Byla e2-632-178/2015
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Nidos Smiltė“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Nidos Smiltė“, bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė „Verslo valdymo centras“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos J. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1496-460/2014, kuria atmestas pareiškėjos J. G. skundas dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Nidos Smiltė“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Nidos Smiltė“, bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė „Verslo valdymo centras“ ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja (BUAB „Nidos Smiltė“ akcininkė) prašo panaikinti BUAB „Nidos smiltė“ 2014 m. liepos 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimą iškelti UAB „Nidos smiltė“ bankroto bylą ir bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, panaikinti visus kitus BUAB „Nidos smiltė“ kreditorių susirinkimo nutarimus. Prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki būsimo teismo sprendimo priėmimo uždrausti kreditoriams priimti nutarimus UAB „Nidos smiltė“ bankroto ne teisme procese, o administratoriui UAB „Verslo valdymo centras“ uždrausti vykdyti bet kokius BUAB „Nidos smiltė“ kreditorių nutarimus. Nurodė, kad BUAB „Nidos smiltė“ bankroto procedūra negalėjo būti pradėta ir negali būti vykdoma ne teismo tvarka, nes buvo pažeista šios procedūros inicijavimo tvarka, numatyta ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalyje, ir kitos ĮBĮ imperatyvios nuostatos. Be to, BUAB „Nidos smiltė“ ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo metu galėjo ir šiuo metu gali atsiskaityti su kreditoriais. Pažymi, kad pagal ĮBĮ nuostatas bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, inicijavimo teisė yra suteikta įmonės administracijos vadovui ir savininkui (savininkams). Tai reiškia, kad negali būti laikoma teisėta aptariama iniciatyva tuomet, kai įmonės administracijos vadovas, prieš tai neinformavęs savininkų, negavęs jų sutikimo, nesant bendro visų suinteresuotų pusių (savininkų ir kreditorių) sutarimo, finansines įmonės problemas sutaria išspręsti be teismo išimtinai sutaręs vien tik su kreditoriais. Dėl to, esant analogiškai situacijai, t. y., kai įmonės vadovas siekia inicijuoti bankroto procedūras ne teisme, vadovaujantis CPK 3 straipsnio 6 dalimi, jis privalėjo vadovautis imperatyviomis ĮBĮ 8 straipsnio 3 dalies nuostatomis ir apie ketinamą pradėti bankroto procedūrą pranešti ne tik kreditoriams, bet ir akcininkams. Vien dėl šio procesinio pažeidimo, visi minėto kreditorių susirinkimo nutarimai yra neteisėti, todėl turėtų būti panaikinti. Be to, 2014 m. liepos 7 d. pranešimu pareiškėja buvo informuota apie BUAB „Nidos smiltė" direktorės A. N. sprendimu 2014 m. liepos 29 d. 11 val. šaukiamą neeilinį visuotinį BUAB „Nidos smiltė“ akcininkų susirinkimą, kurio darbotvarkėje buvo numatytas klausimo dėl auditoriaus rinkimo ir atlyginimo nustatymo svarstymas. 2014 m. liepos 16 d. pranešimu dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo pareiškėja buvo informuota, kad 2014 m. liepos 29 d. neeilinio visuotinio BUAB „Nidos smiltė“ akcininkų susirinkimo darbotvarkėje yra numatyti klausimai dėl bendrovės vadovo atšaukimo ir naujo direktoriaus rinkimo svarstymai. 2014 m. liepos 18 d. prašymu pareiškėja buvo informuota apie BUAB „Nidos smiltė“ direktorės A. N. atleidimą iš darbo pačiai prašant. Pareiškėjos nuomone, greitas likvidacinis tikslas, susijęs su BUAB „Nidos smiltė“ pradelstais įsipareigojimais, jeigu tokių iš tiesų susidarė, negalėjo būti realizuotas dėl to, kad ši įmonė 2014 m. liepos 28 d. buvo ir šiuo metu yra pajėgi atsiskaityti su kreditoriais. Iš paskutiniojo 2014 m. kovo 20 d. balanso pareiškėjai matyti, kad BUAB „Nidos smiltė“ turtas buvo vertas 2 416 573 Lt, o mokėtinas sumas ir įsipareigojimus sudarė tik 59 845 Lt. Be to, BUAB „Nidos smiltė“ akcininkų dauguma buvo ir yra pasirengę išlaisvinti įmonę nuo skolų ir tęsti ilgalaikę ir pelningą veiklą. Tai patvirtina ne tik pateikiami finansinių ataskaitų duomenys, bet ir daugumos akcininkų valia tęsti įmonės veiklą, keičiant vadovą ir toliau maksimizuojant pelną.

4Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė kreditoriams priimti nutarimus UAB „Nidos smiltė“ bankroto ne teisme procese, o administratoriui UAB „Verslo valdymo centras“ uždraudė vykdyti bet kokius UAB „Nidos smiltė“ kreditorių nutarimus.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. gruodžio 15 d. nutartimi pareiškėjos skundą dėl BUAB „Nidos smiltė“ kreditorių 2014 m. liepos 28 d. susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka ir kitų nutarimų panaikinimo netenkino; panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 4 d. ir 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Vertindamas skundo argumentus, kad BUAB „Nidos smiltė“ finansinė situacija stabili, todėl nebuvo pagrindo inicijuoti įmonei bankroto bylą ne teisme tvarka, teismas įvertino faktus, kad įmonės balanse nurodytas turimas įmonės turtas už 2 416 573 Lt neatitinka realios įmonės padėties, nes bankroto administratoriui buvo perduota turto už 27 988,18 Lt, banko sąskaitoje buvo 51 614,56 Lt, o bylos nagrinėjimo metu pareikšta 155 155,72 Lt dydžio kreditorinių reikalavimų. Be to, įmonės balanse apskaitomos investicijos yra 1 604 950 vienetų UAB „Amnis metallicus“ akcijų, kurių vertė nurodyta 2 124 050 Lt, tačiau balanse nurodyta turto vertė nėra reali, kadangi minėta įmonė jau kurį laiką veiklos nevykdo, iki tol vykdyta veikla buvo nuostolinga. UAB „Amnis metallicus“ akcijos BUAB „Nidos smiltė“ balanse yra apskaitomos netinkamai. Svarbu ir tai, kad kai kurios UAB „Amnis metallicus“ akcininkės yra bankrutuojančios įmonės. Visuma įrodymų teismui leido spręsti, kad BUAB „Nidos smiltė“ faktiškai yra nemoki. Todėl kreditorių interesai gali būti ginami arba iškeliant įmonei bankroto bylą, arba, kreditoriams sutinkant ir esant įstatyme nustatytoms sąlygoms, bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. Pareiškėjos teiginiai, kad galima atsiskaityti su kreditoriais, yra deklaratyvūs, nepagrįsti realiai duomenimis. Teismas nesutiko su skundo argumentais, kad pradedant įmonei bankroto procesą ne teismo tvarka buvo pažeisti procedūriniai reikalavimai - nagrinėjamu atveju kreditoriams priimant sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo neteismine tvarka balsavo 100 procentų kreditorių. Nors vėliau kreditorių sąrašas, kai buvo suskaičiuoti darbuotojų reikalavimai, pasipildė, tačiau nė vienas iš jų neginčijo ir neginčija 2014 m. liepos 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Bylos duomenys patvirtina, kad įmonės bankroto bylos iškėlimo dieną įmonė tenkino imperatyvias ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas. Teismo vertinimu, įmonė negali atnaujinti ir tęsti savo ūkinės komercinės veiklos ir dėl to, kad nuo 2014 m. liepos 18 d. su įmone buvo nutrauktos kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų nuomos sutartys, kurių pagrindu įmonė vykdė ūkinę komercinę veiklą, apie tai buvo informuoti akcininkai, tačiau jie nepriėmė jokių sprendimų dėl tolimesnės įmonės veiklos tęstinumo. Šiuo konkrečiu atveju atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo nėra jokių objektyvių prielaidų.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Pareiškėja J. G. (toliau-apeliantė) atskirajame skunde prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 15 d. nutartį panaikinti ir bankroto bylą ne teismo tvarka nutraukti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas visiškai neįvertino, kad buvo pažeista bankroto procedūros ne teismine tvarka inicijavimo teisė. Aptariamos formos bankroto procedūra yra galima tada, kai kreditoriai ir skolininko įmonės savininkai tarpusavyje sutaria dėl galimybės bankroto procedūras atlikti patys, t. y. neįtraukiant teismo. Pagal ĮBĮ nuostatas bankroto procedūrų vykdomų ne teismo tvarka inicijavimo teisė yra suteikta įmonės administracijos vadovui ir savininkui (savininkams). Todėl iniciatyva, kai įmonės vadovas, prieš tai neinformavęs savininkų ir negavęs jų sutikimo, finansines problemas sutaria išspręsti be akcininkų susitaręs vien tik su kreditoriais, negali būti laikoma teisėta.

102. Teismas neįvertino svarbių faktinių aplinkybių, kad akcininkai nebuvo informuoti apie šaukiamą kreditorių susirinkimą (teismo posėdyje A. N., buvusi BUAB „Nidos smiltė“ direktorė tai patvirtino). Be to, A. N. 2014 m. liepos 18 d. pranešimas apie atsistatydinimą iš pareigų irgi reiškia, kad buvo pažeista kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, nes įmonės administracijos vadovas, nusprendęs atsistatydinti iš pareigų, negalėjo priimti aptariamo sprendimo – inicijuoti ir šaukti kreditorių susirinkimo.

113. Pradėjus įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka, buvo pareikšta 155 155,72 Lt dydžio finansiniai reikalavimai, o skundžiamas nutarimas buvo priimtas tik vieno iš kreditorių, kurio reikalavimo vertė buvo mažesnė nei ¾ visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną. Todėl nutarimas turėtų būti panaikintas ir dėl ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalies pažeidimo.

124. Teismas neteisingai įvertino BUAB „Nidos smiltė“ pradelstų įsipareigojimų ir turto santykį, neteisingai konstatavo įmonės nemokumą. Sutiktina, kad įmonės finansinis turtas buvo apskaitomas netinkamai, tačiau ne vien šis turtas sudaro įmonės turtą. Pagal paskutinio 2014 m. kovo 20 d. balanso duomenis įmonė dar turėjo ir kito – 292 523 Lt balansinės vertės – turto, banko sąskaitoje šiuo metu turi 51 614 Lt. Įmonės akcininkai 2014 m. liepos 29 d. visuotiniame akcininkų susirinkime pakeitė administracijos vadovą, t. y. aktyviai siekė tęsti įmonės veiklą. Akcininkai yra pasirengę atsiskaityti su kreditoriais ir iš papildomų įnašų bei tęsti veiklą.

135. Sprendžiant apeliantės skundą pirmosios instancijos teisme buvo pažeista teisė į gynybą, kadangi įmonės administracijos vadovas R. R. negalėjo dalyvauti teismo posėdyje, teikti paaiškinimų, tiek dėl įmonės turto vertės, tiek dėl tolimesnės įmonės perspektyvos.

14Suinteresuotas asmuo bankroto administratorius UAB “Verslo valdymo centras“ atsiliepime į skundą prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą į skundą grindžia šiais argumentais:

151. Sąlygos, kurioms esant gali būti pradedama įmonės bankroto procedūra ne teisme tvarka (ĮBĮ 12 str. 1 d.), nėra pažeistos. ĮBĮ nenustato jokių sąlygų, kurios lemtų įmonės, įmonės vadovo, kreditorių pareigą inicijuojant bankroto bylą gauti įmonės savininko sutikimą. Savininko nesutikimas su pradėta bankroto procedūra ne teismo tvarka nepažeidžia savininko teisių, nes jis, pradėjus bankroto procesą ne teismo tvarka, gali išspręsti atsiskaitymo su kreditoriais klausimą ir bankroto procedūrą nutraukti. Liudytoja A. N. patvirtino, kad įmonės akcininkai žinojo apie prastą įmonės finansinę situaciją, tačiau nesiėmė jokių aktyvių veiksmų problemoms spręsti.

162. Sprendimo dėl bankroto procedūros priėmimo dienai (2014 m. liepos 28 d.) buvo vienintelis kreditorius UAB „Gamtinės dujos“, todėl už nutarimą pradėti bankroto procedūrą balsavo 100 proc. kreditorių reikalavimų, dėl ko ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalies nuostatos nepažeistos.

173. Atskirojo skundo teiginys, kad balanse yra dar 292 523 Lt turto, niekuo nepagrįstas. Be nurodyto 27 988,18 Lt vertės kito turto ir 51 614,56 Lt lėšų banko sąskaitoje, daugiau jokio turto įmonė neturi. Tęsiant bankroto procedūrą dar bus galimybė išieškoti iš skolininkų, kurių įsipareigojimai balanse apskaityti 53 246,65 Lt sumai, tačiau dalies skolų išieškojimas gali būti apsunkintas dėl priešpriešinių prievolių egzistavimo.

18Suinteresuotas asmuo BUAB „Nidos smiltė“ direktorius R. R. atsiliepime į skundą prašo jį tenkinti ir skundžiamą Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 15 d. nutartį panaikinti bei bankroto bylą ne teismo tvarka nutraukti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

191. Sutiktina su apeliante, kad buvo pažeista inicijavimo teisė vykdyti įmonės bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Šis iniciatyvos teisės pažeidimas negalėjo būti laikomas neesminiu ar vien tik procesiniu pažeidimu, nes BUAB „Nidos Smiltė“ bankroto procesas buvo neteisėtai inicijuotas tyčia, iš anksto gerai pasirengus.

202. Sutiktina su apeliante, kad, priimant nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, buvo pažeistos ir ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalies nuostatos.

213. Pagal paskutiniuosius balanso duomenis įmonė turėjo 6 640 Lt ilgalaikio turto, 285 881 Lt trumpalaikio turto, administratoriui buvo perduoti 51 614 Lt piniginių lėšų banko sąskaitoje, UAB „Amnis metallicus“ akcijų 1 604 950 vnt. ir 27 988,18 Lt likutinės vertės turtas. Teismas nepagrįstai neįvertino, kad pagal paskutinio balanso duomenis įmonė dar turėjo kito – 292 523 Lt balansinės vertės turto. Be to, iš 2014 m. kovo 20 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2013 metais įmonės grynasis pelnas sudarė 272 223 Lt. Todėl nėra tikėtina, kad 2014 m. liepos mėnesį įmonė staigiai tapo nemokia, juolab, kad būtent vasaros sezono metu įmonė gauna didžiausias pajamas ir nereikalauja didelių investicinių lėšų ar sąnaudų. Įvertinus šiuos duomenis bei A. N. suinteresuotumą neteisminiu bankrotu, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo spręsti, kad įmonė buvo nemoki ir įmonės akcininkai negalėjo ir negali finansinių laikinų sunkumų išspręsti kitais būdais.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

24Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta panaikinti 2014 m. liepos 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Atskirasis skundas grindžiamas iš esmės dviem argumentų grupėmis: ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas pažeidžiant įstatymo nustatytas procedūras; neteisingai įvertintas įmonės (ne)mokumo klausimas, be to, nurodoma, kad buvo pažeistos akcininkų naujai paskirto vadovo teisės pasisakyti teismo posėdyje.

25Atskirasis skundas tenkintinas.

26CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ). ĮBĮ 12 straipsnyje nustatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Jei įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), įmonės vadovas, savininkas (savininkai), numatę siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir vietą. Kreditorių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto siūlymo išsiuntimo kreditoriams dienos. Nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną. Jei kreditorių susirinkimas nepriima nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje išvardyti asmenys gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Pagal ĮBĮ 13 straipsnį ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos vadovaujantis šiuo įstatymu. Teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas.

27Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2014 m. liepos 28 dieną vykusio UAB „Nidos smiltė“ kreditorių susirinkime, kuriame dalyvavo vienas UAB „Nidos smiltė“ kreditorius - UAB „Gamtinės dujos“, turėjęs 72 887,63 Lt finansinį reikalavimą, ir UAB „Nidos smiltė“ vadovė A. N., buvo nutarta pradėti vykdyti UAB „Nidos smiltė“ bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Duomenų apie kitų įmonės kreditorių egzistavimą ir informavimą byloje nepateikta. Prie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki skundo pareiškimo teismui pateikti A. N. siųsti 2014 m. liepos 7 d. ir 2014 m. liepos 16 d. pranešimai dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo 2014 m. liepos 29 d. Tiek iš byloje esančių rašytinių įrodymų, tiek iš bylos dalyvių argumentų bei paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka buvo inicijuota A. N., nepateikus jokios informacijos įmonės savininkams (akcininkams) dėl diena anksčiau - 2014 m. liepos 28 d. - šaukiamo kreditorių susirinkimo ir jame spręstinų klausimų. Pastebėtina, kad tai pripažino ir pati įmonės vadovė, jau pateikusi 2014 m. liepos 18 d. pareiškimą dėl atleidimo iš darbo.

28Pirmosios instancijos teismas, vertindamas pareiškėjos - BUAB „Nidos smiltė“ akcininkės skundo dėl 2014 m. liepos 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo pagrįstumą, didelį dėmesį skyrė aplinkybėms apie įmonės prastą finansinę situaciją ir sprendė, kad įmonės reabilitacinio tikslo siekimas nėra pagrįstas ginant įmonės kreditorių interesus. Taip pat nurodė, kad bankroto procedūros ne teismo tvarka sąlygos, reglamentuotos ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje, yra tenkintos, kreditorių susirinkime dalyvavo 100 proc. kreditorių (minėta, vienas), dėl ko skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai yra teisėti, nepažeidžiantys imperatyvių įstatymo normų, todėl priimtų nutarimų naikinti nėra pagrindo. Su tokia pirmosios instancijos teismo procesine pozicija apeliacinės instancijos teismas nesutinka ir pritaria apeliantės teiginiams, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas, pažeidžiant ĮBĮ 12 straipsnio nuostatas.

29Tiek ĮBĮ 12 straipsnio nuostatų turinys, tiek teismų praktikos išaiškinimai leidžia konstatuoti, kad bankroto procedūros ne teismo tvarka tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimų būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės kreditorių ir jos kreditorių ginčo bei neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1707/2012). ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalies nuostatos numato, jog nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną.

30Minėta, skundžiamas nutarimas buvo priimtas balsuojant vienam įmonės kreditoriui – UAB „Gamtinės dujos“, kurio reikalavimo įmonei suma nutarimo priėmimo dieną sudarė 72 887,63 Lt. Teismas sutiko, kad šis kreditorius buvo vienintelis, tačiau tokia išvada padaryta neįvertinant visų aplinkybių. Iškėlus bankroto bylą ne teismo tvarka, buvo pareikšti 155 155,72 Lt dydžio kreditoriniai reikalavimai, t.y. be jau minėto UAB „Gamtinės dujos“ reikalavimo yra pareikšti dar 19 460,60 Lt antros eilės ir net 62 429,97 Lt pirmos eilės kreditoriniai reikalavimai. Pažymėtina, kad pastarieji tokio dydžio kreditoriniai reikalavimai nurodyti dar 2014 m. rugsėjo 16 d. rašytame administratoriaus atsiliepime, taigi, neabejotina, kad jie jau buvo tai dienai, tačiau labai abejotina, kad tokio dydžio kreditoriniai reikalavimai būtų atsiradę vos per pusantro mėnesio po ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo. Beje, tokių įrodymų ir nėra pateikta. Visiškai akivaizdu, kad įmonės vadovė – asmuo atsakingas už kasdienę įmonės veiklą negalėjo nežinoti apie įsiskolinimus, susijusius su darbo santykiais. Todėl yra pagrindas manyti, kad buvo pažeisti minėtos ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalies, be to, ir šio straipsnio 2 dalies reikalavimai, kad kiekvienam kreditoriui apie siūlymą vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka privalu pranešti raštu. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės atmeta administratoriaus ir skundžiamos nutarties argumentus, kad tai nėra nagrinėjamu atveju reikšminga, nes dėl to nesiskundžia nė vienas kreditorius – toks argumentas bankroto procedūros, kuri pradėta neteisėtų sprendimų pagrindu, savaime nepaverčia jos teisėta, juo labiau, tai įvertinant dar ir žemiau nurodomų faktinių aplinkybių kontekste.

31Pagal ĮBĮ 13 straipsnį ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos vadovaujantis šiuo įstatymu. Pagal bendrąsias ĮBĮ nuostatas įmonės vadovas, kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos įmonei inicijavimo, pareiškimo bei priedų nuorašus privalo pateikti savininkui (ĮBĮ 8 str. 3 d.). Tokiu būdu savininkas yra informuojamas apie bankroto bylos inicijavimą, iki bankroto bylos iškėlimo gali imtis priemonių, sudarančių galimybę įmonei atsiskaityti su kreditoriumi/iais ir išvengti bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 10 str. 3 d. 1 p.), inicijuoti, esant tam pagrindui, restruktūrizavimo bylą ir taip pat išvengti bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 10 str. 3 d. 2 p.) ir pan. Sutiktina su bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo centras“ atsikirtimų į skundą argumentais, kad ĮBĮ 12 straipsnio nuostatos numato teisę ne tik įmonės savininkams, bet ir įmonės vadovui pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka nereglamentuojant pareigos gauti įmonės savininko (savininkų) sutikimą. Tačiau nėra jokio pagrindo manyti, kad, inicijuojant bankroto procedūras ne teismine tvarka, savininko ir informavimas nebėra reikalingas, nes pats informavimo faktas dėl pradėtinos bankroto procedūros tiek kreipiantis į teismą, tiek inicijuojant ją ne teismo tvarka, savininkui, įvertinus paties bankroto proceso esmę, sukeliamus padarinius juridiniam asmeniui, yra aktualus ir reikšmingas. Juo labiau, kai nagrinėjamu atveju bankroto procedūra buvo inicijuota akivaizdžiai itin skubotai, sąmoningai nuslepiant tai nuo savininkų, be to, yra pagrindas manyti, kad ir pažeidžiant ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalies reikalavimus dar vienu aukščiau neaptartu aspektu. Ši norma numato, kad tokia bankroto procedūra gali būti vykdoma, be kita, kai įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriumi. Tuo tarpu, jei buvo, anot įmonės vadovės, tik vienintelis kreditorius su 72 887,63 Lt reikalavimu, iš bylos duomenų (faktiškai neginčijamų ir administratoriaus patvirtintų) matyti, kad administratoriui, net nevertinant kitų balanse nurodyto įmonės turto pozicijų, buvo perduota turto už beveik 28 000 Lt, banko sąskaitoje buvo virš 51 000 Lt lėšų, taigi, su šiuo kreditoriumi iš esmės buvo galima visiškai atsiskaityti. Nėra pakankamai įtikinami ir vadovės argumentai, kad akcininkai esą nereagavo į jos informaciją apie nutrauktas su įmone sutartis, nesiėmė priemonių įmonės veiklai atkurti – pati įmonės vadovė nurodė, kad įmonės veikla nutrūko likus mažiau kaip dviem savaitėm iki ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo, t.y. akivaizdu, kad per tokį trumpą laiką, net jei tikėti, jog ji informavo akcininkus apie susiklosčiusią įmonėje situaciją, jokių svaresnių sprendimų ir negalėjo būti priimta, juo labiau, kad, minėta, apie savo ketinimus įmonės vadovė neinformavo akcininkų nepaisant to, kad jų susirinkimas turėjo įvykti jau sekančią dieną po ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks bankroto ne teismo tvarka inicijavimas neatitinka šios bankroto procedūros tikslo, esmės bei pažeidžia įmonės savininkų teises ir teisėtus interesus. Akivaizdu, kad esant prastai įmonės finansinei situacijai, įmonės savininkai (akcininkai) turi turėti galimybę įvertinti įmonės perspektyvas su kreditoriais prieš pradedant bankroto procedūrą. Šiuo atveju buvo ne tik paneigta tokia akcininkų teisė, bet ir neatmestina, jog buvo siekiama, kaip ir nurodo apeliantė, labiau asmeninių interesų, perkeliant įmonės veiklą į kitą tos pačios vadovės įmonę, o ne UAB „Nidos smiltė“ ar jos kreditorių interesų užtikrinimo.

32Dėl paminėto darytina išvada, kad įmonės vadovės iniciatyvos teisė pradėti bankroto procedūrą šiuo atveju neatitinka nei ĮBĮ 12 straipsnio reikalavimų, nei teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų (CK 1.5 str.). Sutiktina su apeliantės argumentu, kad pirmosios instancijos teismas, akcentuojant įmonės kreditorių interesų viršenybę, nepagrįstai pakankamai neįvertino bankroto proceso ne teismo tvarka, apeliacinės instancijos teismo nuomone, esminių inicijavimo teisės pažeidimų. Bankroto bylose esantis ryškus viešasis interesas negali pasireikšti tik vieno jo aspekto – kreditorių (šiuo atveju, anot įmonės vadovės, vos vieno) teisių suabsoliutinimu ignoruojant kitą jo aspektą – procedūros teisėtumą. Juo labiau, kad panaikinus neteisėtai pradėtą ir vykdomą procesą dėl bankroto procedūros ne teismo tvarka, ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardyti asmenys gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Todėl įmonės kreditorių interesų užtikrinimas, panaikinus skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą, nėra paneigiamas. Be to, įmonės kreditoriai gali savo pažeistas teises ginti ir kitais civilinių teisių gynimo būdais.

33Todėl, įvertinęs šalių argumentus, byloje esančius rašytinius įrodymus, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su apeliantės pozicija, kad 2014 m. liepos 28 dieną kreditorių susirinkimo metu, nusprendus pradėti UAB „Nidos Smiltė“ bankroto procedūrą ne teismo tvarka, buvo priimtas neteisėtas sprendimas, prieštaraujantis tiek ĮBĮ normoms, tiek teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams (CK 1.5 str.), todėl naikintinas. Kadangi visi skundžiami 2014 m. liepos 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimai yra tiesiogiai susiję su bankroto procedūros vykdymu ne teismo tvarka, laikytina pagrįsta ir teisinga pripažinti juos visus neteisėtais. Atitinkamai neteisėtai pradėtas ir vykdomas procesas turi būti vertinamas kaip neteisėtas ir nutrauktinas.

34Pripažinus skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus neteisėtais dėl jų prieštaravimo teisės normoms ir esminiams teisės principams, apeliantės atskirojo skundo argumentai dėl įmonės finansinės situacijos netinkamo įvertinimo bei BUAB „Nidos smiltė“ vadovo procesinių teisių pažeidimo tampa neaktualūs šio ginčo teisingam išsprendimui.

35BUAB „Nidos smiltė“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė teismo priteisti 700 Eur bylinėjimosi išlaidas patirtas apeliacinės instancijos teisme. Patenkinus apeliantės atskirąjį skundą, šis prašymas atmestinas (CPK 93 str. 2 d.).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

37Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

38Pripažinti neteisėtais bei panaikinti uždarosios akcinės bendrovės „Nidos smiltė“ 2014 m. liepos 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimus bei nutraukti pradėtą šios bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėja (BUAB „Nidos Smiltė“ akcininkė) prašo panaikinti BUAB... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi taikė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. gruodžio 15 d. nutartimi pareiškėjos... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Pareiškėja J. G. (toliau-apeliantė) atskirajame skunde prašo Klaipėdos... 9. 1. Teismas visiškai neįvertino, kad buvo pažeista bankroto procedūros ne... 10. 2. Teismas neįvertino svarbių faktinių aplinkybių, kad akcininkai nebuvo... 11. 3. Pradėjus įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka, buvo pareikšta 155... 12. 4. Teismas neteisingai įvertino BUAB „Nidos smiltė“ pradelstų... 13. 5. Sprendžiant apeliantės skundą pirmosios instancijos teisme buvo pažeista... 14. Suinteresuotas asmuo bankroto administratorius UAB “Verslo valdymo centras“... 15. 1. Sąlygos, kurioms esant gali būti pradedama įmonės bankroto procedūra ne... 16. 2. Sprendimo dėl bankroto procedūros priėmimo dienai (2014 m. liepos 28 d.)... 17. 3. Atskirojo skundo teiginys, kad balanse yra dar 292 523 Lt turto, niekuo... 18. Suinteresuotas asmuo BUAB „Nidos smiltė“ direktorius R. R. atsiliepime į... 19. 1. Sutiktina su apeliante, kad buvo pažeista inicijavimo teisė vykdyti... 20. 2. Sutiktina su apeliante, kad, priimant nutarimą bankroto procedūras vykdyti... 21. 3. Pagal paskutiniuosius balanso duomenis įmonė turėjo 6 640 Lt ilgalaikio... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 24. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 25. Atskirasis skundas tenkintinas.... 26. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 27. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2014 m. liepos 28 dieną vykusio... 28. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas pareiškėjos - BUAB „Nidos... 29. Tiek ĮBĮ 12 straipsnio nuostatų turinys, tiek teismų praktikos... 30. Minėta, skundžiamas nutarimas buvo priimtas balsuojant vienam įmonės... 31. Pagal ĮBĮ 13 straipsnį ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos... 32. Dėl paminėto darytina išvada, kad įmonės vadovės iniciatyvos teisė... 33. Todėl, įvertinęs šalių argumentus, byloje esančius rašytinius įrodymus,... 34. Pripažinus skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus neteisėtais dėl... 35. BUAB „Nidos smiltė“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė teismo... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 37. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 15 d. nutartį panaikinti ir... 38. Pripažinti neteisėtais bei panaikinti uždarosios akcinės bendrovės...