Byla 2-421-1004/2017
Dėl įpareigojimo grąžinti turtą bei pagal atsakovo UAB „Transmėjos NT“ priešieškinį ieškovui UAB „Komeksimas“ dėl kėlimo ir šildymo įrangos pripažinimo nuosavybe, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Swedbank lizingas“ ir tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, UAB „Administratoriai LT“, UAB „Valnetas“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Ritai Levickytei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Komeksimas“ atstovams advokatui M. B. ir direktoriui D. Š., atsakovo UAB „Transmėjos NT“ atstovui D. N., trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, UAB „Administratoriai LT“ atstovui advokatui L. B., nedalyvaujant trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Swedbank lizingas“ ir trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje UAB „Valnetas“ atstovams,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB Komeksimas“ ieškinį atsakovui UAB „Transmėjos NT“ dėl įpareigojimo grąžinti turtą bei pagal atsakovo UAB „Transmėjos NT“ priešieškinį ieškovui UAB „Komeksimas“ dėl kėlimo ir šildymo įrangos pripažinimo nuosavybe, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Swedbank lizingas“ ir tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, UAB „Administratoriai LT“, UAB „Valnetas“.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas ieškiniu prašė teismo: 1. Įpareigoti atsakovą per dvi savaites nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti ieškovui: M/K kransiją 4 t., 1 vnt., sumontuotą ( - ), arkiniame sandėlyje Nr. 7, kurios vertė 4500,00 Eur; šilumos mazgą prie šiluminio punkto, 1 vnt., komplekte (du kieto kuro šildymo katilai, jungiamieji vamzdynai, cirkuliaciniai siurbliai, kolektoriai, manometrai, termostatai, išsiplėtimo indas, karšto vandens pamaišymo sistema, valdymo blokai, valdymo ir jėgos skirstymo spintos, dūmų pašalinimo vamzdynas), kurių vertė 6300,00 Eur, sumontuotus ( - ). 2. Priteisti iš atsakovo ieškovui bylinėjimosi išlaidas bei išlaidas advokato pagalbai apmokėti (I t., b.l. 1-4).

5Ieškinyje nurodė, kad ieškovas yra minimo turto savininkas, kurį 2011-08-11 ir 2011-09-09 Ne varžytinėse parduoto turto priėmimo – perdavimo aktų pagrindu nuosavybės teise įsigijo iš bankrutavusios UAB „Pramoninės konstrukcijos“. Paaiškino, jog M/K kransija 4 t buvo bankrutavusios UAB „Pramoninės konstrukcijos“ nuomotose patalpose – arkiniame sandėlyje Nr. 7, o šilumos mazgas prie šiluminio punkto buvo kitose bankrutavusios UAB „Pramoninės konstrukcijos“ nuomotose patalpose – administracinio pastato techninėse patalpose.

6Paaiškino, jog po bankroto bankrutuojančios UAB „Pramoninės konstrukcijos“ patalpos, esančios ( - ), perėjo UAB „Swedbank lizingas“ nuosavybėn, o šį turtą lizingavosi UAB „Prioritetas“, kuri šiuo metu yra likviduota. Nurodė, jog 2015-03-13 perimtą visą nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), UAB „Swedbank lizingas“ išnuomojo UAB „BA Prekyba“ (šiuo metu UAB „BA Prekyba“ yra likviduota).

7Pažymėjo, jog ieškovas visą laiką vykdė veiklą kitose patalpose, esančiose ( - ). Paskutiniu metu nuomojosi patalpas iš BUAB „BA prekyba“ pagal Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį.

8M/K kransija 4 t žodiniu susitarimu buvo naudojama iš pradžių UAB „Pramoninės konstrukcijos“, po to UAB „BA Prekyba“ poreikiams, nes jos sumontuotos arkiniame sandėlyje Nr. 7, o šia patalpa ieškovas nesinaudojo ir jos nesinuomojo. Šilumos mazgas prie šiluminio punkto taip pat žodiniu susitarimu buvo naudojamos iš pradžių UAB „Pramoninės konstrukcijos“, po to UAB „BA Prekyba“ poreikiams, nes jis sumontuotas administracinio pastato techninėse patalpose, o šiomis patalpomis ieškovas nesinaudojo ir jų nesinuomojo.

92015-11-25 iš atsakovo UAB „Transmėjos NT“ sužinojo, jog jis tapo viso nekilnojamojo turto komplekso, esančio ( - ), kuriame yra ieškovui priklausantis turtas, savininku. Siekė išspręsti situaciją su nauju nekilnojamojo turto savininku geranoriškai susitariant dėl nuomos mokesčio už turtą. Tačiau geranoriškai dėl minimo turto nuomos ar kitokio naudojimo su atsakovu susitarti nepavyko, ką patvirtina šalių susirašinėjimas.

102016-02-14 ieškovas, kaip nuomininkas, iš atsakovui priklausančių patalpų išsikraustė. M/K kransijos 4 t išsimontuoti neleido atsakovo nuomininkas, o patalpos, kuriose buvo šilumos mazgas prie šiluminio punkto, buvo užrakintos, ką konstatavo antstolis faktinių aplinkybių protokolu.

11Dubliku ieškovas teismo prašė ieškinį tenkinti (I t., b.l. 188-191). Pažymėjo, jog ieškovas tik siekia atgauti jam nuosavybės teise priklausantį turtą, esantį atsakovui priklausančiuose pastatuose. Minima 2015-10-15 pirkimo – pardavimo sutartimi buvo parduotas tik nekilnojamasis turtas ir joks kilnojamasis turtas, esantis pastatuose ( - ), pagal ją atsakovui nebuvo parduotas. Ieškovas minimo turto nebuvo perdavęs valdyti UAB „Swedbank lizingas“. Ieškovas siekė identifikuoti turimą kilnojamą turtą, tačiau atsakovas neįsileido į patalpas. Papildė, jog minimoje 2015-10-15 nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartyje nėra duomenų apie kilnojamąjį turtą, jis neidentifikuotas.

12Ieškovas nurodė, jog atsakovas neginčija 2011-08-01 ir 2011-09-09 Ne varžytinėse parduoto turto perdavimo – priėmimo aktų. Pripažino, jog ieškovo turtas buvo pastatuose, kurie nuosavybės teise priklausė UAB „Swedbank lizingas“, tačiau pastarajam buvo žinoma apie UAB „Komeksimas“ pareikštas pretenzijas dėl jam priklausančio turto.

13Teismo posėdyje ieškovo atstovai iš esmės palaikė ieškinio faktines aplinkybes ir motyvus bei teismo prašė tenkinti ieškinį, o atsakovo priešieškinį atmesti.

14Atsakovas atsiliepimu į ieškinį (I t., b.l. 60-67) prašė ieškovo ieškinį atsakovui atmesti – pirkimo – pardavimo visiškai kaip nepagrįstą, neįrodytą bei priteisti iš ieškovo atsakovui visas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, jog atsakovas su ieškovo ieškiniu nesutinka visiškai. Paaiškino, jog kai reikalavimą pareiškusio asmens ir daikto savininko nesieja prievoliniai santykiai, daiktas gali būti išreikalautas tik pagal vindikacijos taisykles.

15Nurodė, jog 2015-10-15 Pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu nekilnojamieji daiktai, esantys ( - ), įregistruoti kaip atsakovo nuosavybė ir UAB „Transmėjos NT“ tapo viso turto komplekso, adresu ( - ), savininku ir už įsigytą turtą pilnai atsiskaityta.

16Paaiškino, jog UAB „Swedbank lizingas“ pažymėjo, jog atsakovas yra pripažintas aukciono dėl pastatų įsigijimo laimėtoju ir UAB „Komeksimas“ reiškiamos pretenzijos yra nepagrįstos, nes mano, kad visos pastatuose esančios inžinierinės sistemos, šildymo įranga, elektros tinklai ir įranga, kėlimo įranga, yra neatsiejama pastatų dalis, todėl šie daiktai nuosavybės teise priklauso UAB „Swedbank lizingas“. Pažymėjo, jog UAB Transmėjos NT“ yra sąžiningas viso turto komplekso, adresu ( - ), įgijėjas, įskaitant ir visos šio turto komplekso įrangos – inžinierinių sistemų, šildymo įrangos, elektros tinklų ir įrangos, kėlimo įrangos ir pan., kuri yra neatsiejama pastatų dalis.

17Ieškovas nepateikia konkrečių duomenų, kurie leistų identifikuoti konkrečius daiktus, į kuriuos reiškia pretenzijas (nenurodo patalpos, kurioje esą yra jam priklausanti įranga, unikalaus numerio, nenurodo konkrečios įrangos gamintojų, jos modelių, jos numerių, kitų konkrečių jos duomenų ir panašiai, kas leistų tiksliai identifikuoti konkrečiai kiekvieną įrangos vienetą). Pažymi, jog tokia aukščiau minima įranga pagal savo paskirtį vienokiu ar kitokiu būdu yra montuojama nekilnojamame turte, todėl tokios įrangos objektyviai negalima atskirti nuo turto nepadarant jam žalos.

18UAB „Pramoninės konstrukcijos“ tik nuomojosi patalpas, kuriose ieškovas nurodo, kad yra jo išvardinta įranga, kas leidžia teigti, kad UAB „Pramoninės konstrukcijos“ negalėjo būti ir nebuvo ginčo daiktų savininku.

19Tripliku atsakovas prašė ieškovo ieškinį atmesti visiškai (II t., b.l. 7-12). Papildomai pažymėjo, jog ieškovas nepateikė konkrečių duomenų, kurie leistų identifikuoti konkrečius daiktus, į kuriuos ieškovas reiškia pretenzijas. Šių duomenų nėra ir ieškovo pateiktuose 2011-08-01 ir 2011-09-09 Ne varžytinėse parduoto turto priėmimo – perdavimo aktuose.

20Priešieškiniu atsakovas prašo pripažinti, jog atsakovui UAB „Transmėjos NT“ nuosavybės teisėmis priklauso pastatų komplekse (nekilnojamuose daiktuose), adresu ( - ), įsigytuose iš UAB „Swedbank lizingas“, pagal 2015-10-15 Pirkimo – pardavimo sutartį, sumontuota kėlimo įranga bei šildymo įranga (sistema) bei priteisti atsakovui iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas (II t., b.l. 2-5).

21Pažymėjo, jog 2015-10-15 su UAB „Swedbank lizingas“ sudarė Pirkimo – pardavimo sutartį, kurioje konstatuota, jog po 2015-08-26 įvykusio aukciono susitarė dėl nekilnojamųjų daiktų, esančių ( - ), pirkimo – pardavimo. Nuo 2005-03-29 nekilnojamieji daiktai, esantys ( - ), nuosavybės teise buvo registruoti UAB „Swedbank lizingas“ nuosavybe. Nurodė, jog UAB „Swedbank lizingas“ nepertraukiamai buvo vienintelis šio turto savininkas ir tik 2005-05-04 turto savininko leidimo UAB „Prioritetas“, UAB „Pramoninės konstrukcijos“ įgijo teisę subnuomoti turtą ir buvo tik turto subnuomininkas. Iš UAB „Swedbank lizingas“ 2015-10-15 Pirkimo – pardavimo sutartimi įsigytas nekilnojamasis turtas nuosavybės teise įregistruotas UAB „Transmėjos NT“ nuosavybe.

22Į parduodamą turtą tretieji asmenys neturėjo jokių teisių ar pretenzijų, ką patvirtino UAB. Swedbank lizingas“. UAB „Swedbank lizingas“ 2015-09-23 raštu UAB „Transmėjos NT“ nurodė, jog visos pastatuose esančios inžinierinės sistemos, šildymo įranga, elektros tinklai ir įranga, kėlimo įranga, yra neatsiejama pastatų dalis, todėl šie daiktai nuosavybės teise priklauso UAB „Swedbank lizingas“. UAB „Swedbank lizingas“ UAB „Transmėjos NT“ patikino, jog turto komplekse (parduodamuose pastatuose), adresu ( - ), esančios inžinierinės sistemos, šildymo įranga, elektros tinklai ir įrangai, kėlimo įranga ir pan., yra neatsiejama pastatų dalis, kurią pirkdama įsigijo UAB „Transmėjos NT“.

23Atsiliepimu į atsakovo priešieškinį ieškovas prašo atmesti priešieškinį, o ieškinį tenkinti (II t., b.l. 21-22). Pažymėjo, jog nesutinka su priešieškiniu, nes jei UAB „Swedbank lizingas“ 2015-10-15 Pirkimo – pardavimo sutartyje nenurodė, jog tretieji asmenys turi kažkokių pretenzijų atsakovui dėl turto parduotame nekilnojamame turte, tai dar nereiškia, jog tokio turto apskritai nebuvo ir neegzistavo. Papildomai paaiškino, jog 2015-10-15 Pirkimo – pardavimo sutartimi patvirtintos sąlygos ieškovui neturi jokios reikšmės, nes ieškovas siekia atgauti jam nuosavybės teise priklausantį turtą, esantį atsakovui priklausančiuose pastatuose. Pakartojo, jog nėra įrodymų, kokiu pagrindu atsakovas įsigijo kilnojamąjį turtą – inžinierines sistemas, šildymo įrangą, elektros tinklus ir įrangą, kėlimo įrangą ir pan., pagal minimą 2015-10-15 nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį.

24Atsiliepimu į atsakovo priešieškinį trečiasis asmuo UAB „Swedbank lizingas“ prašo jį tenkinti visa apimtimi (II t., b.l. 17-18). Pažymi, jog trečiojo asmens pozicija buvo išsamiai išdėstyta atsiliepime į ieškovo ieškinį. Rašytiniais paaiškinimais (II t., b.l. 108-111) trečiasis asmuo pažymėjo, jog rašytiniai įrodymai patvirtina, jog UAB „Pramoninės konstrukcijos“ įsigijo kitokių techninių parametrų kransiją. O aktai dėl prekių (medžiagų) nurašymo nepatvirtina, jog šios medžiagos galėjo būti panaudotos UAB „Pramoninės konstrukcijos“ įsirengiant šilumos mazgą. Pažymi, jog nėra pateikti nuoseklūs įrangos perėjimo iš vieno savininko kitam patvirtinantys dokumentai, kas rodo, jog UAB „Pramoninės konstrukcijos“ niekada nebuvo ginčo įrangos savininku. Primena, jog įranga buvo sumontuota 2007 ir 2009 m., kai nekilnojamasis turtas priklausė UAB „Swedbank lizingas“, o UAB „Pramoninės konstrukcijos“ gavo leidimą subnuomoti šį nekilnojamąjį turtą. Mano, jog minėta įranga negali būti atskirta be žalos trečiojo asmens turtui.

25Atsakovo atstovas teismo posėdyje prašė priešieškinį tenkinti, ieškovo ieškinį atmesti ir rėmėsi iš esmės pateiktų atsiliepimų ir reikalavimų faktinėmis aplinkybėmis bei motyvais.

26Trečiasis asmuo UAB „Swedbank lizingas“ pateikė atsiliepimą į ieškovo ieškinį (I t., b.l. 97-102), kuriuo prašo ieškinį atmesti. Prašo bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (I t., b.l. 97-102, II t., b.l. 53,108), todėl civilinė byla išnagrinėta trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant.

27Nurodė, jog 2005-03-25 UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „Prioritetas“ sudarė lizingo sutartį, kurios pagrindu iš UAB „Prioritetas“ nurodyto pardavėjo įsipareigojo įsigyti nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), ir perduoti jį UAB „Prioritetas“ valdyti ir naudotis. Pažymėjo, jog iki minimo turto pirkimo – pardavimo UAB „Swedbank lizingas“ nepertraukiamai buvo vienintelis šio turto savininkas. Paaiškino, jog UAB „Prioritetas“ netinkamai vykdė savo prievoles pagal lizingo sutartį, todėl 2010-06-10 pranešimu lizingo sutartis buvo vienašališkai nutraukta, o UAB „Prioritetas“ buvo pareikalauta išsikelti iš šio turto. UAB „Prioritetas“ ieškiniu teismui apskundus šį vienašališką sutarties nutraukimą teismui, ieškinys buvo atmestas, o UAB „Swedbank lizingas“ priešieškinys, dėl įpareigojimo išsikelti iš neteisėtai užimamų pastatų (patalpų), įpareigojant juos perduoti UAB „Swedbank lizingas“, tenkintas.

28Mano, jog ieškovas neįrodė visų vindikacinio ieškinio tenkinimo sąlygų. Ieškovas nėra nurodęs jokių duomenų, kurie leistų identifikuoti tariamai jam perduotus daiktus, t. y. nėra nurodytas nei įrangos gamintojas, nei modelis, gamybos metai, jau nekalbant apie įrangos identifikavimo numerius. Pažymi, jog aktuose net nėra tiksliai nurodytos patalpos, kuriose yra sumontuota tariamai ieškovui priklausanti įranga ir pagal ieškovo pateiktus dokumentus nėra įmanoma identifikuoti daiktų, į kuriuos ieškovas reiškia pretenzijas.

29Svarbi aplinkybė yra ir pačios įrangos sumontavimo momentas. Kadangi UAB „Pramoninės konstrukcijos“ buvo tik 2005-03-29 įgyto nekilnojamojo turto subnuomininkas, todėl neturėjo daugiau teisių nei jo nuomininkas UAB „Prioritetas“, bendrovės UAB „Prioritetas“ ir UAB „Pramoninės konstrukcijos“ buvo susijusios dėl jų valdymo organų tapatumo.

30Daro išvadą, jog ginčo įranga buvo sumontuota tuo metu, kai nekilnojamasis turtas nuosavybės teise jau priklausė UAB „Swedbank lizingas“. Kilnojamieji daiktai, sumontuoti nekilnojamajam turtui pagerinti buvo atlikti be UAB „Swedbank lizingas“, kaip turto nuomotojo sutikimo. Be to be žalos patalpoms padarymo negalima atskirti šios įrangos, kuri vienu atveju patalpas ieškovas paliktų be šildymo, kitu atveju be kėlimo įrangos, tuo bloginant šių patalpų būklę.

31Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, UAB „Valnetas“ atsiliepimu prašo ieškovo ieškinio ir atsakovo priešieškinio patenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra atstovui nedalyvaujant, todėl civilinė byla išnagrinėta trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant.

32Pažymėjo, jog UAB „Valnetas“ buvo paskirtas UAB „Prioritetas“ bankroto administratoriumi ir neturėjo jokio ryšio su ieškovo turto įsigijimu ar perleidimu, kadangi turtas buvo įsigytas tiesiogiai iš UAB „Pramoninės konstrukcijos“. Ginčo turtas niekada nebuvo įtrauktas į UAB „Prioritetas“ balansą, o po bendrovės bankroto iškėlimo visą nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), kuris buvo lizinguojamas iš UAB „Swedbank lizingas“, grąžino lizingo kompanijai.

33Mano, kad ieškovo ieškinys gali būti tenkintinas tik esant rašytiniams įrodymams, kurie patvirtintų, kad turtą ieškovas įsigijo iš UAB „Pramoninės konstrukcijos“ ir šis turtas yra atsakovui priklausančiose patalpose bei šį turtą galima aiškiai identifikuoti bei atskirti nepadarant žalos patalpoms.

34Vertinant atsakovo priešieškinį, atsižvelgtina į faktines bylos aplinkybes, kurios leistų nustatyti ar turtas apskritai galėjo būti parduotas kaip atskiras savarankiškas objektas ir ar turtas nėra laikytinas pastatų, esančių ( - ), ir priklausančių atsakovui, priklausiniu, Atsakovui tai įrodžius, būtų pagrindas tenkinti atsakovo priešieškinį.

35Tokiu atveju taip pat turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl 2011-08-01 ir 2011-09-09 Ne varžytynėse parduoto turto priėmimo – perdavimo aktų pripažinimo negaliojančiais.

36Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, UAB „Administratoriai LT“ atsiliepimu prašo ieškovo ieškinį tenkinti pilnai ir atsakovo priešieškinį atmesti.

37Nurodė, jog Šiaulių apygardos teismo 2010-01-11 nutartimi UAB „Pramoninės konstrukcijos“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Administratoriai LT“. UAB „Pramoninės konstrukcijos“ vadovas perdavė bankroto administratoriui bankrutuojančios įmonės turtą ir dokumentus. Pažymėjo, jog tarp perduoto turto bankroto administratoriui buvo perduotas ir į UAB „Pramoninės konstrukcijos“ apskaitą įtrauktas ginčo turtas. Paaiškino, kad ginčo turtas buvo perdavimo – priėmimo metu buvo nufotografuotas. Ieškovui ginčo turtas buvo parduotas BUAB „Pramoninės konstrukcijos“ kreditorių nustatyta tvarka ir šis pardavimas užfiksuotas surašant 2011-08-01 ir 2011-09-09 Ne varžytinėse parduoto turto priėmimo - perdavimo aktus.

38Pažymėjo, jog ginčo turtas niekada trečiajam asmeniui UAB „Swedbank lizingas“ nepriklausė nuosavybės ar kita teise, todėl jis neturėjo teisės perleisti ginčo turto nuosavybės teise atsakovui. Todėl 2015-10-15 tarp atsakovo ir minimo trečiojo asmens sudarytos nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu atsakovas netapo teisėtu ginčo turto savininku. Šiuo konkrečiu atveju netaikytina įstatymo nuostata, nustatanti, kad nuomininko padarytų be nuomotojo leidimo ir neatskiriamų be žalos išsinuomotam daiktui pagerinimų vertės neprivaloma atlyginti.

39Atsakovas negali būti pripažintas sąžiningu turto įgijėju dėl to, kad 2015-10-15 tarp atsakovo ir UAB „Swedbank lizingas“ sudaryta pirkimo – pardavimo sutartimi atsakovas įgijo pastatus ( - ), tačiau neįgijo minėtuose statiniuose esančios tretiesiems asmenims priklausančios įrangos, o ir minima pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta dėl nekilnojamojo turto įsigijimo. Dėl šių priežasčių ieškovo ieškinys turėtų būti tenkintinas, atsakovo priešieškinys atmestinas.

40Teismo posėdyje šio trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų atstovas, iš esmės rėmėsi atsiliepime išdėstytais argumentais ir motyvais.

41Ieškovo ieškinys ir atsakovo priešieškinys atmestini.

42Iš bylos rašytinės medžiagos nustatyta, kad 2005-03-25 Lizingo sutartimi Nr. ( - ) UAB „Prioritetas“ ir tuometinis UAB „Hanza lizingas“ (šiuo metu - UAB „Swedbank lizingas“) sudarė lizingo sutartį, kuria iš UAB „BA Prekybos“ UAB „Hanza lizingas“ (šiuo metu - UAB „Swedbank lizingas“) įsigijo nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), už kurį pagal lizingo sutartį turėjo išsimokėti UAB „Prioritetas“ (I t., b.l. 103-126,127-128). Nuo 2010-06-01 vienašališkai nutraukta 2005-03-25 sudaryta lizingo sutartis Nr. ( - ), bei nurodė terminą išsikelti iš pastato iki 2010-06-14 (I t., b.l. 129,130). 2010-07-16 UAB „Prioritetas“ Vilniaus apygardos teismui pareiškus ieškinį dėl nepagrįsto (tame tarpe ir 2005-03-25 sutarties Nr. ( - )) nutraukimo (I t., b.l. 131-139), o UAB „Swedbank lizingas“ - priešieškinį dėl UAB „Pioritetas“ dėl iškeldinimo iš neteisėtai užimamų pastatų (patalpų), įpareigojant juos perduoti UAB „Swedbank lizingas“ (I t., b.l. 140-143), 2013-05-24 Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-371/2013 buvo pakeistas Vilniaus apygardos teismo 2011-11-02 sprendimas (I t., b.l. 144-149) ir sprendimo dalyje UAB „Prioritetas“ ieškinys atsakovui UAB „Swedbank lizingas“ dėl nepagrįsto sutarties nutraukimo ir vienašališko lizingo sutarties Nr. LT016449 nutraukimo buvo atmestas, priešieškinio dalyje – panaikintas ir perduotas iš naujo nagrinėti (I t., b.l. 150-158). Vilniaus apygardos teismo 2014-05-16 sprendimu UAB „Swedbank lizingas“ priešieškinys buvo patenkintas ir UAB „Prioritetas“ iškeldintas su visais jam priklausančiais daiktais iš UAB „Swedbank lizingas“ nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių ( - ) (I t., b.l. 159-161). Šis sprendimas 2015-01-29 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi buvo paliktas nepakeistu (I t., b.l. 162-165). Duomenys apie UAB „Prioritetas“ turto perdavimą UAB „Swedbank lizingas“ yra pateikti civilinėje byloje Nr. 2-221-650/2016.

43BUAB „Prioritetas“ bankroto administratorius UAB „Valnetas“ pateikė duomenis, jog 2005-03-29 Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartimi Nr. 2903/05/S01 (su priedais) UAB „Prioritetas“ ir UAB „Pramoninės konstrukcijos“ susitarė, jog UAB „Pramoninės konstrukcijos“ subnuomojasi negyvenamas patalpas (administracines patalpas, buitines patalpas, gamybines patalpas, kiemo aikštelę su taros sandėliu), esančias ( - ) (II t., b.l. 161-166; 167-172).

442005-05-04 UAB „Hanza lizingas“ (šiuo metu - UAB „Swedbank lizingas“), vadovaudamasi UAB „Prioritetas“ 2015-03-29 prašymu, sutinka, kad UAB „Prioritetas“ sudarytų UAB „Hanza lizingas“ (šiuo metu - UAB „Swedbank lizingas“) nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ), nuomojamo pagal Lizingo sutartį Nr. ( - ), subnuomos sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Komeksimas“, UAB „BA Prekyba“, UAB „Pramoninės konstrukcijos“ ir kt. (I t., b.l. 183).

45BUAB „Pramoninės konstrukcijos“ bankroto administratorius UAB „Administratoriai LT“ pateiktus rašytinius paaiškinimus ir įrodymus, pagal kuriuose 2007-02-13 UAB „Pramoninės konstrukcijos“ įsigijo 5 t keliamosios galios kransiją pagal PVM sąskaitą – faktūrą GKF Nr. ( - ), kuri buvo viena ir dėl eksploatacijos ypatumų, techninės priežiūros buvo apskaitoma (sandėlio pajamų orderyje ir ilgalaikio turto kartotekoje kaip M/K Kransjija 4 t, sumontuota pagal nuotraukas gamybiniame ceche (II t., b.l. 130,131,134,137). Pažymėta, jog šiluminį mazgą UAB „Pramoninės konstrukcijos“ įrengė pirmame aukšte po nuomojamomis administracinėmis ir buitinėmis patalpomis (II t., b.l. 130,132,133,135,136) ūkio būdu, panaudodami savo darbuotojų išteklius ir medžiagas. Šis turtas buvo apskaitomas įmonės apskaitoje, pažymėtas ilgalaikio turto kartotekoje ir jam įrengti panaudotos medžiagos, kurios nurašytos 2009-04-30 Aktais dėl prekių (medžiagų) nurašymo Nr. Šilumazg, Nr. Šilumazg1, Nr. Šilumazg2 (II t., b.l. 29-30,31-37,38,39,40-43,44-45). 2011-07-26 BUAB „Pramoninės konstrukcijos“ kreditorių komiteto posėdžio protokolu Nr. 6 nutarta ilgalaikį kilnojamą turtą parduoti ne iš varžytinių, o laisvame pardavime, tame tarpe ir M/K Kransiją 4 t (1008,00 Lt vertės) ir Šilumos mazgą sumontuotą prie šildymo punkto (2017 Lt vertės) (1 punktas) (II t., b.l. 46-52). Pateikta 2009-03-31 UAB „Pramoninės konstrukcijos“ generalinio direktoriaus įsakymas dėl leidimo patalpose pažymėtose plane 3G2p 1-3, (unikalus Nr. ( - )) įmonei UAB „Pramoninės konstrukcijos“ savo sąskaita ir lėšomis susimontuoti šiluminį mazgą su sąlyga, kad prie jo bus leista prisijungti ir UAB „Prioritetas“ (II t., b.l. 150).

46Pateiktos VĮ „Registrų centras“ UAB „Transmėjos NT“ nuosavybe registruoto nekilnojamojo turto – pastato dirbtuvių, unikalus Nr. ( - ), ir pastato sandėlio, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), kadastrinių matavimų bylų kopijos (II t., b.l. 58,63-70,71-77, ir atskira medžiaga byloje prie civilinės bylos).

472011-08-01 Ne varžytinėse parduoto turto priėmimo – perdavimo aktu Nr. 11/08-01-1-1 bankrutavusi UAB „Pramoninės konstrukcijos“, atstovaujama bankroto administratoriaus E. Š., ir UAB „Komeksimas“ pasirašė šį turto priėmimo – perdavimo aktą, pagal kurį UAB „Komeksimas“ nuosavybės teise buvo perduota M/K kransija 4 t., 1 vnt., sumontuota ( - ), bankrutavusios UAB „Pramoninės konstrukcijos“ nuomojamose patalpose – arkiniame sandėlyje Nr. 7 (už perimtą turtą pilnai atsiskaityta) (I t., b.l. 21,28). 2011-09-09 Ne varžytinėse parduoto turto priėmimo – perdavimo aktu Nr. 11/09-09-1-1 bankrutavusi UAB „Pramoninės konstrukcijos“, atstovaujama bankroto administratoriaus E. Š., ir UAB „Komeksimas“ pasirašė šį turto priėmimo – perdavimo aktą, pagal kurį UAB „Komeksimas“ nuosavybės teise buvo perduotas šilumos mazgas prie šiluminio punkto, 1 vnt., komplekse (taip tekste) (du kieto kuro šildymo katilai, jungiamieji vamzdynai, cirkuliaciniai siurbliai, kolektoriai, manometrai, termostatai, išsiplėtimo indas, karšto vandens pamaišymo sistema, valdymo blokai, valdymo ir jėgos skirstymo spintos, dūmų pašalinimo vamzdynas), sumontuota ( - ), bankrutavusios UAB „Pramoninės konstrukcijos“ nuomojamose patalpose – administracinio pastato techninės patalpose (už perimtą turtą pilnai atsiskaityta) (I t., b.l. 20,27).

482015-08-26 Protokole Nr. SA15-20-P „Dėl UAB „Swedbank lizingas“ ir AB „Swedbank“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo aukciono būdu“ užfiksuota, jog aukciono laimėtoja dėl nekilnojamojo turto, tame tarpe ir išvardinto bei esančio ( - ), priklausančio UAB „Swedbank lizingas“, paskelbta UAB „Transmėjos NT“ (I t., b.l. 68). 2015-10-15 Pirkimo – pardavimo sutartimi UAB „Swedbank lizingas“ pardavė ir UAB „Transmėjos NT“ įsigijo 2015-08-26 aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ) (b.l. 69-87).

492015-09-15 UAB „Komeksimas“ raštu Nr. 01-15/09/15 UAB „Restrus“ (kopija UAB „Swedbank lizingas“) informavo, jog 2015-09-10 rašte dėl nuomos sutarties nutraukimo ir išsikeldinimo nurodomas išsikraustymo terminas yra nerealus, preliminariai planuoja, kad užimtas patalpas pavyks atlaisvinti iki 2015-11-10. Taip pat raštu informuojama, jog išsikeldami pasiims visą jiems priklausantį turtą tame tarpe: transformatorių, kransiją, katilinės įrangą su IR šildytuvais ir kt., apie ką ne kartą buvo informavę (I t., b.l. 29). Gavęs 2015-09-15 rašto kopią UAB „Swedbank lizingas“ 2015-09-22 raštu Nr. SL-SR/15-3567 UAB „Komeksimas“ informavo, jog visos patalpose/pastatuose, adresu ( - ), esančios inžinierinės sistemos, šildymo įranga, elektros tinklai ir įranga, kėlimo įranga ir pan., yra neatsiejama pastatų dalis, todėl šie daiktai nuosavybės teise priklauso UAB „Swedbank lizingas“. Pažymėjo, jog rašte neidentifikuoti konkretūs daiktai, nepateikta rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų, kad minėti daiktai iš tiesų UAB „Komeksimas“ priklauso nuosavybės teise (I t., b.l. 30). Gavusi 2015-09-22 raštą UAB „Komeksimas“ 2015-10-22 raštu UAB „Swedbank lizingas“ pateikė ir registruotu paštu išsiuntė duomenis, jog UAB Komeksimas“ yra minimo turto savininkas, kurį 2011-08-11 ir 2011-09-09 Ne varžytinėse parduoto turto priėmimo – perdavimo aktų pagrindu nuosavybės teise įsigijo iš bankrutavusios UAB „Pramoninės konstrukcijos“ bei pateikė šių dokumentų kopijas (I t., b.l. 31-34). UAB „Swedbank lizingas“ 2015-09-23 raštu Nr. SL-SR/15-3576 UAB „Transmėjos NT“ pateikė informaciją apie 2015-09-17 gautą UAB „Komeksimas“ raštą, skirtą UAB „Restrus“, kuriuo nurodoma, jog pastatuose, adresu ( - ), yra UAB „Komeksimas“ priklausančio turto. Tuo pačiu UAB „Swedbank lizingas“ pažymėjo, jog atsakovas yra pripažintas aukciono dėl pastatų įsigijimo laimėtoju ir UAB „Komeksimas“ reiškiamos pretenzijos yra nepagrįstos, nes mano, kad visos pastatuose esančios inžinierinės sistemos, šildymo įranga, elektros tinklai ir įranga, kėlimo įranga, yra neatsiejama pastatų dalis, todėl šie daiktai nuosavybės teise priklauso UAB „Swedbank lizingas“. Pažymėta, jog dėl šios priežasties UAB „Swedbank lizingas“ kreipėsi į UAB „Komeksimas“ dėl papildomos informacijos suteikimo (išskirtos civilinės bylos Nr. 2-11278-1004/2016 medžiagos b.l. 59).

502015-12-28 UAB „Komeksimas“ surašė ir registruotu paštu išsiuntė pretenziją UAB „Transmėjos NT“ dėl to, jog 2015-11-25 iš pretenzijos sužinoję apie turto komplekso savininką, prašė atlyginti patiriamus nuostolius dėl neteisėto naudojimosi UAB „Komeksimas“ nuosavybės teise priklausančiu turtu bei sudaryti galimybę 2016-02-09 išsimontuoti šį turtą, 10.00 val. atsiunčiant įgaliotą atstovą, kad užtikrinti patekimą į patalpas bei saugų nurodytų įrenginių išmontavimą (I t., b.l. 17-18,19,35-36,37). 2016-01-11 gavusi 2015-12-28 pretenziją UAB „Transmėjos NT“ atsakė į ją ir pažymėjo, jog pagal 2015-10-15 Pirkimo – pardavimo sutartį bei 2015-10-29 priėmimo – perdavimo aktą, įgijo nuosavybės teisę į pastatus ir kiemo statinius, adresu ( - ), įskaitant ir į patalpą – arkinį sandėlį bei pastatą – administracinį, kurio unikalus Nr. ( - ). Pažymėjo, jog nekilnojamojo turto registre nėra jokių duomenų apie UAB „Komeksimas“ ir/ar kitų trečiųjų asmenų teises į pirmiau minėtą turtą, jokios trečiųjų asmenų teisės į daiktus neįregistruotos, todėl atmetą siųstą pretenziją (I t., b.l. 38). 2016-01-29 UAB „Komeksimas“ surašė ir registruotu paštu išsiuntė pakartotinę pretenziją UAB „Transmėjos NT“, kuria prašė atlyginti patiriamus nuostolius dėl neteisėto naudojimosi UAB „Komeksimas“ nuosavybės teise priklausančiu turtu. Pažymėjo, jog UAB „Komeksimas“ nuosavybės teise įgytas turtas yra kilnojamasis ir nekilnojamojo turto registre nėra registruojamas, jis nepriklausė UAB „Swedbank lizingas“ ir šis kilnojamasis turtas negali būti siejamas su statinių nuosavybės teisės perėjimu. Informavo, jog ketina pasiimti visą nuosavybės teise priklausantį turtą iš UAB „Transmėjos NT“ priklausančių patalpų 2016-02-09 10.00 val., suteikiant geranoriškai terminą, kad užtikrinti patalpų šildymo sistemos įrengimo pasirengimą (I t., b.l. 39-40,41-42,43).

512016-09-02 UAB „Komeksimas“ atstovas advokatas M. B. pateikė UAB „Trnasmėjos NT“ pakartotinę pretenziją dėl turto perdavimo, prašydamas nedelsiant, bet ne vėliau, kaip iki 2016-09-26 perduoti UAB „Komeksimas“ priklausantį turtą (b.l. 44). Gavusi 2016-09-02 pretenziją UAB „Transmėjos NT“ 2016-09-22 raštu UAB „Komeksimas“ atsakė, jog yra detaliai atsakiusi dėl reiškiamos pretenzijos (I t., b.l. 45).

522011 - 2016 m. į ilgalaikio turto sąrašą UAB „Komeksimas“ buvo įtraukta Kransija 4 t (naudota) įrašyta į apskaitą 2011-08-01 pradinės 347,54 Eur vertės (2016 m.) (II t., b.l. 78,79-80,81-82, 83-84, 85-86,87-88). 2011 - 2016 m. į ilgalaikio turto sąrašą UAB „Komeksimas“ buvo įtrauktas Šiluminis mazgas prie šiluminio punkto įrašytas į apskaitą 2011-09-09 pradinės 637,16 Eur vertės (2016 m.) (II t., b.l.89,90-91,92-93,94-95,96-97,98-99).

53Byloje yra 2016-07-08 Vilniaus apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e2-3349-392/2016 ir 2016-10-13 Lietuvos apeliacinio teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e2-1714-823/2016 kopijos.

  1. Dėl ieškovo ieškinio reikalavimų

54Kaip teismo jurisprudencijoje yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, ieškinyje suformuluotas reikalavimas (ieškinio dalykas) apibrėžia civilinės bylos nagrinėjimo ribas. Ieškovui tinkamai nesuformulavus reikalavimo, nėra ir ieškinio, taigi ir teisminio nagrinėjimo dalyko. Civilinių teisių gynimo būdai – tai materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimai, reiškiami asmens, kurio teisės pažeistos arba kuriam gresia jų pažeidimo pavojus, ir skirti pažeistoms civilinėms teisėms apginti arba civilinių teisių pažeidimui išvengti. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 1.137 str. 1 d. nustatyta, kad asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, taip pat teise į teisminę gynybą, t. y. patys sprendžia visus su turimos teisės įgyvendinimu ir gynimu susijusius klausimus: įgyvendinimo būdus ir apimtį, teisės perdavimo kitiems asmenims, teisių gynimo būdus, teisės atsisakymą ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-10-24 nutartis byloje Nr. 3K-3-425/2012).

55Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė ieškinį atsakovui prašydamas teismo įpareigoti atsakovą grąžinti ieškovui nuosavybės teise priklausančius M/K kransiją 4 t. ir šilumos mazgą prie šiluminio punkto, sumontuotus ( - ). Nors ieškovas reikšdamas reikalavimus atsakovui ir nenurodė teisinio ieškinio pagrindo, tačiau teismas sprendžia, kad šiuo atveju, kai reikalavimą pareiškusio asmens ir daikto valdytojo nesieja prievoliniai santykiai, daiktai gali būti išreikalauti tik pagal vindikacijos taisykles, įtvirtintas CK 4.95 – 4.97 str., ką nurodė ir atsakovas. Taigi tiek teismo nustatytas teisinis, tiek faktinis ieškinio pagrindas patvirtina, kad ieškovas pareiškė vindikacinį ieškinį.

56Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje ne kartą pabrėžta, kad vindikacinis ieškinys yra daiktinis savininko teisių gynimo būdas, t. y. jis reiškiamas asmeniui, su kuriuo savininko nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai, susiję su reikalaujamu grąžinti turtu. Šis reikalavimas pareiškiamas asmeniui, neteisėtai valdančiam svetimą turtą, t. y. tam asmeniui, pas kurį šis turtas yra. Sprendžiant vindikacinius reikalavimus vadovaujamasi prezumpcija, kad asmuo, valdantis turtą, yra teisėtas valdytojas, o ieškovas privalo paneigti šią prezumpciją, įrodydamas savo nuosavybės teisę, t. y. ieškovas privalo įrodyti, kad turi nuosavybės teisę į turtą reikalavimo pareiškimo momentu ir kad tokią teisę turėjo iki turtą neteisėtai užvaldant asmeniui, iš kurio reikalaujama grąžinti turtą. Be to, savininkas privalo įrodyti įstatyme nustatytas sąlygas, kuriomis jis prarado daiktą, bei paneigti įstatyme įtvirtintą įgijėjo sąžiningumo prezumpciją, tada jis gali atgauti savo daiktą natūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-17 nutartis byloje Nr. 3K-3-44/2009).

57Reikšdamas vindikacinį reikalavimą ieškovas privalo įrodyti, jog jis turėjo nuosavybės (valdymo) teisę į daiktą iki jį neteisėtai užvaldant atsakovui, iš kurio reikalaujama grąžinti daiktą, ir turi ieškinio pareiškimo momentu; daikto valdymo teisę prarado be savo valios; daiktą valdo atsakovas; daiktą atsakovas valdo neteisėtai; daiktas yra natūra; bylos šalių nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2010).

58Pažymėtina, kad ieškovas, reikšdamas vindikacinį ieškinį, privalėjo įrodyti visas aukščiau išvardytas ieškinio faktinio pagrindo aplinkybes (CPK 178 str.).

59Žodinio bylos nagrinėjimo metu bei ištyrus rašytinius įrodymus, nustatyta, kad 2005-03-25 Lizingo sutartimi Nr. LT016449 UAB „Prioritetas“ ir tuometinis UAB „Hanza lizingas“ (šiuo metu - UAB „Swedbank lizingas“) sudarė lizingo sutartį, kuria iš UAB „BA Prekybos“ UAB „Hanza lizingas“ (šiuo metu - UAB „Swedbank lizingas“) įsigijo nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), už kurį pagal lizingo sutartį turėjo išsimokėti UAB „Prioritetas“. 2005-03-29 Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartimi Nr. 2903/05/S01 (su priedais) UAB „Prioritetas“ ir UAB „Pramoninės konstrukcijos“ susitarė, jog UAB „Pramoninės konstrukcijos“ subnuomojasi negyvenamas patalpas (administracines patalpas, buitines patalpas, gamybines patalpas, kiemo aikštelę su taros sandėliu), esančias ( - ). 2005-05-04 UAB „Hanza lizingas“ (šiuo metu - UAB „Swedbank lizingas“), vadovaudamasi UAB „Prioritetas“ 2015-03-29 prašymu, sutinka, kad UAB „Prioritetas“ sudarytų UAB „Hanza lizingas“ (šiuo metu - UAB „Swedbank lizingas“) nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ), nuomojamo pagal Lizingo sutartį Nr. ( - ), subnuomos sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Komeksimas“, UAB „BA Prekyba“, UAB „Pramoninės konstrukcijos“ ir kt.

60Subnuomos sutarties Nr. 2903/05/S01 objektas buvo negyvenamos patalpos, t. y. administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), pažymėtos plane 1B2p, buitinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), pažymėtos plane 3G2p, gamybinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), pažymėtos plane 4F1g, taip pat kiemo aikštelė su taros sandėliu, taros sandėlio unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtas 7F1p, kiemo aikštelės unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ).

612007-02-13 UAB „Pramoninės konstrukcijos“ įsigijo 5 t keliamosios galios kransiją, kuri sandėlio pajamų orderyje ir ilgalaikio turto kartotekoje buvo apskaitoma kaip M/K Kransjija 4 t. UAB „Pramoninės konstrukcijos“ taip pat buvo apskaitytos medžiagos, kurios nurašytos 2009-04-30 Aktais dėl prekių (medžiagų) nurašymo Nr. Šilumazg, Nr. Šilumazg1, Nr. Šilumazg2.

62Nors 2011-08-01 2011-09-09 Ne varžytinėse parduoto turto priėmimo – perdavimo aktais bankrutavusi UAB „Pramoninės konstrukcijos“ ir UAB „Komeksimas“ pasirašė turto priėmimo – perdavimo aktus, pagal kuriuos UAB „Komeksimas“ nuosavybės teise buvo perduoti: M/K kransija 4 t., 1 vnt., sumontuota ( - ), bankrutavusios UAB „Pramoninės konstrukcijos“ nuomojamose patalpose – arkiniame sandėlyje Nr. 7 ir šilumos mazgas prie šiluminio punkto, 1 vnt., (du kieto kuro šildymo katilai, jungiamieji vamzdynai, cirkuliaciniai siurbliai, kolektoriai, manometrai, termostatai, išsiplėtimo indas, karšto vandens pamaišymo sistema, valdymo blokai, valdymo ir jėgos skirstymo spintos, dūmų pašalinimo vamzdynas), sumontuoti ( - ), bankrutavusios UAB „Pramoninės konstrukcijos“ nuomojamose patalpose – administracinio pastato techninės patalpose, tačiau teismui nepateikta konkrečių duomenų, kurie leistų identifikuoti konkrečius daiktus, į kuriuos ieškovas reiškia pretenzijas (nenurodo patalpos, kurioje esą yra jam priklausantys kilnojamieji daiktai, ar kitų šių daiktų konkrečių duomenų, kas leistų tiksliai identifikuoti konkrečią kiekvieno iš ginčo daiktų būvimo vietą, ką nurodė ir atsakovas bei trečiasis asmuo UAB „Swedbank lizingas“. Šių duomenų nėra ir ieškovo pateiktuose 2011-08-01 ir 2011-09-09 Ne varžytinėse parduoto turto priėmimo – perdavimo aktuose, kuriuose nurodyta tik ta faktinė aplinkybė, jog kilnojamieji daiktai yra nuomojamose patalpose.

632016-02-09 10.00 – 10.45 val. antstolis R. K. vykdė UAB „Komeksimas“ pavedimą dėl faktinių aplinkybių konstatavimo ir Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 14, užfiksavo faktines aplinkybes, jog adresu ( - ), yra 4T keliamosios galios kranas, kuris yra angare ir jo neatiduoda UAB „Transmėjos NT“ bei, kad katilinėje yra sumontuoti katilai ir jų taip pat neatiduoda (I t., b.l. 15-16, 22-26). Tačiau šis antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas nepagrindžia ieškovo faktinių aplinkybių dėl ginčo turto priklausomybės. Civilinėje byloje yra fotonuotraukos, kuriose yra užfiksuotos dvi M/t kransijos (II t., b.l. 130,131,134,137), kurios sumontuotos gamybiniame ceche ir šiluminio mazgo prie šiluminio punkto nuotraukos (II t., b.l. 130,132,133,135,136), kuriame užfiksuoti du kieto kuro katilai, sumontuoti pirmame aukšte po nuomojamomis administracinėmis ir buitinėmis patalpomis. Minimų katilų ir kitų šiluminio punkto pagaminimo ūkio būdu faktai, įvertinus nurašytų detalių kiekius, jų pavadinimus, galimą paskirtį šilumos punkto pagaminimo visumoje, nėra pagrįsti ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais.

64Svarbu paminėti ir tą aplinkybę, jog subnuomos sutartis tarp UAB „Pramoninės konstrukcijos“ ir UAB „Prioritetas“ buvo sudaryta dėl nekilnojamojo turto, priklausančio UAB „Hanza lizingas“ (šiuo metu - UAB „Swedbank lizingas“). 2005-03-25 Lizingo sutartimi UAB „Prioritetas“ tinkamai įvykdžius lizingo sutarties sąlygas, UAB „Hanza lizingas“ (šiuo metu - UAB „Swedbank lizingas“) priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), turėjo tapti UAB „Prioritetas“ nuosavybe. Ieškovas nereiškia ieškinio reikalavimų dėl daikto pagerinimo išlaidų priteisimo. Tačiau UAB „Swedbank lizingas“ 2010-06-01 vienašališkai nutrauktus minimą Lizingo sutartį, sutarties sąlygos, susijusios su lizingo gavėjo teisėmis tampa negaliojančiomis dėl lizingo dalyko – turto naudojimo tol, kol grąžinamas lizingo dalykas (CK 6.221 str. 3 d.), t. y. iki 2015 m. kovo 13 d. (civilinės bylos Nr. 2-221-650/2016, b.l. 62-63). 2015-03-13 Nuomos sutartimi Nr. SL-S/15-12 UAB „Swedbank lizingas“ nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), perdavė UAB „BA prekyba“. Tą pačią dieną ieškovas Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. 20150313/05S iš UAB „BA prekyba“ išsinuomojo negyvenamas patalpas, esančias ( - ) (civilinės bylos Nr. 2-221-650/2016 medžiaga). Minėtoje sutartyje nuomininkas pažymėjo, jog jokių pretenzijų dėl patalpų neturi (Sutarties 2.1. – 2.2. p.). Konstatuotina, jog ieškovas išsinuomodamas patalpas iš UAB „BA prekyba“, nepareiškė tiek nuomotojui, tiek nekilnojamojo turto savininkui pretenzijų dėl ginčo turto.

65Atsakovas 2015-08-26 iš UAB „Swedbank lizingas“, aukciono būdu nusipirko pastatų kompleksą, esantį ( - ), ir apie UAB „Komeksimas“ pretenzijas pardavėjui nebuvo žinoma (Sutarties 9.1. p.). UAB „Swedbank lizingas“ buvo informavęs atsakovą, kad UAB „Komeksimas“ reiškiamos pretenzijos dėl neva jiems priklausančio turto, esančio pastatų komplekse adresu ( - ), yra nepagrįstos, o visos inžinerinės sistemos, elektros įranga, kėlimo įranga yra neatsiejama pastatų dalis. Ieškovas nėra įrodęs, jog minimas ginčo turtas perėjo atsakovui. Konstatuotina, jog atsakovas yra teisėtas pastatų komplekso savininkas, o dėl atsakovo priešieškinio reikalavimų teismas pasisakys sekančioje dalyje.

66Byloje yra pateiktas 2009-03-31 UAB „Pramoninės konstrukcijos“ generalinio direktoriaus įsakymas dėl leidimo patalpose pažymėtose plane 3G2p 1-3, (unikalus Nr. ( - )) įmonei UAB „Pramoninės konstrukcijos“ savo sąskaita ir lėšomis susimontuoti šiluminį mazgą su sąlyga, kad prie jo bus lesta prisijungti ir UAB „Prioritetas“ (II t., b.l. 150). Tačiau šios faktinės aplinkybės nepatvirtina bylos aplinkybių, jog apie UAB „Pramoninės konstrukcijos“ atliekamus galimus turto pagerinimus buvo kokia nors forma informuotas nekilnojamojo turto savininkas UAB „Hanza lizingas“ (šiuo metu UAB „Swedbank lizingas“). Ieškovas reikšdamas ieškinį nenurodė, ar tenkinant ieškinio reikalavimus objektyviai negalima minimus ginčo daiktus atskirti nuo nekilnojamojo turto nepadarant jam žalos.

67UAB „Pramoninės konstrukcijos“ tik subnuomojosi patalpas, kuriose ieškovas nurodo, kad yra jo išvardinta įranga, kas leidžia teigti, kad UAB „Pramoninės konstrukcijos“ negalėjo būti ir nebuvo ginčo daiktų savininku. Kad įsigyjant turtą ieškovui nebuvo įvertintos subnuomos su UAB „Swedbank lizingas“ sąlygos, patvirtino ir liudytojas E. Š..

68UAB „BA prekyba“, Prioritetas“ ir UAB „Pramoninės konstrukcijos“ buvo susijusios dėl jų valdymo organų tapatumo, ką patvirtina išplėstiniai išrašai iš VĮ Registrų centras juridinių asmenų registro ir liudytojo A. V. parodymai. Tačiau šios bylos kontekste šie faktiniai duomenys nėra reikšmingi.

69Įvertinus aplinkybę, jog nėra aišku kokiose patalpose yra ieškovui priklausantys kilnojamieji daiktai, taip pat ar šie ginčo daiktai perėjo atsakovui, teismas neturi pagrindo jam įstatymo suteikta teise ex officio vertinti (ką prašė atlikti trečiasis asmuo UAB „Valnetas“) 2011-08-01 2011-09-09 Ne varžytinėse parduoto bankrutavusios UAB „Pramoninės konstrukcijos“ UAB „Komeksimas“ perduoto turto aktų. Šios civilinės bylos priimto sprendimo pagrindu ieškovas gali savarankiškai inicijuoti procesą dėl galimai pažeistų jo teisių gynimo vertinant minimus ne varžytinėse perduoto turto aktus, atsižvelgiant į aplinkybę dėl minimų bendrovių valdymo organų tapatumo.

70Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, teismas konstatuoja, kad esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms darytina išvada, jog ieškovas neįrodė visų būtinų aplinkybių, ką nurodė ir tretieji asmenys UAB „Swedbank lizingas“ bei UAB „Valnetas“, reiškiant ieškinį vindikacijos pagrindu (CK 4.95 – 4.97 str.). Ieškovas neįrodė, kad atsakovas valdo ginčo daiktus bei, kad juos jis valdo neteisėtai, todėl ieškovo ieškinys atmestinas, tuo atmetant ir trečiojo asmens UAB „Administratoriai“ motyvus dėl ieškovo ieškinio tenkinimo.

71Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti ir teismo posėdyje išdėstyti argumentai dėl ieškinio tenkinimo ar atmetimo nėra teisiškai reikšmingi ir priimtam teismo sprendimui esminės įtakos nuturi.

  1. Dėl atsakovo priešieškinio reikalavimų

72Priešieškiniu atsakovas prašė pripažinti, jog jam nuosavybės teisėmis priklauso pastatų komplekse (nekilnojamuose daiktuose), adresu ( - ), įsigytuose iš UAB „Swedbank lizingas“, pagal 2015-10-15 Pirkimo – pardavimo sutartį, sumontuota kėlimo įranga bei šildymo įranga (sistema).

73Įvertinus atsakovo priešieškinio reikalavimų pobūdį, kuris siejasi su teismo aukščiau padarytomis išvadomis dėl ieškovo ieškinio reikalavimų, konstatuotina, jog atsakovas įsigijo visą pastatų kompleksą su visa ten buvusia įranga 2015-08-26 iš UAB „Swedbank lizingas“ aukciono būdu, ką patvirtina ir 2015-10-15 sudaryta turto pirkimo - pardavimo sutartis. Šias faktines aplinkybes patvirtino ir trečiasis asmuo UAB „Swedbank lizingas“. Atsakovo priešieškinio dalykas iš esmės nėra reikalavimas pripažinti nuosavybės teises, tai yra reikalavimas nustatyti daikto valdymo nuosavybės teise faktą, kuris iš esmės gali būti nustatomas nuosavybę įgijusiam ir dokumentus praradusiam asmeniui. Byloje nustačius, kad atsakovas teisėtai įgijo nuosavybės teisę aukciono būdu į pastatų kompleksą, esantį adresu ( - ), su visa įranga, kuri nėra registruojama nekilnojamojo turto registre, atsakovo prašomas nustatyti nuosavybės teisių faktas atsakovui be abejonės nesukels teisinių pasekmių. Todėl teismas tokio pobūdžio priešieškinio reikalavimų negali tenkinti.

74Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti ir teismo posėdyje išdėstyti argumentai dėl priešieškini tenkinimo ar atmetimo nėra teisiškai reikšmingi ir priimtam teismo sprendimui esminės įtakos nuturi.

  1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

75Bylinėjimosi išlaidas bylos šalys moka už teismo atliekamus tam tikrus procesinius veiksmus, prie jų taip pat priskiriamos ir šalių turėtos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 93 str. 1 d.). Toks bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principas turi ir prevencinį pobūdį – skatina asmenis ieškoti ir rinktis alternatyvų ginčo sprendimo būdą. Teismas gali nukrypti nuo šios taisyklės, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 4 d.).

76Byloje atmestas ieškovo ieškinys ir atsakovo priešieškinys. Tačiau civilinė byla buvo pradėta pagal ieškovo ieškinį. Nenustatyta šalių piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir šalių procesinis elgesys buvo tinkamas.

77Pažymėtina, kad tiek priešieškinis (CPK 143 str.), tiek atsiliepimas į ieškinį (CPK 142 str.) yra atsakovo gynimosi nuo pareikšto ieškinio būdai, kurių pasirinkimas tenka atsakovui ir priklauso nuo jo siekiamo rezultato. Atsakovas byloje pareiškė priešieškinį ir tai yra išimtinai atsakovo pasirinkimas. Teismas atsakovo priešieškinio reikalavimus vertina kaip perteklinius, todėl atsakovui nepriteistinas žyminis mokestis už priešieškinį, taip pat iš abiejų šalių po ½ valstybei priteistinos teismo patirtos 7,06 Eur bylinėjimosi išlaidos, t. y. po 3,53 Eur iš ieškovo ir atsakovo (CPK 93 str. 4 d., 96 str. 5 d.).

78Ieškovo ieškinys buvo atmestas atsakovo įrodytomis aplinkybėmis dėl ieškinio pagrįstumo, patvirtinus jo nuosavybės teisę į ginčo turtą. Vis gi atmetus ieškovo ieškinį, atsakovui turi būti priteistos bylinėjimosi išlaidos, susijusios atstovavimu byloje. Bylos rašytiniais duomenimis (II t., b.l. 56,57,118,119,148,149), atsakovas patyrė 968,00 Eur bylinėjimosi išlaidas už advokato pagalbą, todėl šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo (CPK 93 str. 4 d.). Iš ieškovo priteistinos ir 2,10 Eur rašytiniais įrodymais pagrįstos (II t., b.l. 103,105,106) bylinėjimosi išlaidos advokatui D. N. už kopijas (CPK 88 str. 1 d. 10 p., 93 str. 4 d.).

79IV. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas

802016-11-14 teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-11278-1004/2016, kuri 2017-01-06 Šiaulių apygardos teismo nutartimi palikta nepakeista (išskirtos civilinės bylos Nr. 2-11278-1004/2016 medžiagos b.l. 81-84), atsakovui UAB „Transmėjos NT“ taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurias pritaikius nutarta padaryti įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo - uždrausti atsakovui UAB „Transmėjos NT“, perleisti bet kokiu būdu ir forma tretiesiems asmenims ar kitaip apsunkinti, išgabenti iš buvimo vietos M/K kransijas 4 t., 1 vnt., sumontuotas ( - ), esančias arkiniame sandėlyje Nr. 7, šilumos mazgą prie šiluminio punkto, 1 vnt. komplekte (du kieto kuro katilus, jungiamuosius vamzdžius, cirkuliacinius siurblius, kolektorius, manometrus, termostatus, išsiplėtimo indą, karšto vandens pamaišymo sistemą, valdymo blokus, valdymo ir jėgos skirstymo spintas, dūmų pašalinimo vamzdį), sumontuotą ( - ) (I t., b.l. 49-50), priėmus teismo sprendimą ir atmetus ieškovo ieškinį, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str. 2 d.).

81Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais,

Nutarė

82ieškinį ir priešieškinį atmesti.

83Priteisti iš ieškovo UAB „Komeksimas“ (į.k. ( - )) 968,00 Eur (devynių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų) bylinėjimosi išlaidas atsakovui UAB „Transmėjos NT“ (į.k. ( - )).

84Priteisti iš ieškovo UAB „Komeksimas“ (į.k. ( - )) 2,10 Eur (du eurus dešimt euro centų) bylinėjimosi išlaidų advokatui D. N. (mokėtojo sąskaita Nr. ( - )).

85Priteisti iš ieškovo UAB „Komeksimas“ (į.k. ( - )) 3,53 Eur (tris eurus penkiasdešimt tris euro centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), įmokos kodas: 5660 – žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu).

86Priteisti iš atsakovo UAB „Transmėjos NT“ (į.k. ( - )) 3,53 Eur (tris eurus penkiasdešimt tris euro centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), įmokos kodas: 5660 – žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu).

872016-11-14 teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-11278-1004/2016, kuri 2017-01-06 Šiaulių apygardos teismo nutartimi palikta nepakeista, atsakovui UAB „Transmėjos NT“ taikytos laikinosios apsaugos priemonės, priėmus teismo sprendimą ir atmetus ieškovo ieškinį, palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

88Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas ieškiniu prašė teismo: 1. Įpareigoti atsakovą per dvi savaites... 5. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas yra minimo turto savininkas, kurį 2011-08-11... 6. Paaiškino, jog po bankroto bankrutuojančios UAB „Pramoninės... 7. Pažymėjo, jog ieškovas visą laiką vykdė veiklą kitose patalpose,... 8. M/K kransija 4 t žodiniu susitarimu buvo naudojama iš pradžių UAB... 9. 2015-11-25 iš atsakovo UAB „Transmėjos NT“ sužinojo, jog jis tapo viso... 10. 2016-02-14 ieškovas, kaip nuomininkas, iš atsakovui priklausančių patalpų... 11. Dubliku ieškovas teismo prašė ieškinį tenkinti (I t., b.l. 188-191).... 12. Ieškovas nurodė, jog atsakovas neginčija 2011-08-01 ir 2011-09-09 Ne... 13. Teismo posėdyje ieškovo atstovai iš esmės palaikė ieškinio faktines... 14. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį (I t., b.l. 60-67) prašė ieškovo... 15. Nurodė, jog 2015-10-15 Pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu nekilnojamieji... 16. Paaiškino, jog UAB „Swedbank lizingas“ pažymėjo, jog atsakovas yra... 17. Ieškovas nepateikia konkrečių duomenų, kurie leistų identifikuoti... 18. UAB „Pramoninės konstrukcijos“ tik nuomojosi patalpas, kuriose ieškovas... 19. Tripliku atsakovas prašė ieškovo ieškinį atmesti visiškai (II t., b.l.... 20. Priešieškiniu atsakovas prašo pripažinti, jog atsakovui UAB „Transmėjos... 21. Pažymėjo, jog 2015-10-15 su UAB „Swedbank lizingas“ sudarė Pirkimo –... 22. Į parduodamą turtą tretieji asmenys neturėjo jokių teisių ar pretenzijų,... 23. Atsiliepimu į atsakovo priešieškinį ieškovas prašo atmesti... 24. Atsiliepimu į atsakovo priešieškinį trečiasis asmuo UAB „Swedbank... 25. Atsakovo atstovas teismo posėdyje prašė priešieškinį tenkinti, ieškovo... 26. Trečiasis asmuo UAB „Swedbank lizingas“ pateikė atsiliepimą į ieškovo... 27. Nurodė, jog 2005-03-25 UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „Prioritetas“... 28. Mano, jog ieškovas neįrodė visų vindikacinio ieškinio tenkinimo sąlygų.... 29. Svarbi aplinkybė yra ir pačios įrangos sumontavimo momentas. Kadangi UAB... 30. Daro išvadą, jog ginčo įranga buvo sumontuota tuo metu, kai nekilnojamasis... 31. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo... 32. Pažymėjo, jog UAB „Valnetas“ buvo paskirtas UAB „Prioritetas“... 33. Mano, kad ieškovo ieškinys gali būti tenkintinas tik esant rašytiniams... 34. Vertinant atsakovo priešieškinį, atsižvelgtina į faktines bylos... 35. Tokiu atveju taip pat turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl 2011-08-01 ir... 36. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo... 37. Nurodė, jog Šiaulių apygardos teismo 2010-01-11 nutartimi UAB „Pramoninės... 38. Pažymėjo, jog ginčo turtas niekada trečiajam asmeniui UAB „Swedbank... 39. Atsakovas negali būti pripažintas sąžiningu turto įgijėju dėl to, kad... 40. Teismo posėdyje šio trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų... 41. Ieškovo ieškinys ir atsakovo priešieškinys atmestini. ... 42. Iš bylos rašytinės medžiagos nustatyta, kad 2005-03-25 Lizingo sutartimi... 43. BUAB „Prioritetas“ bankroto administratorius UAB „Valnetas“ pateikė... 44. 2005-05-04 UAB „Hanza lizingas“ (šiuo metu - UAB „Swedbank lizingas“),... 45. BUAB „Pramoninės konstrukcijos“ bankroto administratorius UAB... 46. Pateiktos VĮ „Registrų centras“ UAB „Transmėjos NT“ nuosavybe... 47. 2011-08-01 Ne varžytinėse parduoto turto priėmimo – perdavimo aktu Nr.... 48. 2015-08-26 Protokole Nr. SA15-20-P „Dėl UAB „Swedbank lizingas“ ir AB... 49. 2015-09-15 UAB „Komeksimas“ raštu Nr. 01-15/09/15 UAB „Restrus“... 50. 2015-12-28 UAB „Komeksimas“ surašė ir registruotu paštu išsiuntė... 51. 2016-09-02 UAB „Komeksimas“ atstovas advokatas M. B. pateikė UAB... 52. 2011 - 2016 m. į ilgalaikio turto sąrašą UAB „Komeksimas“ buvo... 53. Byloje yra 2016-07-08 Vilniaus apygardos teismo nutarties civilinėje byloje... 54. Kaip teismo jurisprudencijoje yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas,... 55. Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė ieškinį atsakovui prašydamas... 56. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje ne kartą... 57. Reikšdamas vindikacinį reikalavimą ieškovas privalo įrodyti, jog jis... 58. Pažymėtina, kad ieškovas, reikšdamas vindikacinį ieškinį, privalėjo... 59. Žodinio bylos nagrinėjimo metu bei ištyrus rašytinius įrodymus, nustatyta,... 60. Subnuomos sutarties Nr. 2903/05/S01 objektas buvo negyvenamos patalpos, t. y.... 61. 2007-02-13 UAB „Pramoninės konstrukcijos“ įsigijo 5 t keliamosios galios... 62. Nors 2011-08-01 2011-09-09 Ne varžytinėse parduoto turto priėmimo –... 63. 2016-02-09 10.00 – 10.45 val. antstolis R. K. vykdė UAB „Komeksimas“... 64. Svarbu paminėti ir tą aplinkybę, jog subnuomos sutartis tarp UAB... 65. Atsakovas 2015-08-26 iš UAB „Swedbank lizingas“, aukciono būdu nusipirko... 66. Byloje yra pateiktas 2009-03-31 UAB „Pramoninės konstrukcijos“ generalinio... 67. UAB „Pramoninės konstrukcijos“ tik subnuomojosi patalpas, kuriose... 68. UAB „BA prekyba“, Prioritetas“ ir UAB „Pramoninės konstrukcijos“... 69. Įvertinus aplinkybę, jog nėra aišku kokiose patalpose yra ieškovui... 70. Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, teismas konstatuoja, kad esant šioms... 71. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti ir teismo posėdyje... 72. Priešieškiniu atsakovas prašė pripažinti, jog jam nuosavybės teisėmis... 73. Įvertinus atsakovo priešieškinio reikalavimų pobūdį, kuris siejasi su... 74. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti ir teismo posėdyje... 75. Bylinėjimosi išlaidas bylos šalys moka už teismo atliekamus tam tikrus... 76. Byloje atmestas ieškovo ieškinys ir atsakovo priešieškinys. Tačiau... 77. Pažymėtina, kad tiek priešieškinis (CPK 143 str.), tiek atsiliepimas į... 78. Ieškovo ieškinys buvo atmestas atsakovo įrodytomis aplinkybėmis dėl... 79. IV. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas... 80. 2016-11-14 teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-11278-1004/2016, kuri... 81. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 82. ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 83. Priteisti iš ieškovo UAB „Komeksimas“ (į.k. ( - )) 968,00 Eur (devynių... 84. Priteisti iš ieškovo UAB „Komeksimas“ (į.k. ( - )) 2,10 Eur (du eurus... 85. Priteisti iš ieškovo UAB „Komeksimas“ (į.k. ( - )) 3,53 Eur (tris eurus... 86. Priteisti iš atsakovo UAB „Transmėjos NT“ (į.k. ( - )) 3,53 Eur (tris... 87. 2016-11-14 teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-11278-1004/2016, kuri... 88. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...