Byla e2-353-544/2018
Dėl bendrovės 2017 m. gruodžio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Dainesa“ prašymą sumažinti taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą civilinėje byloje Nr.e2-353-544/2018 pagal pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie LR FM) skundą atsakovei BUAB „Dainesa“, esant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, BKU „Amber“, UAB „Ignalinos girios“, savivaldybės įmonei „Kompata“, AB „Šiaulių bankui“, SIA „Eureco“, UAB „Baltijos technika“, dėl bendrovės 2017 m. gruodžio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo,

Nustatė

2atsakovė BUAB „Dainesa“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 148 straipsnio 1 dalimi, pateikė prašymą sumažinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą, uždraudžiant BUAB „Dainesa“ administratorei skirstyti lėšas bendrovės kreditoriams tol, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje ir šią nutartį leisti vykdyti skubiai, nes be šio leidimo padėtis liktų tokia pati, nuostoliai neišvengiamai būtų didinami, ir tai neigiamai paveiktų visų bendrovės kreditorių galimybes atgauti skolas.

3Prašymui pagrįsti atsakovė nurodė, kad jai pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas pernelyg varžo jos interesus, todėl yra pagrindas jį sumažinti ir taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis būtų uždraudžiama BUAB „Dainesa“ bankroto administratorei skirstyti lėšas kreditoriams tol, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Tvirtina, kad reikalingumą sumažinti atsakovei taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą patvirtina tokie argumentai:

41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 2 ir 7 punktais, 13 straipsnio 5 dalimi, nuo kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti UAB „Dainesa“ bankroto procedūras ne teismo tvarka bendrovė įgijo bankrutuojančios įmonės statusą, tačiau, sustabdžius ne teismo tvarka vykdomą bankroto procesą visa apimtimi, įmonė liko be ją atstovaujančių valdymo organų, darbuotojų, paskirtas administratorius nebegali vykdyti savo įgaliojimų, todėl gali būti padaroma žalos kreditoriams ir pačiai bendrovei.

52. Paskirtam bankroto administratoriui buvo perduotas 344 240,56 eurų vertės ilgalaikis įmonės turtas, 32 979,23 eurų vertės atsargų likučiai, kurio bankroto administratorė nebegali valdyti, naudoti ir juo disponuoti, taip pat nebegali tinkamai vykdyti ir turės nutraukti 2018 m. sausio 10 d. sudarytą saugos paslaugų sutartį su UAB „D. S.“ dėl bendrovės turto apsaugos nuo 2018 m. sausio 11 d. (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 3 ir 4 punktai). Todėl kyla grėsmė, kad didelės vertės turtas bus paliktas be priežiūros ir apsaugos.

63. Nors ginčo dalyką sudaro klausimas tik dėl kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka panaikinimo, buvo pritaikytos neproporcingos siekiamiems tikslams, ekonomiškai nepagrįstos ir per didelės apimties laikinosios apsaugos priemonės, kurios daugiau nei būtina apribojo galimybes atlikti bet kokius veiksmus UAB „Dainesa“ bankroto procese (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Sustabdžius bankroto procedūrų vykdymą, vilkinamas bankroto procesas, kuris bet kuriuo atveju neišvengiamas. Vykdant bankrotą teismo tvarka, jo vykdymas suteiktų kreditoriams tas pačias teises, kurias jie jau turi neteisminio bankroto proceso metu, ir tai niekaip kitaip labiau neužtikrintų jų interesų apsaugos.

74. 2017 m. gruodžio 8 d. kreditorių susirinkime kreditoriai, kurių reikalavimai bendrovei sudaro 441 706,78 eurų arba 77,91 procentų, balsavo už tai, kad UAB „Dainesa“ bankroto procedūra būtų vykdoma ne teismo tvarka. Tuo tarpu VMI prie LR FM kreditorinis reikalavimas sudaro tik 1773,68 eurus arba 0,31 procentą visų kreditorių reikalavimų. Todėl neteisinga, neprotinga ir pažeidžia teisingumo, protingumo ir proporcingumo principus sprendimas visiškai stabdyti bankroto procesą užtikrinant mažojo bendrovės kreditoriaus interesus, tačiau pažeidžiant visų kitų bendrovės kreditorių teises ir interesus bei paneigiant kreditorių daugumos priimtus sprendimus. Taip yra suteikiamas nepagrįstas pranašumas pareiškėjai. Todėl, sumažinus taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą ir uždraudus bankroto administratoriui skirstyti lėšas kreditoriams, būtų išlaikyta visų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyra ir užtikrintos jų teisės.

86. Teismų praktikoje nurodoma, kad laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos, jeigu jų sukeliamos pasekmės būtų neproporcingos siekiamiems tikslams. Kadangi bankroto procesas yra įsibėgėjęs, tai jo visiškas sustabdymas vieno kreditoriaus prašymu sukelia neproporcingas pasekmes visiems kreditoriams. Bankroto bylos sustabdymas neatitinka bankroto proceso tikslų, operatyvumo, koncentruotumo, ekonomiškumo, bankrutuojančios įmonės kreditorių teisėtų lūkesčių apsaugos principų. Todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ir viešąjį interesą paisyti visų įmonės kreditorių interesų, vengti bankroto bylos vilkinimo ir užtikrinti proceso operatyvumą.

9Pareiškėja VMI prie LR FM atsiliepime prašė atsakovės BUAB „Dainesa“ bankroto administratorės prašymą sumažinti teismo nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą atmesti dėl šių motyvų:

101. Bankroto administratorė nepagrįstai tvirtina, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones BUAB „Dainesa“ liko be valdymo organų, darbuotojų, paskirtas administratorius nebegali vykdyti savo įsipareigojimų, kyla grėsmė dėl didelės vertės turto neišsaugojimo, nes 2018 m. vasario 19 d. vykusiame UAB „Dainesa“ pirmajame kreditorių susirinkime bankroto administratorius sutiko užtikrinti turto apsaugą iki bus išspręstas ginčas su VMI prie FM ir buvo įpareigotas imtis visų neatidėliotinų priemonių užtikrinant bendrovės turto apsaugą.

112. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartimi BUAB „Dainesa“ 2017 m. gruodžio 8 d. kreditorių susirinkimo protokolo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu vykdymas buvo tik sustabdytas, todėl teiginys, kad neliko įmonę atstovaujančio asmens, yra nepagrįstas.

123. Prašyme nenurodyta, kaip konkrečiai laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali padaryti neatitaisomos žalos kreditoriams ir pačiai bendrovei.

134. Nepagrįsti teiginiai, kad laikinosios apsaugos priemonės neproporcingos siekiamiems tikslams, ekonomiškai nepagrįstos, vilkina bankroto procesą, didina jo išlaidas ir suteikia nepagrįstą pranašumą mažajam kreditoriui, nes VMI prie FM ginčija skundžiamą nutarimą dėl to, kad jo priėmimo metu egzistavo ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos, draudžiančios pradėti bankroto procedūrą ne teismo tvarka, nes iš įmonės buvo išieškoma pagal VMI prie FM išduotą vykdomąjį dokumentą. Teismų praktikoje pažymima, kad bankroto bylose esantis viešasis interesas negali pasireikšti kreditorių (ar vieno jų) teisių suabsoliutinimu ignoruojant kitą jo aspektą – procedūros teisėtumą. Juo labiau, kad, panaikinus neteisėtai pradėtą procesą dėl bankroto procedūros ne teismo tvarka, ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardyti asmenys gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl įmonės kreditorių interesų užtikrinimas nėra paneigiamas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-632-178/2015).

145. Kadangi bankroto administratorė siekia toliau vykdyti bankroto procedūras, susijusias su įmonės pripažinimu likviduojama, turto realizavimu, tai, sumažinus taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą, o teismui priėmus pareiškėjai VMI prie FM palankų sprendimą, šio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti negalimas.

156. Bankroto administratorė nepagrįstai teigia, jog BUAB „Dainesa“ bankroto procesas yra įsibėgėjęs ir jo visiškas sustabdymas sukelia neproporcingas pasekmes, nes, kaip matyti iš pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo, jis yra pradinėje stadijoje, nėra patvirtinti kreditorių reikalavimai, įmonė neturi bankrutavusios statuso, nevyksta turto realizavimas.

16Prašymas tenkinamas iš dalies.

17Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos taip pat vadovaujantis ĮBĮ įstatymu (ĮBĮ 13 straipsnio 1 dalis). Teisėjas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, o kai reikia apginti viešąjį interesą, savo iniciatyva gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių ieškiniui užtikrinti bet kurioje bylos padėtyje, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų negalimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita (CPK 148 straipsnio 1 dalis).

18Byloje nustatyta, kad 2018 m. sausio 2 d. buvo priimtas pareiškėjos VMI prie LR FM skundas atsakovei BUAB „Dainesa“ dėl 2017 m. gruodžio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu „Dėl UAB „Dainesa“ bankroto bylos iškėlimo“ panaikinimo. Taigi pareiškėja siekia, kad būtų pripažinta, jog atsakovės bankroto procedūra ne teismo tvarka buvo pradėta neteisėtai, ir dėl to ji būtų nutraukta. Šioje byloje Panevėžio apygardos teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartimi buvo patenkintas pareiškėjos VMI prie LR FM prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir, iki civilinėje byloje Nr.e2-353-544/2018 įsiteisės teismo procesinis sprendimas, buvo sustabdytas ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu vykdymas. Minėtoje teismo nutartyje yra pripažinta, kad skundas tikėtinai pagrįstas, o ginčo pobūdis leidžia teigti, kad, netaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių šioje bylos nagrinėjimo stadijoje, galimai pareiškėjai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti negalimas, nes, jei kituose susirinkimuose priimti nutarimai bus jau įvykdyti ir įgyvendinti (dėl turto realizavimo, kreditorių reikalavimų patenkinimo, administravimo išlaidų atsiradimo ir nustatymo, įmonės veiklos pabaigos ir kt.), tai teismo sprendimas šioje byloje praras prasmę, jo įvykdymas taps nebegalimas, bus pažeisti pačios bendrovės ir jos kreditorių teisės ir teisėti interesai. Todėl sprendžiant atsakovės prašymą dėl minėta teismo nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių masto sumažinimo pakartotinai šie klausimai nesvarstomi ir dėl jų nepasakoma, kadangi šiuo apsektu naujų aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima kitaip spręsti aptariamus klausimus, nenustatyta.

19Atsakovės BUAB „Dainesa“ bankroto administratorė kreipėsi į teismą su prašymu dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių masto sumažinimo ir prašo, kad BUAB „Dainesa“ bankroto administratorei būtų uždrausta tik skirstyti BUAB „Dainesa“ lėšas kreditoriams tol, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Šis prašymas iš esmės grindžiamas būtinybe imtis skubių veiksmų, kad būtų apginti įmonės ir jos kreditorių interesai.

20Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, pareiškėjos, atsakovės, trečiųjų asmenų procesinių dokumentų turinį, teismas sutinka, kad negalima ir taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrindu negali būti sudaroma tokia situacija, kad tol, kol bus nuspręsta dėl BUAB „Dainesa“ bankroto procedūros vykdymo ne teismo tvarka teisėtumo (neteisėtumo), bendrovė, kuriai buvo pradėta bankroto procedūra ne teismo tvarka, liktų be tinkamo jos valdymo ir atstovavimo bendrovės išoriniuose santykiuose su trečiaisiais asmenimis.

21Pagal ĮBĮ nuostatas, taikant bankroto procesą ne teismo tvarka, bankroto procedūros pradžia siejama su kreditorių susirinkimo nutarimo įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimo diena, todėl, kreditoriams nesutinkant su kreditorių susirinkimo nutarimu įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, vienintelė priemonė šią procedūrą sustabdyti yra kreipimasis į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 straipsnis, Lietuvos apeliacinis teismo 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1562-823/2016).

22BUAB „Dainesa“ kreditoriams 2017 m. gruodžio 8 d. kreditorių susirinkime priėmus pareiškėjos ginčijamą nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu „Dėl UAB „Dainesa“ bankroto bylos iškėlimo“ ir procedūras pradėjus vykdyti ne teismo tvarka, BUAB „Dainesa“ bankroto procedūra ne teismo tvarka prasidėjo, pagal ĮBĮ 13 straipsnio 5 dalį atsirado ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalyje, 16 straipsnyje ir 27 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytos pasekmės, įskaitant ir tai, kad įmonės valdymo organai neteko savo įgaliojimų (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 2 punktas).

23Pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu gauti duomenys, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos bankroto proceso ne teismo tvarka stadijoje, kai BUAB „Dainesa“ valdymo organai ir darbuotojai atleisti, todėl jie nei teisiškai, nei faktiškai nebeturi galimybių atlikti savo darbines funkcijas ir atstovauti atsakovei išoriniuose santykiuose su trečiaisiais asmenimis, įskaitant ir atstovavimą bendrovei šioje byloje, taip pat kai bankroto administratorius yra perėmęs bendrovės turtą ir dokumentus, tačiau dėl 2018 m. vasario 15 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (ginčijamo 2017 m. gruodžio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu „Dėl UAB „Dainesa“ bankroto bylos iškėlimo“ vykdymo sustabdymo) jis taip pat negali atstovauti bendrovei, rūpintis neatidėliotinais įmonės reikalais ir vykdyti jam ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalyje bei kituose šio įstatymo straipsniuose nustatytų pareigų, tarp kurių yra ir pareigos ĮBĮ nustatyta tvarka valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą, lėšas (3 punktas), užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą (4 punktas), atstovauti arba įgalioti kitą asmenį atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme, kreditorių susirinkime (9 punktas) ir kt.

24Aplinkybė, kad tol, kol be jokių išlygų ir išimčių galioja Panevėžio apygardos teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (ginčijamo 2017 m. gruodžio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu „Dėl UAB „Dainesa“ bankroto bylos iškėlimo“ vykdymo sustabdymas), atsakovės kreditoriai negali priimti jokių nutarimų, o bankroto administratorius – jų vykdyti, reiškia, jog atsakovė neapibrėžtą laiką yra paliekama be tinkamo jos valdymo ir atstovavimo. Todėl teismas sutinka su atsakovės nuomone, kad, atsakovės bankroto proceso ne teismo tvarka visiškas sustabdymas iki paaiškės jo teisėtumas, gali sukelti sunkesnių pasekmių nei šio proceso tęsimas. Jeigu bankroto administratoriaus veiksmais bankroto procese ne teismo tvarka būtų padaryta žala atsakovei ar jos kreditoriams, bankroto administratoriui už tai galėtų būti taikoma profesinė civilinė atsakomybė (ĮBĮ 11 straipsnio 15–19 dalys).

25Vadovaudamasis nurodytais motyvais ir argumentais teismas sprendžia, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartimi pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę - ginčijamo 2017 m. gruodžio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu „Dėl UAB „Dainesa“ bankroto bylos iškėlimo“ vykdymo visišką sustabdymą. Teismas, atsižvelgęs į ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalyje apibrėžtą bankroto administratoriaus kompetenciją, įvertinęs byloje esantį viešą interesą, atsižvelgęs į bankroto proceso tikslus, ekonominio pagrįstumo, proceso operatyvumo, koncentruotumo, kreditorių teisėtų lūkesčių apsaugos ir jų lygiateisiškumo, teisingumo, protingumo ir proporcingumo principus, nustatydamas, kokie ir kokia apimtimi turi būti nustatomi leidimai ir draudimai, sprendžia, kad jie turi būti tokie ir tokios apimties, kad, kol įsiteisės procesinis sprendimas šioje byloje (teismo posėdis paskirtas 2018 m. kovo 21 d.), kreditoriai galėtų priimti tik tokius nutarimus, o bankroto administratorius – juos vykdyti, kuriais būtų užtikrintas tinkamas vadovavimas bendrovei, jos atstovavimas, būtų užtikrinta bendrovės dokumentų ir turto apsauga, tinkamas turto valdymas ir naudojimas, neatidėliotinų ir būtinų įmonės reikalų išsprendimas ir finansavimas pagal kreditorių priimtus nutarimus. Atsižvelgiant į virš išdėstytą, teismas vertina, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra būtina leisti realizuoti bendrovės turtą ĮBĮ ir kreditorių nustatyta tvarka, nes byloje yra ginčijamas pradėtos bankroto procedūros ne teismo tvarka teisėtumas, kas reiškia, kad reikalaujama ją nutraukti, turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo klausimai yra esminiai ir susiję su pagrindiniais ir esminiais kreditorių ir bendrovės interesais. Atsakovės prašyme nurodytais motyvais, su kuriais teismas visiškai sutinka, nutartį leidžiama vykdyti skubiai (CPK 152 straipsnio 2 dalis).

26Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalimi, 13 straipsnio 1 dalimi, CPK 144, 145, 146, 290, 291 straipsniais,

Nutarė

27bankrutuojančios UAB „Dainesa“ prašymą tenkinti iš dalies.

28Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartimi šioje byloje Nr.e2-353-544/2018 pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę – iki nagrinėjamoje byloje įsiteisės teismo procesinis sprendimas sustabdyti 2017 m. gruodžio 8 d. UAB „Dainesa“ kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu „Dėl UAB „Dainesa“ bankroto bylos iškėlimo“ vykdymą – ir nustatyti, kad:

291.BUAB „Dainesa“ kreditoriai turi teisę šaukti kreditorių susirinkimus, juose dalyvauti, balsuoti ir spręsti kreditorių kompetencijai ĮBĮ 23 straipsnyje nurodytus klausimus, išskyrus priimti nutarimus dėl bendrovės turto realizavimo ar perleidimo pagal bet kokius sandorius ar kitokio turto apsunkinimo, tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą, spręsti ar pritarti bendrovės turtimų lėšų skirstymui kreditoriams, nustatyti pareigybių darbuotojų, kurie dirbs įmonėje bankroto proceso metu, skaičių, priimti nutarimą dėl taikos sutarties sudarymo.

302.BUAB „Dainesa“ bankroto administratorė UAB „Bankrotas“ (jos įgaliotas asmuo) turi teisę įgyvendinti jam ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalyje nurodytą kompetenciją, įskaitant, bet neapsiribojant atstovavimu bendrovei kreditorių susirinkimuose, santykiuose su trečiaisiais asmenimis, rūpintis neatidėliotinais įmonės reikalais, valdyti ir naudoti bankrutuojančios įmonės turtą, nemažinant jo vertės ir nedidinant įsiskolinimų, kreditorių susirinkimų nutarimų pagrindu disponuoti įmonės administravimui skirtomis lėšomis, kurios būtinos užtikrinti neatidėliotinus įmonės poreikius, dokumentų išsaugojimą, turto išlaikymą ir jo apsaugą, atlyginimą bankroto administratoriui, išskyrus teisę disponuoti įmonės nekilnojamuoju ir kilnojamuoju turtu, vykdyti kreditorių nutarimus dėl bendrovės turto realizavimo ar perleidimo pagal bet kokius sandorius ar kitokio turto apsunkinimo, skirstyti įmonės lėšas kreditoriams, vykdyti nuostolingą įmonės ūkinę komercinę veiklą, vykdyti nutarimus dėl taikos sutarties sudarymo.

31Nutartį leisti vykdyti skubiai.

32Nutarties kopijas išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims ir/ar jų atstovams žiniai ir vykdymui, taip pat VĮ „Registrų centro“ Juridinių asmenų registro žiniai.

33Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, rašytinio proceso... 2. atsakovė BUAB „Dainesa“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio... 3. Prašymui pagrįsti atsakovė nurodė, kad jai pritaikytų laikinųjų apsaugos... 4. 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau –... 5. 2. Paskirtam bankroto administratoriui buvo perduotas 344 240,56 eurų vertės... 6. 3. Nors ginčo dalyką sudaro klausimas tik dėl kreditorių susirinkimo... 7. 4. 2017 m. gruodžio 8 d. kreditorių susirinkime kreditoriai, kurių... 8. 6. Teismų praktikoje nurodoma, kad laikinosios apsaugos priemonės neturėtų... 9. Pareiškėja VMI prie LR FM atsiliepime prašė atsakovės BUAB „Dainesa“... 10. 1. Bankroto administratorė nepagrįstai tvirtina, kad pritaikius laikinąsias... 11. 2. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartimi BUAB... 12. 3. Prašyme nenurodyta, kaip konkrečiai laikinųjų apsaugos priemonių... 13. 4. Nepagrįsti teiginiai, kad laikinosios apsaugos priemonės neproporcingos... 14. 5. Kadangi bankroto administratorė siekia toliau vykdyti bankroto procedūras,... 15. 6. Bankroto administratorė nepagrįstai teigia, jog BUAB „Dainesa“... 16. Prašymas tenkinamas iš dalies.... 17. Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Lietuvos Respublikos Civilinio... 18. Byloje nustatyta, kad 2018 m. sausio 2 d. buvo priimtas pareiškėjos VMI prie... 19. Atsakovės BUAB „Dainesa“ bankroto administratorė kreipėsi į teismą su... 20. Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, pareiškėjos, atsakovės,... 21. Pagal ĮBĮ nuostatas, taikant bankroto procesą ne teismo tvarka, bankroto... 22. BUAB „Dainesa“ kreditoriams 2017 m. gruodžio 8 d. kreditorių susirinkime... 23. Pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu gauti duomenys, kad laikinosios... 24. Aplinkybė, kad tol, kol be jokių išlygų ir išimčių galioja Panevėžio... 25. Vadovaudamasis nurodytais motyvais ir argumentais teismas sprendžia, jog yra... 26. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalimi, 13 straipsnio 1 dalimi,... 27. bankrutuojančios UAB „Dainesa“ prašymą tenkinti iš dalies.... 28. Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartimi šioje... 29. 1.BUAB „Dainesa“ kreditoriai turi teisę šaukti kreditorių susirinkimus,... 30. 2.BUAB „Dainesa“ bankroto administratorė UAB „Bankrotas“ (jos... 31. Nutartį leisti vykdyti skubiai.... 32. Nutarties kopijas išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims ir/ar jų... 33. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...