Byla 2S-695-153/2011

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič, kolegijos teisėjų: Rūtos Palubinskaitės, Nijolios Indreikienės,

3apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus“ atstovo advokato A. V. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 15 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-27768-657/2010 pagal ieškovų L. Š., R. Š., J. K., L. U., Elenos I. T., R. M., A. P., K. J., V. S. ir uždarosios akcinės bendrovės „Kiliminė“ prevencinį ieškinį atsakovėms Kauno rajono savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei „Baltisches Haus“, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos,

Nustatė

4Ieškovai prevenciniu ieškiniu prašė: 1) uždrausti atsakovei UAB „Baltisches Haus“ toliau vykdyti žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - ) ), esančio ( - ), (toliau – ginčo žemės sklypas), detaliojo planavimo procedūrą, kurios tikslas – esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į komercinės paskirties objektų teritoriją ir šio žemės sklypo padalijimas į 3 sklypus; 2) uždrausti atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikti išvadą dėl UAB „Baltisches Haus“ ginčo žemės sklypo detaliojo plano, 3) uždrausti atsakovei Kauno rajono savivaldybei tvirtinti UAB „Baltisches Haus“ ginčo žemės sklypo detalųjį planą, priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovėms atlikti šiuos veiksmus: 1) uždrausti atsakovei UAB „Baltisches Haus“ toliau vykdyti ginčo žemės sklypo detaliojo planavimo procedūrą, kurios tikslas – esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į komercinės paskirties objektų teritoriją ir šio žemės sklypo padalijimas į 3 sklypus; 2) uždrausti atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikti išvadą dėl UAB „Baltisches Haus“ ginčo žemės sklypo detaliojo plano, 3) uždrausti atsakovei Kauno rajono savivaldybei tvirtinti UAB „Baltisches Haus“ ginčo žemės sklypo detalųjį planą.

6Prašyme nurodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas gali pasidaryti nebeįmanomas arba pasunkėti. Atsakovėms atlikus veiksmus, kuriuos ieškovai prašo uždrausti atlikti, prevencinio ieškinio nagrinėjimas neteks prasmės.

7Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 15 d. nutartimi ieškovų prašymą tenkino, taikė laikinąsias apsaugos priemones:

81) uždraudė atsakovei UAB „Baltisches Haus“ toliau vykdyti žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) detaliojo planavimo procedūrą, kurios tikslas – esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į komercinės paskirties objektų teritoriją ir šio žemės sklypo padalijimas į 3 sklypus; 2) uždraudė atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikti išvadą dėl UAB „Baltisches Haus“ žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), detaliojo plano, kurio tikslas – esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į komercinės paskirties objektų teritoriją ir šio žemės sklypo padalijimas į 3 sklypus; 3) uždraudė atsakovei Kauno rajono savivaldybei tvirtinti UAB „Baltisches Haus“ žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), detalųjį planą, kurio tikslas – esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į komercinės paskirties objektų teritoriją ir šio žemės sklypo padalijimas į 3 sklypus.

9Teismas konstatavo, kad atlikus ieškovų prašomus uždrausti veiksmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos.

10Atskiruoju skundu atsakovės UAB „Baltisches Haus“ atstovas prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 15 d. nutartį panaikinti. Nurodo šiuos motyvus:

111) ieškovų prašymas nėra prevencinis ieškinys, nes neatitinka teismų praktikoje nustatytų prevencinio ieškinio sąlygų: jokioms ieškovų daiktinėms teisėms negresia reali žala, jokių neteisėtų veiksmų atsakovės neatlieka. Ieškovų keliami reikalavimai nėra teismingi bendrosios kompetencijos teismui ir turi būti sprendžiami administraciniame teisme;

122) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas anksčiau atmetė ieškovų prašymą taikyti tokias pačias laikinąsias apsaugos priemones, nagrinėdamas apeliacine instancija atsakovių UAB „Baltisches Haus“ ir Kauno rajono savivaldybės apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010-09-23 sprendimo, priimto pagal ieškovės UAB „Kiliminė“ skundą dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimų Nr. TS-197 ir TS-168, kuriais buvo sudarytos prielaidos pradėti ginčo žemės sklypo detalųjį planavimą;

133) teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra lygiai tokios pačios, kokie yra reiškiami ieškinio reikalavimai. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis nėra sprendžiamas tarp šalių kilęs materialusis teisinis ginčas, o tik imamasi įstatymuose nustatytų priemonių, kad ateityje, šalių ginčą išsprendus, nebūtų apsunkintas ir apskritai būtų įmanomas priimto sprendimo įgyvendinimas, t. y. įvykdymas. Teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones atsakovėms, neišnagrinėjęs bylos iš esmės, patenkino visus ieškovų reikalavimus, reiškiamus ieškinyje.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovai prašė pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o atsakovės UAB „Baltisches Haus“ atskirąjį skundą atmesti. Atsikirtimuose į skundo argumentus nurodė šiuos motyvus:

151) apeliantė nepagrįstai kelia ieškinio priėmimo ir teismingumo klausimą. Ieškinys yra priimtas rezoliucija, kuri nėra skundžiama. Ginčijama teismo nutartimi nebuvo sprendžiamas ieškinio priėmimo klausimas;

162) apeliantė nepagrįstai kelia ieškinio pagrįstumo klausimą, teigdama, kad ieškinys neatitinka prevencinio ieškinio sąlygų. Minėtas klausimas sprendžiamas bylą nagrinėjant iš esmės. Ieškovas ir atsakovė UAB „Baltisches Haus“ yra gretimų sklypų savininkai. Atsakovei priklausantis žemės sklypas yra priskirtas rekreacinei teritorijai, kurioje bet kokia veikla bei statyba yra draudžiama. Atsakovė šiame sklype ketina statyti prekybos ir paslaugų centrą, autoservisą, degalines ir automobilių plovyklą. Žemės sklypo tikslinės naudojimo paskirties pakeitimas gali sukelti ateityje realią žalą ieškovams: pablogės jų gyvenimo sąlygos, toje teritorijoje padidės triukšmingumas, oro tarša ir pan. Atsakovė ketina žemės sklypo paskirtį pakeisti pažeisdama įstatymus. Tai, kad atsakovės UAB „Baltisches Haus“ ir Kauno rajono savivaldybė atliko neteisėtus veiksmus, patvirtina Kauno apygardos administracinio teismo 2010-09-23 sprendimas, kuris panaikino savivaldybės tarybos sprendimus, kurių pagrindu buvo pradėtos detaliojo planavimo procedūros;

173) apeliantė nepagrįstai teigia, kad ieškinys nėra teismingas bendrosios kompetencijos teismui. Ieškinio reikalavimai yra susiję su nuosavybės teisių gynimu. Reikalavimai yra pareikšti atsakovei UAB „Baltisches Haus“, kuri nevykdo jokios viešojo administravimo funkcijos. Kadangi kiti reikalavimai yra susiję su individualaus pobūdžio administraciniu teisės aktu, jie, remiantis absorbcijos taisykle, turi būti išspręsti bendrosios kompetencijos teisme;

184) ši byla ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjama byla, kuria nagrinėjamas apeliacinis skundas dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010-09-23 sprendimo, nėra tapačios, nes šių bylų dalykas iš esmės skiriasi, todėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-11-26 priimta nutartis atmesti UAB „Kiliminė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negali įtakoti šioje byloje priimtos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo;

195) ginčijama teismo nutartimi nebuvo išspręsta byla iš esmės, o tik buvo imtasi priemonių, kad sprendimas galėtų būti įvykdytas ateityje. Apeliantė nenurodė argumentų, kad teismo sprendimas galės būti įvykdytas ir be laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenurodė nei vienos procesinės ar materialinės teisės normos pažeidimo.

20Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė Kauno rajono savivaldybė prašė patenkinti atsakovės UAB „Baltisches Haus“ atskirąjį skundą dėl šių motyvų:

211) pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota, teismas privalėjo nurodyti realią pagrįstą žalos grėsmę ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymui ir dėl jos pasisakyti;

222) detaliojo planavimo procedūra, kurią uždraudė teismas, yra raštu ir grafiškai užfiksuotos žinios apie tam tikrą teritoriją, žemės sklypus arba jų grupes, jų tvarkymo bei plėtojimo reikmes, sąlygas. Jei ieškovų prevencinis ieškinys būtų patenkintas, raštu ir grafiškai užfiksuotos žinios apie ginčo žemės sklypą neapsunkintų ir tuo labiau būsimo teismo sprendimo įvykdymo nepadarytų neįmanomo.

23Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašė atskirojo skundo pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

24Atskirasis skundas netenkintinas.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos duomenis, atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad atskirasis skundas nesudaro pagrindo skundžiama teismo nutartį panaikinti.

26CPK 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė bus apginta tik tada, kai teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys, bus visiškai įvykdytas. Tuo tikslu įstatymų leidėjas CPK 144-152 straipsniuose įtvirtino laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

27Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taip įstatymo leidėjas ne tik numatė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, bet ir šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Konkrečios laikinosios apsaugos priemonės taikomos atsižvelgiant į bylos pobūdį, ieškinio reikalavimą, atsakovo veiksmus ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes.

28Pirmosios instancijos teismas 2010 m. gruodžio 15 d. nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė motyvais, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Todėl atmestinas Kauno rajono savivaldybės atsiliepimo į atskirąjį skundą motyvas, kad teismo nutartis nemotyvuota, nes, kaip nurodyta anksčiau, teismas nutartyje vadovavosi įstatymo nuostatomis, kurias tiesiogiai nurodė nutarties tekste, tad laikoma, jog teismo motyvai dėl ieškovų prašymo patenkinimo yra analogiški įstatymo nuostatoms (CPK144 str. 1 d.).

29Apeliantės UAB „Baltisches Haus“ atstovas skundžia minėtą nutartį, savo atskirąjį skundą grįsdamas tuo, jog byla neteisminga bendrosios kompetencijos teismui, nes panaši byla tarp apeliantės ir ieškovės nagrinėjama administraciniame teisme. Be to, administraciniame teisme nagrinėjamojoje byloje ieškovė UAB „Kiliminė“ reikalavimui administracinėje byloje užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau ieškovės prašymas patenkintas nebuvo. Tokie apeliantės argumentai nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšmingi, nes atsakovė atskiruoju skundu skundžia ne ieškinio priėmimo faktą, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl iš esmės skundo faktinis pagrindas ir dalykas nesietinas su ieškinio priėmimu.

30Teisėjų kolegija sutinka su ieškovų atstovės motyvais į atskirąjį skundą, kad ieškovai, paduodami prevencinį ieškinį, kartu pateikė duomenis, kurie patvirtina, jog tarp šalių kilo ginčas dėl detaliojo planavimo procedūrų pagrindų. Prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir tokiu būdu užtikrinti jos reiškiamą prevencinį ieškinį ieškovai motyvavo tuo, kad atsakovė U AB „Baltisches haus“ jau atlieka veiksmus, kurie gali padaryti žalą ieškovų interesams, pažeidžia įstatymą, nes ginčo sklypas yra rekreacinėje zonoje, todėl šioje teritorijoje komercinė veikla ir statyba, kurias detaliojo planavimo procedūrų pagrindu siekia įgyvendinti atsakovė, yra neleidžiama. Todėl, nesiėmus prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas ne tik pasidarytų neįmanomas, bet ir pats savaime prarastų prasmę, nes atsakovė iš esmės paneigia ieškovų teisėtai įgytą teisę naudotis esamomis sąlygomis jų turimu nekilnojamu turtu. Šios aplinkybės nėra paneigtos ir yra pakankamos tam, kad būtų konstatuota, jog yra reali grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, jei nebus sustabdytos detaliojo planavimo procedūros. Pirmosios instancijos teismas pakankamai į tai atsižvelgė ir įvertino. Taigi nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių konkrečiu atveju, galimo ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymas akivaizdžiai gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taigi teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra akivaizdžiai būtinas.

31Apeliantė atskirajame skunde nurodo, jog ieškovų prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės pagal jų turinį ir prasmę iš esmės yra ieškovų prevencinio ieškinio patenkinimas. Tačiau besąlygiškai sutikti su tokiu skundo motyvu nebūtų teisinga. Prevencinis ieškinys yra vienas iš civilinių teisių gynybos būdų. Tokio ieškinio dalykas yra reikalavimas uždrausti atsakovei atlikti tam tikrus veiksmus, kurie gali padaryti žalos (CK 6.255). Taigi prevencinio ieškinio tikslas – užkirsti kelią potencialiai žalai. Nors CPK numatytos laikinosios apsaugos priemonės nėra materialieji teisiniai civilinių teisių gynybos būdai, tačiau jos padeda geriau užtikrinti kai kurių materialiųjų teisių gynybą. Viena iš tokių priemonių yra draudimas atsakovei imtis tam tikrų veiksmų (CPK 145 str. 1 d. 6 p.). Ieškovai prevenciniu ieškiniu prašo uždrausti atsakovei UAB „Baltisches Haus“ toliau vykdyti žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - ) ), esančio ( - ), detaliojo planavimo procedūrą, kurios tikslas – esamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į komercinės paskirties objektų teritoriją ir šio žemės sklypo padalijimas į 3 sklypus; 2) uždrausti atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikti išvadą dėl UAB „Baltisches Haus“ ginčo žemės sklypo detaliojo plano, 3) uždrausti atsakovei Kauno rajono savivaldybei tvirtinti UAB „Baltisches Haus“ ginčo žemės sklypo detalųjį planą, priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas. Šiam ieškiniui užtikrinti iš esmės prašomos taikyti ir analogiškos laikinosios apsaugos priemonės. Tačiau prevenciniu ieškiniu siekiama uždrausti atsakovei atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje grėsmę (CK 6.255 str.), o laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, įvertinus realią grėsmę, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas. Taigi akivaizdu, kad vien dėl to, jog ieškinio reikalavimas ir prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra analogiško turinio, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių konkrečiu atveju galimas palankus ieškovui teismo sprendimas nepasieks CPK 2 straipsnyje numatytų tikslų arba gali sukelti negrįžtamas pasekmes, t. y. neužkirtus kelio atsakovės trukdymams, iš esmės būtų buvusi paneigta ieškovų teisė naudotis nekilnojamu turtu esamomis sąlygomis , o vėlesnis teismo sprendimo vykdymas būtų labai apsunkintas. Todėl skundžiama nutartis priimta atsižvelgiant į prevencinio ieškinio esmę, kuriuo siekiama uždrausti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę ateityje, ir laikytina, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas ne tik pasidarytų neįmanomas, bet ir pats savaime prarastų esmę. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra adekvačios ir proporcingos susidariusiai situacijai. Todėl teisėjų kolegija apeliantės skunde minėta LAT 2010-02-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010 šioje nutartyje nesivadovauja.

32Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą netaikyti CPK numatytų laikinųjų apsaugos priemonių, apeliantė nenurodė ir kolegija nenustatė, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo 2010-12-15 nutartis paliekama galioti, nes CPK I dalies XI skyriaus 5 skirsnio nuostatos pritaikytos teisingai (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337-339 str.,

Nutarė

34Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 15 d. nutarties nekeisti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios... 4. Ieškovai prevenciniu ieškiniu prašė: 1) uždrausti atsakovei UAB... 5. Ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti... 6. Prašyme nurodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 15 d. nutartimi ieškovų... 8. 1) uždraudė atsakovei UAB „Baltisches Haus“ toliau vykdyti žemės sklypo... 9. Teismas konstatavo, kad atlikus ieškovų prašomus uždrausti veiksmus, teismo... 10. Atskiruoju skundu atsakovės UAB „Baltisches Haus“ atstovas prašo Kauno... 11. 1) ieškovų prašymas nėra prevencinis ieškinys, nes neatitinka teismų... 12. 2) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas anksčiau atmetė ieškovų... 13. 3) teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra lygiai tokios... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovai prašė pirmosios instancijos... 15. 1) apeliantė nepagrįstai kelia ieškinio priėmimo ir teismingumo klausimą.... 16. 2) apeliantė nepagrįstai kelia ieškinio pagrįstumo klausimą, teigdama, kad... 17. 3) apeliantė nepagrįstai teigia, kad ieškinys nėra teismingas bendrosios... 18. 4) ši byla ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjama... 19. 5) ginčijama teismo nutartimi nebuvo išspręsta byla iš esmės, o tik buvo... 20. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė Kauno rajono savivaldybė prašė... 21. 1) pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota, teismas privalėjo... 22. 2) detaliojo planavimo procedūra, kurią uždraudė teismas, yra raštu ir... 23. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo... 24. Atskirasis skundas netenkintinas.... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 26. CPK 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad... 27. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje... 28. Pirmosios instancijos teismas 2010 m. gruodžio 15 d. nutartį taikyti... 29. Apeliantės UAB „Baltisches Haus“ atstovas skundžia minėtą nutartį,... 30. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovų atstovės motyvais į atskirąjį... 31. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, jog ieškovų prašomos taikyti... 32. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337-339 str., ... 34. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 15 d. nutarties nekeisti....