis asmuo draudimo bendrovė Beazley Furlonge Ltd atsiliepimo į... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės... 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad tik pripažinus, jog procesas pirmosios... 27. CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytas atvejis, kai pirmosios... 28. Nagrinėjamoje byloje buvo sprendžiama dėl testamentinės įpėdinės teisės... 29. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad paveldėjimas reiškia universalų... 30. Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nebuvo atskleista jos esmė, kas taip... 31. Panaikinus skundžiamą sprendimą dėl absoliutaus jo negaliojimo pagrindo,... 32. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. Kauno apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 18 d. sprendimą panaikinti ir... 34. Grąžinti ieškovei Onai E. B. AB Šiaulių banko Kauno filialo 2010 m....