Byla I-1609-790/2016
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Marius Bajoras, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinę bylą pagal pareiškėjų R. P., J. S., L. K., A. A. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Vilniaus teritorinės muitinės, Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Vilniaus teritorinei muitinei dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

Nustatė

2pareiškėjai R. P., J. S., L. K., A. A. skundu, kurį patikslino (b. l. 1–6, 47) kreipėsi į teismą, prašydami: 1)priteisti iš atsakovų neišmokėtą darbo užmokesčio dalį už laikotarpį nuo 2009-08-01 iki 2013-10-01: R. P. – 4 436,77 Lt, J. S. – 2 738,37 Lt, L. K. – 907,87 Lt, A. A. – 933,53 Lt; 2) priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už teismo sprendimu priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad yra statutiniai valstybės tarnautojai, dirbantys Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus krovinių poste ,,Paneriai“. Lietuvos Respublikos Seimas 2009-07-17 priėmė Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymą, kurio 3 straipsniu pakeitė Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą ir sumažino 11 ir aukštesnių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientus. To paties įstatymo 1 straipsniu pakeitus Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 3 dalį, buvo sumažinti priedai už kvalifikacinę klasę. Be to, 2009-07-17 Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymu iki 450 Lt buvo sumažintas valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2013-07-01 nutarime pripažino, kad teisės aktų dalys, kurių pagrindu nuo 2009-08-01 iki 2013-10-01 buvo sumažinti valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai ir priedai už kvalifikacines klases, prieštarauja atitinkamoms Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms.

3Atsakovas ir atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepimais į skundą ir patikslintą skundą (b. l. 11–13, 52–53) prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pareiškėjams darbo užmokestis buvo skaičiuojamas vadovaujantis galiojančiomis teisės aktų nuostatomis. Vilniaus teritorinė muitinė teisėtai taikė sumažintus valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientus, o dėl Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo taikymo valstybės tarnautojų patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą turėtų nustatyti įstatymų leidėjas.

4Atsakovas ir atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Departamentas) atsiliepimais į skundą ir patikslintą skundą (b. l. 24–26, 54–55) prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pareiškėjams teisėtai buvo taikomi sumažinti valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai, o dėl Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo taikymo valstybės tarnautojų patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą turėtų nustatyti įstatymų leidėjas. Teigia, kad pareiškėjai daliai skundo reikalavimų praleido įstatymais nustatytus senaties terminus. Pareiškėjų reikalavimas priteisti 5 procentų metines palūkanas nepagrįstas, nes valstybės tarnybos ir darbo teisiniuose santykiuose Civilinio kodekso 6.37 ir 6.210 straipsniuose įtvirtintas procesinių palūkanų institutas netaikytinas.

5Skundas atmestinas.

6Byloje kyla ginčas dėl pareiškėjams neišmokėtos darbo užmokesčio dalies laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30 priteisimo.

7Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto (toliau – Statutas) 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad be išlygų muitinės pareigūnams taikoma Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) nustatyta darbo apmokėjimo tvarka. Pagal Statuto 46 straipsnio 1 dalį (2008-11-06 įstatymo Nr. X-1770 redakcija, įsigaliojusi nuo 2008-11-22) muitinės pareigūnams mokami šie priedai: 1) už tarnybos Lietuvos valstybei stažą; 2) už kvalifikacinę kategoriją; 3) už pareiginį laipsnį; 4) pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas. Pagal šio straipsnio 3 dalį muitinės pareigūnams mokami priedai ir priemokos negali viršyti VTĮ nustatytų dydžių. Pagal Statuto 48 straipsnį muitinės pareigūnams nustatomi tokie priedų už pareiginius laipsnius, nustatytus Statuto 21 straipsnyje, apskaičiavimo pagal bazinį dydį koeficientai: 1) vyriausiajam valstybės muitininkui – 1 bazinio dydžio; 2) vyresniajam muitininkui – 0,9 bazinio dydžio; 3) I rango muitininkui – 0,8 bazinio dydžio; 4) II rango muitininkui – 0,7 bazinio dydžio; 5) III rango muitininkui – 0,6 bazinio dydžio; 6) I klasės muitininkui – 0,5 bazinio dydžio; 7) II klasės muitininkui – 0,4 bazinio dydžio; 8) III klasės muitininkui – 0,3 bazinio dydžio.

8VTĮ 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą. Koks koeficientas taikomas kiekvienos kategorijos pareigybėms, nustato šis įstatymas (1 priedas). Pareiginės algos koeficiento vienetas yra valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinis dydis (toliau – bazinis dydis). Ateinančių finansinių metų bazinis dydis, atsižvelgiant į praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, nustatomas nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje sulygtą bazinį dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Tvirtinamas naujas bazinis dydis negali būti mažesnis už esamą bazinį dydį, išskyrus atvejus, kai iš esmės pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš bazinio dydžio. Pareiginė alga apvalinama taip, kad paskutinis skaitmuo būtų 0 arba 5.

9Lietuvos Respublikos Seimo 2008-12-19 Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad šiuo įstatymu nustatytas bazinis dydis taikomas valstybės politikų, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų pareiginėms algoms, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų atlyginimams ir karių tarnybiniams atlyginimams bei kitoms teisės aktais nustatytoms išmokoms apskaičiuoti 2009 metais, o 3 straipsnyje nustatyta, kad valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. liepos 31 d. yra 475 litai, o nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. – 450 litų.

10Lietuvos Respublikos Seimo 2009-12-02 Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2010 metais, įstatymo 3 straipsnyje buvo nustatyta, kad valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 2010 metais – 450 litų. Pažymėtina, kad 2011-2013 metais valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis nekito.

11Pareiginių algų koeficientai pagal valstybės tarnautojų pareigybių kategorijas yra nustatyti VTĮ 1 priede. Pagal iki 2009-04-23 galiojusį VTĮ 1 priedą (priedo redakcija nuo 2008-10-01), buvo nustatyti tokie valstybės tarnautojų pareiginių algų koeficientai: 1 kategorija – 3.0; 2 kategorija – 3.2; 3 kategorija – 3.4; 4 kategorija – 3.6; 5 kategorija – 3.8; 6 kategorija – 4.0; 7 kategorija – 4.2; 8 kategorija – 4.4; 9 kategorija – 4.6; 10 kategorija – 4.8; 11 kategorija – 5.2; 12 kategorija – 5.7; 13 kategorija – 6.3; 14 kategorija – 7.0; 15 kategorija – 7.8; 16 kategorija – 8.7; 17 kategorija – 9.7; 18 kategorija – 10.8; 19 kategorija -11.9; 20 kategorija – 13.0.

12Lietuvos Respublikos Seimas 2009-04-23 VTĮ 1 priedo pakeitimo įstatymo Nr. XI-227 1 straipsniu (įsigaliojo nuo 2009-05-01) pakeitė VTĮ 1 priedą ir nustatė tokius valstybės tarnautojų pareiginių algų koeficientus: 1 kategorija – 3.0; 2 kategorija – 3.2; 3 kategorija – 3.4; 4 kategorija – 3.6; 5 kategorija – 3.8; 6 kategorija – 4.0; 7 kategorija – 4.2; 8 kategorija – 4.4; 9 kategorija – 4.6; 10 kategorija – 4.8; 11 kategorija – 5.2; 12 kategorija – 5.7; 13 kategorija – 6.3; 14 kategorija – 7.0; 15 kategorija – 7.6; 16 kategorija – 8.4; 17 kategorija – 9.1; 18 kategorija – 9.9; 19 kategorija -10.7; 20 kategorija – 11.4.

13Lietuvos Respublikos Seimas 2009-07-17 VTĮ 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo Nr. XI-363 3 straipsniu (įsigaliojo nuo 2009-08-01) pakeitė VTĮ 1 priedą ir nustatė tokius valstybės tarnautojų pareiginių algų koeficientus: 1 kategorija – 3.0; 2 kategorija – 3.2; 3 kategorija – 3.4; 4 kategorija – 3.6; 5 kategorija – 3.8; 6 kategorija – 4.0; 7 kategorija – 4.2; 8 kategorija – 4.4; 9 kategorija – 4.6; 10 kategorija – 4.8; 11 kategorija – 5.17; 12 kategorija – 5.64; 13 kategorija – 6.2; 14 kategorija – 6.86; 15 kategorija – 7.41; 16 kategorija – 8.1; 17 kategorija – 8.69; 18 kategorija – 9.35; 19 kategorija -10.0; 20 kategorija – 10.54.

14Taigi, iš minėto teisinio reguliavimo matyti, kad dėl valstybėje susiklosčiusios itin sunkios ekonominės, finansinės padėties nuo 2009-05-01 buvo sumažinti pareiginės algos koeficientai aukštesnės nei 14 pareigybių kategorijos valstybės tarnautojams; nuo 2009-08-01 dar kartą buvo sumažinti pareiginės algos koeficientai 11 ir aukštesnių kategorijų valstybės tarnautojams.

152013 m. rugsėjo 19 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymas Nr. XII-517, įsigaliojęs 2013 m. spalio 1 d., kuriuo buvo nustatyti pareiginių algų koeficientų dydžiai, galioję iki 2009 m. gegužės 1 d.

16Pareiškėja R. P. nuo 2003-06-06 dirba Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko pareigose (A lygis, 14 kategorija), Departamento direktoriaus 2003-06-05 įsakymu Nr. 1P-234K jai suteiktas III rango muitininko pareiginis laipsnis, Vilniaus teritorinei muitinei pavesta mokėti priedus už pareiginį laipsnį ir už tarnybos Lietuvos valstybei stažą (b. l. 16). Dėl aptartų, valstybės tarnautojų darbo užmokesčio dydį reglamentuojančių įstatymų pakeitimų, pareiškėjai laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30 buvo taikomas nuo 7,0 iki 6,86 sumažintas pareiginės algos koeficientas. Tuo pačiu, laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30, taikant sumažintą pareiginės algos koeficientą, buvo sumažintas ir priedų už pareiginį laipsnį ir Lietuvos valstybei ištarnautus metus dydis. Iš Vilniaus teritorinės muitinės 2013-11-20 pažymos (b. l. 20) matyti, kad pareiškėjai R. P. nesumokėta darbo užmokesčio dalis sudaro 4 436,77 Lt.

17Pareiškėja J. S. nuo 2004-07-01 dirba Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko pareigose (A lygis, 13 kategorija), Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2004-07-01 įsakymu Nr. 1P-254K jai suteiktas III rango muitininko pareiginis laipsnis, pavesta mokėti priedus už pareiginį laipsnį ir už tarnybos Lietuvos valstybei stažą (b. l. 17). Dėl aptartų, valstybės tarnautojų darbo užmokesčio dydį reglamentuojančių įstatymų pakeitimų, pareiškėjai laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30 buvo taikomas nuo 6,3 iki 6,2 sumažintas pareiginės algos koeficientas. Tuo pačiu, laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30, taikant sumažintą pareiginės algos koeficientą, buvo sumažintas ir priedų už pareiginį laipsnį ir Lietuvos valstybei ištarnautus metus dydis. Iš Vilniaus teritorinės muitinės 2013-11-20 pažymos (b. l. 21) matyti, kad pareiškėjai J. S. nesumokėta darbo užmokesčio dalis sudaro 2 738,37 Lt.

18Pareiškėja L. K. nuo 2002-07-01 dirba Vilniaus teritorinės muitinės posto vyriausiojo inspektoriaus pareigose (A lygis, 11 kategorija) (b. l. 18). Dėl aptartų, valstybės tarnautojų darbo užmokesčio dydį reglamentuojančių įstatymų pakeitimų, pareiškėjai laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30 buvo taikomas nuo 5,2 iki 5,17 sumažintas pareiginės algos koeficientas. Tuo pačiu, laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30, taikant sumažintą pareiginės algos koeficientą, buvo sumažintas ir priedų už kvalifikacinę kategoriją ir Lietuvos valstybei ištarnautus metus dydis. Iš Vilniaus teritorinės muitinės 2013-11-20 pažymos (b. l. 22) matyti, kad pareiškėjai L. K. nesumokėta darbo užmokesčio dalis sudaro 907,87 Lt.

19Pareiškėjas A. A. nuo 2002-07-01 dirba Vilniaus teritorinės muitinės posto vyriausiojo inspektoriaus pareigose (A lygis, 11 kategorija) (b. l. 18). Dėl aptartų, valstybės tarnautojų darbo užmokesčio dydį reglamentuojančių įstatymų pakeitimų, pareiškėjui laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30 buvo taikomas nuo 5,2 iki 5,17 sumažintas pareiginės algos koeficientas. Tuo pačiu, laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30, taikant sumažintą pareiginės algos koeficientą, buvo sumažintas ir priedų už kvalifikacinę kategoriją ir Lietuvos valstybei ištarnautus metus dydis. Iš Vilniaus teritorinės muitinės 2013-11-20 pažymos (b. l. 23) matyti, kad pareiškėjui A. A. nesumokėta darbo užmokesčio dalis sudaro 933,53 Lt.

20Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2013 m. liepos 1 d. nutarime, kuris oficialiai paskelbtas 2013-10-01, inter alia pripažino, kad:

211) VTĮ 1 priedas (2009 m. balandžio 23 d. redakcija, įsigaliojusi 2009 m. gegužės 1 d., Žin., 2009, Nr. 49-1937), kuriame buvo nustatyti sumažinti 15–20 pareigybių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai, tiek, kiek tokiu teisiniu reguliavimu buvo neproporcingai sumažinti valstybės tarnautojų atlyginimai, prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui;

222) VTĮ 1 priedo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalis (2009 m. balandžio 23 d. redakcija, Žin., 2009, Nr. 49-1937; 2010 m. birželio 30 d. redakcija, Žin., 2010, Nr. 82-4297; 2011 m. lapkričio 22 d. redakcija, Žin., 2011, Nr. 150-7038; 2012 m. gruodžio 20 d. redakcija, Žin., 2012, Nr. 155-7993) prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui;

233) VTĮ 1 priedas (2009 m. liepos 17 d. redakcija, Žin., 2009, Nr. 91-3918), kuriame nustatyti sumažinti 11–20 pareigybių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai, tiek, kiek tokiu teisiniu reguliavimu neproporcingai sumažinti valstybės tarnautojų atlyginimai, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui;

244) VTĮ 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalis (2009 m. liepos 17 d. redakcija, Žin., 2009, Nr. 91-3918; 2010 m. birželio 30 d. redakcija, Žin., 2010, Nr. 82-4298; 2011 m. lapkričio 22 d. redakcija, Žin., 2011, Nr. 150-7036; 2012 m. gruodžio 20 d. redakcija, Žin., 2012, Nr. 155-7992) prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui;

255) VTĮ 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalis (2009 m. liepos 17 d. redakcija, Žin., 2009, Nr. 91-3918; 2010 m. birželio 30 d. redakcija, Žin., 2010, Nr. 82-4298; 2011 m. lapkričio 22 d. redakcija, Žin., 2011, Nr. 150-7036; 2012 m. gruodžio 20 d. redakcija, Žin., 2012, Nr. 155-7992) prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui.

26Konstitucinis Teismas 2013 m. liepos 1 d. nutarime konstatavo, kad šiuo Konstitucinio Teismo nutarimu pripažinus įstatymų nuostatas, kuriomis buvo nustatytas neproporcingas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, atlyginimų mažinimo mastas, prieštaraujančiomis inter alia Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, iš Konstitucijos 23 straipsnio kyla reikalavimas įstatymų leidėjui nustatyti asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą, t. y. tvarką, kuria valstybė per protingą laikotarpį (inter alia atsižvelgiant į valstybės ekonominę, finansinę padėtį, įvertinant galimybes sukaupti (gauti) lėšas, būtinas tokiam kompensavimui) teisingai – tiek, kiek patirtieji praradimai buvo neproporcingi, – juos kompensuos.

27Konstitucinis Teismas, atskleisdamas įstatymų leidėjo pareigos teisingai, per protingą laikotarpį nustatyti patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą turinį, 2014 m. balandžio 16 d. sprendime pažymėjo, kad asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimo sumažinimo patirtų praradimų teisingas kompensavimas pagal Konstituciją, inter alia konstitucinį socialinės darnos imperatyvą, gali būti tinkamai užtikrintas tik remiantis įstatymų leidėjo nustatytais patirtų praradimų kompensavimo dydžiais, terminais ir kitais esminiais elementais; praradimus dėl neproporcingo atlyginimų sumažinimo patyrusių asmenų teisė į tokių praradimų kompensavimą turėtų būti įgyvendinama pagal įstatymų leidėjo nustatytą mechanizmą, kuris užtikrintų teisingą kompensavimą per protingą laikotarpį; įstatymų leidėjo pareiga teisingai, per protingą laikotarpį nustatyti praradimų kompensavimo mechanizmą sukuria šiuos praradimus patyrusiems asmenims teisėtą lūkestį, kad jų praradimai bus teisingai kompensuoti be nepagrįsto delsimo. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad kol įstatymų leidėjas, nepažeisdamas reikalavimo be nepagrįsto delsimo nustatyti minėtų praradimų kompensavimo mechanizmą, dar nėra įvykdęs šios savo pareigos, nėra aišku, kiek šie praradimai turi būti teisingai kompensuoti, kad atitiktų reikalavimą kompensuoti neproporcingai sumažintą atlyginimų dydį; nuo kada pradedant, kokiomis dalimis ir per kiek laiko realiai (įvertinus valstybėje susiklosčiusią ekonominę, finansinę padėtį, atsižvelgus į ypatingos situacijos padarinius ir valstybės išgales, įskaitant ir įvairius valstybės prisiimtus įsipareigojimus, inter alia susijusius su finansine drausme, taigi ir su valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų subalansavimo imperatyvu) įmanoma kompensuoti minėtus praradimus. Todėl praradimus dėl neproporcingo atlyginimų sumažinimo patyrusių asmenų teisė į tokių praradimų kompensavimą turėtų būti įgyvendinama pagal įstatymų leidėjo nustatytą mechanizmą, kuris užtikrintų teisingą kompensavimą per protingą laikotarpį. Be to, kaip išaiškino Konstitucinis Teismas 2014 m. balandžio 16 d. sprendime, įstatymų leidėjui nepagrįstai delsiant nustatyti patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą arba jį nustačius neteisingą (kompensacijų mokėjimo terminų ir (ar) jų dydžių požiūriu), asmenys, patyrę šiuos praradimus, savo pažeistas teises gali ginti teismine tvarka.

28Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. birželio 30 d. priėmė Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą Nr. XII-1927 (toliau – Grąžinimo įstatymas), įsigaliojusį (su tam tikra išimtimi) 2015 m. rugsėjo 1 d.

29Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2016-02-15 nutartyse administracinėse bylose Nr. A-668-602/2016 ir Nr. A-669-602/2016, be kita ko, pažymėjo, jog atsižvelgdama į tai, kad šiuo konkrečiu atveju Konstitucinis Teismas 2013 m. liepos 1 d. nutarime ir 2014 m. balandžio 16 d. sprendime nustatė, jog asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų praradimų teisingas kompensavimas pagal Konstituciją gali būti tinkamai užtikrintas tik remiantis įstatymų leidėjo nustatytais patirtų praradimų kompensavimo dydžiais, terminais ir kitais esminiais elementais, taip pat į tai, kad įstatymų leidėjas Grąžinimo įstatyme nustatė asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą, institucijai, kurioje pareiškėjai dirba, Grąžinimo įstatyme yra nustatyta pareiga jame įtvirtintomis sąlygomis kompensuoti pareiškėjų patirtus praradimus. Pareiškėjams patirtų praradimų kompensavimo mechanizmui jau esant nustatytam įstatyme, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų reikalavimą priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį teismo sprendimu.

30Esant tokioms aplinkybėms, pagrindo tenkinti pareiškėjų reikalavimo ir priteisti visą darbo užmokesčio skirtumą, susidariusį tarp faktiškai priskaičiuoto darbo užmokesčio pagal sumažintą pareiginės algos koeficientą ir darbo užmokesčio, kurį nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30 buvo privalu priskaičiuoti ir išmokėti taikant nesumažintą pareiginės algos koeficientą ir priedo už kvalifikacinę kategoriją dydį bei priedus už pareiginius laipsnius, tarnybos Lietuvos valstybei stažą, nėra – pareiškėjų patirti praradimai kompensuotini remiantis įstatymų leidėjo nustatytu kompensavimo mechanizmu, t. y. jame nustatyta apimtimi ir terminais. Pareiškėjams manant, kad įstatymų leidėjo nustatytas kompensavimo mechanizmas nėra teisingas ar kad atsakovas netaiko (netinkamai taiko) šį mechanizmą, toks ginčas gali būti sprendžiamas teisme.

31Pareiškėjai taip pat prašė teismo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už teismo sprendimu priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Anksčiau teismo sprendime išdėstytų motyvų pagrindu teismas daro išvadą, kad pareiškėjų reikalavimas priteisti 5 procentų metines palūkanas yra netenkintinas kaip išvestinis iš pirmojo reikalavimo, o pareiškėjų skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija, galiojanti nuo 2016 m. liepos 1 d.),

Nutarė

33pareiškėjų R. P., J. S., L. K., A. A. skundą atmesti.

34Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Marius Bajoras, rašytinio... 2. pareiškėjai R. P., J. S., L. K., A. A. skundu, kurį patikslino (b. l. 1–6,... 3. Atsakovas ir atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Vilniaus teritorinė... 4. Atsakovas ir atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Muitinės departamentas prie... 5. Skundas atmestinas.... 6. Byloje kyla ginčas dėl pareiškėjams neišmokėtos darbo užmokesčio dalies... 7. Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto (toliau – Statutas) 1... 8. VTĮ 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pareiginės algos dydis... 9. Lietuvos Respublikos Seimo 2008-12-19 Lietuvos Respublikos valstybės... 10. Lietuvos Respublikos Seimo 2009-12-02 Lietuvos Respublikos valstybės... 11. Pareiginių algų koeficientai pagal valstybės tarnautojų pareigybių... 12. Lietuvos Respublikos Seimas 2009-04-23 VTĮ 1 priedo pakeitimo įstatymo Nr.... 13. Lietuvos Respublikos Seimas 2009-07-17 VTĮ 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo... 14. Taigi, iš minėto teisinio reguliavimo matyti, kad dėl valstybėje... 15. 2013 m. rugsėjo 19 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos... 16. Pareiškėja R. P. nuo 2003-06-06 dirba Vilniaus teritorinės muitinės posto... 17. Pareiškėja J. S. nuo 2004-07-01 dirba Vilniaus teritorinės muitinės posto... 18. Pareiškėja L. K. nuo 2002-07-01 dirba Vilniaus teritorinės muitinės posto... 19. Pareiškėjas A. A. nuo 2002-07-01 dirba Vilniaus teritorinės muitinės posto... 20. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2013 m. liepos 1 d. nutarime, kuris... 21. 1) VTĮ 1 priedas (2009 m. balandžio 23 d. redakcija, įsigaliojusi 2009 m.... 22. 2) VTĮ 1 priedo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalis (2009 m. balandžio... 23. 3) VTĮ 1 priedas (2009 m. liepos 17 d. redakcija, Žin., 2009, Nr. 91-3918),... 24. 4) VTĮ 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalis... 25. 5) VTĮ 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalis... 26. Konstitucinis Teismas 2013 m. liepos 1 d. nutarime konstatavo, kad šiuo... 27. Konstitucinis Teismas, atskleisdamas įstatymų leidėjo pareigos teisingai,... 28. Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. birželio 30 d. priėmė Lietuvos... 29. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 30. Esant tokioms aplinkybėms, pagrindo tenkinti pareiškėjų reikalavimo ir... 31. Pareiškėjai taip pat prašė teismo priteisti 5 procentų dydžio metines... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 33. pareiškėjų R. P., J. S., L. K., A. A. skundą atmesti.... 34. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...