Byla 2-1636/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „CONLEX“, uždarosios akcinės bendrovės „Futera W13“ atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-584-124/2013 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „PERDANGA“, V. Š., S. G., K. S., K. P., A.-J. Š., A. S., P. B., S. Ž. pareiškimus ir trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, uždarosios akcinės bendrovės „PAJŪRIO SAUGA“, uždarosios akinės bendrovės „INKOMLITA“, uždarosios akcinės bendrovės „Tristata“, uždarosios akcinės bendrovės „Futera W13“, uždarosios akcinės bendrovės „Transgeda“, uždarosios akcinės bendrovės „KEČAS“ ir uždarosios akcinės bendrovės „CONLEX“ prašymus dėl bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Granitas“ iškėlimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „PERDANGA“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė iškelti atsakovui UAB „Granitas“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „EDRIS“. Nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, UAB „Granitas“ yra nemoki, nes negali atsiskaityti su kreditoriais.

6Ieškovai V. Š., S. G., K. S., K. P., A.-J. Š., A. S., P. B. ir S. Ž. prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Vorulis“. Nurodė, kad yra atsakovo darbuotojai ir kreditoriai, nes atsakovas nesumoka susidariusio įsiskolinimo.

7Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, UAB „PAJŪRIO SAUGA“, UAB „Tristata“ prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „EDRIS“.

8Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, UAB „Futera W13“, UAB „Transgeda“ prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Ritava“.

9Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, UAB „INKOMLITA“ prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Tamtamas“.

10Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, UAB „KEČAS“ prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“, trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, UAB „CONLEX“ taip pat prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Šiaulių apygardos teismas 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Granitas“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Vorulis“. Teismas nustatė, kad administratoriai atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau ? ĮBĮ) nustatytus reikalavimus. Teismas, įvertinęs siūlomų bankroto administratorių užimtumą, sprendė, jog šiuo metu labiausiai užimti yra UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, UAB „Ritava“, UAB „Ius Positivum“. Teismas, parinkdamas bankroto administratorių pažymėjo, kad bankroto administratoriaus veiklos vieta yra labai svarbi parenkant bankroto administratorių, nes tai susiję tiek su bankroto administravimo kaštais, tiek su galimybėmis operatyviai spręsti kylančius bankroto administravimo klausimus. Teismas nurodė, kad bankroto administratoriaus UAB „Tamtamas“ buveinė yra Klaipėdoje, UAB „EDRIS“ – Kretingoje, UAB „Ritava“ – Šiauliuose, UAB „Ius Positivum“ – Vilniuje, o UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro – Kaune. Kadangi atsakovas įregistruotas Mažeikiuose, todėl teismas sprendė, jog dėl didelio administruojamos įmonės ir nurodytų bankroto administratorių buveinės atstumo bankroto administravimo klausimai gali būti sprendžiami ne taip operatyviai, kaip su vietoje esančiais bankroto administratoriais. Esant šiai aplinkybei teismas konstatavo, kad Mažeikių mieste įregistruotos UAB „Granitas“ bankroto procedūras ekonomiškiausiai ir operatyviausiai vykdys Telšių mieste dirbantis bankroto administratorius UAB „Vorulis“. Teismas pažymėjo, kad iš visų bankroto administratorių UAB „Vorulis“ buveinė yra arčiausiai bankrutuojančios įmonės (49 km), jo užimtumas šiuo metu lyginant su kitais siūlomais administratoriais yra vienas iš mažiausių (vykdomos bankroto procedūros 4 įmonėse), o baigtų bankroto procedūrų skaičius – 8, be to, šį bankroto administratorių prašė skirti UAB „Granitas“ darbuotojai. Teismas taip pat pažymėjo, kad jeigu teismo paskirtas administratorius netinkamai vykdys savo pareigas, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turės teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo.

14III.

15Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

16Apeliantas UAB „CONLEX“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Vorulis“, ir atsakovo UAB „Granitas“ bankroto administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: 1. Teismas nevertino ir net netikrino jokių aplinkybių, kurios leistų pagrįstai teigti, kad būtent UAB „Vorulis“ paskyrimas BUAB „Granitas“ administratoriumi gali užtikrinti sklandų, nešališką ir objektyvų bankroto procesą, taip pat teismas netyrė ir neanalizavo kreditoriaus UAB „CONLEX“ pasiūlytos administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro kandidatūros pranašumo administratoriaus UAB „Vorulis“ atžvilgiu patvirtinančių aplinkybių, todėl nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo negali būti pripažinta atitinkanti įrodymų vertinimo taisykles, taip pat tinkamai motyvuota. 2. Lyginant Įmonių bankroto valdymo departamento interneto tinklalapyje skelbiamus teismo paskirto administratoriaus ir kitų pasiūlytų administratorių kandidatūrų veiklos rodiklius bei patirtį administruojant bankrutuojančias ir bankrutavusias įmones, ekonominį ir intelektualinį veiklos potencialią, galima daryti išvadą apie UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro turimą pranašumą prieš kitas administratorių kandidatūras. Teismas padarė įrodymais nepagrįstą ir neteisėtą išvadą, kad administratorius UAB „Vorulis“ tariamai gali užtikrinti tinkamą atsakovo UAB „Granitas“ bankroto proceso administravimą. 3. Teismas nepagrįstai suabsoliutino ir suteikė prioritetą bankrutuojančios įmonės ir administratoriaus buveinės vietos kriterijui. Be to, pagal Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos internetinėje svetainėje publikuojamus duomenis, UAB „Vorulis“ buveinė yra Telšiuose, o ne bankrutuojančios UAB „Granitas“ buveinės vietoje ? Mažeikiuose, ar teismo, kuriame vyks teisminės UAB „Granitas“ bankroto procedūros, buvimo vietoje (Šiauliuose). 4. Teismas prioritetą suteikė ir kriterijui, jog UAB „Vorulis“ siūlė atsakovo darbuotojai, tačiau tokiu būdu suvaržomas asmenų lygiateisiškumas ir jų subjektinių teisių įgyvendinimas. Teismas vienašališkai nuspręsdamas ir atsakovo administratoriumi paskirdamas tą administratorių, kurį pasiūlė atsakovo darbuotojai, nukrypo nuo teisminės praktikos formuojamų reikalavimų ir tokiu būdu neteisėtu bei nepagrįstu elgesiu pažeidė sąžiningos konkurencijos laisvės bei asmenų lygybės prieš įstatymą principus, sudarė palankias sąlygas kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir administratoriaus UAB „Vorulis“ interesų konfliktui kilti.

17Apeliantas UAB „Futera W13“ atskiruoju skundu prašo pakeisti teismo nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Vorulis“, ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ritava“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: 1. UAB „Ritava“, lyginant su UAB „Vorulis“, turi žymiai daugiau patirties vykdant bankroto administravimo procesą, be to, UAB „Ritava“ veikia nepriekaištingai, turi gerą reputaciją ir jos praktikoje nebuvo situacijų, kai bankrutavusios įmonės kreditoriai kreiptųsi į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. 2. Nors teismas atmetė UAB „Ritava“ kandidatūrą remdamasis tuo, kad UAB „Ritava“ yra per daug užimta, tačiau dauguma UAB „Ritava“ vykdomų bankroto procesų yra pradėtos dar 2011 m. ar 2012 m. pradžioje, o 2013 m. prasidėjusias bankroto procedūras UAB „Ritava“ vykdo tik dvi. Intensyviausiai bankroto procedūra vykdoma iki įmonės pripažinimo bankrutuojančia. UAB „Vorulis“ 2013 m. vykdo jau tris bankroto procedūras, kurių dvi pradėtos 2013 m. kovo 22 d., o trečioji 2013 m. kovo 25 d., tai yra UAB „Vorulis“ yra pakankamai užimtas ir negalės operatyviai vykdyti UAB „Granitas“ bankroto procedūros. Be to, teismui priimant skundžiamą nutartį, UAB „Vorulis“ vykdė tik keturias bankroto procedūras, o praėjus devynioms dienomis nuo nutarties priėmimo dienos vykdo jau septynias bankroto procedūras. Tokiu greitu tempu didėjant bankroto procedūrų skaičiui yra tikimybė, kad vykdomų bankroto procedūrų skaičius padidės dar labiau ir dėl to nukentės UAB „Granitas“ vykdomo bankroto proceso operatyvumas. 3. Vertinant bankroto bylos procesą ekonomiškumo kriterijaus atžvilgiu, būtina atsižvelgti ne tik į atstumą tarp bankroto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės, bet ir į atstumą tarp skiriamo bankroto administratoriaus ir bankroto bylą nagrinėjančio teismo. Atsižvelgiant į tai, kad atstumas tarp Telšių, kur veikia UAB „Vorulis“, ir Šiaulių apygardos teismo yra 67 km, taigi bendrai bankroto administratoriui gali tekti įveikti ir 116 km, o atstumas tarp UAB „Ritava“ ir Mažeikių, kur yra UAB „Granitas“ būstinė, yra 73 km, tačiau UAB „Ritava“ vienintelė iš siūlomų administratorių yra įsikūrusi Šiauliuose. Dėl šios priežasties ekonomiškiausiai bankroto procedūrą galėtų vykdyti UAB „Ritava“.

18Pareiškėjai V. Š., S. G., K. S., K. P., A.-J. Š., A. S., P. B. ir S. Ž. atsiliepimais į atskiruosius skundus prašo skundus atmesti, teismo nutarti palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas, priimdamas nutartį dėl bankroto administratoriaus skyrimo, apsvarstė kiekvieno siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūrą, išanalizavo jų veiklą, darbuotojų skaičių, administruojamų įmonių skaičių, jų buveinių adresus, ekonomiškumo, naudingumo, taupumo principus ir vadovaudamasis šiais kriterijais tinkamai paskyrė administratorių.

19IV.

20Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria atsakovo UAB „Granitas“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Vorulis“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta.

22Pagal šiuo metu nuosekliai formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1861/2010, 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 2-585/2011, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-963/2011, ir kt.). Bylos duomenys patvirtina, kad paskirtasis administratorius turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotą leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudęs profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, administratorius sutinka administruoti atsakovą (t. 2, b. l. 156, 157, 3 t., b. l. 33), jo kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas (3 t., b. l. 6). Apeliantai duomenų, kad paskirtasis administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų, apeliacinės instancijos teismui nepateikė.

23Apeliantai atskirajame skunde, nesutikdami su paskirtojo atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūra, nurodo argumentus, susijusius su bankroto administratorių darbo krūviu, patirtimi, apeliantų siūlomos bankroto administratoriaus ir atsakovo buveinės vietomis ir pan. Pagal viešai skelbiamus Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenis UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biure dirba 10 darbuotojų, įmonėje vykdoma 216 bankroto procedūrų, baigtos 578 procedūros, šio administratoriaus buveinė yra Kaune; UAB „Ritava“ dirba 2 darbuotojai, įmonė vykdo 22 bankroto procedūras, nėra baigusi nei vienos bankroto procedūros (viena bankroto procedūra buvo nutraukta), šio bankroto administratoriaus buveinė yra Šiauliuose; UAB „Vorulis“ dirba du darbuotojai, įmonė vykdo 7 bankroto procedūras, yra baigusi 7 bankroto procedūras (viena bankroto procedūra buvo nutraukta), šio bankroto administratoriaus buveinė yra Telšiuose. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į šiuos duomenis, administratorių turimų darbuotojų skaičių bei darbo krūvį, siūlomų bankroto administratorių ir atsakovo buveinės vietas, neturi pagrindo daryti išvadą, kad teismo paskirtas administratorius UAB ,,Vorulis“ netinkamai ir nesklandžiai vykdys atsakovo bankroto procedūrą. Pažymėtina ir tai, kad šiuo atveju užbaigtų bankroto procedūrų skaičius nesuteikia prioriteto skiriant įmonės bankroto administratorių. Byloje nėra duomenų, kurie sudarytų pagrindą daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įgyvendino pareigą skirti administratorių ir (ar) pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus ir uždavinius, todėl darytina išvada, kad apeliantai nenurodė aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima pagrįstai abejoti teismo paskirto administratoriaus kompetencija, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų atlikimą, gebėjimu tinkamai atlikti jam ĮBĮ pavestas funkcijas bei ginti visų kreditorių ir įmonės interesus. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo priimtas procesinis sprendimas atsakovo bankroto administratoriumi paskirti vieną iš pasiūlytų įstatymo reikalavimus atitinkančių kandidatūrų, negali būti laikomas neteisėtu. Todėl nėra objektyvaus pagrindo keisti teismo paskirtą bankroto administratorių.

24Apeliantas UAB „CONLEX“ atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas suabsoliutino ir suteikė prioritetą bankrutuojančios įmonės ir administratoriaus buveinės vietos kriterijui, tačiau su šiuo argumentu sutikti nėra pagrindo. Administratoriaus buveinė buvo tik vienas iš teismo pasirinktų kriterijų, kurių pagrindu teismas sprendė dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo. Taip pat nesutiktina su apelianto UAB „CONLEX“ atskirojo skundo argumentu, kad teismo nutartis yra nemotyvuota. Priešingai – iš skundžiamos teismo nutarties matyti, kad teismas tinkamai pagrindė, dėl kokių priežasčių, jo nuomone, tinkamiausia atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūra yra UAB „Vorulis“.

25Kaip jau buvo minėta, nesant jokių pagrįstų abejonių dėl teismo paskirto administratoriaus nešališkumo ar aiškaus nesugebėjimo tinkamai atlikti atsakovo bankroto procedūras, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo keisti teismo paskirto administratoriaus, todėl skundžiama teismo nutarties dalis, kuria paskirtas atsakovo UAB „Granitas“ bankroto administratorius, paliekama nepakeista.

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „PERDANGA“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo... 6. Ieškovai V. Š., S. G., K. S., K. P., A.-J. Š., A. S., P. B. ir S. Ž.... 7. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, UAB „PAJŪRIO... 8. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, UAB „Futera... 9. Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, UAB... 10. Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, UAB „KEČAS“... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi iškėlė... 14. III.... 15. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 16. Apeliantas UAB „CONLEX“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 17. Apeliantas UAB „Futera W13“ atskiruoju skundu prašo pakeisti teismo... 18. Pareiškėjai V. Š., S. G., K. S., K. P., A.-J. Š., A. S., P. B. ir S. Ž.... 19. IV.... 20. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria atsakovo UAB... 22. Pagal šiuo metu nuosekliai formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką... 23. Apeliantai atskirajame skunde, nesutikdami su paskirtojo atsakovo bankroto... 24. Apeliantas UAB „CONLEX“ atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios... 25. Kaip jau buvo minėta, nesant jokių pagrįstų abejonių dėl teismo paskirto... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 27. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutartį palikti...