Byla 2-1-272/2012
Dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo ir suinteresuotų asmenų T. Z., M. L. ir V. M. pareiškimą su savarankiškais reikalavimais dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims W. M., H. S. M., A. K., S. P., M. R

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant Renatai Šimkuvienei, dalyvaujant pareiškėjai V. K., jos atstovui E. S., suinteresuotiems asmenims T. Z., A. K., S. P., suinteresuotų asmenų T. Z., M. L. ir V. M. atstovei adv. Virginijai Žukienei, suinteresuoto asmens H. S. Makarewicz atstovui adv. Andžej Čaikovski, vertėjai Danutai Kostiugovai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, T. Z. dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo ir suinteresuotų asmenų T. Z., M. L. ir V. M. pareiškimą su savarankiškais reikalavimais dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims W. M., H. S. M., A. K., S. P., M. R., ir

Nustatė

2pareiškėja V. K. kreipėsi į teismą pareiškimu, prašydama atnaujinti įstatymo nustatytą terminą jos tėvo A. M., mirusio 1981-03-09, palikimui priimti, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių.

32012-10-25 teismo posėdyje pareiškėjos atstovas pateikė teismui rašytinį prašymą, kuriuo V. K. atsisakė pareiškimo suinteresuotiems Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, T. Z. dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo. Nurodė, kad pareiškimo atsisakymo pasekmės pareiškėjai yra žinomos.

4Suinteresuoti asmenys T. Z., M. L. ir V. M. pareiškimu su savarankiškais reikalavimais dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo prašė nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad po A. M. mirties 1981-03-09 palikimą priėmė faktiškai jį valdydama V. M., po V. M. mirties 1986-08-29 palikimą priėmė J. V. Z. (R.), po J. V. Z. (R.) mirties 1993-08-02 palikimą priėmė P. Z., po P. Z. mirties 1998-07-27 palikimą – ½ gyvenamojo namo bei ½ ūkinio pastato, kiemo rūsį, laikinąjį statinį – garažą, esančius ( - ), - priėmė ir valdo T. Z., M. Z. (dabar – L.) ir V. M..

5Suinteresuoti asmenys M. L. ir V. M. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, jų atstovė paaiškino, kad jos prižiūri savo mažamečius vaikus.

6Suinteresuoti asmenys M. L. ir V. M. pareiškime, o T. Z. bei jų atstovė ir teismo posėdžio metu nurodė, kad A. M., gim. 1898 m., 1925-06-14 susituokė su A. M. (iki santuokos – M.), gim. 1897 m. Santuokoje 1936-12-01 gimė dukra V. M., kuri 1959-05-03 ištekėjo už B. K.. A. M. ir A. M. santuoka nutraukta 1976-06-02. 1967-05-31 Trakų rajono Liaudies teismo sprendimu namų valda, esanti ( - ), padalinta ir A. M. pripažinta teisė į pusę gyvenamojo namo, susidedančio iš kambarių 5, 6 ir pusės daržinės, V. M. - kita gyvenamojo namo pusė, susidedanti iš kambarių 1, 2, 3, 4 ir pusė daržinės. A. M. 1976-07-10 susituokė su V. D., po santuokos – M. 1977-01-26 testamentu jis jam priklausančią gyvenamojo namo ir ūkinio pastato dalis, esančias ( - ), paliko sutuoktinei V. M.. A. M. mirė 1981-03-09, o V. M. priėmė palikimą faktiškai jį valdydama, nes tiek iki vyro mirties, tiek po jos gyveno name, esančiame ( - ). V. M. mirė 1986-08-29, o 1985-05-17 testamentu jai priklausančią pagal vyro testamentą dalį gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų, esančių ( - ), paliko kartu su ja gyvenusiai savo dukrai J. V. Z. (buvusi – T.). J. V. Z. 1953-10-03 ištekėjo už Č. Z. (po santuokos sudarymo jai buvo suteikta pavardė – Z.), su kuriuo išsiskyrusi 1981-09-01, po A. M. mirties 1981 m. persikėlė gyventi pas motiną V. M. į ( - ) ir gyveno ten iki savo mirties. J. V. Z. ir Č. Z. gimė trys vaikai – duktė Ž., sūnūs – J. ir P. P. Z. 1992-09-26 susituokė su T. K., po santuokos - Z. J. V. Z. 1990-06-09 susituokė su M. R. (po santuokos sudarymo jai buvo suteikta pavardė – R.), su kuriuo gyveno ( - ) iki J. V. R. mirties 1993-08-02. P. Z. su žmona T., dukromis V. ir M., bei dukromis iš žmonos pirmos santuokos D. (K.) N. ir Ž. (K.) J. iki J. V. R. mirties gyveno ( - ). J. V. R. palikimą priėmė faktiškai pradėdamas jį valdyti jos sūnus P. Z., persikėlęs su šeima gyventi į jo motinai priklausiusio gyvenamojo namo dalį. P. Z. sesuo Ž. ir brolis J. Z. atsisakė palikimo P. Z. naudai. P. Z. mirė 1998-07-27. Po jo mirties palikimą priėmė ir faktiškai valdo jo žmona T. Z. ir jų dukros M. L. ir V. M.. Nurodė, kad vadovaujantis CK (1964 m. redakcija) normomis, per šešis mėnesius po A. M. mirties niekas nesikreipė į notarų biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, kadangi po jo mirties buvo gyva jo sutuoktinė V. M.. Po J. V. R. mirties visus jai priklausiusius daiktus faktiškai valdė ir jais naudojosi sūnus P. Z., jis su šeima persikėlė gyventi į motinai priklausiusią namo dalį ir kreipėsi į notarų biurą dėl palikimo priėmimo. Jis pertvarkė verandą į virtuvę, buvusios virtuvės vietoje įrengtas kambarys. Po P. Z. mirties jo palikimą priėmė jo šeimos nariai - sutuoktinė T. Z. ir dukros M. L. ir V. M., faktiškai likdamos gyventi minėto gyvenamojo namo dalyje. T. Z. mokėjo mokesčius už elektrą, naudojamą žemės sklypo dalį, atliko namo dalies remontą. Juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymas reikalingas gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

7Suinteresuotų asmenų T. Z., M. L. ir V. M. atstovė advokatė V. Ž. palaikė pareiškimą su savarankiškais reikalavimais, prašė jį tenkinti.

8P. V. K. prašė pareiškimo su savarankiškais reikalavimais netenkinti. Paaiškino, kad jos tėvas A. M. su motina A. M. (po santuokos – M.) susituokė 1925 m., kartu pragyveno 51 metus ir išsiskyrė 1976 m. Po to jos tėvas po vieno mėnesio susituokė su V. D., po santuokos - M. V. M. turėjo butą Melnikaitės gatvėje, Trakuose, namo numerio tiksliai neatsimena, berods – Nr. 74, kur jos tėvas su V. M. ir gyveno, nors tai patvirtinančių įrodymų pareiškėja neturi. Po A. M. mirties į tą namo dalį, dėl kurios kilo ginčas, pardavusi butą atsikraustė gyventi V. M. kartu su dukra J. V. Z. Po V. M. mirties, maždaug po 7-8 mėn. į namo ginčo dalį atsikraustė gyventi J. V. Z., ištekėjusi už M. R. Kai mirė J. V. R., M. R. liko gyventi tame name, tačiau po kurio laiko atvažiavo T. Z. vyro P. Z. brolis J. Z., jėga atėmė iš M. R. dokumentus ir išvarė jį iš to namo. Po to į tą namą atsikraustė T. Z. su šeima. Po J. V. R. mirties T. Z. ten negyveno, o tik atvežė daiktus ryšuliuose ir paliko tame name. V. K. taip pat teigė, kad M. L. ir V. M. niekuo nepadėjo jos tėvui, jos gimusios jau po jos tėvo mirties, antroji A. M. žmona taip pat juo nesurūpino, nieko jam nepirko, todėl prašė suinteresuotų asmenų T. Z., M. L. ir V. M. pareiškimo netenkinti.

9P. V. K. atstovas E. S. prašė suinteresuotų asmenų pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad visi nesutikimo motyvai yra atsiliepime į suinteresuotų asmenų pareiškimą su savarankiškais reikalavimais. Nurodė, kad po A. M. mirties V. M. palikimo nepriėmė faktiniu valdymu, kadangi tame name nuolat niekas negyveno šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Nėra jokių įrodymų, kad po V. M. mirties palikimą faktiniu valdymu priėmė J. V. Z. Taip pat nėra jokių įrodymų, kad po J. V. R. (Z.) mirties namo ginčo dalyje gyveno J. V. R. vyras M. R.. Taip pat nėra jokių duomenų, jog po P. Z. mirties palikimą priėmė T. Z., V. M. ir M. L.

10Suinteresuotas asmuo H. S. M. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, jis yra atstovaujamas advokato A. Č.

11Suinteresuoto asmens H. S. M. atstovas advokatas A. Č. prašė suinteresuotų asmenų T. Z., M. L. ir V. M. pareiškimo su savarankiškais reikalavimais netenkinti. Nurodė, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažinta, jog po A. M. mirties palikimą priėmė M. M., po jo mirties 1997 m. visą jo turtą paveldėjo jo žmona M. M. ir sūnus H. S. M., o po M. M. mirties 2005 m. turtą paveldėjo H. S. M. Byloje yra pakankamai įrodymų konstatuoti, kad paveldimas turtas priklauso H. S. M., o suinteresuotų asmenų T. Z., M. L. ir V. M. pareiškimas turėtų būti atmestas. Nesutiko su suinteresuotų asmenų T. Z., M. L. ir V. M. teiginiais, kad A. M. palikimas buvo priimtas faktiniu valdymu, kadangi, jo teigimu, ginčo name V. M. negyveno, šio namo dalį A. M. nuomojo tretiesiems asmenims, ką patvirtina 1971-06-30 Trakų rajono teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-408, kurioje teismas pažymėjo, kad A. M. turi pusę nuosavo namo, laiko nuomininkus. Taip pat, jo nuomone, kritiškai turėtų būti vertintini teismui pateikti V. M. faktinį palikimo priėmimą turintys pagrįsti dokumentai: 1981-07-20 Trakų miesto deputatų tarybos vykdomojo komiteto pažyma Nr. 552 Vilniaus apskrities archyvo saugomų dokumentų fonduose nerasta, 1981-08-03 Vilniaus tarpmiestinio techninės inventorizacijos biuro registracijos pažymėjimas tik patvirtina, kad gyvenamasis namas, esantis ( - ), 1967-05-31 teismo sprendimu priklausė A. M. ir jo pirmajai žmonai A. M. po ½ dalį, tačiau neįrodo, kad V. M. faktiniu valdymu priėmė palikimą. Šie dokumentai notarui nepateikti, nors juose ir nurodyta, kad jie išduoti pristatyti notarinei kontorai. Atsižvelgiant į tai, kad remiantis 1964 m. CK 587 str. 3 d. A. M. palikimas turėjo būti priimtas per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, todėl 1981-09-14 Trakų rajono LDT vykdomojo komiteto sprendimo Nr. 320 išrašas, liudijantis aplinkybes praėjus įstatymų nustatytam terminui, kaip įrodymas neturėtų būti vertinamas. Be to, 1994-01-24 Trakų notarų biurui J. R. vyro M. R. pateiktame pareiškime nurodyta, jog J. V. R. iki mirties gyveno ( - ), o ne ginčo name ( - ) ir nėra pateikta jokių dokumentų, kad V. M. dukra J. V. R. (Z.) kokiu nors būdu būtų priėmusi palikimą.

12Suinteresuotas asmuo W. M. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, rašytiniu prašymu prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (t. 1, b.l. 56, atsiliepimo į pareiškimą su savarankiškais reikalavimais nepateikė.

13Suinteresuotas asmuo A. K. prašė T. Z., M. L. ir V. M. pareiškimo su savarankiškais reikalavimais netenkinti. Nurodė, kad jis yra V. K. sūnus. Nurodė, kad name adresu ( - ) gyveno iki 1993 m., o po to persikraustė gyventi pas žmoną į ( - ). Paaiškino, kad jo senelis A. M. po skyrybų vedė V. M., iki santuokos - D. Po A. M. mirties tame name liko gyventi V. M., o mirus V. M. į tą namą atsikraustė gyventi jos dukra J. V. R. Po motinos mirties J. V. R. gyveno tame ginčo name, kada ji atsikėlė į jį tiksliai nežino, bet tikrai ne iš karto po motinos mirties. Kai J. V. R. mirė, tame name liko gyventi jos vyras M. R., kiek ten gyveno tiksliai pasakyti negali. T. Z. vyras P. Z. ir jo brolis primušė M. R., atėmė dokumentus. Paaiškino, kad M. R. tame ginčo name gyveno apie porą mėnesių po J. V. R. mirties, paskui jis (A. K.) pamatė, kad ten gyvena T. Z. su vaikais.

14Suinteresuotas asmuo S. P. prašė T. Z., M. L. ir V. M. pareiškimo su savarankiškais reikalavimais netenkinti, nesutikimo su pareiškimu argumentų nepateikė, nurodė, kad jam nieko nėra žinoma apie A. M. palikimo priėmimo aplinkybes.

15Suinteresuotas asmuo M. R. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta įstatymo nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu, neatvykimo priežastys nežinomos, atsiliepimo į pareiškimą su savarankiškais reikalavimais nepateikė.

16Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta įstatymo nustatyta tvarka, atsiliepimo į suinteresuotų asmenų T. Z., M. L. ir V. M. pareiškimą su savarankiškais reikalavimais nepateikė; teismui pateiktu atsiliepimu į pareiškėjos V. K. pareiškimą dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo prašė šio pareiškimo netenkinti (t. 1, b.l. 44-45).

17Pareiškimas su savarankiškais reikalavimais tenkintinas iš dalies, byla dalyse nutrauktina.

18P. V. K. kreipėsi į teismą pareiškimu, prašydama atnaujinti įstatymo nustatytą terminą jos tėvo A. M., mirusio 1981-03-09, palikimui priimti, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių.

192012-10-25 teismo posėdyje pareiškėjos atstovas pateikė teismui rašytinį prašymą, kuriuo V. K. atsisakė pareiškimo suinteresuotiems Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, T. Z. dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo. Nurodė, kad pareiškimo atsisakymo pasekmės pareiškėjai yra žinomos.

20Ieškovo (pareiškėjo) teisę atsisakyti ieškinio (pareiškimo) numato įstatymas (CPK 42, 140 str. str.). Pareiškėja prašyme nurodė, kad jai yra žinomos pareiškimo atsisakymo pasekmės. Todėl pareiškėjos V. K. pareiškimo dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo atsisakymas priimamas ir byla šioje dalyje nutrauktina. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (( - ) str. 2 d.).

21Vadovaujantis 2000-07-18 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 38 str. 1 d., sprendžiant suinteresuotų asmenų su savarankiškais reikalavimais šioje byloje pareikštus reikalavimus teismas vadovaujasi 1964 m. redakcijos Civilinio kodekso (toliau – CK) normomis.

22Suinteresuoti asmenys T. Z., M. L. ir V. M. pareiškimu su savarankiškais reikalavimais prašė nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad po A. M. mirties 1981-03-09 palikimą priėmė faktiškai jį valdydama V. M., po V. M. mirties 1986-08-29 palikimą priėmė J. V. Z. (R.); po J. V. Z. (R.) mirties 1993-08-02 palikimą priėmė P. Z.; po P. Z. mirties 1998-07-27 palikimą – ½ gyvenamojo namo bei ½ ūkinio pastato, kiemo rūsį, laikinąjį statinį – garažą, esančius ( - ), priėmė ir valdo T. Z., M. L. ir V. M..

23Bylos duomenimis nustatyta, kad A. M. (A. M., A. M.), gim. 1898 m., 1925-06-14 Trakų bažnyčioje susituokė su A. M. (po santuokos – M.) (t. 1, b.l. 6). Santuokoje jiems gimė 5 vaikai: suinteresuoto asmens H. S. M. tėvas M. M. (miręs), dukterys J. M. (santuokinė pavardė – P.) (mirusi) – suinteresuoto asmens S. P. motina, I. M. (mirusi, testamentu savo turtą palikusi pareiškėjos V. K. sūnui - suinteresuotam asmeniui A. K. – t. 2, b.l. 85), pareiškėja V. M. (santuokinė pavardė – K.) bei sūnus – suinteresuotas asmuo W. M..

24Iš Trakų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus 1976-06-02 santuokos nutraukimo įrašo Nr. 88 kopijos matyti (t. 1, b.l. 8), kad A. M. ir A. M. santuoka nutraukta 1976-06-02 Trakų rajono apylinkės teismo 1976-04-23 sprendimo pagrindu. Trakų rajono Liaudies teismo 1967-05-31 sprendimu (t. 1, b.l. 26, 27) namų valda, esanti ( - ), padalinta, pripažįstant A. M. nuosavybės teisę į pusę namo, susidedančio iš kambarių Nr. 5, 6 – 32,04 m, ir pusę daržinės, A. M. pripažinta nuosavybės teisė į kitą namo pusę, susidedančią iš kambarių 1, 2, 3, 4, ir pusę daržinės.

25Iš Trakų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus santuokos sudarymo įrašo Nr. 47 matyti, kad P. D. ir V. T., po santuokos – D, susituokė 1949-12-06 (t. 1, b.l. 33), 1976-06-02 jų santuoka buvo nutraukta (t. 1, b.l. 34).

26Iš Trakų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus 1976-07-10 santuokos sudarymo įrašo Nr. 277 kopijos (t. 1, b.l. 11) matyti, kad A. M. 1976-07-10 susituokė su V. D., po santuokos - M. 1977-01-26 testamentu A. M. jam priklausančią medinio gyvenamojo namo dalį ir pusę ūkinio pastato, esančių ( - ), paliko savo žmonai M. V. I. (t. 1, b.l. 68).

27Iš mirties liudijimo kopijos matyti, kad A. M. mirė 1981-03-09 (t. 1, b.l. 9, 134).

28VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas bei pažymėjimas patvirtina, kad gyvenamasis namas, unikalus Nr. 7993-0000-1012, bei jo priklausiniai, esantys ( - ), nuosavybės teise po ½ dalį priklauso V. K. ir mirusiajam A. M. (t. 1, b.l. 13-16, 64-67, 118-121).

291985-05-17 V. M. testamentu visą savo turtą, įskaitant medinio gyvenamojo namo dalį ir pusę ūkinio pastato, esančių ( - ), paliko savo dukrai J. V. Z. (buvusiai – T., 1956-10-03 ištekėjusiai už Č. Z. ir po santuokos sudarymo tapusiai Z.) (t. 1, b.l. 36, 72-73, 144, 152). Testamente nurodyta, kad V. M., gyvenanti adresu ( - ), visą savo turtą palieka J. V. Z., gyvenančiai kartu su ja.

30Iš Trakų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus 1986-09-01 mirties įrašo Nr. 34 matyti, kad V. M. mirė 1986-08-29 (t. 1, b.l. 12, 135).

31Iš ištuokos liudijimo Nr. 328868 kopijos matyti, kad 1981-09-01 Č. Z. ir J. V. Z. santuoka buvo nutraukta (t. 1, b.l. 61). 1990-06-09 J. V. Z. (po santuokos – R.) susituokė su M. R. (t. 1, b.l. 62, 139) . J. V. R. mirė 1993-08-02 (t. 1, b.l. 63, 146).

32Po J. V. R. mirties jos vaikai Ž. Š. ir J. Z. 1994-01-24 atsisakė jiems priklausančio palikimo savo brolio P. Z. naudai (t. 1, b.l. 38, 54-55, 140, 141, 142, 143, 147, 152), kuris 1994-01-20 pareiškimu kreipėsi į Trakų notarų biurą dėl jo motinos J. V. R., mirusios 1993-09-04 (turi būti – 1993-08-02 - t. 1, b.l. 63, 146), palikimo priėmimo (t. 1, b.l. 132, 152).

33Trakų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus santuokos sudarymo įrašas Nr. 456 (t. 1, b.l. 37, 56) patvirtina, kad P. Z. 1992-09-26 sudarė santuoką su T. K. (po santuokos – Z., pagal asmens tapatybės kortelės kopiją – Z., t. 1, b.l. 51). Santuokoje gimė jų vaikai V. Z., po santuokos – M. (t. 1, b.l. 57, 58), ir M. Z., po santuokos – L. (t. 1, b.l. 59, t. 2, b.l. 87). P. Z. mirė 1998-07-27 (Trakų rajono civilinė metrikacijos skyriaus P. Z. mirties įrašo Nr. 38 kopija (t. 1, b.l. 39, 60).

34Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-80-804/2011 m. (t. 2, b.l. 142-148) visiškai patenkinus ieškovo H. S. M. ieškinį atsakovėms T. Z., M. L. ir V. M., tretiesiems asmenims A. K., M. R., S. P. ir W. M., dėl testamento pripažinimo negaliojančiu ir juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo buvo pripažintas negaliojančiu 1977-01-26 A. M. sudarytas testamentas bei nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad M. M., gim. 1930-01-15, miręs 1997-12-31, paduodamas 1981-09-01 pareiškimą notarui priėmė po A. M., gim. 1898 m., mirusio 1981-03-09, mirties likusį palikimą.

35Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 14 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-243-577/2012 m. (t. 2, b.l. 149-154) pagal atsakovių T. Z., M. L., V. M. apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011-05-16 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-80-804/2011 m. šis teismo sprendimas dalyje, kuria pripažintas negaliojančiu 1977-01-26 A. M. sudarytas testamentas, panaikintas ir priimtas naujas sprendimas – ieškinį atmesti; kitoje dalyje – dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo – sprendimas paliktas nepakeistas.

36Pagal CK (1964 m. redakcija) 587 str. 2, 3 d. d., laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą.

37Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (( - ) str.).

38Byloje yra nustatyta, kad po J. V. R. mirties 1993-08-02 jos sūnus P. Z. 1994-01-20 pareiškimu kreipėsi į Trakų notarų biurą dėl jo motinos J. V. R. palikimo priėmimo (t. 1, b.l. 132, 152), tokiu būdu išreikšdamas savo valią priimti J. V. R. palikimą ir jį priėmęs, kas patvirtinama byloje esančiomis J. V. R., mirusios 1993-08-02, paveldėjimo byla Nr. 32/1994 (t. 1, b.l. 130-147, 152) bei jos kopija. Taigi, byloje yra pakankamai rašytinių įrodymų suinteresuotų asmenų T. Z., M. L. ir V. M. prašomam nustatyti faktui, kad po J. V. R. mirties 1993-08-02 palikimą priėmė P. Z., patvirtinti, todėl toks reikalavimas nenagrinėtinas teisme (( - ) str., 137 str. 2 d. 1 p.), ir byla šioje dalyje nutraukiama.

39Suinteresuoti asmenys M. L. ir V. M. pareiškime, o T. Z. bei jų atstovė ir teismo posėdžio metu nurodė, kad po A. M., kuris 1977-01-26 testamentu jam priklausančią gyvenamojo namo ir ūkinio pastato dalis, esančias ( - ), paliko sutuoktinei V. M., mirties 1981-03-09 V. M. įstatymo nustatytu terminu, t.y. per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, priėmė palikimą faktiškai pradėjusi jį valdyti, nes tiek iki vyro mirties, tiek po jos gyveno name, esančiame ( - ). Taip pat nurodė, kad V. M. 1985-05-17 testamentu jai priklausančią pagal vyro A. M. testamentą dalį gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų, esančių ( - ), paliko kartu su ja gyvenusiai savo dukrai J. V. Z. V. M. mirė 1986-08-29. J. V. Z., 1981-09-01 išsiskyrusi su Č. Z., po A. M. mirties 1981 m. persikėlė gyventi pas motiną V. M. į ( - ) (vėliau – ( - )), 1990-06-09 susituokė su M. R. (po santuokos sudarymo jai buvo suteikta pavardė – R.), su kuriuo gyveno namo, esančio ( - ), ginčo dalyje iki pat savo mirties 1993-08-02. Nurodė, kad J. V. R. sūnus P. Z. su žmona T. Z., dukromis V. ir M. bei dukromis iš žmonos pirmos santuokos D. (K.) N. ir Ž. (K.) J. iki J. V. R. mirties gyveno bute adresu ( - ). 1993-08-02 mirus J. V. R. jos sūnus P. Z., persikėlęs su šeima gyventi į jo motinai priklausiusio gyvenamojo namo dalį adresu ( - )ir kreipęsis į notarų biurą dėl palikimo priėmimo, įstatymo nustatytu terminu palikimą priėmė, faktiškai pradėdamas jį valdyti, t.y. faktiškai valdė visus J. V. R. priklausiusius daiktus ir jais naudojosi, jis pertvarkė verandą į virtuvę, buvusios virtuvės vietoje buvo įrengtas kambarys. P. Z. mirė 1998-07-27. Po P. Z. mirties jo palikimą įstatymo nustatytu terminu priėmė jo šeimos nariai - sutuoktinė T. Z. ir dukros M. L. ir V. M., faktiškai likdamos gyventi minėto gyvenamojo namo ginčo dalyje. T. Z. mokėjo mokesčius už elektrą, naudojamą žemės sklypo dalį, atliko namo dalies remontą.

40Pareiškėja V. K. ir jos atstovas, nesutikdami su suinteresuotų asmenų T. Z., M. L. ir V. M. pareiškimu su savarankiškais reikalavimais, prašė pareiškimo su savarankiškais reikalavimais netenkinti. Nurodė, kad po A. M. mirties V. M. palikimo nepriėmė faktiniu valdymu, kadangi tame name nuolat niekas negyveno šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Taip pat nurodė, kad nėra jokių įrodymų, kad po V. M. mirties palikimą faktiniu valdymu priėmė J. V. Z. (R.). Taip pat nėra jokių įrodymų, jog po P. Z. mirties palikimą priėmė T. Z., V. M. ir M. L..

41Suinteresuoto asmens H. S. M. atstovas, nesutikdamas su suinteresuotų asmenų T. Z., M. L. ir V. M. pareiškimu su savarankiškais reikalavimais, nurodė, kad byloje yra pakankamai įrodymų konstatuoti, kad paveldimas turtas priklauso H. S. M., o suinteresuotų asmenų T. Z., M. L. ir V. M. pareiškimas turėtų būti atmestas. Jis nesutiko su suinteresuotų asmenų T. Z., M. L. ir V. M. teiginiais, kad A. M. palikimas buvo priimtas faktiniu valdymu, kadangi, jo teigimu, ginčo name V. M. negyveno, šio namo dalį A. M. nuomojo tretiesiems asmenims, ką patvirtina 1971-06-30 Trakų rajono teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-408, kurioje teismas pažymėjo, kad A. M. turi pusę nuosavo namo, laiko nuomininkus. Taip pat, jo nuomone, kritiškai turėtų būti vertintini teismui pateikti V. M. faktinį palikimo priėmimą turintys pagrįsti dokumentai: 1981-07-20 Trakų miesto deputatų tarybos vykdomojo komiteto pažyma Nr. 552 Vilniaus apskrities archyvo saugomų dokumentų fonduose nerasta, 1981-08-03 Vilniaus tarpmiestinio techninės inventorizacijos biuro registracijos pažymėjimas tik patvirtina, kad gyvenamasis namas, esantis ( - ), 1967-05-31 teismo sprendimu priklausė A. M. ir jo pirmajai žmonai A. M. po ½ dalį, tačiau neįrodo, kad V. M. faktiniu valdymu priėmė palikimą. Šie dokumentai notarui nepateikti, nors juose ir nurodyta, kad jie išduoti pristatyti notarinei kontorai. Atsižvelgiant į tai, kad remiantis 1964 m. CK 587 str. 3 d. A. M. palikimas turėjo būti priimtas per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, todėl 1981-09-14 Trakų rajono LDT vykdomojo komiteto sprendimo Nr. 320 išrašas, liudijantis aplinkybes praėjus įstatymų nustatytam terminui, kaip įrodymas neturėtų būti vertinamas. Be to, 1994-01-24 Trakų notarų biurui J. R. vyro M. R. pateiktame pareiškime nurodyta, jog J. V. R. iki mirties gyveno ( - ), o ne ginčo name ( - ), ir nėra pateikta jokių dokumentų, kad V. M. dukra J. V. R. (Z.) kokiu nors būdu būtų priėmusi palikimą.

42Kaip jau buvo minėta, pagal CK (1964 m. redakcija) 587 str. 2, 3 d. d., laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir pan.).

43P. V. K. teismo posėdyje paaiškino, kad V. M. turėjo butą Melnikaitės gatvėje, Trakuose, namo numerio tiksliai neatsimena, berods – Nr. 74, kur pareiškėjos tėvas su V. M. ir gyveno, tačiau pareiškėja nurodė, kad tai patvirtinančių įrodymų ji neturi. Pareiškėja teisme taip pat paaiškino, kad po jos tėvo A. M. mirties į tą namo dalį, dėl kurios kilo ginčas, pardavusi butą atsikraustė gyventi V. M. kartu su dukra J. V. Z. Vėliau, patikslinusi savo paaiškinimus, pareiškėja nurodė, kad J. V. Z. po V. M. mirties į namo ginčo dalį atsikraustė maždaug po 7 - 8 mėnesių, ji atsimenanti, kad namas 7 – 8 mėnesius buvo uždarytas. Vėliau, dar kartą patikslinusi savo paaiškinimus, pareiškėja paaiškino, kad J. V. Z. ištekėjo už M. R. ir atėjo gyventi į namo ginčo dalį gal po 6 - 7 mėnesių po motinos V. M. mirties, o prieš tai ji gyveno Vilniaus g., Trakuose. Teismas kritiškai vertina tokius prieštaringus pareiškėjos paaiškinimus, juos atmeta ir jais nesivadovauja priimant sprendimą. P. V. K. taip pat teismo posėdyje paaiškino, kad po J. V. R. mirties namo ginčo dalyje liko gyventi M. R.. Tačiau pati pareiškėja nurodė, jog ji neprisimena, kiek laiko jis ten gyveno. Ji nurodė, kad po kurio laiko jį - M. R. - jėga išvarė iš to namo T. Z. vyro P. Z. brolis J. Z.. Po to į tą namą atsikraustė T. Z. su šeima. Pareiškėja patikslino, kad po J. V. R. mirties T. Z. namo ginčo dalyje negyveno, o tik atvežė daiktus ryšuliuose ir paliko tame name.

44Kritiškai vertintini ir atmestini ir suinteresuoto asmens H. S. M. atstovo teiginiai, jog ginčo name V. M. negyveno, nes šio namo dalį A. M. nuomojo kitiems asmenims, ką patvirtina 1971-06-30 Trakų rajono teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-408, kurioje teismas pažymėjo, kad A. M. turi pusę nuosavo namo, laiko nuomininkus. Iš tiesų, byloje esančiame 1971-06-30 Trakų rajono teismo sprendime yra nurodyta (t. 1, b.l. 162), kad ieškovas (A. M.) turi pusę nuosavo namo, laiko nuomininkus, tačiau ši aplinkybė neįrodo, kad A. M., išnuomojęs jam priklausančias gyvenamąsias patalpas (arba jų dalį), negyveno ir pats tame name, be to, teismo sprendimas priimtas 1971-06-30, o A. M. mirė 1981-03-09, todėl ir šiuo aspektu minėtas dokumentas neįrodo, kad A. M. ir jo sutuoktinė V. M. A. M. palikimo atsiradimo dieną negyveno namo, esančio adresu ( - ) (vėliau – ( - )), ginčo dalyje.

45Kad palikimo atsiradimo dieną A. M., po jo mirties – jo sutuoktinė V. M., o po jos mirties – jos dukra J. V. R.gyveno ginčo namo dalyje, patvirtino teismo posėdyje suinteresuotas asmuo A. K. (pareiškėjos V. K. sūnus), kuris nurodė, kad po A. M. mirties tame name liko gyventi V. M., o mirus V. M. į tą namą atsikraustė gyventi jos dukra J. V. R. A. K. taip pat paaiškino, kad tiksliai, kada J. V. R. atsikėlė į tą namą, jis nežino, žino, kad ne iš karto po motinos mirties. Paaiškino, kad, kai J. V. R. mirė, tame name liko gyventi jos vyras M. R., kuris tame ginčo name gyveno apie porą mėnesių po J. V. R. mirties, paskui jis (A. K.) pamatė, kad ten gyvena T. Z. su vaikais.

46Teismo posėdyje apklaustas liudytojas J. K. parodė, kad jam yra žinoma, kad A. M. žmona V. M. kažkurį laiką gyveno ginčo name, taip pat jam ten teko matyti J. V. Z. (Rizgelienę), bet ar ji ten gyveno, nežino. Parodė, kad buvo toks laikotarpis, kai namo ginčo pusėje niekas negyveno, jam atrodo, kad tai buvo po A. M. mirties, bet kiek laiko ten niekas negyveno, nežino. Taip pat parodė, kad jis pažinojo M. R., kuris kurį tai laiką gyveno ginčo name, bet kada – tiksliai pasakyti negali.

47L. V. D. parodymai yra teisiškai nereikšmingi, todėl teismo neanalizuojami ir nevertinami.

48Be byloje dalyvaujančių asmenų aukščiau išdėstytų paaiškinimų, tai, kad po A. M. mirties palikimą įstatymo nustatytu terminu faktiniu valdymu priėmė jo antroji sutuoktinė V. M., po jos mirties – jos dukra J. V. R., po jos mirties – padavęs pareiškimą notarui dėl palikimo priėmimo ir faktiškai atsikėlęs gyventi į ginčo namą su šeima pastarosios sūnus P. Z., o po jo mirties – jo sutuoktinė T. Z. su dukromis M. Z. (po santuokos sudarymo – L.) ir V. Z. (po santuokos sudarymo – M.), kurios tuo metu buvo nepilnametės ir buvo atstovaujamos savo atstovės pagal įstatymą motinos T. Z., patvirtinama ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais: Trakų miesto Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1981-07-20 pažyma Nr. 552, kurioje nurodyta, kad A. M. iki mirties 1981-03-09 gyveno ( - ), kartu su žmona V. M., kuri nurodytu adresu gyvena, palikimą priėmė ir jį valdo; pažymoje nurodyta, kad ji išduota pristatyti Trakų rajono valstybinei notarinei kontorai (t. 1, b.l. 69, 137, 152, t. 2, b.l. 80); Vilniaus tarpmiestinio techninės inventorizacijos biuro 1981-08-03 registracijos pažymėjimo Nr. 4827 kopija, kurioje nurodyta, kad po pusę gyvenamojo namo, esančio ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklauso A. M. ir A. M.; pažymėjime nurodyta, kad jis išduotas pristatyti notarinei kontorai (t. 1, b. l. 70, 152), – nors, kaip pastebėjo pareiškėjos V. K. ir suinteresuoto asmens H. S. M. atstovai, byloje nėra duomenų, kad šie dokumentai buvo pateikti notarui, tačiau jie įrodo, kad V. M. po A. M. mirties 1981-03-09 įstatymo nustatytu terminu ėmėsi aktyvių veiksmų palikimui priimti, o ar buvo jie pateikti notarui, byloje nėra nustatyta (pažymėtina, kad archyvuose nebuvo rasta ir paveldėjimo byla Nr. 986, kuri buvo pradėta pagal M. M. pareiškimą dėl A. M. palikimo priėmimo, kas patvirtinama Vilniaus apskrities 2009-01-28 raštu Nr. (8.12)-V5-234 (t. 1, b.l. 174), iš kurio matyti, kad Vilniaus miesto valstybinės notarinės kontoros dokumentų fonde, 1981 m. palikimui priimti pareiškimų registracijos abėcėlinėje knygoje įrašyta, kad po A. M. M. mirties 1981 m. rugsėjo 1 d. buvo registruotas M. M. A. pareiškimas palikimui priimti, 1981 m. paveldėjimo bylų apskaitos ir registravimo knygoje įrašyta, kad po A. M. M. mirties buvo registruota 1981 m. rugsėjo 1 d. paveldėjimo byla Nr. 986, kuri Vilniaus miesto valstybinės notarinės kontoros fondo dokumentuose nerasta); 1985-05-17 V. M. testamentu, kuriuo ji visą savo turtą, įskaitant medinio gyvenamojo namo dalį ir pusę ūkinio pastato, esančių ( - ), paliko savo dukrai J. V. Z. (R.), testamente nurodyta, kad V. M., gyvenanti adresu ( - ), visą savo turtą palieka J. V. Z., gyvenančiai kartu su ja (t. 1, b.l. 36, 72-73, 144, 152); Lietuvos Respublikos Trakų miesto mero 1993-12-01 pažymos Nr. 12-484 kopija, kurioje nurodyta, kad J. V. R. iki mirties buvo registruota adresu ( - ), iki mirties gyveno ( - ) su vyru M. R., kuris registruotas ( - ) (t. 1, b.l. 74, 145, 152); Trakų rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1981-09-14 sprendimo Nr. 320, kuriuo M. V. I. ir M. A. V., gyv. ( - ), įpareigotos iki 1981-10-10 nugriauti savavališkai pastatytą ūkio pastatą ir įteisinti V. M. ir A. M. gyvenamojo namo priestatus ir ūkio pastatus, kopija (t. 1, b.l. 24, 71); Trakų rajono valstybinės mokesčių inspekcijos 1995-02-03 priminimo Nr. 5 dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo, adresuoto pil. Z., gyv. Trakai, ( - ), kopija (t. 1, b.l. 75); Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos 2008-07-08 pažyma Nr. 12-51, kurioje nurodyta, kad A. M., gim. 1898 m., iki mirties gyveno ( - ) (t. 1, b.l. 32); T. Z. 2008-03-18 sutikimo kopija, kurioje nurodoma, jog T. Z. sutinka, kad ½ gyvenamojo namo, esančio ( - ), savininkė V. K. vykdytų jai priklausančios gyvenamojo namo dalies rekonstrukciją (t. 1, b.l. 21); Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Trakų skyriaus 2008-07-23 rašto Nr. (22.3)-48-2504 kopija, kurioje nurodoma, kad T. Z., gyv. ( - ), už 2000 m. apskaičiuota sumokėti 338,58 Lt žemės nuomos mokesčio už žemės sklypą, esantį ( - ) (t. 1, b.l. 77); Trakų rajono savivaldybės administracijos 2008-07-24 pažymos apie mokesčio mokėtojo įmokas Nr. AP3-3074 kopija, kurioje nurodyta, kad T. Z. Trakų rajono savivaldybės administracijai 2003-2007 m. m. už valstybinės žemės nuomą (žemės sklypas, esantis ( - )) sumokėjo 1733,52 Lt (t. 1, b.l. 78); atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją sąskaitų kopijomis apie T. Z. mokėjimus už suvartotą elektros energiją adresu ( - ) (t. 1, b.l. 79-83); antstolio D. J. 2008-07-23 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 67, kuriame nurodyta, kad adresu ( - ), gyvena T. Z. ir jos dukra M. Z. (t. 1, b.l. 87); namų valdos, esančios ( - ) techninės apskaitos bylos Nr. 38298 medžiaga, kurioje, be kitų dokumentų, yra T. Z. 1999-04-27 notaro patvirtintas įgaliojimas, kuriuo T. Z. įgaliojo Z. B. gauti iš Žemės ir kito nekilnojamojo turto Kadastro ir registro valstybės įmonės Vilniaus filialo pažymėjimą dėl gyvenamojo namo bei ūkio pastatų, esančių ( - ), paveldėjimo, atlikti šių statinių teisinę registraciją; T. Z. 1999-04-28 prašymas Žemės ir kito nekilnojamojo turto Kadastro ir registro valstybės įmonės Vilniaus filialui atlikti nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ), inventorizaciją; 1999-07-29 T. Z., atstovaujamos pagal įgaliojimą Z. B., prašymas ŽNTKR VĮ Vilniaus filialo Vilniaus miesto (rajono) GAB atlikti nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ), teisinį registravimą (t. 1, b.l. 150).

49Įvertinęs aukščiau išdėstytus įrodymus teismas kritiškai vertina ir atmeta pareiškėjos V. K. ir suinteresuoto asmens H. S. Makarewicz atstovų argumentus, jog byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių suinteresuotų asmenų T. Z., M. L. ir V. M. prašomus nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus.

50Pažymėtina, kad ir suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija teismui pateiktame atsiliepime į pareiškėjos V. K. pareiškimą dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo (t. 1, b.l. 44-45) prašė šio pareiškimo netenkinti bei, be kita ko, atsiliepime nurodė, kad po V. M., kuri turėjo teisę paveldėti A. M. ½ dalį palikimo, mirties liko jos dukra J. T., po santuokos – J. Z., kuri po savo motinos mirties turi teisę į ½ dalį palikimo, todėl, suinteresuoto asmens nuomone, ji turi būti įtraukta į bylą.

51Suinteresuoto asmens H. S. M. ir jo atstovas nurodė, kad suinteresuotų asmenų T. Z., M. L. ir V. M. pareiškimas su savarankiškais reikalavimais neturi būti tenkinamas ir todėl, kad įsitesėjusiu teismo sprendimu pripažinta, jog po A. M. mirties palikimą priėmė M. M., po jo mirties 1997 m. visą jo turtą paveldėjo jo žmona M. M. ir sūnus H. S. M., o po M. M. mirties 2005 m. turtą paveldėjo H. S. M., todėl pusė gyvenamojo namo ir priklausinių, esančių ( - ) priklauso H. S. M.. Toks suinteresuoto asmens H. S. M. ir jo atstovo argumentas yra nepagrįstas ir atmestinas, kadangi ta aplinkybė, jog jau įsiteisėjusiu aukščiau paminėtu teismo sprendimu yra nustatyta, kad M. M., gim. 1930-01-15, miręs 1997-12-31, paduodamas 1981-09-01 pareiškimą notarui priėmė po A. M., gim. 1898 m., mirusio 1981-03-09, mirties palikimą, neužkerta kelio ir kitiems asmenims atitinkamai priimti A. M. palikimą.

52Bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (( - ) str.), todėl į šią aplinkybę, kad įrodinėjimas vyksta netiesioginiais įrodymais, būtina atsižvelgti sprendžiant įrodymų pakankamumo klausimą. Bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Dėl to Lietuvos A. T. yra pabrėžęs, kad yra svarbu, jog viena prielaida būtų motyvuota, t.y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, jog priešingos prielaidos tikimybė būtų mažesnė (Lietuvos A. T. 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2009; 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008). Teismai, vertindami pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (( - )str. 1 d.; Lietuvos A. T. 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-155/2010). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos A. T. 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009).

53Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, konstatuoja, jog yra visiškai įrodyta, kad po A. M. mirties 1981-03-09 atsiradusį palikimą šešių mėnesių laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo dienos priėmė, pradėjo juo rūpintis kaip savo turtu, t. y. pradėjo palikimą faktiškai valdyti (1964 m. CK 587 str.) jo antroji sutuoktinė V. M., po V. M. mirties 1986-08-29 atsiradusį palikimą šešių mėnesių laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo dienos priėmė, pradėjo juo rūpintis kaip savo turtu, t. y. pradėjo palikimą faktiškai valdyti jos duktė J. V. Z. (po santuokos sudarymo – R.), po J. V. R. mirties 1993-08-02 atsiradusį palikimą įstatymo nustatytu terminu priėmė padavęs palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą jos sūnus P. Z., kas patvirtinama byloje esančiais įrodymais, todėl šioje dalyje byla nutrauktina, po P. Z. mirties 1998-07-27 atsiradusį palikimą šešių mėnesių laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo dienos priėmė, pradėjo juo rūpintis kaip savo turtu, t. y. pradėjo palikimą faktiškai valdyti jo sutuoktinė T. Z. bei dukros M. L. (iki santuokos – Z.) ir V. M. (iki santuokos – Z.), todėl tokie juridinę reikšmę turintys faktai nustatytini, nes kitokia tvarka tai patvirtinančių reikiamų dokumentų suinteresuoti asmenys T. Z., M. L. ir V. M. negali gauti (( - ) str.).

54Juridinę reikšmę turintys faktai nustatytini paveldėjimo tikslu.

55Teismas nepasisako dėl priimto palikimo sąrašo, kadangi neleidžiama palikimą priimti dalinai arba su sąlyga ar išlygomis (1964 m. redakcijos CK 587 str. 1 d., CK 5.50 str.).

56Visi kiti byloje esantys ir teismo ištirti įrodymai ir argumentai, taip pat ir susiję su pareiškėjos V. K. pareiškimu dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo, nuo kurio pareiškėja atsisakė, nėra teisiškai reikšmingi, todėl teismo neanalizuojami ir nevertinami.

57Suinteresuotas asmuo T. Z. turėjo byloje 926,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. 126,00 Lt žyminio mokesčio ir 800,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Ypatingosios teisenos bylose dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (( - ) str. 6 d.). Įstatymas nustato atvejus, kai teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas, tačiau tai yra išimtis iš bendros taisyklės. Įvertinus priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, suinteresuoto asmens T. Z. turėtos 926,00 Lt bylinėjimosi išlaidos jai nepriteistinos, to neprašė ir pati T. Z..

58Bylinėjimosi išlaidos valstybei, t.y. 154,42 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš pareiškėjos V. K. ir suinteresuotų asmenų T. Z., M. L. ir V. M. lygiomis dalimis, t.y. ½ dalis bylinėjimosi išlaidų - iš pareiškėjos, ir ½ dalis – lygiomis dalimis iš suinteresuotų asmenų T. Z., M. L. ir V. M..

59Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 88, 93, 94, 96, 98, 177-178 str. str., 293 str. 1, 4 p. p., 270, 294 str. str., 444 str. 1 d., 444 str. 2 d. 8 p., 445 - 448 str. str., teismas

Nutarė

60priimti pareiškėjos V. K. pareiškimo suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, T. Z. dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo atsisakymą ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukti.

61Pareiškimą su savarankiškais reikalavimais patenkinti iš dalies. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. M., gim. 1920-07-18, priėmė palikimą, atsiradusį po A. M., gim. 1898 m., mirties 1981 m. kovo 9 d. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. V. Z. (R.), gim. 1939-11-07, priėmė palikimą, atsiradusį po V. M., gim. 1920-07-18, mirties 1986 m. rugpjūčio 29 d. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad T. Z., gim. 1959-11-09, M. L., gim. 1989-07-27, ir V. M., gim. 1987-04-04, priėmė palikimą, atsiradusį po P. Z., gim. 1959-07-22, mirties 1998 m. liepos 27 d.

62Juridinę reikšmę turintys faktai nustatyti paveldėjimo tikslu.

63Bylą dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad P. Z., gim. 1959-07-22, priėmė palikimą, atsiradusį po J. V. Z. (R.) mirties 1993-08-02, nutraukti.

64Priteisti iš V. K. 77 Lt 21 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.

65Priteisti iš T. Z., M. L. ir V. M. iš kiekvienos po 25 Lt 74 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.

66Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant... 2. pareiškėja V. K. kreipėsi į teismą pareiškimu, prašydama atnaujinti... 3. 2012-10-25 teismo posėdyje pareiškėjos atstovas pateikė teismui rašytinį... 4. Suinteresuoti asmenys T. Z., M. L. ir V. M. pareiškimu su savarankiškais... 5. Suinteresuoti asmenys M. L. ir V. M. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo... 6. Suinteresuoti asmenys M. L. ir V. M. pareiškime, o T. Z. bei jų atstovė ir... 7. Suinteresuotų asmenų T. Z., M. L. ir V. M. atstovė advokatė V. Ž. palaikė... 8. P. V. K. prašė pareiškimo su savarankiškais reikalavimais netenkinti.... 9. P. V. K. atstovas E. S. prašė suinteresuotų asmenų pareiškimą atmesti... 10. Suinteresuotas asmuo H. S. M. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį... 11. Suinteresuoto asmens H. S. M. atstovas advokatas A. Č. prašė suinteresuotų... 12. Suinteresuotas asmuo W. M. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį... 13. Suinteresuotas asmuo A. K. prašė T. Z., M. L. ir V. M. pareiškimo su... 14. Suinteresuotas asmuo S. P. prašė T. Z., M. L. ir V. M. pareiškimo su... 15. Suinteresuotas asmuo M. R. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį... 16. Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 17. Pareiškimas su savarankiškais reikalavimais tenkintinas iš dalies, byla... 18. P. V. K. kreipėsi į teismą pareiškimu, prašydama atnaujinti įstatymo... 19. 2012-10-25 teismo posėdyje pareiškėjos atstovas pateikė teismui rašytinį... 20. Ieškovo (pareiškėjo) teisę atsisakyti ieškinio (pareiškimo) numato... 21. Vadovaujantis 2000-07-18 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo,... 22. Suinteresuoti asmenys T. Z., M. L. ir V. M. pareiškimu su savarankiškais... 23. Bylos duomenimis nustatyta, kad A. M. (A. M., A. M.), gim. 1898 m., 1925-06-14... 24. Iš Trakų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos... 25. Iš Trakų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos... 26. Iš Trakų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos... 27. Iš mirties liudijimo kopijos matyti, kad A. M. mirė 1981-03-09 (t. 1, b.l. 9,... 28. VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų... 29. 1985-05-17 V. M. testamentu visą savo turtą, įskaitant medinio gyvenamojo... 30. Iš Trakų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos... 31. Iš ištuokos liudijimo Nr. 328868 kopijos matyti, kad 1981-09-01 Č. Z. ir J.... 32. Po J. V. R. mirties jos vaikai Ž. Š. ir J. Z. 1994-01-24 atsisakė jiems... 33. Trakų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus... 34. Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 16 d. sprendimu civilinėje... 35. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 14 d. sprendimu civilinėje byloje... 36. Pagal CK (1964 m. redakcija) 587 str. 2, 3 d. d., laikoma, kad įpėdinis... 37. Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai... 38. Byloje yra nustatyta, kad po J. V. R. mirties 1993-08-02 jos sūnus P. Z.... 39. Suinteresuoti asmenys M. L. ir V. M. pareiškime, o T. Z. bei jų atstovė ir... 40. Pareiškėja V. K. ir jos atstovas, nesutikdami su suinteresuotų asmenų T.... 41. Suinteresuoto asmens H. S. M. atstovas, nesutikdamas su suinteresuotų asmenų... 42. Kaip jau buvo minėta, pagal CK (1964 m. redakcija) 587 str. 2, 3 d. d.,... 43. P. V. K. teismo posėdyje paaiškino, kad V. M. turėjo butą Melnikaitės... 44. Kritiškai vertintini ir atmestini ir suinteresuoto asmens H. S. M. atstovo... 45. Kad palikimo atsiradimo dieną A. M., po jo mirties – jo sutuoktinė V. M., o... 46. Teismo posėdyje apklaustas liudytojas J. K. parodė, kad jam yra žinoma, kad... 47. L. V. D. parodymai yra teisiškai nereikšmingi, todėl teismo neanalizuojami... 48. Be byloje dalyvaujančių asmenų aukščiau išdėstytų paaiškinimų, tai,... 49. Įvertinęs aukščiau išdėstytus įrodymus teismas kritiškai vertina ir... 50. Pažymėtina, kad ir suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė... 51. Suinteresuoto asmens H. S. M. ir jo atstovas nurodė, kad suinteresuotų... 52. Bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo įrodinėjimo... 53. Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, konstatuoja, jog yra... 54. Juridinę reikšmę turintys faktai nustatytini paveldėjimo tikslu.... 55. Teismas nepasisako dėl priimto palikimo sąrašo, kadangi neleidžiama... 56. Visi kiti byloje esantys ir teismo ištirti įrodymai ir argumentai, taip pat... 57. Suinteresuotas asmuo T. Z. turėjo byloje 926,00 Lt bylinėjimosi išlaidų,... 58. Bylinėjimosi išlaidos valstybei, t.y. 154,42 Lt išlaidų, susijusių su... 59. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 88, 93, 94, 96, 98, 177-178 str.... 60. priimti pareiškėjos V. K. pareiškimo suinteresuotiems asmenims Vilniaus... 61. Pareiškimą su savarankiškais reikalavimais patenkinti iš dalies. Nustatyti... 62. Juridinę reikšmę turintys faktai nustatyti paveldėjimo tikslu.... 63. Bylą dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad P. Z.,... 64. Priteisti iš V. K. 77 Lt 21 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 65. Priteisti iš T. Z., M. L. ir V. M. iš kiekvienos po 25 Lt 74 ct bylinėjimosi... 66. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...