Byla B2-269-440/2017
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2rašytinio proceso rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Oriental.lt“ bankroto administratorės B. M. prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. birželio 15 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Oriental.lt“, bankroto administratore paskyrė B. M. (b. l. 68–70). Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 28 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojam dėl bankroto (b. l. 105–106).
 2. Teisme gautas bankrutuojančios UAB „Oriental.lt“ bankroto administratorės B. M. prašymas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos ir patvirtinti patikslintą UAB „Oriental.lt“ kreditorių sąrašą, nes atlikus Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) kreditorinis reikalavimas padidėjo 791 Eur suma (b. l. 144). Kartu su prašymu pateikė prašyme likvidavimo balansą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento 2017 m. kovo 2 d pažymą, VMI 2017 m. liepos 19 d. raštą Nr. (23.1-08)RNA-23244 (b. l. 145, 146–147).
 3. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt (b. l. 149), tačiau įmonės kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratorės pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

5Prašymas tenkintinas.

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto proceso tikslas – tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla (kartais, kai ji naudinga įmonei, – tęsiama), taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties tęsimas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei, jei yra galimybių atnaujinti jos veiklą, taip pat įmonės savininkams ar dalyviams, turintiems teisę į turtą, liekantį atsiskaičius su kreditoriais. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007).
 2. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant dėl galimumo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, be kita ko, būtina vertinti, ar egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorė atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie (iš lot. preliminariai) įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-797-178/2015).
 3. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Šiaulių apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 24 d., 2016 m. spalio 28 d. ir 2017 m. vasario 28 d. nutartimis patvirtinti UAB „Oriental.lt“ kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 6 401,03 Eur sumai, įskaitant antros eilės kreditorės VMI 4 840,56 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą (b. l. 92–93, 105–106, 139–141).
 4. Iš bankroto administratorės prašyme nurodytų aplinkybių ir pateiktų rašytinių įrodymų – VMI 2017 m. liepos 19 d. rašto Nr. (23.1-08)RNA-23244 – matyti, kad VMI kreditorinis reikalavimas padidėjo 791 Eur suma, nes atlikus patikrinimą papildomai priskaičiuota 761 Eur pelno mokesčio ir 30 Eur gyventojų pajamų mokesčio (b. l. 146–147), taigi VMI kreditorinis reikalavimas padidėjo iki 5 631,56 Eur (4 840,56 Eur + 791 Eur = 5 631,56 Eur). Atsižvelgęs į įstatyme įtvirtiną bankroto administratorės pareigą patikrinti prašomų patvirtinti kreditorinių reikalavimų pagrįstumą (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas), aplinkybę, kad nėra ginčo dėl kreditorinio reikalavimo pagrįstumo ir dydžio, teismas sprendžia, kad prašymas dėl VMI kreditorinio reikalavimo tikslinimo yra pagrįstas, neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms, todėl tenkintinas (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis).
 5. Iš bankroto administratorės pateikto likvidavimo balanso matyti, kad įmonė jokio turto, kurį realizavus būtų galima atsiskaityti su kreditoriais, neturėjo (b. l. 145). Nors bankroto administratorė nepateikė bendrovės turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktų, tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, kad įmonė neturi turto ir debitorių, iš kurių būtų galima patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus, be to, Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra duomenų apie teisminius ginčus, kuriuose dalyvautų UAB „Oriental.lt“.
 6. Teismui pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento 2017 m. kovo 2 d. pažyma patvirtina, kad agentūra neturi pretenzijų dėl UAB „Oriental.lt“ veiklos pabaigos (b. l. 145).
 7. Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratorės pateiktus duomenis liko nepatenkinti 7 192,03 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorė neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.
 8. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-701-798/2016).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

7Pripažinti, kad UAB „Oriental.lt“, juridinio asmens kodas 302338384, buveinės adresas Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Architektų g. 1, veikla pasibaigė.

8Patvirtinti patikslintą bankrutavusios UAB „Oriental.lt“ antros eilės kreditorės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 5 631,56 Eur kreditorinį reikalavimą.

9Patvirtinti bankrutavusios kad UAB „Oriental.lt“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 7 192,03 Eur sumai:

Eil. Nr.KreditoriusAsmens kodasKreditorinis reikalavimas, Eur
Antros eilės kreditoriai
1VSDFV Alytaus skyrius188677775150,69
2VSDFV Šiaulių skyrius288677580835,30
3VMI1886597525 631,56
4VšĮ Šiaulių regioninio atliekų tvarkymo centras14578727649,09
Viso:6 666,64
Trečios eilės kreditoriai
5UAB „Dirmeta“134937034132,58
6UAB „Bite Lietuva“110688998392,81
Viso:525,39
Bendra kreditorinių reikalavimų suma:7 192,03

10Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

11Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

12Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei.

Proceso dalyviai
Ryšiai