Byla 2A-717-104/2014
Dėl skolos ir žalos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Cikoto (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Onos Gasiulytės, Antano Rudzinsko rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Torpol baltija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 14d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-12252-734-2013 pagal ieškovo K. A. J. ieškinį atsakovui UAB „Torpol Baltija“ dėl daikto pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, žalos atlyginimo ir atsakovo UAB „Torpol baltija“ priešieškinį ieškovui K. A. J. dėl skolos ir žalos priteisimo,

Nustatė

2ieškiniu ( b.l. 1-5) ir ieškinio reikalavimo papildymu ( b.l. 116-117), ieškovas prašė : 1) nutraukti Biostat čiužinio 2011-11-03 pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį ir grąžinti sumokėtus 100 Lt; 2) priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 1000 Lt neturtinei žalai atlyginti, 2300 Lt gydymo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Nurodė, kad 2011-11-03 sudarė su atsakovu pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovas išsimokėtinai įsigijo magnetinį čiužinį Biostat . Pagal sutartį prekės kaina yra 2000 Lt., ieškovas sumokėjo 100 Lt avansą, pagal sutarties sąlygas visą prekės kainą turėjo sumokėti per 12 mėnesių. Po dviejų mėnesių pastebėjo, kad čiužinys yra nekokybiškas, jame išryškėjo brokas, t.y. čiužinio paviršiuje atsirado įdubimai, nelygumai, išretėjo vilnos audinys. Atsakovas sutiko pakeisti čiužinį į kitą, tačiau ieškovas nesutiko, nes neteko pasitikėjimo atsakovo produkcija. Ieškovas kreipėsi į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kuri, sudariusi komisiją gaminiui patikrinti, nustatė, kad ant čiužinio viduryje matoma išgulėjimo įduba, viename krašte matomas vilnos išretėjimas, gaminio ženklinimas neatitinka Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentavimas“, patvirtintos Sveikatos apsaugos ministro 2009-01-19 įsakymu Nr. V-18 38 punkto ir 1 priedo 14 punkto reikalavimų, gaminys nėra ženklintas CE ženklu. Aplinkybes, kad atsakovas prekiauja nekokybiškais čiužiniais, patvirtina Akreditavimo tarnybos išvados. Atsakovo pateikta reklama apie parduodamą čiužinį su biomagnetais, neatitinka tikrovės, o atsakovas reklamuoja, kad ši jo produkcija padeda išvengti kamuojančių galvos skausmų, kraujospūdžio sutrikimų, sąnarių ligų, nugaros skausmų, širdies ritmo sutrikimų bei kitų ligų. Tokia reklama leidžia susidaryti įspūdį, jog tai efektyvus, duodantis teigiamus rezultatus, gaminys, kuris sudaro galimybę gydyti ligas. Ieškovui gaminio naudojimo laikotarpiu padaugėjo sveikatos problemų širdies-kraujagyslių sistemoje, ko pasekoje pirmą kartą gyvenime jis kreipėsi ambulatoriniam gydymui ir gydėsi Abromiškių reabilitacijos ligoninės kardiologijos skyriuje. Pagal CK 6.363 str.1 d. nuostatas, daiktų kokybę vartojimo teisiniuose santykiuose visais atvejais garantuoja pardavėjas, o pagal CK 6.333 str.3 d., pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles arba dėl trečiųjų asmenų kaltės, arba dėl nenugalimos jėgos. Ieškovas, vadovaudamasis CK 6.363 str. 8p., esant nepasibaigusiam įsigyto daikto garantiniam terminui, reikalauja nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, įpareigojant atsakovą grąžinti ieškovui jo sumokėtą 100 Lt sumą pagal šią sutartį. Vadovaudamasis CK 6.250 str.1 d., ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1000 Lt neturtinę žalą, nes dėl atsakovo kaltės jis patyrė nepatogumų ir dvasinių išgyvenimų, pablogėjo jo sveikata, turėjo lankytis dažniau pas gydytojus, sumažėjo paties ieškovo, kaip žmogaus, savivertė, gėda kažkam pasakyti, kad atsidūrė tokioje situacijoje. Taip pat ieškovas nurodo, jog jo gydymas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje laikotarpiu nuo 2012-10-08 iki 2012-10-23 kainavo 2300 Lt, šią sumą, kaip materialinę žalą prašo priteisti iš atsakovo. Pagal CK 6.37 str.2 d. nuostatas ieškovas prašo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir pareiškė priešieškinį (b.l. 20-32), kuriuo prašė priteisti iš ieškovo 1900 Lt pagal pirkimo-pardavimo sutartį, 2000 Lt neturtinės žalos už atsakovo dalykinės reputacijos menkinimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal 2011-11-03 sudarytą pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį Nr.TB00252, ieškovas įsigijo medicininės paskirties prekę-reabilitacinį antčiužinį “Biostat“ už 2000 Lt. Atsakovo platinami reabilitaciniai gaminiai pagal klasifikaciją yra priskiriami I kategorijos medicinos prietaisams pagal Direktyvą 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų ir Lietuvos medicinos normų MN 4:2009 bei yra įregistruoti Gydomųjų produktų, medicinos gaminių ir biocidų registre numeriu PL/DR010802 bei Pasaulinėje Medicinos Prietaisų Nomenklatūros Agentūroje (GMDN Agency). Šie medicinos prietaisai gali būti gaminami su specialiais magnetiniais intarpais arba be magnetinių intarpų. Dėl šių gaminių specifikos, jų grąžinimui yra taikomi aukštesni reikalavimai nei kitos kategorijos gaminiams, siekiant užtikrinti asmenų saugą. Vadovaujantis tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties 7.5 punktu, pirkėjas turi teisę nutraukti sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, remdamasis LR CK 6.357 str. 6-11 dalimis ir apie tai pranešdamas pardavėjui per 7 dienas nuo jos sudarymo, įvertinant tai, kad daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė. Pirkimo-pardavimo sutarties 6.1 punktas numato, kad prekių grąžinimas ir keitimas pagal šią sutartį vykdomas pagal LR ūkio ministro įsakymu „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“, numatančiu, kad pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Ieškovas prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį buvo supažindintas su sudaromos pirkimo-pardavimo sutarties nuostatomis ir tai patvirtina atsakovo parašai pirkimo-pardavimo sutartyje. Ieškovas įsigyta preke naudojosi 5 mėnesius. Ieškovo reikalavimas nutraukti sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį yra nepagrįstas, kadangi yra praleistas prašymo dėl sutarties nutraukimo pateikimo terminas. Atsakovo platinamų prekių gamintojas yra pateikęs gaminių atitikties deklaraciją, kuri patvirtina atitikimą šios kategorijos prekėms keliamiems ženklinimo, instrukcijų bei kitos informacijos pateikimo reikalavimams. Pirkėjui informacija pateikiama naudojimo instrukcijose, prisegtose prie kiekvieno gaminio, gaminių etiketėse bei gaminių pakuočių etiketėse. Atsakovas įvykdė LR CK 6.353 str. įtvirtintą prievolę suteikti pirkėjui teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamas prekes, o parduodamų daiktų kokybė, kiekis ir kiti kriterijai atitinka sutarties sąlygas. Ieškovas nuo pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sudarymo dienos nėra atlikęs jokių mokėjimų už įsigytas prekes, išskyrus 2011-11-03 sumokėtą 100 Lt avansą, tokiu būdu jis pažeidė sutarties sąlygas ir nevykdo įsipareigojimo atsiskaityti už įsigytą prekę. Atsakovas, vadovaudamasis LR CK 6.411 str., sutarties 1.4p., prašo iš ieškovo priteisti 1900 Lt už įsigytą prekę. Kadangi ieškovas apie atsakovą teikė neišsamią bei klaidinančią informaciją Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, nepateikdamas įrodymų, kad dėl įsigyto čiužinio naudojimo, jam pašlijo sveikata, kad įsigijo nekokybišką daiktą- dėl tokių ieškovo veiksmų kenkiama atsakovo dalykinei reputacijai, todėl iš ieškovo atsakovo naudai prašo priteisti 2000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Taip pat atsakovas prašo iš ieškovo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 14d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, o priešieškinį atmetė.

6Teismas bylos medžiagos pagrindu nustatė, kad ieškovas 2011-11-03 pirkimo-pardavimo sutartimi (b.l. 6) iš atsakovo nusipirko “Biostat“ čiužinį už 2000 Lt išsimokėtinai per 12 mėnesių terminą, iš karto sumokant 100 Lt avansinį mokestį. Sutarties 4.2 p. nustato, jog prekei suteikiama 5 metų garantija. Panaudojus įsigytą čiužinį, išaiškėjo, kad jis yra nekokybiškas, nes atsirado čiužinio užvalkalo vilnos bangavimas, vilnos išretėjimas bei įdubos, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvadų ( b.l. 123-126), nustatyta, kad atsakovas pardavė ieškovui nekokybišką prekę – reabilitacinį čiužinį, kurio viduryje atsirado išgulėjimo įduba, viename krašte matomas vilnos išretėjimas, gaminio ženklinimas neatitinka Lietuvos medicinos normos MN 4:200938 punkto 1 priedo 14 punkto reikalavimų, parduodamas vartotojui netinkamą reabilitacinį čiužinį su biomagnetais, atsakovas suteikė neteisingą, klaidingą informaciją apie parduodamą prekę, dėl ko Akreditavimo tarnyba priėmė sprendimą, įpareigojantį atsakovą neplatinti Lenkijos gamintojo Torpol SP.z.o.o. medicinos prietaisų su magnetais, šis sprendimas nėra atšauktas.

7Pagal CK 1.39 str., 6.350 str. 1 d., Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str. 5 d., 15 d. nuostatas, ieškovą ir atsakovą sieja vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties santykiai, nes ieškovas, kaip fizinis asmuo, įsigijo reabilitacinį čiužinį su terapiniais biomagnetais, asmeniniams poreikiams tenkinti, o atsakovas, kaip pardavėjas, yra verslininkas-juridinis asmuo. CK 6.353 str. nustato pardavėjo pareigą informuoti pirkėją, t.y., šio straipsnio 1 d, nustatyta, jog pardavėjas, nurodydamas parduodamo daikto etiketėse ar kitokiu būdu privalo suteikti pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamus daiktus, jų kainą, kokybę, vartojimo būdą ir saugumą, kokybės garantijos terminą, tinkamumo naudoti terminą bei kitas daiktų ir jų naudojimo savybes, atsižvelgiant į daiktų pobūdį, jų paskirtį, vartotojo asmenį bei mažmeninės prekybos reikalavimus, šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog informacija apie parduodamus daiktus neturi būti klaidinanti. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų- Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos 2012-10-17 nutarimo Nr. 727 ( b.l. 10-16),

8Teismas bylos medžiagos pagrindu konstatavo, kad atsakovas pardavė netinkamos kokybės Biostat čiužinį bei suteikė pirkėjui neteisingą informaciją apie parduodamą prekę. Šių institucijų priimtų sprendimų atsakovas nėra nuginčijęs. Tokiu būdu, darytina išvada, jog ieškovas įrodė, kad iš atsakovo įsigijo nekokybišką prekę, atsakovas neįrodė, kad ieškovas pažeidė įsigytos prekės naudojimo ar saugojimo taisykles ( CK 6.327 str. 1d., 6.333 str.6d.). Pagal CK 6.363 str.1d. nuostatas, daiktų kokybę vartojimo teisiniuose santykiuose visais atvejais garantuoja pardavėjas, todėl jis atsako už parduoto daikto trūkumu. Ieškovas nurodė, kad jis prarado pasitikėjimą atsakovo prekiaujama produkcija, todėl jis savo teisių gynimo būdą pasirinko –nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį. CK 6.363 str. 8 d. nustato, jog pirkėjas, įsigijęs nekokybišką prekę, gali vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą, šiuo atveju netinkamos kokybės daiktą pardavėjo reikalavimu pirkėjas turi grąžinti pardavėjo sąskaita. Pardavėjas, grąžindamas pirkėjui sumokėtą kainą, neturi teisės iš jo išskaičiuoti sumą, kuria sumažėjo daikto vertė dėl jo naudojimo ar daikto išvaizdos praradimo. Todėl tenkintinas ieškovo reikalavimas nutraukti Biostat čiužinio 2011-11-03 pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį, įpareigojant atsakovą grąžinti ieškovui 100 Lt sumokėtą avansą, įpareigoti ieškovą grąžinti Biostat čiužinį atsakovui atsakovo sąskaita.

9Teismas atmetė atsakovo argumentus, jog ieškovo reikalavimas nutraukti sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį yra nepagrįstas, kadangi yra praleistas prašymo dėl sutarties nutraukimo pateikimo terminas, nes Pirkimo-pardavimo sutarties 4.2 p. nustato, jog prekei suteikiama 5 metų garantija. Pagal CK 6.338 str. 3d., kai yra nustatomas daikto kokybės garantijos terminas, reikalavimai dėl daikto trūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą. Kaip nustatyta, daikto pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta 2011-11-03 ( b.l.6), ieškovas į atsakovą dėl įsigyto nekokybiško Biostat čiužinio kreipėsi 2012-04-05 ( b.l. 61), todėl pirkimo-pardavimo sutartimi esant nustatytam 5 metų garantijos terminui, jis nėra praleidęs CK 6.338 str. 3 d. nustatyto termino reikšti pretenzijas dėl įsigytos prekės kokybės. Atsakovo paaiškinimai dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teiktų išvadų teismui, dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos sprendimo, kaip priimtų vienašališkai, įvertinus tik pareiškėjo skundo argumentus, atmestini, nes kaip jau minėta aukščiau, Akreditavimo tarnybos sprendimas, įpareigojantis atsakovą neplatinti Lenkijos gamintojo Torpol Sp.z o .o medicinos prietaisų su magnetais nėra atšauktas, nes nustatyta, kad atsakovas platindamas šią produkciją, klaidino vartotojus, Vartotojų teisių apsaugos tarnyba nustatė, jog atsakovas ieškovui pardavė nekokybišką prekę, teikė klaidingą informaciją apie parduodamą prekę ir rekomendavo atsakovui nutraukti su ieškovu pirkimo-pardavimo sutartį, todėl atsakovo argumentai, kuriais jis nesutinka su aukščiau nurodytų valstybinių institucijų išvadomis, atmestini, nes atsakovas nepateikė jokių įrodymų, nuginčijančių šių institucijų išvadas. ( CPK 178 str.).

10Teismas taip pat taikė LR CK 6.250 str.1d., Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 str.1d.5p., ir iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 1000 Lt neturtinė žala, padarė išvadą, jog ieškovas dėl atsakovo parduotos netinkamos kokybės prekės patyrė didelius nepatogumus, dvasinius išgyvenimus, neigiamas emocijas, kadangi atsakovui nesutikus nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, ieškovas turėjo kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, rašyti paaiškinimus, pareiškimus, dėl ko buvo gaištamas jo laikas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 1000 Lt dydžio neturtinę žalą laikytina argumentuota, atitinkanti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus ( CK 1.5 str.).

11Pripažinus, kad atsakovas ieškovui pardavė nekokybišką prekę, dėl ko yra pagrindas nutraukti tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą Biostat čiužinio pirkimo-pardavimo sutartį, teismas aukščiau nurodytų argumentų pagrindu atmetė atsakovo priešieškinį kaip neįrodytą.

12Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą, pripažinti ieškinį neįrodytu ir nepagrįstu, tenkinti atsakovo priešieškinį. Taip pat apeliantas prašo priimti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2012-09-20 rašto Nr. D2-3302- l-(5.71) patvirtintą kopiją (b. l. 170), kaip įrodymą, kurio pateikimo būtinybė iškilo vėliau, nurodė, kad nepaisant to, kad sprendime yra klaidingai nurodomas apelianto platinamų prekių sustabdymo pagrindas, nei viena iš šalių nesirėmė šiuo pagrindu įrodinėjimo procese, todėl apeliantas neteikė minėto rašto, o teismas priimdamas sprendimą vadovavosi ne šalių, o savo iniciatyva vertinti prekių platinimo sustabdymo pagrindą bei apskundimo galimybes ir neturėdamas originalaus dokumento padarė esminę klaidą nurodydamas faktines aplinkybes.

13Anot apelianto, pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino rašytinius įrodymus, ir aiškino faktines aplinkybes, taikė netinkamas CK normas bei nepagrįstai neatsižvelgė į atsakovo priešieškinyje bei rašytiniuose paaiškinimuose nurodytus argumentus, todėl sprendimas yra nepagrįstas ir naikintinas dėl šių aplinkybių: nepagrįsta teismo išvada, padaryta iš byloje esančių rašytinių įrodymų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos 2012-10-17 nutarimo Nr. 721 (b.l 10-16), Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvadomis (b.l. 123-126), kad atsakovas pardavė ieškovui nekokybišką prekę reabilitacinį čiužinį, kurio viduryje atsirado išgulėjimo įduba, viename krašte matomas vilnos išretėjimas, gaminio ženklinimas neatitinka Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 38 punkto 1 priedo 14 punkto reikalavimų, parduodamas vartotojui netinkamą reabilitacinį čiužinį su biomagnetais, atsakovas suteikė neteisingą, klaidingą informaciją apie parduodamą prekę, dėl ko Akreditavimo tarnyba priėmė sprendimą, įpareigojantį atsakovą neplatinti Lenkijos gamintojo Torpol Sp. z o. o. medicinos prietaisų su magnetais, šis sprendimas nėra atšauktas, nes Valstybinės vartotojų teisių apsaugos nutarime nėra nurodoma, kad ieškovui parduota prekė yra nekokybiška; teismas nepagrįstai vertino Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos išvadą, kurioje nurodoma, kad ieškovo įsigytame reabilitacinio čiužinio viduryje atsirado išgulėjimo įduba, viename krašte matomas vilnos išretėjimas, neatsižvelgdamas į prekės gamintojo Torpol Sp. z o. o. paaiškinime nurodytas aplinkybes, be to pažymėtina tai, kad Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai prie Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos sritys yra fizinių asmenų licencijavimas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai (išskyrus odontologiją), juridinių asmenų licencijavimas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai (išskyrus odontologiją), Medicinos prietaisų atitikties įvertinimo valdymo funkcijų vykdymas pagal ES direktyvas, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo organizavimas šalyje, brangių medicinos prietaisų naudojimas ir valdymas šalyje, pacientų teisių priežiūros funkcijų vykdymas, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūros funkcijų vykdymas. Tuo tarpu iš Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvados yra matyti, jog tarnybos atstovai vertino gaminio prekinę išvaizdą: išgulėjimą, vilnos išretėjimą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, neturėdama specialistų, galinčių vertinti gaminio prekinę išvaizdą, viršijo savo įgaliojimus ir teikė išvadą dėl gaminio prekinės išvaizdos, peržengdama savo veiklos sritį ir viršydama turimus įgaliojimus; teismas visiškai neatsižvelgė į prekės gamintojo Torpol Sp. z o. o., kuris yra savo srities profesionalas, gaminantis tokias prekes daugiau nei 20 metų ir galintis tinkamai įvertinti prekės išvaizdą, paaiškinimu ir nepagrįstai rėmėsi išskirtinai tik Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos tarnybos išvada, jog gaminio ženklinimas neatitinka Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 38 punkto 1 priedo 14 punkto reikalavimų, neatsižvelgdamas į gamintojo Torpol Sp. z o. o. Paaiškinime nurodytas aplinkybes dėl gaminių ženklinimo vadovaujantis Direktyva 93/42/EEB. Iš šių dokumentų turinio yra akivaizdu, jog juose yra prieštaravimų vienas kitam. Teismas, priimdamas sprendimą privalėjo įvertinti abiejų dokumentų turinį ir patikrinti jų pagrįstumą; pažymėtina, kad prie Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos tarnybos išvados pridėtose nuotraukose nėra užfiksuoti prekės ženklinimo neatitikimai, neužfiksuotos gaminio etiketės bei naudojimo instrukcija, kuriose yra nurodoma informacija bei yra ženklinimas vadovaujantis Direktyvos 93/42/EEB, perkeltos į Lietuvos medicinos normą MN 4:2009, nuostatomis; taip pat svarbi ta aplinkybė, jog Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 14 p. yra numatyti keli medicinos prietaisų ženklinimo būdai, todėl šiuo atveju teismas, vertindamas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvadą bei gamintojo Torpol Sp. z o. o. paaiškinimą, privalėjo įvertinti kiekvienos iš šalių raštuose nurodytų argumentų bei jų pagrįstumą, tačiau nepagrįstai rėmėsi tik Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos išvadomis dėl prekės ženklinimo, neatsižvelgiant į tai, kad prie išvados pridėtose nuotraukose nėra matyti išvadoje konstatuojamų ženklinimo neatitikimų, o ta pati Lietuvos medicinos norma MN 4:2009 įtvirtina kelis prekės ženklinimo variantus, neatsižvelgdamas į tai, jog teismo posėdžio metu buvo kvestionuojamas minėtos institucijos išvados pagrįstumas; teismas nepagrįstai neatsižvelgė į atsakovo pateiktus papildomus paaiškinimus raštu ir prie jų pridedamus dokumentus, patvirtinančius, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvados nepagrįstumą ir klaidingumą, todėl sprendime nepagrįstai nurodė, jog atsakovas suteikė neteisingą, klaidingą informaciją apie parduodamą prekę ir nepagrįstai nevertino atsakovo pateiktų dokumentų, patvirtinančių klinišką prekės ištyrimą ir deklaruojamų savybių patvirtinimą ir rėmėsi formaliais Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teiginiais dėl klaidingo prekių instrukcijų vertinio, nors apelianto platinamų gaminių naudojimo instrukcijas vertė profesionalūs vertėjai; teismas klaidingai nurodė, jog Akreditavimo tarnyba priėmė sprendimą, įpareigojantį atsakovą neplatinti Lenkijos gamintojo Torpol Sp. z o. o. medicinos prietaisų su magnetais, nes 2012-09-20 raštu Nr. D2- 3302-1-(5.71) Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įpareigojo apeliantą laikinai, iki atskiro Akreditavimo tarnybos pranešimo, sustabdyti tolimesnį gamintojo Torpol Sp. z o. o. medicinos prietaisų su biomagnetais platinimą. Šį sprendimą Akreditavimo tarnyba motyvavo nuo 2011 metų iki 2012-09-20 gautais 15 skundų dėl apelianto platinamų gamintojo Torpol Sp. z o. o. medicinos prietaisų (priedas Nr. 4) ir šiuo pagrindu Akreditavimo tarnyba iki šiol atlieka tyrimą. Akreditavimo tarnyba iki šiol nėra nustačiusi gautų skundų pagrįstumo, o ieškovas prekę įsigijo iki šių gaminių platinimo apribojimo. Taigi, Ieškovas įsigijo prekę tada, kai jos platinimas nebuvo ribojamas, o apeliantas turėjo teisę platinti šias prekes. Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, darytina išvada, jog Teismas sprendime nurodė klaidingą informaciją apie Apelianto platinamų prekių platinimo sustabdymo pagrindą ir nepagrįstai vertino šią aplinkybę, neatsižvelgdamas į tai, jog iki šiol Akreditavimo tarnyba nėra pateikusi atliekamo tyrimo išvadų, kurios parodys prekių platinimo sustabdymo pagrįstumą; teismas, norėdamas remtis sprendime apelianto platinamų prekių platinimo sustabdymu privalėjo sustabdyti bylos nagrinėjimo procesą ir sulaukti atliekamo tyrimo išvadų. Be to, teismas, nežinodamas Akreditavimo tarnybos 2012-09-20 rašto Nr. D2-3302-l-(5.71) turinio, negalėjo objektyviai išspręsti šio rašto apskundimo klausimo galimybių, nors iš paties rašto turinio yra matyti, jog raštas neatitinka individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų, todėl negali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka; nepagrįsta teismo išvada, kad institucijų priimtų sprendimų atsakovas nėra nuginčijęs, kadangi Akreditavimo tarnybos išvada nėra išsprendžiamas klausimas dėl teisių ar pareigų Apeliantui, jame konstatuoti faktai be privalomo pobūdžio patvarkymų tiesiogiai nesukūrė Apeliantui teisių ar pareigų, nebuvo pritaikytos poveikio priemonės, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra rekomendacinio pobūdžio ir neturintis imperatyvo ir nėra privalomi subjektui, dėl kurio veiksmu (neveikimo) vartotojas skundžiasi (LVAT biuletenis Nr. 19, bylos Nr. A39-182/2009, A39-375/2009, A525-829/2009); teismas nepagrįstai nurodė, jog apeliantas neįrodė, kad ieškovas pažeidė įsigytos prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, kadangi tokiu atveju turi būti atliekamas ne prekės kokybės nustatymo ekspertizė, o atskira ekspertizė, kurios metu yra tiriami ne tik prekės naudojimo ypatumai, bet ir aplinkos veiksniai, galintys turėti įtakos ieškovo įsigytos prekės, esančios ne tik medicinos prietaisu, bet ir tekstilės gaminiu, sudarančių medžiagų pokyčiams, kas reikštų ne tik ieškovo veiksmų, bet ir aplinkos, kurioje buvo naudojama prekė vertinimą. Apeliantas siekdamas įrodyti, jog ieškovo įsigyta prekė yra kokybiška, teismo proceso metu teikė prašymą teismui atliki ieškovo įsigytos prekės kokybės ekspertizę. Teismas galėjo atsižvelgti į tai, jog apeliantas negali įpareigoti jokios įstaigos atlikti ekspertizę, pavesti atlikti prekių kokybės įvertinimo ekspertizę Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai, kuriai teisės aktų nuostatomis yra pavesta nagrinėti ginčus dėl prekės kokybės, arba pratęsti nustatytą terminą apeliantui, tam, kad apeliantas galėtų sužinoti tokios ekspertizės atlikimo galimybes kitose ES valstybių narių ekspertinėse įstaigose, o ne daryti išvadą apie prekės nekokybiškumą, apie kurį nėra nurodoma nei vienoje iš išvadų, kuriomis buvo remiamasi sprendime; teismas nepagrįstai vadovavosi Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nurodyta aplinkybe dėl galimai padaryto vartotojų klaidinimo, kadangi šis tarnybos teiginys yra vienas iš administracinės bylos Nr. 1-4306-365/2013, kuri dar tik bus nagrinėjama, todėl teismas turėjo sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki kol bus išspręsta administracinė byla; teismas nepagrįstai neatsižvelgė į ieškovo galimai nesąžiningus veiksmus apelianto atžvilgiu, nes byloje yra pakankamai rašytinių įrodymų, patvirtinančių tai, jog ieškovas kreipėsi į apeliantą dėl sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimo tik tada, kai pagal sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį suėjo įmokų mokėjimo terminai ir vengė bendradarbiauti su apeliantu, siekiant išspręsti kilusį ginčą taikiai, tokiu būdu galimai pažeisdamas LR CK 6.200 str. 2 d. įtvirtintą nuostatą, kad vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; teismas klaidingai taikė CK 6.250 str. 1 d., nes teisės pažeidimo pripažinimo faktas šiuo atveju yra pakankama satisfakcija už patirtą skriaudą, o teisės pažeidimo pripažinimas yra savarankiškas pažeistų teisių gynimo būdas.

14Ieškovas atsiliepimais į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti.

15Apeliacinis skundas atmetamas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d.). CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta.

17Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas 2011-11-03 sudarė su atsakovu pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovas išsimokėtinai įsigijo magnetinį čiužinį Biostat . Sutarties 4.2 p. nustato, jog prekei suteikiama 5 metų garantija. Tačiau panaudojus keletą mėnesių įsigytą čiužinį, išaiškėjo, kad jis yra nekokybiškas, nes atsirado čiužinio užvalkalo vilnos bangavimas, vilnos išretėjimas bei įdubos.

18Šiuo konkrečiu atveju šalys sieja vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties santykiai (CK 1.39 str., 6.350 str., Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str.). Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas ir Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. A. A. v. SP UAB „Karoliniškių būstas“, bylos Nr. 3K-3-475/2001; 2006 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. S. v. UAB „Abuva“, bylos Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 791-oji daugiabučio namo savininkų bendrija v. AB „Grigiškės“, bylos Nr. 3K-3-211/2008; 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. UAB ,,Ribenos prekyba“, bylos Nr. 3K-3-536/2008).

19Ieškovo nurodytą faktą, kad jam buvo parduotas nekokybiškas daiktas konstatavo Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos ( b.l. 123-126), kuri priėmė sprendimą, įpareigojantį atsakovą neplatinti Lenkijos gamintojo Torpol SP.z.o.o. medicinos prietaisų su magnetais, o taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija 2012-10-17 nutarimu Nr. 727 ( b.l.l. 7, 10-16). Byloje nera jokių įrodymų, kad ieškovas pažeidė įsigytos prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, todėl pirmosios instancijos teismas visiškai teisingai konstatavo, kad pagal CK 6.363 str.1d. nuostatas, daiktų kokybę vartojimo teisiniuose santykiuose visais atvejais garantuoja pardavėjas, todėl jis atsako už parduoto daikto trūkumu. Kadangi ieškovas nurodė, kad jis prarado pasitikėjimą atsakovo prekiaujama produkcija ir savo teisių gynimo būdą pasirinko pirkimo pardavimo sutarties nutraukimą CK 6.363 str. 8 d. pagrindu (pirkėjas, įsigijęs nekokybišką prekę, gali vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą, šiuo atveju netinkamos kokybės daiktą pardavėjo reikalavimu pirkėjas turi grąžinti pardavėjo sąskaitapagrindu) , tai pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nutraukė sutartį įpareigojant atsakovą grąžinti ieškovui 100 Lt sumokėtą avansą.

20Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad ieškovo reikalavimas priteisti 1000 Lt dydžio neturtinę žalą laikytinas argumentuotu, atitinkanti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus ( CK 1.5 str.), todėl tikamai pritaikė CK 6.250 str. ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 str. ir pagrįstai iš atsakovo ieškovo naudai priteisė 1000 Lt neturtinė žala, padarydamas išvada, jog ieškovas dėl atsakovo parduotos netinkamos kokybės prekės patyrė didelius nepatogumus, dvasinius išgyvenimus, neigiamas emocijas, kadangi atsakovui nesutikus nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, ieškovas turėjo kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, rašyti paaiškinimus, pareiškimus, dėl ko buvo gaištamas jo laikas. Patenkinus ieškinį, teismas neturėjo teisinio pagrindo tenkinti atsakovo priešieškinio.

21Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, nera pagrindo tenkinti apelianto reikalavimus panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą, pripažinti ieškinį neįrodytu ir nepagrįstu, tenkinti atsakovo priešieškinį.

22Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad nei vienas iš apeliacinio skundo teiginių neįtakuoja pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą. Negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad teismas nepagrįstai vertino Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos išvadą, nes nei Civilinio proceso kodksas, nei Vartotojų teisių apsaugos įstatymas nedraudžia teismui vertinti byloje esančių įrodymų visumą. Pats apeliantas nurodė, kad Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai prie Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos sritys be kitų yra Medicinos prietaisų atitikties įvertinimo valdymo funkcijų vykdymas pagal ES direktyvas, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo organizavimas šalyje, brangių medicinos prietaisų naudojimas ir valdymas šalyje, pacientų teisių priežiūros funkcijų vykdymas, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūros funkcijų vykdymas. Iš Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvados matyti, jog tarnybos atstovai vertino medicininio gaminio kokybę, o ne prekinę išvaizdą, kaip nurodė apeliantas, todėl savo įgaliojimų neviršijo.

23Atsižvelgti į prekės gamintojo Torpol Sp. z o. o., paaiškinimus teismui nebuvo būtinybės, nes visa gamintojo informacija pateikta standartiniam gaminiui, o ginčo gaminio defektai atsirado paties gamintojo suteikto garantinio termino metu. Aplinkybė, jog gaminio ženklinimas neatitinka Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 38 punkto 1 priedo 14 punkto reikalavimų, nera paneigta, be to nurodyta aplinkybė ir nelaikoma esmine aplinkybe, dėl kuriuos iškinys patenkintas. Apelianto teiginiai dėl bylos sustabdymo atmetami, nes stabdyti byla galima tik įstatyme numatytais atvėjais. Teismas turėjo pagrindą šios bylos kontekste paminėti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nurodyta nuomone dėl galimai padaryto vartotojų klaidinimo, tačiau šio fakto nekonstatavo.

24Negalima sutikti su apeliano teiginiu, kad nebuvo pagrindo taikyti CK 6.250 str. 1 d., ir priteisti neturtinę žalą, kuri yra neproporcinga ginčijamam pažeidimui, nes teisės pažeidimo pripažinimo faktas šiuo atveju yra pakankama satisfakcija už patirtą skriaudą, o teisės pažeidimo pripažinimas yra savarankiškas pažeistų teisių gynimo būdas. Byloje nustatyta, kad ieškovas yra garbingo amžiaus (1930 metų gimimo), turi sveikotos poblemų, tačiau dėl atsakovo parduotos netinkamos kokybės prekės ir atsakovui nesutikus nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, privalėjo kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, rašyti paaiškinimus, pareiškimus, o tai reiškia, kad jis neabėjotinai patyrė dvasinius išgyvenimus, neigiamas emocijas, didelius nepatogumus. Todėl teisės pažeidimo pripažinimo faktas šiuo atveju nebūtų pakankama satisfakcija už patirtą skriaudą.

25Apeliantas taip pat kaltina teismą tuo, kad nebuvo atsižvelgta į ieškovo nesąžiningus veiksmus apelianto atžvilgiu, nes ieškovas kreipėsi į apeliantą dėl sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimo tik tada, kai pagal sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį suėjo įmokų mokėjimo terminai. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo, kaip vartotojo, veiksmai, susiję su savo teisių gynimu, negali būti laikomi nesąžiningais.

26Dėl kitų apelianto teiginių teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neturi teisinės reikšmės.

27Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

28Taigi, apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje tinkamai aiškino ir taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesines teisės normas (Lietuvos Respublikos CPK 176, 185 str.), bei materialines teisės normas, reglamentuojančias vartotojų teisių apsaugą, bei pagrįstai priešieškinį atmetė.

29Apeliaciniame skunde išdėstyti apelianto teiginiai nepaneigia šių teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo. Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas galioti kaip teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str.).

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija

Nutarė

31Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškiniu ( b.l. 1-5) ir ieškinio reikalavimo papildymu ( b.l. 116-117),... 3. Nurodė, kad 2011-11-03 sudarė su atsakovu pirkimo-pardavimo sutartį, kurios... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir pareiškė priešieškinį (b.l. 20-32),... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 14d. sprendimu ieškinį... 6. Teismas bylos medžiagos pagrindu nustatė, kad ieškovas 2011-11-03... 7. Pagal CK 1.39 str., 6.350 str. 1 d., Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2... 8. Teismas bylos medžiagos pagrindu konstatavo, kad atsakovas pardavė netinkamos... 9. Teismas atmetė atsakovo argumentus, jog ieškovo reikalavimas nutraukti... 10. Teismas taip pat taikė LR CK 6.250 str.1d., Vartotojų teisių apsaugos... 11. Pripažinus, kad atsakovas ieškovui pardavė nekokybišką prekę, dėl ko yra... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti pirmos instancijos teismo... 13. Anot apelianto, pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino rašytinius... 14. Ieškovas atsiliepimais į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą... 15. Apeliacinis skundas atmetamas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas 2011-11-03 sudarė su atsakovu... 18. Šiuo konkrečiu atveju šalys sieja vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties... 19. Ieškovo nurodytą faktą, kad jam buvo parduotas nekokybiškas daiktas... 20. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad ieškovo reikalavimas... 21. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, nera pagrindo tenkinti apelianto... 22. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad nei vienas iš... 23. Atsižvelgti į prekės gamintojo Torpol Sp. z o. o., paaiškinimus teismui... 24. Negalima sutikti su apeliano teiginiu, kad nebuvo pagrindo taikyti CK 6.250... 25. Apeliantas taip pat kaltina teismą tuo, kad nebuvo atsižvelgta į ieškovo... 26. Dėl kitų apelianto teiginių teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neturi... 27. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė... 28. Taigi, apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis... 29. Apeliaciniame skunde išdėstyti apelianto teiginiai nepaneigia šių teismo... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 31. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimą palikti...