Byla 2YT-10745-793/2018
Dėl antstolio Jono Petriko veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Jonas Petrikas, akcinė bendrovė „Swedbank“ bankas

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis,

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. B. skundą dėl antstolio Jono Petriko veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Jonas Petrikas, akcinė bendrovė „Swedbank“ bankas.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose gautas antstolio Jono Petriko raštas dėl skundo persiuntimo Nr. S18-22944, kuriuo teismui perduotas pareiškėjo V. B. atstovo advokato Aliaus Galmino skundas dėl antstolio Jono Petriko veiksmų. Pareiškėjas skundu prašo panaikinti antstolio 2018 m. liepos 5 d. patvarkymą „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“ Nr. S18-20644 bei sustabdyti paskirtą turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių, taip pat nesutinka su 2018 m. liepos 5 d. pranešimu „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“ Nr. S18-20645. Nurodė, kad pareiškėjas apie tai, jog bus parduodamas jam priklausantis butas iš pirmųjų varžytynių sužinojo tik tuo metu, kai sudarė teisinių paslaugų teikimo sutartį su advokatu, kuris nuvykęs susipažinti su vykdomąja byla sužinojo, kad butas parduodamas iš pirmųjų varžytynių. Taip pat advokatas sužinojo, kad parduodamas turtas įvertintas 48 000,00 Eur. Šios informacijos pareiškėjas nežinojo, kadangi nuo 2018 m. birželio mėn. yra išvykęs dirbti į Olandiją. Teigia, jog nesutinka su nustatyta turto verte, kadangi ji yra ženkliai didesnė (b. l. 3).

5Antstolis 2018 m. rugpjūčio 7 d. patvarkymu „Dėl atsisakymo tenkinti skundą“ Nr. S18-22939 netenkino pareiškėjo skundo, nurodydamas, kad visus procesinius dokumentus siuntė pareiškėjui registruotąja pašto siunta, todėl jie yra laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo. Pareiškėjas per nustatytą terminą prieštaravimų ar nušalinimų skiriamo eksperto kandidatūrai ar prieštaravimų dėl turto įkainojimo nepareiškė bei nepateikė jokių pagrįstų motyvų dėl naujos ekspertizės skyrimo ir nustatytos areštuoto turto rinkos vertės. Panaikinti 2018 m. liepos 5 d. patvarkymą „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“ Nr. S18-20645 nėra jokio teisinio pagrindo, kadangi jis yra informacinio pobūdžio ir nesukelia skolininkui teisinių pasekmių (v. b. l. 163-166).

6Suinteresuotas asmuo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į skundą nepateikė.

7Teismas konstatuoja:

8skundas atmestinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis Jonas Petrikas vykdo vykdomąją bylą Nr. 0172/18/00582, pradėtą pagal Vilniaus miesto 28-ojo notaro biuro notarės Svetlanos Bazilienės išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 1474 dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos kreditoriaus AB „Swedbank“ banko prašymą dėl 80 073,77 Eur skolos bei palūkanų išieškojimo (v. b. l. 15). 2018 m. gegužės 21 d. patvarkymu „Dėl ekspertizės nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti skyrimo“ Nr. S18-15951 paskirta buto, esančio ( - ), turto vertės nustatymo ekspertizė, pavedant ją atlikti UAB „Ober-Haus“ (v. b. l. 66). 2018 m. gegužės 31 d. turto arešto aktu Nr. S18-17388 areštuotas skolininkui V. B. nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas – butas, esantis ( - ) (v. b. l. 117-118). 2018 m. gegužės 31 d. patvarkymu „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“ Nr. S18-17396 ir 2018 m. liepos 5 d. patvarkymu „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“ Nr. S18-20644 (kurį skundžia pareiškėjas) pareiškėjui priklausantis butas, adresu ( - ), įvertintas 48 000,00 Eur (v. b. l. 120, 139).

10Nagrinėjamoje civilinėje byloje pareiškėjas prašo panaikinti antstolio Jono Petriko 2018 m. liepos 5 d. patvarkymą S18-20644 „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“, taip pat nesutinka su 2018 m. liepos 5 d. pranešimu „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“ Nr. S18-20645. Teigia, kad pareiškėjas apie tai, jog bus parduodamas jam priklausantis butas iš pirmųjų varžytynių, jis sužinojo tada, kai sudarė teisinių paslaugų teikimo sutartį. Nesutinka su nustatyta turto rinkos verte, teigdamas, jog pareiškėjui priklausančio turto – buto, esančio ( - ), vertė yra ženkliai didesnė.

11Siekiant vykdymo proceso tikslų bei vykdymo proceso dalyvių interesų pusiausvyros, areštuotas skolininkui priklausantis turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Teismų praktikoje pripažįstama, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Areštuoto turto įkainojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 681 straipsnis, pagal kurį areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, o tuo atveju, kai antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 str. 1 d.). Jeigu CPK 681 straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 str. 4 d.). Skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą (CPK 681 str. 3 d.). Antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. Patvarkyme turi būti nurodyta ekspertas ar ekspertizės įstaiga, kuriai pavedama atlikti ekspertizę. Patvarkymo kopijos išsiunčiamos vykdymo proceso šalims (CPK 682 str. 1 d.).

12Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2018 m. gegužės 21 d. antstolio patvarkymas „Dėl ekspertizės nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti skyrimo“ Nr. S18-15951, kuriuo paskirta pareiškėjui priklausančio buto, esančio ( - ), turto vertės nustatymo ekspertizė, 2018 m. gegužės 31 d. Turto arešto aktas Nr. S18-17388 bei skundžiami 2018 m. liepos 5 d. patvarkymas „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“ Nr. S18-20644, kuriuo pareiškėjui priklausantis turtas įvertintas 48 000,00 Eur, ir 2018 m. liepos 5 d. pranešimas dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių Nr. S18-20645, V. B. išsiųsti registruotąja pašto siunta jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), ir su kitu žinomu adresu ( - ), tačiau abiem minėtais adresais siųsti patvarkymai grįžo neįteikti, grįžusiose pašto šaknelėse nurodyta „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“ (v. b. l. 35, 68-69, 70, 71-72, 73, 142-144, 145, 146-148, 149). Nors minėti procesiniai dokumentai pareiškėjui pasirašytinai neįteikti, tačiau pažymėtina, jog vadovaujantis CPK 604 straipsniu procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams šio Kodekso VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus šio Kodekso 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytus atvejus.

13Taip pat pažymėtina, jog iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad V. B. buvo žinoma apie paskirtą ir atliekamą jam nuosavybės teise priklausančio turto – buto, esančio ( - ), turto vertės nustatymo ekspertizę, kadangi 2018 m. gegužės 23 d. V. B. buvo atvykęs į antstolio Jono Petriko kontorą ir pasirašė, jog yra tinkamai supažindintas su savo teisėmis ir pareigomis (v. b. l. 80). Be to, pabrėžtina, jog iš vykdomojoje byloje esančio 2018 m. gegužės 28 d. Ekspertizės objekto apžiūros akto Nr. 2907 EKZ_2018 RVI KLAI matyti, kad 2018 m. gegužės 28 d. turto vertintojui apžiūrint pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį turtą, esantį ( - ), su tikslu nustatyti jo vertę, apžiūroje dalyvavo ir pareiškėjas V. B. (v. b. l. 114). Šios teismo nustatytos aplinkybės nesudaro jokio pagrindo abejoti, kad pareiškėjui buvo žinoma apie jam priklausančio turto atliekamą vertinimą.

14Teismo nustatytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu konstatuotina, jog antstolis laikydamasis CPK nuostatų registruotąja pašto siunta išsiuntė pareiškėjui skundžiamą 2018 m. liepos 5 d. patvarkymą „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“ Nr. S18-20644 jo deklaruotos gyvenamosios vietos bei įkeisto ir parduotino iš varžytynių turto adresu, todėl V. B. argumentai, kad pareiškėjui nebuvo pranešta apie buto pardavimą iš pirmųjų varžytynių atmestini kaip nepagrįsti. Teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus ir neįrodytus pareiškėjo argumentus, kad jis nuo 2018 m. birželio mėn. yra išvykęs dirbti į ( - ), todėl jam nebuvo žinoma apie paskelbtas pirmąsias turto pardavimo varžytynes. Pareiškėjas apie savo išvykimą jokių įrodymų nepateikė, o Gyventojų registrų tarnybos duomenimis informacijos, kad V. B. yra deklaravęs išvykimą į užsienį, nėra.

15Atmestini kaip neįrodyti ir nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad jam priklausančio turto rinkos vertė nustatyta netinkamai. Pažymėtina, jog vadovaujantis CPK 681 straipsnio 3 dalimi ir 682 straipsnio 1 dalimi V. B. turėjo teisę pareikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo arba pareikšti ekspertui nušalinimą, tačiau ja nepasinaudojo. Be kita ko, pabrėžtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad antstolis vykdymo procese veikia tam, kad naudodamasis įstatymo suteiktomis teisėmis užtikrintų teisėtą teismo sprendimo vykdymą. Antstolio, kaip valstybės suteiktas funkcijas vykdančio subjekto, diskrecija nėra absoliuti – ji ribojama įstatymo; naudotis ar ne įstatymo suteiktomis teisėmis, antstolis privalo pagal tai, kiek tai atitinka jo veiklos tikslus ir įstatymo nustatytas pareigas. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisydamas to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008).

16Įvertinus pareiškėjo skundo argumentus ir byloje esančius įrodymus darytina išvada, kad V. B. priklausančio turto – buto, esančio ( - ), vertinimas atliktas asmens, turinčio turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą, bei atliktas individualiai, jį apžiūrėjus vietoje, atsižvelgiant į jo faktinį nusidėvėjimą ir esamą būklę. Be to, pažymėtina, kad pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą parengta turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią ir laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010, 2006 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2007). Pareiškėjas nesutikdamas su turto rinkos vertės nustatymu iš esmės nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti UAB „Ober Haus“ ekspertizės aktu. Jokių įrodymų, jog atlikta ekspertizė būtų ydinga, prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, nepagrįsta nustatytais metodais ar ja būtų nustatyti ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė, V. B. nenurodė, taip pat nepateikė jokių apskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą turto rinkos vertės nustatymą, savo nesutikimą su nustatyta rinkos verte iš esmės grindžia tik savo subjektyvia nuomone, kuri nepagrįsta jokiais rašytiniais įrodymais.

17Pareiškėjas taip pat nesutinka su antstolio 2018 m. liepos 5 d. pranešimu „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“ Nr. S18-20645.

18Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 613 straipsnio 1 dalį vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu. Minėto straipsnio 2 dalis nustato, kad patvarkyme antstolis nurodo patvarkymo surašymo datą, savo vardą ir pavardę, vykdomosios bylos numerį, bylos šalis, sprendžiamo klausimo esmę, motyvus, kodėl priimamas vienoks ar kitoks sprendimas. Patvarkymo rezoliucinėje dalyje nurodami priimtas sprendimas ir patvarkymo apskundimo tvarka. Patvarkymą antstolis pasirašo ir patvirtina antstolio antspaudu. Reikiamais atvejais patvarkyme nurodomi ir kiti duomenys. Nagrinėjamu atveju įvertinus skundžiamo 2018 m. liepos 5 d. pranešimo „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“ turinį sutinkamai su CPK 613 straipsniu, konstatuotina, kad jis neatitinka įstatymu nustatytos patvarkymo formos ir turinio. Skundžiamu pranešimu antstolis papildomai informavo pareiškėją, kad bus skelbiamos pirmosios varžytynės ne anksčiau nei po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Ginčijamas pranešimas laikytinas informacinio pobūdžio dokumentu, ir realiai pareiškėjui nesukeliančiu jokių teisinių pasekmių ir nesantis apskundimo dalyku.

19Pareiškėjo reikalavimas sustabdyti paskirtą turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių taip pat atmestinas, kadangi vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 m. rugpjūčio 6 d. antstolio kontoroje buvo gautas VĮ „Registrų centras“ pranešimas apie pasibaigusias/paskelbtas neįvykusiomis varžytynes, kuriame nurodyta, jog varžytynės Nr. 156756 baigėsi ir skelbiamos neįvykusiomis, kadangi jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis (v. b. l. 155).

20Esant nustatytų faktinių aplinkybių visumai, išnagrinėjus skunde nurodytas aplinkybes bei išanalizavus bylos medžiagą, darytina išvada, jog antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus nepažeidė jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, todėl tenkinti pareiškėjo skundą jame nurodytais motyvais ir aplinkybėmis, nėra pagrindo.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, 510 straipsniu, teismas

Nutarė

22pareiškėjo V. B. skundą dėl antstolio Jono Petriko veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Jonas Petrikas, akcinė bendrovė „Swedbank“ bankas atmesti.

23Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0172/18/00582 grąžinti antstoliui Jonui Petrikui.

24Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras... 2. rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V.... 3. Teismas... 4. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose gautas antstolio Jono... 5. Antstolis 2018 m. rugpjūčio 7 d. patvarkymu „Dėl atsisakymo tenkinti... 6. Suinteresuotas asmuo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į skundą... 7. Teismas konstatuoja:... 8. skundas atmestinas.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis Jonas Petrikas vykdo vykdomąją... 10. Nagrinėjamoje civilinėje byloje pareiškėjas prašo panaikinti antstolio... 11. Siekiant vykdymo proceso tikslų bei vykdymo proceso dalyvių interesų... 12. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2018 m. gegužės 21 d. antstolio... 13. Taip pat pažymėtina, jog iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad V. B.... 14. Teismo nustatytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu konstatuotina, jog... 15. Atmestini kaip neįrodyti ir nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad jam... 16. Įvertinus pareiškėjo skundo argumentus ir byloje esančius įrodymus... 17. Pareiškėjas taip pat nesutinka su antstolio 2018 m. liepos 5 d. pranešimu... 18. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 613 straipsnio 1 dalį... 19. Pareiškėjo reikalavimas sustabdyti paskirtą turto pardavimą iš pirmųjų... 20. Esant nustatytų faktinių aplinkybių visumai, išnagrinėjus skunde nurodytas... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu,... 22. pareiškėjo V. B. skundą dėl antstolio Jono Petriko veiksmų, suinteresuoti... 23. Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0172/18/00582 grąžinti... 24. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...