Byla 2S-1746-555/2012

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Init“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-10617-775/2012 pagal ieškovo UAB „Init“ prevencinį ieškinį atsakovui daugiabučių namų savininkų bendrijai „Dainavos dvyniai“, tretiesiems asmenims J. Š., T. J., R. K. G., E. Ž., M. G., L. T., A. P., N. Č., E. J., S. K., D. K., R. S., E. P., V. R., G. M., M. I., D. P., D. D., J. N., G. V., E. K., S. J., J. B., G. G., H. T., J. M., D. Š., dėl nuosavybės teisės gynimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Init“ kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu, kuriuo prašo apginti ieškovo pažeistas teises užkertant kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams – ieškovui priklausančios telekomunikacijos įrangos, esančios gyvenamuosiuose namuose ( - ) išmontavimui.

5Ieškovas taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui DNSB „Dainavos dvyniai“ išmontuoti ieškovui priklausančią telekomunikacinę įrangą, esančią ( - ). Ieškovas nurodė, jog nesiėmus šių priemonių, t.y. nedraudžiant atsakovui atlikti anksčiau nurodytų veiksmų, teismo sprendimo įvykdymas, patenkinus prevencinį ieškinį, pasidarys nebeįmanomas (LR CPK 144 str. 1 d.). Atsakovui išmontavus ieškovo telekomunikacinę įrangą, ieškovas patirs žalą, negalės vykdyti ūkinės veiklos ir užtikrinti paslaugų teikimą tretiesiems asmenims šioje byloje.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi ieškovo prašymo netenkino. Teismas motyvavo tuo, kad spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas nevertina ieškinio pagrįstumo, o tik aplinkybes, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybe, tai yra grėsmę, jog galimas palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas neatitiks siekiamiems tikslams. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka ieškovo materialinį teisinį reikalavimą, t.y. ieškovas prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui DNSB „Dainavos dvyniai“ išmontuoti ieškovui priklausančią telekomunikacinę įrangą, esančią ( - ), iš esmės prašo teismo išspręsti tarp šalių kilusį ginčą. Tik išsprendus bylą iš esmės bus galima padaryti išvadą, ar tikrai bus pažeistos ieškovo teisės ir interesai bei, ar yra teisinis pagrindas patenkinti ieškinį. Todėl tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitinka CPK įtvirtintų laikinųjų apsaugos priemonių tikslų. Be to, tokio pobūdžio ieškiniui užtikrinti laikinosios apsaugos priemonės nereikalingos, nes būsimo teismo sprendimo įvykdymas negali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovo UAB „Init“ atstovas generalinis direktorius P. Ž. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti ieškovo UAB „Init“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir uždrausti atsakovui DNSB „Dainavos dvyniai“ išmontuoti ieškovui priklausančią telekomunikacinę įrangą, esančią ( - ). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. LR CPK 144 str. 1 d. numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Ši įstatymo normos formuluotė, kuri įsigaliojo nuo 2011 m. spalio 1 d. skiriasi nuo anksčiau galiojusios, nes susiejo laikinųjų apsaugos priemonių taikymą su tikėtinu ieškinio pagrindimu. Ieškovas UAB „Init“ tikėtinai pagrindė savo ieškinį, pateikdamas rašytinį įrodymą – atsakovo 2012 m. kovo 29 d. raštą, kuriame nurodyta, jog po 2012 m. gegužės 31 d. ieškovui priklausančią telekomunikacinę įrangą, esančią daugiabučiuose namuose ( - ) išmontuos atsakovas savo jėgomis. Tokiu būdu ne tik gali būti sugadinta ieškovui priklausanti įranga, bet ir bus nutrauktas kabelinės televizijos ir interneto paslaugų teikimas vartotojams – tretiesiems asmenims šioje byloje. Ieškovas papildomai patirs žalą dėl negautų abonentinių mokesčių, be to, turės atsakyti prieš vartotojus, kuriems negalės teikti paslaugų pagal sutartis.

112. Teismo motyvas, kad prevencinio pobūdžio ieškiniui užtikrinti laikinosios apsaugos priemonės nereikalingos, nes būsimo teismo sprendimo įvykdymas negali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu, yra visiškai nepagrįstas. Atsakovui išmontavus UAB „Init“ priklausančią telekomunikacinę įrangą, kabelinės televizijos ir interneto paslaugos teikimas tampa neįmanomu. Teismui patenkinus prevencinį ieškinį ir užkirtus kelia ieškovo teises pažeidžiantiems veiksmams, t.y. ieškovui priklausančios telekomunikacinės įrangos išmontavimui, tokio teismo sprendimo įvykdymas taps neįmanomu, jeigu įranga jau bus išmontuota.

123. Kauno miesto apylinkės teismo motyvas, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka ieškovo materialinį teisinį reikalavimą, todėl laikinosios apsaugos priemonės netaikytinos yra nepagrįstas, nes įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių rūšis numatė LR CPK 145 str. Laikinosios apsaugos priemonės pagal siekiamą tikslą gali būti skirstomos į galutinio sprendimo įvykdymą užtikrinančias priemones, prevencines priemones bei įrodymus užtikrinančias priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-654/2008). LR CPK 145 str. l d. 6 p. numatyta laikinoji apsaugos priemonė - draudimas atsakovui imtis tam tikrų veiksmų – yra prevencinė laikinoji apsaugos priemonė, kaip ir CPK 145 str. l d. 12 p. numatytas įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti. Prevencinio ieškinio reikalavimas yra platesnis, nes prašoma apginti pažeistas teises, užkertant kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams. Tokiu būdu prevencinio ieškinio reikalavimas pilnai nesutampa su prašoma taikyti laikinąja apsaugos priemone. Pažymėtina, kad teisminėje praktikoje dažnai prevencinio ieškinio reikalavimas visiškai sutampa su prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Įstatymų leidėjas nenumatė, kad tai būtų kliūtis tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (2011 m. balandžio 21 d. Kauno apygardos teismo nutartis civ. byloje Nr. 2S-695-153/2011). Nors LR CPK numatytos laikinosios apsaugos priemonės nėra materialieji teisiniai civilinių teisių gynybos būdai, tačiau viena iš tokių priemonių yra draudimas atsakovui imtis tam tikrų veiksmų. (CPK 145 str. 1 d. 6 p.). Vien dėl to, jog ieškinio reikalavimas ir prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra analogiško turinio, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių šiuo atveju galimas palankus ieškovui teismo sprendimas nepasieks CPK 2 str. numatytų tikslų arba gali sukelti negrįžtamas pasekmes, t.y. būtų pažeista ieškovui priklausanti įranga ir nutrauktas paslaugų teikimas tretiesiems asmenims. Apeliantas nurodė Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 23 d. priimtą nutartį analogiškoje byloje, kurioje teismas nurodė, jog esant pareikštam prevenciniam ieškiniui laikinųjų apsaugos priemonių specifika yra ta, kad jos gali sutapti visiškai ar iš dalies su materialaus pobūdžio reikalavimu, tačiau tai nereiškia, kad teismas pasisako dėl bylos esmės.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą, ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

16Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių (LR CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog jų nesiėmus, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, be to, jeigu tai būtina, siekiant apginti viešąjį interesą.

17Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė prevencinį ieškinį atsakovui, reikalaudamas uždrausti atlikti veiksmus, sukeliančius realią grėsmę žalai atsirasti, t.y. užkirsti kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams – ieškovui priklausančios telekomunikacinės įrangos, esančios gyvenamuosiuose namuose ( - ) išmontavimui. Ieškovas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovui DNSB „Dainavos dvyniai“ išmontuoti ieškovui priklausančią telekomunikacinę įrangą, esančią ( - ).

18Pirmosios instancijos teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą pritaikyti atsakovo veiksmams laikinąsias apsaugos priemones, motyvuodamas tuo, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka ieškovo materialinį teisinį reikalavimą, t.y. ieškovas prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui DNSB „Dainavos dvyniai“ išmontuoti ieškovui priklausančią telekomunikacinę įrangą, esančią ( - ), iš esmės prašo teismo išspręsti tarp šalių kilusį ginčą. Teismas nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo motyvu. Pažymėtina, kad prevencinio ieškinio specifika lemia, kad laikinoji apsaugos priemonė ir ieškinio dalykas, taip pat būsimo teismo sprendimo turinys gali visiškai ar iš dalies sutapti, tačiau tai nereiškia, kad taikydamas tokią priemonę teismas pasisako dėl bylos esmės. Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad prevencinio ieškinio padavimo atveju teismas gali taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios iš esmės gali sutapti su ieškinyje pareikštais reikalavimais (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-654-2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1443-2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2357-2011). Todėl darytina išvada, jog prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės – uždrausti atsakovui DNSB „Dainavos dvyniai“ išmontuoti ieškovui priklausančią telekomunikacinę įrangą, esančią ( - ) – iš esmės atitinka ir pačius materialaus pobūdžio teisinius reikalavimus, nesudaro pagrindo teigti, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis šalių ginčas jau išsprendžiamas iš esmės.

19Prevencinio ieškinio dalykas yra reikalavimas uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, kurie gali padaryti žalos (LR CK 6.255 str.). Viena iš tokių laikinųjų apsaugos priemonių yra draudimas atsakovui imtis tam tikrų veiksmų (LR CPK 145 str. 1 d. 6 p.). Galimą kilti žalą ieškovas grindžia 2012 m. kovo 29 d. atsakovo DNSB „Dainavos dvyniai“ raštu ieškovui, kuriame nurodoma, jog iki 2012 m. gegužės 31 d. prašoma demontuoti ieškovo įrangą, esančią ( - ), kitu atveju bendrija tai atliks savo jėgomis (b. l. 13). Atsakovui demontavus ieškovo įrangą kabelinės televizijos ir interneto paslaugų tiekimas taptų neįmanomu. Tokiu atveju patirtų žalą tiek ieškovas, galimai atsakovui išmontavimo metu sugadinus telekomunikacinę įrangą bei negaudamas pajamų pagal sudarytas paslaugų tiekimo sutartis su trečiaisiais asmenimis, tiek ir tretieji asmenys, kuriems būtų nutrauktas paslaugų tiekimas. Atlikus atsakovui minėtus veiksmus taip pat būtų pažeistas viešasis interesas, tuo tarpu laikinosios apsaugos priemonės taikomos ir tuo atveju, jeigu tai būtina apsaugoti viešąjį interesą (CPK 144 str. 2 d.). Taigi vien dėl to, kad ieškinio reikalavimas ir prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonė yra analogiško turinio, atsižvelgiant į pareikšto prevencinio ieškinio reikalavimus, tuo atveju, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų taikytos, prevencinio ieškinio pareiškimas netektų prasmės, nes galimai būtų atlikti veiksmai, kuriems išvengti skirtas prevencinis ieškinys. Dėl to darytina išvada, kad nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo spendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas.

20Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

21Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (LR CPK 145 str.,1 d., 6 p.), todėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartis naikintina ir klausimas spręstinas iš esmės (LR CPK 337 str. 2 p.), ieškovo UAB „Init“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23tenkinti ieškovo UAB „Init“, į.k. 132658751, esančios Laisvės al. 30A, Kaune, atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

24Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

25Uždrausti atsakovui DNSB „Dainavos dvyniai“, į.k. 302598784, esančios V.Krėvės pr. 82a-9, Kaune, išmontuoti ieškovui priklausančią telekomunikacinę įrangą, esančią ( - ).

26Laikinosios apsaugos priemonės taikomos ieškovo UAB „Init“, į.k. 132658751, esančios Laisvės al. 30A, Kaune, reikalavimo įvykdymo užtikrinimui.

27Šios nutarties nuorašus nusiųsti šalims.

28Ši nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Init“ kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu, kuriuo... 5. Ieškovas taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi ieškovo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovo UAB „Init“ atstovas generalinis direktorius P.... 10. 1. LR CPK 144 str. 1 d. numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 11. 2. Teismo motyvas, kad prevencinio pobūdžio ieškiniui užtikrinti... 12. 3. Kauno miesto apylinkės teismo motyvas, kad ieškovo prašomos taikyti... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos... 16. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 17. Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė prevencinį ieškinį atsakovui,... 18. Pirmosios instancijos teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi atmetė... 19. Prevencinio ieškinio dalykas yra reikalavimas uždrausti atsakovui atlikti tam... 20. Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos... 21. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2... 23. tenkinti ieškovo UAB „Init“, į.k. 132658751, esančios Laisvės al. 30A,... 24. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartį ir... 25. Uždrausti atsakovui DNSB „Dainavos dvyniai“, į.k. 302598784, esančios... 26. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos ieškovo UAB „Init“, į.k.... 27. Šios nutarties nuorašus nusiųsti šalims.... 28. Ši nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento....